0216 387 0 388

İŞ HUKUKU AVUKATI

İ

 

İş hukuku avukatı, işçi ve işveren arasında iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde başvurulması gereken uzman işçi avukatıdır.  İş avukatı, iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde ve anlaşmaların yapılmasında işçilere yol gösterecek bilgi ve beceride olmalıdır. Bundan dolayı iş mahkemesi avukatlarının üstünde büyük bir sorumluluk vardır.

İşçilerin hak kaybı yaşamasının önüne geçmek için iş avukatının işçi hakları konusunda uzman avukat olması gerekmektedir. İş hukuku, avukat ile temsilin çok önemli olduğu alanların başında gelmektedir. İşçi hakları avukatı, işverenler ile yaşanan ihtilafların çözümünde ve işçi haklarının elde edilmesinde işçinin yanında olur, ona yol gösterir ve sarf ettiği emeğin karşılığını alması için hukuki yardım sağlar. İş hukuku avukatımıza danışmak istediğiniz hususları sayfanın en altından bizlere iletebilirsiniz.

İş Kazası Tazminatı Davası

İş kazaları, maalesef ülkemizde pek sık görülen bir durumdur. İş kazaları, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin önemlerin alınmaması ya da eksik alınması sebebiyle meydana gelmektedir. İş kazası sonrası işçide meydana gelen hasarın tespiti, işçinin hakları açısından önemlidir. Kaza neticesinde işçi hem işe, tedavi süresince devam edememekte hem de hayatı boyunca iş gücü kaybına uğramaktadır. İş kazası ile işçinin vücudunda meydana gelen hasar, işçinin çalışmasını engelleyecek düzeyde olması halinde işçinin malulen emekliliği gündeme gelebilmektedir. Malulen emeklilik şartları nelerdir? makalemize göz atarak malulen emeklilik konusunda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. İş avukatı ile işçinin tazminat alacaklarının hesaplanması ve işverenden talep edilmesi işçinin faydasına olacaktır. Ayrıca iş kazalarının, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na  bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde iş kazası bildirmeme cezası söz konusu olacaktır. İş kazası hem işçinin tazminat alacakları bakımından hem de ceza davaları bakımından önem arz eder. Bu sebeple bu davaların titizlikle yürütülmesi hem işçiyi hem de toplumu ilgilendirmektedir.

Kıdem Tazminatı Davalarında İş Hukuku Avukatı

Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda belirtilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin; yıpranması, ödüllendirilmesi ve işsiz kalacağı dönemde ona destek olunmasına yönelik bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının kazanılabilmesi için işçinin aynı yerde çalışması ön koşul olarak kabul edilmiştir. Bu ön koşulun yanı sıra işçinin, iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshetmiş olması gerekir. Ancak uygulamada işveren, işçiye bu kıdem tazminatını ödememek için türlü yollara başvurabilmektedir. İşçinin en temel haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkını kaybetmemesi için uzman bir iş hukuku avukatına danışması lehine olacaktır. Zira kıdem süresinin başlangıcı, sonu ve niteliği konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan işçi, iş sözleşmesinin feshi halinde kıdem tazminatsız işten ayrılabilmektedir. Yargıtay’ın uygulamada verdiği kararları, kanundaki değişiklikleri takip eden iş hukuku avukatı, hak kaybına uğrayan işçinin haklarını en iyi şekilde savunacaktır. Olası hak kaybına uğramamak için bir avukatla çalışmak sizin faydanıza olacaktır.

İşçinin Haklı Nedenle Feshi

İşçinin fesih sebebi, işçinin hangi haklardan faydalanabileceğine etki eder. Hatta bazen işçinin cezai yaptırımlara maruz kalmasına dahi sebebiyet verir. Bir iş yerinde yıllar boyunca çalışan işçinin sahip olduğu haklardan faydalanması işçinin en doğal hakkıdır. İşçi hakları genellikle işveren tarafından göz ardı edilmektedir. Şayet işçi, iş yerinden ayrılmak için haklı nedeni olursa ve bu nedene dayanmadan istifa ederse çalışmasının karşılığı olan haklardan yararlanamayabilir. İstifa eden işçinin hakları oldukça fazladır. Bu sebeplerle işçinin iş sözleşmesini feshederken dikkat etmesi gereken hususlar bu denli önemlidir. Mevzuatta iş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi düzenlenmiştir. Ancak bu sebepler gündelik hayatta farklı şekillerde tezahür edebilir. Bu sebeple işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi konusunda iş hukuku avukatının mesleki bilgi birikiminden faydalanması son derece önemlidir.

