0216 387 0 388

İŞ HUKUKU AVUKATI

İ

 

İş hukuku avukatı, işçi ve işveren arasında iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde başvurulması gereken uzman işçi avukatıdır.  İş avukatı, iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde ve anlaşmaların yapılmasında işçilere yol gösterecek bilgi ve beceride olmalıdır. Bundan dolayı iş mahkemesi avukatlarının üstünde büyük bir sorumluluk vardır.

İşçilerin hak kaybı yaşamasının önüne geçmek için iş avukatının işçi hakları konusunda uzman avukat olması gerekmektedir. İş hukuku, avukat ile temsilin çok önemli olduğu alanların başında gelmektedir. İşçi hakları avukatı, işverenler ile yaşanan ihtilafların çözümünde ve işçi haklarının elde edilmesinde işçinin yanında olur, ona yol gösterir ve sarf ettiği emeğin karşılığını alması için hukuki yardım sağlar. İş hukuku avukatımıza danışmak istediğiniz hususları sayfanın en altından bizlere iletebilirsiniz.

İş Kazası Tazminatı Davası

İş kazaları, maalesef ülkemizde pek sık görülen bir durumdur. İş kazaları, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin önemlerin alınmaması ya da eksik alınması sebebiyle meydana gelmektedir. İş kazası sonrası işçide meydana gelen hasarın tespiti, işçinin hakları açısından önemlidir. Kaza neticesinde işçi hem işe, tedavi süresince devam edememekte hem de hayatı boyunca iş gücü kaybına uğramaktadır. İş kazası ile işçinin vücudunda meydana gelen hasar, işçinin çalışmasını engelleyecek düzeyde olması halinde işçinin malulen emekliliği gündeme gelebilmektedir. Malulen emeklilik şartları nelerdir? makalemize göz atarak malulen emeklilik konusunda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. İş avukatı ile işçinin tazminat alacaklarının hesaplanması ve işverenden talep edilmesi işçinin faydasına olacaktır. Ayrıca iş kazalarının, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na  bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde iş kazası bildirmeme cezası söz konusu olacaktır. İş kazası hem işçinin tazminat alacakları bakımından hem de ceza davaları bakımından önem arz eder. Bu sebeple bu davaların titizlikle yürütülmesi hem işçiyi hem de toplumu ilgilendirmektedir.

Kıdem Tazminatı Davalarında İş Hukuku Avukatı

Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda belirtilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin; yıpranması, ödüllendirilmesi ve işsiz kalacağı dönemde ona destek olunmasına yönelik bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının kazanılabilmesi için işçinin aynı yerde çalışması ön koşul olarak kabul edilmiştir. Bu ön koşulun yanı sıra işçinin, iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshetmiş olması gerekir. Ancak uygulamada işveren, işçiye bu kıdem tazminatını ödememek için türlü yollara başvurabilmektedir. İşçinin en temel haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkını kaybetmemesi için uzman bir iş hukuku avukatına danışması lehine olacaktır. Zira kıdem süresinin başlangıcı, sonu ve niteliği konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan işçi, iş sözleşmesinin feshi halinde kıdem tazminatsız işten ayrılabilmektedir. Yargıtay’ın uygulamada verdiği kararları, kanundaki değişiklikleri takip eden iş hukuku avukatı, hak kaybına uğrayan işçinin haklarını en iyi şekilde savunacaktır. Olası hak kaybına uğramamak için bir avukatla çalışmak sizin faydanıza olacaktır.

İşçinin Haklı Nedenle Feshi

İşçinin fesih sebebi, işçinin hangi haklardan faydalanabileceğine etki eder. Hatta bazen işçinin cezai yaptırımlara maruz kalmasına dahi sebebiyet verir. Bir iş yerinde yıllar boyunca çalışan işçinin sahip olduğu haklardan faydalanması işçinin en doğal hakkıdır. İşçi hakları genellikle işveren tarafından göz ardı edilmektedir. Şayet işçi, iş yerinden ayrılmak için haklı nedeni olursa ve bu nedene dayanmadan istifa ederse çalışmasının karşılığı olan haklardan yararlanamayabilir. İstifa eden işçinin hakları oldukça fazladır. Bu sebeplerle işçinin iş sözleşmesini feshederken dikkat etmesi gereken hususlar bu denli önemlidir. Mevzuatta iş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi düzenlenmiştir. Ancak bu sebepler gündelik hayatta farklı şekillerde tezahür edebilir. Bu sebeple işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi konusunda iş hukuku avukatının mesleki bilgi birikiminden faydalanması son derece önemlidir.

İşçi Avukatı Ve İşe İade Davaları

İş yerinde 30’dan fazla çalışanın olması ve işçinin 6 aydan fazla kıdemi olması halinde belirsiz süreli iş sözleşmesi haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedilemez. Aksi takdirde iş hukuku avukatı vasıtasıyla işe iade davası açılabilir. Davanın lehe sonuçlanması halinde işe dönülerek, boşta kalınan süre için dört aylık ücret alınabilmektedir. İşveren tarafından işe başlatılmama halinde ise 8 aylık ücret kadar işe başlatmama tazminatı almak mümkündür.

İşe iade davalarında iş mahkemesi avukatı tarafından tanıklara sorulacak sorular, gerçeklerin ortaya çıkarılması bakımından oldukça önemlidir. İş avukatı bu alanda uzman olduğu için tanıklara gerekli soruları soracak, iş yeri içi yazışmaların ve her türlü delilin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır.

İş Hukuku Avukatı Ve İhbar Tazminatı Davaları

İşçi, bazı durumlarda işten derhal ayrılması gerekir. Bu haller haricinde işçi, işten çıkmadan önce işten ayrılacağını bildirmelidir. Aynı şekilde, işveren de işçinin iş sözleşmesini sonlandıracaksa işçiye bildirim yükümlülüğü vardır. İhbar süreleri, işçinin işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak değişmektedir. Uygulamada pek çok işçi tarafından ihbar tazminatı gözden kaçırılır. İhbar tazminatı hakkının hangi hallerde doğacağı ve talep edileceği iş avukatı yardımıyla ortaya çıkacaktır.

İş Avukatı Ve Fazla Çalışma Alacakları

Yürürlükte olan İş Kanunu’na göre bir işçi haftada en fazla 45 saat çalışmaktadır. 45 saati aşan çalışmalar fazla mesaidir. Fazla mesai yapan işçiye normal zamanda yaptığı 1 saatlik çalışmanın 1,5 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Aksi takdirde bu durum işçi için haklı fesih sebebi sayılacaktır. Böylece işçi hem kıdem tazminatına hem fazla çalışma ücretine hak kazanacaktır. İşçinin fazla çalışmasının ispatı farklı şekillerde yapılabilmektedir. Maaş bordrosu, tanık beyanları, muhasebe kayıtları fazla çalışmanın varlığını ispat için kullanılabilecektir. Fazla sürelerle çalışma ise haftalık 45 saatin altında çalışan işçilerin, haftalık çalışma sürelerini aşan ya da 45 saate kadar yapılan çalışmalardır. Fazla çalışma sürelerle yapılan çalışmada ise işçiye normal zamanda yaptığı 1 saatlik çalışmanın 1,25 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Alanında yetkin bir iş hukuku avukatı, işçinin fazla mesaisini hesaplamakta ve bunların ispatında önemli rol oynamaktadır.

Hizmet Tespit Davaları

İşçinin çalıştığı ancak sigortasının yapılmadığı dönemlerde, işçinin sigortasında eksik günlerinin bulunması ya da sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması hallerinde hizmet tespit davası açılır. Bu davalara SGK da müdahil olur zira bu davalar kamu düzenindendir. Hizmet tespit davasının sonucunda işçiye bir para ödemesi yapılmaz; işçinin eksik sigorta primleri sebebiyle yaşayacağı hak kayıplarının önüne geçilir. Hizmet tespit davası hakkında daha fazla bilgiyi makalemizden okunarak edinebilirsiniz. Hizmet tespit davası, zorunlu arabuluculuk kapsamı dışındadır. Bu sebeple işçinin, atacağı adımı iş hukuku avukatı ile atması yararına olacaktır.

İş Hukuku Danışmanlığı

Türkiye çapında faaliyet gösteren Besler Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında uzman kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda uzman avukatlarımız, işverenlerin iş sözleşmelerini hazırlamasında; fazla çalışma ve yıllık izin belgelerinin, işçinin devamsızlık tutanaklarının, ihtar ve ihbarnamelerinin hazırlanması, düzenlenmesi konusunda profesyonel destek sağlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kanununa uygun faaliyet gösterilmesi ve kanundaki değişikliklerin işverene aktarılması iş hukuku avukatı ile olmaktadır. Aynı zamanda işyerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterilmesi de iş hukuku avukatlarımızın, KVKK hukuku avukatlarımız ile koordineli çalışması sonucu mümkündür.

İşçi Hakları Konusunda Uzman Avukat

İş hukuku avukatı, işçinin kendisinin dahi fark etmediği haksızlıkların ortaya çıkarılmasında hayati öneme sahiptir. İşçi mahkemesi avukatı işçinin emeği ile kazandığı hakların yok olmaması için uzmanlık ve deneyimi ile haklarını savunan kişidir. İş hayatında yaşadığınız her türlü sorunu ve sormak istediğiniz her türlü soruyu aşağıdaki iş avukatı danışma formunu doldurarak avukatlarımıza iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

589 Soru

 • Ismail ilhan 8 Kasım 2020 12:19

  Ben devlet su işlerinde çalışanım orman genel müdürlüğü sınavlarına girip hak kazandı .bu durumda işden çıkışım yapıldığında tazminatım alabilir miyim bu konuda yardımcı olir musunuz

  • Besler Hukuk 9 Kasım 2020 18:13

   Kişisel nedenlerle işten ayrıldığınız için tazminat alamazsınız maalesef.

