0216 387 0 388

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer? Muris Muvazaası

Tapu iptal davalarında zamanaşımı, görevli ve yetkili mahkemeler ve merak ettiğiniz diğer tüm soruların cevapları bu makalemizde. Gayrimenkul hukuku ile ilgili daha fazla makaleye sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Tapu İptal Davası Nedir?

Bir mülkün miras ya da ticari akit yoluyla el değiştirmesi devredilen tapunun yetkili makamlar tarafından tescil edilmesine bağlıdır. (Tescil şartı) Yapılan tescil tapuyu devralanı o taşınmazın resmi sahibi olduğunu gösterse bile bazı istisnai durumlarda yapılan tescil işlemine itiraz edilebilir. Örneğin; vekaletin kötüye kullanılması, mirastan mal kaçırma, devir teslim sırasında yapılan hesap hataları tapu iptal davası açılabilecek hallerdendir.

 

Hangi Sebeplerle Açılabilir?

-Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle

-Taşınmazda davalının bir ilgisi olmaması nedeniyle

-İptali istenen taşınmaz tapu kaydı usulsüz olarak yapılmış olmalı (gerekli mercilerden izin alınması gerekirken alınmaması durumu gibi)

-Davacı sayılan hallerden biriyle taşınmaza sahipse: Kamulaştırma, mahkeme kararıyla taşınmaza malik olmalı, cebri icra yoluyla, miras yoluyla.

-İmar uygulamasından kaynaklıysa

-Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle

-Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle

-Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle, tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

 

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma)

Muris muvazaası, genellikle ailelerin tek bir çocuğa ya da sadece erkek çocuklarına miras bırakmak istemeleri nedeniyle uygulanan yöntemdir. Miras bırakan tapuda satış işlemi yapar fakat aslında taşınmazını bağışlamaktadır. Bu gibi durumlarda sözleşmelerin geçerlilik şartları arasında yer alan muvazaalı işlem olmama şartı yerine getirilmediği için geçersiz olacaktır. Bu muvazaalı işlem sonucunda yapılan işlemden zarar gören mirasçılar öncelikle tenkis davası* açabilirler. Tenkis davasından sonra tapu iptal ve tescil davası açabilirler veya tenkis davasıyla aynı anda birlikte de açabilirler.

Tenkis Davası Nedir? Tenkis davası, saklı pay sahiplerine miras bırakanın yaptığı tecavüzü ortadan kaldırarak tasarruf edilebilir kısmın kanuni hudutlarına dahil edilmesine imkan verir. Tenkis davası yenilik doğuran bir dava türüdür.

 

Tapu İptal ve Tescil Davaları Hangi Mahkemeler Görevli ve Yetkilidir?

6100 sayılı HMK’ nin 2.maddesinin 1.fıkrasına göre taşınmazın büyüklüğü, taşınmazın niteliği, maddi değeri vb. gibi karakterine bakılmaksızın bu tür davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

6100 sayılı HMK’ nin 12.maddesinin 1.fıkrasına göre de bu tür davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

 

Tapu İptal Davaları Ne Kadar Sürer? Muris Muvazaası Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal davaları ne kadar sürer sorusunun cevabı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Muris muvazaası davalarının ne kadar süreceğiyle ilgili belirlenen hedef süre 730 gündür. Ancak bu süre mahkemenin iş yoğunluğu, uyuşmazlığın niteliği, toplanması gereken deliller vb. hususlara bağlı olarak artmakta ya da azalmaktadır. Bu nedenle tapu iptal davalarının ne kadar süreceğine dair kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.

 

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Gayrimenkulün aynına ilişkin tüm davalar, tapu kaydında taşınmazın mülkiyetinin sahibi kim gözüküyorsa o kişiye açılır. Kayıtlı malikinin ölmesi halindeyse davanın malikin mirasçılarına açılması gerekir.

 

Taşınmaz Mülkiyeti Nasıl Kazanılır?

Kural gereği taşınmaz mülkiyeti tescille kazanılır. Tescil için ise geçerli bir hukuki sebep ve tescil talebinin olması şarttır. Tescille kazanımlarda gerekli olan geçerli hukuki sebep genellikle taşınmaz satış sözleşmesidir. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında kural tescille kazanma olmasına rağmen istisnai olarak tescilsiz kazanım halleri de mevcuttur. Bu haller 8049 sayılı Medeni Kanun’da miras, cebri icra, işgal, kamulaştırma, mahkeme kararları olarak sayılmıştır.

 

Yolsuz Tescil Nedir?

Yapılan tescil işlemi eğer geçerli olmayan sebepten veya gerçek olmayan bir sebebe dayanıyorsa yolsuz kabul edilir. Medeni Kanun’un 1024.maddesinin 2. Fıkrasında bu durum açıkça söyle ifade edilmiştir ‘’Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur.’’ Yani yolsuz tescil durumunda gerçek hak sahibi ile tapudaki hak sahibi uyumsuzluğunun düzeltilmesi için dava açılması zorunlu kılınmıştır.

 

Tapu İptal Ve Tescil Davaları Açmak Süreye Tabi Midir?

Yolsuz tescil durumunda da herhangi bir süreye bağlı olunmadan bu davaların açılabilmesi mümkündür.

 

Tapu İptal Davaları Hangi Durumlarda Açılamaz?

Tapu tescil işlemi yapılmamış taşınmazlarda şayet mülk devlet hazinesine aitse ve taşınmazı kullanmakta olan kişi en az 20 senedir bu taşınmazı kullanıyorsa taşınmaza ücreti karşılığında öncelikli olarak sahip olabilme imkanına sahiptir. Bu şartlarda yapılan tescil işlemi aleyhinde dava açılabilmesi mümkün değildir. En önemli nokta en az 20 yıldır kullanılan taşınmazın devlet hazinesine mi yoksa özel kişilere mi ait olduğunun saptanmasıdır eğer mülk özel kişilere aitse bu durum başka biri tarafında izinsiz kullanım işgal olarak kabul edilir ve süresiz olarak dava açılabilmesi mümkündür.

Özellikle günümüzde çok yaygın olan muris muvazaası(mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal davalarında hak mağduriyetine uğramamak için uzman bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 Soru

 • Yıldız gündoğdu 12 Mayıs 2020 22:00

  Mrb.eski eşimin ve kardeşinin babasından satış gösterdiği evi ve arsayı satın aldım 2003 de babasından satış aracığıyla almışlar biz 2008 de evlendik 2012 de ben kardeşi ve o zamanda eşim olan kişilerden aldım 2018 de başkasına sattım 7 ay sonra boşandıktan sonra geri aldım eski eşimin babasının vefatından sonra kardeşleri ve annesi bu satıştan haberimiz yok deyip muhris muhafaza sı davası açtı bu arada eve imar batısından faydalanıp ödemesini de yaptım ama kardeşi ve eski eş biz para almadan bağış yaptık kardeşlerimizden mal kaçırdık gibi ifade vermişler bende avukat tuttum lütfen cvp verir misiniz bu davanın sonu ne olur yıllardır çalışıp buraların borcunu ödedim şahitlerin de var tek suçum parayı elden vermek

  • Besler Hukuk 13 Mayıs 2020 11:09

   Avukatınız olan meslektaşım en doğru bilgiyi verecektir.

 • Yasin Demir 12 Mayıs 2020 04:36

  Merhaba, babamızdan miras kalan bir arsayı iş ortağı olduğu kişiye devrettik ,hissemize düşen meblağa karşılık olarak ticaret yaptıkları bir kişiden alacaklısı olduğumuz senetleri aldık aramızda 3 şahitle bir tutanak oluşturduk (resmi kurumlar aracılığıyla olmayan) sonra arsayı devrettiğimiz kişi bu senetleri tahsil edip tarafımıza parasını ödemedi , satış bedelini tapuda yazdırdık arsaya karşılık bize ödeme yaptığına dair elinde herhangi bir ispat delil bulunmuyor aksine bizim parayı alamadığımıza mağdur olduğumuza dair şahitlerimiz var tapu iptal davası açabilirmiyiz

  • Besler Hukuk 12 Mayıs 2020 10:58

   Senetler elinizdeyse ve vadesinden üç yıl geçmediyse icraya koyabilirsiniz. Alacaklı sizseniz ve buna rağmen ortağa ödeme yapıldıysa borçlunun tekrar ödeme yapması gerekiyor.

