Skip to content

VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR? (2023-2024)

Noter vekalet ücreti

 

Vekalet ücreti hesaplama; avukata ödenecek ücretin avukatlık sözleşmesi ve mevzuat hükümleri çerçevesinde miktarının tespit edilmesidir. Bu makalemizde 2023-2024 yılları arasında avukata ödenmesi gereken vekalet ücretlerinden ve noterde vekalet çıkarılması için ödenmesi gereken ücretlerden bahsedeceğiz.  Makalemizde cevabını bulamadığınız sorularınızı sayfanın en altından bizlere iletebilirsiniz.

Asgari Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Vekalet ücretlerinin alt sınırı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenmektedir. Avukatların bahsi geçen tutarların altında vekalet ücreti almaları hukuka aykırıdır. Davanın lehe sonuçlanması halinde karşı taraftan alınacak vekalet ücretleri bu tarifeye göre hesaplanmaktadır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre bir avukatın alabileceği en az vekalet ücretleri 2023-2024 yılları arasında şu şekildedir;

Vekalet ücreti hesaplama

Ortalama Avukatlık Ücreti 2023 Yılında Ne Kadar?

Avukatlar tarafından yukarıda belirtilen tutarların üzerinde vekalet ücreti serbestçe belirlenebilmektedir. Ancak vekalet ücretleri ortalama olarak baroların açıkladığı tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri civarında belirlenmektedir. İstanbul Barosu tarafından açıklanan tavsiye niteliğindeki avukatlık tarifesi şu şekildedir;

Vekalet ücreti hesaplama

Vekalet ücreti hesaplama

Noter Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Noterde çıkaracağınız vekalet için ödeyeceğiniz miktar; vekaletin türüne, sayfa ve kelime sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Vekaletname; araç satışı, ev satışı, arsa satışı, dava, muhasebe vb. birçok işleme yönelik çıkarılabilir. Avukata vekalet verme ücreti 2023 yılı itibarıyla 545 TL’dir. Araç satış noter vekalet ücreti ise ortalama 750 TL’dir. Başkaca işlemler için kişiye vekalet verme ücretinin de bu civarlarda olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin banka işlemleri, tapu işlemleri veya genel vekaletname için noter ücreti de 500 TL – 1000 TL aralığında olacaktır.

Vekalet İptal Ücreti Ne Kadar?

Avukata ya da başkaca kişilere vermiş olduğunuz vekaleti tek taraflı beyanınızla istediğiniz zaman iptal etmeniz mümkündür. Bunun için noter aracılığıyla göndereceğiniz belgeye azilname adı verilmektedir. Notere ödeyeceğiniz vekalet iptal ücreti 2023 yılı için 700 TL civarında olacaktır. Haklı bir gerekçe olmaksızın avukatınızı azletmeniz halinde kararlaştırılan vekalet ücretinin tamamını ödemeniz gerekmektedir.

İcra Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

İcra vekalet ücreti için belirlenen asgari tutar 3.600 TL’den aşağı olmamak kaydıyla aşağıdaki oranlara göre belirlenir. İcra takibinde borçlu olmanız durumunda karşı tarafın avukatına ödeyeceğiniz vekalet ücreti bu şekilde belirlenmektedir. Avukatlık asgari ücret tarifesine göre alacak miktarının;

  • İlk 200.000,00 TL’lik kısım için %16

  • Sonra gelen 200.000,00 TL için %15

  • Sonraki 400.000,00 TL için %14

  • Sonra gelen 600.000,00 TL için %11

  • Sonraki 800.000,00 TL için %8

  • Sonra gelen 1.000.000,00 TL için %5

  • Sonraki 1.200.000,00 TL için %3

  • Sonra gelen 1.400.000,00 TL için %2

  • 5.600.000,00 TL ve yukarısı için %1 oranında vekalet ücreti belirlenir.

Bahsi geçen tutarlar vekalet ücreti olarak ödenecek asgari tutarlardır. Ortalama icra vekalet ücreti tavsiye niteliğindeki tarife uyarınca değeri parayla ölçülemeyen icra takiplerinde 27.000 TL ve alacak miktarının %15’idir. Tahliyeye ilişkin (kiracı tahliyesi vb.) icra takipleri için ise asgari vekalet ücreti ise 7.400,00 TL’dir. Borçlu ödeme emrini aldıktan sonra bir hafta içerisinde borcunu öderse ödeyeceği vekalet ücreti 1/4 oranında azalır.

Dava Kaybedilirse Avukatlık Ücreti Ne Kadar Öderim?

