0216 387 0 388

İŞ HUKUKU AVUKATI

İ

 

İş hukuku avukatı, işçi ve işveren arasında iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde başvurulması gereken uzman işçi avukatıdır.  İş avukatı, iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde ve anlaşmaların yapılmasında işçilere yol gösterecek bilgi ve beceride olmalıdır. Bundan dolayı iş mahkemesi avukatlarının üstünde büyük bir sorumluluk vardır.

İşçilerin hak kaybı yaşamasının önüne geçmek için iş avukatının işçi hakları konusunda uzman avukat olması gerekmektedir. İş hukuku, avukat ile temsilin çok önemli olduğu alanların başında gelmektedir. İşçi hakları avukatı, işverenler ile yaşanan ihtilafların çözümünde ve işçi haklarının elde edilmesinde işçinin yanında olur, ona yol gösterir ve sarf ettiği emeğin karşılığını alması için hukuki yardım sağlar. İş hukuku avukatımıza danışmak istediğiniz hususları sayfanın en altından bizlere iletebilirsiniz.

İş Kazası Tazminatı Davası

İş kazaları, maalesef ülkemizde pek sık görülen bir durumdur. İş kazaları, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin önemlerin alınmaması ya da eksik alınması sebebiyle meydana gelmektedir. İş kazası sonrası işçide meydana gelen hasarın tespiti, işçinin hakları açısından önemlidir. Kaza neticesinde işçi hem işe, tedavi süresince devam edememekte hem de hayatı boyunca iş gücü kaybına uğramaktadır. İş kazası ile işçinin vücudunda meydana gelen hasar, işçinin çalışmasını engelleyecek düzeyde olması halinde işçinin malulen emekliliği gündeme gelebilmektedir. Malulen emeklilik şartları nelerdir? makalemize göz atarak malulen emeklilik konusunda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. İş avukatı ile işçinin tazminat alacaklarının hesaplanması ve işverenden talep edilmesi işçinin faydasına olacaktır. Ayrıca iş kazalarının, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na  bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde iş kazası bildirmeme cezası söz konusu olacaktır. İş kazası hem işçinin tazminat alacakları bakımından hem de ceza davaları bakımından önem arz eder. Bu sebeple bu davaların titizlikle yürütülmesi hem işçiyi hem de toplumu ilgilendirmektedir.

Kıdem Tazminatı Davalarında İş Hukuku Avukatı

Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda belirtilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin; yıpranması, ödüllendirilmesi ve işsiz kalacağı dönemde ona destek olunmasına yönelik bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının kazanılabilmesi için işçinin aynı yerde çalışması ön koşul olarak kabul edilmiştir. Bu ön koşulun yanı sıra işçinin, iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshetmiş olması gerekir. Ancak uygulamada işveren, işçiye bu kıdem tazminatını ödememek için türlü yollara başvurabilmektedir. İşçinin en temel haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkını kaybetmemesi için uzman bir iş hukuku avukatına danışması lehine olacaktır. Zira kıdem süresinin başlangıcı, sonu ve niteliği konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan işçi, iş sözleşmesinin feshi halinde kıdem tazminatsız işten ayrılabilmektedir. Yargıtay’ın uygulamada verdiği kararları, kanundaki değişiklikleri takip eden iş hukuku avukatı, hak kaybına uğrayan işçinin haklarını en iyi şekilde savunacaktır. Olası hak kaybına uğramamak için bir avukatla çalışmak sizin faydanıza olacaktır.

İşçinin Haklı Nedenle Feshi

İşçinin fesih sebebi, işçinin hangi haklardan faydalanabileceğine etki eder. Hatta bazen işçinin cezai yaptırımlara maruz kalmasına dahi sebebiyet verir. Bir iş yerinde yıllar boyunca çalışan işçinin sahip olduğu haklardan faydalanması işçinin en doğal hakkıdır. İşçi hakları genellikle işveren tarafından göz ardı edilmektedir. Şayet işçi, iş yerinden ayrılmak için haklı nedeni olursa ve bu nedene dayanmadan istifa ederse çalışmasının karşılığı olan haklardan yararlanamayabilir. İstifa eden işçinin hakları oldukça fazladır. Bu sebeplerle işçinin iş sözleşmesini feshederken dikkat etmesi gereken hususlar bu denli önemlidir. Mevzuatta iş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi düzenlenmiştir. Ancak bu sebepler gündelik hayatta farklı şekillerde tezahür edebilir. Bu sebeple işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi konusunda iş hukuku avukatının mesleki bilgi birikiminden faydalanması son derece önemlidir.

İşçi Avukatı Ve İşe İade Davaları

İş yerinde 30’dan fazla çalışanın olması ve işçinin 6 aydan fazla kıdemi olması halinde belirsiz süreli iş sözleşmesi haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedilemez. Aksi takdirde iş hukuku avukatı vasıtasıyla işe iade davası açılabilir. Davanın lehe sonuçlanması halinde işe dönülerek, boşta kalınan süre için dört aylık ücret alınabilmektedir. İşveren tarafından işe başlatılmama halinde ise 8 aylık ücret kadar işe başlatmama tazminatı almak mümkündür.

İşe iade davalarında iş mahkemesi avukatı tarafından tanıklara sorulacak sorular, gerçeklerin ortaya çıkarılması bakımından oldukça önemlidir. İş avukatı bu alanda uzman olduğu için tanıklara gerekli soruları soracak, iş yeri içi yazışmaların ve her türlü delilin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır.

İş Hukuku Avukatı Ve İhbar Tazminatı Davaları

İşçi, bazı durumlarda işten derhal ayrılması gerekir. Bu haller haricinde işçi, işten çıkmadan önce işten ayrılacağını bildirmelidir. Aynı şekilde, işveren de işçinin iş sözleşmesini sonlandıracaksa işçiye bildirim yükümlülüğü vardır. İhbar süreleri, işçinin işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak değişmektedir. Uygulamada pek çok işçi tarafından ihbar tazminatı gözden kaçırılır. İhbar tazminatı hakkının hangi hallerde doğacağı ve talep edileceği iş avukatı yardımıyla ortaya çıkacaktır.

İş Avukatı Ve Fazla Çalışma Alacakları

Yürürlükte olan İş Kanunu’na göre bir işçi haftada en fazla 45 saat çalışmaktadır. 45 saati aşan çalışmalar fazla mesaidir. Fazla mesai yapan işçiye normal zamanda yaptığı 1 saatlik çalışmanın 1,5 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Aksi takdirde bu durum işçi için haklı fesih sebebi sayılacaktır. Böylece işçi hem kıdem tazminatına hem fazla çalışma ücretine hak kazanacaktır. İşçinin fazla çalışmasının ispatı farklı şekillerde yapılabilmektedir. Maaş bordrosu, tanık beyanları, muhasebe kayıtları fazla çalışmanın varlığını ispat için kullanılabilecektir. Fazla sürelerle çalışma ise haftalık 45 saatin altında çalışan işçilerin, haftalık çalışma sürelerini aşan ya da 45 saate kadar yapılan çalışmalardır. Fazla çalışma sürelerle yapılan çalışmada ise işçiye normal zamanda yaptığı 1 saatlik çalışmanın 1,25 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Alanında yetkin bir iş hukuku avukatı, işçinin fazla mesaisini hesaplamakta ve bunların ispatında önemli rol oynamaktadır.

Hizmet Tespit Davaları

İşçinin çalıştığı ancak sigortasının yapılmadığı dönemlerde, işçinin sigortasında eksik günlerinin bulunması ya da sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması hallerinde hizmet tespit davası açılır. Bu davalara SGK da müdahil olur zira bu davalar kamu düzenindendir. Hizmet tespit davasının sonucunda işçiye bir para ödemesi yapılmaz; işçinin eksik sigorta primleri sebebiyle yaşayacağı hak kayıplarının önüne geçilir. Hizmet tespit davası hakkında daha fazla bilgiyi makalemizden okunarak edinebilirsiniz. Hizmet tespit davası, zorunlu arabuluculuk kapsamı dışındadır. Bu sebeple işçinin, atacağı adımı iş hukuku avukatı ile atması yararına olacaktır.

İş Hukuku Danışmanlığı

Türkiye çapında faaliyet gösteren Besler Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında uzman kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda uzman avukatlarımız, işverenlerin iş sözleşmelerini hazırlamasında; fazla çalışma ve yıllık izin belgelerinin, işçinin devamsızlık tutanaklarının, ihtar ve ihbarnamelerinin hazırlanması, düzenlenmesi konusunda profesyonel destek sağlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kanununa uygun faaliyet gösterilmesi ve kanundaki değişikliklerin işverene aktarılması iş hukuku avukatı ile olmaktadır. Aynı zamanda işyerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterilmesi de iş hukuku avukatlarımızın, KVKK hukuku avukatlarımız ile koordineli çalışması sonucu mümkündür.

İşçi Hakları Konusunda Uzman Avukat

İş hukuku avukatı, işçinin kendisinin dahi fark etmediği haksızlıkların ortaya çıkarılmasında hayati öneme sahiptir. İşçi mahkemesi avukatı işçinin emeği ile kazandığı hakların yok olmaması için uzmanlık ve deneyimi ile haklarını savunan kişidir. İş hayatında yaşadığınız her türlü sorunu ve sormak istediğiniz her türlü soruyu aşağıdaki iş avukatı danışma formunu doldurarak avukatlarımıza iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

589 Soru

 • Yavuz 6 Nisan 2022 00:28

  Ben bir fabrikada 13 yıldır çalışmaktayım bunun 10 yıldır takım lideri olarak çalışıyorum bugünlerde bana seni takım liderliğinde aldık artık tezgahlarda operatör olarak çalışacaksın diye i.k ve yöneticilerin tarafından bilgi verildi yazılı olarakta verildi ben kabul etmediğimi geri bildirim yaptım onlar takım liderligi değişebilir bir şey olduğunu söylüyorlar siz buna 2019 yılında imza attınız diyorlar fakat ben daha öncesinden takım lideri olduğunu söylememe rağmen bana şu anda baskı kurum tezgaha gecmemi artık takım lideri değilsin diyorlar ben bu konuda ne yapmam gerekiyor

  • Besler Hukuk 6 Nisan 2022 14:47

   Yazılı onayınız alınmadan iş şartlarında esaslı değişiklik yapılamaz. İşten ayrılmak isterseniz tazminat alabilirsiniz.

 • Hatice A. 1 Nisan 2022 15:08

  Merhaba. Yıllık izin işe giriş tarihimizden bir yıl sonra hakediliyor. İkinci yıllık izin kullanımı için de tekrar işe giriş tarihinin beklenmesi mi gerekiyor yoksa yıl değişince hakkediyor muyuz? İş yerim ikinci yıllık izin için de giriş tarihimi beklemem gerektiğini söylüyor. Bununla ilgili herhangi bir yazı yönetmelik bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

 • Emine çiçek 28 Mart 2022 22:38

  Ben 8 yıldır bir AVM de temizlik şirketinde çalışıyorum sağlık sorunum nedeniyle işten ayrılmak istiyorum bu durumda kıdem tazminatı alabilirmiyim.sigorta girişim 2009 sigorta primim 3114 bana yardımcı olursanız sevinirim saygilarimla

  • Besler Hukuk 29 Mart 2022 11:27

   Sağlık sorununuz işinizi yapmanız halinde daha da artacaksa haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Emin Ağaç 26 Mart 2022 02:48

  İyi günler
  3 yıldan fazla bir özel sektör de engelli kıdemli personel olarak çalışmaktayım.Yıllık iznim dolmasına rağmen yıllık izinim işveren tarafından verilmiyor.Aynı zamanda işveren firma ücretsiz izne çıkartıyor.İçeride yıllık izinim olmasına rağmen kullanamıyorum.Ücretsiz izin yerine yıllık izinimi kullanmak istiyorum.İşveren kabul etmiyor.Bu konuda Ne yapmalıyım?? Yardımcı olursanız sevinirim.

  • Besler Hukuk 29 Mart 2022 12:32

   Yıllık izine hak kazandığınız tarihten itibaren bir yıl içerisinde talebinize rağmen kullandırılmazsa haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • yücel yılmaz 4 Ocak 2022 12:39

  merhabalar 2008 yılında beri inşaat sektöründe çalıştığım işyerinde devamlı girdi çıktı yapılarak 7 farklı firmalarda çalıştım. firmalar farklı ortaklar farklı özellikle belirtmek isterim. geçen sene geri dönük tazminatlarınız ödeyeceğiz dediler ve 2020 yılı mart ayı itibariyle en son çalıştığım firmadan geri dönük tazminatımız ödediler arabuluk aracıyla imzaladık birazda mecbur kaldık ihtiyaçımız vardı. sorum şu en son çalıştığım firmada beş yıl çalışmışlığım var ödemeyide bu firmada tüm seneleri kapsayarak yaptılar. eski çalıştığım firmalar için imza atmadım bir şey imzaladım dava açabilirmiyim çünkü 2018 yılı maaşlarımız kıdem hesaplandı agi verilmedi yıllık izinler eksik kullanıldı yeri geldi resmi günlerde gittik bu yüzden yardımcı olursanız sevinirim.

 • A. Ö. 26 Ekim 2021 13:43

  İyi günler,
  1 senedir çalıştığım iş yerinde 8 günlük sigortam ödenmiş ben askerlik nedeni ile işten ayrıldım sgklı olmadığımı da çıkarken öğrendim benle birlikte çalışıp sonra işten çıkan sgklı iki kişi var onlar şahit olsalar ya da elimde patron müdür ve çalışanlarla WhatsApp konuşmalarım var bunları delil niteliğinde sunsam geriye dönük hizmet tescil davası ve ayrımcılık davası açabilir miyim ?

 • c.k 22 Ekim 2021 04:57

  İyi günler,
  İş hukuku ile ilgili acilen avukat aramaktayım ancak bir sorum var.

  Daha önce özel hayatımda uzun süreli bir birlikteliğim oldu. Ve bu kişi aynı zamanda iş yerimde. Küçük bir şirketiz kurumsal değiliz genel olarak patron şirketi olduğumuz için iş yerinde özel hayat ile ilgili bir durum söz konusu olamaz diye bir kural olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü tüm bu olan bitenlerden iş vereniminde haberi var ve işi dengede tutmak adına kendi isteği ile adım attı. Ancak bu kişi bana iş ile ilgisi olmayan şekilde mobbing ve üstü kapalı saldırılarda bulunuyor. Ve ben artık çok yıprandım , avukata başvurup dava açmak istiyorum. Bu konudaki sorum özel hayatta olan şeyler iş ile ilgili davamı etkiler mi?

 • Alkin ULUDAĞ 20 Ekim 2021 17:40

  Merhaba 2001 sigorta girişim var.15.01.2007 den beri ağar sanayide tornacı olarak çalışıyorum sendikalı.4 yıl önce KOAH hastalığı teşhisi konuldu o zamandan beri işten çıkmak istiyorum.ayrica ustam kendin çık diye baskı yapıyor.nasil bir yol izlemeliyim.bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 23 Ekim 2021 14:02

   İşten kaynaklı bir meslek hastalığı ise işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 • Gültekin berber 28 Eylül 2021 11:10

  İş kazası sonucu eşimin kuyruk sokumu kemiği kırıldı s5 kemiğinden itibaren ameliyatla alındı adlitıptan oran istenildi fakat adli tıp oranı sıfıır(0) verdi yeniden itraz edebilrimiyiz sıfır oran verilmesi normalmi kuyruk sokumu kemiği alınmasına rağmen oranın sıfır verilmesi kafamıza takıldı normal yaşantısına dönemedi bilgi verirmisiniz

 • Melike kayagil 27 Eylül 2021 14:48

  4 sene oldu atnı işyerinde çalışalı çıkmak istiyorum tazminatımı alabilirmiyim bilgilendirirmisini beni lütfen

  • Besler Hukuk 27 Eylül 2021 16:06

   İşverenin eksik yatırdığı ücret ya da hukuka aykırı bir uygulaması varsa bunu gerekçe göstererek tazminat alabilirsiniz.

 • safiye bozdoğan 23 Ağustos 2021 13:30

  sabab 7 akşam 7 çalişiyorum maaş bordurunde 4 saat dinlenme yaziyor ama dinlenemiyoruz bunun için imza atiyoruz 15 yildir çalişiyorum kendi istegimle çiksam tazminatimi alabilirmim

 • Şener Demirci 13 Temmuz 2021 22:39

  2017de işten tazminatsız kovuldum davacı oldum 2020de davayı kazandım şuan i

  stinaden size sorum ne kadar sürer.

 • Necati 6 Temmuz 2021 11:15

  İşyerim haftalık çalışma saati olan 45 saatten fazla çalıştırıp herhangi bir mesai ücreti ödemesi yapmıyor. Fakat bodromuzda prim kazancımızın bir kısmı diğer fazla mesai olarak gösteriliyor. Bu durumda mesai ücreti almadığımı nasıl kanıtlayabilirim?

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2021 13:22

   Bordronuzu imzalamayın ya da itirazınızı bordro üzerine yazarak imzalayın.

 • Mehmetsah akyol 5 Temmuz 2021 19:58

  Kolay gelsin ben kendi istegimle isten ayrilsam işsizlik maaşını alabiliyormuyum

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2021 13:56

   İşsizlik maaşı alamazsınız.

 • Mehmetsah akyol 5 Temmuz 2021 16:26

  Kolay gelsin benim işten asgari ucretin altinda maas almama ragmen kendim istifa etsem tazminat alabilirmiyim senelik iznimde yok ustelik

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2021 14:07

   Senelik izinin uzun süre kullandırılmaması haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Tarkan balbunar 27 Haziran 2021 21:41

  Merhabalar 16 aydır kçö deyim 1 temmuzda bitiyor işverenim beni tazminatsız çıkarmak istiyor ise geri nasıl başlayacağım beni cagirmalari mi lazım benim onları mi aramam lazım 7 yillik hakkım var yardımlarınız bekliyorum

 • Süleyman Yavuz 1 Haziran 2021 11:43

  Ben on on üç yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum aniden işten ayrılmam gerekti tazminat alabilirmiyim çok nedenlerde var

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 15:48

   Nedenleriniz haklıysa tazminat alabilirsiniz.

 • ŞEFİKA ÖZSALKOL 1 Haziran 2021 00:11

  Merhaba 21.05.2021 itibari ile noterden iş sözleşmesini 31.05.2021tek taraflı fesh ettim işyeri bugün beni aradı imzalamam gereken evrak olduğunu söyledi böyle bir evrak imzalamama gerek varmidir

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 16:09

   Gerek yok.

 • Merve demirhan 31 Mayıs 2021 17:10

  1 yılım dolmadan evlilik tazminatı almak istiyorum fakat 1 yılımın dolmasına 40 gün var.suanda ameliyat olduğum için 30 gün raporluyum 10 gün kala çıkışımı evlilik dolayısıyla versem bana evlilik tazminat verirler mi çünkü son ayım SSK ya raporlu olarak bildiriliyor çalışmıyor gözüküyorum evlilik tazminatı son aya mi bakılıp hesaplanıyor

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 16:24

   Bir yılı doldurmanız gerek.

 • Mehmet Emin Şahin 28 Mayıs 2021 03:30

  Merhaba öncelikle iyi çalışmalar. Benim sorum şu olacak. 2018 yılında işe başladım iş yeri bi çağrı merkezi ve 7 /24 çalışan bir yer personel sorunundan dolayı sürekli 3.5 yıldır izinli günlerimde ve resmi tatillerde çalışıyorum fakat yasal mevzuatta yazılı olan mesai oranından değilde normal günlük ucretimiz ne ise ona göre mesai almaktayız. Geçmişe yönelik mesai davası açabilir miyim? Resmi bi evrak yok fakat çalıştığım dönem birlikte çalıştığım arkadaşlarim şahit olsalar kazanabilir miyim 2 şahit yeterli olur mu ve ayrıca sigorta primi eksik yatıp tam çalışıyorum haklı fesih sebebi bunun için tazminat davası açılıyor mu yoksa direk mahkeme kararı ile tazminatın ödenmesi mi gerekiyor sadece haklı fesihten dolayı tazminatı almam ne kadar sürer mesai davası hariç

  Hizmetinizden dolayı çok minnettarız elinize emeğinize sağlık çok çok teşekkür ederiz iyi çalışmalar tekrardan

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 17:42

   Saydıklarınız haklı fesih nedeni teşkil eder. Dava açarak tazminat alabilirsiniz.

 • Filiz a 5 Mayıs 2021 14:52

  Pandemi döneminde evlilik tazminatı başvurusu yapabilir miyim

  • Besler Hukuk 16 Mayıs 2021 12:50

   Bir yıl geçmediyse yapabilirsiniz.

 • sezgin ay 3 Mayıs 2021 11:00

  tehir i icra talebi ile istinafa gönderilen iş davası dosyasının sonuçlanmasında öncelik varmıdır.

 • Maya sabancı 2 Mayıs 2021 22:08

  Merhabalar beni ayın 16 sonda işten kovdu patron sonrada bana hiç bir haber vermeden istifa ettmiş göstererek sigorta cıkışı yapmış ama hiç bir şekilde benim bilgim yok ne yapacağımı bilmiyorum

  • Besler Hukuk 10 Mayıs 2021 14:05

   Şartları varsa işe iade davası ya da işçilik alacaklarınız için dava açabilirsiniz.

 • Sercan DUMAN 30 Nisan 2021 14:30

  Merhabalar iademizden dolayı bir dönem kısa çalışma sonrasında ise ücretsiz izne çıkarıldım. Bu dönemde yeni personeller alındı şuan benim yaptığım işi yapan personelde alındı. 1. Bana ihbar tazminatı ödemesi yapılacakmıdır 2015 tarihinden itibaren çalışıyorum. 2. Beni ücretsiz izne çıkarıp yeni personel alımı haklı fesih oluşturdu mu ? Teşekkürler

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2021 14:35

   Söylediğiniz husus yoruma açık biraz. Bu konuda içtihatlar netleşmedi henüz. Başka haklı fesih nedenleri de bulabilirseniz işten ayrılarak tazminat alabilirsiniz.

 • Metin Ayyıldız 29 Nisan 2021 20:26

  Merhabalar,

  Ekim ayında bana performans adı altında kovmaya çalışıldı ancak ben kabul etmedim, bu sebepten dolayı yaklaşık 7 aydır ücretsiz izindeyim, bu ücretsiz izin bittiğinde ben bu 7 aylık ücretsiz izinde kaldığım sürenin maaşını alabilir miyim?
  Not: çalıştığım şirketin aralıksız 6 fabrikası çalışmaktadır
  Ben ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra 3 kişiyi daha işe aldılar ve ücretsiz izne sadece ben çıkarıldım

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2021 14:13

   Ücretsiz izin süresinde maaş ödenmez ve kıdem süresine dahil edilmez.

 • Mustafa Güler 29 Nisan 2021 19:52

  Merhaba ben askerlik sebebi ile işten ayrıldım bir ay sonra askerliğim bitiyor çalıştığim işyeri beni tekrar almak zorunda mı? Almazsa 3 aylık tazminat ödemek.zorunda mı? Dava ve isbasvurularini nereye yapabilirim kolay gelsin ..

 • Eda öz 28 Nisan 2021 02:50

  Merhabalar iş yerim tarafından rızam olmaksızın 8 aydır ücretsiz izine gönderildim ancak firma çalışıyor 10 kişi felanız işte bulamadım haklarım nelerdir çıkışımı isteme hakkım yokmudur? Yasak bittiğinde kıdem ve ıhbar tazmınatı alıcakmıyım peki

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2021 12:27

   Ücretsiz izin bittiğinde işe başlatmazlarsa kıdem ve ihbar tazminatınızı ödemeleri gerekir.

 • Ercan güneş 24 Nisan 2021 00:52

  Merhaba,
  Bazen ise gec kalıyorum ve her defasinda isveren vekili beni odaya cagirip hakaret ediyor ancak gec kalan diger insanlara iyi davranıyor beni dışlıyor ve küçümsüyor aklimla dalga geciyor istifa etmem icin her defasinda ayni seyi yapiyor ve benim psikolojik rahatsizligim var suan cidden baski altindayim ne yapabilirim.

 • İsmail Çevik 21 Nisan 2021 13:27

  Selamlar 3 yıldır bir fabrikada sabah 8 akşam 4 çalışıyorum. Ve servis var
  Şimdi iş verenim saatlari sabah 8 akşam 5 yaptım dedi. Servis yok neyle gidereeniz gidin diyor. Çalışmak isteyen kalır istemeyen gider şeklinde konuşması oldu.. ben bunu kabul etmezsem ne olur tazminat hakkım doğar mı ?

  • Besler Hukuk 26 Nisan 2021 16:31

   Yazılı onayınız olmadan böyle bir değişiklik yapamaz. Haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Murat Yıldız 18 Nisan 2021 20:16

  Merhaba Ben bir kamu kurumunda taşeron işçi olarak
  2013 yılından bu yana çalışmaktayım
  Şirket sürekli değişiyor ama ben sürekli aynı işi yapıyorum
  Yani alt işveren sürekli değişiyor asıl işveren aynı bazen o alt işveren şirkette 1 yıl dolmadan bile değişiyor şuana kadar 10 şirket değişti benim bildiğim kadarıyla haklarımız bi sonra ki alan şirkete devir oluyor doğru mu ? Böyle olduğu için ben kıdem tazminatı hakkımdan yararlana bilir miyim

  Bir ikinci sorum ise askerlik için işden 2017 yılında bir yıl ayrıldım yerime bir yıllığına başka biri çalıştı benim askerlik vazifem bitince o çıktı sonra tekrar ben girdim
  Şimdi o boşlukta ki süre en sonunda kıdem tazminatı alırken askerden önce çalıştığım da hesaplanır mı yoksa yanar mı yada şimdi alabilir miyim ? Teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 26 Nisan 2021 13:53

   Askerlikten önce çalıştığınız dönem ayrı sonraki dönem ayrı hesaplanır.

 • mustafa kömü 13 Nisan 2021 16:22

  Merhaba Ben 2017 Yılında İş kazası geçirdin sağ el işaret orta yüzün parmağın kökünden koptu yüzük parmağım ize iki büklüm şekilde arızalı duruyor baş parmakta sıkıntı sok sol elimde is işaret orta ve yüzük parmağım yarısına kadar koptu yüzük parmağım ise zzedelendiğinden dolay fazla fonksiyon yok üniversite hastahanesinde iş göremezlik heyetine girdim ve bana %22,2 Oranında rapor verdiler sizce doğru bir rapor oranımı

  • Besler Hukuk 18 Nisan 2021 15:08

   Tıbbi bir konu olduğu için bir şey söylemek zor.