 • Sadullah Güngör 12 Mayıs 2020 02:17

  Bir tarla satın aldık Tarlayı satın alırken bir kardeşim yurt dışında idi ben çok gençtim hazır bulunan kardeşimizin adına aldık
  Yani tarla üç hisse idi köye tapulama geldi adına aldığımız kardeşimiz tapuyu kendi adına kestirmiş sonra ben farkettiğimde hallederiz diyerek geçiştirdi fakat çok zaman geçmesine rağmen tapumu vermiyo ve anladımki art niyetli
  Şimdi kakkımı istemekteyim şahitlerim diğer hissedar kardeşimiz amcam dayım ve köyden akrabamız olmayan vatandaşlardır şahitlik yapacak olan kardeşimde aynı haksızlığa uğramıştır fakat aynı durumda bir tapuda mağdur olan kardeşimin adına var idi bu ikisi ödeşmiş oluyor mağdur olan benim mağduriyetime bu kardeşim de şahidtir

  • Besler Hukuk 12 Mayıs 2020 10:43

   İspatı zor görünüyor. Zamanaşımına uğrayıp uğramadığını da incelemeniz lazım.

 • vedat Aydın 10 Mayıs 2020 02:05

  Merhaba, babam, babasından kalan yerlerden 2009 yılında kadastro geçerken haksız bir şekilde üvey annemin üzerine müstakil tapu olarak yaptı, geri kalan yerleri de tüm kardeşleri ile hisseli tapu olarak yaptı. Daha sonra üvey annem üzerine müstakil tapulu olan yerleri teyzeme ve 3. bir şahsa 21011 ve 2014 yıllarında sattı. 2015 yılında amcam bu haksızlığa karşı anneme ve teyzeme tapu iptal davası açtı. Üvey annem davayı kaybedeceğini anlayınca gerek tehdit gerekse para vererek amcamın davadan feragat etmesini sağladı ve amcam davayı geri çekti. Maalesef babam 2019 yılında vefat etti. Şu anda benim bu haksız tescil için babamın mirasçısı olarak muris muvazzası davası açabilme ve haksız alınan yerleirn yeniden mirasçılar arasında paylaşımını sağlama hakkım hakkım varmıdır?

  • Besler Hukuk 11 Mayıs 2020 10:18

   Açabilirsiniz. Amcanızın feragat etmesi sizi etkilemez.

 • Mahmut Demir 23 Şubat 2020 00:25

  2014 yılında evimin tapusunu üvey abime sattım bankaya olan borcumu düzenli bir şekilde ödüyordum. Sonra işlerim düzenli gitmedi borcumu ödeyemedim icralık oldum. 2020 yılında banka tapu iptal davası açmış
  Sonuç ne olabilir. Acaba 👋

  • Besler Hukuk 24 Şubat 2020 15:23

   Gerçekten satış yaptıysanız ve ödeme belgeleri ile ispatlarsanız kazanma ihtimaliniz var. Aksi takdirde karşı taraf kazanır ve tapu tekrar sizin üzerinize döner.

 • Emine Gül 21 Ocak 2020 09:30

  Taksi plakası diğer çocuklara ölmeden önce verilirse diğer mirasçılar dava açabilir mi?

  • Besler Hukuk 22 Ocak 2020 14:06

   Bu tür işlemler genellikle bağış olarak yapılırken resmi evrakta satış olarak gösterilmektedir. Bu nedenle hileli işlem nedeniyle zamanaşımına tabi olmaksızın diğer mirasçılar dava açabilir.

 • Fatma Demir 24 Aralık 2019 09:34

  Babam tüm mallarını erkek çocuklarının üzerine yaptı. Bize hiçbir şey vermedi. Dava açabilirmiyim?

  • Besler Hukuk 24 Aralık 2019 11:49

   Babanız vefat ettikten sonra muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescili davası açabilirsiniz. Babanızın sağlığında bu konuda dava açma imkanınız bulunmamaktadır.

 • Ahmet inan 14 Ekim 2019 16:40

  Gerçekten çok açıklayıcı bilgi olmuş.hiçbiyerde aradığım soruların cevabını bulamamıştım. Elinize sağlık