0216 387 0 388

İş Kazası Avukatı Danışma Hattı

İş kazası avukatı; işçi hakları konusunda uzmanlaşmış avukatlardır. İstanbul iş kazası avukatı olmamıza rağmen Türkiye’nin her yerinde müvekkillerimizin en iyi şekilde hizmet almalarını sağlıyoruz. Bu konuda en çok sorulan soruları bu makalemizde sizin için derledik. Sormak istediğiniz diğer soruları sayfanın en altından büromuza iletebilirsiniz.

İş Kazası Nedir?

İşçinin bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin, yaptığı iş esnasında geçirdiği kaza nedeniyle fiziki ya da psikolojik kayıplar yaşamasıdır. İş kazası nedir sorusunun cevabı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 13 içerisinde tek tek sayılmıştır. Bu haller şu şekilde sıralanabilir:

 • Kazanın iş yeri sınırları içerisinde gerçekleşmesi,
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş sebebiyle gerçekleşmesi,
 • İşçinin görevli olarak gönderildiği iş yeri dışında bir yerde kaza geçirmesi,
 • Emziren kadın çalışanın çocuğuna süt verme saati içerinde kaza geçirmesi,
 • İşçinin işveren tarafından sağlanan araç hizmeti sırasında kazaya yakalanmasıdır.

Örnekler kanunda sayılanlar ile sınırlı değildir. Bunların dışında işin görülmesi esnasında gerçekleşen merdivenden düşme, trafik kazası geçirme vb. durumlarda bu kapsama girmektedir.

İş Kazası Tutanağı Nasıl Tutulmalıdır?

Kaza meydana geldiğinde ivedilikle tutanak altına alınmalıdır. Kazanın meydana geldiği tarih ve saat, oluş şekli, şahit olan kişilere tutanakta yer verilmelidir. İş kazası tutanağı açılacak maddi ve manevi tazminat davasında önemli rol oynayacaktır. İşverenler tutanakları genelde kendi kusurlarını gizleyecek şekilde düzenlemektedir. Bu nedenle tutanaklarda işçi aleyhine yazılan hususların aksinin ispatı için alanında uzman bir iş kazası avukatı ile çalışılması önemlidir.

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş kazası bildirimi SGK’nın sitesinden elektronik ortamda yapılabilmektedir. Bunun dışında kurumun sitesindeki bildirim formunu doldurarak veya kendiniz hazırlayacağınız bir dilekçe ile de SGK’ya kazayı bildirebilirsiniz.

Kaza kurum tarafından öğrenildikten sonra olayın araştırılması için müfettiş görevlendirilir. Kurum ayrıca işçiye çalışamadığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği bağlar ve tedavi masraflarını karşılar. İş kazası avukatının kurum tarafından belirlenen maluliyet oranının doğruluğunun incelenmesi ve gerekirse itirazda bulunması büyük öneme sahiptir. Bu şekilde olası hak kayıplarının önüne geçilebilmektedir. İş kazası avukatı aynı zamanda kazadan sorumlu olan kişilerin cezai ve hukuki sorumluluklarının belirlenmesi konusunda da danışılması gereken ilk kişidir.

İş Kazası Bildirim Süresi Ne Kadardır? İş kazası avukatı

İş kazası bildirim süresi kaza tarihinden itibaren 3 iş günüdür. Bu süre içerisinde işveren tarafından SGK’ya başvurularak bildirim yapılmalıdır. Aksi takdirde işçi herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın kazayı SGK’ya bildirebilir.

İş Kazası Bildirmeme Cezası Ne Kadardır?

Üç günlük süre içerisinde iş kazası bildirmeme cezası oldukça yüksektir. Süresi içerisinde bildirim yapmayan işverenlere 2020 yılı için en az 4688 TL en çok 9376 TL ceza verilmektedir. Ceza miktarı iş yerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişmektedir.

Bazı durumlarda işverenlerce SGK’ya bildirim yapılmamakta ve olay kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde işçinin kaza nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açması ve kolluğa şikayette bulunması engellenmeye çalışılmaktadır. Böyle bir durum söz konu olduğunda iş kazası avukatının önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. İşveren bildirimi zamanında yapmaz ise bildirim işçi veya iş kazası avukatı tarafından kuruma yapılmalı ve şikayet süresi içerisinde kolluğa iletilmelidir.

