Skip to content

MİRAS PAYLAŞIMI

Ortaklığın Giderilmesi Davası

baba öldü anne sağ iken miras paylaşımı

 

Miras paylaşımı, ölmüş olan yada gaipliğine karar verilmiş kişinin bırakmış olduğu mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasıdır. Miras bırakan tarafından herhangi bir mirasçı atanmamış olması halinde mirasın tamamı yasal mirasçılar arasında paylaştırılır. Türk Medeni Kanunu’nda yasal mirasçılar belirlenmiş ve mirastaki pay oranları da belirtilmiştir.

Yasal Mirasçılar Arasında Miras Paylaşımı

Miras bırakan tarafından herhangi bir mirasçı atanmamış olması durumunda kanunun çizmiş olduğu çerçeve dahilinde miras yasal mirasçılar arasında paylaştırılır. Yasal mirasçılar arasındaki miras paylaşımı şu şekilde gerçekleştirilir:

Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur yani çocuklarıdır. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Örneğin eşi sağ olmayan ve 5 çocuğundan 4 çocuğu sağ olan ve ölen çocuğundan 3 tane torunu olan bir kişinin mirası 5 çocuğuna eşit şekilde pay edilir. Kendisinden önce ölen çocuğunun payı o çocuğundan olan 3 tane torununa paylaştırılır.

Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.
Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer.

Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş  olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.

Baba Öldü Anne Sağ İken Miras Paylaşımı

 

Sağ kalan eş, birlikte mirasçı olarak bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

 • Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
 • Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
 • Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Evlatlık İlişkisinde Mirasın Paylaşımı ve Devletin Mirasçılığı

Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar.

Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete geçer.

Miras Paylaşımı Davası

Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına
karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.

Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.

Mirasın açıldığı tarihte, mirasçı olabilecek bir cenin varsa paylaşma doğumuna kadar ertelenir. Ana muhtaç ise, doğuma kadar geçim giderlerinin terekeden sağlanmasını isteyebilir.

Miras Paylaşımında Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Miras Paylaşımında Birlikte Yaşayanların Hakkı

Mirasbırakanın ölümünde onunla birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimseler, ölüm tarihinden başlayarak üç aylık bakım ve geçim giderlerinin terekeden sağlanmasını isteyebilirler.

Miras Paylaşımı Davasında Zamanaşımı Süresi ve Görevli ve Yetkili Mahkeme

Miras paylaşımı davasında görevli ve yetkili mahkeme miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesidir. Miras ortaklığı devam ettiği sürece miras paylaşımı davası açılabilir. Miras hukuku ile ilgili avukatlık hizmetimize Miras Avukatı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Releated Posts

0 Yorumlar

 1. merhaba .babamız ölmeden üzerindeki malları eşit olarak 3 çoçuguna paylaştıracak bunun için en kısa yol noterde ne olabilir?tşk.

  • Miras paylaşım sözleşmesi yapmanız gerekiyor. Noter size sözleşme hazırlamaz. Bir avukat vasıtasıyla sözleşme hazırlayıp getirmenizi ister.

 2. merhaba! babamın babası vefat etti eş yok 6 kardeş vardı miras 6 ya bölündü sonra çocuklardan biri öldü onun çocuğu yoktu sadece eşi vardı eş mirasın yarısını aldı kalan yarısının 5 kardeşe paylaştırılması gerekmez mi? sonra çocuğu olmayan eş de vefat etti onun kardeşleri anası, babası da onun mirasçısı oldu babamın e-devletinden baktığımızda payı 6 da 1 görünüyor sanki çocuksuz ölen eşin payı kardeşmiş gibi 6 da 1 hesaplanmış ne yapmamız gerekir? ilginize teşekkürler

  • Babanızın kardeşi hayattayken mirasa hak kazanmış. Daha sonra vefatı durumunda kendisine ait mallardan farksız olarak paylaşım yapılır.

 3. Annem ve öz babam ayrı. üvey babam var. Annemin babasından yani dedemden bana ve kardeşime miras kaldı fakat zamanında yaşımiz tutmadığı için tapu annemin üzerine. Şimdi ise ailemle aram bozuk. Mirasi üzerime nasıl alabilirim nasıl bir yol izleyebilirim.. mirası üzerimize nasıl gelebilirim.

