0216 387 0 388

İş Kazası Nedir? İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları

Sadece 2018 yılının ilk 11 ayında 105’i kadın olmak üzere bin 797 kişi iş kazası sonucu hayatını kaybetti.Böylesine karamsar bir ortamda iş kazasıyla alakalı her türlü sorunuzun cevabını makalemizde bulabilirsiniz. İş kazası hakındaki avukatlık hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye İş Kazası Avukatı makalesinden ulaşabilirsiniz.

 

İş Kazası Nedir?

Sigortalı olarak çalışanın, iş yerinde bulunduğu sırada işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle yahut iş yeri dışında ve görevli olarak iş yerinden başka bir yere gönderildiğinde meydana gelmek suretiyle sigortalı çalışanın hemen veya sonradan bedenen ve/veya ruhen özrüne yol açan olaya iş kazası denilmektedir.

 

İşçi Kendi İşi Dışında Bir İşten Dolayı İş Yeri Dışındayken Bir Kaza Geçirirse Bu Kaza İş Kazasından Sayılır Mı?

Evet. Şayet işveren işçiyi başka bir iş için iş yeri dışına göndermiş ve kaza o işin yapımı sırasında meydana gelmişse bu durumda iş kazasının meydana geldiği kabul edilir.

 

Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda Kaza Geçirmesi Durumu İş Kazasından Sayılır Mı?

Evet. 4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesine dayanılarak ‘’Bir yaşına kadar, çocuklarını emzirmeleri için bu Kanunda belirtilen sürelerde sigortalının işveren tarafından ayrılan emzirme odasında veya çocuğun bulunduğu yer ile bu yere gidiş geliş sırasında ve emzirme sürelerinde geçirdiği kazalar da iş kazasından sayılacaktır.’’ der. Örneğin çalışan sigortalı kadın işçi çocuğunu emzirmek için evine giderken trafik kazası veya kalp krizi geçirmesi bu kapsamdadır.

 

İşverence Tesis Edilen Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Veya Geliş Sırasında Kaza Meydana Gelmesi Durumu İş Kazası Kabul Edilir Mi?

Evet. Bu durumda önemli olan işverence tesis edilen bir taşıtın bulunması ve sigortalının işin yapıldığı yere getirilip götürülmesidir. Örneğin işverenin kiraladığı bir minibüs veya iş yerine ait servis aracı ile sigortalının sabah evinden iş yerine, işin bitiminde de iş yerinden evine getirilip götürülmesi sırasında meydana gelen trafik kazası veya tam durmamış araçtan sigortalının inerken düşerek sakatlanması  iş kazası sayılacaktır. Fakat sigortalının iş çıkışında evine gitmek için kullandığı iş yerine ait servis aracından indikten sonra yolun karşısına geçerken trafik kazası geçirmesi veya araçtan inerek üst geçide doğru yürürken beyin kanaması geçirmesi bu kapsamda değildir.

 

İş Kazasından İşçi Hemen Zarar Görmeyip Sonradan Rahatsızlığı Ortaya Çıkarsa Ne Yapılabilir?

İş Kazasından İşçi Hemen Zarar Görmeyip Sonradan Rahatsızlığı Ortaya Çıkarsa Ne Yapılabilir?

Bir kazanın iş kazasının tanımına uyması için işçinin olay anında hemen bir zarara uğraması koşuluna bağlı değildir. Kaza anında bir bulguya rastlanmamış olunabilir fakat sonradan ortaya çıkan fiziksel ve/veya ruhi rahatsızlıkların kazaya bağlı olduğu doktor raporu ile tespit edilirse, üzerinden uzun zaman geçse dahi, bu kaza da iş kazası olarak değerlendirilecektir. Örneğin kot kumlama, kot beyazlatma, kot eskitme sırasında solunan gazlar sonucunda akciğerlerde silikozis hastalığına yakalanan işçiler.

 

İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri Nelerdir?

Sigortalıların iş kazasına maruz kalmaları halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal haber verilmelidir. Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar e-sigorta ile veya doğrudan ya da posta ile ilgili bölüme gönderilmesi gereklidir. Bildirim için tanınan süre şartına resmi tatil günlerine denk gelen günler üç iş günü hesabında dikkate alınmaz.

 

Gerçekleşen olayın iş kazası olup olmadığına kim karar verme yetkisine sahiptir?

SGK’ ya başvurulduktan sonra derhal SGK olayın gerçekleştiği iş yerine müfettişlerini gönderecektir. SGK müfettişlerinin tuttuğu raporun ışığında iş kazasının olup olmadığına karar verilir.

 

İş Kazalarında İşçiye Sağlanan Haklar Nelerdir?

İş kazası geçiren işçinin hakları çoğunlukla geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği olarak bilinir. Bunun dışında işçinin kız çocuklarına evlenme ödeneği, ölen işçinin cenaze ödeneği, ölen işçinin hak sahiplerine gelir bağlanması da işçiye sağlanan haklar arasındadır. Bunlara ilaveten tazminat davası açarak ciddi tutarlarda maddi ve manevi tazminat almanız mümkündür. İş kazası tazminat miktarı 2020 de ne kadar olduğunu bu konuya ilişkin makalemizden inceleyebilirsiniz.

 

İş Kazasının Geç Bildirilmesi Veya Bildirimin Yanlış Yapılması Durumunda Ne Yapılacaktır?

Sigortalının iş kazasına uğraması halinde kanunda yer alan sürelerde işverence bildirim yapılmalıdır. Bildirimin Kuruma süresinde yapılmadığı durumlarda ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverenden alınır.

5510 sayılı  kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ‘’sigortalı olanların iş kazası geçirmeleri ve süresinde bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için geçici iş göremezlik ödeneği kendilerine ödenmeyecek, bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.’’ demektedir.

İş kazasına uğrayan işçiler haklarını tam olarak bilmedikleri için veya işverenlerinden çekindikleri için haklarını tam olarak alamamaktadırlar. Böyle hak mağduriyetlerine uğramamanız için iş hukuku avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir