0216 387 0 388

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

dilekçe

 

Dilekçe örneği bulma ihtiyacını herhangi bir işlemde hepimiz hissetmişizdir. Çünkü istisnasız hepimiz, hayatımızın hiç olmazsa en azından bir noktasında dilekçe yazma mecburiyetinde kalırız. Biz de bu yazımızda dilekçe yazımı konusunda genel bir bilgi vereceğiz. Yazımızın devamındaysa, sizin de günlük hayatta epeyce işinize yarayacak şekilde, olabildiğince farklı dilekçe örneklerine yer vermeye çalışacağız. Vermiş olduğumuz dilekçe örneklerini indirerek, kendi durumunuza göre uyarlayıp kullanabilirsiniz. Dava dilekçesi yazımı ise uzmanlık isteyen bir iştir. Bu iş için, bir hak kaybına uğramamak adına, avukat desteği almalısınız. Dava sürecine ilişkin bilgi almak istiyorsanız dava nasıl açılır isimli yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz. Dilekçe yazımı konusunda merak ettiğiniz hususları, sayfanın en altındaki formu doldurmak suretiyle bizlere iletebilirsiniz.

Dilekçe Nedir?

Anayasamızın 74. maddesi ile dilekçe yazma koruma altına alınmış olan bir haktır. Vatandaşlarımızın tamamı istek ve şikayetlerini sunacakları bir dilekçe ile kamu kurumlarına bildirme hakkına sahiptir. Kişilerin ister resmi ister özel olsun, ilgili kurum ve kuruluşların yetkili makamına yönelik, yazılı olarak, talep veya şikayetlerini iletmiş oldukları imzalı belgeye dilekçe denir. Tek kişi tarafından dilekçe oluşturulabileceği gibi bir topluluk tarafından da oluşturulabilir.

Dilekçe Nasıl Yazılır?

Dilekçemizde bulunması gereken zorunlu unsurları 6 başlıkta sayabiliriz. Bunları; tarih, makam adı, konu metni, imza, dilekçe sahibinin adı ve soyadı, dilekçeyi yazan kişinin imzası şeklinde sıralayabiliriz. Gelin şimdi bir dilekçenin genel olarak nasıl yazılacağına bakalım:

Öncelikle düz, çizgisiz beyaz kağıt edinmemiz gerekir. Bu kağıdın A4 boyutlarında olması iyi olur. Bilgisayar, daktilo vb. araçlar kullanılabileceği gibi elle de yazılabilir. Dilekçenizi elle yazacaksanız, tercihen mavi veya siyah renkli mürekkebe sahip kalemleri kullanmanızı öneririz. Dilek veya şikayet hangi kurumu, makamı ilgilendiriyorsa; başlık kısmı ona hitaben oluşturulmalıdır. Dilek veya şikayet, metin kısmında sade ve açık bir şekilde dile getirilmelidir. Dilekçe boyunca ciddi ve saygılı bir dil, üslup kullanmalısınız. İletilen dilek veya şikayet hukuka uygun olmalı, somut olaya ilişkin deliller gösterilmeli, gerekçeler ortaya konulmalıdır.

Dilekçenizde üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa; metin (durumu bilgilerinize arz ederim) şeklinde bitirilmelidir. Amacınız üst makamın bir sorunu çözmesiyse; (Gereğini saygılarımla arz ederim) şeklinde bitirilebilir. Bir işlem için icazet alınması gerekiyorsa; metninizi (İzninizi saygılarımla arz ederim) şeklinde sonlandırabilirsiniz. Metnin sonunda yer ve tarih belirtilmelidir. Dilekçenin sağ alt kısmına dilekçe sahibinin adı ve soyadı belirtilmek suretiyle imzasını atması gerekmektedir. Son olarak; dilekçenize eklenmesi gereken evraklar varsa, bu belgeler dilekçenin en son kısmında (Ekler) başlığı adı altında maddeler halinde belirtilmelidir. Sık kullanılan dilekçe örneklerine aşağıda yer verilmiştir.