İşçi Avukatı Ve İşe İade Davaları

İş yerinde 30’dan fazla çalışanın olması ve işçinin 6 aydan fazla kıdemi olması halinde belirsiz süreli iş sözleşmesi haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedilemez. Aksi takdirde iş hukuku avukatı vasıtasıyla işe iade davası açılabilir. Davanın lehe sonuçlanması halinde işe dönülerek, boşta kalınan süre için dört aylık ücret alınabilmektedir. İşveren tarafından işe başlatılmama halinde ise 8 aylık ücret kadar işe başlatmama tazminatı almak mümkündür.

İşe iade davalarında iş mahkemesi avukatı tarafından tanıklara sorulacak sorular, gerçeklerin ortaya çıkarılması bakımından oldukça önemlidir. İş avukatı bu alanda uzman olduğu için tanıklara gerekli soruları soracak, iş yeri içi yazışmaların ve her türlü delilin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır.

İş Hukuku Avukatı Ve İhbar Tazminatı Davaları

İşçi, bazı durumlarda işten derhal ayrılması gerekir. Bu haller haricinde işçi, işten çıkmadan önce işten ayrılacağını bildirmelidir. Aynı şekilde, işveren de işçinin iş sözleşmesini sonlandıracaksa işçiye bildirim yükümlülüğü vardır. İhbar süreleri, işçinin işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak değişmektedir. Uygulamada pek çok işçi tarafından ihbar tazminatı gözden kaçırılır. İhbar tazminatı hakkının hangi hallerde doğacağı ve talep edileceği iş avukatı yardımıyla ortaya çıkacaktır.

İş Avukatı Ve Fazla Çalışma Alacakları

Yürürlükte olan İş Kanunu’na göre bir işçi haftada en fazla 45 saat çalışmaktadır. 45 saati aşan çalışmalar fazla mesaidir. Fazla mesai yapan işçiye normal zamanda yaptığı 1 saatlik çalışmanın 1,5 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Aksi takdirde bu durum işçi için haklı fesih sebebi sayılacaktır. Böylece işçi hem kıdem tazminatına hem fazla çalışma ücretine hak kazanacaktır. İşçinin fazla çalışmasının ispatı farklı şekillerde yapılabilmektedir. Maaş bordrosu, tanık beyanları, muhasebe kayıtları fazla çalışmanın varlığını ispat için kullanılabilecektir. Fazla sürelerle çalışma ise haftalık 45 saatin altında çalışan işçilerin, haftalık çalışma sürelerini aşan ya da 45 saate kadar yapılan çalışmalardır. Fazla çalışma sürelerle yapılan çalışmada ise işçiye normal zamanda yaptığı 1 saatlik çalışmanın 1,25 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Alanında yetkin bir iş hukuku avukatı, işçinin fazla mesaisini hesaplamakta ve bunların ispatında önemli rol oynamaktadır.

Hizmet Tespit Davaları

İşçinin çalıştığı ancak sigortasının yapılmadığı dönemlerde, işçinin sigortasında eksik günlerinin bulunması ya da sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması hallerinde hizmet tespit davası açılır. Bu davalara SGK da müdahil olur zira bu davalar kamu düzenindendir. Hizmet tespit davasının sonucunda işçiye bir para ödemesi yapılmaz; işçinin eksik sigorta primleri sebebiyle yaşayacağı hak kayıplarının önüne geçilir. Hizmet tespit davası hakkında daha fazla bilgiyi makalemizden okunarak edinebilirsiniz. Hizmet tespit davası, zorunlu arabuluculuk kapsamı dışındadır. Bu sebeple işçinin, atacağı adımı iş hukuku avukatı ile atması yararına olacaktır.

İş Hukuku Danışmanlığı

Türkiye çapında faaliyet gösteren Besler Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında uzman kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda uzman avukatlarımız, işverenlerin iş sözleşmelerini hazırlamasında; fazla çalışma ve yıllık izin belgelerinin, işçinin devamsızlık tutanaklarının, ihtar ve ihbarnamelerinin hazırlanması, düzenlenmesi konusunda profesyonel destek sağlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kanununa uygun faaliyet gösterilmesi ve kanundaki değişikliklerin işverene aktarılması iş hukuku avukatı ile olmaktadır. Aynı zamanda işyerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterilmesi de iş hukuku avukatlarımızın, KVKK hukuku avukatlarımız ile koordineli çalışması sonucu mümkündür.

İşçi Hakları Konusunda Uzman Avukat

İş hukuku avukatı, işçinin kendisinin dahi fark etmediği haksızlıkların ortaya çıkarılmasında hayati öneme sahiptir. İşçi mahkemesi avukatı işçinin emeği ile kazandığı hakların yok olmaması için uzmanlık ve deneyimi ile haklarını savunan kişidir. İş hayatında yaşadığınız her türlü sorunu ve sormak istediğiniz her türlü soruyu aşağıdaki iş avukatı danışma formunu doldurarak avukatlarımıza iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

454 Soru

 • Hatice Güler 23 Ocak 2021 14:48

  Merhaba ben gıda üretimi yapan bir firmada üretim ve paketleme personeli olarak çalışıyordum, üretimde bir arkadaşın eşinin covid testinin pozitif çıkması sebebiyle işverenimin isteği üzerine hastneye gittik, test öncesi bütün çalışanlara önlem amaçlı 10 günlük rapor verdi,test negatif çıktı ve işverenimin aile hekimi onayıyla işe dönebileceğimizi söyledi, aile hekimi böyle bir şeyin olmadığını söyledi, raporu veren kurumun iptal edebileceğini söyledi ve kurumu aradım raporu iptal edemeyeceklerini söylediler. İşverenimle bu durumu paylaştım beni yan gelip yatmak için rapor almakla suçladı ve bende işverenlerin çalışanlarından raporunu iptal ettir diye istekte bulunması yasal değilmiş dedim bana kızdı ,tamam sen raporunu kullan gelme dedi.Diğer çalışanları raporlu işe çağırdı ve beni kısa çalışma ödeneği hakkım varken 1 ay ücretsiz izine gönderdi, ve sadece beni ücretsiz izne gönderdi
  benimle aynı birimde çalışan eleman aldı ve öğrendimki beni daha fazla ücretsiz izne çıkarmış,24 ekim 2020 tarihten buyana 17 marta kadar ücretsiz
  izin uzadı, bende haklı gerekçeyle iş akdini feshettim, dava açacağım ihtar çektim ve haklarımı istedim bu durumda dava açarsam kıdem ve ihbar tazminatı alabilirmiyim.

 • Mustafa 23 Ocak 2021 06:26

  4 ay Kısa çalışma ödeneği ile maaşımı aldım ve bu 4 ayda tam gün çalıştım SGK’ya 1. ay 23 gün,2. ay 0 gün,3.ay 16 gün ve 4. ay 16 gün gün sayısı gösterilmiş ve bu durumda ben ayrılmak istiyorum,tazminat hakkım var mı ?

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 14:40

   Vardır. Dava açarak tazminat alabilirsiniz.

 • Osman Uzunoğlu 23 Ocak 2021 00:15

  06/02/2015 tarihinde 15 sene 3600 günde kıdem tazminatımı aldım. 02/03/2015 tarihinde ise tekrar başladım. Anlaşmalı çıkıştı hiçbir hak kaybına ugramayacagimi söylediler. Ama kıdem zammını vermiyorlar sadece izinimi 15 yıl üstü kideme göre veriyorlar. Yalnız bana kıdem tazminatını yatırdıkları zaman ( 06/02/2015 de) araliksik işe devam ettim ama onlar yine benim sigorta düşümümü yapmışlar ben çalışmaya devam ettim bununda ispatlayabiliyorum. Ben halen aynı işyerinde çalışıyorum benim bu çıkışı işverenin kötü niyetli davranmasından iptal ettirme şansım varmı kıdem tazminatını güncel faizleri ile iade edip yada kıdem zamlarını almaya bir şansım olurmu.

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 14:34

   Önceki çıkışınızı iptal edemezsiniz. 2015’den itibaren işleyen kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Kıdem tazminatı hesaplama sayfasından miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Beydağ Bilgiç 20 Ocak 2021 13:35

  Merhaba,
  07/11/2020 tarihinde benim yerime personel alımı yapmış olup o kişi 09/11/2020 tarihinde muhasebe departmanında işe başlamıştır. Çıkarma yasağı olduğundan beni işten çıkaramamış ve 15 koduyla devamsızlık adı altında sgk ya bildirim yapılmıştır.
  Benim işten çıktığım 07/11/2020 tarihinde sözde kasamda açık olduğunu belirttiler ,aksine kasam tamdı ve bunu kanıtlayacak şahitlerim var. Yerime aldığı personel ve yanındaki 3 kişi tarafından mevcut kasaya giriş çıkış yapılıp kasada açık oluşturup suçu benim üzerime atmaktadırlar.
  Sgk primim ilk işe girdiğim 13/09/2018 tarihinden itibaren asgariden gösterildi. Sonrasında 3000 TL den gösterildi ve sonrasında 2650 TL ye geri çekildi bu zaten esasen suçtur.
  Hiçbir yıllık izinlerimi kullanmayıp izin defterinde imzam bulunmamaktadır.
  Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği çerçevesinde çalışma saatlerimin azaltılması yapılmamış olup tüm gün olarak işe geldiğimi kamera kayıtları ile ispatlanabilir. Resmi günlerde işe geldiklerimde kayıtlarda gözükmektedir.Artı son Ekim 2020 maaşım ödenmemiştir.
  Eylül 2018-Kasım 2020 tarihleri arası banka hesaplarım incelendiğinde firma adına gönderdiğim havale miktarları da görülebilir.
  İşveren kendince mobbing uygulamaya çalışarak kendi istifa etmemi istedi.
  Son olarak 07/11/2020 tarihinden beri sgk olsun,maddi manevi zarara uğratmıştır.

  Tüm sosyal yasal haklarımı talep edebilir miyim?

  Şimdiden çok teşekkür ederim 🙂

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 10:38

   Söyledikleriniz haklı fesih nedeni teşkil eder. İşten ayrılarak tazminat alabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamızdan miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Pınar doncu 19 Ocak 2021 22:18

  Merhabalar çalıştığım4 ay önce isyeri hiçbir imza olmadan 02 kodla çıkış verdi maasimida odemedi bende cimere yazdım.arabulucuya verdim 18/01/2020 itibariyle 30/06/2020 ödeyecekleri için arabulucuda anlaşma sağlandı..ben bu konuda tekrar maaş için anlaşma sağladığınız cimere yazmam gerekirmi acaba…2.sorum verdikleri tarihte ödemeyi yapmazlarsa bu elimdeki arabulucu tutanagiyla icraya direk verebilir miyim çok sorunlu kişi isveren..çok teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 09:54

   Ödeme yapmazlarsa icra takibi yapılabilir.

 • Hakan bey 19 Ocak 2021 15:50

  2017 de kamuda taşeron firmada 1 gün sgk girişim yapıldı ışe gitmedim şimdi işe iade davası açılırsa ne olur zaman aşımı olmuş mu.