 4. Merhaba, dedem 9 yıl önce vefat etti, yaşarken var olan 1 adet evini abime yani en büyük torununa vermek sureti ile bizi ve amca cocuklarımızı mirasından mahrum etti, bu konuda bizim yasal olarak yapabileceğimiz bir şey var mıdır?

 5. Annem ve babam vefat etti ama biz iki kardeşiz buna rağmen teyzem ve akrabalarımız bu mirastan bizden pay alacağız siz aradan çekilin diyorlar bizde çocukları olarak mirasçıyız bu mirastan tayzem veya dayım amcam gibi kişilerde mirastan pay alırlar mı ve ben vermek istemiyorum biz iki kardeşiz aramızda bölüşmesi lazım değil mi

  • Alt soy varken teyzeye miras payı düşmez.

 6. Merhaba. 2000 yılında babam evin tapusunu annemin üzerine geçirdi. Babamın vefat etmesi halinde Almanya’da evli olan kızı evden pay almak için dava açabilir mi?

 7. Mrb.daha once yadim ama.eksik oldu galiba abim mağazayi kullaniyo bana degeri bu kadar deyip az miktar elden odeme yapiyorsu senelerdir ben gecen sene ağustos ayinda bir emlakcidan öğrendim çok daha değerli olduğunu bir yıllık süre bu süre olabilirmi yoksa magaza içinde bulunduğu süre mi?
  Benim mağazanın değerini ögreneli yeni oldu daha bir yıl değil

 8. Mrb.Babam 26sene önce vefat etti.Ölmeden önce bir mağazayı alırken direk annemin uzerine yapmış. Iki kardeşiz o mağazayı şu an kardeşim kullanıyo anlaşamıyoruz 15yıldir kendi istediği gibi çok az bana ödeme yapıyo bazen yapmıyo. Şu an çok fazla teklif veren var fakat annemi razı edemiyorum.
  Bir çocuğuna veriyo ben alamiyorum.
  Annem hiç çalışmamıs babam aldı bu mülkü bende babadan miras gibi olur mu. Bu duruma itiraz hakkımız varmıdır.
  Çocuklarindan biri aliyo biri alamiyo bu haksızlık.

 9. Teyzem vefat etti. Teyzemin babasindan kalan mirasin yarısı çocukları olmadigi icin eşine kaldı. Sonra eşi de vefat etti. Dedemden kalan miras eniştemin kardeslerine gecer mi? Bilgilendirme icin şimdiden teşekkürler

  • Nereden geldiğine bakılmaksızın eniştenizin mirasçılarına paylaştırılır.

 10. Eşim babası yaklaşık bir yıl önce vefat etti annesı bir oğlu var onunla birlik olup üzerine kayıtlı bulunan daireleri satıp oğluna veriyor şu an veya kayın valide vefat etığınde eşim mırastan nasıl yararlanır. En yakıntarıh te cevap alabilirmiyiz veya ne zaman cevap verebilirsiniz bekliyoruz.

 11. İyi günler biz 5 kardeşiz 4 ü evli 1 bekar benim merak ettiğim miras paylaşımında bekar kardeş normal paylaşımdan fazla alıyor mu bunu ögrenebilir miyim

 12. Merhabalar kolay gelsin öncelikle benim Bi sorum olucak dedem (ölü) anneannem (sag) annanemin üstüne 3 daire var ve 3 cocugu var benim annemde vefat etti ben pay alabilrmiyim mirasçı olarak

  • Annenize düşecek pay size ve varsa kardeşlerinize kalır.

 13. Merhaba baban 10 yıla yakın bir süredir vefat etti.dedem mal paylaşımında ailevi sorunlardan dolayı bizi saf dışı bırakıp öbür cocuklarina paylastirdi.dedem halen sağ 80 kusur yaşlarında babamın hakkını nasıl alabilirim.

 14. Merhaba, annem babam vefaat ettiler 6 kardesiz ve mal paylasamiyoruz aradan yillar gecti.Ben satis icin mahkemeye bas vurmak istiyorum ancak almanyada yasiyorum.bunun icin trye gelmek zorundamiyim?

 15. Bir beyfendi vefat etti ise mirasçı olarak eşi , kızı ve annesi varsa annesi pay alırmı ?eşi ve kızı ne kadar pay alır.

 16. Benim edim gecen sene 34 yasinda vefaat etti ayni soyismi taşıyan 8 ve 12 yaşlarında çocuklarım var eşimin babasida vefaat ederse mirası eşime ya da çocuklarına dusermi simdiden tesekkurler

  • Ortak çocuklarınıza düşer.