Dilekçe Örnekleri

İstifa Dilekçesi Örneği

İstifa dilekçesi işçinin tek taraflı olarak iş akdini sonlandırdığı dilekçedir. İstifa dilekçesi verildiğinde kıdem tazminatı alınamayacağına dair yaygın bir kanı varsa da bu düşünce yerinde değildir. İşçinin işten çıkışı için haklı fesih nedeni teşkil eden bir husus varsa, işçi kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. Haklı sebeplerin neler olduğu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için işçi hakları konulu makalemizi inceleyebilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamızdan ise alabileceğiniz kıdem tazminatı miktarını hesaplayabilirsiniz.

………………………… ŞİRKETİNE

../../…. tarihinden bu yana çalışmakta olduğum şirketinizden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Kıdem tazminatı ile her türlü işçilik alacaklarım saklıdır.

Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

 

İsim     :

İmza    :

Tarih    :

 

İşten ayrılma dilekçesi örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: İstifa Dilekçesi Örneği

Digiturk İptal Dilekçesi Örneği

Digiturk üyelik iptali için birtakım hususların dilekçenizde bulunması gerekmektedir. Dilekçenizi, ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi bulundurur şekilde Digiturk Müşteri Hizmetlerine faks yoluyla göndermeniz halinde abonelik iptal talepli dilekçeniz işleme konulacaktır. Bu konuda yazmanız gereken dilekçenin bir örneği şu şekildedir:

DİGİTURK MÜŞTERİ HİZMETLERİNE

TALEPTE BULUNAN KULLANICININ

ADI VE SOYADI                                       :  …………………………………………………….

T.C KİMLİK NUMARASI                      :  ……………………………………………………..

DİGİTURK ABONE NUMARASI        :   ……………………………………………………..

İLETİŞİM NUMARASI                           :  ……………………………………………………..

KONU                                                           : Digiturk aboneliğinin iptali istemi

İPTAL SEBEBİ                                          : Vaadedilen HD izleme kanalları hizmetinin sunulmaması, spor kanallarının açık olmaması ve çok yüksek fiyat

AÇIKLAMALAR   :

Digitürk Müşteri Hizmetleri Temsilcisi …………….  ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde Digiturk aboneliğimin iptalini istedim. Abonelik iptal işlemimin gerçekleşebilmesi için iptal talebimi içeren bir dilekçe ile nüfus cüzdanı fotokopisinin 0212-473 99 99 faks numarasına faks çekilerek gönderilmesi gerektiği söylendi. Bu işlemleri yapmam halinde iptal işlemenin gerçekleştirileceği müşteri hizmetleri temsilciniz tarafından bildirilmiştir. İşte bu sebeple, bu dilekçeyi tarafınıza yazmam gerekmiştir.

SONUÇ ve TALEP                         :  Açıklamış olduğum nedenler neticesinde Digiturk aboneliğimin İPTAL EDİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim. …../…../……

 İptal Talebinde Bulunan

 ……………………………………

İMZA

EK: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Dilerseniz vermiş olduğumuz dilekçe örneğini indirebilirsiniz. Sonrasında indirmiş olduğunuz bu dilekçe örneğini kendi olayınıza uygun olarak düzenleyebilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Digiturk İptal Dilekçesi Örneği

Millenicom İptal Dilekçe Örneği

Millenicom’dan almış olduğunuz internet hizmetini iptal etmek istiyorsanız kuruma dilekçe yazarak, ekine nüfus cüzdanı fotokopisini koymanız gerekmektedir. Yazmış olduğunuz dilekçeyi ister faks yolu ile ister mail yolu ile ilgili kuruma iletebilirsiniz. Sonrasında, dilekçenizi göndermenize müteakip talebiniz işleme alınacaktır. Bu konuda yazmanız gereken dilekçenin bir örneği şu şekildedir:

MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş MÜDÜRLÜĞÜNE

Talepte Bulunan Kişi : ………………………………………….

T.C. Kimlik No              : ………………………………………….

Adres Bilgisi                  : ………………………………………….

Talep Konusu                : Millenicom Abonelik İptali

Hizmet Numarası: ………………………………………

Abonelik Türü: ………………………………………….

Talep              : Yukarıda bilgileri verilen, firmanızdan almakta olduğum internet hizmetinin/aboneliğinin iptal edilmesini talep ederim.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tarih: …../…../…….

İsim ve Soyisim:

İmza:

EKİ: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Dilerseniz vermiş olduğumuz dilekçe örneğini indirebilirsiniz. Sonrasında indirmiş olduğunuz bu dilekçe örneğini kendi olayınıza uygun olarak düzenleyebilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Millenicom İptal Dilekçesi Örneği

Superonline İptal Dilekçe Örneği

Aboneliğinizi iptal etmek istiyorsanız; Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. faks numarasına dilekçenizi ekinde nüfus cüzdanı fotokopiniz ​eşliğinde göndermeniz ile birlikte hizmet iptal talebiniz işleme alınacaktır. Bu konuda yazmanız gereken dilekçenin bir örneği şu şekildedir:

Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri Anonim Şirketine

Müşterinin Adı ve Soyadı: ……………………………………………………………….

Müşteri Numarası: ……………………………………………………………………..

İptal Talebinin Nedeni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

İletişim Numarası: …………………………………………

Talep: Yararlanmaya devam etmiş olduğum Turkcell Superonline internet hizmetimi ve aboneliğimi sonlandırmak istediğimi beyan ederim. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                                                         ..…/…../202..                                                                                                                                                     Ad ve Soyad:                                                      İmza:

      Ek: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Dilerseniz vermiş olduğumuz dilekçe örneğini indirebilirsiniz. Sonrasında indirmiş olduğunuz bu dilekçe örneğini kendi olayınıza uygun olarak düzenleyebilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Superonline İptal Dilekçesi Örneği

Turknet İptal Dilekçesi

Bu internet hizmet sağlayıcısından almakta olduğunuz hizmeti sonlandırmak istiyorsanız, kuruma bir dilekçe ile bu talebinizi bildirmeniz gerekmektedir. Yine burada da dilekçenin ekine nüfus cüzdanı fotokopinizi eklemeniz gerekmektedir. Hizmet iptal işlemi için 4 yöntem mevcuttur. Bunlar; e-devlet, e-faks, klasik faks, posta/kargo yöntemleridir. Bunlardan birini kullanmak suretiyle iptal işlemine ilişkin dilekçenizi iletebilirsiniz. İptal işlemi için talebinizin kuruma ulaşmasıyla birlikte 7 gün içerisinde almış olduğunuz hizmet sonlandırılacak ve SMS ile size bilgilendirme yapılacaktır. Bu konuda yazmanız gereken dilekçenin bir örneği şu şekildedir:

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Telefon / Abone No:

İletişim Numarası ve E-mail Adresi:

Firmanızdan halihazırda almakta olduğum ………………………………………..…..……. Numaralı telefon hattına ait (bireysel/kurumsal) adsl internet hizmetimin iptal edilmesini talep ederim.

Tarih: ……/……/…………

                                                                                                           Ad Soyad:                                                                                                                                                                             İMZA       :

EK: Kimlik Fotokopisi

Dilerseniz vermiş olduğumuz dilekçe örneğini indirebilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Turknet İptal Dilekçesi Örneği

Belediye Dilekçe Örneği

Vatandaş olarak hepimizin, yapılacak bir iş veya işlemimize ilişkin, bulunduğumuz muhiti kapsayan mahalli idarelere dilekçe yazması gerekebilir. Bu mahalli idarelerden en çok yolumuzun düşeceği yönetim, belediye yönetimi olacaktır. Belediyelere birçok farklı konuda dilekçe yazmamız gerekebilir. Biz de bu başlığımızda sizlere bu dilekçelerden birkaç tane örnek sunmak isteriz:

1) Belediye Ağaç Kesim Dilekçesi

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Koca Çınar Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırklar Caddesi, 15 Kapı Numaralı Seven Apartmanı’nın bahçesinde bulunan, tehlike arz etmekte olan, kesilmesi gereken ağaçların, gelip yerinde inceleme yapılarak gereğinin yapılmasını arz ederim. 05/12/2025

Apt. Yönetici Kaşesi ve İmzası

İletişim Numarası:……………………………………..

Sizlerin de benzer bir durumu, şikayeti varsa; dilekçe örneğini indirebilir, somut olayınıza uygun olarak düzenleyip kullanabilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Belediye Ağaç Kesim Dilekçesi

2) Belediye Tadilat İzin Dilekçesi

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

KONU: Tadilat İzin Belgesi İstemi

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Cevizli Mahallesi, Üsküdar Sokak, Apt No: 52/5 ; 11502 Ada, 15 Parsel, 5 Numaralı bağımsız bölüme ilişkin tadilat ruhsatı almak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       05/05/2021

Ad ve Soyad:

İmza:

İletişim No:

EK:

 • Tapu Örneği,
 • (Vekil söz konusuysa) Vekaletname Örneği
 • (Başvuru sahibi şirketse) Şirketin açık ismi ve vergi numarasını belirtir belge ve imza sahibinin yetki belgesi, (Başvuru sahibi gerçek kişiyse) kimlik fotokopisi

Binanızda bir tadilat işlemi yapılması gerekiyorsa, tadilata başlamadan önce belediyeden izin alınması gerekiyor. Tadilat ruhsatı almak için de bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu muhit görev alanı bölgesinde olan belediyeye başvurulmalıdır. Başvuru öncesinde; tadilat izni için istenmekte olan teknik rapor ve belgelerin hazır edilmesi önemlidir. Aksi takdirde dilekçeniz işlevsiz olacaktır. Ancak bu belgelerin temininden sonra tadilat izin dilekçesi ile işleminiz için gerekli ruhsatı alabileceksiniz. Yukarıda vermiş olduğumuz dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirebilir, kendi taşınmaz bilgilerinize uygun olarak düzenleyip kullanabilirsiniz. Bu süreçte uzman bir gayrimenkul avukatından destek alabilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Belediye Tadilat İzni Dilekçe Örneği

Kredi Yurtlar Kurumu Dilekçe Örneği

Öğrenciler bu kurumu kısaca KYK olarak adlandırmaktadırlar . Üniversite döneminde öğrencilere kredi, burs, yurt imkanı gibi birçok imkan sağlamaktadır bu kurum. Üniversite öğrencileri eğitimleri boyunca bu kurumla yakın ilişki içerisinde olacaklardır. Bu yakınlık sebebiyle, bu kuruma, pek çok konuda dilekçe yazılması gerekebilir. Gerek eğitime başlamadan önce, gerek eğitim süresi boyunca, gerekse de eğitiminiz bittikten sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bazı konularda dilekçe yazmanız gerekebilecektir. İşte biz de bu konuda size, sizlerin de kullanabileceği birkaç dilekçe örneği sunmak isteriz:

1) KYK Öğrenim Kredisi İptal Dilekçesi

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

KREDİ VE YURTLAR KURUMU KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Mevcut halde, kurumunuzun vermiş olduğu öğrenim kredisinden faydalanmaktayım. Verilen öğrenim kredisinden artık faydalanmak istemediğimi bildiririm. Şahsıma verilmekte olan öğrenim kredisinin iptal edilmesini; iptalin gerçekleştiğine dair tarafıma bildirimde bulunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                                  .…/.…/…..(tarih)                                                                                                                                                             Ad ve Soyad

                                                                                                                  ……………….…………………………………………

                                                                                                                                                    İMZA

 

T.C. Kimlik No:

Öğrenim Görmekte Olunan Öğretim Kurumu:

Cep Telefonu:

E-mail:

Adres:

Bu dilekçe örneğimiz halihazırda KYK Kredisi almakta olup bu kredi imkanından faydalanmayı kesmek isteyenler için bir örnektir. Dilerseniz siz de bu dilekçe örneğini indirebilir, kendi bilgilerinize göre düzenleyerek kredi iptal işleminiz için kullanabilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: KYK Öğrenim Kredisi İptal Dilekçesi

2) KYK Yurt İzin Dilekçesi

KREDİ ve YURTLAR KURUMU

ESKİŞEHİR MİHRİME HATUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Yurdunuz C blok, 5. Kat, 127 Numaralı oda ve 3 Numaralı yatakta kayıtlı, …………………………………………… T.C. Kimlik numaralı öğrenciniz olarak; sağlık sebeplerinden ötürü ailemin yanına gitmem gerekmektedir. Bu sebeple …../..…/..……. ile ..…/…../….……  tarihleri arasında tarafıma izin verilmesini saygılarımla arz ederim.

