0216 387 0 388

İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI

istifa eden tazminat alabilir mi

 

İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi istifa ediyor. Çoğu kişi kendi işten çıktığında hiçbir tazminat veya işçi hakkını alamayacağını düşündüğünden kanuni haklarından yararlanamıyor. Bilinenin aksine istifa eden işçinin tazminat ve diğer işçilik haklarını alması mümkün. İstifa eden işçinin haklarını sizin için derledik. İş hukuku avukatlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye İş Hukuku Avukatı makalesinden ulaşabilirsiniz.

1) Kıdem Tazminatı

İşten ayrılmak istediğinizde kıdem tazminatı alabilmeniz için en az bir yıl süre ile iş yerinde çalışmış olmanız şarttır. Ayrıca İş Kanunu uyarınca “haklı neden” olarak kabul edilen istifa sebeplerinden birini gerekçe olarak göstermeniz gerekir. İşçi için haklı istifa nedenlerinden en yaygın olanı ücret ve diğer işçilik haklarının eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesidir. Aşağıdaki başlıklarda belirttiğimiz işçi haklarından herhangi birinin eksik ödenmesi halinde haklı nedenle istifa edebilirsiniz. Bu durumda istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Bunlara ilaveten;

 • Kadın işçi evlendiği tarihten bir yıl içerisinde evlilik nedeniyle işten çıkması halinde kıdem tazminatı alabilir.
 • Erkek işçi askerlik nedeniyle işten çıkması halinde kıdem tazminatı alabilir.
 • İşe giriş tarihinin SGK’ya geç bildirilmesi, SGK primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması, SGK kayıtlarında gerçeğe aykırı olarak giriş – çıkış yapılması haklı nedenle istifa nedenleridir. Bu durumdakıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
 • Sigorta başlangıcınızın 08.09.1999 tarihinden önce olması ve 3600 gün prim ödemeniz kaydıyla emeklilik nedeniyle işten çıkabilir, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmazsa, yaptığınız iş nedeniyle meslek hastalığı geçirirseniz veya sağlığınız için tehlikeli bir durum ortaya çıkarsa işten çıkarak, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
 • İşveren tarafından hakarete veya cinsel tacize uğrarsanız  haklı nedenle iş akdinizi sonlandırabilir, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
 • İş yerinde herhangi birinin size cinsel tacizde bulunması ve bu durumu bildirmenize rağmen önlem alınmaması durumunda işten ayrılarak, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

Bunların dışında iş yerinde uğramış olduğunuz herhangi bir haksızlık ya da kanuna aykırı bir uygulama da haklı istifa nedeni olarak kabul edilebilir. Bu nedenle uzman bir işçi avukatından hukuki destek almanızda fayda vardır.

2) Fazla Mesai Ücreti

Haftalık mesai saatlerinizin toplamı 45 saati aşıyorsa kanunen fazla çalışıyorsunuz demektir. Bu süreyi hesaplarken mola sürelerini düşmeniz gerekiyor. Örneğin 09.00 – 18.00 saatleri arasında 1 saat öğle molası vererek haftada 6 gün çalışıyorsanız; Günlük 8 saat X 6 gün = 48 Saat çalışıyorsunuz demektir. Bu durumda her hafta 3 saat fazla çalışma ücretine hak kazanıyorsunuz. Bunun dışında günlük 11 saatten fazla çalışmanız veya 20.00-06.00 saatleri arasında 7,5 saatten fazla çalışmanız halinde de fazla çalışma ücretine hak kazanırsınız.

Fazla çalışma ücretine hak kazanmanız halinde işvereninizin saatlik ücretinizin % 150 ‘si tutarında size ödeme yapması gerekir. Fazla çalışma ücretinizin ödenmemesi veya eksik ödemesi halinde işten çıkabilir istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Buna ilaveten çalıştığınız süre boyunca ödenmeyen fazla çalışma ücretlerinizin tamamını bankalarca verilen en yüksek faizi ile birlikte alabilirsiniz.

3) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Ülkemizdeki ulusal bayram ve genel tatil günleri 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve dini bayramlarımıza denk gelen günlerdir. Sözleşmenizde resmi tatil günlerinde çalışma yapacağınıza dair hüküm yoksa bu günlerde çalışmak zorunda değilsiniz. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmanız halinde o gün kaç saat çalıştığınıza bakılmaksızın bir günlük ücretiniz kadar ilave ücret işvereniniz tarafından ödenmelidir. 

Ulusal bayram ve genel tatil ücretinizin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde haklı nedenle işten çıkabilir ve istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Buna ilaveten çalıştığınız süre boyunca ödenmeyen ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinizin tamamını bankalarca verilen en yüksek faizi ile birlikte alabilirsiniz.

4) Yıllık İzin Ücreti

İş yerinde;

 • 1 yıl ile 5 yıl arasında çalıştığınızda 14 gün,
 • 5 yıl ile 15 yıl arasında çalıştığınızda 20 gün,
 • 15 yıl ve daha fazla çalıştığınızda her yıl 26 gün yıllık izine hak kazanırsınız.

İşvereniniz tarafından yıllık izne hak kazandığınız tarihten itibaren bir yıl içerisinde yıllık izin hakkınız kullandırılmadığı takdirde, işten çıkabilir ve istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ayrıca kullandırılmayan yıllık izin süreniz kaç günse o kadar güne karşılık gelen ücretinizi alabilirsiniz.

5) AGİ (Asgari Geçim İndirimi)

Asgari geçim indirimi; işçiler ve işçilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler için uygulanan gelir vergisi indirimidir. Asgari geçim indirimi evli olup olmamanıza, eşinizin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayınıza göre değişik tutarlarda her yıl yeniden belirlenir. 2018 yılı için belirlenen AGİ tutarlarına yukarıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tabloda medeni durumunuza göre belirtilen tutarlarda asgari geçim indiriminin her ay size ödenmesi gerekir. Aksi takdirde iş akdinizi haklı nedenle feshederek istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Buna ilaveten çalıştığınız süre boyunca eksik ödenen asgari geçim indirimi tutarlarını da alabilirsiniz.

6) Hafta Tatili Ücreti

Her işçiye yedi günlük çalışma süresi içerisinde 1 gün (24 saat kesintisiz olarak) izin verilmesi gerekmektedir. Hafta tatiliniz olan günde çalışmanız halinde günlük ücretinizin % 50 fazlası tutarında hafta tatili ücreti tarafınıza ödenmelidir. Günlük ücretinizin 100 TL olduğunu düşünürsek, hafta tatilinde çalışmasanız dahi ödenecek olan 100 TL’ye ilaveten günlük ücretinizin % 50 fazlası olan 150 TL’nin ayrıca ödenmesi gerekmektedir.

Hafta tatili ücretlerinizin % 50 zamlı bir şekilde ödenmemesi halinde istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ayrıca çalıştığınız süre boyunca eksik ödenen hafta tatili ücretlerinizi de bankalarca verilen en yüksek faizi ile birlikte alabilirsiniz.

7) Eşit Davranmama Tazminatı

İşveren haklı bir sebep bulunmadıkça işçileri arasında ayrım yapamaz, tüm işçilere tanıdığı haklardan yalnızca bir veya birkaç işçiyi mahrum bırakamaz. İşverenin en sık görülen eşit davranma ilkesine aykırı uygulamaları şunlardır;

 • İş yerinde servis hizmeti verilmesine rağmen servisten yararlanamayan işçilere yol ücreti verilmemesi,
 • Tüm işçilere zam yapılırken bazı işçilere yapılmaması,
 • Hamile olan işçinin işten çıkarılması veya görev tanımıyla bağdaşmayacak işler verilmesi,
 • Bazı işçilere ikramiye verilirken bazılarına verilmemesi,
 • Cezalandırma amacıyla diğer işçilerden farklı mesai saatleri uygulanması,
 • İş yerinde verilen sosyal yardımlardan (yemek, giyecek vb.) bazı işçilerin yararlandırılmaması

Bu ve bunlara benzer hallerin varlığın halinde iş akdinizi haklı nedenle feshedebilir ve istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.. Ayrıca eşit davranma yükümlülüğüne aykırı hareket eden işvereninizden 4 aylık ücretiniz tutarında tazminat talep edebilirsiniz.

8) Sendikal Tazminat

İşveren sendikalı işçilerle sendikasız işçiler arasında çalışma şartları bakımından herhangi bir ayrım yapamaz (toplu iş sözleşmesi hükümleri dışında). Hiçbir işçi sendikaya üye olduğu gerekçesi ile işten çıkarılamaz, sendikal faaliyetlerde bulunduğu için farklı bir muameleye tabi tutulamaz.

Sendikalı olmanız nedeniyle işveren tarafından bu benzeri uygulamalara maruz bırakılmanız halinde işten çıkarak istifa eden işçilerin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ayrıca en az bir yıllık ücret miktarınız kadar da sendikal tazminat alabilirsiniz.

9) Mobbing (Psikolojik Taciz) Nedeniyle Manevi Tazminat

Mobbing genellikle işçinin istifa etmesi veya başkaca bir amaçla işçinin üzerinde sistematik bir şekilde baskı kurulmasıdır. Mobbing kapsamına girebilecek en yaygın davranışlar; işçinin sürekli yüksek sesle azarlanması, diğer işçilerden izole edilmesi, sürekli eleştirilmesi, hakkında söylentiler çıkarılması, hoş olmayan imalarda bulunulması, anlamsız ve aşağılayıcı işler verilmesi, sürekli görev yerinin değiştirilmesi vb. davranışlardır.

İş yerinde bu kapsamda değerlendirilebilecek davranışlarla karşılaşmanız halinde, haklı nedenle iş akdinizi feshederek istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ayrıca maruz kaldığınız psikolojik şiddetin ağırlığına göre yüklü miktarlarda manevi tazminat da talep edebilirsiniz.

İstifa Dilekçesi Vermeli Misiniz?

İşvereninize işten ayrılmak istediğinizi söylediğinizde istifa dilekçesini doldurmanızı isteyecektir. Yukarıda bahsettiğimiz durumlardan herhangi biri söz konusu ise işten ayrılırken hiçbir belgeye imza atmak zorunda değilsiniz. Ayrıca belirli bir süre önceden işvereninize işten çıkacağınızı bildirme zorunluluğunuz da bulunmamaktadır. Bu nedenle tamamen işveren lehine düzenlenmiş olan ve hiçbir gerekçe yokken işten çıkmak istediğiniz anlamını içeren istifa dilekçesi örneklerini imzalamayın.

İstifa dilekçesi imzalasanız dahi dilekçenizde fesih nedenine ilişkin genel ifadelere yer verilmişse kıdem tazminatını ve istifa eden işçinin haklarını almanız mümkündür. Ayrıca kıdem tazminatı dışındaki ücret ve diğer işçilik haklarınız için dava açmanız her durumda mümkündür. Hak kaybına uğramamanız açısından işten çıkmaya karar verdiğinizde iş hukuku alanında uzman bir işçi avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. İş hukuku alanında uzman olan avukatınız gerekli hukuki gerekçeleri içerir fesih bildirimini sizin adınıza düzenleyerek işverene gönderecektir. Bu şekilde alacaklarınızın tamamı için faiz işlemeye başlayacağı gibi neden işten ayrıldığınız da şüpheye yer bırakmayacak şekilde delillendirilmiş olacaktır. İş kazası hakkında bilgi almak için şu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: İş Kazası Avukatı

4.2/5 - (19 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

176 Soru

 • Osman YILMAZ 18 Ekim 2021 22:59

  Merhabalar ben 1 seneden fazla ayni işyerinde calisiyorum maas az oldugu icin isi biraksam ayni gun istifa etsem kıdem tazmìnati alabilirmiyim?

  • Besler Hukuk 19 Ekim 2021 12:21

   Maaşınızın az olması haklı sebep teşkil etmez.

 • Cenk araba 26 Eylül 2021 23:09

  Merhaba ozel bir şirkette çalışıyorum ilk ise giriş tarihim 2006 yılı şuanda çalıştığın yere 2010 yilinda girdim toplamda 4500 is gününü doldurduğunda istifa ettgimde tazminat alamazsın diye söylendi. Tazminat alabilmem için ne gerekli

  • Besler Hukuk 27 Eylül 2021 11:18

   99 sonrası girenler için 25 yıllık sigortalılık süresi gerekiyor.

 • İsmail tapan 25 Eylül 2021 13:36

  Merhabalar özel bir sektörde çalışmaktayım.2008 yılında işe başladım daha sonra şirket iflası gösterdiler tazminat verdiler farklı şirket ismi ile devam ettik bir süre sonra tekrar aynı durumu yaşadık şuan 3.bir ünvan adı ile aynı şirkette devam etmekteyim bu yıl maaşa 50 tl zam yaptılar sabah 9 akşam 6 çalışıyorum yemek parası 300 tl veriyorlar maaşımızı asgari ücret üzerinden gösteriyorlar cumartesi mesai olarak yatırılan ücret var.yeni bir iş buldum imkanları daha iyi en son şirkette çalışma sürem mayısda 5 yıl olacak..işden ayrılsam tazminat alabilirmiyim acaba teşekkür ederim..bu arada 1998 sigorta başlangıcım 5550 gün sayım mevcut

 • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 13:00

  Herhangi bir belge imzalamanıza gerek yok. İşten ayrılmaya karar verdiğinizde bir iş hukuku avukatına başvurun. Daha sonra ihtarname ve dava süreçlerini başlatabilirsiniz.

 • ilh byrm 6 Temmuz 2021 11:08

  Merhaba 3600 çıkış yaptığımda işsizlik ödeneği alamıyorum. 3600 den cikarsak ve hiç ara vermeden başka bi isyerinde sigorta baslatirsak örneğin 2 hafta. Sonra o sirkette isimize son verdirirsek. Issizlik maaşi alabilirmiyiz

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2021 13:23

   Alamazsınız. Kendiniz işten çıktığınızda haklı olsanız dahi yapacak bir şey yok.

 • Fahri Dağbaşı 1 Haziran 2021 09:42

  Selamünaleyküm ben 09.15.2005 işe girdim 09. 15. 2015 de işten ayrıldım 15gün öce ayrılcamı söyledim ayrılma sebebi maaş mı düzgünce almamak yüzünden ayın 5 den birdaki ayın 5 kadar paramparça aldıgım için SSK asgari ücret ödeniyor du maaş yüksek di işi bırakırken imza attım tazminat almadım şimdi dava acabilirmiyim zaman aşımına uğradı mı acaba

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 15:52

   Kıdem tazminatı zamanaşımı 2015’de 10 yıldı. Dava açabilirsiniz.

 • Atila kaya 31 Mayıs 2021 23:09

  2007 yılından beri kamu dairesinde taşeron firma elemanı olarak çalışmaktayım.simdi önüme maaşı daha iyi bir iş fırsatı cıktı.bunu gerekçe göstererek istifa etsem tazminat alabilirmiyim.yardimci olursanız sevinirim.

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 16:09

   Bu gerekçeyle olmaz.

 • ÖNDER UĞUR 26 Nisan 2021 23:16

  Ben 2017 de tir şoförü olaraktan bi firmada çalıştım 8 . 9 ay çalıştım ve ben sabit bi tirda çalıştım bu araçla gürcüstan azerbeycan nahçıvan irak iran çalıştım yani sigortasız yurt dışına çıkmışım ama şirket benim son 50 gün çalışmış gözüküyorum yani benim sigortamı yatırmamış ne yapmalıyım nasil ni yol izlemeliyim bana bi yardımcı olursanız çok sevinirim tesekurler

 • Hasan ecer 21 Nisan 2021 22:38

  Merhaba öncelikle herkese yardımcı olmanızdan dolayı içtenlikle teşekkür ederim. Benim iş baslangicinda sözlü olarak verilen sözlerin tutulmaması ve hala gecistirilmesinden dolayı istifa etmek istiyorum tazminat hakkı doguyormu.

  • Besler Hukuk 26 Nisan 2021 16:48

   Sadece bu gerekçeyle tazminat alamazsınız.

 • Derya bayram 21 Nisan 2021 14:18

  Merhaba ben mayis ayında isi birakmak istiyorum sebebi eylul ylayinda dugunum olucagi icin peki bu kidem tazminati icin gecerlimidir bir bucuk yildir calismaktayim

  • Besler Hukuk 26 Nisan 2021 16:37

   Nikah olmadan kabul etmek zorunda değil işvereniniz. Ancak nikahtan sonra tazminat zaten vereceği için yardımcı olabilir.

 • Hakan 12 Nisan 2021 00:19

  İyi günler çalışmakta olduğum yere11.04.2015 başladım.asgari geçim indirimi vermiyorlar ve senelik izinlerimi hiç kullanmadım.çalısma olarakta 8 saatten fazla çalışmaktayım. Bu işyerini bırakmam istiyorum.kıdem ve ihbar tazminatı nasıl alabilirim yardımcı olursanız sevinirim.

 • Mahsum 31 Mart 2021 10:02

  merhaba,babamı işten çıkarmak istiyor çalıştığı şirket(bir binada temizlik görevlisi),
  babamdan imzalamasını istedikleri belgede “ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istiyorum ibaresi var”
  bunu bu gün imzala yarın evraklarını halledip tazminatını veririz diyorlar.Kendi isteği ile ayrılmak istemesini yazmaları dilekçeye garip geldi,Tazminat almak için nasıl bir dilekçe yazılmalı? (16 aydır çalıştığı bir şirket)

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 15:10

   Ya parayı alıp istedikleri dilekçeyi imzalasın ya da dilekçe vermesin.

 • bilal t 30 Mart 2021 00:36

  merhaba , yıılık izin hakedişim oldu. pandemiden dolayi yıllıkm izine cikmak istemedigimi . buna karşilik gelen ücretimi talep ettim. ücret ödeyemeyiz . izin kulandırırız dediler . bende istifa ettim . ihbar süremi başlattim. kulanmadıgım yillik izin ücretimi işten cıkmak istedigim için talep ettim. ücret ödemesi yapılırmı. yoksa istifa ettim için . kulanmadıgım izin. feragat mi etmiş oluyorum teşekürler

 • Muzaffer Çankaya 28 Mart 2021 21:09

  Merhaba benim şöyle bir sorum olacaktı ben belirli sebeplerden dolayı evimi satmak zorunda kaldım İstanbul da ikamet ediyordum şimdi Çerkezköy e taşındım işveren ile bu konuyu konuştum bir yol aramak için oda istifa etmemi söyledi başka birşey yapamayız dedi şu anda zaten pandemi olduğu için de işten çıkartmıyorlar 3 buçuk senedir taşeron işçiyim bana tazminatı almam konusunda yardımcı olursanız sizlere minnettar olurum saygılarımla

  • Besler Hukuk 4 Nisan 2021 10:23

   İşverenin hukuka aykırı bir uygulaması varsa onu gerekçe göstermelisiniz.

 • Servet sinaci 25 Mart 2021 22:13

  Çalıştığımız taşeron firma ana firmayla iş sözleşmesi bittiği için bizi çıkarmak zorunda kaldı ama pandemiden dolayi çıkış islemini yapamiyor istifa etmemizi istiyorlar. İş bulamıyoruz Istifa ettiğimiz durumunda issizlik maaşı alamayacağız ne yapmamız gerekiyor mağdur durumdayız…

  • Besler Hukuk 27 Mart 2021 13:04

   Ceza almadan işsizlik maaşı alabileceğiniz bir kodla çıkarmaları mümkün değil maalesef. Tazminatınızı vermelerini ve ücretsiz izine çıkarmalarını talep edin.

 • Hüseyin doğru basan 23 Mart 2021 16:17

  Şubat 8 ise baslama mart 9 işi bırakma tarihin sigorta giris şubat 12 cikis 28 subat maasim 1500 yatti geri kalanını alamiyorum ne yapabilirim acaba ?

  • Besler Hukuk 23 Mart 2021 16:48

   İcra takibi başlatabilir ya da dava açabilirsiniz.

 • Efekentli 15 Mart 2021 12:34

  Merhaba bir avukatlık bürosunda 3 yıldır çalışıyorum ilk iki yıl haftalık 45 saatten fazla çalışma uygulandı resmi tatillerde çalışıldı ve ücretleri ödenmedi. Ilk başlarda herkese prim veriliyordu bi kac ay sonra performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek primlerim verilmemeye başlandı. Çalışanlara siyasi düşünceleri ile ilgili sorular soruluyor.kendi siyasi ideolojilerine oy verilmesi isteniyor.son olarakta çalışmak istemiyorsan gidebilirsin gibi bir söylem oluştu bu durumda tazminat davası alabilirmiyim. Tesekkur ederim

  • Besler Hukuk 15 Mart 2021 15:29

   Hukukun olmadığı bir hukuk büroları da varmış. Haklı nedenle işten ayrılarak tazminat talep edebilirsiniz.

 • Yıldırım K. 20 Şubat 2021 16:41

  Merhaba, bir kamu kurumunda 10 yıldır taşeron işçi olarak çalışıyorum. Kendi isteğimle istifa etmem durumunda geçmiş yıllara ait benimle aynı pozisyonda olan kurum personeliyle aramdaki maaş farkını talep etmek için dava açabilir miyim?

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2021 15:00

   Açamazsınız.

 • Keziban susur 19 Şubat 2021 22:27

  Merhaba 4 yıldır özel şirkette çalışıyorum işyerindeki sorumlu müdür tarafından sürekli bağırma ve psikolojik dengemin bozulması nedeniyle istifami versem kidem tazminatimi alabilirmiyim. Işe devam etmek istemiyorum.

 • Engin ballı 17 Şubat 2021 23:51

  Merhaba
  Market zinciri sektöründe yönetici olarak çalıştım.geri dönüşüm davasını kazandım.şirket 03.02.2021 tarihinde aynı konumda iş başı yapabilirsin şeklinde avukatları evrak gönderdi.iş başı yapacam diye diğer iş yerinden istifa ettim.geri çağırdılar mahkemeyi kazandığım için görüşmeye gittiğimde tekrar seni almayacaz işe haklarını vercez dediler.ben zaten o hakları kazanmıştım.
  Ben diğer işimden oldum.her hangi bir hakkım var mı.3600 günü doldurdum 1996 sigorta başkangıcım en son istifa ettiğim yerde 15 ay çalıştım burdan kıdem vs alma hakkım varmı
  Tşk

 • Ece b 16 Şubat 2021 01:45

  01.08.2017 tarihinden beri calisiyorum 8 aylik bebegim var bakmak icin iki gun izin istedim ama gecen yildan 13 gun yillik izin hakkim varken bana denklestirme denilen eksiye saate dusecek sekilde izin verildi istifa etsem herhangi bir hak talep. Edebikirmiyim

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 10:54

   Yıllık izinin haklı fesih sebebi olabilmesi için uzun süreler talebe rağmen kullandırılmamış olması gerekiyor.

 • Mustafa durkaya 14 Şubat 2021 11:38

  Merhaba ben özel işletmede çalışıyordum 7 yıllık iznimi vermediler bizde yıllık izin dı ye bişey yok demeye başladı işvereni hiç bir resmi tatilde mesai ücreti vermediler günlük çalışma saatleri 12 13 saat bu şirkette 16 yıl çalıştım çıkışımı istedim pandemi dolasılıyla istifa etmemi söylediler tazminatımı vereceklerini söylediler 25 bin küsür bir tazminat ödemesi çıkarmışlar 3 ay sonra 5 bin yatırdılar şimdi ise sen kendin istifa ettin oyüzden paramız olunca yatırıcaz deyi beni oylamaya çalışıyorlar diyari biz hak geçmesin diye sana ödeme yapıcaz diyor onun gibi birşeyler yasal hakkımı aramalıyız ben

  • Besler Hukuk 19 Şubat 2021 11:08

   Sizin tazminatınız kadar ödenmeyen diğer işçi haklarınız mevcut. Her gün zamanaşımına uğradığı için bir an önce dava açmalısınız.

 • Özlem özen 13 Şubat 2021 23:50

  Özel hastanede saglik çalışanıyim herkese eşit zam yapılırken bana herkese yapılan zammin yarışı yapıldı eşit davranılması bende istifa etmek istiyorum haklarimi öğrenebilirmiyiz şubat 20 de ilk ise giriş yani 1 yılım oluyor

 • ismail yılmaz 10 Şubat 2021 21:58

  Merheba 5 yılı aşkın Süredir bir fabrikada çalışmaktayım. iş yerindeki kıdemim Bakım Ustasıyım. sigorta başlangıç tarihim 12.06.2004 Ve Pirim gün sayım 4552 gün. Yaşım 37 Yaptığım işten dolayı Beyin Sinüzütü oldum ve Kronik hiper tansiyon olduğu geçen ay içerisinde öğrendim. iş yerinde Bir takım düzensiz zamlar verdiler en düşüğü %21.5 den En yükseği %40 lara kadar zam alanlar oldu ve ben bunların içinde 21.5 alanlardanım. Diyeceğim şu Girdiğim yıldan bu yana her sene işletme müdürü yada genel müdür tarafından zam haricinde + olarak maaşıma düzenleme olacagını ve bu düzenlemeyi de 5 senedir yapmadıkalrını belirtmek istiyorum. iş yerinden kendi isteğimle ayrılırsam yada SGK den 4500 gösteren bir evrak ile tazminatımı + ihbar ücretimi alabilirmiyim. Vereceğiniz Değerli bilgiler için şimdiden Teşekkür ederim iyi çalışmalar diliyorum.

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 13:58

   Bize göre 25 yıllık hizmet süresinin de tamamlanması gerekiyor. Ancak prim gününü tamamlamanın yeterli olduğunu iddia edenler de var.

 • Sinem B. 9 Şubat 2021 11:22

  Merhabalar,

  6 Aralık 2017 tarihinde özel sektörde başladığım işimden istifa için hazırlanıyorum.
  4 yıldır neredeyse askeri ücret üzerinden çalışıyorum. Yapılan zamlar ile aldığım maaş sektörün çok altında kalıyor.
  Çalışma şartlarım; sabah 08:00-17:00, hafta sonu yok, 1 yıldır home office, önceki yıllarda servis imkanı vardı. Resmi tatillerde çalışılmıyordu. Yemek ücreti aylık 650 tl civarında oluyordu. Ocak ayı itibari ile 50 tl gibi bir net yardımı verilmeye başlandı.
  Yöneticim yanlış anlaşılma durumu nedeni ile görev yeri değişikliğim için bir süreç başlatmış oldu.. Ancak kabul etmeyince mevcut görevimde ki sorumlularımda değişmek durumunda kaldı. Yaşanılan durum işimde ciddi huzursuzluk ve mutsuzluk yarattı. Kimse ile kötü olmadan ayrılmak istiyorum. Ancak yıllarca verdiğim emeğin bir nebze de olsa karşılığını almak istiyorum.
  İhbar süresi ve yıllık iznimden kalan günlerin ücretinde anlaşacağımızı düşünüyorum ( Nisan Ay’ında 14 günlük yıllık izni hak edeceğim. Bu sürece kadar beklemeliyim? ).
  Kıdem ve ihbar tazminatı için bir hak talep edebilir miyim?
  Değerli görüşlerinizi almak isterim.
  Vereceğiniz bilgiler için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:06

   Saydıklarınız arasında haklı nedenler var. Kıdem tazminatı talep edebilirsiniz.

 • Emre Merak 9 Şubat 2021 09:55

  Özel bir şirkette 10 yıldır çalışıyorum bu 10 yılın 5,5 yılı genel merkez olmak üzere.5,5 yıldır şirket içi puanlarım en üst seviyelerde olmasına rağmen terfi alamıyorum.Psikolojik olarak etkilenmeye başladım.İstifa etmem durumunda tüm tazminat haklarımı alabilirmiyim?

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:01

   Bu gerekçeyle olmaz.

 • İsmail savaşcı 7 Şubat 2021 13:53

  4 yıl çalışan bayan işçi evlenmesi sonucu istifa edecek ise dilekçeyi nereye verecek?hakları nelerdir

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 17:32

   İşverene dilekçe sunarak kıdem tazminatı talep edebilir.

 • Ahmet Halil ay 6 Şubat 2021 20:38

  Merhaba
  Ben 15.09.2018 tarihinde ise başladım ve girdiğim günden beri 11 saat çalışıyorum şuan ücretsiz izne çıkarıldım fazla mesai parasını almadıgımı nasıl kanıtlayabilirim . V bu haklı fesih sayılır mı kıdem tazminatını alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 17:01

   Tanıkla ispatlayabilirsiniz. Haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Halil ay 6 Şubat 2021 20:37

  Merhaba
  Ben 15.09.2018 tarihinde ise başladım ve girdiğim günden beri 11 saat çalışıyorum şuan ücretsiz izne çıkarıldım fazla mesai parasını almadıgımı nasıl kanıtlayabilirim . V bu haklı fesih sayılır mı kıdem tazminatını alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 13:13

   Fazla mesai ücretini ödediğini ispatlama yükümlülüğü işverende. Haklı fesih nedeni sayılır.

 • Cemil kurt 5 Şubat 2021 23:52

  14.07.2018 tarihinde başladığım iş yerinde kişiye özel zam ve iş veriliyor ilk yıl tüm çalışan elemanlar 400 TL zam ben yıl dolmadı bahanesiyle 100 TL zam aldım 2 Ci yıl herkese 400 bana 300 TL zam yapıldı şimdi eleman alımı yapıldı benden 700 TL daha fazla maaş alıyorlar yemek kötü olduğunu için iş yerinde sorun yaşadığım için sürekli zor işlere giden ben oluyorum maaş olduğu için kışın 48 saat yazın haftalık 54 saat çalışıyorum ama fazla çalışma ücreti verilmiyor haklı fesih sebebi sayılır mı ve işten ayrılırsam işsizlik maaşı alabilir miyim

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 13:10

   Anlattıklarınız haklı fesih nedenidir. Dava açarak kazanırsanız toplu olarak işsizlik maaşı alabilirsiniz.

 • Cemil kurt 5 Şubat 2021 22:32

  07.14 .2018 tarihinde başladığım iş yerinde her yıl zam oranlarında eşitsizlik var bana 100 TL zam aynı konumda olan elemana 500 TL zam verildi kış saati 8 yazın 9 saat çalışıyoruz ve artı mesai ücreti verilmiyor bunları gündeme getirdiğimiz için zor olan işlere giden ben ölüyorum ne yapmalıyım birde aynı işi yaptığımız elemanlarla maaş farkı 600 TL yeni elemanlar fazla alıyor

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:54

   Fazla mesai ücretiniz ödenmiyorsa haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • mehmet 5 Şubat 2021 12:14

  merhaba belediye çalışanım bu yıl ilk defa sendikaya geçtik aylık bizden bir gün yevmiye kesmekte sizce bu normal mi eyer istifa edersem dayanışma adı altında ücret kesme hakkı varmı istifa edersem yakacak ,çocuk parası , baram parası ve ikramiye den yararlana blirmiyim

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:07

   Hem aidat ödemeyeyim hem toplu sözleşmeden faydalanayım olmaz. Birinden birini seçmeniz gerekir.

 • Serkan Karakuş 4 Şubat 2021 13:48

  08.03.2016 ile 02.02 2021 tarihleri arasında bim de çalıştım kendi isteğimle istifa ettim tazminat alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 15 Şubat 2021 17:21

   Haklı bir fesih nedeniniz varsa alabilirsiniz.

 • Ömer vatansevet 1 Şubat 2021 21:10

  Merhaba 7 yıldır çalıştığım özel sektörden kendi isteğimle ayrıldığımda tazminat hak edebilirmiyim

  • Besler Hukuk 6 Şubat 2021 15:05

   Haklı bir fesih nedenine dayanırsanız tazminat alabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamızdan miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Atila Yılmaz 27 Ocak 2021 01:48

  Merhaba 23 yıl 3 ay çalıştığım özel sektör den kendim ayrılmak istiyorum.Tazminat haklarım ı sitenizden öğrendim fakat;çalışmaya başladığım yıldan itibaren her yıl düzenli verilen temettü hakkımı alabilirmiyim.Temettü ödemeleri her yılın 4 yada 5 .ayında yapılmaktadır.Şubat 2021 itibariyle istifa ettiğimde 2020 yılına ait olan temettü yü talep edebilir miyim? Bununla ilgili kanun maddesi var mı? Teşekkür ederim.Kolay gelsin.

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 10:12

   Her yıl ödenen temettü ödemelerini tazminat hesabına dahil etmelisiniz. Kıdem tazminatı hesaplama sayfamızdan miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Hüseyin içöz 23 Ocak 2021 12:46

  Merabalar ben huseyin benim sigorta başlangıcın 27.04 1993 şuan çalışıyorum 6 yil oldu pirim 6040 yani pirimim fazlasıyla doldu kendi isteyimle ayrilirsam tazminat alabilirmiyim

 • Mahmut Yılmaz 22 Ocak 2021 07:43

  Mrb, başka bir işe başvuru yaptığımdan 5 yıl çalıştığım önceki iş yerimden ayrıldım.önceki şirketten 17 sinde çıkış aldım, diğerine 18 giriş yaptım. İhtar çekerek ayrıldım, iş sağlığı güvenliği olmaması, esnek çalışma olmaması, zorunlu mesai yaptırılma nedenleri olarak ihtarı belirttim. Kıdem ve ihbar tazminatı alabilir miyim

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 14:01

   Söylediğiniz hususları ispatlarsanız alırsınız.

 • Tevfik KUTLU 20 Ocak 2021 00:57

  Merhabalar çalıştığım iş yeri pandemi dolayısıyla beni 30.11.2020-17.01.2021 tarihleri arası üçretsiz izine çıkarmıştır izin sürem içerisinde yerime yeni işçi alınmış benimle aynı pozisyonda ve aynı işi yapmakta 17.01.2021 üçretsiz iznim bitmiştir 18.01.2021 tarihinde işbaşı yapmak için gittiğimde iznimin 17.01.2021-17.03.2021 tarihleri arasında uzatıldığını söylediler bende üçretsiz izin süresi içerisinde yerime yeni işçi alındığını ve üçretsiz izne çıkmayan başka biririnin üçretsiz izne çıkarılmasını söyledim kabul edilmedi bana izin evrakı izmzalattılar imza atmadan önce evrak’a 30.11.2020-17.01.2020 üçretsiz izine çıkarıldığımı ve ücretsiz izin sürem içerisinde yerime yeni işçi alınmıtır üçretsiz iznim uzatılmıştır diye yazdım.
  İzlemem gereken yol nedir gelir kaybım ve bana karşı yapılan ayrımcılığı mağduriyetimi gidermek için ne yapmalıyım

 • M.akbaş 17 Ocak 2021 19:36

  Merhabalar ben 24.02.2020 tarihinde ise başladım aldığım ücret agi dahil 2444 TL ücret alıyorum kurumsal bı şirkette çalışıyorum 05.02.2021 tarihinde maaş konusunda anlasamazsak ben işten ayrilirsam tazminat hakkım oluyormu yardımınız için teşekkür ederim

 • Havvanur Sarıoğlan 16 Ocak 2021 18:27

  4 yıldır bir fabrikada çalışıyorum daha iyi bir iş buldum sözleşmem sona ererse işverenden neler talep edebilirim?

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 17:35

   Haklı bir fesih nedeniniz varsa tazminat alabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamızdan miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Tuncay çakır 16 Ocak 2021 00:23

  Slm 3yıldır izin kullanmadım neyapabilirim

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 15:38

   Talebinize rağmen kullandırılmıyorsa haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Büşra Aytekin 14 Ocak 2021 21:09

  3 Yıldır Aynı şirkette çalışıyorum muhasebe çay temizlik yemek bütün işleri yapıyorum fakat 3 yıldır zam alamıyorum , kıdem tazminatı alabilmem için zam alamama sebebim yeterli olur mu ?