 • Melike Büyükkaya 29 Mart 2021 23:53

  Merhaba ismim Melike yaklaşık 1 buçuk sene Mng kargo da çalıştım
  Ve son 6 aydık sabah saat 8.30 akşam 22.30 bazen 23.30 saatlerine kadar çalıştım ve ne maaşımı nede fazla mesaimi alabildim senelik iznim dolduğu için 14 gün izne cktm geldim 1 hafta çalışıp ihbar süremi bildirdikten sonra istifa yazdım ne 14 gün ücretim nede 1 aylık ücretim asla verilmiyor öncesinde 6 ay da dediğim saat ker çalıştım elimde kanıtlarım da mevcut ben ücretimi alabilir miyim bunun içni ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz lütfen teşekkür ediyorum şimdiden bu arada ücret asgari ücret artı birde yemek parası vardı 3100 kadar yapıyordu

  • Besler Hukuk 4 Nisan 2021 11:06

   İstifa dilekçenizde ne yazdığınız önemli.

 • Seda eren 29 Mart 2021 20:49

  Merhabalar
  6 yıldır özel bir sağlık kuruluşunda çalışıyorum
  1 ocak 1 nisan arası kçö çıkarıldım ve 1 nisanda da ücretsiz izne çıkardılar
  Ücretsiz izinde nikah yapıp tazminat hakkımı alabilir miyim

  • Besler Hukuk 4 Nisan 2021 10:56

   Ücretsiz izin sürecinde iken de evlenmeniz haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Betül sevinç 26 Mart 2021 15:33

  Merhabalar, ben 4 yildir kiyafet firmasinda calismaktayim. 27.09.2020 tarihinde evlendim. İsten cikmak istiyorum fakat size sormak istedigim soru şudur ; evlilik tazminati alabilir miyim? 27.09.2021 tarihine kadar alabiliyorum diye biliyorum fakat sizden kesin bir bilgi talep ediyorum, tesekkurler.

  • Besler Hukuk 27 Mart 2021 12:25

   Bilgileriniz doğru.

 • Osman karaman 24 Mart 2021 13:18

  İyi günler malulen emeklilik şartlarını tamamladıktan sonra SGK ya başvurdum onlarda beni bağlı bulunduğum ildeki devlet Hastanesi’ne sevk ettiler.Hastane bana %76 özürlülük verdi ve raporu SGK ya yolladılar.dun SGK bana cevap olarak ret cevabı verdi .gerekçe belirtilmeden verilen yazıda sadece %60 iş göremezlik durumu yoktur yazılmış.Hani anlamadığım hastane doktorlarının tahlil film fiziki muayene vb.sonucu verdikleri raporu başka bir birim nasıl olurda hastayı görmeden ret eder anlamıyorum.Ayrica kanuni olarak ne tür bir yol izleyebilirim.tesekkur ederim.

 • Mahmut Fedaioğulları 23 Mart 2021 10:26

  İyi çalışmalar, annem 9 yıl 5 ay bir firmada asgari ücret ile çalıştı. Ve pandemiden dolayı işyeri tarafımdan yaklaşık 1 yıldır ücretsiz izne ayrıldı. 3 ay önce ise annem evlendi ve tazminatını almak istiyor. Herhangi bir hak kaybı olur mu? Ve yasal olarak hakları nelerdir ? Yardımcı olursanız memnun olurum. Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 23 Mart 2021 17:23

   Evlilik nedeniyle işten ayrıldığına dair ihtarname göndererek kıdem tazminatı talep edebilir. Tazminat hesaplama sayfamızdan miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Hüsamettin Kaya 15 Mart 2021 11:11

  Ben 1977 yılında işçi olarak 2 yıl 3 ay hizmetim varken, MKE.Kırıkkale top fb.dan Ankara Yūksek Teknik Öģretmen okulunu kazandığımdan istifa etmek zorunda kaldım. Şimdi ise memurluktan emekli oldum. Ancak SSK.da geçen sūrem için ikramiye alamadım. Ne yapabilirim ? Saygılar.

  • Besler Hukuk 15 Mart 2021 15:34

   Kıdem tazminatınız zamanaşımına uğramış. Yapacak bir şey yok.

 • Şurzan karaman 3 Mart 2021 10:47

  ben rusyada inşaatta bir firmada çalılıyorum.yaklaşık 2 yıldır.şu an sağlık koşulları yetersiz olduğundan dolayı işten ayrılmak istiyorum.tazminatta verilmiyor uçak biletimde kesilmiyor.hiç bir haktan yararlanamıyorum.burada kaldığım sürece 2 defa covid 19 a yakalandım.kesinlikle hiç bir önlem alınmıyor.ve covid başladığında izinde oldgum için 5 ay hiç bir ücret ödenmeden bekletildim.avans yatırdılar onu bile geri istediler.mahkemeye vermeyi düşünüyorum.belgeler ve fotoğraflarla ıspatlıyacağım.sizce hakkım olanı alır mıyım? Ne yapmam gerekiyor?.

 • Şurzan karaman 2 Mart 2021 22:09

  İyi akşamlar avukat bey.size bir sorum olacak bilginize ihtiyacım var.ben rusyada inşaatta bir firmada çalılıyorum.yaklaşık 2 yıldır.şu an sağlık koşulları yetersiz olduğundan dolayı işten ayrılmak istiyorum.tazminatta verilmiyor uçak biletimde kesilmiyor.hiç bir haktan yararlanamıyorum.burada kaldığım sürece 2 defa covid 19 a yakalandım.kesinlikle hiç bir önlem alınmıyor.ve covid başladığında izinde oldgum için 5 ay hiç bir ücret ödenmeden bekletildim.avans yatırdılar onu bile geri istediler.mahkemeye vermeyi düşünüyorum.belgeler ve fotoğraflarla ıspatlıyacağım.sizce hakkım olanı alır mıyım? Ne yapmam gerekiyor?.

 • cenk human 22 Şubat 2021 16:36

  iş davasındansı geçmiş yıllara ait kazandığım faizden avukatımın yüzdelik alma durumu varmı yoksa sadece ana paradanmı yüzdelik allır.

  • Besler Hukuk 7 Mart 2021 14:10

   Aranızdaki anlaşmaya bağlı. Genelde tahsil edilen bedelin tamamı üzerinden alınır.

 • ZIşık 21 Şubat 2021 15:12

  Çalıştığım işyeri (zorunluluk nedeniyle) aldıracagi yüksek maliyetli eğitim karşılığında 5 yil şirkette çalışma şartı içeren bir sözleşme imzalatmak istiyor.Aksi takdirde egitim masraflarını ödeme zorunluluğu sunuyor.Fakat yakin zamanda evleneceğim, evlilik nedeniyle 1 yıl içinde işten ayrılmam durumunda ilgili eğitim masraflarını ödemek durumunda kalabilir miyim?

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2021 16:13

   Kalmazsınız.

 • Arzu özmen 20 Şubat 2021 10:56

  2009 yılında bir markete calismaya basladim askeri ucret altı ve sigortasız 2012 yilinda ssk ya sikayet ettim geldiler ve bütün calisanlari sigortali yaptilar bende dahil 2012 yilndan beridir calisiyordum 2020 mayıs ayinda ucretsiz izine cikarildim 20 kisilik calisandan sadece ben cikarildim ve hala daha ucretsiz izindeyim 170 ve cimere basvuru yaptim haksizliga ugradigi.i belirrtim bana hakkını avukatla arayın diyorlar napabilirim varmi hak arama hakkim acaba

 • Serkan 19 Şubat 2021 17:28

  Isverenperforman düşüklüğü nedeniyle iş akdini fesh edeceğini belirtiyor haklarım kaybolmuş oluyor mu yada çıkartsa bu şekilde haklarım ne kapsıyor yaridmci olabilirmisiniz

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2021 14:26

   Kıdem tazminatınızı ödemesi gerekir.

 • Erdem paltacı 19 Şubat 2021 17:09

  Mrb eşim bir inşaat firmasında çalışıyordu 17.12.2020 sigorta girişi olmuş fakat 31.12.2020 çıkışı yapılmış fakat biz bunu yeni öğrendik 18.maddeyle çıkış yapılmış fakat iş bitmedi şu anda işten çıkarılma mart ayına kadar uzatılmış biz dava edebilirmiyiz

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2021 14:23

   İhbar tazminatı talep edebilirsiniz.

 • Şule Ak 18 Şubat 2021 00:55

  Bir AVM de 3 yıldır çalışıyorum. 5 aylık hamile iken eşimin kanser hastası olduğunu öğrendik . %80 özürlü raporu var . Doğum iznine ayrildim 4 aydirda doğum iznindeyim. Şuan ise raporum bitti. İşe başlamamak icin 10 gün daha uzattım. Şuan eşim de bebeğimde bakıma muhtaçlar. İş yerimden istifa etsem. Tazminat hakkı kazana bilirmiyim. Saygılarımla

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 16:17

   Aile yakınlarının sağlık durumu nedeniyle işten çıkma haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Songül yeldir 17 Şubat 2021 22:29

  3.5 yıldır çalıştığım iş yerinde 8.ci ayda bana tazminatını ödeyeceğim diyerek kağıtlara imza attırdı. 9. Ayda evlendim şehir değişikliği yaptım . fakat tazminat vermedi. İşten çıkarma yasağı olduğu için 4 ay işsizlik ödeneği aldım . 31 aralıkta çıkışımı verdi. işsizlik ödeneği uzatılmış olmasına rağmen. Aradığımda işsizlik ödeneği senin tazminatın gibi düşün dedi. 3.5 yıl asgari ücret altı maaş verdi ve elden ödedi. 12 saat üzeri çalıştım. Ben hak talebinde bulunabilir miyim. Hakkımı aramak istiyorım

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 16:09

   Dava açabilirsiniz.