Tarih:

Ad ve Soyad:

İmza:

EK: Kimlik Fotokopisi vb. belgeler (isteniyorsa dilekçe arkasına eklenerek verilir.)

Yukarıda vermiş olduğumuz dilekçe örneği KYK bağlı bir yurtta kalmakta olan öğrencinin yurttan izin almasına ilişkindir. Siz de bu dilekçeyi indirebilir, üzerinde dilediğinizce değişiklik yaparak kullanabilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: KYK Yurt İzin Dilekçesi

3) KYK Nakil Dilekçesi

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM

KREDİ YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                     ANKARA

 

Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü, 2. Sınıf …….……………………………..…….. numaralı öğrencisiyken; Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümüne merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş hakkı kazandım. …………………. Tarihinde ilgili üniversiteye giderek kaydımı yaptırdım. Kurumunuzdan ……………………………. T.C. kimlik numarası ile öğrenim kredisi almaktaydım. Daha önce almakta olduğum Öğrenim Kredimin Akdeniz Üniversitesi’ne aktarılması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                                                                    Tarih:

Ad ve Soyad:

İmza:

T.C. No  :

Kredi No:

E-mail      :

Cep Tel. :

Adres     :

 

Ekler:

1-Yeni Üniversite kayıt olduğuma dair Öğrenci Belgesi

2-Eski Üniversiteye ait Transkript

3-Kimlik Fotokopisi

Yukarıda vermiş olduğumuz dilekçe taslağı; öğrenim görmekte olduğu üniversiteyi değiştiren bir öğrencinin, faydalanmakta olduğu öğrenim kredisi ödemesinin devam etmesi için Kredi ve Yurtlar Kurumu’na vermesi gereken dilekçenin bir örneğidir. Sizin de buna benzer bir durumunuz varsa, vermiş olduğumuz dilekçe örneğini indirebilir, kendi durumunuza özgü olarak düzenleyip işleminiz için kullanabilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: KYK Nakil Dilekçesi

Mazeret İzin Dilekçesi

Mazeret izni, devlet memurları için çeşitli durumlarda kullanılabilecek bir haktır. Bu izin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 104. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde; birçok farklı duruma ilişkin olarak farklı izin süreleri öngörmüştür. Bir memur olarak mazeret izni kullanmak istiyorsanız; öncelikle anılan kanun maddesinin öngörmüş olduğu izin hallerinden birisine sahip misiniz, buna bakmanız gerekir. Bu hallerden birisi durumunuza uyuyorsa bağlı bulunduğunuz kurumun ilgili birim müdürlüğüne hitaben bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Mevcut durumunuza ilişkin kullanabileceğiniz azami izin süreleri kanun maddesinde belirtilmiştir. Bu süreyi tamamen talep edebileceğiniz gibi, mazeret sebebiniz için yeterli olacak kısmi süreyi de talep edebilirsiniz. Kanunda düzenlenen mazeret hallerinden birine ilişkin mazeret izin dilekçesi örneğini sizlere sunmak isteriz:

                                               ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                                                                    Salihli/MANİSA

10/03/2021 tarihinde eşimin annesi vefat etmiştir. Gerçekleşen bu ölüm nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün mazeret izni kullanmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

11/03/2021

ADRES:

İkametgah Adresi :                                                                                         Adı ve Soyadı   :

İznin Geçirileceği Adres :                                                                              Vasfı                  :

İletişim Numarası :                                                                                         Sicil Numarası:

İmza                 :

Eğer siz de devlet memuruysanız ve mazeret izni almayı gerektirir bir durumunuz söz konusuysa; vermiş olduğumuz dilekçe örneğini indirebilir, durumunuza ilişkin düzenlemeleri yaparak izin almak istediğiniz kurumun ilgili müdürlüğüne bu dilekçeyi ileterek mazeret izin talebinizi sunabilirsiniz.

Dilekçe örneğini word formatında indirmek için tıklayın: Mazeret İzin Dilekçesi Örneği

Okul Dilekçe Örneği

Bu başlık altında; ilkokul, ortaokul ve liselerde sıkça kullanılan birkaç dilekçe örneğine yer vereceğiz. Üniversitede kullanılan dilekçe örneklerini aşağılardaki başlıklarda inceleyeceğiz.

1) Seçmeli Ders Dilekçesi Örneği

Özellikle ortaokul ve liselerde temel derslerin yanında bazı derslerin seçimi öğrenciye bırakılır. Bu derslere seçmeli ders adı verilir. Her okul kendi fiziki şartları ve mevcut öğretmen durumuna göre belirli dersleri öğrencilerin seçimine sunar. Yeterli sayıya ulaşıldığı takdirde o ders açılacaktır. Her okulun şartları farklı olduğu için seçim yapabileceğiniz dersler, okul idaresi tarafından sizlere bildirilecektir. Bunun akabinde bir dilekçe ile seçmiş olduğunuz derslerin bildirilmesi istenecektir. İstenen bu dilekçeye ilişkin bir örnek şu şekildedir:

                                                 YAHYA AKEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                                                  Yenişehir/MERSİN

 

Velisi bulunduğum, okulunuz 11/C Sınıfı, 356 Numaralı, …………………………………………………………………… isimli öğrencinizin; 2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için idareniz tarafından seçimlik olarak sunulan derslerden, 1) Spor ve Fiziki Etkinlikler (2 saat), 2) Çevre Eğitimi (1 saat), 3) Hukuk ve Adalet (1 saat), 4) Yabancı Dil (Arapça) (2 saat); belirtilen toplamda 6 saatlik 4 adet dersi seçmiş olduğunu bildiririm. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

  Öğrenci                                                                                               Veli   

Adı ve Soyadı   :                                                                            Adı ve Soyadı  :

T.C. Kimlik No :                                                                           T.C. Kimlik No :

Tarih ve İmza   :                                                                            Tarih ve İmza  :

 

Vermiş olduğumuz dilekçe örneğini sizler de bilgisayarınıza indirebilir ve kendinize uygun olarak düzenlemelerde bulunup, işleminiz için kullanabilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Seçmeli Ders Dilekçesi

2)Öğrenci Belgesi Talep Dilekçesi

Öğrenci belgesi, öğrenciler açısından, günlük hayatta birçok konu ve işlem için istenilebilmektedir. Bu belgeyi alabilmek için; alış nedeninizi belirtir bir şekilde dilekçenizi yazarak öğrenim görmekte olduğunuz okulun ilgili idari birimine iletmeniz gerekmektedir. Bu konuda örnek dilekçe örneğimiz şu şekildedir:

                                          BOSTANCI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                                                        Kadıköy/İSTANBUL

Liseniz 10/B Sınıfı, 52 Numaralı, …………………………………………………………….. isimli öğrencisiyim. İstanbulkart öğrenci kartımı yenileyebilmek için, aktif olarak öğrenim görülen okuldan, ilgili eğitim ve öğretim yılına dair öğrencisi olarak bulunduğuma ilişkin öğrenci belgesi istenmektedir. Bu sebeple, adıma öğrenci belgesi düzenlenerek tarafıma verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.

