0216 387 0 388

İstifa Eden İşçinin Hakları Nelerdir?

İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi istifa ediyor. Çoğu kişi kendi işten çıktığında hiçbir tazminat veya işçi hakkını alamayacağını düşündüğünden kanuni haklarından yararlanamıyor. Bilinenin aksine istifa eden işçinin tazminat ve diğer işçilik haklarını alması mümkün. İstifa eden işçinin haklarını sizin için derledik. İş hukuku avukatlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye İş Hukuku Avukatı makalesinden ulaşabilirsiniz.

 

1) Kıdem Tazminatı – İstifa Eden İşçinin Hakları

İşten ayrılmak istediğinizde kıdem tazminatı alabilmeniz için en az bir yıl süre ile iş yerinde çalışmış olmanız şarttır. Ayrıca İş Kanunu uyarınca “haklı neden” olarak kabul edilen istifa sebeplerinden birini gerekçe olarak göstermeniz gerekir. İşçi için haklı istifa nedenlerinden en yaygın olanı ücret ve diğer işçilik haklarının eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesidir. Aşağıdaki başlıklarda belirttiğimiz işçi haklarından herhangi birinin eksik ödenmesi halinde haklı nedenle istifa edebilirsiniz. Bu durumda istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Bunlara ilaveten;

 • Kadın işçi evlendiği tarihten bir yıl içerisinde evlilik nedeniyle işten çıkması halinde kıdem tazminatı alabilir.
 • Erkek işçi askerlik nedeniyle işten çıkması halinde kıdem tazminatı alabilir.
 • İşe giriş tarihinin SGK’ya geç bildirilmesi, SGK primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması, SGK kayıtlarında gerçeğe aykırı olarak giriş – çıkış yapılması haklı nedenle istifa nedenleridir. Bu durumda kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
 • Sigorta başlangıcınızın 08.09.1999 tarihinden önce olması ve 3600 gün prim ödemeniz kaydıyla emeklilik nedeniyle işten çıkabilir, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmazsa, yaptığınız iş nedeniyle meslek hastalığı geçirirseniz veya sağlığınız için tehlikeli bir durum ortaya çıkarsa işten çıkarak, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
 • İşveren tarafından hakarete veya cinsel tacize uğrarsanız  haklı nedenle iş akdinizi sonlandırabilir, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
 • İş yerinde herhangi birinin size cinsel tacizde bulunması ve bu durumu bildirmenize rağmen önlem alınmaması durumunda işten ayrılarak, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

Bunların dışında iş yerinde uğramış olduğunuz herhangi bir haksızlık ya da kanuna aykırı bir uygulama da haklı istifa nedeni olarak kabul edilebilir. Bu nedenle uzman bir işçi avukatından hukuki destek almanızda fayda vardır.

 

2) Fazla Mesai Ücreti

Haftalık mesai saatlerinizin toplamı 45 saati aşıyorsa kanunen fazla çalışıyorsunuz demektir. Bu süreyi hesaplarken mola sürelerini düşmeniz gerekiyor. Örneğin 09.00 – 18.00 saatleri arasında 1 saat öğle molası vererek haftada 6 gün çalışıyorsanız; Günlük 8 saat X 6 gün = 48 Saat çalışıyorsunuz demektir. Bu durumda her hafta 3 saat fazla çalışma ücretine hak kazanıyorsunuz. Bunun dışında günlük 11 saatten fazla çalışmanız veya 20.00-06.00 saatleri arasında 7,5 saatten fazla çalışmanız halinde de fazla çalışma ücretine hak kazanırsınız.

Fazla çalışma ücretine hak kazanmanız halinde işvereninizin saatlik ücretinizin % 150 ‘si tutarında size ödeme yapması gerekir. Fazla çalışma ücretinizin ödenmemesi veya eksik ödemesi halinde işten çıkabilir istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Buna ilaveten çalıştığınız süre boyunca ödenmeyen fazla çalışma ücretlerinizin tamamını bankalarca verilen en yüksek faizi ile birlikte alabilirsiniz.

 

3) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Ülkemizdeki ulusal bayram ve genel tatil günleri 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve dini bayramlarımıza denk gelen günlerdir. Sözleşmenizde resmi tatil günlerinde çalışma yapacağınıza dair hüküm yoksa bu günlerde çalışmak zorunda değilsiniz. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmanız halinde o gün kaç saat çalıştığınıza bakılmaksızın bir günlük ücretiniz kadar ilave ücret işvereniniz tarafından ödenmelidir. 

