0216 387 0 388

İŞ KAZASI NEDİR?

iş kazası nedir

 

İş kazası geçiren işçilerin sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır. 2020 yılının ilk beş ayında 737 işçi hayatını kaybetmiştir. Bir yılda ortalama 422.000 kişi kaza geçirmektedir. Bu nedenle iş kazası geçiren işçilerin haklarını bilmesi son derece önemlidir. Bu makalemizde iş kazası nedir sorusunu ve müvekkillerimiz tarafından sıkça sorulan soruları cevaplandırmaya çalıştık. Sizde sormak istediğiniz soruları sayfanın en altından büromuza iletebilirsiniz.

İş Kazası Nedir?

İş kazası; işçinin işini yaparken, işine giderken veya işiyle ilgili herhangi bir faaliyeti esnasında kaza geçirmesidir. İş kazası davalarında işverenin kusuru bulunması zorunlu değildir Kimsenin kusuru olmaksızın kaçınılmaz olarak kazanın gerçekleştiği hallerde dahi sosyal devlet ilkesi gereğince işverenin sorumluluğuna gidilmektedir.

İşyeri Dışında Kaza Geçirilirse Dava Açılabilir Mi?

İşveren işçiyi başka bir iş için iş yeri dışında görevlendirmiş ve kaza o işin yapımı sırasında meydana gelmişse iş kazası tazminat davası açılabilir..

Serviste Geçirilen Kazada Tazminat Alınabilir Mi?

İşverence tesis edilen bir taşıtın bulunması ve işçinin işin yapıldığı yere getirilip götürülmesi esnasında kaza geçirmesi hali iş kazası olarak kabul edilmektedir. Örneğin işverenin kiraladığı bir minibüs veya iş yerine ait servis aracı ile sigortalının sabah evinden iş yerine, işin bitiminde de iş yerinden evine getirilip götürülmesi sırasında meydana gelen trafik kazası bu kapsamdadır. Fakat sigortalının iş çıkışında evine gitmek için kullandığı servis aracından indikten sonra yolun karşısına geçerken trafik kazası geçirmesi veya araçtan inerek üst geçide doğru yürürken beyin kanaması geçirmesi bu kapsamda değildir.

Mesai Saatleri Dışında Kaza Gerçekleşirse Dava Açılabilir Mi?

İşyeri sınırları içerisinde gerçekleşen her kaza, mesai saatleri dışında gerçekleşse dahi iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Yargıtay Kararları da bu yöndedir.

İş Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Kaza geçiren işçi öncelikli olarak kendisini tedavi eden doktorundan raporunu iş kazası olarak tutmasını istemelidir. Hastane polisine veya diğer kolluk kuvvetlerine şikayetçi olunduğu ifade edilmelidir. İşveren kazayı SGK’ya bildirmediyse kuruma verilecek dilekçeyle bildirim yapılmalıdır. İşverene karşı açılacak tazminat davası ile ilgili iş kazası avukatı ile iletişime geçilmelidir. Belirtilen hususlar açılacak davada ispat kolaylığı bakımından önemli olmakla birlikte bunların hiçbirini yapmamış olsanız dahi dava açabilirsiniz.

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İşçi öncelikle geçici iş göremezlik gelirinden faydalandırılır. İş göremezlik oranının %10’dan fazla olması halinde işçiye sürekli iş göremezlik maaşı bağlanır. Malulen emekli olabilmek için ise şu şartları sağlamanız gerekmektedir;

 • İş göremezlik oranınız % 40’dan fazla ise: 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 gün prim
 • İş göremezlik oranınız % 60’dan fazla ise: 18 yıl sigortalılık süresi ve 4000 gün prim
 • İş göremezlik oranınız % 80’den fazla ise: 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim yatırmış olmanız gerekir.

İşçinin vefat etmesi halinde yakınlarına ölüm aylığı bağlanır. Buna ilaveten cenaze masrafları ve tedavi giderleri de karşılanır. İşçilere SGK tarafından yapılan yardımlar bu şekildedir.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim?

Kaza geçiren işçinin maddi ve manevi tazminat hakları bulunmaktadır. Maddi tazminatın kapsamına tedavi masrafları, kazanç kaybı, iş gücü kaybı ve ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklı zararlar girmektedir. Ölüm halinde ise işçinin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı alabilmektedir. Manevi tazminat ise kaza ve tedavi sürecinde yaşamış olduğunuz elem ve ızdırabın bir nebze giderilmesi için ödenen tutardır. Kazanın özelliklerine göre işçinin yakınları da manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

Maluliyet Oranı Nasıl Belirlenir?

