Skip to content

İŞ KAZASI NEDİR?

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme nedir

iş kazası nedir

 

İş kazası geçiren işçilerin sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır. 2020 yılının ilk beş ayında 737 işçi hayatını kaybetmiştir. Bir yılda ortalama 422.000 kişi kaza geçirmektedir. Bu nedenle iş kazası geçiren işçilerin haklarını bilmesi son derece önemlidir. Bu makalemizde iş kazası nedir sorusunu ve müvekkillerimiz tarafından sıkça sorulan soruları cevaplandırmaya çalıştık. Sizde sormak istediğiniz soruları sayfanın en altından büromuza iletebilirsiniz.

İş Kazası Nedir?

İş kazası; işçinin işini yaparken, işine giderken veya işiyle ilgili herhangi bir faaliyeti esnasında kaza geçirmesidir. İş kazası davalarında işverenin kusuru bulunması zorunlu değildir Kimsenin kusuru olmaksızın kaçınılmaz olarak kazanın gerçekleştiği hallerde dahi sosyal devlet ilkesi gereğince işverenin sorumluluğuna gidilmektedir.

İşyeri Dışında Kaza Geçirilirse Dava Açılabilir Mi?

İşveren işçiyi başka bir iş için iş yeri dışında görevlendirmiş ve kaza o işin yapımı sırasında meydana gelmişse iş kazası tazminat davası açılabilir..

Serviste Geçirilen Kazada Tazminat Alınabilir Mi?

İşverence tesis edilen bir taşıtın bulunması ve işçinin işin yapıldığı yere getirilip götürülmesi esnasında kaza geçirmesi hali iş kazası olarak kabul edilmektedir. Örneğin işverenin kiraladığı bir minibüs veya iş yerine ait servis aracı ile sigortalının sabah evinden iş yerine, işin bitiminde de iş yerinden evine getirilip götürülmesi sırasında meydana gelen trafik kazası bu kapsamdadır. Fakat sigortalının iş çıkışında evine gitmek için kullandığı servis aracından indikten sonra yolun karşısına geçerken trafik kazası geçirmesi veya araçtan inerek üst geçide doğru yürürken beyin kanaması geçirmesi bu kapsamda değildir.

Mesai Saatleri Dışında Kaza Gerçekleşirse Dava Açılabilir Mi?

İşyeri sınırları içerisinde gerçekleşen her kaza, mesai saatleri dışında gerçekleşse dahi iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Yargıtay Kararları da bu yöndedir.

İş Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Kaza geçiren işçi öncelikli olarak kendisini tedavi eden doktorundan raporunu iş kazası olarak tutmasını istemelidir. Hastane polisine veya diğer kolluk kuvvetlerine şikayetçi olunduğu ifade edilmelidir. İşveren kazayı SGK’ya bildirmediyse kuruma verilecek dilekçeyle bildirim yapılmalıdır. İşverene karşı açılacak tazminat davası ile ilgili iş kazası avukatı ile iletişime geçilmelidir. Belirtilen hususlar açılacak davada ispat kolaylığı bakımından önemli olmakla birlikte bunların hiçbirini yapmamış olsanız dahi dava açabilirsiniz.

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İşçi öncelikle geçici iş göremezlik gelirinden faydalandırılır. İş göremezlik oranının %10’dan fazla olması halinde işçiye sürekli iş göremezlik maaşı bağlanır. Malulen emekli olabilmek için ise şu şartları sağlamanız gerekmektedir;

  • İş göremezlik oranınız % 40’dan fazla ise: 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 gün prim
  • İş göremezlik oranınız % 60’dan fazla ise: 18 yıl sigortalılık süresi ve 4000 gün prim
  • İş göremezlik oranınız % 80’den fazla ise: 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim yatırmış olmanız gerekir.

İşçinin vefat etmesi halinde yakınlarına ölüm aylığı bağlanır. Buna ilaveten cenaze masrafları ve tedavi giderleri de karşılanır. İşçilere SGK tarafından yapılan yardımlar bu şekildedir.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim?

Kaza geçiren işçinin maddi ve manevi tazminat hakları bulunmaktadır. Maddi tazminatın kapsamına tedavi masrafları, kazanç kaybı, iş gücü kaybı ve ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklı zararlar girmektedir. Ölüm halinde ise işçinin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı alabilmektedir. Manevi tazminat ise kaza ve tedavi sürecinde yaşamış olduğunuz elem ve ızdırabın bir nebze giderilmesi için ödenen tutardır. Kazanın özelliklerine göre işçinin yakınları da manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

Maluliyet Oranı Nasıl Belirlenir?

İş Kazası Nedir

Kaza SGK’ya bildirildikten sonra maluliyet oranının tespiti için Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilirsiniz. Sağlık kurulu tarafından kaza nedeniyle iş gücünüzün ne kadar azaldığı yani maluliyet oranınız tespit edilir. Bu tespit Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin ekleri doğrultusunda yapılır. Bu eklerin el bileği ve el arızalarına ilişkin kısmı yukarıda örnek olarak konulmuştur. Sağlık kurulu kararına karşı kurum bünyesindeki Yüksek Sağlık Kurulu’na itirazda bulunabilirsiniz. Buradan da sonuç alamazsanız iş mahkemesinde maluliyet oranınızın tespiti için dava açabilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

İş kazası tazminat hesaplamanın en önemli kısmını iş gücü kaybından kaynaklı olarak yapılan hesaplama teşkil etmektedir. Buna göre SGK tarafından belirlenen maluliyet oranınız kadar iş gücünü kaybettiğiniz gözetilerek PMF tabloları doğrultusunda ortalama 70 yaşına kadar kaybettiğiniz gelir, kusur oranı da dikkate alınarak hesaplanacaktır. Örneğin maluliyet oranınızın % 30 ve işverenin kusur oranının % 60 olarak tespit edildiğini düşünelim. Aldığınız ücret üzerinden 70 yaşına kadar elde edebileceğiniz gelir hesaplanır ve bu rakam %30 ve %60 ile çarpılarak alabileceğiniz tazminat hesaplanır. Burada anlaşılabilmesi için tazminat hesaplamanın genel hatları verilmiş olup aktif ve pasif dönem ayrımı, baliğ katsayısı, iskonto katsayısı vb. teknik detaylara yer verilmemiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatında da vefat eden işçinin yaşasaydı elde edebileceği gelir üzerinden benzer bir hesaplama yapılmaktadır. Manevi tazminat hesabının belirli bir yöntemi bulunmamaktadır. Tarafların ekonomik durumu, yaşları, kazanın oluş şekli vb. kriterler dikkate alarak vicdani kanaate uygun bir tazminata hükmedilecektir.

46 Yaşında 3000 TL Ücretle Çalışan %20 Kusurlu Bir İşçi İçin Yapılan Hesaplama Şu Şekildedir:

İş Kazası Nedir

İş Kazası

Zarar Sonradan Ortaya Çıkarsa Ne Yapılabilir?

Bir kazanın iş kazası tanımı kapsamına girebilmesi için işçinin olay anında hemen bir zarara uğraması koşuluna bağlı değildir. Kaza anında bir bulguya rastlanmamış olunabilir fakat sonradan ortaya çıkan fiziksel ve/veya ruhi rahatsızlıkların kazaya bağlı olduğu doktor raporu ile tespit edilirse, üzerinden uzun zaman geçse dahi, bu kaza da iş kazası olarak değerlendirilecektir. Örneğin kot kumlama, kot beyazlatma, kot eskitme sırasında solunan gazlar sonucunda akciğerlerde silikozis hastalığına yakalanan işçiler bu kapsamdadır. Bu şekilde sonradan zararın ortaya çıkması durumunda da dava açılabilecektir.

Bildirim Süresi Ne Kadardır?

Sigortalıların kazaya maruz kalmaları halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal haber verilmelidir. Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde iş kazası bildiriminde bulunulması zorunludur. Bildirge e-sigorta üzerinden veya doğrudan ya da posta ile ilgili bölüme gönderilmesi gereklidir. İş kazası bildirim süresi hesabında resmi tatil günlerine denk gelen günler dikkate alınmaz. Bildirim işveren tarafından yapılmazsa işçi tarafından SGK’ya başvurularak kazanın bildirilmesi mümkündür. Dilekçe SGK’ya posta yoluyla da gönderilebilir.

Bildirmeme Cezası Ne Kadardır?

Bazı işverenlerce kaza kuruma bildirilmeyerek örtbas edilmeye çalışılmaktadır. Kazanın üç gün içerisinde SGK’ya bildirilmemesi durumunda işyerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre 4.688 TL ile 14.064 TL aralığında iş kazası bildirmeme cezası verilmektedir. Ayrıca bildirimin gecikmesi sebebiyle bildirim tarihine kadar ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverenden faiziyle birlikte alınmaktadır.

Tutanak Nasıl Tutulur?

Kaza tutanağında kazanın oluş biçimi, kazanın tarihi ve saati, kazaya şahit olan işçilerin ifadeleri ve kaza geçiren işçiye ilişkin bilgilere yer verilmelidir. İş kazası tutanağı örneği indirmek için bu konuda yazılmış makalemizi inceleyebilirsiniz. Bazı kötü niyetli işverenler gerçeğe aykırı tutanak düzenleyebilmektedir. Bu gibi durumlarda işçilerin endişe etmesi gereken bir şey yoktur. İşveren tarafından tek taraflı olarak tutulan tutanakların gerçeğe aykırı olduğu dava aşamasında her türlü delille ispatlanabilmektedir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Maaştan Kesilir Mi?

Raporlu olduğunuz gün sayısı kadar geçici iş göremezlik maaşına hak kazanırsınız. İşveren SGK tarafından ödenen bu tutarı maaşınızdan kesebilir. Yani işveren tarafından ödenen tutarla SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik maaşının toplamı aylık normal ücretiniz kadar olmalıdır.

Şikayetçi Olmadım Dava Açabilir Miyim?

Bazı kötü niyetli işverenlerce hastane, polis veya jandarmaya verilen ifadelerde kazanın bildirilmemesi için işçilere baskı yapılmaktadır. İfadenizde kazanın iş dışında gerçekleştiğini beyan ettiyseniz veya şikayetçi olmadıysanız dahi dava açabilirsiniz. Kazanın iş kazası olduğu her türlü delille ispatlanabilmektedir.

Sigortasız İşçi Tazminat Alabilir Mi?

Tazminat talep edebilmek için önemli olan iş kazasının varlığıdır. İşçinin sigortasının yapılmamış olmasının bir önemi yoktur. Kaza ile sigortasız işçi çalıştırdığı ortaya çıkan işveren ağır cezalarla karşı karşıya kalabilecektir.

Kaza İşçinin Kusurundan Kaynaklanırsa Dava Açılabilir Mi?

İşçinin veya üçüncü kişinin %100 kusurlu olması hali dışında işverene karşı tazminat davası açılabilmektedir. İşçinin kazada tamamen kusurlu olması hali çok nadir olarak trafik iş kazalarında karşımıza çıkabilmektedir. Bunun dışında işverenin % 1 kusuru olsa dahi tazminat davası açılabilecektir.

Çırak ve Stajyer İş Kazası Geçirirse Tazminat Alabilir Mi?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda çırak ve stajyerlerin de kanun kapsamında oldukları açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla kaza durumunda tazminata hak kazanacaklardır.

Devlet Memuru İş Kazası Geçirirse Dava Açabilir Mi?

Memurun iş yerinde veya işini yürütmesi nedeniyle meydana gelen her türlü kaza kanun kapsamındadır. Memurların geçirdikleri kaza nedeniyle çalıştıkları kuruma karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakları vardır.

Yurt Dışında Kaza Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İşveren yurt dışında çalışmaya götürdüğü işçiler için kısa vadeli sigorta yapmak zorundadır. Dolayısıyla yurt dışında kaza geçiren işçiler de sosyal haklarından yararlanabilecek ve tazminat davası açabilecektir.

İş Kazasında İşverenin Sorumluluğu Nedir?

İşveren kaza gerçekleştiğinde işçiyi en kısa sürede hastaneye ulaştırmalı, tedavi masraflarını karşılamalı, tutanak tutmalı ve en geç 3 gün içerisinde kazayı SGK’ya bildirmelidir. İşçinin kaza nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararları da karşılanmalıdır.

İş Kazası Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

İş kazası zamanaşımı süresi kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıldır. Ancak kazanın aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde, Ceza Kanun’unda öngörülen daha uzun zamanaşımı süreleri de uygulanabilecektir.

İş kazası ile ilgili aklınıza gelen her türlü soruyu aşağıdaki formu doldurarak büromuza iletebilirsiniz.

5 1 oy
İçeriği Oylayın

İlgili Makaleler

Abonelik
Bildir
guest
230 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
İbrahim
İbrahim
1 yıl önce

Merhabalar ben nisan ayında iş kazası geçirdim raporda da iş kazası diye yazıyor ameliyat oldum sol el 3.ve 4. Parmakta kırıklar var ve tırnak yatağı ve pulpalar onarıldı kendi tırnağım her iki parmağa yerleştirilerek dikildi iş yerinde ağırlık arasına sıkıştırdım dava açabilir miyim

Mehmet kanter
Mehmet kanter
2 yıl önce

Merhaba adanada geri dönüşüm fabrikasında sigortasız işçi olarak çalışıyorum sag serçe parmağımda kırık ve çatlaklar var iş verenin baskısından dolayı iş kazası olarak geçmedi ama dedikleri gibi sahip çıkmadılar ve uzun zaman olmadı 4 gün oldu elim alçıda ne yapmam lazım geçim çok zor biliyorsunuz

Nurullah Genç
Nurullah Genç
2 yıl önce

15 ay önce iş kazasında sol el işaret parmağı nın ucunun ezilmesi sonucu ilk eklemini ve parmağın komple derisini kaybettim
İş göremezlik başvurusu yaptım oran 4,3 geldi
Yüksek sağlık kuruluna itiraz ettim red kararı geldi
Ne yapmalıyım?

Mehmet gökhan yalçın
Mehmet gökhan yalçın
2 yıl önce

Iş kazası sonucu sol ayağım dizaltindan kesildi mahkemem halen devam ediyor ssk raporlarında %de 90 şirketler suçlu mahkemede ön ödeme talebinde bulunabilirmiyim 3 yıldır calisamiyorum protezede ödeme yapamıyorum nasıl bir yol izlemeliyim

Murat bayram
Murat bayram
2 yıl önce

Merhaba kolay gelsin %10.2 malüliyet ile tazminat davası açmaya değer mi

Şefik atalay
Şefik atalay
2 yıl önce

Ayın 2 sinde serçe ve yüzük parmağım makinaya sıkışarak tırnaklara kadar parçalandı ve hastanede iskazasi guster mediler bu durumda ne yapmam lazim

Yüksel Ünal
Yüksel Ünal
3 yıl önce

Merhaba fabrikada özel guvenlik görevlisiyim gece vardiyasında devriyede iken buzda kayma sonucu ayağım burkuldu ayak bileğimde 3 kırık var olayın olduğu bölgenin aydınlatmaları daha önce bildirim yapılmasına rağmen yapılmamıştı 13 adet vida var ayak bileğimde şuan yürüyebiliyorum 5 ay kadar raporlu kaldım ama eski sağlığım yok çok çabuk yoruluyorum ayakta fazla kalamıyorum rahatsız ediyor şişkinlik yapıyor bu durumda maluliyet oranı tespit edilebilirmi çıkma ihtimali nedir tesekurler

Bünyamin
Bünyamin
3 yıl önce

Merhaba iş kazası geçirdim sağ işaret parmağım tırnaktan koptu zincir açıktaymis parca alcaktım bilmedim zincir olduğunu tirnaktan koptu öyle orta parmakta ezildi tırnak cıktı sadece ama iş yeri maaşı yatırıyor asgari ne yapabiliriz daha

Kerem Kaplan
Kerem Kaplan
3 yıl önce

Kurumsal bir yemek şirketinde çalışmaktayım 2 hafta önce iş kazası geçirdim. Yüzüme içinde asit barındıran kimyasal sıçradı gözümde iki günlük görme kaybı oldu ve de yüzümde yanık yaraları çıkmıştı Şuan geçti ama bu olay benim tarafımdan da gerçekleşmedi yani asit benim yüzümden sıçramadı ben sadece orda bulunuyordum iş kazası tutanağı tutuldu hem hastanede hemde iş yerinde tutuldu tazminat davası açsam tahmini ne kadar tutar tarafıma ödenir. Yardımcı olursanız sevinirim iyi günler..

Temel aydemir
Temel aydemir
3 yıl önce

Merhabalar ben 2019_9ayinda sağ dirsek ağrısıyla hastaneye gittim ödem olduğunu söylediler sonra isyerim beni anlaşmalı olduğu hasteneye yönlendirdi burada sirket ödemeli tedavimi tamamladim tekrar işbaşı yaptım beni hep agir işlere verdiler sonra sag dirsekte ağrılar tekrar nüksetti ameliyat gecirdim ama şirket geri vites yaptı masraflarımı karşılamadı şimdi rapor hakkim kalmadı ssk ya gittim rapor bitince gel dedi isbasi yapacak durumda değilim bunun icin nasil bir yol izlemeliyim isbasi yapmazsam ne olur şimdiden teşekkür ederim

Serkan ozgn
Serkan ozgn
3 yıl önce

Ben 2015 yılında iş kazası geçirdim femur boyun kemiğim kırıldı ve 3 Adet vidalı platin takıldı o zaman işverenin vaadlerine kanıp hata bende dedim 6 aylık bir rapor aldım gecici is göremezlik ödeneği aldım raporum biter bitmez işten cikarildim çıkarıldıktan sonra 1.5 yıla yakın işsiz kaldım ve hiç bir şekilde maddi destek sağlanmadi şuan çalıştığım işi onlar buldular takı 2 sene sonra akıllarına geldim işveren bildirim yapmıştır benimde yapmam gerekiyor mu ve bundan sonra nasıl bir yol izlemem gerekiyor

Muharrem yıldız
Muharrem yıldız
3 yıl önce

Merhaba ben kuryeydim iş kazası geçirdim %16 süresiz rapor verdiler sağ elimde hareket kısııtlılı var maaşa bağlanabilirmiyim

Yüksel Ünal
Yüksel Ünal
3 yıl önce

Merhaba 3 yıldır bir şirkette guvenlik görevlisi olarak çalışıyorum gece vardiyasında devriyede iken buzlanma nedeniyle kayıp düştüm sol ayak bileğim iki yerinden kırıldı düştüğüm bölgede elektrik direkleri daha önceden yanmıyordu gerekli bilgiler vardiya amirine yazılı olarak bildirildi ama yapılmadı 10gun geçmesine rağmen normalde el feneri kullanılmıyor ama techizat listesinde bulunuyor bu zamana kadar hiç kullanılmadi devriyede gormedim kullananida ama kazadan sonra iş sagligi guvenligi aracılığıyla vardiya amiri elektrik direklerinin yanmadığı konu hakkında bir bildirim yapmamam için uyarıda bulundu bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim

İsmail
İsmail
3 yıl önce

Merhaba eylül 2020 de yeraltı maden ocağında kaza geçirdim ve sağ bilek kırıldı 2 tane ömürlük civata taktılar ve ayak tam.kapanmıyor sürekli iş göremez maaşı alabilirmiyim birde mahkemeye versem kazanırmıyım.göçük oldu ve benim suçum yok

Cihat tug
Cihat tug
3 yıl önce

Hocam ben trafik kazası gecirdim bacagımda ciddi derece kırık oldu sigortaya dava actım ama % 6 rapor aldım bu raporla ne gibi bi ücret alabilirm tahmini

Mehmet nuri maral
Mehmet nuri maral
3 yıl önce

Merhabalar ben 2019 7 Aralık günü iş kazası geçirdim buna bağlı omurlik kemiğim kırıldı sağ ayak topuğum dağıldı sgk başvurdum sürekli iş görmemezlik aylığına bağlandım 2042.75 TL şimdi benim aklıma takılan ben pirim yatırmaya devam edeyim mi ve Bu kişiler üzerine gayrimenkul veya araba alırlarsa sıkıntı olur mu yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