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İşçinin tedavi masrafları SGK tarafından karşılanır ve geçici iş göremezlik maaşı bağlanır. İşçi meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybetmişse kendisine sürekli iş göremezlik maaşı ödenecektir. Bunların dışında işçi kendisinin ve yakınlarının uğradığı maddi ve manevi zararların tahsili için işverene karşı dava açabilecektir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır? İş kazası avukatı

İş Kazası Avukatı

 

İş kazası tazminat hesaplama teknik ve detaylı bir konudur. Maddi tazminat hesaplanırken işçinin kaza olmasa idi elde edebileceği gelir hesaplanarak, uğramış olduğu iş gücü kaybı nedeniyle mevcut durumda elde edeceği gelir arasındaki fark tespit edilir. İş kazalarında tazminat hesaplamasına etki eden en önemli faktörler işçinin ücreti, maluliyet oranı, yaşı ve kusur oranıdır. Bu nedenle alanında uzman bir iş kazası avukatı tarafından işçinin ücret miktarının ispatı ve kusur oranı bakımından gerekli savunmaların yapılması gerekmektedir.

Manevi tazminat hesaplamasında ise uğranılmış olan ruhsal çöküntünün bir nebze giderilmesi amaçlanmaktadır. İşçiler çoğu zaman zorlu ve acılı tedaviler geçirmekte, kendisi ve yakınları psikolojik olarak yıpranmaktadır. Bu nedenle uğranılan elem ve ıstırabın büyüklüğüne göre hakim tarafından takdiri olarak manevi tazminat miktarı belirlenmektedir. Olayın koşullarına göre işçinin yakınları için de manevi tazminat talebinde bulunulması mümkündür.

İş Kazası Raporu Maaştan Kesilir Mi?

İşçiye SGK tarafından geçici iş göremezlik maaşı bağlanmaktadır. Ancak sürekli iş göremezlik geliri genellikle işçinin ücretinin altında olmaktadır. Bu nedenle işveren işçinin istirahatte olduğu süre boyunca geçici iş göremezlik maaşını mahsup ederek işçinin ücretini ödemek zorundadır.

Sigortasız İşçi İş Kazası Geçirirse Tazminat Alabilir mi? İş kazası avukatı

İşe başlayan işçinin sigortasının başlatılması işverenin yükümlülüğüdür. İşverenin bu yükümlülüğünü ihlal etmiş olması işçinin haklarını alamayacağı anlamına gelmez. Sigortasız işçi veya yakınları hastane polisine kaza geçirdiğini bildirerek şikayetçi olmalı ve doktorundan raporunu iş kazası olarak düzenlemesini istemelidir. Bunlar yapılmamış olsa dahi tespit davası açılarak, kazanın işin görülmesi esnasında gerçekleştiğinin ispatı mümkündür.

İş Kazası İfade Değiştirme Mümkün Müdür?

Yüksek tazminatlar ödeyebileceğini ve hakkında soruşturma başlatılacağını bilen bazı işverenler olayın üstünü örtmeye çalışmaktadır. Bunun için işçiye baskı yaparak şikayetçi olmaktan vazgeçirmekte ya da işçiye bir miktar para vaat ederek kazanın iş dışında gerçekleştiği yönünde ifade verdirmektedir. İşçi bu şekilde ifade vermiş olsa dahi dava açma ve tazminat alma hakkı mevcuttur. Zira iş hukukunda işçi lehine yorum ilkesi mevcuttur ve kazanın başkaca delillerle ispatı mümkündür. Bu nedenle işçinin hastanede veya karakolda verdiği ifadesini değiştirerek, tazminat davasında başka bir ifade vermesi mümkündür.

İş Kazası Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır? İş Kazası Avukatı

İş kazası zamanaşımı kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıldır. Ancak kazanın aynı zamanda suç teşkil etmesi durumunda, zamanaşımı süresi işlenen suça ilişkin zamanaşımı süresinden az olamaz. İş kazası avukatı tarafından kısmi dava açılması halinde, zamanaşımı süresi dolmadan ıslah yoluna başvurulması gerekmektedir.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir miyim?

Sürekli iş göremezlik geliri için en az %10 iş gücü kaybı aranmakta ise de tazminat davaları bakımından böyle bir şart bulunmamaktadır. Hemen hemen tüm iş kazalarında işçi maddi ve manevi zararlara uğramakta dolaysıyla tazminat davası açmaya hak kazanmaktadır.

İş kazalarına bakan avukatlar, kaza nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının açılması, takibi ve icra yoluyla tahsili konusunda uzmandır. Kaza sonucu işçinin ölümü halinde yakınları tarafından açılacak destekten yoksun kalma tazminat davası da iş kazası avukatının uzmanlık alanlarından biridir. Bu tür davalar en iyi iş kazası avukatı aracılığıyla takip edilebilir. Zira hukukta belirli bir alanda uzmanlaşma son derece önemlidir.

Besler Hukuk Bürosu olarak uzman avukat kadromuz ile kaza geçiren işçi müvekkillerimize her türlü desteği sağlamaktayız. Uzman iş kazası avukatlarımız tarafından gerekli dava açma işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirilmektedir. Müvekkillerimizin hak kayıplarının önüne geçerek ve hak ettikleri tazminat tutarlarını almalarına yardımcı olmaktayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

48 Soru

 • Sezayi 19 Ekim 2020 00:27

  12.02.2012 iş kazası sonucu delici ve kesici yaralanma maruz kaldık sağ bacağım sinirler kopuk toplar damar cerrahi işlem gördü araştırma hastanesi doktoru düzelmez diyor ihmaller sonucu budurumda kaldığımı söylüyor bana %24 iş görememezlik veriyor ihtiraz sonucu sağlık kurul %27.2 veriyo engelli raporum %54 adlı tıp %19 veriyor neticede bizler hep mağdur oluyoruz sizden işteyim 13yıl hesaplamada nekar bir tazminat alırım ayrıca 14yıl firmada çalışmışlığımvar kusurum olmamasına ramen kusuru %35 bana %65 karşı tarafa verdiler selamlar

 • Emrah gltp 18 Ekim 2020 00:44

  Merhaba, çalıştığım şirkette is kazası oldu ve bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Bununla alakalı mahkeme açıldı ve şirket benim sorumlu müdür olduğumu gösterir imzam olmayan SSK bildirgesini delil göstermiş. İse girerken müdür sensin denmedi bana. Yazılı bir gorenlendirmem ve iş sözleşmem de yok. Yani Tc kimlik numaramı bilen herhangi bir şirket beni biryerde sorumlu gösterip kaza olduğunda benim üzerime suç yıkabilir mi.

  • Besler Hukuk 18 Ekim 2020 18:03

   O şekilde ileri sürebilir. Sizde burada yazdığınız argümanlarla savunma yaparsınız.

 • Melike er 11 Ekim 2020 23:34

  Merhaba ,
  Babam tır şoförü idi . Yanlış yere park etmiş. Park ettiği yere uyarı levhası koymadığı için yüzde elli suçlu bulundu . Çalışma saatleri içinde , yaya iken bu park ettiği yerde arkadan başka arabanın çarpması ile vefat etti . Olay trafik kazası olarak rapor edildi . İş yerinden iş kazası yazısı aldım , ama şikayetçi olmadım . Bildirim yapılmadı diye biliyorum . Ben ölüm geliri başlatabilmek için yazı aldım ama o da yapılmadı henüz , 4 ay oldu . İş güvenliği eğitimi var mı bilmiyorum, ama iş güvenliği ekipmanları eksikti sonradan tamamlatıldı. Araç satıldığı söylendi. Ayrıca tırın arkasında bulunması gereken stoper de yoktu. 3 kardeşiz , 25 yaş bekar kadın, 22 yal bekar erkek, 8 yaş kız. Erkek kardeşim sezonluk çalışıyor, ben ve annem çalışmıyoruz. Mağduriyet yaşıyoruz. 3 . Kişi sebep olduğu için tazminat alamayacağımız söylendi Haklarımı bilmiyorum

 • Aysun deniz 11 Ekim 2020 01:56

  Merhabalar ben iş yerinde kaza geçirdim iş kazası olarak belirtmedim hastaneye korku panik içindeydim ve is yerin de baskısı direk tabi açık olarak değil tabi üstü kapalı olarak ve ameliyat oldum malesef ve çok kötü günler geçirdim tedavilerim zordu ve 7 ay sürdü hem maddi ve manevi işverenden hiç bir zaman yardım almadım hep işe alınacağım vadettiler biraz toparlayınca çalışma hayatima geri dönmek istedim ama bu sefer beni alamayacaklarını söylediler bu durumda ne yapabilirim dava acarsam ben ceza alırmıyım is kazasini bildirirsem rica etsem yardımcı olabilirmisini

  • Besler Hukuk 11 Ekim 2020 10:41

   İş kazası bildirimi yapmanız her zaman mümkündür. SGK’ya başvurarak maluliyet oranınızın tespit edilmesini isteyin.

 • GÖKÇEN GÜNGÖR 6 Ekim 2020 23:45

  İş kazası geçirdim iş yerinden normal mesaim bitmişti fazla mesai yapmaktaydım iki parmağım uzuv kaybı oldu yerine dikilmedi kaza tarihi 28/08/2020 halen raporluyum iş veren bana her hangi bir yardımdan bulunmadı bende emniyetten iş kazası tutanağı yazdırdım şikayetçi oldum bana yardımcı olurmusunuz veya bu davama bakarmısınız

  • Besler Hukuk 7 Ekim 2020 10:12

   Biz tüm Türkiye’de bu tür davalara bakmaktayız. Büromuza sayfanın en altındaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

 • İbrahim demir 21 Eylül 2020 17:57

  merhaba 2014 ağustos 25 inde iş kazası geçirdim. bileğimde, dirseğimde ve belimde kırıklar oldu. 4. 5 ay hastahane ve evden çıkamadım polisler ifademi aldılar olayı anlattım. 6 ay kadar tedavim devam etti. kırıklar kaynadı işe başladım tekrar. bu sebepten çok irdelemedim. lakin bileğim de eskisi gibi düzen tutmadı. gecen sene sgk ya gidip heyet e girmek istediğimi belirttim. görevli iş kazası gözükmediğini söyledi, bende cbsavcılığından evrakları talep ettim ve aldım. olay taksirle yaralama olarak kayda alınmış. maktul ve mağdur olarak ben gözüküyorum. bu konuda birşey yapabilir iyim

  • Besler Hukuk 22 Eylül 2020 10:09

   İş kazası tespit davası açmanız gerekmektedir.

 • Özcan konukcu 17 Eylül 2020 00:42

  2017 yılında iskazasi geçirdim insata bolkon korkulu yaparken yüksek gerilime kapıldım iki kolum bir ayagim kesildi hastanede şikayetçi olmadim çıkınca oldum savcı itiraz dilekçesini kabul etmedi bilinci yerdeymis dedi iki sefer itiraz etik ama kabul etmedi sonra bizde tazminat davası açtı k ama iki yıl oldu daha bı sonuca varmadi ne yapa bilirim bana bı yardimci olun yaşım da 30 evliyim iki cocum var sizce tazminat ala bilirmiyim nasıl bı yol izlemeliyim bana nolur bı yol gösterin iş goremezlik raporum 93

  • Besler Hukuk 17 Eylül 2020 11:12

   Çok ağır bir mağduriyetiniz var. Tazminat alırsınız. Avukatınız gerekli bilgileri verecektir size.

 • Fikret 13 Eylül 2020 03:29

  Merhaba
  istanbulda ikamet etmekteyim 2020 eylül ayında iş için il dışı müşteri ziyaretimde müşteri olarak gitmiş olduğum ünlü bir restoranda restorant işçisisin kaza ile kesinlikle iki kimyasal maddeyi birbirine koymaması gerekir iken dalginlik ile koymasi sonucu iki maddenin bu neden ile bir bomba etkisiyle patlaması nedeni ile gözümde geçici hasar oluştu ve ayrıca kimyasal patlama nedeni ile sol omuzumdan dirseğime kadar geçici kimyasal yanık oluştu hastahaneye gittiğimizde doktor ve polisler bana iş kazası adli raporu tuttular firmaya dava açmadım şikayet etmedim 4 gunluk rapor aldım ve firma benim ile iletişime geçti ben o gün patlama nedeni ile yapmam gereken islerimi yapamadım ve satış kaybettim ayrıca 4 gunluk satis kaybimda mevcut bu firma ile hukuki yönden bir işlem başlatmadan ne kadar tazmiat talebinde bulunabilirim ve ben isim gereği yapmış olduğum satış üzerinden prim kazanıyorum lutfen konu hakkında bilgi vermenizi rica ederim

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 12:03

   100.000 TL makuldür bence. Ödemezlerse medyayı durumdan haberdar edeceğinizi de söyleyin.

 • Taner karagöl 31 Ağustos 2020 16:08

  s.aleyküm 30 yaşındayım evli ve 2 çocuk sahibiyim 8 ay önce iş kazası geçirdim iş makinası oparatörüyüm sol gözümü kaybettim tamamen görmüyor ve küçülmede başladı gözüm kapalı bir şekilde .şirket 300 bin lira vereceklerini söyledi ama önce vekalet istiyorlar benden işyerinin kaza sigortası varmış ordan para alabilmek için.ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim.

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 16:32

   İşvereniniz size tazminatınızı ödedikten sonra sigortasına başvurması gerekiyor. Sizin işverene vekalet vermeniz söz konusu olamaz.

 • Mehmet Nesim Ateş 28 Ağustos 2020 16:19

  Mrba ben ben 17 yaşndayken 8 yıl önce bi iş kazası geçirdim yüzde 96 felç oldum şmdi şikayetçi olup tazminatımı alabiliyormuym çünkü ozamn şikayetçi olursan yaşın küçük olduğu için annende hapse girer dediler büyle bişey mümkünmü?? Ve bide davacı olursam tazminat alabiliyormuym ve alsam nekadar alırım??

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:37

   Rakam vermek zor ancak kesinlikle dava açmalısınız. İş kazalarında zamanaşımı süresi on yıl.

 • Ömer Faruk Balcıoğlu 27 Ağustos 2020 16:42

  Selamın aleyküm avukat bey evimizin 3. Katını yaptırıyorduk. Bir pazar günü işçiler geldi. Baban evde de değil. Gelen işçi her zaman gelenler farklı işçilerdir. Evimizin önünden elektrik telleri geçiyor . Evle teller arası 2 ya da 3 metre var. İşçiler demirleri evin arkası yerine ön taraftan geçiriyor ve elektrik çarpıyor iki kişiye. Mütait işçilerin sigortasını yapmamış. Biz aynı gün yaptırıyoruz. Sgk şimdi dava bizim bir suçumuz yok ne yapabiliriz

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:56

   Müteahhitle aranızdaki sözleşmeye bakmak lazım. İş kazalarından kaynaklanan sorumluluk müteahhite verildiyse o sorumlu olur.

 • sait uyumlu 24 Ağustos 2020 23:21

  Merhabalar koly gelsin babam calışmakta olduğu hotelde şöfürlük yapmaktadır yaklaşık 1 senedir , ama inşaat halinde iken hotel babamı calıştırmışlar , ve 01.06.2020 tarihinde seyyar merdivenden düşüp 03.06.2020 tarıhınde hayatını kaybetti. Kamera Kayıtları Mevcuttur. Hiçbir Delil Eksikliği yoktur.Kısaca Asli işi olmayan bir iş yaptırıldıgı için hayatını kaybetmekdedir. 16/03/2020 tarihindede sigorta iptal edilmiş. Yani kaza tarihinde sigortasızdı babam.Öncesinde Sofor meslek kodunda Sigortası mevcuttur. Ve kaza günü olaydan 15 dk sonra beden işcişi olarak ssk giriş yapılmış.Babamın SSK prim doldugundan dolayı tam bu sene sonunda emeklı olucaktı , bu sebepden dolayı annem otomatik emekli oldu.
  Babam 1968 Dogumlu
  Annem 1972 Dogumlu
  Oğlu 1994 Doğumlu [ Bekar ]
  Kızı 1996 Dogumlu [ Evli ]
  Bu bilgiler karşılıgında Maddi ve Manevi Tazmınat hakkı ne kadar olmalıdır.

  • Besler Hukuk 25 Ağustos 2020 12:50

   Rakam vermek zor ancak dava açmanıza değeceği kesin. Başınız sağ olsun.

 • Ahmet dönmez 23 Ağustos 2020 22:08

  İyi gunler su tesısatcsym 12 yasında Bi cocuk babası yanıma snin yptğn işi oğrensn gorsn dye gonderdi cocuk bisikletle bnm ynmdyken dustu hastaneye gotrduk ayak başparmakta catlak cktı cocğn babası sikayetci olmucak jandarmaya ifade vermeye gitmedik adli rapor yazdı doktor

  • Besler Hukuk 24 Ağustos 2020 11:35

   İş kazası kapsamında ancak dava açılmazsa herhangi bir yükümlülüğünüz doğmaz.

 • Sinem Tığ 18 Ağustos 2020 08:17

  Merhaba ben 02.07.2020 tarihinde iş kazası gecirdim küçük parmağım parçalı kopuktu diktiler şuan fizik tedavi görüyorum ama son seanslar olmasına rağmen üst eklem yeri geriye oynamıyor ve çekiç parmak şeklini aldı birde tırnak kısmını üst tarafını hiç hissetmiyorum iş kazasında şikayetçi olmadım fakat psikolojik olarak hiç iyi değilim sürekli rüyalarıma giriyor patronlar 5 bin lira verdi şikayetçi olma dediler ben istifa etmek istiyorum 4 yıllık işçiyim kıdem tazminatımi almak istiyorum mümkünmudur

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:16

   İşverenin kazada kusuru varsa bunu gerekçe göstererek işten çıkmanız halinde kıdem tazminatı alırsınız.

 • Uğur yılmaz 11 Ağustos 2020 19:42

  Merhabalar ben 11-07-2020 tarihinde işyerinde makinanın motor kısmına parmağımı kaptırdım sol işaret parmağım 2 bogumdan koptu ve ameliyatla alındı parmağın yarısı yok yani ne kadar bir tazminat alabilirim ve bu iş kazalarında kaçtane tazminat var olayı iş kazası ve iş verenle onaylandı vaatler verdiler ama yapmadılar hastane masraflarımı kendim karşıladım

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 15:09

   Maddi ve manevi tazminat talep etmeniz mümkün. Tazminat miktarı yaşınıza, aldığınız ücrete ve kusur oranına göre değişkenlik göstermektedir.

 • Osman öztürk 7 Ağustos 2020 20:45

  2016 yilinda is kazasi gecirdim sol orta parmagim neredeyse kopmak uzereydi 2018 yilina kadar 5 ameliyat gecirsim ama duzelmedi.ve diger parmaklarimda bu esnada eklem bozukluklari olustu.isgucu kaybi icin sgk basvurdum ve bana surekli olarak işgucu kaybindan dolayi maaş baglandi.halen ayni isyerinde calismaktayim
  Ben ne gibi dava acabilirim kazanma olasılıgım nedir

  • Besler Hukuk 8 Ağustos 2020 12:18

   İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Kazanma ihtimaliniz yüksek.

 • Zakir yalanız 2 Ağustos 2020 23:18

  S a benim abim 2019 3.ayda iş yerinde kalpkirizinden rahmetli oldu otopside kanında 1.50 promil alkol çıktı dediler hiç alkol kullanmayan biri idi dava sürüyor fakat fazla umutlu değiliz dedektif araştırması yapıla bilirmi dışardan bilgi alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 16:51

   Otopside hata olacağını sanmıyorum. Araştırma yaptırabilirsiniz ancak farklı bir sonuç çıkacağını sanmam.

 • Huseyin Karagoz 23 Temmuz 2020 15:07

  Iyi gunler.Ben iş kazası geçirdim parmagim koptu.Ve çalıştığım yer ile anlasip avukat araciligla dava açıp kapaticaktim Ve iş yerim bütün masrafları karşılayacağını soyledi.Ve ben davamı avukatim araciligla açtım.İs yerim bana belirli bir kaç takım sözler karşılığında davamdan feragat etmemi söyledi.Bende avukatima davadan feragat edelim dedim.Ama avukatim beni dinlemeyip davadan feragat etmedi.Bende isimden olmiyim diye kendim sözlü olarak dilekçe verdim.Dilekcemde;Davalı tarafla anlaştığımdan dolayı davadan feragat ediyorum.” yazdim.Sonradan iş yerim bana vermiş olduğu sözleri yerine getirmedi avukatımın bütün masraflarını karsilayagiz dediler ve karşılamadılar şuan avukatim bana mahkeme açtı iş yerim beni en zor işlere veriyor zam yapmıyor hesabıma para yatırıp benden o parayı geri aldılar.Ben ne yapicam lütfen bana yardım edermisiniz.Hem parmağından oldum hem mağdur oldum.

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:18

   Avukatınızı değil de karşı tarafı dinlerseniz olacağı bu. Hak etmişsiniz ne diyeyim.

 • Sibel bozaci 13 Temmuz 2020 21:16

  Merhaba ben 13yil oldu iş kazasi gecirdim ama hastanede çalışırken kolumu silindirli ütüye kaptirdim kolumda büyük hasar var yani ezildi bilegim kirildi yandi baş parmagim ve arasina dikiş atıldı şimdi dava acsam kazanirmiyim acaba lütfen yardim edin

  • Besler Hukuk 14 Temmuz 2020 15:24

   Zamanaşımı süresi geçmiş maalesef.

 • Tuğba Arslan 9 Temmuz 2020 10:00

  Eşim 19.04.2019tarihinde yüksek gerilime kapıldı.eşim 11yıllık TEDAŞ çalışanıydı ancak izin gününde ek iş olarak taşeron bi firmanın yetkilisi aracılığı ile başka bir şirketin elektrik arızasını yapmaya gittiğinde yüksek gerilim direğinde akıma kapıldı ve 10 günün sonunda vefat etti.şu an iki çocugumla bu mücadelenin içindeyim SGK iş kazası değildir diye rapor verdi.şu an hem aracı taşeron şirkete hem arızası olan şirkete dava açtık hem de SGK ya itiraz davası açtık .ancak bu süreçte eşimin durumuna benzer emsal kararlar varmı bilmiyorum yardımcı olurmusunuz

  • Besler Hukuk 9 Temmuz 2020 11:22

   Sigortasız olarak çalışılan işte geçirilen kaza da iş kazasıdır. SGK hatalı bir karar vermiş. Avukatınız gerekli emsal kararları dosyaya sunacaktır.

 • Özcan aydın 6 Haziran 2020 03:53

  Merhaba. Ben 25 12 2019 yılında yüksekten düşme sebebi nedeniyle her iki ayak topuklarım kırıldı bide beyin kanaması geçirdim. Her iki ayak topuğumda ameliyat oldum ve her iki topuğumda platin takıldı neredeyse 6 ay oldu hala yürüyemiyorum en son kontrole gittiğim ortapedi doktoruma bana elimizde gelen bir şey yok ameliyatın başarılı geçti artık bize gelmene gerek yok dedi. Sayın avukat bey sizden ricam acaba malulen emekli olma ihtimalim var mı yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  • Besler Hukuk 8 Haziran 2020 18:31

   SGK’ya başvurarak maluliyet oranınızı tespit ettirmeniz gerek. % 60’dan fazla çıkarsa olabilirsiniz.

 • Kubilay Gülyiyen 29 Mayıs 2020 18:32

  Merhaba ben 2015 yılında işyeri servisinde işe giderken servis kaza yaptı bacağımda platin var ve % 20 engelli raporum var 1 ay önce işten çıkartıldım. 2 sorum olacak
  1 iş yerine tazminat davası açsam kazanırmıyım
  2 %20 engelli raporu ile sürekli işgörmezlik maaşı alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2020 16:29

   İş yeri servisinde geçirilen kazalar iş kazası kapsamındadır. % 10’dan fazla maluliyet oranı tespit edildiğinde sürekli iş göremezlik maaşı alınması mümkündür.

 • Hüseyin tokmak 20 Ocak 2020 20:56

  05 18 2018de bir iş kazası geçirdim sol 2 3 ve4 parmaklarım 1 bogumdan koptu şikayetçi olmadım ama şimdi olmak istiyorum nasıl yardımcı olabilirsiniz

  • Besler Hukuk 22 Ocak 2020 14:09

   İş kazası davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre içerisinde istediğiniz zaman dava açabilirsiniz. Sayfanın en altındaki iletişim bilgilerinden büromuza ulaşabilirsiniz.

 • Kerem şaşmaz 20 Ocak 2020 11:26

  Merhaba ben Kerem Şaşmaz ben Rusya Rönesans formasında calisiyordum düşmeden dolayı belfitigi olmak zorunda kaldım ve bana iş bitimi verdiler ve rapor aldığım günleri odemiyirlar şu an hala raporluyum ve maddi durumdan beni zor durumda biraktilar

  • Besler Hukuk 20 Ocak 2020 12:39

   Çalıştığınız esnada yaşadığınız düşme nedeniyle bel fıtığı olduysanız, bu durum iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir. SGK’ya başvurarak iş kazası bildirimi yapabilir ve maluliyet oranınızın tespitini talep edebilirsiniz.