0216 387 0 388

İcra Hukuku

 • İSTİRDAT DAVASI NEDİR?

  İSTİRDAT DAVASI NEDİR?

  İcra Hukuku 4 Aralık 2020   İstirdat davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istirdat kelimesi ile başlayalım. İstirdat, Arapça kökenli bir kelime olup verilen şeyin geri alınması demektir. İcra hukukumuzun sistematiği, ...
 • İSTİHKAK DAVASI NEDİR?

  İSTİHKAK DAVASI NEDİR?

  İcra Hukuku 22 Kasım 2019   İstihkak davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istihkak ne demek ile başlamakta fayda var. İstihkak, Arapça kökenli bir kelime olup hak kazanma, hak kazanılan şey...
 • İHTİYATİ HACİZ NEDİR?

  İHTİYATİ HACİZ NEDİR?

  İcra Hukuku 7 Kasım 2019   İhtiyati haciz, para ve parayla ölçülebilen teminat alacaklarına özgü takiplerde alacaklının korunması ve takibin semeresiz kalmaması için getirilmiş geçici bir hukukî korumadır.  İcra ve...
 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

  İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

  İcra Hukuku 29 Mayıs 2019   İlamsız bir icra takibinde borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine yedi gün içerisinde itiraz edebilir. Usulüne uygun yapılan itiraz ile takip durur. Takibin devam...
 • MENFİ TESPİT DAVASI NEDİR?

  MENFİ TESPİT DAVASI NEDİR?

  İcra Hukuku 3 Mayıs 2019   Menfi tespit davası, icra takibi borçlusunun borcunu ödemeden önce herhangi bir borcu olmadığını tespit ettirmek için açtığı davadır. Bu dava ile talip borçlusu borçlu...
 • TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

  TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

  İcra Hukuku Makaleler 30 Nisan 2019   Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla üçüncü kişilerle birlikte yapmış olduğu hukuki işlemlerin iptali için açılan davadır. Tasarrufun iptali davası, İcra İflas...
 • ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

  ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

  İcra Hukuku 5 Mart 2019   Ödeme emrine itiraz, borçlunun borcunu ödemesi için alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme emrine ilişkin itirazdır. Ödeme emri, ilam yani mahkeme kararı...