Davanın kaybedilmesi halinde avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenecek miktardaki vekalet ücretini karşı tarafın avukatına ödemeniz gerekmektedir. Bu tutar icra takiplerinde ve alacak davalarında yukarıda belirtilen oranlar üzerinden hesaplanmaktadır. Para alacağına ilişkin olmayan davalarda ise asgari tarifede belirlenen miktarlarda ödeme yapmanız gerekmektedir. Davanızın görüldüğü mahkemeye göre ne kadar ödeme yapacağınızı ilk başlıkta sunulan asgari tarifede bulabilirsiniz. Bu şekilde belirlenen vekalet ücretini karşı tarafa ödememeniz ve hakkınızda icra takibi başlatılması halinde ise dava vekalet ücretine ilaveten icra vekalet ücreti de ödemek durumunda kalırsınız.

Avukatlık Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kendi avukatınıza ödeyeceğiniz avukatlık ücreti yukarıda belirtilen tutarların altında olmamak kaydıyla serbestçe belirlenebilir. Avukatınızla bir avukatlık sözleşmesi yapmanız ya da sözlü olarak anlaşmanız halinde ödeyeceğiniz tutar kararlaştırılan miktar kadar olacaktır. Avukatlık ücretinin miktarında uyuşmazlık olması halinde, para alacağına ilişkin davalarda avukatın emeğine göre %10-20 aralığında bir avukatlık ücretine mahkemece hükmedilecektir.

Avukatlık Danışma Ücreti 2023 Yılında Ne Kadar?

Avukatlık danışma ücreti 2023 yılı asgari ücret tarifesine göre ilk bir saate kadar en az 2.300 TL’dir. Ortalama hukuki danışma ücreti ise tavsiye niteliğindeki tarifeye göre 5.200,00 TL’dir.

Boşanma Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Boşanma avukatlık ücreti asgari ücret tarifesine göre en az 17.900 TL’dir. Ortalama avukatlık ücreti ise anlaşmalı boşanma halinde 35.000 TL, çekişmeli boşanma halinde 52.000,00 TL, çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli olması halinde ise 52.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i tutarında olacaktır.

Tüketici Mahkemesi Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Tüketici mahkemesi vekalet ücreti asgari ücret tarifesine göre en az 9.000 TL’dir. Ortalama avukatlık ücreti ise 25.000 TL’den az olmamak üzere dava konusu değerin %15’idir.

İcra Hukuk Vekalet Ücreti Ne Kadar?

İcra hukuk vekalet ücreti asgari tarifeye göre duruşmasız olarak görülen işlerde 4.200 TL iken duruşmalı olarak görülen işlerde ise 6.800 TL’dir. Ortalama avukatlık ücreti ise duruşmasız olarak görülen işlerde 23.000 TL iken duruşmalı olarak görülen işlerde ise 29.000 TL’dir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Ortaklığın giderilmesi davası Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldüğünden vekalet ücreti asgari ücret tarifesine göre en az 10.700 TL’dir. Ortalama avukatlık ücreti ise 36.400 TL’den az olmamak vekil edenin payına düşen dava konusu değerin %10’udur.

Asliye Ceza Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Asliye ceza vekalet ücreti asgari ücret tarifesine göre en az 17.900 TL’dir. Ortalama avukatlık ücreti ise sanık müdafiliğinde 60.000 TL iken mağdur vekilliğinde 40.000 TL’dir.

Ağır Ceza Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Ağır ceza vekalet ücreti asgari ücret tarifesine göre en az 29.800 TL’dir. Ortalama avukatlık ücreti ise sanık müdafiliğinde 90.000 TL iken mağdur vekilliğinde 58.000 TL’dir.

İş Mahkemesi Vekalet Ücreti Ne Kadar?

İş mahkemesi vekalet ücreti asgari ücret tarifesine göre en az 17.900 TL’dir. Ortalama avukatlık ücreti ise 39.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i kadardır.

İdare Mahkemesi Vekalet Ücreti Ne Kadar?

İdare mahkemesi vekalet ücreti asgari ücret tarifesine göre duruşmasız olarak görülen işlerde 10.500 TL iken duruşmalı olarak görülen işlerde ise 20.900 TL’dir. Ortalama avukatlık ücreti ise duruşmasız olarak görülen işlerde 38.000 TL iken duruşmalı olarak görülen işlerde ise 48.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’idir.

Nafaka Artırım Davası Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Nafaka artırım davası avukatlık ücreti asgari ücret tarifesine göre en az 17.900 TL’dir. Ortalama avukatlık ücreti ise 30.000,00 TL’dir.

Sigorta Tahkim Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Sigorta tahkim vekalet ücreti asgari ücret tarifesine göre en az 17.900 TL’den az olmamak üzere oransal olarak belirlenir. Talebin kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde ise asgari tarifeye göre belirlenen tutarın beşte birine hükmedilecektir.

Tahliye Davası Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Tahliye davası istisnalar dışında Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldüğünde vekalet ücreti asgari ücret tarifesine göre en az 10.700 TL’dir. Kiracı tahliyesi ortalama avukatlık ücreti ise 27.300,00 TL ’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u kadardır.

Araç Değer Kaybı Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Araç değer kaybı vekalet ücreti sigorta tahkim komisyonu ya da asliye hukuk mahkemesine başvurulması durumunda en az 17.900 TL’den az olmamak üzere oransal olarak belirlenir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Tapu iptal ve tescil davası asliye hukuk mahkemesinde görüleceğinde dolayı vekalet ücreti en az 17.900 TL’dir. Ortalama avukatlık ücreti ise 60.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin
%15’idir. 

Kira Tespit Davası Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kira tespit davası Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldüğünde vekalet ücreti asgari ücret tarifesine göre en az 10.700 TL’dir. Ortalama avukatlık ücreti ise 35.000,00 TL ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin %15’i kadardır. Kira tespit davasında karşı vekalet ücreti reddedilen kira miktarının yıllık tutarı üzerinden oransal olarak hesaplanır.

Arabuluculuk Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Dava şartı olan arabuluculuk görüşmelerinin anlaşmama ile sonuçlanması halinde vekalet ücreti en az 4.600 TL’dir. Anlaşma halinde ise anlaşılan tutar üzerinden oransal olarak belirlenen tutarın 1/4 fazlası olarak belirlenir. Ortalama avukatlık ücreti ise 18.000,00 TL ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’idir.

Reddedilen Miktar Üzerinden Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Davanın kısmen kabul kısmen reddedilmesi ya da tamamen reddedilmesi durumunda önce davacı tarafından talep edilen tutardan mahkemece kabul edilmeyen kısım tespit edilir. Bu tutar üzerinden yukarıda belirttiğimiz oranlara göre karşı tarafa ödenmesi gereken vekalet ücreti hesaplanır.

Beraat Vekalet Ücreti İcra Takibi Başlatılabilir Mi?

Beraat vekalet ücreti icra takibine konu edilebilir. Bu şekilde icra vekalet ücreti tahakkuk etse de ödemeler başvuru üzerine yapılan ödemelere göre çok daha sonra yapılmaktadır.

Karşı Vekalet Ücretinin İcraya Konulması Halinde İcra Vekalet Ücreti Ödenir Mi?

Karşı vekalet ücreti taraf lehine hükmedilse de Avukatlık Kanunu hükümleri gereğince avukata aittir. İcra takibi müvekkil adına başlatılacağından karşı vekalet ücretinin icraya konulması halinde icra vekalet ücretine de hak kazanılacaktır.

İlam Vekalet Ücretinin İcraya Konulması Nasıl Yapılır?

İlam vekalet ücretini icraya koymak için karar tarihinden itibaren yasal faizi hesaplanır. İlam vekalet ücreti ve işlemiş faizi ile birlikte müvekkil adına icra takibi başlatılır.

Avukatın Vekalet Ücretine Hak Kazanması Ne Zaman Olur?

Avukat müvekkili ile sözlü ya da yazılı olarak vekalet ücretinin ödeneceği tarihi kararlaştırmışsa bu tarihte vekalet ücretine hak kazanır. Aksi takdirde sözleşme konusu iş ve işlemlerin tamamlanması ile ücrete hak kazanacaktır.

Mahkemece Hükmedilen Karşı Taraf Vekalet Ücreti Kime Aittir?

Dava sonunda, mahkeme kararıyla, tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, avukatlık ücret sözleşmesi ile belirlenen vekalet ücretinden tamamen farklıdır. Davayı kazanan tarafın avukatı, bu ücreti müvekkilinin alacağının içerisinden değil karşı taraftan almaktadır.

Vekalet ücreti konusu hakkında merak edilen sorulara elimizden geldiğince cevap vermeye çalıştık. Konu hakkında makalede cevabını bulamadığınız tüm sorularınızı aşağıdaki formu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.

0 0 oylar
İçeriği Oylayın

İlgili Makaleler

Abonelik
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle

Popüler Konular