 • Yusuf sancak 17 Şubat 2021 19:12

  Merhabalar 5 aydır bir şirkette çalışyorum ve tam 86 gündür maaş alamıyoruz bu durumda ne yapmam gerekiyor

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 15:50

   İcra takibi başlatabilirsiniz.

 • aygül kargı 16 Şubat 2021 14:46

  merhabalar 5 yıldır aynı yerde çalışıyorum 6. yılımdayım hatta yaptığım işin karşılığını alamıyorum zam istedim fakat ret ettiler istersen çalış istersen çık zorla tutmuyoruz dediler bu durumda haklarımı savunmak isityorum kıdem tazminatı vermemek için bu şekilde konuşuyorlar (dava açmayı düşünüyorum)

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 13:59

   Haklı bir fesih nedenine dayanmanız gerekiyor. Tazminat hesaplama sayfamızdaki kıdem tazminatı alma şartlarını inceleyebilirsiniz.

 • şevval ceylan 15 Şubat 2021 21:52

  Merhabalar 3 yıl 7 aydir markete calismaktayim 29 /03/ 2020 tarihinde evlendim 1/03/2021 tarihinde 1 yıllık sürem dolmadan kıdem tazminatimi almak için isimden ayrılıyorum işverene dilekcemi son gün vermeyi düşünüyorum ama işinden ayrilicagimdan haberi var benden ihbar tazminati talep edebilirmi sonrasında daha önceden resmi bir şekilde bildirmedigim için birde bir sorum daha vardi istifa dilekçemi eline mi versem yoksa noter aracılığı ile mi göndersem benim için avantajlı olur

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 10:44

   Evlilik nedeniyle boşanmada ihbar süresi vermenize gerek yok. Son güne bırakacaksanız noterden gönderin.

 • Büşra 15 Şubat 2021 20:33

  Merhabalar benim maaşımın belirli kısmi elden veriliyor fakat ben bunu nasıl ispatlayabilirim bide ustalarımdan yana çok sikayetciyim o yüzden işyerinden ayrılmak istiyorum tazminatımı alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 10:41

   Tanıkla ispatlayabilirsiniz.

 • duygu şahin 13 Şubat 2021 22:10

  merhaba ozel bir hastanede 1 yil iskurlu olarak calistim sonrasinda hastane bünyesinde 7 ay calistirildim ve hasta sayimiz düştü personel cikariyoruz diyerek işten çıkartildim.fakat sisteme baktigimda kendi istegimle cikmisim diye gösterilmis ne yapmam gerekiyor

 • Bilge Duyar 11 Şubat 2021 10:23

  Merhaba, 2017 yılından beri bir firmada satış departmanında çalışıyorum, pandemi başlangıcından bu yada alınmayan önlemlerden dolayı yönetimle sıkıntı yaşadım ve beni evden çalışmaya yönlendirdi,fakat bu süreç birkaç ay sürdü, son 4 aydır ücretsiz izine çıkarıldım,fakat evden çalışmama ve satış yapmaya devam ediyorum, ücretsiz izne ayrılmadan önce de son iki ay maaşım eksik yatırıldı, 2020 yılı içinde ödenmesi gereken primlerim ödenmedi.
  İş yerinde hiçbir önlem alınmadığı için dönmek istemiyorum. İstifa edersem nasıl hakkımı arayabilirim.Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 14:35

   İşçi haklarınızın eksik ödenmesi haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Yunus Ateş 10 Şubat 2021 13:28

  Bir diyetisyen yanında çalışıyorum. Mart ayından beri kısa çalışma ödeneği alıyor sigortam eksik yatıyor ve asla kısa çalışma olmadı tam çalışıyoruz. Bir hafta falan oldu alo170 e şikayette bulundum. Ne yapmamı önerirsiniz. Tazminatımi da bırakmak istemiyorum. Benden önce çalışan kişiye tazminat ödememiş izin haklarını da vermemiş.

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:52

   Haklı nedenle işten ayrılarak tazminat talep edebilirsiniz.

 • mustafa şahin 9 Şubat 2021 12:14

  merhabalar işveren beni işten çıkardı fakat istifa dilekçemi yazmamı istediler.ben işten çıkmadığımı çıkarıldığımı ifade ettim ve istifa dilekçesini yazmayı redettim.2019 ocaktan itibaren 5 şubat 2021 e kadar çalıştım 5 şıbat 2021 tarihinden işten atıldım bana ait olmayan bi işi yaptırmaya çalıştılar ve kabul etmedim.haklarım nedir tazminatımı ve artı olarak yıllık iznimide kullanmadım yardımcı olurmusunuz

 • Selcuk 8 Şubat 2021 15:49

  Kolay gelsin ben özel bir şirkette 4 buçuk yıldır çalışıyorum işveren kendimiz işi bırakalım şirket tazminat ödemesin diye bizi işden çıkarmaya çalışıyor bizlere imza atın kendiniz bırakın diyorlar bizde kabul etmeyince tazminat vermeden işden çıkarıyor bu şekilde olduğu zaman mahkemeye versek kazanabilirmiyiz vede işveren tazminat vermek zorundamidir şimdiden cevabınız için tesekkurler

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 18:37

   Dava açarsanız kazanma ihtimaliniz yüksek.

 • Uğur ünlü 8 Şubat 2021 15:28

  Merhabayım özel güvenlik görevlisi olarak avmde calısıyorum Şubat 1ihtibariyle güvenlik eksigimiz oldugu halde mobing yapılarak ücretsiz izne cıkartırdım. Yerime 2tane güvenlik görevlisi aldılar. Sözleşmeyi fes etsem kıdemle ıhbarımı alabilirmiyim yada işkura şikayet etmekmi daha dogru olur

 • Sedat Yalçın 7 Şubat 2021 15:17

  1987 1988 yıllarında bir şirkette çalıştım hiç sigorta başlangıcım yapılmamış.Beraber çalıştığım arkadaşlar emekli olmuştur .Doğum tarihim 1969 sigorta başlangıcım 1994

 • Murat genç 7 Şubat 2021 03:16

  Merhaba 12.05.2018 tarihinden beri bir işyerinde çalışıyorum Avm elektrik teknisyeni olarak gorev tanımı haricinde iş yaptırıyolar pandemiden sonra 8 saat calismasi olan yer 12 saate cikarilip gece 12 saat calisiyoruz ve mesailer 1e1 uzerinden yatiriliyoken 30 saatlik mesaimizi 15e dusurup 1.5 dan gosteriyolar isten ayrilcagimi soyledim ihbar kullanmadan nasil ayrilabilirim ve haklarimi alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 17:12

   Söyledikleriniz haklı fesih nedeni teşkil eder. İhbar süresi tanımanıza gerek yok.

 • Deniz Şimşek 5 Şubat 2021 18:47

  İstinaf mahkemesine davayı gönderdik ancak teminat mektubu alamadık ve icra gönderdiler mahkeme sonucu çıkmadan, bu parayı hemen ödemekten nasıl kurtulabiliriz, eğer istinaf sonucu gelseydi ödeyeceğimiz miktarın düşme olasılığı vardı , ama şuan taşınmazların hepsine icra koydular ve banka hesaplarına el koyma ihtimalleri var ödemeyi nasıl geciktirebiliriz

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:46

   Tehiri icra dışında bir yol yok.

 • Erkan Özyurt 5 Şubat 2021 03:43

  Arabistanla yaşanan gümrük krizi sebebiyle çalıştığım fabrikadan 29 ekimde ücretsiz izine çıkarıldım. Benim çalıştığım departmanda benimle aynı işi yapmakta olan diğer arkadaşlar çalışmaya devam etmektedir sadece ben izine çıkarıldım şuan tazminatımı alıp işi bırakabilirmiyim

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:01

   Bu gerekçeyle alamazsınız maalesef.

 • Hülya bayır 2 Şubat 2021 09:29

  Kolay gelsin. Eşim 17 yıldır bir kooperatifte çalışıyor.başkanları değiştiği için yeni gelen kişi mobbing uygulayarak 5 yıllık iiznlerini kullandırıyor. 22 şubatta ücretli izni bitecek ücretsize çıkaracak. Bu ay maaşını hiç bir şekildee haber vermeden herkese zam yaparken onun ve bir kaç arkadaşının yarıya düşürdü. Müdür olarak görev yapmkta bu arada. Pandemiden dolayı işçi çıkarımıda yapamıyorlar. Size sorum? Evraklı olarak çok fazla haklı fesih seebebimiz var imzalı olarak. Maaşta düşürüldü. Şahitte var.haklı sebep olarak işten fesih yaparsak sadece kıdem mi alabiliyoruZ? Hafta sonları bayramlar, ihbar alamıyor muyuz? En önemlisi şu an haklı fesih yaparsak işssizlik maaşından yarralanma şansımız var ise hemen istifa etmek istiyor. Bu konu ile ilgili bana dönüş yaparsanız çok seviniirm. Kötü durumdayız.

  • Besler Hukuk 7 Şubat 2021 10:37

   İhbar alamazsınız. İşsizlik maaşını dava açıp kazanırsanız toplu olarak alabilirsiniz. Kıdem tazminatı hesaplama sayfamızdan miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 15:16

  Yıllık izin süreleri sayfamızdan sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

 • Aziz sefer 31 Ocak 2021 02:25

  İs yeriyle bu pandemi döneminde bir takım sıkıntılar yaşadık. Düzeltmek için sirketin müdürü ile telefon görüşmesi yaptım. Telefonda bana küfür etti. Aynı zamanda pandemi de de mağdur etti. Bunla alakali ne yapabilirim. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Bağlı olduğum operatorden konuşmaların dokumanlarini alabilirmiyim.

 • Serdar tekin 29 Ocak 2021 21:37

  Yaklaşık 30 aydır bir yerde çalışıyorum berberim asgari ücretle çalışıyorum günlük 12 saat çalışıyorum bu ay zam beklerlen maaşımı düşürdü 8 aydır sigortamı 11 günlük yatırıyor işi bıraksam tazminat almaya hakkım olurmu

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 14:11

   Saydıklarınız haklı fesih nedeni teşkil eder. Tazminat alarak işten ayrılabilirsiniz.

 • yakup 26 Ocak 2021 11:05

  yeni emekli olan 15veya 30yıl aynı iş yerinde çalışan devam eden ihbar tazmınatı alırmı

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 17:19

   Emeklilik gerekçesiyle işten ayrılan kişi ihbar tazminatı alamaz.

 • Özlem Şahin 25 Ocak 2021 10:45

  Merhaba ben 2013 tarifinden bugune bir firmada güvenlik görevlisiyim fakat hersene çalıştıgım iş yeri bizi hersene başka bir güvenlik şirketiyle anlaşıp sözleşme yapıp çalıştırıyor benim tazminat hakkımı bu çalıştıgım firmadan alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 16:32

   Evet çalıştığınız sürenin tamamı için dava açabilirsiniz.

 • Engin ÜSTÜN 24 Ocak 2021 19:29

  10 yıl önce eniştemin yanında işe başladım, Tek çalışan bendim. bunun ilk 2 yılında beni sigortasız çalıştırdı. Daha sonra ise 2 yıl kadarda bilmediğim ve tanımadığım işyerlerinde sigortamı yapıp dışardan ödemiş. 6 yıl önce benim sigortamı kendi ödemeye başlamış. Aramızda anlaşmazşıklar oldu ve beni işten çıkarttı. İşten çıkarma yasağı olduğu için ben şuan ücretsiz izinli gözüküyorum. Tazminatımı hesapladım fakat bana “benim yanımda 6 yıl çalıştın sana 10 yıllık tazminatını veremem” diyor. Mahkemeye başvurursam 10 yıllık tazminatımı alabilirmiyim. 10 yıl çalıştığıma dair belge mevcut değil lakin birçok şahidim mevcut. Mahkeme bu şahitleri esas alırmı.

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 16:15

   Hizmet sürenizi tanıkla ispatlayabilirsiniz.

 • Hatice Güler 23 Ocak 2021 14:48

  Merhaba ben gıda üretimi yapan bir firmada üretim ve paketleme personeli olarak çalışıyordum, üretimde bir arkadaşın eşinin covid testinin pozitif çıkması sebebiyle işverenimin isteği üzerine hastneye gittik, test öncesi bütün çalışanlara önlem amaçlı 10 günlük rapor verdi,test negatif çıktı ve işverenimin aile hekimi onayıyla işe dönebileceğimizi söyledi, aile hekimi böyle bir şeyin olmadığını söyledi, raporu veren kurumun iptal edebileceğini söyledi ve kurumu aradım raporu iptal edemeyeceklerini söylediler. İşverenimle bu durumu paylaştım beni yan gelip yatmak için rapor almakla suçladı ve bende işverenlerin çalışanlarından raporunu iptal ettir diye istekte bulunması yasal değilmiş dedim bana kızdı ,tamam sen raporunu kullan gelme dedi.Diğer çalışanları raporlu işe çağırdı ve beni kısa çalışma ödeneği hakkım varken 1 ay ücretsiz izine gönderdi, ve sadece beni ücretsiz izne gönderdi
  benimle aynı birimde çalışan eleman aldı ve öğrendimki beni daha fazla ücretsiz izne çıkarmış,24 ekim 2020 tarihten buyana 17 marta kadar ücretsiz
  izin uzadı, bende haklı gerekçeyle iş akdini feshettim, dava açacağım ihtar çektim ve haklarımı istedim bu durumda dava açarsam kıdem ve ihbar tazminatı alabilirmiyim.

 • Mustafa 23 Ocak 2021 06:26

  4 ay Kısa çalışma ödeneği ile maaşımı aldım ve bu 4 ayda tam gün çalıştım SGK’ya 1. ay 23 gün,2. ay 0 gün,3.ay 16 gün ve 4. ay 16 gün gün sayısı gösterilmiş ve bu durumda ben ayrılmak istiyorum,tazminat hakkım var mı ?

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 14:40

   Vardır. Dava açarak tazminat alabilirsiniz.

 • Osman Uzunoğlu 23 Ocak 2021 00:15

  06/02/2015 tarihinde 15 sene 3600 günde kıdem tazminatımı aldım. 02/03/2015 tarihinde ise tekrar başladım. Anlaşmalı çıkıştı hiçbir hak kaybına ugramayacagimi söylediler. Ama kıdem zammını vermiyorlar sadece izinimi 15 yıl üstü kideme göre veriyorlar. Yalnız bana kıdem tazminatını yatırdıkları zaman ( 06/02/2015 de) araliksik işe devam ettim ama onlar yine benim sigorta düşümümü yapmışlar ben çalışmaya devam ettim bununda ispatlayabiliyorum. Ben halen aynı işyerinde çalışıyorum benim bu çıkışı işverenin kötü niyetli davranmasından iptal ettirme şansım varmı kıdem tazminatını güncel faizleri ile iade edip yada kıdem zamlarını almaya bir şansım olurmu.

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 14:34

   Önceki çıkışınızı iptal edemezsiniz. 2015’den itibaren işleyen kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Kıdem tazminatı hesaplama sayfasından miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Beydağ Bilgiç 20 Ocak 2021 13:35

  Merhaba,
  07/11/2020 tarihinde benim yerime personel alımı yapmış olup o kişi 09/11/2020 tarihinde muhasebe departmanında işe başlamıştır. Çıkarma yasağı olduğundan beni işten çıkaramamış ve 15 koduyla devamsızlık adı altında sgk ya bildirim yapılmıştır.
  Benim işten çıktığım 07/11/2020 tarihinde sözde kasamda açık olduğunu belirttiler ,aksine kasam tamdı ve bunu kanıtlayacak şahitlerim var. Yerime aldığı personel ve yanındaki 3 kişi tarafından mevcut kasaya giriş çıkış yapılıp kasada açık oluşturup suçu benim üzerime atmaktadırlar.
  Sgk primim ilk işe girdiğim 13/09/2018 tarihinden itibaren asgariden gösterildi. Sonrasında 3000 TL den gösterildi ve sonrasında 2650 TL ye geri çekildi bu zaten esasen suçtur.
  Hiçbir yıllık izinlerimi kullanmayıp izin defterinde imzam bulunmamaktadır.
  Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği çerçevesinde çalışma saatlerimin azaltılması yapılmamış olup tüm gün olarak işe geldiğimi kamera kayıtları ile ispatlanabilir. Resmi günlerde işe geldiklerimde kayıtlarda gözükmektedir.Artı son Ekim 2020 maaşım ödenmemiştir.
  Eylül 2018-Kasım 2020 tarihleri arası banka hesaplarım incelendiğinde firma adına gönderdiğim havale miktarları da görülebilir.
  İşveren kendince mobbing uygulamaya çalışarak kendi istifa etmemi istedi.
  Son olarak 07/11/2020 tarihinden beri sgk olsun,maddi manevi zarara uğratmıştır.

  Tüm sosyal yasal haklarımı talep edebilir miyim?

  Şimdiden çok teşekkür ederim 🙂

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 10:38

   Söyledikleriniz haklı fesih nedeni teşkil eder. İşten ayrılarak tazminat alabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamızdan miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Pınar doncu 19 Ocak 2021 22:18

  Merhabalar çalıştığım4 ay önce isyeri hiçbir imza olmadan 02 kodla çıkış verdi maasimida odemedi bende cimere yazdım.arabulucuya verdim 18/01/2020 itibariyle 30/06/2020 ödeyecekleri için arabulucuda anlaşma sağlandı..ben bu konuda tekrar maaş için anlaşma sağladığınız cimere yazmam gerekirmi acaba…2.sorum verdikleri tarihte ödemeyi yapmazlarsa bu elimdeki arabulucu tutanagiyla icraya direk verebilir miyim çok sorunlu kişi isveren..çok teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 09:54

   Ödeme yapmazlarsa icra takibi yapılabilir.