 • Erkan kılıç 18 Ocak 2021 19:45

  1994 de eczanede sigortasız işe başladım 2010 a kadar aynı işyerinde sıgortasız çalıştım 2010 sıgırtam başlatıldı 2020 ye kadar kesıntısız yatırıldı ve işverenim vefat etti şimdi ne gibi haklarım var şahitlerim var geçmişe yönelik bır hizmet tesbit dava açma hakkım varmı

 • Sabahat süslü 17 Ocak 2021 13:36

  Merhaba Evli 2 çocuklu bir çiftten biri vefat ederse sahip olduğu mallar eşine mi çocuklarına mı kalır.Malların bölüşümü söz konusu olur mu eşlerden biri hayattayken

 • Mehmet demir 16 Ocak 2021 21:41

  Merhaba ben bir tekstil firmasında çalışıyorum geçen temmuz ayında zam yapıldı önceki yıllarda arkadaşlarımla hep aynı ücretti alırken şuanda arkadaşlarımdan 300 lira eksik alıyorum sebebini sorduğumda sen mesaiye kalmiyorsun o yüzden diyorlar ama daha önce müdürümüz bize fazla mesaiye kalmak zorunda degilsiniz demişti bunda haklılık durumum ne şunuda belirtiyim kendim çıkmam için de bana baskı uyguluyorlar iyi günler.

 • Melisa Genç 15 Ocak 2021 21:45

  Ücretsiz izne zorla çıkartılıp zorla baskıyla kağıt imzalattırdılar tehditle napmam gerekir

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 15:32

   İşveren tek taraflı olarak dahi ücretsiz izine çıkarabiliyor maalesef.

 • Hatice kardeşbaba 15 Ocak 2021 11:04

  Merhaba iyi günler çalıştığım şirket ihaleyi kaybetti ve ocak 31 işimize son verilecek bize başka bir iş teklifide yapmadılar tazminatlarimizi verecekleri söylediler benim 2 yılım dolmasına 5 gun kalmış oluyor benbiseb05.02.2019 tarihinde başladım isten ayrılma tarihimizde 31.01.2021 tarihi olacak ve mudurum yıllık izin ücretin ödemeyecek dedi bu konu hakkında bilgi alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 15 Ocak 2021 18:32

   İkinci yıl dolmadan fesih olursa yıllık izin ücretine hak kazanamazsınız maalesef.

 • Mustafa 14 Ocak 2021 20:00

  Selamınaleyküm .
  Şuan çalıştığım iş yeri her sene sonu o senenin tazminatını verecez birikmesin diye dedi .
  Ve ben 22.11.2019 yılında işe başladım ve hala orda çalışıyorum yakına verecekler tazminatımızı ve benim tazminatım 2400müş ve ben şüphedeyim az diye . Bu arada asgari ücretle çalışıyorum .
  Hesaplayabilirseniz çok memnun olurum bana normal gelmiyor çünkü denilen miktar .

 • Ersin çakıcı 14 Ocak 2021 07:11

  3 bucuk ay calışmış olduğum iş yerimden patronun kararıyla cıkarıldım ve memlekete geldim kısa calışma alırım dedim alamadım işsizlik maaşı alırım dedim onuda alamıyor uzum ama bende haksız fesih var artı mağdurum dedim arabulucu avukat verdiler davamız olumsuz geçti karşı taraf hiç bir hakı yoktur dedi ve iş mahkemesine gidecem bunun sonuçu ne ola bilir cevabınızı bekliyorum

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:48

   İhbar tazminatı hakkınız var. İhbar tazminatı hesaplama sayfamıza girebilirsiniz.

 • Mehmet Ali Ayhan 13 Ocak 2021 20:55

  Kisa çalışma ödeneğinden yararlandik ama ben bir ay çalışmaya devam ettim sikortami yartirmadilar bir hak kazanabilirmiyim

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:33

   Tazminat alabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfasından miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Elif Uzun 13 Ocak 2021 17:51

  Merhaba ben pandemi dolayısıyla ücretsiz izindeydim ve bana haber verilmeden istifa gösterilerek çıkışımı yapmışlar ve ben bunu 11 gün sonra ücretsiz izin ödeneğim yatmayınca öğrendim şikayet edeceğimi söyleyince işveren beni tehdit etti bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim.

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:22

   Alacaklarınız için dava açabilirsiniz.

 • Cetin yilmaz 13 Ocak 2021 11:55

  Merhaba isyerim beni haberim ve rizam olmadan ucretsiz izine cikardi.200 kisilik bir isyerin de tek ben cikarildim 8 ay once.simdi dava acmak icin arabulucu teklifinde bulundum bir avukat araciligi ile 2 ay once.hala bir sonuc cikmadi.acaba avukatim beni oyaliyor mu.

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 17:29

   Gerekçe olarak ne söylediği önemli.

 • Havva kelev 13 Ocak 2021 00:21

  31082020 tarihinde çalıştığım merkezden özel sebepler nedeniyle ayrılmak istedigimi beyan ederek kendim istifa ettim 5 yil çalıştım bu kurumda
  Tum alacaklarımi aldim ibranamesini imzaladım 4 ay ildu hu isyerinden gerite dönük kidem tazminati talep edebilirmiyim

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 14:22

   Haklı bir fesih nedeniniz varsa istifa gerekçesinin davada açıklanmasını kabul ediyor Yargıtay.

 • sezgin yurt 12 Ocak 2021 12:52

  işe iade davasında geçerli nelenle fesih denildi yeniden tazminat için dava açtım ( işe iadede geçerli nedenle fesih kararı ) tazminat davasını etkilermi. Tazminat davasını kazanırsam istinaf geçerli nedenle işe iade dediği kararla bu davaya nasıl bir etkileşim olur

 • DÜRDANE GÜLER 12 Ocak 2021 08:48

  9 yıldır aynı işyerinde açşı olarak çalışmaktayım fakat yerime yeni bir aşçı alındı benide atölyede çalıştırmak istediler kalp rahatsızlığım dolayısı ile %50 engelli raporum var atölyede çalışamayacağımı bildirdim ve ücretsiz izne ayırdılar çıkışımı vermek istemiyorlar ücretsiz izin formum olmasına rağmen aralık ayı beyanı yapılmamış maaşta alamadım tazminatımı almam için nasıl bir yol izlemem gerekiyor

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 12:57

   Haklı bir fesih nedeniniz yoksa ücretsiz izin sürecinin bitmesini beklemeniz gerek.

 • Ömer Cemil 11 Ocak 2021 22:17

  Merhaba çalıştığım iş yerinde işe başladığımda herhangi bir sağlık sorunum yoktu zaman içerisinde bel fıtığı ve boynumdaki omurilik de hasar oluştu yaklaşık 2 senedir 6 aylık periyotlarda kontrollü tedavi görüyorum zaman zaman çalışamayacak durumda olduğumda istirahat raporu verdi doktor yaklaşık 4 ay önce çalıştığım bölümde sadece beni kçö den izine çıkardılar bu ay ilgili kişi aradı işe gelmemi istedi bende daha önce de doktor fizik tedaviye gitmemi istedi iş yoğunluğu sebebiyle gidemedim şimdi rahatsızlığım arttı fırsat varken tedaviye gideyim ondna sonra işe geleyim dedim doktora gittim mr tahlil çeşitli işlemler yapıldı araya 3 günlük yılbaşı tatili girdi derken rapor istedi dedimki tekrar randevu almalıyım randevu alınca doktor sonuçlara bakar gerekirse verir bende size iletirim dedim sonrasında randevu günümden bikaç gün önce kçö bildirim geçen ay için tarihi sona erdi ve işveren tarafından mağdur edildim haber vermeden kçö bildirimini yapmamışlar müdürü arıyorum telefona bakmıyor geri dönüş yapmıyor yasal haklarım nelerdir teşekkürler

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 12:39

   İşin yapılması sağlığınız için tehlike oluşturuyorsa haklı nedenle fesih yapabilirsiniz.