 17. İyi günler ben yine yazmıştım size benim bir çocuğum vardı vefat etti başkada cocuğum yok babam annem dedem nenemde yok kardeşlerim var yani benden büyükler 5 tane hıç biriyle aram yok ben ölürsem mirasımdan kaç pay alır kardeşler veya bunları mirastan yararlanmamaları için ne yapmam gerekiyor başkada çocuğum olmuyor ALLAH rızası ıçin bana bir yol gösterin bir tane abim daha vardı bekardı onlardan hariç o abim öldüğünde eğlence yaptılar evi onlara kaldı diye şimdi aynı şeyi bana yapcaklar tşk ederim

 18. Mrb kolay gelsin benim bir tane çocugum vardı vefat etti eşimle birlikte yaşıyorum bütun mallar benim üzerime ben olürsem bütün mallarım eşimemi kalır annen babam dedem nenem hayatta değiller

  • Kardeşleriniz varsa onlara da kalır.

 19. Merhabalar eşim vefat etti bir çocuk benden bir çocukta eski eşinden var eşimin babasida rahmetli ama annesi ve iki kardeşi sağ şu an ben kızım ve kendi adıma nasıl yol izlesem mirası alabiliriz bize düşen payi.Veresat ilamı cikarrtik birde mallar kaynanamın ustuneysr mirastan yararlanirmiuiz tesekkurler

 20. Selam avukat bey babam 2007de vefat etti.ondn kalan bir dairemiz var. 9kardesiz annemiz hayatta. Miras payı kaçtır? Avukat bey ve babamın vefatından sonra kız kardeşim 1rinci sulh huhuk mahkemesine dava aciyo.burda çıkan kararda annenize 9pay geri kalan 9kardesede 3pay. Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz?

 21. Merhaba, Dedem 2015 yılında vefat etti, Dedem vefat etmeden tüm mal ve arazilerinin tapularini erkek cocuklari adına geçirdi. Şimdi annem herhangi bir hak talep edebilir mi? Hak talep edebilirse nasıl bir yol izlemesi gerekir? Şimdiden çok teşekkürler

 22. olay gelsin aa mefat etti biz üçkardeşiz bide annem kaldı malpaylaşımı nasıl olacak aneme 100 de kaç hisse bize kaç hisse düşecek

  • Hepinize 1/4 hisse düşer.

 23. MERHABALAR BENİM EŞİMİN BABANNESİ VEFAT ETTİ E-DEVLETTE ADINA İKİ DAVA AÇILMIŞ SULH MAHKEMESİNDE MİRAS BIRAKAN BABANNESİ MİRASÇILARI 2 AMCASI KAYINPEDERİM VEFAT ETTİĞİ İÇİN EŞİM DAHİL 4 ÇOCUĞU GÖRÜNÜYOR AMA BİZ NE MİRAS KALDI BU DAVAYI MAHKEME AÇMIŞ NEDEN AÇTI BİLMİYORUZ ÇÜNKÜ UZUN YILLARDIR BİRARAYLA KONUŞMUYORLARDI BİZ BU DAVANIN NE OLDUGUNU NE KALDIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ İKİ DAVAYI DA MAHKEME AÇMIŞ İKİSİ FARKLI İLLERDE SAYGILAR.

 24. ıyı gunler anneannem den kalan tarlanın tapusunu alabılmem ıcın anneannemın vergı ılısık kesme yazısıve olen annemınde vergo olısık kesme yazısı ıstenıyor aynı yer ıcın lkı kere beyannamemı verecegım saygılar

  • Evet ikisi için de ayrı ödeme yapmanız gerekir.

 25. Merhaba dedem 6 yıl önce vefat etti.Ananem sağ ve annem haricinde 3 çocuğu daha var.Dedem öldükten sonra herhangi bir mal paylaşımı olmadı daha.Bunun cezası var mı ? Ayrıca dedemin üstüne olan evin vergisini yıllardır biz veriyoruz.Bu paraları geri alabilecek miyiz?Veraset için neler yapmamız gerekiyor?

 26. Teyzem tek basina yasayan biri. 1 kizi ve esi vefat etti. Kendisi de en kucuk kiz kardesinin yani benimde kucuk teyzemin gelinini evlat olarak nufusuna gecirdi.. Bu durumda mirasci sadece gelin hanim mi yoksa teyzemin kiz kardesleride mirasci olabiliyormu…

  • Gelin hanım tek başına mirasçı olur.

 27. Merhaba dedem vefat etti. Annemle birlikte 3 çocuğu vardı ve birde eşi var. Ama şuan görüşmüyoruz. Miras kalıp kalmadığını nasıl öğrenebiliriz?

  • Terekenin tespiti davası açmanız gerekir.

 28. Vefat eden anneme babasından kalan mirastan annemin ikinci eşi(üvey baba,hayatta) pay alabilirmi..? Teşekkürler

 29. Merhabalar benim büyük babamdan(ölü) ve büyük annemden(ölü) kalan mirası biz paylaşamıyoruz babam(ölü) halam (sağ) biz 6 kardeşiz halam ın 2 çocuğu var bu mal paylaşımı nasıl olur ve ben mahkemeye başvurmak istiyorum nasıl bi yol izlemeliyim mahkeme paylaştırırken nasıl yapıyor paylaşımı cevap yazarsanız çok çok sevinirim şimdiden çok çok teşekkür ederim ALLAH a emanet olun.

  • Veraset ilamında yazan oranlarda hisse sahibi olursunuz. Malları tek tek paylaştırma olmaz.

 30. Merhaba babam vefat etti annem ben ve iki ablam var iki adet dairemiz var ikiside annemin üstüne benim burda bi hakkım varmı varsa hakkımı nasıl alabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 31. Merhabalar. İki kardeşiz, abim evli. Ben bekarım. Annem yatalak hasta olduğu için annem ve babamla birlikte yaşıyorum. Babamla birlikte anneme bakıyoruz. Abim annemle yeteri kadar ilgilenmediğinden dolayı aramız iyi değil. Fakat abim bankacı olduğu için annem ve babam ona vekalet verdiler ve bütün banka hesaplarını ve emekli maaşlarını abim yönetiyor. Onlar adına her işlemi yapmaya yetkili. Sorum şu: Abim, anne ve babamdan aldığı vekalet ile onların banka hesaplarındaki parayı onlar vefat etmeden önce, beni miras dışı bırakmak amacıyla kendi hesabına veya 3.bir hesaba aktarıp kaçırabilir mi? İyi çalışmalar..

  • Kendi hesabına geçirirse tenkis davası açabilirsiniz. Başka hesaplara geçirirse aralarındaki ilişkiyi ispatlamanız gerekir.

 32. Merhaba,
  Babam annemden ayrildiktan sonra kendisine ev aldi ve evi aldiktan bir kac yil sonra baska birisiyle evlendi yeni evlendigi kisiden cocugu yok biz sadece iki kardesiz mal varligi nasil paylastirilir? Yeni esi hak sahibi oluyormu? Tekesekkurler

 33. Merhaba, dedem vefat etti Annanem hayatta ve 5 çocukları var. Şuan herhangi bir mal paylaşımı yapılmadı Annanem sahip oldukları evde yaşamaya devam ediyor. Çocuklarında şuan mal paylaşılsın gibi bir isteği yok. Çocuklardan birisi reddi miras yapmak istiyor bunu şuan yapabilir mi?

 34. Kısa süre önce babam vefat etti ve şimdi ailemizde annem ve ben kaldık,biz 3 kişiydik,babam,annem ve ben,ben tek çocuğum,annemde artık yaşlı ve kendisini hasta görüyor,bu yaştan sonra mal,miras vb.şeylerle uğraşamam diyor,zaten sen bizim tek varisimiz ve ümidimizsin diyor,babamın ev ve arsasından pay almak istemiyor,tapular sadece senin üzerine çıksın diyor,şimdi veraset ilamı başvurusu yapacağız ve babamın ölümünün şokunu hâla atlatamadık ve ilk defa böyle konularla ilgili olacağız,bize babamın ev ve arsasının tapularının sadece benim üzerime miras kalmasıyla alâkalı nasıl yollar izleyebileceğimiz hakkında bilgiler verirseniz çok memnun kalacağız.