Ulusal bayram ve genel tatil ücretinizin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde haklı nedenle işten çıkabilir ve istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Buna ilaveten çalıştığınız süre boyunca ödenmeyen ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinizin tamamını bankalarca verilen en yüksek faizi ile birlikte alabilirsiniz.

 

4) Yıllık İzin Ücreti – İstifa Eden İşçinin Hakları

Yıllık İzin Ücreti - İstifa Eden İşçinin Hakları

İş yerinde;

 • 1 yıl ile 5 yıl arasında çalıştığınızda 14 gün,
 • 5 yıl ile 15 yıl arasında çalıştığınızda 20 gün,
 • 15 yıl ve daha fazla çalıştığınızda her yıl 26 gün yıllık izine hak kazanırsınız.

İşvereniniz tarafından yıllık izne hak kazandığınız tarihten itibaren bir yıl içerisinde yıllık izin hakkınız kullandırılmadığı takdirde, işten çıkabilir ve istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ayrıca kullandırılmayan yıllık izin süreniz kaç günse o kadar güne karşılık gelen ücretinizi alabilirsiniz.

 

5) AGİ (Asgari Geçim İndirimi)

Asgari geçim indirimi; işçiler ve işçilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler için uygulanan gelir vergisi indirimidir. Asgari geçim indirimi evli olup olmamanıza, eşinizin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayınıza göre değişik tutarlarda her yıl yeniden belirlenir. 2018 yılı için belirlenen AGİ tutarlarına yukarıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tabloda medeni durumunuza göre belirtilen tutarlarda asgari geçim indiriminin her ay size ödenmesi gerekir. Aksi takdirde iş akdinizi haklı nedenle feshederek istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Buna ilaveten çalıştığınız süre boyunca eksik ödenen asgari geçim indirimi tutarlarını da alabilirsiniz.

 

6) Hafta Tatili Ücreti 

Her işçiye yedi günlük çalışma süresi içerisinde 1 gün (24 saat kesintisiz olarak) izin verilmesi gerekmektedir. Hafta tatiliniz olan günde çalışmanız halinde günlük ücretinizin % 50 fazlası tutarında hafta tatili ücreti tarafınıza ödenmelidir. Günlük ücretinizin 100 TL olduğunu düşünürsek, hafta tatilinde çalışmasanız dahi ödenecek olan 100 TL’ye ilaveten günlük ücretinizin % 50 fazlası olan 150 TL’nin ayrıca ödenmesi gerekmektedir.

Hafta tatili ücretlerinizin % 50 zamlı bir şekilde ödenmemesi halinde istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ayrıca çalıştığınız süre boyunca eksik ödenen hafta tatili ücretlerinizi de bankalarca verilen en yüksek faizi ile birlikte alabilirsiniz.

 

7) Eşit Davranmama Tazminatı

İşveren haklı bir sebep bulunmadıkça işçileri arasında ayrım yapamaz, tüm işçilere tanıdığı haklardan yalnızca bir veya birkaç işçiyi mahrum bırakamaz. İşverenin en sık görülen eşit davranma ilkesine aykırı uygulamaları şunlardır;

 • İş yerinde servis hizmeti verilmesine rağmen servisten yararlanamayan işçilere yol ücreti verilmemesi,
 • Tüm işçilere zam yapılırken bazı işçilere yapılmaması,
 • Hamile olan işçinin işten çıkarılması veya görev tanımıyla bağdaşmayacak işler verilmesi,
 • Bazı işçilere ikramiye verilirken bazılarına verilmemesi,
 • Cezalandırma amacıyla diğer işçilerden farklı mesai saatleri uygulanması,
 • İş yerinde verilen sosyal yardımlardan (yemek, giyecek vb.) bazı işçilerin yararlandırılmaması

Bu ve bunlara benzer hallerin varlığın halinde iş akdinizi haklı nedenle feshedebilir ve istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.. Ayrıca eşit davranma yükümlülüğüne aykırı hareket eden işvereninizden 4 aylık ücretiniz tutarında tazminat talep edebilirsiniz.

 

8) Sendikal Tazminat

İşveren sendikalı işçilerle sendikasız işçiler arasında çalışma şartları bakımından herhangi bir ayrım yapamaz (toplu iş sözleşmesi hükümleri dışında). Hiçbir işçi sendikaya üye olduğu gerekçesi ile işten çıkarılamaz, sendikal faaliyetlerde bulunduğu için farklı bir muameleye tabi tutulamaz.

Sendikalı olmanız nedeniyle işveren tarafından bu benzeri uygulamalara maruz bırakılmanız halinde işten çıkarak istifa eden işçilerin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ayrıca en az bir yıllık ücret miktarınız kadar da sendikal tazminat alabilirsiniz.

 

9) Mobbing (Psikolojik Taciz) Nedeniyle Manevi Tazminat

Mobbing genellikle işçinin istifa etmesi veya başkaca bir amaçla işçinin üzerinde sistematik bir şekilde baskı kurulmasıdır. Mobbing kapsamına girebilecek en yaygın davranışlar; işçinin sürekli yüksek sesle azarlanması, diğer işçilerden izole edilmesi, sürekli eleştirilmesi, hakkında söylentiler çıkarılması, hoş olmayan imalarda bulunulması, anlamsız ve aşağılayıcı işler verilmesi, sürekli görev yerinin değiştirilmesi vb. davranışlardır.

İş yerinde bu kapsamda değerlendirilebilecek davranışlarla karşılaşmanız halinde, haklı nedenle iş akdinizi feshederek istifa eden işçinin hakları ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ayrıca maruz kaldığınız psikolojik şiddetin ağırlığına göre yüklü miktarlarda manevi tazminat da talep edebilirsiniz.

 

İstifa Eden İşçinin Hakları Yanar Mı? İstifa Dilekçesi Vermeli Misiniz?

İşvereninize işten ayrılmak istediğinizi söylediğinizde istifa dilekçesini doldurmanızı isteyecektir. Yukarıda bahsettiğimiz durumlardan herhangi biri söz konusu ise işten ayrılırken hiçbir belgeye imza atmak zorunda değilsiniz. Ayrıca belirli bir süre önceden işvereninize işten çıkacağınızı bildirme zorunluluğunuz da bulunmamaktadır. Bu nedenle tamamen işveren lehine düzenlenmiş olan ve hiçbir gerekçe yokken işten çıkmak istediğiniz anlamını içeren istifa dilekçesi örneklerini imzalamayın.

İstifa dilekçesi imzalasanız dahi dilekçenizde fesih nedenine ilişkin genel ifadelere yer verilmişse kıdem tazminatını ve istifa eden işçinin haklarını almanız mümkündür. Ayrıca kıdem tazminatı dışındaki ücret ve diğer işçilik haklarınız için dava açmanız her durumda mümkündür. Hak kaybına uğramamanız açısından işten çıkmaya karar verdiğinizde iş hukuku alanında uzman bir işçi avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. İş hukuku alanında uzman olan avukatınız gerekli hukuki gerekçeleri içerir fesih bildirimini sizin adınıza düzenleyerek işverene gönderecektir. Bu şekilde alacaklarınızın tamamı için faiz işlemeye başlayacağı gibi neden işten ayrıldığınız da şüpheye yer bırakmayacak şekilde delillendirilmiş olacaktır. İş kazası hakkında bilgi almak için şu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: İş Kazası Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

36 Soru

 • Hakan Berber 9 Ekim 2020 18:45

  Merhabalar eşim 8 senedir özel bir hastanede hemşire olarak çalışıyor, 2 çocuğumuz var biri 1 yasindq bakima ihtiyacı var.babannesi bakıyordu oda rahatsızlandı mecburen annesi bakmasi lazim.istifa verdi esim herhangi bir hak vermeyecekleri söylediler bizim yapmamiz gereken herhangi birsey varmidir teşekkürler

  • Besler Hukuk 9 Ekim 2020 18:55

   İstifa dilekçesinde gerekçe belirtmediyse ve bu sayfada yazan durumlardan biri söz konusu ise dava açabilir.

 • Musa Kazım Bardakcı 8 Ekim 2020 14:56

  Dilekcede sunu yazdim 23.08.2019 tarihinde calısmaya basladigim yurtici kargo keykubat subesinden 07.10.2020 tarihinde kendi istegimle ayrılmak istiyorum yazdim

  • Besler Hukuk 8 Ekim 2020 17:58

   İstifa eden işçinin hakları konulu makalemizin inceleyin. Oradaki haklarınızdan biri eksik ödeniyorsa onu gerekçe göstererek tazminat alabilirsiniz.

 • Musa Kazım Bardakcı 8 Ekim 2020 12:46

  İyi günler Ben yurtici kargoda calisiyordum 7 ekim çarşamba günü dağtım yaptiğim bölge haricinde başka bölgenin dağıtımın yapmami istediler bundan kaynakli sorundan dolayi isten istifa ettim benden dilekce doldurmami istediler. 14 gün yıllık izin hakkimi ve tazminat hakkimi alabilirmiyim. Teşekkürler

  • Besler Hukuk 8 Ekim 2020 13:13

   İstifa dilekçenizde ne yazdığınız önemli. Gerekçe göstermediyseniz ve haklı bir fesih nedeni varsa tazminat alabilirsiniz. Tazminat hesaplama için bu konudaki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Yıllık izin hakkınızı her durumda vermeleri gerekir.

 • İhsan özaltun 22 Eylül 2020 07:57

  An itibari ile çalışmış olduğum iş yerinden 22.09.2020 tarihinde istifami vererek ayrıldım. İş yeri maaş ücretimi ne kadar bir süre içerisinde ödemek zorundadır. Teşekkürler

  • Besler Hukuk 22 Eylül 2020 09:53

   Derhal ödemek zorundalar. Herhangi bir süre yok.

 • Hüseyin Meral 1 Eylül 2020 11:54

  Merhabalar, 2009-2020 yılları arasında çalıştığım özel şirketten 1475 sayılı iş kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasının 5 numaralı bendine dayanarak istifa ettim. Yasal olarak kıdem tazminatımı da aldım fakat 2019 yılı tam yıl olarak çalıştığım performans primim tarafıma ödenmedi.Aktif olarak çalışan eski iş arkadaşlarıma ödenmesine rağmen tarafıma herhangi bir gerekçe de gösterilmedi. Yasal olarak iş verenin kazanılmış hakkı tek taraflı olarak fes edebilme yetkisi var mıdır? Performans primimi alabilir miyim ? Nasıl bir yol izlemem lazım?
  Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 2 Eylül 2020 13:41

   Sizle aynı konumdaki işçilere ödenip size ödenmediyse dava açabilirsiniz.

 • Bülent 20 Ağustos 2020 21:41

  1.6.2020 tarihinde işebaşladım kendi isteğim ile 21.8.2020 tarihinde işten ayrılacağım 2 hafta daha çalışmam zorunlu mu

  • Besler Hukuk 21 Ağustos 2020 14:07

   İşverene bildirip iki hafta daha çalışmazsanız işveren ihbar tazminatı talep edebilir. Ancak o kadar küçük bir rakam için işçiye dava açan işveren görmedim şimdiye kadar.

 • Kadir tunç 16 Ağustos 2020 23:32

  Markette çalışıyorum haftada bir gün full sabah 9 akşam 9 yemek saatini 1:30 dk dediler ama 30 dk bile kullanamıyorum bolge sorumlusu hakaret ediyor ben istifamı verdim şimdi önümde 15 gün var yardımcı olursanız sevinirim

 • Aslan Güvenç 15 Ağustos 2020 14:36

  Selam ben 8aydır çalışıyom normal mesai dışında çalıştırılmak istenen işçiyim 8/30 18/30 olan normal çalışmamız var ama işveren tarafından sabah 5de sevkıyata cıkıyorum ildısı aksam 18/30 sadece ayda 2saat mesai veriyor agi 2çocuk var ama 280 TL yatırıyor 311 TL olması gereken yıllık izinim yok benden bordrodan kesti izinleri ben nasıl bir yol izlemem gerekir ptt iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderdim yazı işyeri ne teşekkürler şimdiden

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:34

   İşçilik alacaklarınız eksik ödendiği için iş akdinizi feshedebilir ve tazminat alabilirsiniz.

 • Cüneyt (soyisim vermek istemem) 10 Ağustos 2020 23:26

  Merhabalar, öncelikle aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.
  5 yıl sonunda işten ayrılmaya karar verdim. Durum özetle aşağıdaki gibidir. Haklı fesih konusunda fikir rica ediyorum.
  1- Çalışma saatleri 08.00- 18.00 + Cumartesi
  2- Aci durumlarda işe gittim.
  3- Bir çok bayram, tüm resmi tatil lerde çalıştım.
  4- Parça parça toplam 30 gün yıllık izin kullandım.
  5- Bordrolarımı görmedim. (İlk sene hariç)
  6– Fazla mesailerim yatırılmadı.(beyaz yaka müdürüm diye)
  7- Bu sene zam almadım.
  8- Pandemi süresince KÇÖ lü gösterildim. Ama tüm hafta gece + gündüz çalıştırıldım.
  9- Acil durumlarda hafta sonu dahil işe gittim
  10- Şehir dışına çıkmam dahi çok görülüyor.

  Sanırım konuştukça daha çıkacaktır.
  Yeni işe başlamam için 8 hafta ihbarım var, yeni iş yeri bekleyebilirim diyor. Ben de haklarımın en azından bir kısmını almak istiyorum. Yol gösterebilir misiniz.

  Saygılarımla

 • Cem 4 Ağustos 2020 21:11

  Merhaba, 1998 sigorta başlangıcım pandemi sebebi ile ucretsiz yıllık izindeyim. 3 ay oldu süreç uzayacak gibi 3600 ile istifa edersem kıdem tazminatım dışında ne alabiliyorum 26 gün yıllık iznim var , yol parası , sodexo yemek kartım var bunlarida alabilirmiyim veya bunlar dışında Agi vs + neler var. Teşekkürler

 • Ceylin Ömer 3 Ağustos 2020 17:12

  Öğretmenim seneye sözleşme yenilemiycem dedim istifa istendi kıdem tazminatı alabilir miyim

 • Şahin DEMİRTAŞ 29 Temmuz 2020 14:16

  8 yıl hizmet verdiğim kurumdan bir kamu kuruluşunun sınavını kazandığım için ayrılmak istediğimi beyan ettim. Çıkış işlemim yapılmadı ve diğer kuruma başlayabilmek için farklı bir kurumun sınavını kazanarak orada çalışacağım için ayrıldığımı belirterek istifa dilekçesi verdim. Tazminatlarımı talep edebilir miyim

 • yaşar oc 19 Temmuz 2020 10:52

  Kazandığım kıdem tazminatı mı avukatım alabilmek için icra dava sı açtı sonra şirket iflas vermiş o yüzden tahsil edemiyorum dedi ve dosyamı elime verdi bende başka avukata vermek istedim baktı ve vekalet verdiğin avukat dosyayı kapatmış dava düşmüş tekrar canlandurnası lazımdır dedi avukatıma söyledim parasını alamıycam davayı neden canlandırıyım dedi ve kim alacaksa davayı ocanlandırsın dedi ne yapmalıyım

 • Duygu dmrl 19 Temmuz 2020 09:46

  Merhaba ben 3 buçuk yıldır özel bi sektörde çalışıyorum ancak çok fazla psikoljik baskı var bu hafta haftalık çalışma saatim 70 i geçti ve düzensiz vardıya yazılıyor gereğinden fazla iş yükü de söz konusu tabi.
  Bir kaç defa sinir krizi geçirdim ve ambulans ile hastane ye kaldırırım çalıştığım yerden istifa etmek ama tazminatımı almak istiyorum nasıl bi yol izlemeliyim

 • murat uslu 18 Temmuz 2020 00:41

  12 yıl çalıştığım firmadan istifa ettim
  bir mağazadan irsaliye karşılığı ürün almam gerekirken irsaliyesiz birkaç ürün aldım kamera kayıtları var
  bunun yüz kızartıcı suç ve görevi kotüye kullanma olduğunu söylediler
  sonrasında mahkemede kaybedeceğimi ve sicilimin kirlenip iş bulamayacağımı söylediler
  bende doğal olarak istifa ettim
  bu durumu da hata yapmışım karışıklık olmuş deyip istifa etmesem mahkeme yoluna gitsek daha doğru mu olurdu?
  bu istifa için baskı altındaydım deyip karşı dava açsam sonuç ne olur
  bilgilendirirseniz sevinirim

 • Osman Kılınc 14 Temmuz 2020 10:57

  İ günler ben 13 Nisan 2020 de ,3 yıl 2bucuk ay çalıştıgim iş yerinden istifa ettim.ama kamuda işçi alımı vardı ona girdim,o işyerindn kıdem tazminatı alabilir miyim,kendin istifa ettigin için hakkın yok dediler işveren

  • Besler Hukuk 14 Temmuz 2020 15:20

   İşverenin haklı neden teşkil eden bir hukuka aykırı uygulaması varsa alabilirsiniz.

 • Nevzat Arslan 6 Temmuz 2020 15:41

  Yanımda calistirdiğim personel 1yil 6ay dan fazla kızının iş yerinde mesayisini harcamakta ve 3 ay önce eşim hasta bahanesi ile işi bırakıp gitmiş .ticari minibüs işi yapmaktayım ve araç 3 gün bağlandı bıraktığı kişi kayıtlı olmadığı için tazminat yada fazla mesayi alabilirmi

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2020 15:58

   İşten ayrılmasına farklı bir gerekçe göstermezse tazminat alamaz. Haftalık 45 saatten fazla çalıştıysa fazla çalışma ücreti alabilir.

 • Ayşe doğan 4 Temmuz 2020 12:54

  30.06.2020 tarihinde istifa ederek işten ayrıldım başka bir iş bulduğum için. Ve istifa ederek ayrıldığım için bi hak talep edemiyorum diye biliyorum doğru mu? içeride de kullanmadığım yaklaşık 30 günlük yıllık iznim var ve içerideki izin paramın hepsini vermiyor ne yapmam gerekiyor? Asgari ücretinde altında maaş alıyordum nasıl bir yol izlemem gerekiyor fikir verebilir misiniz? (işe giriş tarihim 01.02.2015)

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2020 11:23

   Asgari ücretin altında çalıştırılmanız size haklı nedenle fesih imkanı vermektedir. İstifa nedeninizi dava aşamasında açıklamanız mümkündür. Dava açarak asgari ücretin altında ödenen maaşlarınızı, yıllı izin ücretlerinizi ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 • Barış BALTACI 23 Haziran 2020 00:38

  3.5 yıl çalıştım bana hakkini vericem sen dilekçeni yaz dedi özel sebepler ‘ten yazdım imza attim ama para yatırmadı ve şoförlük günlük 11 12 saat çalıştım hafta sonlari 1 yil çalıştım ayrica yıllık izinlerim bile var ne yapmalıyım

  • Besler Hukuk 23 Haziran 2020 10:18

   Fazla çalışma, hafta sonu tatili, yıllık izin haklarınızı tanıkla ispat ederek alabilirsiniz. Tazminat kısmı biraz yoruma açık ancak diğer alacaklarınız çok daha fazla tutacaktır.

 • Serkan tezgörür 10 Şubat 2020 15:01

  1 senemi doldurma 1 ay kala piskolojik baskılar nedeniyle işten ayrıldım yasal olarak haklarım nedir?

  • Besler Hukuk 10 Şubat 2020 17:45

   Mobbing kapsamına girebilecek baskılar söz konusu ise manevi tazminat söz konusu olabilecektir.

 • MUSTAFA GÖDA 9 Ocak 2020 17:13

  MERHABA ÖZEL BİR ŞİRKETTE ÇALIŞIYORUM ALDIGIM MAAS 2500 TL AMA SGK ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN YATIRILIYOR MESAİ ÜCRETLERİ VE MAAŞIN ASGARİDEN KALAN BÖLÜMÜNÜ ELDEN ALIYORUM.
  İŞTEN KENDİ İSTEGİMLE AYRILMAM DURUMUNDA TAZMİNAT ALABİLİRMİYİM. NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM. 03/02/2015 YILINDA İŞE GİRDİM O ZAMANDAN BU ZAMANA TOPLAM TAZMİNAT HAKLARIM NELERDİR.HAFTA SONU VEYA RESMİ TATİL GÜNLERİNDE GÜNLÜK MESAİ SAATİM BAZ ALINARAK ÜCRET ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. SİZDEN RİCA DETAYLI BİLGİ VERİRMİSİNİZ?.

  • Besler Hukuk 9 Ocak 2020 17:37

   Bahsettiğiniz hukuka aykırılıkları gerekçe göstererek, iş akdinizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Bu durumda kıdem tazminatınızı ve eksik ödenen diğer işçilik alacaklarınızı talep edebilirsiniz.

 • Damla Yılmaz 14 Ekim 2019 16:37

  Caner Bey işyerimde tarafıma mobbing yapıldığı için istifa etmek zorunda kaldım ve istifa edeli bir ay oldu. Dava açsam tazminat alabiliri miyim? Teşekkürler…

  • Besler Hukuk 15 Ekim 2019 08:31

   Merhaba Damla Hanım

   Mobbingin varlığına dair ciddi emarelerin olduğunu dahi ispatlamanız yeterli. Yani Yargıtay kararları doğrultusunda bu tür davalarda kesin ispat aranmıyor. İddialarınızı ispatlayabilirseniz manevi tazminat ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

   İyi günler