  • Besler Hukuk 15 Ocak 2021 17:27

   Olmaz maalesef. İşverenin hukuken zam yapma yükümlülüğü yok.

 • Bilal abas 14 Ocak 2021 16:23

  2 yillik işçiyim 30 gün icerde yillik iznim var ve pandemi sürecinde ucretsiz izne gonderdiler istifa etsem 2 yillik tazminatımı alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 19:08

   Yıllık izin talebinize rağmen uzunca bir süre kullandırılmadıysa haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Nadva husein 14 Ocak 2021 09:26

  Merhaba ben 70 gün özel kreşte çalıştım işten çıkardılar beni üstelik benim yerime istifa atmışlar kalan maaşımı vermediler ne yapmalıyım

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:56

   İcra takibi başlatabilirsiniz.

 • Akif kökme 14 Ocak 2021 02:38

  Ben 2016 temmuz ise ise girdim 2020 aralık ta istifa ettim yıllık fazla mesai 350 saat civarı ve üstü ücreti işverence odendi pandemide kısa çalışmaya gönderildim 2 ay falan dendi sonrasın aynı bölümde çalıştığım arkadaşı çağırdılar beni 4 ay sonra çağırdılar bu dönemde kısa çalışma ödeneği odendi benim maaşım 5700 civarı kısa çalışmadan 4400 aldım üzeri isweren tarafından farkı öden medi ama aynı fabrikada kısa çalışmada olan formen ve amirlerin farklarınin ödendiği ogrendim ayrıca hafta tatili çalışıp daha sonra fabrikanın durduğu gün geçmiş hafta tatili kullandirttilar ücreti ödenmedi fabrikanın calismadiginda zorunlu izne gönderildim sizce mahkeme yoluyla kıdem tazminatı ni alabilir miyim

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:46

   İstifa dilekçesinde ne yazdığınız önemli.

 • İsmail Deniz 13 Ocak 2021 17:28

  Merhaba ben 5 ay dir bir fabrikada beden iscisi olarak çalışıyorum ama vardiya amiri bize psikolojik baskı uygulamanın yani sıra mesai saatleri 8 saat olarak çalışıyorum yani 8-4 çalıştığım gün 4 saat te fazla mesai kalıyorum ama normal mesai ucretimin fiyatı olarak veriliyor ve bunu bankaya maaş kartına yatirmiyorlar elden veriliyor pazar günleri dahi çalıştığımız zaman fazla para verilmiyor normal saat i kaç paraya geliyorsa o fiyat veriliyor izin aldığımız günler sigorta parasını maaştan kesiyorlar bunlar hakli olduklarını sanmıyorum tabi siz daha iyi bilirsiniz lütfen yardımcı olur musunuz

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:19

   Fazla mesai ücreti %50 zamlı olarak ödenmelidir.

 • Zafer oztas 13 Ocak 2021 08:19

  İyi gunler ben ozel guvenlik gorevlisiyim ise baslamadan bize 2+2+2 sistemde calisilcak denmisti belli bir sure zarfinda bu sekilde calistik ama simdi icimizden birini sabit gunduze verdiler bizi surekli geceye verdiler ayda 2 hafta sonlari cumartesi pazar gunduz calisiyoruz gece calismak yorucu olmaya basladi bu sizde hakli istifa sayilirmi eger sayilirsa izleyecegim yol nedir acaba bilgi verirmisiniz

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 17:15

   Gece çalışmasında 7,5 saatten fazla çalışılan kısım fazla mesai olarak kabul ediliyor. Fazla mesai ücretiniz eksik ödeniyorsa bu haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Ebru 12 Ocak 2021 11:40

  2 yıldır bir fabrikada çalışıyorum işyerinde adaletsizlik yapılıyor zor malzemelere ben geçiyorum arada kolay yerlere geçiyorum normalde eşitlik olsun diye her gün herkesin yeri değişiyor ama yerleri değiştiren kişi sevgilisini ve onun arkadaşlarını sürekli kolay makinelere geçiriyor haksızlık yapıyor daha istifa etmedim etmeyi düşünüyorum bu sebeplerden dolayı bide rapor alıp işe gelmediğim zaman da zor makinelere geçmek zorunda kalıyorum sizce tazminat alabilir miyim

 • mehmet ali kaya 11 Ocak 2021 16:23

  merhaba bir şirkette 6 yıldır çalışmaktayım.kendi işimi kurmak istiyorum.bu şirketten istifa edersem tazminat alabilirmiyim.

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 11:47

   Haklı bir fesih nedeniniz varsa ve bunu gerekçe gösterirseniz alabilirsiniz.

 • Yavuz ELTER 10 Ocak 2021 00:16

  Mer 30 11 2220 de işverenin tarafından işten ciratildim pandemi olduğu için çıkışın yapılmıyor turizm sektöründe çalışıyorum paket servisi olduğu halde arkadaşları çağırdılar beni değil 6 yıldır çalışıyorum yılık izin yok ulusal bayramlarda calisiyorm fazla mesai de yapıyoruz dava açsam kazanirmiyim şimdiden teşekkürler ederim

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 18:22

   Saydıklarınız haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Mustafa Değirmenci 9 Ocak 2021 19:12

  Merhaba eşim 9 yıldır otomativ yan sanayi de çalışmaktadır pandemi süreçte daha öncede yine eşimi ücretsiz izine çıkkartılar fakat Kasım ve Aralık ayından nakdi ücreti almadı işkura sorduk giriş yok dedi iş yerine sorduk giriş yaptık dediler ama yapmamışlar bizi oyalıyorlar birde sürekli eşim ücretsiz izine gönderiliyor aynı departman da eşitlik ilkesine aykırı davranıyor iş veren diğer arkadaşları çalışıyor ve full mesai yapıyorlar birde o yetmezmiş gibi dışarıdan taşaron getirip çalıştırıyor birde Kasım ayında 7 günlük yıllık izinde ki SGK primi mi yaptırmamış yıllık izin kağıdı da var elizde nasıl bir yol izlemem lazım yasal haklarımızı nasıl alınır nereye müracaat etmeliyiz, yardımcı olursanız memnun olurum kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim saygılar.

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 18:13

   Söyledikleriniz haklı fesih nedeni teşkil eder. Bu hakkınızı ücretsiz izin döneminde de kullanabilirsiniz.

 • Avare 5 Ocak 2021 13:19

  15 Haziran 2020 de ise usta olarak başladım maaş 2750 TL verdiler sabah 8 akşam 6 çalışmaktayım 6 gün molalar 30 dakika çay molası öğlen 1 saat yemek molası var resmi tatiller ücretleri verilmiyor şuan askari ücret iki çocuklu ya verilen 2960₺ ben zam istedim bizim zam ayımız Haziran’da dediler ben Haziran ayına kadar asgarî ücretten çalışacağım bunun için nasıl bir yol izlemem gerekiyor.tesekurler

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 16:41

   Bir yılınızı doldurduktan sonra tazminat alarak ayrılabilirsiniz.

 • Kolsuz 4 Ocak 2021 15:01

  1 ay önce psikolojik baskıyla istifaya mecbur bırakıldim. Alacağım yoktur kendi isteğimle istifa ediyorum yazısıyla kağıt imzaladım ama hepsi sağlıklı düşünmediğim için oldu. Çok assalanmistim sağlık sorunlarımdan dolayı rapor aldığım için. Hicbir mesai ücreti alamadım resmi tatil hepsinin üzerine yatilmisti. Onlari isteyebilirmiyim haklı fesih girer mi. Hakaret falan duymasaydım sonuçta işime devam edecektim

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 15:42

   Çok gecikmeden dava açarsanız yargılama sürecinde fesih gerekçenizi açıklayabilirsiniz.

 • Taha Tan 1 Ocak 2021 17:54

  öncelikle kolay gelsin. taşerondan 696sayılı khk gereği sürekli işçi kadrosuna geçerken yapılan idari yanlışlıktan dolayı maaşım eksik ödendi. yüksek hakem kurulu tarafından imzalanan sözleşme gereği maaşlar 2 yıl süreyle değiştirilemedi. mağduriyetimin giderilmesi için bu süre içerisinde kamu denetçiliği kurumuna başvuruda bulundum. çalıştığım kurum alacaklarım için kamu denetçiliği kurumuna’ sözleşmeden sonra verilmesinde herhangi bir sakınca yoktur’ gibisinden cevap verdi. fakat sözleşme bittikten sonra yazdığım talep dilekçemde hiçbir sebep gösterilmeyerek baştan savma bir cevap verildi. velhasıl geçmiş haklarımı alamadım. sonrasında tekrar sözleşme imzalandı. şimdi ise istifa etmeyi düşünüyorum. geçmişteki ödenmeyen alacaklarımı haklı fesih sebebi gösterip kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği ve geçmiş alacaklarımı alabilir miyim . yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 15:23

   Haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 13:54

  Kesintisiz çalıştığınızı ispatlarsanız sorun olmaz. Tazminat hesaplama sayfamızdan miktarını hesaplayabilirsiniz.

 • Ferdi saraç 30 Aralık 2020 00:49

  Market sektöründe çalişiyordum pandemden dolayi ücretsiz izine çikarmak istediler bende istifa ettim 3.12.2020 .de İhbar tazminati hiçbirşey alamassin dediler 3 sene dolmak üzereydi işsizlik ödeneğinide engel oluyo .asgari 2320 cocuk parasi agi hiç yatmadi

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 13:12

   İstifa dilekçenizde gerekçe göstermediyseniz dava açabilirsiniz.

 • eray topsakal 26 Aralık 2020 05:45

  iyi günler asgari ücret 2324tl çalıştığım firmada 10 saat çalışıyoruz ve ek mesai ücreti almıyoruz onun yerine 2600 tl maaş veriliyor lakin hesaplamama göre bundan daha fazlasını almamız gerekiyor işverenim ise siz yanlış hesaplıyorsunuz asgari ücretten agi’yi çıkarcaksınız öyle saatlik ücret hesaplanır deniyor bunun doğru olmadığını zannediyorum sizce bu doğrumu haftada 60 saat çalışıyorum ve 2600 tl aylık alıyorum daha fazla almam gerekmiyor mu ?

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 17:17

   Agi konusunda dediği doğru. Öğle molalarını da düştükten sonra hesaplama yapın. Eksik ödeniyorsa haklı nedenle iş akdinizi feshedebilirsiniz. Kıdem tazminatı hesaplama sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 • Abdullah Sönmez 25 Aralık 2020 23:43

  Merhaba
  2015 yilinda kantar görevlisi olarak girdigim is yerimde 2018 fabrikanın diğer kismi ayri bir şirket olarak yola devam etti ve bu bölüme sevkiyat personeli olarak gectim. Ise giriş bildirgesinde bu sekilde yaziyor fakat sigorta hizmet dokumunde hammade bosaltma iscisi yaziyo. Alo 170 şikâyet ettim ama gelisme olmadi bundan dolayi tazminat alabillir miyim

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 16:37

   O tarihte esaslı değişikliği kabul etmeseydiniz alabilirdiniz. Başka bir haklı neden bulmak için tazminat hesaplama sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 • Ilyas celik 21 Aralık 2020 20:38

  1974 yilinda ilk ssk girisim oldu 1990 yilinda istifa ederek Almanya a geldim turkiyede toplam 3700 gun calismam var 2021 yilinda burada emekli olacagim sorum su turkiyede son calistigim kamu kurulusundan 10 yil tazminat alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 15:08

   SGK’dan prim iadesi talep edebilirsiniz.

 • Hızır Yıldız 20 Aralık 2020 04:03

  Ben özel sektörde asgari ücretle çalışıyorum başlayalı 16 ay oldu ve bu ayın sonunda askeri uzman çavuşluktan cagrilma gibi bir durumum var askerlik değilde uzman olarak gittiğim için tazminat hak talep edebilir miyim ?

  • Besler Hukuk 25 Aralık 2020 17:59

   Edemezsiniz. Başka bir haklı neden varsa onun gerekçe gösterin.

 • MAZLUM Açıkgöz 19 Aralık 2020 19:01

  2.5Yil Çalışıp Anlaşamadık ve İstifa ettim işyerinden
  Çalıştığım gün ve Yıllık izin parası alırsın dediler
  SGK kağıt Çıkartim Kağıtta İşten çıkma Sebebi 03 yazıyordu İhbar Hakkım Var olduğunu beyan ettiler ama Yatmaz Dediler.. ? Yardımcı Olurmusunuz

 • birol oguz 19 Aralık 2020 00:39

  7 sene önce iş kazası geçirdim. başka bir ilden iş bulduğum için istifa edeceğim. işyeri iş kazası nedeniyle ödeme yapmayacağını söyledi. dilekçeye tüm haklarımı aldım yazarsam ileride dava açabilir miyim ? nelere dikkat etmeliyim ?

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 17:32

   İstifa dilekçesi vermek gibi bir zorunluluğunuz yok. Öyle bir ibare kullanmanız gerekmiyor. İş kazası nedeniyle dava açabilirsiniz.

 • Nazım ülker 15 Aralık 2020 16:43

  Ben işyerinden bir yere imza atmadan ayrıldım ve içerde 7.500 tl alcağım vardi işverenle mahkemelik olduk şimdide isveren bnim o tarihte habersiz gelmediğimi idia ediyor ama bn çıkmadan önce haber vermiştim mesaj la mesajlar telefon arizam nedeni ile silindi başka türlü nasıl kanıtlaya bilirim

  • Besler Hukuk 22 Aralık 2020 18:52

   Hukuki gerekçenizin ne olduğu önemli. Haklı nedense işverenin söyledikleri çok önemli değil.

 • Erkan Coşkun 9 Aralık 2020 01:23

  Kendi isteyimle işi bırakıp 3600 den yararlanıp kıdem tazminatı alabilirmiyim 2018 Mart ayında işe başlama tarihi

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:49

   Alabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamızdan kıdem tazminatınızı hesaplayabilirsiniz.

 • hidayet 8 Aralık 2020 14:43

  işveren 11 ay sonra sözleşmeye ek sözleşme ile aldığımız ücrete mesai ücretleri dahildir bundan öncekiler için işverene talepte bulunmayacağım yazıyor. 300 saat mesaim var ne yapabilirim.

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:14

   Yıllık 270 saate kadar geçerli maalesef. Tabi asgari ücretin üzerindeyse maaşınız.

 • Ahmet Arslan 7 Aralık 2020 17:10

  28.09.2016 da işe giriş yaptım. İşyeri acacam diye işyerine işten cikacagimi söyledim. Müdür de biz seni cikartamayiz ama sen istifa etmen lazım dedi. Tazminatım 19 bin TL tutuyordu. 15 bin verebilirim dedi. Ama 21 gün yıllık iznim vardı onu vermedi. Bide ihbarı zaten vermiyoruz dediler. İstifa dilekçesini bir nedene bağlı olmadan doldurdum. İşten çıkış tarihi 13.11.2020 . Sizce dava açsam kazanabilirmiyim iyi günler

 • Rasim Bolkepce 2 Aralık 2020 19:35

  Merhabalar. Sendikasız işyerinde sendika çoğunluğu sagladi ve yetki için başvurdu. Ancak işyeri mahkemeye itiraz etti. Şuan hala mahkeme devam ediyor. Bu arada işyerinde sendikaya üye olarak çalışmaya devam eden işçiler var. İşveren bunları sendikadan istifa ettirmeye çalışıyor. Sendikadan istifa eden işçiler daha sonra işten herhangi bir sebeple çıkarıldığında hak kaybına uğrarlar mi? Yoksa ne olursa olsun senndikadan istifa etmemeleri mi gerekiyor?

  • Besler Hukuk 4 Aralık 2020 17:31

   Sendikadan istifa etmeyin. Bu gerekçeyle işten çıkarırlarsa 1 yıllık ücretiniz tutarında sendikal tazminat ödemek zorunda kalırlar.

 • İLKER ERGEN 1 Aralık 2020 19:58

  ÖNCELİKLE KOLAY GELSİN ,BEN 5-6 SENE SÖZLEŞMESİZ İŞYERİNDE CALIŞTIM.YAPTIGIM İŞ MOBİLYACILIK. İŞİM AGIRDI .ALDIGIMIZ MAAS UZERINDEN DEĞİL ASGARİ UCRET UZERINDENN SIGORTAMIZ GOZUKTU GUNDE 10-12 SAAT ARASINDA CALISTIM ?İŞİM HARİCİNDE BOYA DUVAR KAGIDI GIBI İŞLER YAPTIM.AMA İŞİM AGIR OLDUGU İÇİN BOYUN FITIGÌ AMELIYATI GECIRDIM.VE SIRTIMDA 2 ADET TUMOR YANI ILTIHAPLI ROMATIZMA OLDUGUNU OGRENDIM .BU NEDENLERDEN DOLAYI ISTIFA DILEKÇEMDE BELİRTEREK İSTİFA ETTİM.İSVERENIM O ISYERINDEKI ISTIFAMI KABUL EDECEGINI AYNI SEKTOR OLAN DIGER SIRKETTE DEVAM ETMEM İÇİN ISRAR ETTİ.BENDE OK DEYIP 8 AY SONRA SEZON SONUNDA BIRAKACAGIMI SOYLEDIM.KABUL ETTI.BIR SIRKETINDEN DIGER SIRKETINE RAPOR BITINCE GECIS YAPILDI.VE 8AY SONRA İŞTEN ÇIKTIM’.BIR HAFTA SONRA TAZMINAT ISTEDIM .IKI AYDIR DURMADAN OYALADILAR.BUGUN BEN ISTEMEDIGIM SURECE 12 AY TAKSITLE ODEME YAPACAGIM DEDILER.BENDE KABUL ETMEDIM.İŞYERIME GEREKLI MERCIYE BASVURACAGIM DIYINCE BIZDE SENDEN TAZMINAT ALMAK İÇİN DAVA ACACAGIZ DIYE BILGI VERDI .ŞİMDİ BEN BU DURUMDA NASIL BIR YOL İZLEMELIYIM

 • Özlem gümüş 21 Kasım 2020 22:09

  01 11 2013 ye iş başı yaptım Kendi iş yerimi açmak için 05 10 2020 tarihinde işten ayrıldım hafta da 5 gün çalışma sabah 8 akşam 6 hafta sonu yoktu fazla mesai yoktu ücretler banka hesabina geciyor çıkış bildirdim 1 ay daha çalıştım tazminat ödemesi yapmadılar artı çıkışı imzaladım tazminat alabilir miyim.

