0216 387 0 388

İŞ KAZASI AVUKATI

İş Kazası Avukatı

 

İş kazası avukatı; işçi hakları konusunda uzmanlaşmış avukatlardır. İstanbul iş kazası avukatı olmamıza rağmen Türkiye’nin her yerinde müvekkillerimizin en iyi şekilde hizmet almalarını sağlıyoruz. Bu konuda en çok sorulan soruları bu makalemizde sizin için derledik. Sormak istediğiniz diğer soruları sayfanın en altından büromuza iletebilirsiniz.

İş Kazası Nedir?

İşçinin bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin, yaptığı iş esnasında geçirdiği kaza nedeniyle fiziki ya da psikolojik kayıplar yaşamasıdır. İş kazası nedir sorusunun cevabı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 13 içerisinde tek tek sayılmıştır. Bu haller şu şekilde sıralanabilir:

 • Kazanın iş yeri sınırları içerisinde gerçekleşmesi,
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş sebebiyle gerçekleşmesi,
 • İşçinin görevli olarak gönderildiği iş yeri dışında bir yerde kaza geçirmesi,
 • Emziren kadın çalışanın çocuğuna süt verme saati içerinde kaza geçirmesi,
 • İşçinin işveren tarafından sağlanan araç hizmeti sırasında kazaya yakalanmasıdır.

Örnekler kanunda sayılanlar ile sınırlı değildir. Bunların dışında işin görülmesi esnasında gerçekleşen merdivenden düşme, trafik kazası geçirme vb. durumlarda bu kapsama girmektedir.

İş Kazası Tutanağı Nasıl Tutulmalıdır?

Kaza meydana geldiğinde ivedilikle tutanak altına alınmalıdır. Kazanın meydana geldiği tarih ve saat, oluş şekli, şahit olan kişilere tutanakta yer verilmelidir. İş kazası tutanağı açılacak maddi ve manevi tazminat davasında önemli rol oynayacaktır. İşverenler tutanakları genelde kendi kusurlarını gizleyecek şekilde düzenlemektedir. Bu nedenle tutanaklarda işçi aleyhine yazılan hususların aksinin ispatı için alanında uzman bir iş kazası avukatı ile çalışılması önemlidir.

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş kazası bildirimi SGK’nın sitesinden elektronik ortamda yapılabilmektedir. Bunun dışında kurumun sitesindeki bildirim formunu doldurarak veya kendiniz hazırlayacağınız bir dilekçe ile de SGK’ya kazayı bildirebilirsiniz.

Kaza kurum tarafından öğrenildikten sonra olayın araştırılması için müfettiş görevlendirilir. Kurum ayrıca işçiye çalışamadığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği bağlar ve tedavi masraflarını karşılar. İş kazası avukatının kurum tarafından belirlenen maluliyet oranının doğruluğunun incelenmesi ve gerekirse itirazda bulunması büyük öneme sahiptir. Bu şekilde olası hak kayıplarının önüne geçilebilmektedir. İş kazası avukatı aynı zamanda kazadan sorumlu olan kişilerin cezai ve hukuki sorumluluklarının belirlenmesi konusunda da danışılması gereken ilk kişidir.

İş Kazası Bildirim Süresi Ne Kadardır? İş kazası avukatı

İş kazası bildirim süresi kaza tarihinden itibaren 3 iş günüdür. Bu süre içerisinde işveren tarafından SGK’ya başvurularak bildirim yapılmalıdır. Aksi takdirde işçi herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın kazayı SGK’ya bildirebilir.

İş Kazası Bildirmeme Cezası Ne Kadardır?

Üç günlük süre içerisinde iş kazası bildirmeme cezası oldukça yüksektir. Süresi içerisinde bildirim yapmayan işverenlere 2020 yılı için en az 4688 TL en çok 9376 TL ceza verilmektedir. Ceza miktarı iş yerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişmektedir.

Bazı durumlarda işverenlerce SGK’ya bildirim yapılmamakta ve olay kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde işçinin kaza nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açması ve kolluğa şikayette bulunması engellenmeye çalışılmaktadır. Böyle bir durum söz konu olduğunda iş kazası avukatının önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. İşveren bildirimi zamanında yapmaz ise bildirim işçi veya iş kazası avukatı tarafından kuruma yapılmalı ve şikayet süresi içerisinde kolluğa iletilmelidir.

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İşçinin tedavi masrafları SGK tarafından karşılanır ve geçici iş göremezlik maaşı bağlanır. İşçi meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybetmişse kendisine sürekli iş göremezlik maaşı ödenecektir. Bunların dışında işçi kendisinin ve yakınlarının uğradığı maddi ve manevi zararların tahsili için işverene karşı dava açabilecektir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır? İş kazası avukatı

İş kazası tazminat hesaplama teknik ve detaylı bir konudur. Maddi tazminat hesaplanırken işçinin kaza olmasa idi elde edebileceği gelir hesaplanarak, uğramış olduğu iş gücü kaybı nedeniyle mevcut durumda elde edeceği gelir arasındaki fark tespit edilir. İş kazalarında tazminat hesaplamasına etki eden en önemli faktörler işçinin ücreti, maluliyet oranı, yaşı ve kusur oranıdır. Bu nedenle alanında uzman bir iş kazası avukatı tarafından işçinin ücret miktarının ispatı ve kusur oranı bakımından gerekli savunmaların yapılması gerekmektedir.

Manevi tazminat hesaplamasında ise uğranılmış olan ruhsal çöküntünün bir nebze giderilmesi amaçlanmaktadır. İşçiler çoğu zaman zorlu ve acılı tedaviler geçirmekte, kendisi ve yakınları psikolojik olarak yıpranmaktadır. Bu nedenle uğranılan elem ve ıstırabın büyüklüğüne göre hakim tarafından takdiri olarak manevi tazminat miktarı belirlenmektedir. Olayın koşullarına göre işçinin yakınları için de manevi tazminat talebinde bulunulması mümkündür.

İş Kazası Raporu Maaştan Kesilir Mi?

İşçiye SGK tarafından geçici iş göremezlik maaşı bağlanmaktadır. Ancak sürekli iş göremezlik geliri genellikle işçinin ücretinin altında olmaktadır. Bu nedenle işveren işçinin istirahatte olduğu süre boyunca geçici iş göremezlik maaşını mahsup ederek işçinin ücretini ödemek zorundadır.

Sigortasız İşçi İş Kazası Geçirirse Tazminat Alabilir mi? İş kazası avukatı

İşe başlayan işçinin sigortasının başlatılması işverenin yükümlülüğüdür. İşverenin bu yükümlülüğünü ihlal etmiş olması işçinin haklarını alamayacağı anlamına gelmez. Sigortasız işçi veya yakınları hastane polisine kaza geçirdiğini bildirerek şikayetçi olmalı ve doktorundan raporunu iş kazası olarak düzenlemesini istemelidir. Bunlar yapılmamış olsa dahi tespit davası açılarak, kazanın işin görülmesi esnasında gerçekleştiğinin ispatı mümkündür.

İş Kazası İfade Değiştirme Mümkün Müdür?

Yüksek tazminatlar ödeyebileceğini ve hakkında soruşturma başlatılacağını bilen bazı işverenler olayın üstünü örtmeye çalışmaktadır. Bunun için işçiye baskı yaparak şikayetçi olmaktan vazgeçirmekte ya da işçiye bir miktar para vaat ederek kazanın iş dışında gerçekleştiği yönünde ifade verdirmektedir. İşçi bu şekilde ifade vermiş olsa dahi dava açma ve tazminat alma hakkı mevcuttur. Zira iş hukukunda işçi lehine yorum ilkesi mevcuttur ve kazanın başkaca delillerle ispatı mümkündür. Bu nedenle işçinin hastanede veya karakolda verdiği ifadesini değiştirerek, tazminat davasında başka bir ifade vermesi mümkündür.

İş Kazası Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır? İş Kazası Avukatı

İş kazası zamanaşımı kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıldır. Ancak kazanın aynı zamanda suç teşkil etmesi durumunda, zamanaşımı süresi işlenen suça ilişkin zamanaşımı süresinden az olamaz. İş kazası avukatı tarafından kısmi dava açılması halinde, zamanaşımı süresi dolmadan ıslah yoluna başvurulması gerekmektedir.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir miyim?

Sürekli iş göremezlik geliri için en az %10 iş gücü kaybı aranmakta ise de tazminat davaları bakımından böyle bir şart bulunmamaktadır. Hemen hemen tüm iş kazalarında işçi maddi ve manevi zararlara uğramakta dolaysıyla tazminat davası açmaya hak kazanmaktadır.

İş kazalarına bakan avukatlar, kaza nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının açılması, takibi ve icra yoluyla tahsili konusunda uzmandır. Kaza sonucu işçinin ölümü halinde yakınları tarafından açılacak destekten yoksun kalma tazminat davası da iş kazası avukatının uzmanlık alanlarından biridir. Bu tür davalar en iyi iş kazası avukatı aracılığıyla takip edilebilir. Zira hukukta belirli bir alanda uzmanlaşma son derece önemlidir.

Besler Hukuk Bürosu olarak uzman avukat kadromuz ile kaza geçiren işçi müvekkillerimize her türlü desteği sağlamaktayız. Uzman iş kazası avukatlarımız tarafından gerekli dava açma işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirilmektedir. Müvekkillerimizin hak kayıplarının önüne geçerek ve hak ettikleri tazminat tutarlarını almalarına yardımcı olmaktayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

131 Soru

 • orhan ergün 1 Ekim 2022 13:17

  2017 yılında iş kazası geçirdim elimde %85 mahkeme kararı var ama iş veren diyor ki paranı vermiyorum git istediğin yere şikayet et ben paranı vermiyorum. LTD. A.Ş olduğum için iflas ettim git şikayet et diyor ama aslında firma iflas etmemiş isim değişikliği yaparak çalışmalarına devam ediyor. Bunun için ne yapabilirim nasıl bir yol izlemeliyim

 • Hakan durak 21 Nisan 2022 03:10

  Slm ben iş kazası geçirdim 3 parmağım koptu orta yüksük ve küçük parmak larim koptu heyete girdim %19 rapor vermiş ben daha fazla bekliyordum ne yapmam gerekiyor itiraz hakkım varmı

  • Besler Hukuk 27 Nisan 2022 16:22

   Yüksek Sağlık Kurulu’na itirazda bulunabilirsiniz.

 • Hakan şenel 25 Şubat 2022 23:51

  2 yıl önce iş kazası geçirdim ve sağ el orta parmak koptu ameliyatla parmak dikildi, 2 ameliyatla düzeltme yapıldı ve platin takıldı, suan tam randıman ile çalışmıyor sgk ya iş gücü kaybı için talepte bulundum ve evrakların işleme girmesini bekliyorum. Tazminat davası açmak istiyorum kazanma oranım nedir, dava açmak istiyorum konu hakkında yardımcı olurmusunuz. Syg.

 • Serap akkın 17 Ekim 2021 10:52

  30 Ekim 2020 depreminde bim market ye çalışan abim enkaz altında kalarak can verdi.bim kolonlarını kesmediğini inkar ediyor.ay sonu maaşı yatmakta olup 30 unda deprem olmasına rağmen SGK ya Ekim ayı görünmüyor.11.09.1987 doğumlu olup 3 yıldır bim de çalışmaktaydı.10.000 TL bankaya yatırıldı.iş kazası olup maddi ve manevi tazminat açmam gerektiğini düşünüyorum.cenaze masrafı dahi verilmedi.İş mahkemesi ne dava açılacak sanırım dilekçe örneği gibi yardımcı olur musunuz

 • Muhammed zengin 26 Ağustos 2021 13:11

  Ben maden ocağında makine ve kamyonlara mazot vermekle mükellefim gece 12 08 vardiyasında çalışırken makina da düştüm yaklaşık yükseklik 2.5 metre sol ayak bilegim 2 yerden çatlak var hem rapor paramı hemde maaşımı alabilir miyim bnm yasal haklarim nelerdir bilgilendirebilir misiniz

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 14:35

   SGK’dan geçici iş göremezlik maaşı alırsınız. İş kazası nedeniyle tazminat için işverene dava açmanız gerekir.

 • Mehmet kücük genc 24 Ağustos 2021 15:33

  30/09/2015 te iş kazası gecirdim. Kaza iş kazası olarak bildirilmiştir. Fakat ben sahsen sgk ye bildirim yapmadım. 21 kere ameliyat oldum busonuctan dolayı ortapetik%48 engelli raporu aldım ve sgk tarafından emekli. oldum.Fakatşikayetci olmadım kaza gecirdigim şirket şu an iflas kurulu tarafından el konulmuş durumdadır yani iflas etmiştir. Fakat bu işleri bir tavuk cifligidir kiraya verilmiştir. İflas kurulunun bilgisi varmı yokmu bilmiyorum. Su an aktif calişmaktadır. Bende bu kiracı olan şirkette calışmaktayım. Dava acabilirmiyim.acabilirsem şayet tarafıma ödeme nasıl olacaktır. Ne kadar tazminat hakkı vardır teşekkür ederim. Ödemeler iflas eden kişiye yapılıyor

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 17:27

   Davayı kazanma ihtimaliniz yüksek ancak şirket battığı için tahsili zor olabilir.

 • Erdal 1 Haziran 2021 12:16

  İnşaata çalışırken iç iskele tahtadan sırt üstü düştüm omuga kemiklerimde kama ve kırık var 1 hata iş güremez rapuru verdiler ben daha yeni düştüm iş veren ik gün ilgiledi şimdi haber yok ondan şidi madive manevi bir durumum yok 3 küçük çocuklu 5 nufusa bakıyordum doktur bu durumun 5 6 adanda fazla sürebilme ihtimali olduğunu ayrıca bu ağır işaat sekdüründe de bir daha zor çalışabileceğimi süyledi ilerisi için büyük kaygılarım var ve herhagi bir yardımda alamadım birisinden bana bu konuda bir fikir cevap verebilirmisiniz

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 15:45

   Dava açma hakkınız mevcut. SGK’ya başvurarak maluliyet oranınızın tespitini isteyin.

