Skip to content

HUKUKİ DANIŞMANLIK NEDİR?

Hukuki danışmanlık hizmeti nedir

 

Hukuki danışmanlık, en kısa tabiriyle, avukatın vatandaş veya şirketleri hukuki konularda aydınlatması ve bilgilendirmesidir. Bu kapsamda avukat, kendisine başvuran gerçek ve tüzel kişilere hukuki meselenin çözümü noktasında yardımcı olmaktadır. Hukuki meseleye ilişkin sürecin en başından en sonuna kadar; karşılaşılabilecek durumların analizi, atılması gereken adımlar, buna bağlı olarak kişinin yarar ve zararına oluşabilecek haller, duruma ilişkin nasıl hareket edilmesi gerektiği gibi hususların değerlendirilmesi; hukuki danışmanlık kapsamına girmektedir. Hukuki danışmanlığı bu yönüyle doktor muayenesine benzetebilirsiniz. Nasıl ki sağlığınıza ilişkin meydana gelmiş veya gelmesi muhtemel problemlerde doktora başvurmanız gerekiyorsa; aynı şekilde hukuki durumlara ilişkin problemlerde de hukuki danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Bu sayede, ileride başınıza gelebilecek durumlar açısından önleyici hukuk devreye sokulabilecektir. Ayrıca, meydana gelen durumlar açısından da durum teşhisi ve çözümü ortaya konulacaktır. Bu konu hakkında merak ettiklerinizi sayfanın en altındaki forum aracılığıyla bizlere sorabilirsiniz.

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Hukuki danışmanlık hizmeti, Türkiye’de yalnızca avukatlar tarafından sunulmaktadır. Bu surette, avukat olmayan kişilerin hukuki danışmanlık kisvesi altında size vereceği bilgilere itimat etmeyiniz. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan hak kayıplarına uğramanız muhtemeldir. Bu konuda hukuki danışmanlık hizmeti verme yetisine sahip avukatlar; hukuk alanında yıllarca eğitim almış, kendilerini mesleki olarak bu yola adamış ve bu surette de barolar tarafından desteklenmektedir. Bu sebeple hukuki sorunlarınıza ilişkin olarak; alanında uzman avukatlar dışında kimseye danışmamanız gerektiğini bir kez daha belirtmek isteriz.

Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukata ne kadar ücret verileceği konusunda sabit bir rakam vermek mümkün değildir. Bu konu değişkenlik göstermektedir. Aynı şekilde hukuki danışmanlık ücreti konusunda da net bir rakam verilemez.

Avukata ödenmesi gereken vekalet ücretini 3 kalemde sayabiliriz. Bunlar; akdi vekalet ücreti (avukatlık ücret sözleşmesinden kaynaklı), karşı vekalet ücreti (dava sonucuna göre karşı tarafça ödenmesi gereken yasal vekalet ücreti) ve icra vekalet ücreti (ilamlı icra takibi yapılarak mahkemenin kararı doğrultusunda karşı taraftan ücreti tahsil amaçlı açılan takiplerde) şeklindedir. Bu konu hakkında detaylı bir inceleme yaptığımız vekalet ücreti hesaplama nasıl yapılır isimli yazımıza bir göz atabilirsiniz.

Avukat Danışmanlık Nedir?

Hukuki probleminiz hangi alana ilişkinse; o konunun uzmanı bir avukattan hukuki danışmanlık hizmeti almanız lehinize olacaktır. Örneğin bir iş kazası geçirmeniz halinde alanında uzman bir iş kazası avukatının bilgisine başvurmanız yararınıza olacaktır. Aynı şekilde işçi haklarına yönelik durumlarda bir iş hukuku avukatına danışmanız gerekmektedir. Ev, arsa, tarla gibi taşınmazlarınıza yönelik meseleler için alanında uzman bir gayrimenkul avukatından destek almanız gerekmektedir. Mesela tapu iptal davası ve kiracı tahliyesi gibi meseleler söz konusu olduğunda, artık bu alana dair bir probleminiz var demektir.

