0216 387 0 388

Ceza Hukuku

 • RÜŞVET NEDİR?

  RÜŞVET NEDİR?

  Ceza Hukuku 26 Kasım 2019 Rüşvet suçu, kamu görevlisi ile bir gerçek kişi arasında gerçekleşmekte ve kamu görevlisinin görevinin gereğini yapması veya yapmaması için belirli bir menfaatin sağlanmasını konu almaktadır....
 • DOLANDIRICILIK SUÇU

  DOLANDIRICILIK SUÇU

  Ceza Hukuku 25 Kasım 2019   Dolandırıcılık suçu, günlük hayatın içerisinde en çok karşılaşılan suç tiplerinden bir tanesidir. Türk Ceza Kanunu’nda mal varlığına karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Dolandırıcılık suçundan bahsedebilmek...
 • BİLİŞİM SUÇU

  BİLİŞİM SUÇU

  Ceza Hukuku 14 Kasım 2019   Teknolojinin hızla gelişmesi sonucu son on yılda hayatımızın büyük bir bölümünü oluşturan telefon, bilgisayar ve kredi kartı gibi araçlar da artık suç işlemek için...
 • YAĞMA SUÇU

  YAĞMA SUÇU

  Ceza Hukuku 5 Kasım 2019   Yağma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 148 ve 50. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yağma suçu ceza hukuku içerisinde bileşik suçlardan birisidir. Yağma ancak taşınır mallar bakımından...
 • CİNSEL SALDIRI SUÇU

  CİNSEL SALDIRI SUÇU

  Ceza Hukuku 30 Ekim 2019   Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu’nun 102.maddesinde düzenlenmiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar arasında nitelik bakımından en ağır olanıdır. Cinsel saldırı failin cinsel tatmine...
 • CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

  CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

  Ceza Hukuku 24 Ekim 2019   Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu’nun cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Cinsel istismar suçunun korumayı hedeflediği kesim kendini korumaktan aciz durumda olan çocuklardır....
 • UYUŞTURUCU KULLANMA CEZASI

  UYUŞTURUCU KULLANMA CEZASI

  Ceza Hukuku Makaleler 27 Haziran 2019   Uyuşturucu kullanma cezası TCK’da düzenlenmiştir. Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu madde kullanan kişi suç işlemiş olur....
 • HAKARET SUÇU

  HAKARET SUÇU

  Ceza Hukuku 21 Haziran 2019   Hakaret suçu, Şerefe Karşı Suçlar başlığı altında Türk Ceza Kanunu’nda 125 ve 131. maddeler arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçunun tanımı, bir kişiye onur, şeref ve...
 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

  RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

  Ceza Hukuku 7 Haziran 2019   Resmi belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu 204. maddede Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir...
 • TEHDİT NEDİR?

  TEHDİT NEDİR?

  Ceza Hukuku Makaleler 6 Mayıs 2019   Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 106.maddesinde Hürriyet Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Tehdit suçu, bir kişiye, o kişinin yakınlarına yahut malvarlığına büyük bir zarar...