0216 387 0 388

İşe İade Davası Nedir? – İşe Dönüş Davası Şartları

İşe Dönüş Davası

 

İşe iade davası yani halk arasında bilinen ismiyle işe dönüş davası işçinin belirli şartlar dahilinde açabileceği bir dava türüdür. İşe iade davasını işçi, işverenin haksız bir sebebe dayanarak ya da herhangi bir sebep göstermeksizin kendisini işten çıkarması durumunda işe dönüş için kullanabileceği bir hukuki yoldur.

İŞE İADE DAVASI ŞARTLARI NELERDİR?

  • İşçinin çalıştığı iş yerinde en az 30 işçi çalışıyor olması gerekir. Bu sayı işverenin aynı iş kolundaki bütün iş yerlerini kapsar. Örneğin işveren giysi mağaza zincirini aynı ad altında işletiyor olabilir. Mağazaların herhangi birisinde çalışan işçi, işe iade davası için gereken işverenin 30 işçi çalıştırma şartını bütün mağazalarda çalışanların sayısını toplayarak hesaplayacaktır. Asıl işveren ve alt işveren(taşeron) durumunda ise işçi sayıları ayrı ayrı değerlendirilir. Şayet işveren çalışan işçi sayısını az göstermek için alt işveren ilişkisi kurmuşsa durumda birlikte değerlendirilir.
  • İşçinin iş yerinde en az 6 aydır çalışıyor olması gerekir. Bu sürenin hesabında işçi, aynı işverenin tüm iş yerlerinde geçirdiği zamanı esas almalıdır. Lakin yer altında çalışan işçiler bakımından 6 aylık kıdem şartı aranmaz
  • İşçi ile işveren arasında belirsiz süreli bir iş sözleşmesi bulunmalıdır.
  • İşçi işverenin vekili, yardımcısı olmamalıdır. Dolayısıyla işçilerin işe alım çıkarılmasında yetkisi olan veya işletmeyi sevk ve idare eden işçinin işe iade davası açma hakkı yoktur.
  • İş akdini, işverenin geçersiz bir sebebe bağlı olarak  feshetmiş olması gerekir. Kanun koyucu İş Kanununun 18. Maddesinde örnekleme yoluyla nelerin geçeriz sebep olduğunu ifade etmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu işverenin iş sözleşmesini geçerli sebeple feshettiğine ilişkin iddiayı ispatla yükümlü olduğunu ifade etmektedir. İş kazası geçiren işçinin işten çıkarılması durumu geçersiz nedene örnek olarak gösterilebilir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi  2019/8929 E, 2019/23853 sayılı kararında işverenin ispat yükümlülüğü; “4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 2. fıkrasında feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü işverene verilmiştir. İşveren ispat yükünü yerine getirirken feshin biçimsel koşullarına uyduğunu içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli veya haklı nedene dayandığını kanıtlamalıdır. Bu kapsamda işveren fesihle ilgili karar aldığını, bu kararın istihdam fazlası meydana getirdiğini, tutarlı şekilde uyguladığını ve feshin kaçınılmaz olduğunu ispatlamalıdır.” şeklinde ifade edilmiştir.

 

İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİ NE KADARDIR?

İşe iade davası açabilmek için iş sözleşmesi fesih bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren itibaren bir ay içinde gerekli başvuruları yapması gerekir. Başvurular sonuçsuz kalırsa 2 hafta içinde İş Mahkemelerinde işe iade davası açılabilir.

 

İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI NELERDİR?

İşe iade davasında işçinin haklı görülmesi yani açtığı davasının kabul edilmesi durumunda işverenin geçersiz sebebe bağlı olarak yaptığı iş sözleşmesi feshi geçersiz sayılır ve işçinin işe iadesine karar verilir. Mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren işçinin 10 gün içerisinde işverene başvurması gerekmektedir. İşçinin süresi içinde işe başlatma talebinde bulunması durumunda işveren bir ay içinde işçiyi işe başlatmalıdır. Lakin bu konuda bir zorunluluk yoktur. İşverenin yasal süresinde işçiyi işe başlatmaması durumunda bazı yükümlülükleri doğar. Bunlar; boşta geçen 4 aylık süreye ilişkin ücret ve işe başlatmama tazminatıdır. İşten çıkarılan işçilerin hakları hakkında detaylı bilgi için bu konudaki makalemizi inceleyebilirsiniz.

 

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NE KADARDIR?

İşe iade davası sonucunda işe iade edilen ve gerekli sürede işe başlatma talebinde bulunan işçiyi işe almayan işveren işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlü olur. Bir ay içinde işçiyi işe başlatmayan işveren işçiye en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

 

İŞE İADE DAVASINI KAZANAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAMASI

İşçi işe iade davasını kazanmasıyla birlikte 10 gün içinde işe başlama talebini yazılı şekilde işverene iletmesi gerekir. İşverenin işe başlatma zorunluluğu olmadığı gibi işçinin de işe başlatma talebinde bulunma zorunluluğu yoktur. İşe iade kararına rağmen işçi talepte bulunmaz veya işverenin çağrısına rağmen çağrıya kulak vermezse işverenin geçersiz feshi geçerli hale gelir. Bu durumda işçi, boşta geçen 4 aylık süreye ilişkin ücret ve işe başlatmama tazminatını isteyemez. Fakat kıdem ve ihbar tazminatını talep edebilir.

 

İŞE İADE DAVASINDA GÖREVLİ VEYA YETKİLİ MAHKEME

İşe iade davaları 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. Maddesi uyarınca İş Mahkemelerinde açılır. Kırsal bölgelerde iş mahkemelerinin bulunmaması olağandır. Şayet dava açılacak yerde İş Mahkemeleri yoksa bu sıfatla Asliye Hukuk Mahkemelerinde işe iade davası görülür. İşe iade davası iş yerinin veya işverenin bulunduğu yerdeki İş Mahkemelerinde açılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir