Skip to content

YILLIK İZİN SÜRELERİ

Yıllık İzin

 

Yıllık izin süreleri, işçilerin bir yıl boyunca sabırsızlıkla bekledikleri, kendileri için ayırabilecekleri yegane zaman dilimidir. Bu nedenle işçilerin bu temel hakkı kanunlarımızla güvence altına alınmıştır. Bu konuda müvekkillerimizden sıklıkla gelen soruları sizin için cevaplandırmaya çalıştık. Siz de diğer sorularınızı sayfanın en altından büromuza iletebilirsiniz.

Yıllık İzin Kaç Gün?

  • 1 ile 5 yıl arasında çalışan işçilerin 14 gün,
  • 5 ile 15 yıl arasında çalışan işçilerin 20 gün,
  • 15 yıl ve daha fazla çalışan işçilerin 26 gün ücretli izin hakkı bulunmaktadır.

Yıllık izin süreleri kanunla belirlenen asgari süreler olup sözleşme veya toplu iş sözleşmesinde daha uzun yıllık izin süreleri kararlaştırılabilir. Ancak yıllık izin süreleri sözleşmede daha az olarak kararlaştırılamaz. Böyle bir sözleşme hükmü konulsa dahi geçersiz olacaktır.

Yeraltı işlerinde çalışan madencilerin yıllık ücretli izin süreleri, normal yıllık izin sürelerine 4 gün ilave edilerek kullandırılır.

Yıllık İzin Ne Zaman Hak Edilir?

İşçi çalıştığı her bir yıllık dönemin sonunda izine hak kazanacaktır. İşveren yıllık izin hakkını işçiye bir yıl içerisinde kullandırmalıdır. İşverenin değişmesi veya işyerinin devri, bu işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına sebep olmaz. Ayrıca işçi, işverenin çeşitli işyerlerinde çalıştıysa bu süreler birleştirilmelidir.

Yıllık İzin Süreleri Kullandırılmazsa Ne Yapmalıyım?

İşçi yıllık izne hak kazanmasına rağmen, işverence yıllık izin süreleri kullandırılmazsa işçi yazılı olarak talepte bulunmalıdır. Buna rağmen yıllık izne hak kazanılan tarihten itibaren bir yıl içerisinde yıllık izin süreleri kullandırılmazsa işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Bu durumda işçiler yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı ve diğer işçi haklarını talep edebilirler.

Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ölüm ya da işten ayrılma gibi durumlarda, kullanılamayan yıllık izin ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki net ücret üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama işlemine fazla çalışma ücreti, prim ya da ek yardım ücretleri gibi ücretler dahil edilmez. Örneğin 2020 yılında asgari ücretle çalışıyorsanız, maaşınız olan 2 bin 324 TL’yi 30’a bölerek günlük ücretinizi bulursunuz. Daha sonra bunu hak kazandığınız izin gün sayısı ile çarparak yıllık izin ücretinizi hesaplarsınız. Asgari ücretle bir yıl çalışan işçi 2.324/30 x 14 =1084,5 TL yıllık izin ücretine hak kazanır. Kıdem ve ihbar tazminatınızı hesaplamak isterseniz  Tazminat Hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yıllık İzin Hakkı Kapsamına Neler Girer?

İşveren tarafından yıl içerisinde verilmiş olan hastalık, dinlenme ve mazeret izinleri yıllık izinden mahsup edilemez. Ayrıca izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatil günleri yıllık izin süreleri kapsamında sayılmaz.

Kullanmadığım Yıllık İzin Parasını Alabilir Miyim?

İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazandığı ancak kullanmadığı yıllık izin süreleri ücret alacağına dönüşür. Yani işveren işten ayrılan işçisine kullandırmadığı izin süresini hesaplamalı ve karşılığı olan ücreti işçisine ödemelidir. Örneğin işçinin 50 gün izin süresi kullandırılmadıysa, işveren tarafından işçinin son ücreti üzerinden 50 günlük alacağı hesaplanmalı ve ödenmelidir.

İhbar Süresinde Yıllık İzin Kullandırılabilir Mi?

İhbar süresinde yıllık izin kullandırılması mümkün değildir. İşveren ihbar süresi içerisinde işçiye iş arama izni vererek çalıştırmak durumundadır. Aksi takdirde işveren ihbar tazminatı ödeme zorunda kalacaktır.

Yıllık İzinde Maaş Kesilir Mi?

Yıllık izin ücretli izin kapsamındadır. Yani işveren izin süreleri boyunca işçiye ücretini ödemek zorunda olduğu gibi işçinin talebi halinde izin dönemine ait ücreti avans olarak önden ödemelidir.

Yıllık İzin Süreleri Hafta Sonu Dahil Mi?

Yıllık izin süreleri hafta sonu dahil değildir. İşçilerin hafta tatili ne zamansa bu günler izin sürelerinden düşülür. Örneğin hafta tatili Pazar günü olan bir yıllık kıdemi olan işçi 6 Ağustos Cuma günü yıllık izninin tamamını kullanırsa, iki hafta sonra Cuma günü değil sonraki Salı günü iş başı yapacaktır. Yani Pazar günü yıllık izinden sayılmayacaktır.

Yıllık İzinde Yol İzni Kaç Gün?

İşçinin işyerinin bulunduğu yer dışında yıllık iznini geçirmek istemesi halinde, yıllık izinde yol izni 4 gündür. İşçi yıllık iznini başka yerde geçireceğini belgeleyerek, işverenden 4 günlük ücretsiz izin talep edebilir.

Yıllık İzin Bölünebilir Mi?

İzin ancak işçi ve işverenin anlaşması halinde, bir kısmı 10 günden az olmamak kaydıyla, en fazla 3 parçaya bölünebilir. Yani işçi isterse ve işveren kabul ederse işçi izninin bir kısmını 10 gün, bir kısmını 2 gün ve üçüncü kısmını 2 gün olarak kullanabilir. İşçinin izninin bölünmesini kabul etmemesi halinde, izin hakkının tamamı kullandırılmalıdır.

6 Ay Çalışanın Yıllık İzin Hakkı Var Mı?

Bir yıllık kıdem süresi tamamlanmadığı için 6 ay çalışanın yıllık izin hakkı maalesef yoktur. Ancak 6 ay çalışanın haksız bir şekilde işten çıkarılması halinde diğer şartlarda mevcutsa işe iade davası açma hakkı vardır.

50 Yaş Üstü Yıllık İzin Süreleri Ne Kadardır?

50 yaş üstü yıllık izin süresi 20 gündür. Yani işçinin çalışma süresi ne kadar olursa olsun bir yılı tamamladığında 20 günlük yıllık izne hak kazanacaktır. 18 yaşın altında çalışanların izin hakkı da aynı şekilde 20 gündür.

657’ye Tabi Memur Yıllık İzin Süreleri Ne Kadardır?

  • 1 ile 10 yıl arasında çalışan memurların 20 gün,
  • 10 yıldan daha fazla çalışan memurların 30 gün izin hakkı bulunmaktadır.

Aday Memur Yıllık İzin Hakkına Sahip Midir?

Aday memur yıllık izin hakkına, bir yıllık çalışma dönemini tamamladığı anda hak kazanır. Yıllık izin süreleri bakımından diğer memurlarla aday memur arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

5 Yıldan Sonra Yıllık İzin Kaç Gün?

5 yıldan sonra yıllık izin işçiler için 20 güne çıkmaktadır.

10 Yıldan Sonra Yıllık İzin Kaç Gün?

10 yıldan sonra yıllık izin sürelerinde işçiler için herhangi bir artış olmamaktadır. Memur yıllık izin süreleri ise 30 güne çıkmaktadır.

İdari İzin Yıllık İzinden Düşülür Mü?

İdari izin yıllık izinden düşülmez. Çünkü idari izin, işçinin kendi tasarrufunda olmaksızın idare tarafından verilen bir izin türüdür.

Öğretmen Yıllık İzin Hakkına Sahip Midir?

Öğretmen yıllık izin hakkına sahip değildir. Öğretmenler her ne kadar devlet memuru olsalar da özel kanunlara tabi oldukları için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim doğrultusunda izinlerini kullanırlar.

Hemşirelerin Yıllık İzni Kaç Gün?

657’ye tabi olarak çalışan hemşirelerin de diğer memurların olduğu gibi 20 gün izin hakkı bulunmaktadır. 10 yıldan sonra izin süresi hemşirelerin de 30 güne çıkmaktadır.

Yıllık İzin Yargıtay Kararları

Konuyla alakalı örnek bir Yargıtay kararında uzunca bir süre izin kullanmamanın insan tabiatına aykırı olduğu vurgulanmıştır. Somut uyuşmazlıkta, davacının 10 yıl boyunca sadece 17 gün ücretli izin kullanarak çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilmiştir.” (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2020/3166 E./2020/10213 K. ve 01.10.2020 tarihli ilam)

Aynı şekilde kullanılmayan izinlerin, işveren değişse dahi işçinin hakkı olduğuna ilişkin Yargıtay kararı mevcuttur. Yargıtay; izinlerin kullanılmaması halinde iş sözleşmesinin, fesih ile ücrete dönüştüğünü, sözleşmeyi feshedenin ise son yüklenici olduğunu kabul etmektedir. Bu bağlamda yıllık izin ücretinden son yüklenicinin sorumluluğunu kabul etmiştir. (Yargıtay 23.Hukuk Dairesi 2019/1781 E./2020/2747 K. ve 14.09.2020 tarihli ilam)

Bir başka kararda da izinlerin kullandırıldığının yazılı belge ile ispatının işverene ait olduğu ifade edilmiştir. (Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 2017/23740 E./ 2020/9438 K. ve 13.07.2020 tarihli ilam)

Yıllık izin süreleri ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları aşağıdaki form aracılığıyla sorabilirsiniz.

0 0 oylar
İçeriği Oylayın

İlgili Makaleler

Abonelik
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle

Popüler Konular