Umut ayyıldız
Umut ayyıldız
3 yıl önce

İş kazası geçirdim parmağım koptu üç ameliyat geçirdim ama parmağım sakat kaldı iş gücü kaybım var 5 aya yakın iş kazası raporum var tarafıma hiç bir ödeme yapılmadı yol parası hastanede dahil dava açsam kazanma olasılığım varmı

METİN Tokmakcı
METİN Tokmakcı
3 yıl önce

Is kazasi yerine trafik kazası yazılmış raporuma ocak ayının 14 de ise başladım sonradan fark ettim raporu fuzeltebilirmiyiz

Muhammet meral
Muhammet meral
3 yıl önce

Merhabalar adım Muhammet ben iş kazası geçirdim fabrikada 2 yıl önce hastanede iş kazası olarak gösterdim ameliyat oldum sağ işaret parmağım tırnağımın hemen arkasından beri koptu psikolojik olarak işi bırakmak istedim işten çıkışımı alırken kendi isteğimle ayrıldığıma dair ve tüm haklarımı aldığıma dair Yazı yazdırıp imzalattılar karakola ifade vermeye gittik ve. Suç bendeymiş gibi ifade verdirttiler. Ne yapmalıyım iş yerinden hakkımı ala bilir miyim

Yusuf
Yusuf
3 yıl önce

3 yıldır çalıştığım firmada iş kazası geçirdim bu bunlara şikayetçi olacağımı söyledim bunlarda beni işten çıkardılar 29. Maddeye göre SGK’ya ise raporlu olduğum gün içinde şirkette şahit bulunarak üst üste iki gün ise gelmedi diye bildirmisler
Bu kodun düşürülmesi için dava açmadan SGK’ya başvurarak haksız fesih olarak değerlendirilemez mi ?

Yusuf
Yusuf
3 yıl önce

Öncelikle merhabalar ismim Yusuf bu konuda yardım isteyecektim 06 10 2020 tarihlerinde iş kazası geçirdim ani işitme kaybı yaşadım duymuyor bunun için ne yapmam gerekiyor

Mehmet gökhan yalçın
Mehmet gökhan yalçın
3 yıl önce

Iş kazası mahkemesinde madur kişi dava sürecinde karşı taraftan on ödeme talep edebilirmi

islam onur
islam onur
3 yıl önce

kamu kurumunda iş kazası gecirdim hastahanede yatarken iş akdimi askıya aldılar yasalmı yasaldeyilse dava acabilirmiyim

S
S
3 yıl önce

İş kazası geçirdim fakat hastanede soyletmediler yüzük parmagim makinaya sıkıştı ve 6 dikiş var eğer sigortami ve maaşımi yatirmazlarsa ne yapmalıyım.

Zülküf ARMAĞAN
Zülküf ARMAĞAN
3 yıl önce

2017 son aylarında iş kazası geçirdim sol baş parmak tendonu koptu emeliyat oldum ama hasar ve güç kaybı var. Mahkemeye vermek istedim zaman aşımına uğramış dediler. Yardımcı olabilir misiniz ?

AYŞE GÜLEN
AYŞE GÜLEN
3 yıl önce

MERHABA, SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIM VE HİZMET TESPİTİ DAVASI AÇMAK İÇİN 5 YILLIK SÜREYİ KAÇIRDIM AYNI ZAMANDA İŞ KAZASIDA GEÇİRMİŞTİM, BU İŞ KAZASI İÇİN DAVA AÇABILIRMIYIM. HİZMET TESPİTİ İÇİN KAÇIRDIĞIM 5 YILLIK SÜRE İŞ KAZASI İÇİN AÇACAĞIM DAVADA DA HAK KAYBI YAŞATIRMI, HANGİ KANUN MADDESİNE DAYANMAM GEREKİR YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRM.