 • Hakan bey 19 Ocak 2021 15:50

  2017 de kamuda taşeron firmada 1 gün sgk girişim yapıldı ışe gitmedim şimdi işe iade davası açılırsa ne olur zaman aşımı olmuş mu.

 • Erkan kılıç 18 Ocak 2021 19:45

  1994 de eczanede sigortasız işe başladım 2010 a kadar aynı işyerinde sıgortasız çalıştım 2010 sıgırtam başlatıldı 2020 ye kadar kesıntısız yatırıldı ve işverenim vefat etti şimdi ne gibi haklarım var şahitlerim var geçmişe yönelik bır hizmet tesbit dava açma hakkım varmı

 • Sabahat süslü 17 Ocak 2021 13:36

  Merhaba Evli 2 çocuklu bir çiftten biri vefat ederse sahip olduğu mallar eşine mi çocuklarına mı kalır.Malların bölüşümü söz konusu olur mu eşlerden biri hayattayken

 • Mehmet demir 16 Ocak 2021 21:41

  Merhaba ben bir tekstil firmasında çalışıyorum geçen temmuz ayında zam yapıldı önceki yıllarda arkadaşlarımla hep aynı ücretti alırken şuanda arkadaşlarımdan 300 lira eksik alıyorum sebebini sorduğumda sen mesaiye kalmiyorsun o yüzden diyorlar ama daha önce müdürümüz bize fazla mesaiye kalmak zorunda degilsiniz demişti bunda haklılık durumum ne şunuda belirtiyim kendim çıkmam için de bana baskı uyguluyorlar iyi günler.

 • Melisa Genç 15 Ocak 2021 21:45

  Ücretsiz izne zorla çıkartılıp zorla baskıyla kağıt imzalattırdılar tehditle napmam gerekir

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 15:32

   İşveren tek taraflı olarak dahi ücretsiz izine çıkarabiliyor maalesef.

 • Hatice kardeşbaba 15 Ocak 2021 11:04

  Merhaba iyi günler çalıştığım şirket ihaleyi kaybetti ve ocak 31 işimize son verilecek bize başka bir iş teklifide yapmadılar tazminatlarimizi verecekleri söylediler benim 2 yılım dolmasına 5 gun kalmış oluyor benbiseb05.02.2019 tarihinde başladım isten ayrılma tarihimizde 31.01.2021 tarihi olacak ve mudurum yıllık izin ücretin ödemeyecek dedi bu konu hakkında bilgi alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 15 Ocak 2021 18:32

   İkinci yıl dolmadan fesih olursa yıllık izin ücretine hak kazanamazsınız maalesef.

 • Mustafa 14 Ocak 2021 20:00

  Selamınaleyküm .
  Şuan çalıştığım iş yeri her sene sonu o senenin tazminatını verecez birikmesin diye dedi .
  Ve ben 22.11.2019 yılında işe başladım ve hala orda çalışıyorum yakına verecekler tazminatımızı ve benim tazminatım 2400müş ve ben şüphedeyim az diye . Bu arada asgari ücretle çalışıyorum .
  Hesaplayabilirseniz çok memnun olurum bana normal gelmiyor çünkü denilen miktar .

 • Ersin çakıcı 14 Ocak 2021 07:11

  3 bucuk ay calışmış olduğum iş yerimden patronun kararıyla cıkarıldım ve memlekete geldim kısa calışma alırım dedim alamadım işsizlik maaşı alırım dedim onuda alamıyor uzum ama bende haksız fesih var artı mağdurum dedim arabulucu avukat verdiler davamız olumsuz geçti karşı taraf hiç bir hakı yoktur dedi ve iş mahkemesine gidecem bunun sonuçu ne ola bilir cevabınızı bekliyorum

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:48

   İhbar tazminatı hakkınız var. İhbar tazminatı hesaplama sayfamıza girebilirsiniz.

 • Mehmet Ali Ayhan 13 Ocak 2021 20:55

  Kisa çalışma ödeneğinden yararlandik ama ben bir ay çalışmaya devam ettim sikortami yartirmadilar bir hak kazanabilirmiyim

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:33

   Tazminat alabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfasından miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Elif Uzun 13 Ocak 2021 17:51

  Merhaba ben pandemi dolayısıyla ücretsiz izindeydim ve bana haber verilmeden istifa gösterilerek çıkışımı yapmışlar ve ben bunu 11 gün sonra ücretsiz izin ödeneğim yatmayınca öğrendim şikayet edeceğimi söyleyince işveren beni tehdit etti bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim.

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:22

   Alacaklarınız için dava açabilirsiniz.

 • Cetin yilmaz 13 Ocak 2021 11:55

  Merhaba isyerim beni haberim ve rizam olmadan ucretsiz izine cikardi.200 kisilik bir isyerin de tek ben cikarildim 8 ay once.simdi dava acmak icin arabulucu teklifinde bulundum bir avukat araciligi ile 2 ay once.hala bir sonuc cikmadi.acaba avukatim beni oyaliyor mu.

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 17:29

   Gerekçe olarak ne söylediği önemli.

 • Havva kelev 13 Ocak 2021 00:21

  31082020 tarihinde çalıştığım merkezden özel sebepler nedeniyle ayrılmak istedigimi beyan ederek kendim istifa ettim 5 yil çalıştım bu kurumda
  Tum alacaklarımi aldim ibranamesini imzaladım 4 ay ildu hu isyerinden gerite dönük kidem tazminati talep edebilirmiyim

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 14:22

   Haklı bir fesih nedeniniz varsa istifa gerekçesinin davada açıklanmasını kabul ediyor Yargıtay.

 • sezgin yurt 12 Ocak 2021 12:52

  işe iade davasında geçerli nelenle fesih denildi yeniden tazminat için dava açtım ( işe iadede geçerli nedenle fesih kararı ) tazminat davasını etkilermi. Tazminat davasını kazanırsam istinaf geçerli nedenle işe iade dediği kararla bu davaya nasıl bir etkileşim olur

 • DÜRDANE GÜLER 12 Ocak 2021 08:48

  9 yıldır aynı işyerinde açşı olarak çalışmaktayım fakat yerime yeni bir aşçı alındı benide atölyede çalıştırmak istediler kalp rahatsızlığım dolayısı ile %50 engelli raporum var atölyede çalışamayacağımı bildirdim ve ücretsiz izne ayırdılar çıkışımı vermek istemiyorlar ücretsiz izin formum olmasına rağmen aralık ayı beyanı yapılmamış maaşta alamadım tazminatımı almam için nasıl bir yol izlemem gerekiyor

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 12:57

   Haklı bir fesih nedeniniz yoksa ücretsiz izin sürecinin bitmesini beklemeniz gerek.

 • Ömer Cemil 11 Ocak 2021 22:17

  Merhaba çalıştığım iş yerinde işe başladığımda herhangi bir sağlık sorunum yoktu zaman içerisinde bel fıtığı ve boynumdaki omurilik de hasar oluştu yaklaşık 2 senedir 6 aylık periyotlarda kontrollü tedavi görüyorum zaman zaman çalışamayacak durumda olduğumda istirahat raporu verdi doktor yaklaşık 4 ay önce çalıştığım bölümde sadece beni kçö den izine çıkardılar bu ay ilgili kişi aradı işe gelmemi istedi bende daha önce de doktor fizik tedaviye gitmemi istedi iş yoğunluğu sebebiyle gidemedim şimdi rahatsızlığım arttı fırsat varken tedaviye gideyim ondna sonra işe geleyim dedim doktora gittim mr tahlil çeşitli işlemler yapıldı araya 3 günlük yılbaşı tatili girdi derken rapor istedi dedimki tekrar randevu almalıyım randevu alınca doktor sonuçlara bakar gerekirse verir bende size iletirim dedim sonrasında randevu günümden bikaç gün önce kçö bildirim geçen ay için tarihi sona erdi ve işveren tarafından mağdur edildim haber vermeden kçö bildirimini yapmamışlar müdürü arıyorum telefona bakmıyor geri dönüş yapmıyor yasal haklarım nelerdir teşekkürler

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 12:39

   İşin yapılması sağlığınız için tehlike oluşturuyorsa haklı nedenle fesih yapabilirsiniz.

 • benes 11 Ocak 2021 09:31

  merhaba özel bir firmada çalısıyorum ve adapte surem gectıkten hemen sonra şefimin benı sureklı istememesı ve ısten ayrılmam için ıstıfa etmem gereklı acıklamaları sureklı yapıp sonunu benım ısı bırakmama baglaması ve suan ısten cıkaramadıgı ıcın bana katlandığı bır zaman dılımınde çalısıyorum ne önerırsınız ve bu mobbıng kapsamına gırer mı yardımcı olursanız sevınırım

 • Leyla Özdamar 10 Ocak 2021 20:17

  Merhaba ben işten ayrıldım Kendi isteğim ile 9 Kasım’da baslidim 10 Aralık’ta ayrıldım çıkalı bir ay oldu ama ödememi yapmadılar ve sigortami yatiracaklarini söylediler fakat sadece 3gun yatırdılar ne yapmam gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 18:56

   SGK’ya şikayette bulunabilirsiniz.

 • İsmail ünel 8 Ocak 2021 18:54

  Merhaba, bir özel öğretim kurumunda üst üste 4 yıl sözleşmeli olarak çalıştım ancak 2019 yılında maaşlarımız sürekli olarak aksamaya başladı en son mart maaşımızı mayısta aldık. Mayıs ayında okul idaresi sözleşme yapmak istedi ancak ben önümüzdeki yılda aynı durumun devam edeceği gerekçesi ile sgk dan 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün pirim süresini doldurduğumu gösteren kâğıdı alarak ailevi nedenlerden dolayı ilgili kanunda hakkım olan kıdem tazminatımı ve ödenmemiş 1 ay lık maaşımı talep ederek istifa ettim. Bu konuda bilgi verebilir misiniz.

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 17:10

   Tazminatınız ödenmediyse dava açmanız gerekir.

 • Yusuf avcu 7 Ocak 2021 11:39

  Merhaba kolay gelsin sizi bir sorun olucak 3600 gün tamamlayan kişi bir iş yerınden kendi iftifa ederse kidem tazminatı alabilirimi bu iş tçyerınde 5 senedir calışmakda toplam gün sayıdıda 4780 gün bununla ilgili bilgi alabılırmıyım

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:29

   1999 ve öncesinde sigorta girişi olması gerekir.

 • Elif 7 Ocak 2021 08:50

  Bir devlet kurumunda yardımcı hizmetlerde çalışıyorum. Normal de 13 kişi olması gereken kadromuz yıllardır 4 5 6 kişi arasında değişiyor, eksik kişiyle çalışıyoruz hukuki olarak yapmam gereken nedir? Geriye dönük tazminat alabilir miyim?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:24

   Haklı fesih nedeni teşkil etmez.

 • Kemal sezgin 7 Ocak 2021 06:22

  Merhaba benim kazanmış olduğum iş mahkemesi kazandığım miktar benim avukatım tarafından bana eksik ödenmiştir. Masraf adı altında benden fazla ücret almıştır. Mesela vekil ücreti ve yasal hakkı olan yüzde 15 orandan başka nasıl bir masrafı olabilir. Çünkü aradaki fark çok fazla. Mesela icra tarafından benim avukat yatan miktar 35.000 TL avukatın bana ödediği miktar 20.000 tl yani sorun şuki ne gibi masraf olabilir ki bu kadar kesinti yapmıştir. Teşekkürler

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:23

   Karşı taraftan yasal olarak aldığı mahkeme ve icra vekalet ücretleri var. Siz mahkeme kararına göre kendi alacağınızı hesaplayın.

 • Sena seven 7 Ocak 2021 02:36

  ÖZel bir kreşte çalışıyorum ve şuan ücretsiz izindeyim.kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyorum.ödenekler suan uzuyor 2018 de girdim işe mesela şubatta ödenekler bitti beni çıkarmak isteyecek kurucum.Tazminatım 2021e göre mi hesaplanacak.kıdem ve ihbar ödemesi mi yapmak mecburuyietinde mi?

 • behlül IŞIK 6 Ocak 2021 21:04

  iyi günler 2016 dan beri bir işyerinde çalışıyorum, 2020 başlarında pandemiden dolayı 2324 tl nin 1500 civarını iskurdan geri kalanını işveren bankaya yatırıyor,fakat sigortam yatmıyor, ayrıca ise girdigim günden beri agi ve çocuk parası ödemiyorlar her yıl açıklanan bekar maaşı veriyorlar,geriye dönük isteye bilirmiyim, ayrıca sigortam yaratılmadığı için fesih hakkım varmı tazminatlarımı isteye bilirmiyim,imzaladigim bordroda ücret 00 gözüküyor ne yapabilirim

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:01

   Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasına rağmen tam zamanlı çalışmaya devam ediliyorsa haklı fesih nedeni teşkil eder. Kıdem tazminatı hesaplama sayfamıza girebilirsiniz.

 • Seyid 6 Ocak 2021 17:46

  Mrb ben 30.11.2020 tarihinde iş kazası geçirdim ve devlet hastanesi acil servis bölümünde mudahele yapıldı dikişler atıldı ve beni iş kazası değil de normal giriş yapılmış bunu nasıl düzelte bilirim

 • Deniz demir 6 Ocak 2021 11:18

  Selam çalıştığım iş yeri beni başka bir şehirde çalıştırmak istiyor. Kabul etmediğim takdirde pandemiyi bahane edip ücretsiz izne çıkarmakla tehdit ediyor. Bu yasalmı?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 14:28

   İş şartlarında esaslı değişikliği kabul etmeyerek 6 gün içerisinde iş akdinizi feshedebilirsiniz.

 • Onur Can 5 Ocak 2021 21:48

  Merhaba,
  Pandemi de Yönetim değişikliği oldu. Mağaza sorumlusu olarak çalıştığım işyerini kapattılar. Beni başka bir şubede satış danışmanı olarak görevlendirdiler. 3 yıldır çalışıyorum şimdi tekrar asgari ücret veriyorlar ne yapabilirim?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 13:56

   İş şartlarında esaslı değişiklik işçinin yazılı onayı alınmadan yapılamaz. Haklı nedenle işten çıkabilirsiniz.

 • Bayram yılmaz 5 Ocak 2021 20:43

  Özel sektörde özel güvenlik firmasında özel güvenlik personeli olarak çalışıyorum.2020 yılında maaş+mesai+Ağı+yol+yemek toplam 3790 TL ücret alıyordum.yeni yılda gelen asgari ücrete zamlarla beraber 4365 TL almam gerekirken.guvenlik şirketi aynı projeyle 2021 yılında tekrar sözleşme imzaladı.ve toplam maaşımın 4182 TL olacağını söyledi.yeni yılda maaşımı 183 TL düşürdü.mesai ücretleri artışıyla 300 TL’ye yakın düşürme yaptı maaşımı.şirketin maaş düşürme hakkı varmı kanunda.bizden yazılı sözlü onay alınmamıştır.bizim sirtekle sözleşmemiz de maaşlara ilgili bir ücret anlaşması yoktur.

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 13:52

   Maaş düşmesi değil fazla mesai ücretinin düşmesi söz konusu. Haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Mert yıldız 5 Ocak 2021 19:51

  Acil : avukat bey selam lütfen acil yardım ederseniz sevinirim ? lütfen
  Yaklasık 2 yıla yakındir sigortasız calıştırıyorlar beni ve haşa devam etmekteyim işi bırakmak zorunda kalacam çünkü şartları her gecen gün daha da zorlaştıryorlar 13-14 saat çalıştırıyorlar sigorta yok izin yok hiç bir sosyal hakkım yok bir de üstüne üstlük iki ustanın yerini kapatıyorum ve tek ücret alıyorum normalde 2 usta calışması gerekiyor 2 yıl içerisinde 6-7 aydan fazla iki ustanın yerine calışıyordum paramı vermediler ve canlı şahitlerim var eski iş arkadaslarım var meslektas ve şahitlik yapabilir mi lütfen yardımcı olursanız sevinirim lütfen ?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 13:46

   Söyledikleriniz haklı fesih nedeni teşkil eder.

Popüler Başlıklar

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Genel Vekalet Ücreti Ne Kadar
  VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
  20 Ağustos 2021   Vekalet ücreti, bu yazımızda iki farklı açıdan ele alınacaktır. Bir yandan noterde çeşitli vekaletnameleri çıkarabilmek için ödediğiniz ücretleri bir yandan da avukata ödenmesi gereken...

Benzer Başlıklar

 • DENİZ İŞ KANUNU KİMLERİ KAPSAR?
  DENİZ İŞ KANUNU KİMLERİ KAPSAR?
  7 Ekim 2022   Deniz İş Kanunu, lojistik ve turizm sektörleri kapsamında önemini giderek arttırması sebebiyle irdelenmesi büyük öneme sahip olan deniz iş hukuku dalının temel hukuki kaynağıdır....
 • HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?
  HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?
  2 Temmuz 2022   Haklı fesih sebepleri, işçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmesini her iki tarafın sona erdirebilmesini sağlar. Bu kapsamda sözleşme ilişkisini devam ettirmek fesih hakkını kullanan...
 • ŞİKAYET NEDİR?
  ŞİKAYET NEDİR?
  25 Haziran 2022   Şikayet, bazı suçlarda failin yargılanabilmesinin hem anahtarıdır hem de engelidir. Soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlarda, suçtan zarar görenin, failin yargılanmasında bir sakınca görmediğini...
 • İPOTEK NEDİR?
  İPOTEK NEDİR?
  18 Haziran 2022   İpotek, mevcut ya da ileride doğması muhtemel olan bir alacağı güvence altına almak için taşınmaz üzerinde kurulan rehin hakkıdır. Teminat için taşınmaz üzerinde rehin...
 • TRAMPA NEDİR?
  TRAMPA NEDİR?
  11 Haziran 2022   Trampa, yeni kanun ifadesiyle mal değişim sözleşmesi; tarafların karşılıklı olarak birbirlerine bir ya da birkaç şeyin teslimi ve mülkiyetini geçirme borcunu üstlendiği sözleşmelerdir. Günümüzde...