 • benes 11 Ocak 2021 09:31

  merhaba özel bir firmada çalısıyorum ve adapte surem gectıkten hemen sonra şefimin benı sureklı istememesı ve ısten ayrılmam için ıstıfa etmem gereklı acıklamaları sureklı yapıp sonunu benım ısı bırakmama baglaması ve suan ısten cıkaramadıgı ıcın bana katlandığı bır zaman dılımınde çalısıyorum ne önerırsınız ve bu mobbıng kapsamına gırer mı yardımcı olursanız sevınırım

 • Leyla Özdamar 10 Ocak 2021 20:17

  Merhaba ben işten ayrıldım Kendi isteğim ile 9 Kasım’da baslidim 10 Aralık’ta ayrıldım çıkalı bir ay oldu ama ödememi yapmadılar ve sigortami yatiracaklarini söylediler fakat sadece 3gun yatırdılar ne yapmam gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 18:56

   SGK’ya şikayette bulunabilirsiniz.

 • İsmail ünel 8 Ocak 2021 18:54

  Merhaba, bir özel öğretim kurumunda üst üste 4 yıl sözleşmeli olarak çalıştım ancak 2019 yılında maaşlarımız sürekli olarak aksamaya başladı en son mart maaşımızı mayısta aldık. Mayıs ayında okul idaresi sözleşme yapmak istedi ancak ben önümüzdeki yılda aynı durumun devam edeceği gerekçesi ile sgk dan 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün pirim süresini doldurduğumu gösteren kâğıdı alarak ailevi nedenlerden dolayı ilgili kanunda hakkım olan kıdem tazminatımı ve ödenmemiş 1 ay lık maaşımı talep ederek istifa ettim. Bu konuda bilgi verebilir misiniz.

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 17:10

   Tazminatınız ödenmediyse dava açmanız gerekir.

 • Yusuf avcu 7 Ocak 2021 11:39

  Merhaba kolay gelsin sizi bir sorun olucak 3600 gün tamamlayan kişi bir iş yerınden kendi iftifa ederse kidem tazminatı alabilirimi bu iş tçyerınde 5 senedir calışmakda toplam gün sayıdıda 4780 gün bununla ilgili bilgi alabılırmıyım

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:29

   1999 ve öncesinde sigorta girişi olması gerekir.

 • Elif 7 Ocak 2021 08:50

  Bir devlet kurumunda yardımcı hizmetlerde çalışıyorum. Normal de 13 kişi olması gereken kadromuz yıllardır 4 5 6 kişi arasında değişiyor, eksik kişiyle çalışıyoruz hukuki olarak yapmam gereken nedir? Geriye dönük tazminat alabilir miyim?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:24

   Haklı fesih nedeni teşkil etmez.

 • Kemal sezgin 7 Ocak 2021 06:22

  Merhaba benim kazanmış olduğum iş mahkemesi kazandığım miktar benim avukatım tarafından bana eksik ödenmiştir. Masraf adı altında benden fazla ücret almıştır. Mesela vekil ücreti ve yasal hakkı olan yüzde 15 orandan başka nasıl bir masrafı olabilir. Çünkü aradaki fark çok fazla. Mesela icra tarafından benim avukat yatan miktar 35.000 TL avukatın bana ödediği miktar 20.000 tl yani sorun şuki ne gibi masraf olabilir ki bu kadar kesinti yapmıştir. Teşekkürler

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:23

   Karşı taraftan yasal olarak aldığı mahkeme ve icra vekalet ücretleri var. Siz mahkeme kararına göre kendi alacağınızı hesaplayın.

 • Sena seven 7 Ocak 2021 02:36

  ÖZel bir kreşte çalışıyorum ve şuan ücretsiz izindeyim.kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyorum.ödenekler suan uzuyor 2018 de girdim işe mesela şubatta ödenekler bitti beni çıkarmak isteyecek kurucum.Tazminatım 2021e göre mi hesaplanacak.kıdem ve ihbar ödemesi mi yapmak mecburuyietinde mi?