Melik veysel yaşar
Melik veysel yaşar
3 yıl önce

Merhabalar ben iş kazası geçirdim yüzüme demir çarptı kafam yarıldı işverende kask vermedi işteki kayıtlı doktor 5 gün rapor verdi ben tedavi altındayken bana 2 kağıt imzalattırdılar fakat hangi kağıdı imzaladığmı bilmiyorum kafama 18 dikiş var isyeri kamera kayidleri var bende vakat işyeri anlaşmalari hastahne dikişlerimi aldirmadi isyeri işe gelmesini istiyor ne yapabilirim 0544 643 34 25 iş kazasi yeni oldu

Mehmet Beşir koruyan
Mehmet Beşir koruyan
3 yıl önce

Slm kolay gelsin Kasım ayında iş kazası geçirdim ama mutahit şikayetçi olma bütün masrafları ben karsiliycam ama 27 gün dür raporluyum hiç birsekilde yardımcı olmadı tazminat davası açsam olurmu bilek yirtilama oldu

Alper çiv
Alper çiv
3 yıl önce

Merhabalar kolay gelsin ben serçe parmagimdan iş kazası geçirdim sinirler ve tendonlar yırtıldı ucunda kırık oldu tedavi masraflarlarimı karşıladılar fakat parmaklarımı tamamen bükemiyorum serçe parmağım hiç bükülmüyor tazminat davası açarsam ne kadar kazananilirim

MEVLÜT AKYOL
MEVLÜT AKYOL
3 yıl önce

BENİM SORUM İŞ KAZALARINDA EMEKLİ MAAŞI BAGLAMASI MAAŞI BÜRÜTTENMİ NET MAAŞTANMI HESAPLANIR BU KONUDA BENİ BİLGİLENDİRİRMİSİNİZ

ali yolcu
ali yolcu
3 yıl önce

Hocam öncelikle kolay gelsin buradan bizlere yardımcı olduğunuz için Teşekkür ederim. Hocam benim sorum şu; Bu sene açılan Ankara-Niğde otobanın yol düzenlemesini yaparken kullanmış olduğum iş makinesi yolun çökmesi nedeniyle sağ tarafa yan devrildi. Olaydan önce iş ayakkabısı, kafamda baret vardı ve aynı zamanda emniyet kemerimde takılıydı ve iş makinesinden kendi imkanlarımla çıktım. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tutanaklarını tuttu olay yerinde alkol testi yapıldı herhangi bir şey çıkmadı. Sonra çalışmış olduğum şirket, iş makinesine zarar verdiğim için tarafıma yüklü miktarda dava açmaya hazırlanıyor. Benim bu durumda ne yapmam gerekir eğer ki hata oranı bana verilirse ben bu miktarın ne kadarını öderim.

Ramazan güven
Ramazan güven
3 yıl önce

Kamu işcisiyim ufak bir iş kazası gecirdim parmagım kırıldı şimdi raporluyum işveren maşımı ödüyecekmi yada ssk mı ödüyecekmi şikayetçi olmadım kurumdan normal raporlu ğibimi para alcam farkımı teşekkürler şimdiden

Birol Derebaşı
Birol Derebaşı
3 yıl önce

Kazanılmış iş kazası mahkemesinden toplam alacak 302500 TL para kazandım tahsil hacı kimlerden alınır ve kaç paradır

Harun Başyiğit
Harun Başyiğit
3 yıl önce

Merhaba hocam Ben bir otelde Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum 12.06.2020 tarihinde otel aracı ile saat 04.35 te otel dışında kaza geçirdim ve kuyruk sokumunda çatlak oluştu şuan simit le oturabiliyorum şikayetçi olsam olurmu.

Alperen Miraç KARATAŞ
Alperen Miraç KARATAŞ
3 yıl önce

Merhabalar hocam ,
Ben bir dükkanda sigortasız olarak şoförlük yapıyorum
Kaza yaptım ve suç bende
Benden herhangi bir şey talep edebilirler mi
Veya talep edilirse ne yapmam gerekir ?

Suleyman turan
Suleyman turan
3 yıl önce

Selam hocam ben iş kazası geçirdim 2019 4 aydan bilekten ameliyat oldum platin taktılar şu anda çalışıyorum şikayetçi olmadan tazminat istesem

İlim Öztürk
İlim Öztürk
3 yıl önce

Merhaba,
İşyerinde Forklift operatörünün dikkatsizliği nedeniyle sol ayağım topuk kısmından kırıldı. İş kazası olarak işlendi. 3 ay iş kazası raporu aldım. Maddi manevi tazminat hakkım var mı? Teşekkürler

Popüler Konular