İş Kazası Nedir

Kaza SGK’ya bildirildikten sonra maluliyet oranının tespiti için Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilirsiniz. Sağlık kurulu tarafından kaza nedeniyle iş gücünüzün ne kadar azaldığı yani maluliyet oranınız tespit edilir. Bu tespit Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin ekleri doğrultusunda yapılır. Bu eklerin el bileği ve el arızalarına ilişkin kısmı yukarıda örnek olarak konulmuştur. Sağlık kurulu kararına karşı kurum bünyesindeki Yüksek Sağlık Kurulu’na itirazda bulunabilirsiniz. Buradan da sonuç alamazsanız iş mahkemesinde maluliyet oranınızın tespiti için dava açabilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

İş kazası tazminat hesaplamanın en önemli kısmını iş gücü kaybından kaynaklı olarak yapılan hesaplama teşkil etmektedir. Buna göre SGK tarafından belirlenen maluliyet oranınız kadar iş gücünü kaybettiğiniz gözetilerek PMF tabloları doğrultusunda ortalama 70 yaşına kadar kaybettiğiniz gelir, kusur oranı da dikkate alınarak hesaplanacaktır. Örneğin maluliyet oranınızın % 30 ve işverenin kusur oranının % 60 olarak tespit edildiğini düşünelim. Aldığınız ücret üzerinden 70 yaşına kadar elde edebileceğiniz gelir hesaplanır ve bu rakam %30 ve %60 ile çarpılarak alabileceğiniz tazminat hesaplanır. Burada anlaşılabilmesi için tazminat hesaplamanın genel hatları verilmiş olup aktif ve pasif dönem ayrımı, baliğ katsayısı, iskonto katsayısı vb. teknik detaylara yer verilmemiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatında da vefat eden işçinin yaşasaydı elde edebileceği gelir üzerinden benzer bir hesaplama yapılmaktadır. Manevi tazminat hesabının belirli bir yöntemi bulunmamaktadır. Tarafların ekonomik durumu, yaşları, kazanın oluş şekli vb. kriterler dikkate alarak vicdani kanaate uygun bir tazminata hükmedilecektir.

46 Yaşında 3000 TL Ücretle Çalışan %20 Kusurlu Bir İşçi İçin Yapılan Hesaplama Şu Şekildedir:

İş Kazası Nedir

İş Kazası

Zarar Sonradan Ortaya Çıkarsa Ne Yapılabilir?

Bir kazanın iş kazası tanımı kapsamına girebilmesi için işçinin olay anında hemen bir zarara uğraması koşuluna bağlı değildir. Kaza anında bir bulguya rastlanmamış olunabilir fakat sonradan ortaya çıkan fiziksel ve/veya ruhi rahatsızlıkların kazaya bağlı olduğu doktor raporu ile tespit edilirse, üzerinden uzun zaman geçse dahi, bu kaza da iş kazası olarak değerlendirilecektir. Örneğin kot kumlama, kot beyazlatma, kot eskitme sırasında solunan gazlar sonucunda akciğerlerde silikozis hastalığına yakalanan işçiler bu kapsamdadır. Bu şekilde sonradan zararın ortaya çıkması durumunda da dava açılabilecektir.

Bildirim Süresi Ne Kadardır?

Sigortalıların kazaya maruz kalmaları halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal haber verilmelidir. Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde iş kazası bildiriminde bulunulması zorunludur. Bildirge e-sigorta üzerinden veya doğrudan ya da posta ile ilgili bölüme gönderilmesi gereklidir. İş kazası bildirim süresi hesabında resmi tatil günlerine denk gelen günler dikkate alınmaz. Bildirim işveren tarafından yapılmazsa işçi tarafından SGK’ya başvurularak kazanın bildirilmesi mümkündür. Dilekçe SGK’ya posta yoluyla da gönderilebilir.

Bildirmeme Cezası Ne Kadardır?

Bazı işverenlerce kaza kuruma bildirilmeyerek örtbas edilmeye çalışılmaktadır. Kazanın üç gün içerisinde SGK’ya bildirilmemesi durumunda işyerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre 4.688 TL ile 14.064 TL aralığında iş kazası bildirmeme cezası verilmektedir. Ayrıca bildirimin gecikmesi sebebiyle bildirim tarihine kadar ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverenden faiziyle birlikte alınmaktadır.

Tutanak Nasıl Tutulur?

Kaza tutanağında kazanın oluş biçimi, kazanın tarihi ve saati, kazaya şahit olan işçilerin ifadeleri ve kaza geçiren işçiye ilişkin bilgilere yer verilmelidir. İş kazası tutanağı örneği indirmek için bu konuda yazılmış makalemizi inceleyebilirsiniz. Bazı kötü niyetli işverenler gerçeğe aykırı tutanak düzenleyebilmektedir. Bu gibi durumlarda işçilerin endişe etmesi gereken bir şey yoktur. İşveren tarafından tek taraflı olarak tutulan tutanakların gerçeğe aykırı olduğu dava aşamasında her türlü delille ispatlanabilmektedir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Maaştan Kesilir Mi?

Raporlu olduğunuz gün sayısı kadar geçici iş göremezlik maaşına hak kazanırsınız. İşveren SGK tarafından ödenen bu tutarı maaşınızdan kesebilir. Yani işveren tarafından ödenen tutarla SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik maaşının toplamı aylık normal ücretiniz kadar olmalıdır.

Şikayetçi Olmadım Dava Açabilir Miyim?

Bazı kötü niyetli işverenlerce hastane, polis veya jandarmaya verilen ifadelerde kazanın bildirilmemesi için işçilere baskı yapılmaktadır. İfadenizde kazanın iş dışında gerçekleştiğini beyan ettiyseniz veya şikayetçi olmadıysanız dahi dava açabilirsiniz. Kazanın iş kazası olduğu her türlü delille ispatlanabilmektedir.

Sigortasız İşçi Tazminat Alabilir Mi?

Tazminat talep edebilmek için önemli olan iş kazasının varlığıdır. İşçinin sigortasının yapılmamış olmasının bir önemi yoktur. Kaza ile sigortasız işçi çalıştırdığı ortaya çıkan işveren ağır cezalarla karşı karşıya kalabilecektir.

Kaza İşçinin Kusurundan Kaynaklanırsa Dava Açılabilir Mi?

İşçinin veya üçüncü kişinin %100 kusurlu olması hali dışında işverene karşı tazminat davası açılabilmektedir. İşçinin kazada tamamen kusurlu olması hali çok nadir olarak trafik iş kazalarında karşımıza çıkabilmektedir. Bunun dışında işverenin % 1 kusuru olsa dahi tazminat davası açılabilecektir.

Çırak ve Stajyer İş Kazası Geçirirse Tazminat Alabilir Mi?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda çırak ve stajyerlerin de kanun kapsamında oldukları açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla kaza durumunda tazminata hak kazanacaklardır.

Devlet Memuru İş Kazası Geçirirse Dava Açabilir Mi?

Memurun iş yerinde veya işini yürütmesi nedeniyle meydana gelen her türlü kaza kanun kapsamındadır. Memurların geçirdikleri kaza nedeniyle çalıştıkları kuruma karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakları vardır.

Yurt Dışında Kaza Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İşveren yurt dışında çalışmaya götürdüğü işçiler için kısa vadeli sigorta yapmak zorundadır. Dolayısıyla yurt dışında kaza geçiren işçiler de sosyal haklarından yararlanabilecek ve tazminat davası açabilecektir.

İş Kazasında İşverenin Sorumluluğu Nedir?

İşveren kaza gerçekleştiğinde işçiyi en kısa sürede hastaneye ulaştırmalı, tedavi masraflarını karşılamalı, tutanak tutmalı ve en geç 3 gün içerisinde kazayı SGK’ya bildirmelidir. İşçinin kaza nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararları da karşılanmalıdır.

İş Kazası Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

İş kazası zamanaşımı süresi kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıldır. Ancak kazanın aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde, Ceza Kanun’unda öngörülen daha uzun zamanaşımı süreleri de uygulanabilecektir.

İş kazası ile ilgili aklınıza gelen her türlü soruyu aşağıdaki formu doldurarak büromuza iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

38 Soru

 • Muhammet meral 22 Ocak 2021 21:10

  Merhabalar adım Muhammet ben iş kazası geçirdim fabrikada 2 yıl önce hastanede iş kazası olarak gösterdim ameliyat oldum sağ işaret parmağım tırnağımın hemen arkasından beri koptu psikolojik olarak işi bırakmak istedim işten çıkışımı alırken kendi isteğimle ayrıldığıma dair ve tüm haklarımı aldığıma dair Yazı yazdırıp imzalattılar karakola ifade vermeye gittik ve. Suç bendeymiş gibi ifade verdirttiler. Ne yapmalıyım iş yerinden hakkımı ala bilir miyim

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 14:23

   Önemli olan kazanın nasıl gerçekleştiği. İfadeniz çok önemli değil. Dava açabilirsiniz.

 • Yusuf 22 Ocak 2021 02:26

  3 yıldır çalıştığım firmada iş kazası geçirdim bu bunlara şikayetçi olacağımı söyledim bunlarda beni işten çıkardılar 29. Maddeye göre SGK’ya ise raporlu olduğum gün içinde şirkette şahit bulunarak üst üste iki gün ise gelmedi diye bildirmisler
  Bu kodun düşürülmesi için dava açmadan SGK’ya başvurarak haksız fesih olarak değerlendirilemez mi ?

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 13:59

   Dava açmanız gerekir. Kazanırsanız toplu olarak işsizlik maaşı alırsınız.

 • Yusuf 11 Ocak 2021 17:46

  Öncelikle merhabalar ismim Yusuf bu konuda yardım isteyecektim 06 10 2020 tarihlerinde iş kazası geçirdim ani işitme kaybı yaşadım duymuyor bunun için ne yapmam gerekiyor

 • Mehmet gökhan yalçın 11 Ocak 2021 15:09

  Iş kazası mahkemesinde madur kişi dava sürecinde karşı taraftan on ödeme talep edebilirmi

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 11:44

   Edemez.

 • islam onur 8 Ocak 2021 21:29

  kamu kurumunda iş kazası gecirdim hastahanede yatarken iş akdimi askıya aldılar yasalmı yasaldeyilse dava acabilirmiyim

 • S 2 Ocak 2021 02:43

  İş kazası geçirdim fakat hastanede soyletmediler yüzük parmagim makinaya sıkıştı ve 6 dikiş var eğer sigortami ve maaşımi yatirmazlarsa ne yapmalıyım.

 • Zülküf ARMAĞAN 29 Aralık 2020 17:42

  2017 son aylarında iş kazası geçirdim sol baş parmak tendonu koptu emeliyat oldum ama hasar ve güç kaybı var. Mahkemeye vermek istedim zaman aşımına uğramış dediler. Yardımcı olabilir misiniz ?

 • AYŞE GÜLEN 28 Aralık 2020 10:17

  MERHABA, SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIM VE HİZMET TESPİTİ DAVASI AÇMAK İÇİN 5 YILLIK SÜREYİ KAÇIRDIM AYNI ZAMANDA İŞ KAZASIDA GEÇİRMİŞTİM, BU İŞ KAZASI İÇİN DAVA AÇABILIRMIYIM. HİZMET TESPİTİ İÇİN KAÇIRDIĞIM 5 YILLIK SÜRE İŞ KAZASI İÇİN AÇACAĞIM DAVADA DA HAK KAYBI YAŞATIRMI, HANGİ KANUN MADDESİNE DAYANMAM GEREKİR YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRM.

 • Melik veysel yaşar 27 Aralık 2020 00:06

  Merhabalar ben iş kazası geçirdim yüzüme demir çarptı kafam yarıldı işverende kask vermedi işteki kayıtlı doktor 5 gün rapor verdi ben tedavi altındayken bana 2 kağıt imzalattırdılar fakat hangi kağıdı imzaladığmı bilmiyorum kafama 18 dikiş var isyeri kamera kayidleri var bende vakat işyeri anlaşmalari hastahne dikişlerimi aldirmadi isyeri işe gelmesini istiyor ne yapabilirim 0544 643 34 25 iş kazasi yeni oldu

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 18:01

   İmzalattıkları belgelerin önemi yok. SGK tarafından maluliyet oranı tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Mehmet Beşir koruyan 26 Aralık 2020 19:48

  Slm kolay gelsin Kasım ayında iş kazası geçirdim ama mutahit şikayetçi olma bütün masrafları ben karsiliycam ama 27 gün dür raporluyum hiç birsekilde yardımcı olmadı tazminat davası açsam olurmu bilek yirtilama oldu

 • Alper çiv 21 Aralık 2020 01:28

  Merhabalar kolay gelsin ben serçe parmagimdan iş kazası geçirdim sinirler ve tendonlar yırtıldı ucunda kırık oldu tedavi masraflarlarimı karşıladılar fakat parmaklarımı tamamen bükemiyorum serçe parmağım hiç bükülmüyor tazminat davası açarsam ne kadar kazananilirim

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 14:12

   Rakam veremeyiz ancak dava açtığınıza değer.

 • MEVLÜT AKYOL 11 Aralık 2020 12:11

  BENİM SORUM İŞ KAZALARINDA EMEKLİ MAAŞI BAGLAMASI MAAŞI BÜRÜTTENMİ NET MAAŞTANMI HESAPLANIR BU KONUDA BENİ BİLGİLENDİRİRMİSİNİZ

 • ali yolcu 2 Aralık 2020 20:49

  Hocam öncelikle kolay gelsin buradan bizlere yardımcı olduğunuz için Teşekkür ederim. Hocam benim sorum şu; Bu sene açılan Ankara-Niğde otobanın yol düzenlemesini yaparken kullanmış olduğum iş makinesi yolun çökmesi nedeniyle sağ tarafa yan devrildi. Olaydan önce iş ayakkabısı, kafamda baret vardı ve aynı zamanda emniyet kemerimde takılıydı ve iş makinesinden kendi imkanlarımla çıktım. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tutanaklarını tuttu olay yerinde alkol testi yapıldı herhangi bir şey çıkmadı. Sonra çalışmış olduğum şirket, iş makinesine zarar verdiğim için tarafıma yüklü miktarda dava açmaya hazırlanıyor. Benim bu durumda ne yapmam gerekir eğer ki hata oranı bana verilirse ben bu miktarın ne kadarını öderim.

  • Besler Hukuk 4 Aralık 2020 17:40

   Dediğiniz şekildeyse bir şey alamazlar merak etmeyin.

 • Ramazan güven 26 Kasım 2020 10:25

  Kamu işcisiyim ufak bir iş kazası gecirdim parmagım kırıldı şimdi raporluyum işveren maşımı ödüyecekmi yada ssk mı ödüyecekmi şikayetçi olmadım kurumdan normal raporlu ğibimi para alcam farkımı teşekkürler şimdiden

  • Besler Hukuk 30 Kasım 2020 18:57

   SGK geçici iş göremezlik maaşı ödeyecek. Kalan kısmı işveren tamamlayacak.

 • Birol Derebaşı 10 Kasım 2020 19:03

  Kazanılmış iş kazası mahkemesinden toplam alacak 302500 TL para kazandım tahsil hacı kimlerden alınır ve kaç paradır

  • Besler Hukuk 11 Kasım 2020 15:15

   Tahsil harcı borçludan alınır.

 • Harun Başyiğit 30 Ekim 2020 09:22

  Merhaba hocam Ben bir otelde Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum 12.06.2020 tarihinde otel aracı ile saat 04.35 te otel dışında kaza geçirdim ve kuyruk sokumunda çatlak oluştu şuan simit le oturabiliyorum şikayetçi olsam olurmu.

 • Alperen Miraç KARATAŞ 27 Ekim 2020 13:49

  Merhabalar hocam ,
  Ben bir dükkanda sigortasız olarak şoförlük yapıyorum
  Kaza yaptım ve suç bende
  Benden herhangi bir şey talep edebilirler mi
  Veya talep edilirse ne yapmam gerekir ?

  • Besler Hukuk 28 Ekim 2020 18:29

   Talep edebilirler. Yapacak bir şey yok.

 • Suleyman turan 22 Ekim 2020 22:49

  Selam hocam ben iş kazası geçirdim 2019 4 aydan bilekten ameliyat oldum platin taktılar şu anda çalışıyorum şikayetçi olmadan tazminat istesem

  • Besler Hukuk 23 Ekim 2020 13:14

   Suç duyurusunda bulunmadan iş kazası nedeniyle tazminat davası açmanız mümkün.

 • İlim Öztürk 19 Ekim 2020 18:47

  Merhaba,
  İşyerinde Forklift operatörünün dikkatsizliği nedeniyle sol ayağım topuk kısmından kırıldı. İş kazası olarak işlendi. 3 ay iş kazası raporu aldım. Maddi manevi tazminat hakkım var mı? Teşekkürler

  • Besler Hukuk 20 Ekim 2020 11:44

   Kırıklarda genelde işgücü kaybı tespit ediliyor. Dava açabilirsiniz.