05/11/2021

                                     Adı ve Soyadı:

Adres:………………………………………………………………..                                  İmza:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Eğer sizlerin de bir sebepten dolayı öğrenci belgesi edinmesi gerekiyorsa; dilekçe örneğini indirebilir, somut olayınıza uygun düzenleyerek dilekçenizi eğitim görmekte olduğunuz kuruma iletebilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Öğrenci Belgesi Talep Dilekçesi

Üniversite Dilekçe Örnekleri

Üniversitede okuyan arkadaşlarımızın okuduğu üniversite rektörlüğüne veya fakülte dekanlığına birçok işlem için dilekçe vermesi zarureti oluşabilir. Biz de bu başlık altında faydalanabileceğiniz birkaç dilekçe örneğine yer vermek istiyoruz:

1) Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

Bazı üniversiteler, dönem içerisinde derslerinde başarısız olmuş öğrenciler için belli şartlar dahilinde bir kez daha dersi geçme hakkı tanırlar. Verilen hak tek ders için olabileceği gibi üç ders için de verilebilir. Bu halde bu sınav, üç ders sınavı olarak adlandırılmaktadır. Her üniversitenin bu sınavlara girilebilmesi için öne süreceği şartlar farklılık arz edecektir. Genellikle sınavına girilecek dersin geçilmesi halinde mezuniyete hak kazanma, üniversitelerce aranan asıl şarttır.  Konuya ilişkin esas ve usullere ilgili olduğunuz üniversitenin yönetmeliğinden bakmalısınız. Sonrasında, şartları sağlamanız ve sınava girmeye hak kazanmış olmanız halinde, ilişiğiniz bulunan fakülteye hitaben, sınava girme isteminizi belirtir şekilde ir dilekçe vermeniz gerekmektedir. İşte sizler için tek ders sınavı başvuru dilekçesi örneğimiz:

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BÖLÜMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

2017 – 2018 Akademik Yılı, Bahar Dönemi, son yarıyıl öğrencisiyim. Aşağıda belirteceğim dersten başarısız oldum. Bu dersi vermem halinde mezun olmaya hak kazanacağım. Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde düzenlenmiş esaslara göre tek ders sınav hakkından yararlanmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

09/06/2018

İMZA:

Talep Edilen Tek Ders Sınavı:

Ders Kodu:

Ders Adı:

Dersin Alındığı Yıl ve Dönem:

Dersin Öğretim Elemanının Adı:

Öğrencinin:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Öğrenci No:

Bölüm / ABD:

İletişim No:

Adres:

 

EK: Not Durum Belgesi

Sizler de benzer bir durum içerisindeyseniz, vermiş olduğumuz dilekçe örneğini indirebilir, kendinize uygun değişiklikleri yaparak tek ders veya üç ders sınavı başvurunuz için kullanabilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

2) İtiraz Dilekçesi

Üniversite öğrencilerinin almış oldukları derslere yönelik sınav notlarına, başarı notuna, harf notuna, ödev ve proje vb. notlarına itiraz etme hakları bulunmaktadır. Söz konusu itiraza; sınav kağıdında maddi hatada bulunulması, değerlendirmeye alınmayan sınav kağıdı, hatalı not yazımı, belirlenen ağırlık oranlarına uymayan değerlendirme, yönetmeliğe uygun olmayan değerlendirme ve benzeri birçok husus konu edilebilir.  Yine burada üniversitenizin konu hakkında yönetmeliğini incelemenizde fayda var. Her üniversite bu konuda izlenecek yola ilişkin farklı usul ve esaslar öngörebilirler. İşte bu konuda sizler için bir dilekçe örneği:

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

Üniversitenizin Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, …………………………………………… numaralı öğrencisiyim. 2019 – 2020 Akademik Yılı, Bahar Dönemi, FLUID306 Kodlu, Akışkanlar Mekaniği – 2 isimli dersin 05/05/2020 tarihinde yapılan ikinci ara sınavının, 20/05/2020 tarihinde açıklanan sonucuna aşağıda açıkladığım nedenle itiraz ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22/05/2020

Adı ve Soyadı:

İmza:

İtiraz Nedeni: 05/05/2020 tarihinde yapılan 2. Ara sınav

İtiraz Konusu: Değerlendirmeye alınmayan sınav kağıdı

İletişim Numarası:……………………………………………………….

Siz de bir üniversite öğrencisiyseniz ve izah ettiğimiz gibi notlarınıza ilişkin bir itirazınız varsa; vermiş olduğumuz örnek dilekçeyi indirebilir ve somut olayınıza göre düzenleyerek itiraz işleminiz için kullanabilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Not İtiraz Dilekçesi

3) Mazeret Sınavı Hakkı Başvuru Dilekçesi

Mücbir bir sebepten ötürü ara sınavlarınıza veya final sınavınıza katılamamış olabilirsiniz. Böyle bir durumda endişelenmenize gerek yok. Bu tip durumlar için mazeret sınavı getirilmiştir. Böyle bir durumda, bir dilekçe ile idareye başvurmanız gerekmektedir. Burada önemli olan husus mazeretinizi mutlaka belgelemeniz gerekmektedir. İşte sizler için bir mazeret sınavı hakkı başvuru dilekçesi örneği:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BÖLÜMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

Fakültenizin İşletme Bölümü, …………………………………… Numaralı öğrencisiyim. 2020 – 2021 Güz Dönemine ait aşağıda listeleyeceğim derslerin final sınavlarına hasta olmam sebebiyle katılım sağlayamadım. Bu dersler için mazeret sınavı hakkımı kullanmak istiyorum. Mazeretimi bildirir hastane raporunu ekte sunmaktayım. Gereğinin yapılmasını arz ederim.     19/01/2021

Mazeret Sebebiyle Final Sınavına Girilemeyen Derslere İlişkin Bilgiler:

 • KAMU265 koduna sahip, Kamu Maliyesi isimli dersin, B Grubu için yapılan, 13/01/2021 tarihli final sınavı;
 • LOJ293 koduna sahip, Lojistik isimli dersin, C Grubu için yapılan, 14/01/2021 tarihli final sınavı

 

İletişim Numarası:                                                                          İsim ve Soyisim:

İmza:

EK: Mazereti gösterir belge

Siz de mazeretinizin sebebiyle sınavlarınıza katılım sağlayamadıysanız; bir dilekçe ile idareye başvurarak mazeret sınav hakkını kullanmak istediğinizi bildirmeniz gerekmektedir. Vermiş olduğumuz dilekçe örneğini indirerek kendi somut olayınıza göre değiştirebilir ve başvuru işleminiz için kullanabilirsiniz.

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Mazeret Sınavı Hakkı Başvuru Dilekçesi

Dilekçe örnekleri arasında sıklıkla kullanılanlar bunlardır. Bu dilekçe örneklerini sizler de Word formatında indirebilir, üzerinde istediğiniz değişikliği yaparak işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Konu hakkında sormak istediğiniz soruları aşağıdan bizlere iletebilirsiniz.

4/5 - (4 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • MESLEK HASTALIĞI
  MESLEK HASTALIĞI
  26 Şubat 2019   Bir mesleğin sürekli olarak yürütülmesi veya aynı işte çalışılması neticesinde iş sebebiyle vücutta ortaya çıkan rahatsızlıklar meslek hastalığı olarak adlandırılır. İş kazası tanımı gereği...
 • ÜCRETLİ İZİN NEDİR?
  ÜCRETLİ İZİN NEDİR?
  26 Mart 2021   Yıllık ücretli izin, işçinin kanunen kendisine tanınmış bir haktır. Sene boyunca çeşitli zorluklarla mücadele ederek çalışan işçilerin dinlenebilmesi için çeşitli izinler verilir. Bu yazımızda...
 • YILLIK İZİN SÜRELERİ
  YILLIK İZİN SÜRELERİ
  20 Kasım 2020   Yıllık izin süreleri, işçilerin bir yıl boyunca sabırsızlıkla bekledikleri, kendileri için ayırabilecekleri yegane zaman dilimidir. Bu nedenle işçilerin bu temel hakkı kanunlarımızla güvence altına...
 • İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  6 Aralık 2019   İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza...
 • İŞ KAZASI BİLDİRMEME CEZASI
  İŞ KAZASI BİLDİRMEME CEZASI
  12 Aralık 2019   İş kazası geçiren çalışan sigortalının durumunun işveren tarafından SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. İşveren tarafından iş kazası bildiriminin yetkili yerlerden biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu’na zamanında...