 35. Evliyim çocuğum yok malvarligimiz benim üzerime kayıtlı (tapu , nakit ve.b) öldüğüm taktirde esimin akrabalari mirasımız hak sahibi olur mu

 36. Mrb dedem 1991 yilinda babaannem 2002 de vefat etti mirasci olarak 6 cocuklari var kalan mirasi uzerimize alacaz ancak 4 amcamin vekaletini aldik halam 2 sene once vefat etti halamin mirascilari kocasi dahil 5 kisi ayni zamanda babaannemi tapudan dusurmemusler hissedar gozukuyor 10 kez gittim tapu dairesine surekli birseyler cikiyor bu tapulari nasil uzerimize alabiliriz

 37. Merhabalar, baba aynı fakat anneleri farklı olan evlatların babanın vefatı durumunda miras paylaşımı nasıl olur ?Yani şuan ki evliliğindeki evlatlar arası mı paylaşılır yoksa önceki evliliğinden olan evladına da mı miras düşer? (Şuan ki devam eden evlilik üç erkek kardeş , önceki evliliğinden de bir kız) Teşekkürler.

  • Tüm kardeşler eşit pay alır.

 38. Babam vefat etti annem sağ toplam 6 kardeşiz 3 kız 3 erkek babamdan arsa (tarla) kalmis mal paylaşımı hukukta nasıl yapılır

  • 6/24 pay annenize 3/24 pay çocuklara düşer.

 39. Merhaba dedem vefat etti ananem 78 yaşında annem ve dayım var iki kardeşler dayım evi kendisine istiyor bize pay vermemek için ananeme baskı yapıp kendisi istiyor böyle birşey yapabilirmi ananem dayımın üstüne verebilirmi evi acaba yardımcı olabilirmisiniz

 40. Babam öldü anneme %4 pay veriliyor diye biliyorum ama ayretende 1 pay daha verilecek diyorlar. Kanunen dogrumu

 41. İkinci eşi Alman olan, Aile yakınım 10 ay önce Almanya’da vefat etti. Kendisi ile 26 yıllık evli fakat, çocukları yoktu. 1.eşide Alman’dı Ondan yıllar önce ayrıldı. Bir oğlu vardı, öldü. Oğlunun bir kızı var, Türkiye’de yaşıyor. Vefat eden yakınımın, Almanya’da yaşayan eşi, kocasının mirasından ve kadar pay alır.

 42. Merhabalar babam 2012 yılında vefat etti biz 9 kardeşiz annem sağ yani 10 olduk ben 8 yıldır kiradayım ama diğer 6 kardeşim ve annem evlerinde oturuyorlar miras paylaşımı yapmak istiyoruz nasıl bir yol cizmeliyiz yardımcı olur musunuz lütfen

  • Veraset ilamı alarak oradaki hisse sahiplerinin tamamının imzasıyla evi satabilir ve paylaşabilirsiniz.

 43. ANNEMİN TEK ÇOCUĞUM VE ANNEM YENİ VEFAT ETTİ. ANNEMDEN ÖNCE DE TEYZEM VEFAT ETMİŞTİ.(BİR KARDEŞİ TEYZEMDEN ÖNCE VEFAT ETTİ,İKİ KARDEŞTE TEYZEMDEN SONRA VEFAT ETTİ) TEYZEM EVLENMEMİŞ VE ÇOCUĞU YOKTU. BU DURUM DA TEYZEMDEN KALAN MİRAS NASIL BÖLÜNÜR.

 44. Merhaba avukat bey babam vefat etti annem sağ çok şükür biz 9 kardeşiz babamın adına olan evi annem satış yapabilir mi tek başına

  • Yapamaz. Tüm mirasçıların imzası gerekir.

 45. Merhaba avukat bey benim de izninizle bir sorum olacak babam hasta annem babama bakıyor erkek kardeşim evli ve annemgille yaşıyor ben, bir erkek kardeşim ve 2 kız kardeşim o evden çıktık kız kardeşlerim ve ben evlendik erkek kardeşim henüz bekar. Evli olan erkek kardeşimin aldığı tarlalar, vs. Şeylerde bizimde hakkımız var ona destek olduk ama yazılı bir belgemiz yok annem, erkek kardeşim ve biz 3 kız kardeş evli erkek kardeşimizden mülk alabilir miyiz? Lütfen yardımcı olun. Allah sizden razı olsun.

  • Borç olarak verdiyseniz ödediğiniz tutarı talep edebilirsiniz.