Evliliğin iptali, boşanma gibi meseleler gündeme geldiğinde uzman bir boşanma avukatından destek almalısınız. Boşanmada mal paylaşımı, nafaka, velayetin değiştirilmesi gibi meseleler de yine bu alana girmektedir. Mirastan feragat, miras paylaşımı, vasiyetname, mirastan mal kaçırma gibi meselelerde de alanında uzman bir miras avukatına danışmanız gerekmektedir. Bu şekilde alanında uzman avukatlardan alınacak hukuki danışmanlık hizmeti, sizlere yaşadığınız süreçte büyük fayda sağlayacaktır.

Davalar Uzun Sürer Mi?

Vatandaşlarımızdan bu soruyu epeyce duymaktayız. Bu sebeple dava uzun sürer mi, ne kadar sürer gibi sorulara cevap vermek istedik. Bu soruya ne yazık ki net bir cevap vermek mümkün değildir. Dava süreleri; mahkemelerin iş yoğunluğuna, davanın türüne ve toplanması gereken delillere göre şekil kazanmaktadır.

Yakın bir tarihte hayat bulan uygulama gereği; bir dava açtığınızda, hedef süre formu verilmektedir. Burada davanın son bulması için hedeflenen süre belirtilmektedir. Bu süreler ortalama olup kesinlik belirtmemektedir. Yargılama süresi yine yukarıda bahsetmiş olduğumuz parametrelere bağlı olarak uzayıp kısalabilecektir. Bunun dışında istinaf ve temyiz süreçleri de önemlidir. Bu aşamalarda da dava açısından hatırı sayılır süreler geçmektedir. Bu konuda, istinaf mahkemesi ne kadar sürer isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Online Hukuki Danışmanlık Nedir?

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte haberleşmek ve iletişim kurmak artık çok kolay hale geldi. Bunun yanında modern dünyanın getirmiş olduğu iş yükü ve çalışma temposu da ortadadır. Ayrıca ülkenin çeşitli şehirlerindeki insanlar, alanında uzmanlaşmış avukatlardan danışmanlık hizmeti almayı tercih etmektedirler. Tüm bunları bir potada eritince online hukuki danışmanlık hizmetinin ihtiyacı ve varlığı kaçınılmaz olmaktadır.

Danışmanlık hizmetinin online olmasından kasıt, yüz yüze verilen hukuki danışmanlık hizmetinin internet aracılığıyla gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda Skype, Zoom vb. birçok uygulama, bu hizmet şekline aracılık edebilmektedir. Öncelikle, hukuki mesele açısından gerekli evrak ve bilgiler avukata iletilir. Randevu vaktine kadar avukat, gerekli ön inceleme ve araştırmaları yapar. Randevu vaktinde ise vatandaşa isteğine yönelik danışmanlık hizmeti kapsamlı şekilde sunulur. Bu şekilde zaman kaybının önüne geçilmiş olur.

Dava Nerede Açılır?

Hukuki sorununuza ilişin dava açmak istiyorsunuz ama nerede açacağınızı bilmiyor musunuz? Gerek CMK gerekse HMK maddelerinde düzenlediği üzere adli davalar, yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Aksi takdirde hakim, daha esasa girmeden davanız için usulden ret kararı verebilir. Görevli mahkeme uyuşmazlık konusuna göre belirlenecektir. Yetkili mahkeme de uyuşmazlık konusuna binaen çeşitli yer mahkemeleri olacaktır. Eğer avukatla temsil edilmeksizin kendiniz bir dava açmak istiyorsanız; bu konuda hukuki danışmanlık hizmeti almanız faydalı olacaktır.

Online Avukat Danışma Nedir?

Yeterli zamanı olmayan, yolda vakit kaybetmek istemeyen veya başka şehirlerde bulunan vatandaşlarımız; bu yolla kaliteli bir hukuki danışmanlık hizmetine kolayca erişebilmektedir. Burada, bir danışmanlık hizmetinde bulunması gerekli tüm detaylar masaya yatırılmaktadır. Hukuk danışmanlık bürosunca sunulan bu hizmet ile nelerin masaya yatırılabileceğini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Hizmeti alan kişi, probleminin çözümüne yönelik bir dava açmak istiyorsa; açılacak davada neler talep edilebilir, eldeki deliller yeterli ve hukuka uygun mudur vb. birçok sorunun cevabı verilir.
 • Hizmete başvuran kişi davayı kendisi açmış ise; davanın seyri hakkında değerlendirme, bundan sonra neler olabileceği, nasıl hareket edilmesi gerektiği gibi birçok konu masaya yatırılır.
 • Başvuran kişinin kendisine bir dava yöneltilmişse; haklarının neler olduğu, nasıl bir cevap verilmesi gerektiği, ne şekilde savunma yapılması gerektiği gibi birçok şey değerlendirilir.
 • Hizmet talebinde bulunan kişi; sözleşme, ihtarname, ödeme emri, mahkeme kararı vb. belgelerin incelenmesini istiyorsa; bu belgelerin analizi ve buna ilişkin her türlü hukuki soruların cevaplandırılması yapılır.

Avukat Tutmak Zorunlu Mu?

Bize en çok yöneltilen sorulardan birisi de dava açmak için avukat tutmanın zorunlu olup olmadığıdır. Şunu belirtmek isteriz ki; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikame edeceğiniz her davayı, dava ehliyetiniz varsa tek başınıza açabilirsiniz. Kendim de dava açabiliyorsam peki ben neden bir avukata fazladan para vereyim ki diye düşünebilirsiniz. Usul kurallarına uymadığı, süreleri kaçırdığı ya da iddialarını gerektiği gibi ileri süremediği için haklı davası reddedilen bir çok kişi bulunmaktadır. İşte tam da bu nedenle, hak kayıplarına uğramamak için davanızı bir avukat aracılığıyla takip etmeniz gerekmektedir.

Hukuki Danışmanlık Ücreti Ne Kadar?

Bu hizmet türünün ücretinin ne kadar olacağından ziyade en az ne kadar olabileceği sorusu önemlidir. Çünkü serbest piyasada fiyatlar değişkenlik arz etmektedir. Bunun için Türkiye Barolar Birliği; her yıl avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlayarak bu ücretlere alt sınır çeker. Tüm avukatlar bu tarife ile bağlıdır. Yani avukatlar, yaptıkları iş için, bu tarifede öngörülen ücretlerin altında bir fiyat talep edemeyeceklerdir.

Hukuki danışmanlık hizmeti için alınabilecek en az ücretin TBB tarafından yıllık bazda yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtildiğini ve her yıl güncellendiğini tekrardan belirtelim. Bunun akabinde de 2021 yılı için geçerli ücretleri şu şekilde sizlere sunalım:

 • Avukatın bürosunda sözlü olarak danışmanlık almanın ücreti ilk 1 saate kadar 540,00 TL’dir. Bu ücret, ilk 1 saati takip eden her bir saat içinse 325,00 TL artış göstermektedir.
 •  Avukattan çağrı üzerine gittiği bir yerde sözlü danışmanlık almanın ücreti 1.125,00 TL’dir. Bu ücret, ilk saati takip eden her bir saat için 555,00 TL olarak artırılmaktadır.
 • Avukattan yazılı olarak danışmanlık hizmeti almanın ücreti ilk 1 saate kadar 1.125,00 TL’dir. Devamındaki her bir saat için 525,00 TL artırım yapılmaktadır.
 • Avukatın yazacağı her bir dilekçe; düzenleyeceği her bir protesto, ihbarname, ihtarname için ödenmesi gereken ücret azami olarak 825,00 TL’dir.
 • Avukat tarafından hazırlanacak kira ve benzeri sözleşmeler için asgari olarak 1.080,00 TL ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bunun dışında; tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzerinin avukat tarafından hazırlanması isteniyorsa; bunun için 3.280,00 TL asgari olarak ödeme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi ve benzeri gibi ticari işlerle alakalı sözleşmelerin avukat tarafından hazırlanmasının asgari ücreti 1.650,00 TL olarak belirlenmiştir.

Dava Nasıl Açılır?

Bu mesele uzmanlık isteyen bir konudur. Yani her somut olay kendi özelliklerine göre değerlendirilerek, buna göre bir yol izlenmelidir. Bu noktada avukat aracılığıyla hareket etmenizi öneririz. Yine de davayı kendiniz açmak istiyorsanız bu konuda uzman bir avukattan hukuki danışmanlık almak yararınıza olacaktır. Dava açılış sürecini şu şekilde özetleyebiliriz:

Öncelikle, dava açabilmek için bir dava dilekçesi hazırlamanız gerekmektedir. Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar; davayı hangi mahkemede açacağınız, davanın tarafları ve adresleri, hukuki uyuşmazlığa dair açıklamalar ve talep edilen hususlardır. Bu nitelikleri barındıran dava dilekçesi hazırlandıktan sonra mahkemeye giderek harç ve masrafları ödedikten sonra davanızı açabilirsiniz. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız dava nasıl açılır isimli yazımıza bir göz atabilirsiniz.

Şirketlere Hukuki Danışmanlık Ücreti Ne Kadar?

Gerçek kişiler gibi tüzel kişiliğe sahip şirketler de avukatlardan hukuki danışmanlık hizmeti alabilirler. Şirketlerin ticari işlemleri süreklilik arz ettiği için bu şirketler, önleyici hukuk açısından genellikle uzun süreli bir hizmet almayı tercih ederler. Yani gerçek kişilerde olduğu üzere tek zamanlı değil; aksine zamana yayılan bir şekilde bu hizmeti alırlar. Türk Ticaret Kanununda öngörülen şekil şartlarının sıkılığını da göz önünde bulundurursak; süregelen işler bakımından zaten olması gereken de budur.

Hukuki danışmanlık, şirketler nezdinde can alıcı bir meseledir. Bugün cüzi miktarları avukatlara vermekten kaçınan şirketlerin ileride daha büyük maddi kayıplara uğraması kaçınılmazdır. Ticaret ilişkisi kurulan kişilerle yapılacak sözleşmelerde, temerrüde düşen kişilere ihtar çekilmesinde ve daha birçok konuda şirketlerin avukata ihtiyaç duyduğu aşikardır.

Peki bu hizmet karşılığında şirketlerin ödemesi gereken ücret ne kadar? Bu soruya net bir cevap verebilmemiz mümkün değildir. Burada, taraflar arasında akdedilen hukuki danışmanlık sözleşmesi önemlidir. Bu sözleşme ile tarafların yükümlülükleri ortaya konulacaktır. İşte ücret konusu da burada belirlenecektir. Taraflar isterse parça başı ödeme veya aylık bazda bir ödeme konusunda anlaşabilirler. Uygulamada esas ve yaygın olan ise aylık bazda; sabit ve sürekli bir ücret ödemesidir. Peki aylık hukuki danışmanlık ücreti ne kadar olmaktadır? Bu tutar; şirketlerin büyüklüğüne, hukuki işlem yoğunluğuna göre, alınacak hizmet kapsamı vb. birçok meseleye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ortalama bir ücret bilgisi vermek gerekirse; hizmet bedeli aylık 1.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar değişebilmektedir.

Avukata Nasıl Vekalet Verilir?

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; hukuki danışmanlık hizmeti almak için vekaletname çıkarmanız gerekmemektedir. Ancak avukat aracılığıyla bir dava açmak istiyorsanız o avukata vekalet vermeniz gerekir. Bu vekaletname de noter aracılığıyla düzenlenir. Vekaletname ücretini yatırdıktan sonra dilediğiniz avukatı, dilediğiniz konularda, kendinize vekil olarak tayin edebilirsiniz.

Ücretsiz Hukuki Danışmanlık Olur Mu?

Avukat danışma ücretsiz olabilir mi? Değindiğimiz üzere avukatlar, sundukları danışmanlık hizmetine karşılık, TBB’nin avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen tutarın altında bir ücret talep edemezler. Yani danışmanlığın ücretsiz olarak verilmesi meslek etiği açısından mümkün değildir. Bir avukata vekalet vererek dava açmak üzere iletişime geçtiğinizde, zaten bu şekilde bir ücret talep edilmeyecektir. Bunun dışında ise dediğimiz gibi sunulan hizmetin karşılığında bir ücret alınmaktadır.

Telefonla ücretsiz danışma hattı olması da yerinde bir uygulama değildir. Dilerseniz sitemizde vermiş olduğumuz telefon numarasını arayarak almak istediğiniz hizmete yönelik randevu oluşturabilirsiniz. Ofisimiz, ücretsiz avukat danışma Whatsapp hattına sahip değildir. Bunun yerine kullanmak üzere, sitemizde avukata sor sekmesi bulunmaktadır. Genel kapsamda merak ettiğiniz sorularınızı, buradan bizlere iletebilirsiniz. Fakat detaylı bir analiz, hukuki sorununuza ilişkin nasıl hareket etmeniz gerektiği gibi hususların hukuki danışmanlık kapsamına girdiğini belirtmek isteriz. Dolayısıyla bu tip sorularınız için bir avukattan danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir.

Dava Dilekçesi Nasıl Olmalı?

Dava dilekçesi de diğer tüm dilekçeler gibi belli kurallara abi olarak yazılmalıdır. Bu konu hakkında detaylı bilgi edinmek için dilekçe örneği isimli yazımızı inceleyebilirsiniz. Bir dava dilekçesinde bulunması gereken temel hususları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Davacı ve davalı tarafın ismi, soyadı, T.C. kimlik numarası ve ikamet adresleri;
 • Dava konusu, davayı açma gerekçeleri, yasal dayanak, eldeki hukuki deliller;
 • Talebiniz, delil listesi, tanık listesi, davaya konu olayın özellikleri ve bunlara ilişkin her türlü belge ve dayanak;
 • Dava konusuna ve talebinizi karşılama uygun emsal Yargıtay kararları.
İş Hukuku Avukatı Danışma Nedir?

Hukuki problemlerinizin çözümüne ilişkin alanında uzman avukatlardan danışmanlık hizmeti almanız gerektiğini belirtmiştik. İş hukuku, ofisimizin çalışma alanları içerisinde başı çekmektedir. Oldukça titizlik ve geniş bilgi birikimi isteyen bu alan, uygulamaya yönelik birçok teknik detayın bilinmesini ve alana hakimiyeti gerektirmektedir. Gerek işçi gerekse de işveren yönünden bu alanda bir hukuki danışmanlık hizmeti alınması, büyük hak kayıpları ve büyük maddi kayıpların önüne geçecektir.

Örneğin iş akdi son bulan bir işçinin hakları açısından tazminat hesaplaması yapılması için bu hizmet yoluna başvurulabilecektir. Ayrımcılık tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı vb. tazminat türleri de bu alana dahildir. İşe iade davası, hizmet tespit davası, iş kazası davaları vb. de bu alanda ikame edilebilecek dava türlerindendir. İstifa eden işçinin hakları, ikale sözleşmesi hazırlanması, iş kazası tazminat hesaplaması gibi meseleler de yine bu alanda hukuki danışmanlık hizmeti alabileceğiniz meselelerdendir. Gördüğünüz gibi oldukça kapsamlı bu alandaki hukuki uyuşmazlıklar saymakla bitmez. Dolayısıyla bu noktada meselenin uzmanına danışmak sizin yararınıza olacaktır.

Hukuki danışmanlık, derya deniz olan bu hukuk mecrasında, kişilerin hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından oldukça önemli bir noktadadır. Bizlerden hukuki danışmanlık hizmeti almak isterseniz, bu hususta ofisimizle irtibata geçebilirsiniz. Konu hakkında aklınıza takılanları, aşağıdaki forum aracılığıyla bizlere sorabilirsiniz.

0 0 oylar
İçeriği Oylayın

İlgili Makaleler

Abonelik
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle

Popüler Konular