 • Mehmetullah beyata 6 Mayıs 2021 02:13

  İnşaatta çalışırken sol omuzuna kalas düsmesi sonrası köprücük kemiğim kırıldı ameliyat oldum.platin takıldı.calisirken sigorta girişim ve iş güvenliği eğitimi almadım hastanede atlı vaka girişi yapildi

  • Besler Hukuk 16 Mayıs 2021 13:09

   Maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

 • Neriman 26 Nisan 2021 21:28

  Eşim aşın damarı kopması ayak bileği arka kısımdan ameliyat oldu 6 aya yakın rapor aldı is kazası olduğu eşim bugün ise ilk gittiği gündü eşime benim dikkatsizligimden dolayı is kazası oldu üstünede bir kaç ekleme yapmışlar imza artırmışlar eşimin tazminat davası açmaya hakkı varmıdır

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2021 11:33

   Önemli olan kazanın iş kazası kapsamında olması. Dava açabilir.

 • Sedat kaya 10 Nisan 2021 15:27

  İş yerinde buzdan dolayı kayıp düstüm iş veren bana iş kazası olmadıgını söyle herseyi karşılarız dedi daha sonra kolumdan ameliyat oldum platin takıldı.İs veren sonra rapor almamı istedi maliyet olarak masraf oldugunu söyledi 2 ay rapor aldım rapor bittinden sonra işten çıkaracagını söyledi.Ben şimdi tazminat dava açabilir miyim

 • Erdem lermi 25 Mart 2021 20:15

  Merhaba kargo dagitim şirketinde calisiyorum 4 ay őnce trafik kazasi gecirdim şuan raporluyum 1 yili bulur dedi doktor omurgam kirik ve kaburgalarim bianlik dalginlikla micira kaptirdim araci sùratliydim sonucta kargo dagiticisiyim bitirmem laxim suc bende gibi bi algi oldu rapor paramda eksik yatiyor tazminat alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 27 Mart 2021 13:15

   Trafik iş kazalarında işverene atfedilebilecek bir kusur varsa dava açabilirsiniz.

 • Turgay Yıldız 25 Mart 2021 17:18

  Merhaba ben 2yıl önce özel bir şirkette is çıkışı servise yetişebilmek icin kosarcasina is yeri nizamiyesinde sensörlü cam kapıya çarpıp burnumu kırdım. kapi sade camdi herhangi bir uyarı levhası buzlandırma yada nizamiyede ısıklandrma vs de yoktu ve buna benzer durumlarda zaman zaman gerceklesiyordu. Bunun icin sikayetci olabilir miyim?

  • Besler Hukuk 27 Mart 2021 13:33

   İş kazası kapsamında yaşadığınız olay. Dava açabilirsiniz.

 • Besler Hukuk 17 Mart 2021 17:24

  SGK’ya başvurup iş kazası bildiriminde bulunun. Maluliyet tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Yüksel Ünal 23 Şubat 2021 06:01

  Merhaba 3 yıldır bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım 21 şubat günü gece devriye atarken buzlanmadan dolayı düşerek sol ayak bileğimde 3 kırık oluştu şuan hastanedeyim 3 ay çalışamayacağını soyledi doktor bu konuda dava açsam ne kadar zaman surer sonuçlanması ve tel numaramdan ulaşabilirmi bir iş avukatı

 • Şevket çoşkun 17 Şubat 2021 00:09

  Merhaba 2018 yılında iş kazası geçirdim sağ yüzük parmağım ve orta parmağım ilk Kırım noktasından koptu şikayetçi olup dava açtım 2.5 yıldır dava sürüyor ve karar aşamasında avukatım 25000 maddi çıktı 20000 civarıdır manevi çıkar diyor mart ayında son mahkemede karar verilecek .. size demek istediğim bu miktar kopan parmaklarıma bedelmi veya ne yapmam gerekiyor tekrar sizin gibi iyi bilinçli bir avukatla dava açabilirmiyim vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 14:58

   Yaşınız 40’dan fazla değilse bana da az geldi. Avukatınız en doğru bilgiyi verecektir.

 • Erkan kurt 11 Şubat 2021 23:14

  Mrb 2 yıl önce iş kazası geçirdim sol el işaret parmağı 1.bogum orta parmak tırnak dibi koptu ve ambute oldu uzuv kaynım var.is yeri hastane masraflarıni karşıla di ve şikayetçi olmamam için bazı vaatlerde bulundu fakat hiç birşey yapmadılar.tekrar doğru ifadeyi verip şikayetçi olabilirmiyim ayrıca 10 yıllık müzisyenim uzuv kaybı dolayısı ile enstrüman calamiyorum bunun içinde manevi tazminat açabilir miyim

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 15:04

   İş gücü kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz.

 • Cem aydin 2 Şubat 2021 15:09

  MERHABA BEN CEM AYDIN BEN 28/01/2021 TARİHİNDE İS KAZASI GEÇİRDİM VE ŞUAN 6 GÜN RAPOR VERİLDİ PATRONUN DEDİĞİ KELİME YUKARİ SENİ İSTEN ÇIKARMAMİ İSTİYO DEDİ VE SONRA DEDİKİ CİKARİRSAM 89.MADEDEN CİKARİM DEDİ PEKİ BEN ŞİKAYETÇİ OLMADİM OLURDA ANLASAMASAM GERİ O TUTANAĞI DEGİSTİRE BİLİRİM DEMİ

  • Besler Hukuk 7 Şubat 2021 10:59

   Şikayetçi olmamanız dava açmanıza engel değil.

 • Ekrem Koçoğlu 29 Ocak 2021 20:06

  Merhaba iş kazası geçirdim ve 5 günlük rapor aldım ve işyeri bunu 3 gün içinde bildirmediği için 10000 bin TL ceza yedi ve benden dilekçe yazıp o gün izinliydim şahven iş kazası olarak bildirilmiştir vs şeyler yazdırdı cezayı sildirmek için bu durumda ben ceza yiyebilirmiyim benden yana bir sıkıntı olurmu?

 • Hasan 29 Ocak 2021 19:33

  Merhabalar 2019 yılında iş kazası gecirmiştim hastanede şikayetci olmamıştım ssk %16 maluliyet verdi ve maaşa bağlandım ben şikayetci olmadığım için tazminat hakkımın olmadığını söylemişti iş güvenlik uzmanı ve bana bir kağıt imzalatdı kazanın benim dikkatsizliğim ve iş güvenlik mazemelerimin kullanılmadığına dair onun gibi şeyler biraz internetden araştırma yaptım meğer şikayetci olmasam bile tazminat hakkım vardı ve o hakkıda bu imzayla kaybettimmi yardımcı olurmusunuz bana

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 14:03

   İbranamede ne kadar ödeme yapıldığı açık bir şekilde yazmıyorsa dava açabilirsiniz.

 • Yalçın yılmaz 29 Ocak 2021 10:48

  Merhabalar 2017 7ayinda maden suyu fabrikasında kostik ve sıcak su ile yandım olay iş kazası olarak kayitlara geçti 18gun yanık unitesinde 2dereceden tedavi gördüm 40gunde evde raporlu kaldım karakoldaki ifademde davacı olmadım işten atilirim diye elimde sadece video kaydı var kazayla ilgili ifademi değiştirme şansım dava açma şansın varki olayla ilgili sahitlerimde var süreç ne kadar sürer cvp verirseniz sevinirim tesekkurler

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 13:52

   SGK’ya iş kazası bildiriminde bulunun ve maluliyet oranınızın tespitini isteyin. Çıkarsa dava açabilirsiniz.

 • Dursun Ayvalı 26 Ocak 2021 16:31

  Merhaba eşim 05.11.2020 tarihinde iş kazası geçirdi üstüne profil demiri düşmüş ihmal ile belinde 3 kemik kırık sol omuz küreği kırık omuriliği zedelenmiş ciğerleri zedelemiş boynundan sol omuz kırağının altına kadar 30 dikiş var sırtında olay adana da oldu ama ankara ‘da yatıyor görünüyor sigorta iş veren mahkemeye verirsen hiç bir şey hak edemezsin dedi profil demirini düşüren çalıcılar ve müteahhit hiç arayıp sormadı bile hastanede iş kazası diye geçti ama hiç bir şekilde ifade alınmadı sizce ne yapmali

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 17:35

   İş kazası nedeniyle tazminat davası açmanız gerek.

 • Rabia Vural 20 Ocak 2021 15:51

  Merhaba. Babam 2015 yılında iş kazası geçirdi sol kolu ve sol bacağı kırıldı. Fakat dava açmadı. Herhangi bir kuruma ifade de vermedi. Şuan elinde iş görememezlik raporları hastane raporları var. Üzerinden bu kadar yıl geçti dava açabilir miyiz?

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 10:54

   İş kazası davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Dava açabilirsiniz.

 • Muhammet cesur 19 Ocak 2021 21:00

  Merhaba ben bir catreng firmasında çalışıyorum 2019 yılında mutfak tadilattayken mutfakta kaydım düştüm ve iş kazası tutanağı tutuldu hemen hastanede emar çekildi belfitigi disk kayması dendi ve iğne ilaç kullan ve 15 gün fizik tedavi gördüm ama bel ağrısı geçmedi ve zaman zaman ağrılarım artıyor ve hastanede iğne vurduruyodum rapor alıyorum istirat ediyorum ama fayda göremiyorum şimdi bir hastaneye gittim ve orda gecirdigim iş kazası dosyasını yeniden açtılar ve geçirdiğim iş kazasından kaynaklandığı için şuanda tedaviyi iş kazası üzerinden devam ediliyor 20 gün fizik tedavi gorecegim ve doktor rapor verdi raporda iş kazası yaziyo ve hastane bende iş kazasini nezaman nerde geçirdiğini ve ilk mudahile nerde yapıldı diye çalışmış olduğum şirketten sikayetcimisin diye bir savunma aldı ve SGK dosyaya koyacağız dediler . işyeri nde halen çalışmaktayım ama şuan ücretsiz izinde idim ve hastanede tedaviye başladım ve rapor aldım raporda iş kazası yaziyo buna iş yeri bı sorun çıkarır mı benim için bı yaptırım uyguluya bilirlerdi bu konu hakinda.

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 09:45

   Sizin iş yerine dava açarak sorun çıkarmanız gerekir. Mağdur olan sizsiniz.

 • Agit Taşdemir 19 Ocak 2021 18:05

  merhaba ben kargoda çalışydm vardiyalı olarak gece 24 .00 sabah 8.00 ben inklap mah.nde otururken servisin oturduğum mah.ye gelmesi gerekirken servisin gelmemesi ve bende onun için başka mahleye gittim ve giderken de 30 dk yol yürüyrm .11 gün önce işe giderken 2 pitbol köpek saldırısına uğradım ve ayağımı kırdım ve şimdi evde yatalak oldm ayağıma basamyrm çok mağdurum . Bunun tazminatı alma şansım varmı ?

 • Kadir aka 18 Ocak 2021 11:43

  İş kazası geçirdim elim kırıldı bize iş güvenliği eğitimi verilmidi işe girerken dava edebilirmiyim

  • Besler Hukuk 23 Ocak 2021 14:04

   Maluliyet tespit edilirse iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz. Aksi takdirde yalnızca tedavi masrafları ve manevi tazminat talep edebilirsiniz.

 • Batuhan koç 17 Ocak 2021 23:51

  Merhaba babam iş kazası geçirdi 2019 yilinda sag el baş parmağının üst çizgiden itibaren yok suan. Kayitlara is kazasi olarak geçti patron hic konuyu açmadı kazadan sonra tazminat alma hakkımız var mıdır?

 • Muttalip 16 Ocak 2021 15:39

  Merhaba ben iş yeride iş kazası geçirdim ayak bilegim kırdım 18/12/2020 ifadem ama iş yeri 21/12/2020 girmiş ssk bildirmiş iş yeri 21/12 /2020 yanlış bildirdiği için rapor ücreti alamiyom iş yeri ben değiştirsem ceza alırız diyor bu konuda ne yapmalıyım mağdur durumdayım

 • Ali akman 15 Ocak 2021 17:56

  Merhaba iş kazası geçirdim 5 parmağım kesildi kesilen parmağım devamlı kullandığım parmağım nasıl bir yol izlemem lazım

  • Besler Hukuk 15 Ocak 2021 18:43

   Sizin durumunuzda maluliyet oranı tespit edileceği kesin olduğu için hemen dava açabilirsiniz.

 • Yeşim özel 14 Ocak 2021 15:23

  2013 yılında eşim trafik kazası geçirdi kendi aracıyla işe giderken fakat( servis yok bulunduğu köye herkez kendi aracıyla gidip geliyor fabrikada) hafta tatilinde işe çağırdı gitmek üzere çıktığında oldu kaza tutanaklarda iş kazası olarak geçmedi kendi aracıyla gittiği için ne yapabiliriz düzeltmek için nasıl ispatlarız durumu dava açmak istersek

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 19:04

   Kendi aracıyla gitmesi iş kazası olarak kabul edilmez.

 • Halis akay 6 Ocak 2021 21:15

  Ben tir soforuyum tek tarafli kaza yaptim omuzum kolum kirildi her iki yerden amaliyat oldum 45 rapor verdiler davaci ola biliriyim tazminat alabirmiyim tsksaygilar

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:02

   Trafik iş kazalarında işverene atfedilebilecek bir kusur olması gerekiyor.

 • Sedat bakan 6 Ocak 2021 12:02

  Mrb kolay gelsin 2018 yılında trafik kazasi ve is kazasi geçirdim. Bunla ilgili arabuluculuk avukatı ile anlaşma yaptik. Iste arabulucuk maddesine su ibranameyi koyduk 2018 de xxxx plakalı araçla geçirdiğim trafik kazasindan dolayı araçtan doğacak masraflardan dolayı is veren ve işçi bir birlerini ibra etmişlerdir. Benim merak attigim ben şirket arabasını kullanırken trafik kazasi geçirdim. Bu maddeden dolayı is yerine tazminat davası acabilirmiyim.

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 15:18

   Açamazsınız. İbraname hükmü açık.

 • Erkan 6 Ocak 2021 05:53

  Kolay gelsin ben daha önce çalıştığım firmada iş kazası geçirdim sol elimin 5.parmak tırnağın ortasından zedelenme oldu yani sadece küçük bir deri parçası tutuyordu parmağımı kemik vs kırıldı.yalnz aradan 1 yıl geçmesine rağmen parmağımda hissiyatsızlık hiçbir şekilde gitmedi.Şekil bozukluğu da mevcut diğerine göre bi tık daha kısa bununla ilgili dava açmam mümkün müdür yalnız şuan o işyerinde çalışmıyor um kendim istifa etmiştim

 • Süleyman 4 Ocak 2021 23:07

  Merhaba ben asansör ve yürüyen merdiven işi yapıyorum yaklaşık 2 buçuk seneyi geçti bu şirkette çalışıyorum 2019 da bel fıtığı teşhisi konuldu ve fizik tedavi gördüm ancak bel ağrılarım yaptığım işten dolayı arttıkça arttı yaklaşık 4 gün önce yeni bir mr çektirdim ve ilerlemiş olduğu gözlemlendi iş verenin bana sağlığımdan dolayı ofiste iş vermeyi teklif etti ancak ben ofiste ki işlerden anlamadığım için kabul etmedim ve çalışmaya devam ettim yarın iş hastalıkları hastanesinden rapor almaya gideceğim ihtarname çektirirken tazminat alabilirmiyim ve mahkemeye vermeyi düşünüyorum sizce kazanabilirmiyim elimde ki raporlar doğrultusunda

 • Mesut yontar 31 Aralık 2020 19:49

  Merhabalar. 2014 yılında iş kazası geçirdim. İki elim soğuk yanığına maruz kaldı (-196)derece soğuk likit.) işe uygun olmayan ucuz ekipmandan dolayı iş kazası olarak kayda geçti ellerimin yanık halinin fotoları telefonumdaki sorundan dolayı silindi, elimde sadece hastaneden verilen iş kazası raporu var bu şekilde dava açılabilir mi ilginize teşekkürler

 • Mesut cengiz 13 Aralık 2020 17:26

  2017 yılında iş kazası geçirdim %4 raporu verdiler 2018 şubat ayında daha açtım 15 01 1990 doğumluyum nekadar tazminat alırım 4.5 ay istiratlı kaldım…

 • Ömer ali 10 Aralık 2020 15:35

  Ben 1 günlük zeytin yağı fabrikasında calisnim.ve o gün işyerinde sıkma bolumunde çalışırken sıkmalar üzerimde devrildi. 06.12.2020( pazar günü)tarihinde . sigortami pazartesi günü pazar günü yani geçmişe dönük yapmislar.işveren bana çalışırken olmadı diye söylersin dedi.Sağ bacağımda kaval kemiği kırıldı. Çivi takılıp ameliayat oldum. Hastane tutanakalrina iş kazasi diye girildi.4 gün sonra taburcu oldum.1.5 aylık rapor var elimde . Raporu işverene verdim. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor

 • Ömer ali 10 Aralık 2020 15:31

  Ben 1 günlük zeytin yağı fabrikasında calisnim.ve o gün işyerinde sıkma bolumunde çalışırken sıkmalar üzerimde devrildi. İşveren bana çalışırken olmadı diye söylersin dedi.Sağ bacağımda kaval kemiği kırıldı. Çivi takılıp ameliayat oldum. Hastane tutanakalrina iş kazasi diye girildi.4 gün sonra taburcu oldum.1
  5 aylık rapor var elimde . Raporu işyerine verdim. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor.

 • tacettin sarcan 10 Aralık 2020 12:47

  slm 16.11.2020 tarihinde iş kazı sonucu belimde lamber vebtebra kemik kırıgı oldu. hastaneye gidip iş kazası raporu aldım. bu aldgım 3. rapor dur. 1. rapor 10 gunlük. 2. raporum 14 günlük. ve 3 . raporum da 14 günlük. daha raporum devam ediyor. belimden dolayı eskisi gibi hareket edemiyorum eyilip kalkamıyorum. hastanede bu sana verebillecegimiz son rapordur bundan sonra rapor veremeyiz sana istrsen agır ve tehlikeli işlerde çalıstırılamaz raporu verecez. belimde güç kaybı oldugunun farkındayım. iş kazsı raporlarım elimde toplamda 38 gün raporum var. çalıştıgım iş yerine tazminat davası acarsam kazanırmıyım . dava acarsam beni işimden atarlarmı. çok kararsız kaldım beni aydınlatırmısınız. yada bilmedigim başka bi hakkım var mı.

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 17:30

   SGK’ya iş kazası bildiriminde bulunun. Maluliyet oranı tespit edilirse iş kazası davası açabilirsiniz.

 • Nilgün muratoglu 3 Aralık 2020 17:29

  Ben Sigortasız çaliştirildigim bir işyerinde sağ el orta. Parmağımda trndon kopuklari ve sinir kesisiyle birlikte d 3 kırığı denen bir eklem kırığı var parmağımı hissetmiyorum ve sağ el orta parmağımı diyerleri gibi kiramiyorum ve birşey tutamıyorum dava açmaya hazırlanıyorum sizce ne yapmalıyım yardımcı olur musunuz SGK işyerine gidip kaza raporumu tuttu

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:38

   İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz.

 • Erdi kurtcu 1 Aralık 2020 16:41

  Merhaba iş yerinde 3 ay önce bacağıma kızgın yağ döküldü baldırımda 2 . Derece yanık oluştu iş verenim iş kazası raporu tutmadı acı içinde hastahaneye gittim ordada soran olmadı iş kazası raporu tutulmadı 60 gün üstü rapor kullandım acılı bi süreç oldu haklarım nelerdir acaba

 • Ferhat songur 14 Kasım 2020 21:29

  Selam hocam ben 1 yıl önce iş kazası geçirdim cam sektöründe sol baş parmağım kesildi parmağın sol uc tarafını hissetmiyorum sinir kopması olmuş ve doku kaybı var eskisi gibi kullanamıyorum parmağımı, ifadede benden kaynaklı oldu dedim şikayetçi değilim dedim işimden olurum bu parmaklada iş yapamam ve korktuğum için böyle ifade verdim, ifademi tekrar değiştirebilirmiyim,bana yardımcı olacak bir avukat hakkımı savunacak birini nasıl bulabilirim bana yardımcı olsanız.

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 16:05

   SGK’ya iş kazasını bildirin. İş gücü kaybı tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Ayşe Cömert 14 Kasım 2020 01:34

  Merhabalar ben 07.11.1997 de özel bir şirketin yasal olmayan işçi servisinde bir kaza geçirdim ve sağ yüzük parmağımı kaybettim. Herhangi bir dava açılmadı ama sürekli iş görememezlik parası alıyorum şuan aldığım aylık para 240 tl Tekrar maluliyet oranının tespit edilmesini isteyebilir miyim? Nereye başvurmam gerekiyor? Cevaplarsanız çok mutlu olurum.

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 13:19

   Maluliyet oranınızın arttığını belirten bir dilekçe yazarak SGK’ya başvurabilirsiniz.

 • Serdar 2 Kasım 2020 14:43

  Merhaba ben iş kazası geçirdim 10ay oldu sigorta yapmamışlar vücudum %45 yandım 3derece şikayet ci olmadım bir hakim varmı acama ifademide 3aysonraverim

  • Besler Hukuk 3 Kasım 2020 14:21

   Büyük ihtimalle maluliyet oranı tespit edilir. SGK’ya iş kazası bildiriminde bulunun. Meslek hastalıkları hastanesinde işgücü kaybı tespit edilirse iş kazası davası açabilirsiniz.

 • Sezayi 19 Ekim 2020 00:27

  12.02.2012 iş kazası sonucu delici ve kesici yaralanma maruz kaldık sağ bacağım sinirler kopuk toplar damar cerrahi işlem gördü araştırma hastanesi doktoru düzelmez diyor ihmaller sonucu budurumda kaldığımı söylüyor bana %24 iş görememezlik veriyor ihtiraz sonucu sağlık kurul %27.2 veriyo engelli raporum %54 adlı tıp %19 veriyor neticede bizler hep mağdur oluyoruz sizden işteyim 13yıl hesaplamada nekar bir tazminat alırım ayrıca 14yıl firmada çalışmışlığımvar kusurum olmamasına ramen kusuru %35 bana %65 karşı tarafa verdiler selamlar

 • Emrah gltp 18 Ekim 2020 00:44

  Merhaba, çalıştığım şirkette is kazası oldu ve bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Bununla alakalı mahkeme açıldı ve şirket benim sorumlu müdür olduğumu gösterir imzam olmayan SSK bildirgesini delil göstermiş. İse girerken müdür sensin denmedi bana. Yazılı bir gorenlendirmem ve iş sözleşmem de yok. Yani Tc kimlik numaramı bilen herhangi bir şirket beni biryerde sorumlu gösterip kaza olduğunda benim üzerime suç yıkabilir mi.

  • Besler Hukuk 18 Ekim 2020 18:03

   O şekilde ileri sürebilir. Sizde burada yazdığınız argümanlarla savunma yaparsınız.

 • Melike er 11 Ekim 2020 23:34

  Merhaba ,
  Babam tır şoförü idi . Yanlış yere park etmiş. Park ettiği yere uyarı levhası koymadığı için yüzde elli suçlu bulundu . Çalışma saatleri içinde , yaya iken bu park ettiği yerde arkadan başka arabanın çarpması ile vefat etti . Olay trafik kazası olarak rapor edildi . İş yerinden iş kazası yazısı aldım , ama şikayetçi olmadım . Bildirim yapılmadı diye biliyorum . Ben ölüm geliri başlatabilmek için yazı aldım ama o da yapılmadı henüz , 4 ay oldu . İş güvenliği eğitimi var mı bilmiyorum, ama iş güvenliği ekipmanları eksikti sonradan tamamlatıldı. Araç satıldığı söylendi. Ayrıca tırın arkasında bulunması gereken stoper de yoktu. 3 kardeşiz , 25 yaş bekar kadın, 22 yal bekar erkek, 8 yaş kız. Erkek kardeşim sezonluk çalışıyor, ben ve annem çalışmıyoruz. Mağduriyet yaşıyoruz. 3 . Kişi sebep olduğu için tazminat alamayacağımız söylendi Haklarımı bilmiyorum

 • Aysun deniz 11 Ekim 2020 01:56

  Merhabalar ben iş yerinde kaza geçirdim iş kazası olarak belirtmedim hastaneye korku panik içindeydim ve is yerin de baskısı direk tabi açık olarak değil tabi üstü kapalı olarak ve ameliyat oldum malesef ve çok kötü günler geçirdim tedavilerim zordu ve 7 ay sürdü hem maddi ve manevi işverenden hiç bir zaman yardım almadım hep işe alınacağım vadettiler biraz toparlayınca çalışma hayatima geri dönmek istedim ama bu sefer beni alamayacaklarını söylediler bu durumda ne yapabilirim dava acarsam ben ceza alırmıyım is kazasini bildirirsem rica etsem yardımcı olabilirmisini

  • Besler Hukuk 11 Ekim 2020 10:41

   İş kazası bildirimi yapmanız her zaman mümkündür. SGK’ya başvurarak maluliyet oranınızın tespit edilmesini isteyin.

 • GÖKÇEN GÜNGÖR 6 Ekim 2020 23:45

  İş kazası geçirdim iş yerinden normal mesaim bitmişti fazla mesai yapmaktaydım iki parmağım uzuv kaybı oldu yerine dikilmedi kaza tarihi 28/08/2020 halen raporluyum iş veren bana her hangi bir yardımdan bulunmadı bende emniyetten iş kazası tutanağı yazdırdım şikayetçi oldum bana yardımcı olurmusunuz veya bu davama bakarmısınız

  • Besler Hukuk 7 Ekim 2020 10:12

   Biz tüm Türkiye’de bu tür davalara bakmaktayız. Büromuza sayfanın en altındaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

 • İbrahim demir 21 Eylül 2020 17:57

  merhaba 2014 ağustos 25 inde iş kazası geçirdim. bileğimde, dirseğimde ve belimde kırıklar oldu. 4. 5 ay hastahane ve evden çıkamadım polisler ifademi aldılar olayı anlattım. 6 ay kadar tedavim devam etti. kırıklar kaynadı işe başladım tekrar. bu sebepten çok irdelemedim. lakin bileğim de eskisi gibi düzen tutmadı. gecen sene sgk ya gidip heyet e girmek istediğimi belirttim. görevli iş kazası gözükmediğini söyledi, bende cbsavcılığından evrakları talep ettim ve aldım. olay taksirle yaralama olarak kayda alınmış. maktul ve mağdur olarak ben gözüküyorum. bu konuda birşey yapabilir iyim

  • Besler Hukuk 22 Eylül 2020 10:09

   İş kazası tespit davası açmanız gerekmektedir.

 • Özcan konukcu 17 Eylül 2020 00:42

  2017 yılında iskazasi geçirdim insata bolkon korkulu yaparken yüksek gerilime kapıldım iki kolum bir ayagim kesildi hastanede şikayetçi olmadim çıkınca oldum savcı itiraz dilekçesini kabul etmedi bilinci yerdeymis dedi iki sefer itiraz etik ama kabul etmedi sonra bizde tazminat davası açtı k ama iki yıl oldu daha bı sonuca varmadi ne yapa bilirim bana bı yardimci olun yaşım da 30 evliyim iki cocum var sizce tazminat ala bilirmiyim nasıl bı yol izlemeliyim bana nolur bı yol gösterin iş goremezlik raporum 93

  • Besler Hukuk 17 Eylül 2020 11:12

   Çok ağır bir mağduriyetiniz var. Tazminat alırsınız. Avukatınız gerekli bilgileri verecektir size.

 • Fikret 13 Eylül 2020 03:29

  Merhaba
  istanbulda ikamet etmekteyim 2020 eylül ayında iş için il dışı müşteri ziyaretimde müşteri olarak gitmiş olduğum ünlü bir restoranda restorant işçisisin kaza ile kesinlikle iki kimyasal maddeyi birbirine koymaması gerekir iken dalginlik ile koymasi sonucu iki maddenin bu neden ile bir bomba etkisiyle patlaması nedeni ile gözümde geçici hasar oluştu ve ayrıca kimyasal patlama nedeni ile sol omuzumdan dirseğime kadar geçici kimyasal yanık oluştu hastahaneye gittiğimizde doktor ve polisler bana iş kazası adli raporu tuttular firmaya dava açmadım şikayet etmedim 4 gunluk rapor aldım ve firma benim ile iletişime geçti ben o gün patlama nedeni ile yapmam gereken islerimi yapamadım ve satış kaybettim ayrıca 4 gunluk satis kaybimda mevcut bu firma ile hukuki yönden bir işlem başlatmadan ne kadar tazmiat talebinde bulunabilirim ve ben isim gereği yapmış olduğum satış üzerinden prim kazanıyorum lutfen konu hakkında bilgi vermenizi rica ederim

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 12:03

   100.000 TL makuldür bence. Ödemezlerse medyayı durumdan haberdar edeceğinizi de söyleyin.

 • Taner karagöl 31 Ağustos 2020 16:08

  s.aleyküm 30 yaşındayım evli ve 2 çocuk sahibiyim 8 ay önce iş kazası geçirdim iş makinası oparatörüyüm sol gözümü kaybettim tamamen görmüyor ve küçülmede başladı gözüm kapalı bir şekilde .şirket 300 bin lira vereceklerini söyledi ama önce vekalet istiyorlar benden işyerinin kaza sigortası varmış ordan para alabilmek için.ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim.

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 16:32

   İşvereniniz size tazminatınızı ödedikten sonra sigortasına başvurması gerekiyor. Sizin işverene vekalet vermeniz söz konusu olamaz.

 • Mehmet Nesim Ateş 28 Ağustos 2020 16:19

  Mrba ben ben 17 yaşndayken 8 yıl önce bi iş kazası geçirdim yüzde 96 felç oldum şmdi şikayetçi olup tazminatımı alabiliyormuym çünkü ozamn şikayetçi olursan yaşın küçük olduğu için annende hapse girer dediler büyle bişey mümkünmü?? Ve bide davacı olursam tazminat alabiliyormuym ve alsam nekadar alırım??

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:37

   Rakam vermek zor ancak kesinlikle dava açmalısınız. İş kazalarında zamanaşımı süresi on yıl.

 • Ömer Faruk Balcıoğlu 27 Ağustos 2020 16:42

  Selamın aleyküm avukat bey evimizin 3. Katını yaptırıyorduk. Bir pazar günü işçiler geldi. Baban evde de değil. Gelen işçi her zaman gelenler farklı işçilerdir. Evimizin önünden elektrik telleri geçiyor . Evle teller arası 2 ya da 3 metre var. İşçiler demirleri evin arkası yerine ön taraftan geçiriyor ve elektrik çarpıyor iki kişiye. Mütait işçilerin sigortasını yapmamış. Biz aynı gün yaptırıyoruz. Sgk şimdi dava bizim bir suçumuz yok ne yapabiliriz

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:56

   Müteahhitle aranızdaki sözleşmeye bakmak lazım. İş kazalarından kaynaklanan sorumluluk müteahhite verildiyse o sorumlu olur.

 • sait uyumlu 24 Ağustos 2020 23:21

  Merhabalar koly gelsin babam calışmakta olduğu hotelde şöfürlük yapmaktadır yaklaşık 1 senedir , ama inşaat halinde iken hotel babamı calıştırmışlar , ve 01.06.2020 tarihinde seyyar merdivenden düşüp 03.06.2020 tarıhınde hayatını kaybetti. Kamera Kayıtları Mevcuttur. Hiçbir Delil Eksikliği yoktur.Kısaca Asli işi olmayan bir iş yaptırıldıgı için hayatını kaybetmekdedir. 16/03/2020 tarihindede sigorta iptal edilmiş. Yani kaza tarihinde sigortasızdı babam.Öncesinde Sofor meslek kodunda Sigortası mevcuttur. Ve kaza günü olaydan 15 dk sonra beden işcişi olarak ssk giriş yapılmış.Babamın SSK prim doldugundan dolayı tam bu sene sonunda emeklı olucaktı , bu sebepden dolayı annem otomatik emekli oldu.
  Babam 1968 Dogumlu
  Annem 1972 Dogumlu
  Oğlu 1994 Doğumlu [ Bekar ]
  Kızı 1996 Dogumlu [ Evli ]
  Bu bilgiler karşılıgında Maddi ve Manevi Tazmınat hakkı ne kadar olmalıdır.

  • Besler Hukuk 25 Ağustos 2020 12:50

   Rakam vermek zor ancak dava açmanıza değeceği kesin. Başınız sağ olsun.

 • Ahmet dönmez 23 Ağustos 2020 22:08

  İyi gunler su tesısatcsym 12 yasında Bi cocuk babası yanıma snin yptğn işi oğrensn gorsn dye gonderdi cocuk bisikletle bnm ynmdyken dustu hastaneye gotrduk ayak başparmakta catlak cktı cocğn babası sikayetci olmucak jandarmaya ifade vermeye gitmedik adli rapor yazdı doktor

  • Besler Hukuk 24 Ağustos 2020 11:35

   İş kazası kapsamında ancak dava açılmazsa herhangi bir yükümlülüğünüz doğmaz.

 • Sinem Tığ 18 Ağustos 2020 08:17

  Merhaba ben 02.07.2020 tarihinde iş kazası gecirdim küçük parmağım parçalı kopuktu diktiler şuan fizik tedavi görüyorum ama son seanslar olmasına rağmen üst eklem yeri geriye oynamıyor ve çekiç parmak şeklini aldı birde tırnak kısmını üst tarafını hiç hissetmiyorum iş kazasında şikayetçi olmadım fakat psikolojik olarak hiç iyi değilim sürekli rüyalarıma giriyor patronlar 5 bin lira verdi şikayetçi olma dediler ben istifa etmek istiyorum 4 yıllık işçiyim kıdem tazminatımi almak istiyorum mümkünmudur

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:16

   İşverenin kazada kusuru varsa bunu gerekçe göstererek işten çıkmanız halinde kıdem tazminatı alırsınız.

 • Uğur yılmaz 11 Ağustos 2020 19:42

  Merhabalar ben 11-07-2020 tarihinde işyerinde makinanın motor kısmına parmağımı kaptırdım sol işaret parmağım 2 bogumdan koptu ve ameliyatla alındı parmağın yarısı yok yani ne kadar bir tazminat alabilirim ve bu iş kazalarında kaçtane tazminat var olayı iş kazası ve iş verenle onaylandı vaatler verdiler ama yapmadılar hastane masraflarımı kendim karşıladım

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 15:09

   Maddi ve manevi tazminat talep etmeniz mümkün. Tazminat miktarı yaşınıza, aldığınız ücrete ve kusur oranına göre değişkenlik göstermektedir.

 • Osman öztürk 7 Ağustos 2020 20:45

  2016 yilinda is kazasi gecirdim sol orta parmagim neredeyse kopmak uzereydi 2018 yilina kadar 5 ameliyat gecirsim ama duzelmedi.ve diger parmaklarimda bu esnada eklem bozukluklari olustu.isgucu kaybi icin sgk basvurdum ve bana surekli olarak işgucu kaybindan dolayi maaş baglandi.halen ayni isyerinde calismaktayim
  Ben ne gibi dava acabilirim kazanma olasılıgım nedir

  • Besler Hukuk 8 Ağustos 2020 12:18

   İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Kazanma ihtimaliniz yüksek.

 • Zakir yalanız 2 Ağustos 2020 23:18

  S a benim abim 2019 3.ayda iş yerinde kalpkirizinden rahmetli oldu otopside kanında 1.50 promil alkol çıktı dediler hiç alkol kullanmayan biri idi dava sürüyor fakat fazla umutlu değiliz dedektif araştırması yapıla bilirmi dışardan bilgi alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 16:51

   Otopside hata olacağını sanmıyorum. Araştırma yaptırabilirsiniz ancak farklı bir sonuç çıkacağını sanmam.

 • Huseyin Karagoz 23 Temmuz 2020 15:07

  Iyi gunler.Ben iş kazası geçirdim parmagim koptu.Ve çalıştığım yer ile anlasip avukat araciligla dava açıp kapaticaktim Ve iş yerim bütün masrafları karşılayacağını soyledi.Ve ben davamı avukatim araciligla açtım.İs yerim bana belirli bir kaç takım sözler karşılığında davamdan feragat etmemi söyledi.Bende avukatima davadan feragat edelim dedim.Ama avukatim beni dinlemeyip davadan feragat etmedi.Bende isimden olmiyim diye kendim sözlü olarak dilekçe verdim.Dilekcemde;Davalı tarafla anlaştığımdan dolayı davadan feragat ediyorum.” yazdim.Sonradan iş yerim bana vermiş olduğu sözleri yerine getirmedi avukatımın bütün masraflarını karsilayagiz dediler ve karşılamadılar şuan avukatim bana mahkeme açtı iş yerim beni en zor işlere veriyor zam yapmıyor hesabıma para yatırıp benden o parayı geri aldılar.Ben ne yapicam lütfen bana yardım edermisiniz.Hem parmağından oldum hem mağdur oldum.

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:18

   Avukatınızı değil de karşı tarafı dinlerseniz olacağı bu. Hak etmişsiniz ne diyeyim.

 • Sibel bozaci 13 Temmuz 2020 21:16

  Merhaba ben 13yil oldu iş kazasi gecirdim ama hastanede çalışırken kolumu silindirli ütüye kaptirdim kolumda büyük hasar var yani ezildi bilegim kirildi yandi baş parmagim ve arasina dikiş atıldı şimdi dava acsam kazanirmiyim acaba lütfen yardim edin

  • Besler Hukuk 14 Temmuz 2020 15:24

   Zamanaşımı süresi geçmiş maalesef.

 • Tuğba Arslan 9 Temmuz 2020 10:00

  Eşim 19.04.2019tarihinde yüksek gerilime kapıldı.eşim 11yıllık TEDAŞ çalışanıydı ancak izin gününde ek iş olarak taşeron bi firmanın yetkilisi aracılığı ile başka bir şirketin elektrik arızasını yapmaya gittiğinde yüksek gerilim direğinde akıma kapıldı ve 10 günün sonunda vefat etti.şu an iki çocugumla bu mücadelenin içindeyim SGK iş kazası değildir diye rapor verdi.şu an hem aracı taşeron şirkete hem arızası olan şirkete dava açtık hem de SGK ya itiraz davası açtık .ancak bu süreçte eşimin durumuna benzer emsal kararlar varmı bilmiyorum yardımcı olurmusunuz

  • Besler Hukuk 9 Temmuz 2020 11:22

   Sigortasız olarak çalışılan işte geçirilen kaza da iş kazasıdır. SGK hatalı bir karar vermiş. Avukatınız gerekli emsal kararları dosyaya sunacaktır.

 • Özcan aydın 6 Haziran 2020 03:53

  Merhaba. Ben 25 12 2019 yılında yüksekten düşme sebebi nedeniyle her iki ayak topuklarım kırıldı bide beyin kanaması geçirdim. Her iki ayak topuğumda ameliyat oldum ve her iki topuğumda platin takıldı neredeyse 6 ay oldu hala yürüyemiyorum en son kontrole gittiğim ortapedi doktoruma bana elimizde gelen bir şey yok ameliyatın başarılı geçti artık bize gelmene gerek yok dedi. Sayın avukat bey sizden ricam acaba malulen emekli olma ihtimalim var mı yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  • Besler Hukuk 8 Haziran 2020 18:31

   SGK’ya başvurarak maluliyet oranınızı tespit ettirmeniz gerek. % 60’dan fazla çıkarsa olabilirsiniz.

 • Kubilay Gülyiyen 29 Mayıs 2020 18:32

  Merhaba ben 2015 yılında işyeri servisinde işe giderken servis kaza yaptı bacağımda platin var ve % 20 engelli raporum var 1 ay önce işten çıkartıldım. 2 sorum olacak
  1 iş yerine tazminat davası açsam kazanırmıyım
  2 %20 engelli raporu ile sürekli işgörmezlik maaşı alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2020 16:29

   İş yeri servisinde geçirilen kazalar iş kazası kapsamındadır. % 10’dan fazla maluliyet oranı tespit edildiğinde sürekli iş göremezlik maaşı alınması mümkündür.

 • Hüseyin tokmak 20 Ocak 2020 20:56

  05 18 2018de bir iş kazası geçirdim sol 2 3 ve4 parmaklarım 1 bogumdan koptu şikayetçi olmadım ama şimdi olmak istiyorum nasıl yardımcı olabilirsiniz

  • Besler Hukuk 22 Ocak 2020 14:09

   İş kazası davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre içerisinde istediğiniz zaman dava açabilirsiniz. Sayfanın en altındaki iletişim bilgilerinden büromuza ulaşabilirsiniz.

 • Kerem şaşmaz 20 Ocak 2020 11:26

  Merhaba ben Kerem Şaşmaz ben Rusya Rönesans formasında calisiyordum düşmeden dolayı belfitigi olmak zorunda kaldım ve bana iş bitimi verdiler ve rapor aldığım günleri odemiyirlar şu an hala raporluyum ve maddi durumdan beni zor durumda biraktilar

  • Besler Hukuk 20 Ocak 2020 12:39

   Çalıştığınız esnada yaşadığınız düşme nedeniyle bel fıtığı olduysanız, bu durum iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir. SGK’ya başvurarak iş kazası bildirimi yapabilir ve maluliyet oranınızın tespitini talep edebilirsiniz.

Popüler Başlıklar

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

Benzer Başlıklar

 • BOŞANMA DİLEKÇESİ NEDİR?
  BOŞANMA DİLEKÇESİ NEDİR?
  2 Haziran 2023 Boşanma dilekçesi, eşlerin boşanmak için mahkemeye sunması gereken boşanma davasının ilk adımı olan yazılı belgelerdir. Boşanma dilekçesi aracılığıyla iddialar, deliller ve talepler belirtilerek mahkemeye sunulmalıdır....
 • TELİF HAKKI NEDİR?
  TELİF HAKKI NEDİR?
  24 Mayıs 2023   Telif hakkı, bir fikri veya sanat eserini meydana getiren kişilerin eserlerinin üzerinde hak iddia ederek tasarruf yetkisinde bulunma hakkıdır. Hukukumuzda, Fikir ve Sanat Eserleri...
 • MAĞAZADAN ALINAN ÜRÜNÜN İADESİNDE TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?
  MAĞAZADAN ALINAN ÜRÜNÜN İADESİNDE TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?
  12 Mayıs 2023   Tüketici hakları, tüketimin bu kadar arttığı günümüz dünyasında bilinmesi mutlaka gerekli olan haklarımız haline gelmiştir. Zira, hukukumuz tüketici haklarını 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında...
 • İŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?
  İŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?
  11 Mayıs 2023 İşçi çalışma saatleri, işçilerin haklarını korumak adına İş Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Her çalışan ne kadar süre ile çalıştırılması gerektiğini haklarını koruyabilmek için bilmelidir. Bu yazımızda...
 • ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?
  ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?
  30 Aralık 2022   Alkollü araç kullanma, Türk Ceza Kanunu madde 179 kapsamında yer almaktadır. Bu durum kişilerin ve trafiğin güvenliği için son derece önemli bir konu olup,...