 46. Merhaba Avukat bey, annemiz vefat etti ,babasıda vefat etti fakat annesi sağ annemler 4 kardes annemden kalan miras hakkımı nasil alabilirim,mallar bolunmedi ananem 90 yasinda

 47. Merhaba.Babam vefat etti.Öz annem 82 yılında vefat etmişti.Babam 84 yılında tekrar evlendi.Biz 4 kardeşiz.Üvey annenin sağlık durumu iyi değil.Vefat ettiği zaman mirastan onun yakınları hak sahibi oluyormu.Bu arada üvey anneden çocuğu olmadı babamın.

  • Babanızdan önce vefat ederse onun çocuklarına miras kalmaz.

 48. selam avukat bey cocuklarım 22 ve 20 yaşında sürekli bana saygısızlık yapıyorlar bende bunu anne yetiştirmesine bağlıyorum ve hepsini evlatlıktan red etmekistiyorum napa bilirim

 49. Selam avukat bey benim annem ve babam vefat etti biz 6 kardeşiz annem vefat etmeden önce bana miras yerinde bulunan evin üzerine ev yaptı şimdi bu mirası sağlığa çıkarıyorlar benim evde tabi gidiyi benim mirasın tamamını alacak parasal gücüm yok birde şu var tapuda kayıtlı 2oda gözüküyor ama arsada kâçak yapı çok benim evde tabi bunların içinde ben Kıbrıs’ta çalışıyorum şimdi beni tehdit ediyorlar ya bize vekalet ver yada biz 5 mirasçı hakkımızı satın alan kişiye devredecegiz sonra sen onunla anlaşırsın diyorlar birde benim evimde eşyam var kapımı çilingirle açmışlar bu konuda ne yapabilirim mirasçılar başka birine vekalet verebillirmi aile dışında

  • O evin size ait olduğunu ispatlamak için muhdesatın aidiyeti davası açabilirsiniz.

 50. merhabalar anneme baba annesinden miras kalmış mirasla ilgili diğer varislere tebligat gitmiş fakat anneme tebligat ulaşmadı diğer varislerden aldığımız bilgiye göre mirasçılar arasında annemin adı yok konu hakkında nasıl bir yol izleyebiliriz konu hakkında yardımlarınızı rica ederim

  • Annenizin babası hayatta değilse anneniz mirasçı olmuştur. Noterden mirasçılık belgesi çıkartıp, babaanne adına kayıtlı mal varlığını kendi üzerinize tescil ettirebilirsiniz. Belli ki mirasçılar arasında bir dava açılmış. E devletten annenizin adına dava olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

 51. Merhaba.Halam vefat etmeden 1 sene önce noterde evini huzur evine bağışlamış öldükten sonra diye.halam hastanede yattı hiç yardımcı olmadılar hastanede yatarken biz ilgilendik halamla .ve bu yüzden huzur evine evin kalmasını istemiyorum..ben yasal mirasçısıyım mahkemeden kağıt geldi 1 sene içinde mahkeme açmanız gerekir diye.ne yapmalıyız yardımcı olurmusunuz mahkemeyi kazanırmıyız.

  • Bağış yaptığı tarihte akıl sağlığı yerinde değilse ya da korku, tehdit, hile benzeri irade sakatlıkları söz konusuysa vasiyetnamenin iptali davası açılabilir. Eğer miras payınızın yarısı oranındaki saklı payınız ihlal edildiyse tenkis davası açabilirsiniz.

 52. 3/4 cok buyuk bir rakam yalnız.annem sırf erkek diye tüm malvarlığını onun üzerine yapıcak kanunda hiç bişey yapmıycak hiç adil değil…teşekkürler

 53. Annem tüm mirasını erkek kardeşime bırakacağını vasiyet ediceğini söylüyor. Bu mümkün mü. Eğer mümkğn değilse ölmeden önce tüm mal varlığını erkek kardeşimin üzerine geçirirse o ölmeden dava açabikir miyim. Cunku hepsini satar

  • Kanuni miras hakkınız ne kadarsa onun yarısı kadarı sizin saklı payınızdır. Yani iki kardeşseniz ve anneniz evli değilse sizin saklı payınız 1/4’dür. Annenizin kardeşinize malvarlığının 3/4’ünü vasiyet etmesi geçerli olacaktır. Ölmeden önce gayrimenkullerini satış gibi göstererek erkek kardeşinizin üzerine devrederse, vefatından sonra tapu iptal davası açarak miras payınız oranında tescilini isteyebilirsiniz.


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir