0216 387 0 388
 • Davalar ve İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

  Davalar ve İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

  18 Mayıs 2020 Davalar ve istinaf mahkemesi ne kadar sürer sorusunun cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği önem Kalem personelinin...
 • Özel Sektörde Ücretsiz İzin Hakkı Nedir?

  Özel Sektörde Ücretsiz İzin Hakkı Nedir?

  1 Nisan 2020   Özel sektörde ücretsiz izin hakkı koronavirüs salgını döneminde iş hayatında tekrar gündeme geldi. Koronavirüsün en çok etkilediği kesimlerin başında işçiler geliyor. Ekonominin daralması iş...
 • İş Sözleşmesinin Karşılıklı Sona Erdirilmesi (İkale)

  İş Sözleşmesinin Karşılıklı Sona Erdirilmesi (İkale)

  18 Mart 2020 İş sözleşmesinin karşılıklı sona erdirilmesi, işçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini feshetmelerine verilen addır. Son dönemde uygulamada işçi ve işverenin aralarındaki sözleşmesel ilişkiyi karşılıklı...
 • Mirastan Vazgeçme – Mirastan Feragat Sözleşmesi

  Mirastan Vazgeçme – Mirastan Feragat Sözleşmesi

  11 Mart 2020   Mirastan vazgeçme bir diğer ifadeyle mirastan feragat, mirasbırakan ile gelecekteki muhtemel mirasçısı arasında yapılan, ileride doğacak miras hakkına yönelik beklentiden bir karşılık alınarak veya...
 • Mirasın Reddi Nedir? – Reddi Miras

  Mirasın Reddi Nedir? – Reddi Miras

  4 Mart 2020   Mirasın reddi diğer bir deyişle reddi miras; mirasçıların kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmediklerine ilişkin iradelerini hukuki sonuç doğuracak şekilde açıklamalarıdır. Mirasın reddi ancak mirasın...
 • Ecrimisil Nedir? Haksız İşgal Tazminatı Nasıl Alınır?

  Ecrimisil Nedir? Haksız İşgal Tazminatı Nasıl Alınır?

  26 Şubat 2020 Ecrimisil diğer bir ifadeyle haksız işgal tazminatı, bir taşınmazın zilyetliğini izin ve yetkisi olmayarak tasarrufta bulunan kimseye karşı görülecek dava neticesinde hüküm altına alınan bir...
 • Mirasçılıktan Çıkarma Nedir? Evlatlıktan Red

  Mirasçılıktan Çıkarma Nedir? Evlatlıktan Red

  20 Şubat 2020 Kimi zaman en yakınımızdaki insanların davranışları bizi üzmektedir. Çoğu zaman bu tür davranışlar anne, baba, eş veya çocuklar tarafından yapılmakta bunun kişi üzerinde mazur görülemeyecek...
 • İşe İade Davası Nedir? – İşe Dönüş Davası Şartları

  İşe İade Davası Nedir? – İşe Dönüş Davası Şartları

  14 Şubat 2020   İşe iade davası yani halk arasında bilinen ismiyle işe dönüş davası işçinin belirli şartlar dahilinde açabileceği bir dava türüdür. İşe iade davasını işçi, işverenin...
 • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ

  SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ

  24 Aralık 2019 İş kazası sayıları günümüzde oldukça artmıştır. İş kazası geçirdikten sonra çoğu kimse ne yapacağını tam olarak bilememektedir. Bu makalemizde iş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu...
 • YOKSULLUK NAFAKASI (SÜRESİZ NAFAKA)

  YOKSULLUK NAFAKASI (SÜRESİZ NAFAKA)

  20 Aralık 2019 Yoksulluk nafakası ya da halk arasında bilinen adıyla süresiz nafaka boşanma davası sonucu eşlerden birinin yoksulluğa düşecek olması halinde hakim tarafından ödenmesine hükmedilen bir nafaka...