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 16:30

   İstifa dilekçesinde gerekçe bildirmediyse ya da genel ifadeler kullandıysanız dava açabilirsiniz. Tazminat hesaplama için bu konudaki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 • Özge Arkan 9 Kasım 2020 17:06

  Merhaba yazınızı okudum kısa süre önce iş yerimden istifa ettim ancak yukarıda bahsettiklerinizin hiçbirine istifa dilekcem de yer vermedim. Oysa neredeyse her hafta bir gün fazla calistiriliyor ve ek ücret almıyordum. Is yerinde iş kazası geçirdim bildirmemi istemediler gibi bir sürü şey yaşadım. Bu durumda ne yapmalıyım ne gibi haklarım var yardımcı olursanız çok sevinirim iyi günler

 • Oğuzhan Ünal 1 Kasım 2020 03:21

  Merhabalar öncelikle yazınızı baştan sona okudum ve mobbing yolu ile zorla istifa ettirildim bunun dışında çalıştığım süre içerisinde hakarete hor görülmeye mahkum edilerek diğer işçilerden izole edilerek zorlandırıldım ama mevcut durumda şahitlik edebilcek herhangi bir şahitlik yapacak personel olucağını düşünmüyorum onlarında mobingle yada işine kaybedeceği korkusuyla yapmayacaklarını düşünüyorum ne yapmam gerektiği konusunda yardımcı olabilir misiniz? 1,5 yıllık bir süreyle çalıştım

  • Besler Hukuk 3 Kasım 2020 13:40

   Mobbingin varlığı hususunda yazılı bir mesaj, mail vb. bir belge yoksa dava açmanız zor. İstediğiniz kişiyi mahkeme aracılığıyla duruşmaya getirebilirsiniz ancak sizin lehinize konuşma ihtimalleri düşük.

 • Serkan Avcı 23 Ekim 2020 21:46

  5 yildizli otelde oda temizleme yani kat gorevlisiyim.5 senem bitti.pandemi riskinden dolayi korkuyorum tazminatimi alarak cikabikirmiyim

 • Hakan Berber 9 Ekim 2020 18:45

  Merhabalar eşim 8 senedir özel bir hastanede hemşire olarak çalışıyor, 2 çocuğumuz var biri 1 yasindq bakima ihtiyacı var.babannesi bakıyordu oda rahatsızlandı mecburen annesi bakmasi lazim.istifa verdi esim herhangi bir hak vermeyecekleri söylediler bizim yapmamiz gereken herhangi birsey varmidir teşekkürler

  • Besler Hukuk 9 Ekim 2020 18:55

   İstifa dilekçesinde gerekçe belirtmediyse ve bu sayfada yazan durumlardan biri söz konusu ise dava açabilir.

 • Musa Kazım Bardakcı 8 Ekim 2020 14:56

  Dilekcede sunu yazdim 23.08.2019 tarihinde calısmaya basladigim yurtici kargo keykubat subesinden 07.10.2020 tarihinde kendi istegimle ayrılmak istiyorum yazdim

  • Besler Hukuk 8 Ekim 2020 17:58

   İstifa eden işçinin hakları konulu makalemizin inceleyin. Oradaki haklarınızdan biri eksik ödeniyorsa onu gerekçe göstererek tazminat alabilirsiniz.

 • Musa Kazım Bardakcı 8 Ekim 2020 12:46

  İyi günler Ben yurtici kargoda calisiyordum 7 ekim çarşamba günü dağtım yaptiğim bölge haricinde başka bölgenin dağıtımın yapmami istediler bundan kaynakli sorundan dolayi isten istifa ettim benden dilekce doldurmami istediler. 14 gün yıllık izin hakkimi ve tazminat hakkimi alabilirmiyim. Teşekkürler

  • Besler Hukuk 8 Ekim 2020 13:13

   İstifa dilekçenizde ne yazdığınız önemli. Gerekçe göstermediyseniz ve haklı bir fesih nedeni varsa tazminat alabilirsiniz. Tazminat hesaplama için bu konudaki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Yıllık izin hakkınızı her durumda vermeleri gerekir.

 • İhsan özaltun 22 Eylül 2020 07:57

  An itibari ile çalışmış olduğum iş yerinden 22.09.2020 tarihinde istifami vererek ayrıldım. İş yeri maaş ücretimi ne kadar bir süre içerisinde ödemek zorundadır. Teşekkürler

  • Besler Hukuk 22 Eylül 2020 09:53

   Derhal ödemek zorundalar. Herhangi bir süre yok.

 • Hüseyin Meral 1 Eylül 2020 11:54

  Merhabalar, 2009-2020 yılları arasında çalıştığım özel şirketten 1475 sayılı iş kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasının 5 numaralı bendine dayanarak istifa ettim. Yasal olarak kıdem tazminatımı da aldım fakat 2019 yılı tam yıl olarak çalıştığım performans primim tarafıma ödenmedi.Aktif olarak çalışan eski iş arkadaşlarıma ödenmesine rağmen tarafıma herhangi bir gerekçe de gösterilmedi. Yasal olarak iş verenin kazanılmış hakkı tek taraflı olarak fes edebilme yetkisi var mıdır? Performans primimi alabilir miyim ? Nasıl bir yol izlemem lazım?
  Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 2 Eylül 2020 13:41

   Sizle aynı konumdaki işçilere ödenip size ödenmediyse dava açabilirsiniz.

 • Bülent 20 Ağustos 2020 21:41

  1.6.2020 tarihinde işebaşladım kendi isteğim ile 21.8.2020 tarihinde işten ayrılacağım 2 hafta daha çalışmam zorunlu mu

  • Besler Hukuk 21 Ağustos 2020 14:07

   İşverene bildirip iki hafta daha çalışmazsanız işveren ihbar tazminatı talep edebilir. Ancak o kadar küçük bir rakam için işçiye dava açan işveren görmedim şimdiye kadar.

 • Kadir tunç 16 Ağustos 2020 23:32

  Markette çalışıyorum haftada bir gün full sabah 9 akşam 9 yemek saatini 1:30 dk dediler ama 30 dk bile kullanamıyorum bolge sorumlusu hakaret ediyor ben istifamı verdim şimdi önümde 15 gün var yardımcı olursanız sevinirim

 • Aslan Güvenç 15 Ağustos 2020 14:36

  Selam ben 8aydır çalışıyom normal mesai dışında çalıştırılmak istenen işçiyim 8/30 18/30 olan normal çalışmamız var ama işveren tarafından sabah 5de sevkıyata cıkıyorum ildısı aksam 18/30 sadece ayda 2saat mesai veriyor agi 2çocuk var ama 280 TL yatırıyor 311 TL olması gereken yıllık izinim yok benden bordrodan kesti izinleri ben nasıl bir yol izlemem gerekir ptt iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderdim yazı işyeri ne teşekkürler şimdiden

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:34

   İşçilik alacaklarınız eksik ödendiği için iş akdinizi feshedebilir ve tazminat alabilirsiniz.

 • Cüneyt (soyisim vermek istemem) 10 Ağustos 2020 23:26

  Merhabalar, öncelikle aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.
  5 yıl sonunda işten ayrılmaya karar verdim. Durum özetle aşağıdaki gibidir. Haklı fesih konusunda fikir rica ediyorum.
  1- Çalışma saatleri 08.00- 18.00 + Cumartesi
  2- Aci durumlarda işe gittim.
  3- Bir çok bayram, tüm resmi tatil lerde çalıştım.
  4- Parça parça toplam 30 gün yıllık izin kullandım.
  5- Bordrolarımı görmedim. (İlk sene hariç)
  6– Fazla mesailerim yatırılmadı.(beyaz yaka müdürüm diye)
  7- Bu sene zam almadım.
  8- Pandemi süresince KÇÖ lü gösterildim. Ama tüm hafta gece + gündüz çalıştırıldım.
  9- Acil durumlarda hafta sonu dahil işe gittim
  10- Şehir dışına çıkmam dahi çok görülüyor.

  Sanırım konuştukça daha çıkacaktır.
  Yeni işe başlamam için 8 hafta ihbarım var, yeni iş yeri bekleyebilirim diyor. Ben de haklarımın en azından bir kısmını almak istiyorum. Yol gösterebilir misiniz.

  Saygılarımla

 • Cem 4 Ağustos 2020 21:11

  Merhaba, 1998 sigorta başlangıcım pandemi sebebi ile ucretsiz yıllık izindeyim. 3 ay oldu süreç uzayacak gibi 3600 ile istifa edersem kıdem tazminatım dışında ne alabiliyorum 26 gün yıllık iznim var , yol parası , sodexo yemek kartım var bunlarida alabilirmiyim veya bunlar dışında Agi vs + neler var. Teşekkürler

 • Ceylin Ömer 3 Ağustos 2020 17:12

  Öğretmenim seneye sözleşme yenilemiycem dedim istifa istendi kıdem tazminatı alabilir miyim

 • Şahin DEMİRTAŞ 29 Temmuz 2020 14:16

  8 yıl hizmet verdiğim kurumdan bir kamu kuruluşunun sınavını kazandığım için ayrılmak istediğimi beyan ettim. Çıkış işlemim yapılmadı ve diğer kuruma başlayabilmek için farklı bir kurumun sınavını kazanarak orada çalışacağım için ayrıldığımı belirterek istifa dilekçesi verdim. Tazminatlarımı talep edebilir miyim

 • yaşar oc 19 Temmuz 2020 10:52

  Kazandığım kıdem tazminatı mı avukatım alabilmek için icra dava sı açtı sonra şirket iflas vermiş o yüzden tahsil edemiyorum dedi ve dosyamı elime verdi bende başka avukata vermek istedim baktı ve vekalet verdiğin avukat dosyayı kapatmış dava düşmüş tekrar canlandurnası lazımdır dedi avukatıma söyledim parasını alamıycam davayı neden canlandırıyım dedi ve kim alacaksa davayı ocanlandırsın dedi ne yapmalıyım

 • Duygu dmrl 19 Temmuz 2020 09:46

  Merhaba ben 3 buçuk yıldır özel bi sektörde çalışıyorum ancak çok fazla psikoljik baskı var bu hafta haftalık çalışma saatim 70 i geçti ve düzensiz vardıya yazılıyor gereğinden fazla iş yükü de söz konusu tabi.
  Bir kaç defa sinir krizi geçirdim ve ambulans ile hastane ye kaldırırım çalıştığım yerden istifa etmek ama tazminatımı almak istiyorum nasıl bi yol izlemeliyim

 • murat uslu 18 Temmuz 2020 00:41

  12 yıl çalıştığım firmadan istifa ettim
  bir mağazadan irsaliye karşılığı ürün almam gerekirken irsaliyesiz birkaç ürün aldım kamera kayıtları var
  bunun yüz kızartıcı suç ve görevi kotüye kullanma olduğunu söylediler
  sonrasında mahkemede kaybedeceğimi ve sicilimin kirlenip iş bulamayacağımı söylediler
  bende doğal olarak istifa ettim
  bu durumu da hata yapmışım karışıklık olmuş deyip istifa etmesem mahkeme yoluna gitsek daha doğru mu olurdu?
  bu istifa için baskı altındaydım deyip karşı dava açsam sonuç ne olur
  bilgilendirirseniz sevinirim

 • Osman Kılınc 14 Temmuz 2020 10:57

  İ günler ben 13 Nisan 2020 de ,3 yıl 2bucuk ay çalıştıgim iş yerinden istifa ettim.ama kamuda işçi alımı vardı ona girdim,o işyerindn kıdem tazminatı alabilir miyim,kendin istifa ettigin için hakkın yok dediler işveren

  • Besler Hukuk 14 Temmuz 2020 15:20

   İşverenin haklı neden teşkil eden bir hukuka aykırı uygulaması varsa alabilirsiniz.

 • Nevzat Arslan 6 Temmuz 2020 15:41

  Yanımda calistirdiğim personel 1yil 6ay dan fazla kızının iş yerinde mesayisini harcamakta ve 3 ay önce eşim hasta bahanesi ile işi bırakıp gitmiş .ticari minibüs işi yapmaktayım ve araç 3 gün bağlandı bıraktığı kişi kayıtlı olmadığı için tazminat yada fazla mesayi alabilirmi

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2020 15:58

   İşten ayrılmasına farklı bir gerekçe göstermezse tazminat alamaz. Haftalık 45 saatten fazla çalıştıysa fazla çalışma ücreti alabilir.

 • Ayşe doğan 4 Temmuz 2020 12:54

  30.06.2020 tarihinde istifa ederek işten ayrıldım başka bir iş bulduğum için. Ve istifa ederek ayrıldığım için bi hak talep edemiyorum diye biliyorum doğru mu? içeride de kullanmadığım yaklaşık 30 günlük yıllık iznim var ve içerideki izin paramın hepsini vermiyor ne yapmam gerekiyor? Asgari ücretinde altında maaş alıyordum nasıl bir yol izlemem gerekiyor fikir verebilir misiniz? (işe giriş tarihim 01.02.2015)

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2020 11:23

   Asgari ücretin altında çalıştırılmanız size haklı nedenle fesih imkanı vermektedir. İstifa nedeninizi dava aşamasında açıklamanız mümkündür. Dava açarak asgari ücretin altında ödenen maaşlarınızı, yıllı izin ücretlerinizi ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 • Barış BALTACI 23 Haziran 2020 00:38

  3.5 yıl çalıştım bana hakkini vericem sen dilekçeni yaz dedi özel sebepler ‘ten yazdım imza attim ama para yatırmadı ve şoförlük günlük 11 12 saat çalıştım hafta sonlari 1 yil çalıştım ayrica yıllık izinlerim bile var ne yapmalıyım

  • Besler Hukuk 23 Haziran 2020 10:18

   Fazla çalışma, hafta sonu tatili, yıllık izin haklarınızı tanıkla ispat ederek alabilirsiniz. Tazminat kısmı biraz yoruma açık ancak diğer alacaklarınız çok daha fazla tutacaktır.

 • Serkan tezgörür 10 Şubat 2020 15:01

  1 senemi doldurma 1 ay kala piskolojik baskılar nedeniyle işten ayrıldım yasal olarak haklarım nedir?

  • Besler Hukuk 10 Şubat 2020 17:45

   Mobbing kapsamına girebilecek baskılar söz konusu ise manevi tazminat söz konusu olabilecektir.

 • MUSTAFA GÖDA 9 Ocak 2020 17:13

  MERHABA ÖZEL BİR ŞİRKETTE ÇALIŞIYORUM ALDIGIM MAAS 2500 TL AMA SGK ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN YATIRILIYOR MESAİ ÜCRETLERİ VE MAAŞIN ASGARİDEN KALAN BÖLÜMÜNÜ ELDEN ALIYORUM.
  İŞTEN KENDİ İSTEGİMLE AYRILMAM DURUMUNDA TAZMİNAT ALABİLİRMİYİM. NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM. 03/02/2015 YILINDA İŞE GİRDİM O ZAMANDAN BU ZAMANA TOPLAM TAZMİNAT HAKLARIM NELERDİR.HAFTA SONU VEYA RESMİ TATİL GÜNLERİNDE GÜNLÜK MESAİ SAATİM BAZ ALINARAK ÜCRET ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. SİZDEN RİCA DETAYLI BİLGİ VERİRMİSİNİZ?.

  • Besler Hukuk 9 Ocak 2020 17:37

   Bahsettiğiniz hukuka aykırılıkları gerekçe göstererek, iş akdinizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Bu durumda kıdem tazminatınızı ve eksik ödenen diğer işçilik alacaklarınızı talep edebilirsiniz.

 • Damla Yılmaz 14 Ekim 2019 16:37

  Caner Bey işyerimde tarafıma mobbing yapıldığı için istifa etmek zorunda kaldım ve istifa edeli bir ay oldu. Dava açsam tazminat alabiliri miyim? Teşekkürler…

  • Besler Hukuk 15 Ekim 2019 08:31

   Merhaba Damla Hanım

   Mobbingin varlığına dair ciddi emarelerin olduğunu dahi ispatlamanız yeterli. Yani Yargıtay kararları doğrultusunda bu tür davalarda kesin ispat aranmıyor. İddialarınızı ispatlayabilirseniz manevi tazminat ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

   İyi günler

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI
  ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI
  1 Nisan 2020   Özel sektörde ücretsiz izin hakkı koronavirüs salgını döneminde iş hayatında tekrar gündeme geldi. Koronavirüsün en çok etkilediği kesimlerin başında işçiler geliyor. Ekonominin daralması iş...
 • MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
  MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
  26 Kasım 2020   Malulen emeklilik şartları her geçen gün zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle sıklıkla merak edilmeye başlanmıştır. Zira iş kazası geçiren veya başka bir nedenle malul olan...
 • PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  6 Nisan 2021   Pazar günleri ve hafta tatilleri, işçilerin dinlendiği, sosyal hayatına vakit ayırdığı ve aynı zamanda verimini de arttırdığı zaman dilimidir. İşçilerin sürekli bir biçimde çalışması...
 • ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?
  ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?
  8 Ocak 2021   İşverenlere tek taraflı olarak ücretsiz izin kullandırma hakkı tanınması işçileri oldukça zor bir durumda bırakmıştır. İşçi ya 1170 TL sefalet ücretiyle yaşamak zorunda kalmakta...
 • İŞ KAZASI NEDİR?
  İŞ KAZASI NEDİR?
  23 Kasım 2018   İş kazası geçiren işçilerin sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır. 2020 yılının ilk beş ayında 737 işçi hayatını kaybetmiştir. Bir yılda ortalama 422.000...