Skip to content

İŞÇİ AVUKATI (ÜCRETSİZ DANIŞMA)

iş hukuku avukatı

 

İşçi avukatı, işçi ve işveren arasında iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde başvurulması gereken uzman işçi avukatıdır.  İşçi avukatı, iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde ve anlaşmaların yapılmasında işçilere yol gösterecek bilgi ve beceride olmalıdır. Bundan dolayı iş hukuku avukatlarının üstünde büyük bir sorumluluk vardır.

İşçilerin hak kaybı yaşamasının önüne geçmek için iş avukatının işçi hakları konusunda uzman avukat olması gerekmektedir. İş hukuku, avukat ile temsilin çok önemli olduğu alanların başında gelmektedir. İşçi hakları avukatı, işverenler ile yaşanan ihtilafların çözümünde ve işçi haklarının elde edilmesinde işçinin yanında olur, ona yol gösterir ve sarf ettiği emeğin karşılığını alması için hukuki yardım sağlar. İş hukuku avukatımıza danışmak istediğiniz hususları sayfanın en altından bizlere iletebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda belirtilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin; yıpranması, ödüllendirilmesi ve işsiz kalacağı dönemde ona destek olunmasına yönelik bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının kazanılabilmesi için işçinin en az bir yıl aynı iş yerinde çalışması ön koşul olarak kabul edilmiştir. Bu ön koşulun yanı sıra işçinin, iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshetmiş olması ya da işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekir. Ancak uygulamada işveren, işçiye bu kıdem tazminatını ödememek için türlü yollara başvurabilmektedir. İşçinin en temel haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkını kaybetmemesi için uzman bir iş hukuku avukatına danışması lehine olacaktır. Zira kıdem süresinin başlangıcı, sonu ve niteliği konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan işçi, iş sözleşmesinin feshi halinde kıdem tazminatsız işten ayrılabilmektedir. Yargıtay’ın uygulamada verdiği kararları, mevzuattaki değişiklikleri takip eden iş hukuku avukatı, hak kaybına uğrayan işçinin haklarını en iyi şekilde savunacaktır. Olası hak kaybına uğramamak için bir işçi avukatıyla çalışmak sizin faydanıza olacaktır. Tazminat hesaplama sayfamızdan alabileceğiniz kıdem tazminatı miktarını öğrenebilirsiniz.

İşçi Avukatı Fesih Sebebini Nasıl Belirler?

İşçinin fesih sebebi, iş davasının seyrine büyük ölçüde etki eder. Hatta bazen işçinin haklıyken haksız duruma düşmesine dahi sebebiyet verir. Bir iş yerinde yıllar boyunca çalışan işçinin sahip olduğu haklardan faydalanması işçinin en doğal hakkıdır. İşçi hakları genellikle işveren tarafından göz ardı edilmektedir. Şayet işçi, iş yerinden ayrılmak için haklı nedeni olmasına rağmen bu nedene dayanmadan istifa ederse çalışmasının karşılığı olan haklardan yararlanamayabilir. İstifa eden işçinin hakları oldukça fazladır. Bu sebeplerle işçinin iş sözleşmesini feshederken dikkat etmesi gereken hususlar çok önemlidir. Mevzuatta iş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi düzenlenmiştir. Ancak bu sebepler gündelik hayatta farklı şekillerde tezahür edebilir. Bu sebeple işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi konusunda iş hukuku avukatının mesleki bilgi birikiminden faydalanması son derece önemlidir.

İşe İade Davası Açabilir Miyim?

İş yerinde 30’dan fazla çalışanın olması ve işçinin 6 aydan fazla kıdemi olması halinde belirsiz süreli iş sözleşmesi haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedilemez. Aksi takdirde iş hukuku avukatı vasıtasıyla işe iade davası açılabilir. Davanın lehe sonuçlanması halinde işe dönülerek, boşta kalınan süre için dört aylık ücret alınabilmektedir. İşveren tarafından işe başlatılmama halinde ise 8 aylık ücrete kadar işe başlatmama tazminatı almak mümkündür.

İşe iade davalarında iş mahkemesi avukatı tarafından tanıklara sorulacak sorular, gerçeklerin ortaya çıkarılması bakımından oldukça önemlidir. İşçi avukatı bu alanda uzman olduğu için tanıklara gerekli soruları soracak, iş yeri içi yazışmaların ve her türlü delilin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır.

İş Hukuku Avukatı İhbar Tazminatı Nasıl Alabilir?

İşçi, bazı durumlarda işten haklı nedenle derhal ayrılması gerekir. Bu haller haricinde işçi, işten çıkmadan önce işten ayrılacağını bildirmelidir. Aynı şekilde, işveren de işçinin iş sözleşmesini sonlandıracaksa işçiye bildirim yükümlülüğü vardır. İhbar süreleri, işçinin işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak değişmektedir. Uygulamada pek çok işçi tarafından ihbar tazminatı göz ardı edilir. İhbar tazminatı hakkının hangi hallerde doğacağı ve talep edileceği işçi avukatı yardımıyla ortaya çıkacaktır.

Fazla Mesai Alacağının Şartları Nelerdir?

İş Kanunu’na göre bir işçinin haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar hukuken fazla mesaidir. Fazla mesai yapan işçiye normal zamanda yaptığı 1 saatlik çalışmanın 1,5 katı fazla mesai ücreti olarak ödenir. Aksi takdirde bu durum işçi için haklı fesih sebebi sayılacaktır. Böylece işçi hem kıdem tazminatına hem fazla çalışma ücretine hak kazanacaktır. İşçinin fazla çalışmasının ispatı farklı şekillerde yapılabilmektedir. Maaş bordrosu, tanık beyanları, muhasebe kayıtları fazla çalışmanın varlığını ispat için kullanılabilecektir. Fazla sürelerle çalışma ise haftalık 45 saatin altında çalışan işçilerin, haftalık çalışma sürelerini aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle yapılan çalışmada ise işçiye normal zamanda yaptığı 1 saatlik çalışmanın 1,25 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Alanında yetkin bir iş hukuku avukatı, işçinin fazla mesaisini hesaplamakta ve bunların ispatında önemli rol oynamaktadır.

İşçi Avukatının Hizmet Tespit Davalarındaki Rolü Nedir?

İşçinin çalıştığı ancak sigortasının yapılmadığı dönemlerde, işçinin sigortasında eksik günlerinin bulunması ya da sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması hallerinde hizmet tespit davası açılır. Bu davalara SGK da müdahil olur zira bu davalar kamu düzenindendir. Hizmet tespit davasının sonucunda işçiye bir para ödemesi yapılmaz. Bunun yerine işçinin eksik sigorta primleri sebebiyle yaşayacağı hak kayıplarının önüne geçilir. Hizmet tespit davası zorunlu arabuluculuk kapsamı dışındadır. Bu sebeple işçinin, atacağı adımı iş hukuku avukatı ile atması yararına olacaktır.

İş Kazası Geçiren İşçi Tazminat Alabilir Mi?

İş kazaları, maalesef ülkemizde pek sık görülen bir durumdur. İş kazaları, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin önemlerin alınmaması ya da eksik alınması sebebiyle meydana gelmektedir. İş kazası sonrası işçide meydana gelen hasarın tespiti, işçinin hakları açısından önemlidir. Kaza neticesinde işçi hem işe tedavi süresince devam edememekte hem de hayatı boyunca iş gücü kaybına uğramaktadır. İş kazası ile işçinin vücudunda meydana gelen hasar, işçinin çalışmasını engelleyecek düzeyde olması halinde işçinin malulen emekliliği gündeme gelebilmektedir. Malulen emeklilik şartları konulu makalemize göz atarak malulen emeklilik konusunda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. İşçi avukatı ile işçinin tazminat alacaklarının hesaplanması ve işverenden talep edilmesi işçinin faydasına olacaktır. Ayrıca iş kazalarının, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde iş kazası bildirmeme cezası söz konusu olabilecektir. İş kazası hem işçinin tazminat alacakları bakımından hem de ceza davaları bakımından önem arz eder. Bu sebeple bu davaların titizlikle yürütülmesi için bir iş kazası avukatı ile çalışılması yerinde olacaktır.

İş Hukuku Avukatı Danışma Hizmetiniz Var Mı?

Türkiye çapında faaliyet gösteren Besler Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında uzman kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda uzman avukatlarımız, işverenlerin iş sözleşmelerini hazırlamasında; fazla çalışma ve yıllık izin belgelerinin, işçinin devamsızlık tutanaklarının, ihtar ve ihbarnamelerinin hazırlanması, düzenlenmesi konusunda profesyonel destek sağlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kanununa uygun faaliyet gösterilmesi ve kanundaki değişikliklerin işverene aktarılması iş hukuku avukatı ile olmaktadır. Bu kapsamda işverenlere hukuki danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.

İşçi Hakları Konusunda Uzman Avukatla Çalışmanın Faydaları Nelerdir?

İşçi avukatı, işçinin kendisinin dahi fark etmediği haksızlıkların ortaya çıkarılmasında hayati öneme sahiptir. İşçi hakları avukatı işçinin emeği ile kazandığı hakların yok olmaması için uzmanlık ve deneyimi ile haklarını savunan kişidir. Bu nedenle İstanbul merkezli bir büro olmasına rağmen Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren büromuzla çalışmak faydanıza olacaktır. İş hayatında yaşadığınız her türlü sorunu ve sormak istediğiniz her türlü soruyu aşağıdaki iş avukatı danışma formunu doldurarak avukatlarımıza iletebilirsiniz.

0 0 oylar
İçeriği Oylayın

İlgili Makaleler

Abonelik
Bildir
guest
1.7K Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Nadir sayın
Nadir sayın
10 ay önce

1 yıldan fazladır çalışıyorum yıllık iznimi kullanmadım şimdi işi bırakacağım kullanmadığım yıllık izin parasını alabilirmiyim veya nasıl alabilirim yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

Sefer
Sefer
2 yıl önce

Merhaba,

Büyük bir market mağazasında çalışmaktayım. Yönetici hem mobbing uygulamakta hemde bana sormadan haftalık iznimi değiştirmektedir. Yöneticinin personele sormadan keyfine göre izin değiştirebilir mi?

Zülcelal cinoğlu
Zülcelal cinoğlu
2 yıl önce

2006 sikorta girisliyim 4529 gün pirimim var soncalistigim yerde2yil4ay çalıştım kendim isden istifa edersem 4500den yararlanıp kıdem tazminatı alabilir miyim

Esra emin
Esra emin
2 yıl önce

12yıldır calıstıgım şirketten seninle devam etmek istemiyoruz gerekcesiyle fesih yapıldı. Performansımda sıkıntı yok sadece yöneticinin kişisel görüşüyle yapılan bir fesih. Kıdem ve ihbar verilecekİse iade davası için delil olarak elimde hangi yazısma evrak ve döküman veri gerekiyor

MUSTAFA A
MUSTAFA A
2 yıl önce

MERHABA ÖZEL SEKTÖR DE CALIŞIYORUM ECZANE DE 3 YILDIR NÖBET UCRETİ MESAİ PARASI ALAMIYORUM FAZLA DA CAALIŞIYORUM BEN ŞUAN KENDİM ÇIKSAM İŞTEN TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM ACABA

Popüler Konular