 • behlül IŞIK 6 Ocak 2021 21:04

  iyi günler 2016 dan beri bir işyerinde çalışıyorum, 2020 başlarında pandemiden dolayı 2324 tl nin 1500 civarını iskurdan geri kalanını işveren bankaya yatırıyor,fakat sigortam yatmıyor, ayrıca ise girdigim günden beri agi ve çocuk parası ödemiyorlar her yıl açıklanan bekar maaşı veriyorlar,geriye dönük isteye bilirmiyim, ayrıca sigortam yaratılmadığı için fesih hakkım varmı tazminatlarımı isteye bilirmiyim,imzaladigim bordroda ücret 00 gözüküyor ne yapabilirim

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:01

   Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasına rağmen tam zamanlı çalışmaya devam ediliyorsa haklı fesih nedeni teşkil eder. Kıdem tazminatı hesaplama sayfamıza girebilirsiniz.

 • Seyid 6 Ocak 2021 17:46

  Mrb ben 30.11.2020 tarihinde iş kazası geçirdim ve devlet hastanesi acil servis bölümünde mudahele yapıldı dikişler atıldı ve beni iş kazası değil de normal giriş yapılmış bunu nasıl düzelte bilirim

 • Deniz demir 6 Ocak 2021 11:18

  Selam çalıştığım iş yeri beni başka bir şehirde çalıştırmak istiyor. Kabul etmediğim takdirde pandemiyi bahane edip ücretsiz izne çıkarmakla tehdit ediyor. Bu yasalmı?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 14:28

   İş şartlarında esaslı değişikliği kabul etmeyerek 6 gün içerisinde iş akdinizi feshedebilirsiniz.

 • Onur Can 5 Ocak 2021 21:48

  Merhaba,
  Pandemi de Yönetim değişikliği oldu. Mağaza sorumlusu olarak çalıştığım işyerini kapattılar. Beni başka bir şubede satış danışmanı olarak görevlendirdiler. 3 yıldır çalışıyorum şimdi tekrar asgari ücret veriyorlar ne yapabilirim?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 13:56

   İş şartlarında esaslı değişiklik işçinin yazılı onayı alınmadan yapılamaz. Haklı nedenle işten çıkabilirsiniz.

 • Bayram yılmaz 5 Ocak 2021 20:43

  Özel sektörde özel güvenlik firmasında özel güvenlik personeli olarak çalışıyorum.2020 yılında maaş+mesai+Ağı+yol+yemek toplam 3790 TL ücret alıyordum.yeni yılda gelen asgari ücrete zamlarla beraber 4365 TL almam gerekirken.guvenlik şirketi aynı projeyle 2021 yılında tekrar sözleşme imzaladı.ve toplam maaşımın 4182 TL olacağını söyledi.yeni yılda maaşımı 183 TL düşürdü.mesai ücretleri artışıyla 300 TL’ye yakın düşürme yaptı maaşımı.şirketin maaş düşürme hakkı varmı kanunda.bizden yazılı sözlü onay alınmamıştır.bizim sirtekle sözleşmemiz de maaşlara ilgili bir ücret anlaşması yoktur.

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 13:52

   Maaş düşmesi değil fazla mesai ücretinin düşmesi söz konusu. Haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Mert yıldız 5 Ocak 2021 19:51

  Acil : avukat bey selam lütfen acil yardım ederseniz sevinirim 🙏 lütfen
  Yaklasık 2 yıla yakındir sigortasız calıştırıyorlar beni ve haşa devam etmekteyim işi bırakmak zorunda kalacam çünkü şartları her gecen gün daha da zorlaştıryorlar 13-14 saat çalıştırıyorlar sigorta yok izin yok hiç bir sosyal hakkım yok bir de üstüne üstlük iki ustanın yerini kapatıyorum ve tek ücret alıyorum normalde 2 usta calışması gerekiyor 2 yıl içerisinde 6-7 aydan fazla iki ustanın yerine calışıyordum paramı vermediler ve canlı şahitlerim var eski iş arkadaslarım var meslektas ve şahitlik yapabilir mi lütfen yardımcı olursanız sevinirim lütfen 🙏

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 13:46

   Söyledikleriniz haklı fesih nedeni teşkil eder.