 • Aynur Koyuncu 6 Kasım 2020 21:44

  Merhaba emekli çalışanım bu sebeple kçö den faydalanamıyorum. Hastalık bulaşmasından korktuğum için ücretsiz izin kullanmak isteme hakkım varmı. Herhangi bir ödeme beklemiyorum sadece kendimi korumak için bunu yapmak istiyorum.Alerjik astımım var ve okulda çalıştığım için öğrencilerden virüs kapmaktan korkuyorum. Yasal olarak böyle bir hakkım varmı? Şimdiden çok teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 9 Kasım 2020 18:53

   İşvereninizi ikna ederseniz olur. Ona hiçbir zararı yok zaten.

 • Erol Artar 6 Kasım 2020 02:54

  Ben ozel insaat sektorunden ssk dan 14 yillik emekliyim.2 sene evel Bir arkadaşıma seramik ustasi tavsiye ettim ve 2 günlük seramik işi için anlaştılar.Tavsiye ettiğim usta iş kazası geçirdi.Mufettis beni iş veren olarak karar verdi.Ssk bana haksiz olarak rücu davası açtı ve kazandı.Uzerime hiç bir mal kaydı yoktur.Ancak emekliyim ve hiç bir gelirim de yok.Tek bir emekli maaşım var.Emekli maaşıma haciz veya kesinti gelirmi.Ssk hangi şartlarda emekli maaşına haciz koyabilir.Bu tür alacaklarda maaşıma haciz gelirmi saygılar sunuyorum efendim.

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 13:58

   SGK alacakları için emekli maaşı haczedilebiliyor maalesef.

 • Ebru 4 Kasım 2020 18:26

  Annem havalimanı çalışanı iş kazası sonucu büyük bir ameliyat geçirdi SGK ya başvuru yaptık iş kazası sonucu %32 iş gücü kaybı oranı aldı artık o iş yerinin temposunda çalışamayacak durumda 2yıldır istirahat raporlu 2ay sonra raporu bitiyor işten ayrılmak zorunda kendi isteğiyle ayrılınca haklarını alabilir mi? ve bu aldığı oranla iş yerine dava açabilir mi?

  • Besler Hukuk 5 Kasım 2020 18:34

   İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz. Kıdem tazminatı alabilmeniz için haklı bir fesih nedeni olması gerekir.

 • Ömer Kızıl 4 Kasım 2020 13:35

  10 Ocak 2018 den beri özel bir şirkette depo elemanı olarak çalışıyorum 7 Temmuz 2020 den beri uzatılan ücretsiz izin durumum devam ediyor bununla ilgili bizi destekleyen bir kanun varmıdır sormak isterim iş yerinden haklarımı talep edebilirmiyim

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 13:13

   Kanun işvereni destekliyor maalesef.

 • Furkan dinç 4 Kasım 2020 09:52

  İyi günler.
  Ben özel bir lojistik firmasına 26.09.2018 tarihinde işe girdim.fakat benim giriş tarihim e devlette 15.10.2018 tarihi gözüküyor yaklaşık 20 gün civarı falan giriş tarihim geç girilmiş.ayrıca sigorta primlerim maaşlarıma göre hep eksik yatırılmış.ben bütün haklarım ile bu işyerinden ayrılmak istiyorum bu mümkünmüdür.mümkünse beni şuan işten çıkartmayı planlıyorlar ve benim hakkımda 2 gün tutanak tutulmuş 3 gün gitmediğim takdirde beni işten çıkaracaklar.isten cıkardıklarından sonra ben bir hak talep edebilirmiyim.lutfen yardımcı olurmusunuz.şimdiden teşekürler.iyi çalışmalar.

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 12:09

   En kısa sürede ihtarname gönderip kıdem tazminatı ve diğer işçi haklarınızı talep etmeniz gerekiyor.

 • Mustafa Yüce 3 Kasım 2020 06:40

  2 senedir özel bir firmada servis şoförlüğü yapıyorum .
  Günde ortalama 17 saat direksiyon başındayım aralarda 2 veya 3 saat dinlenme zamanım oluyor.
  İşe girerken 48 saat çalışıp 24 saat dinlenme şeklinde anlaştık yanliz son 8 aydır eleman yokluğu gerekçesiyle 10 gün çalışıp 24 saat dinleniyorum ayrıca son 3 aya kadar 3050 TL maaşım üzerinden ödenen SGK primim asgari ücret üzerinden ödeniyor maaşın geri kalanı da harcırah adı altında bankaya ayrı olarak yatıyor yaptığım iş aynı hiç bir farklılık yok.
  Böyle bir durumda ne yapabilirim bu iş yerindede çalışmak istemiyorum .Ama hakkimida bırakıp gitmek istemiyorum . Sürekli uykusuz olarak direksiyon da bulunmak ta benim ve tasidigim insanların can guvenligini tehlikeye atıyor çünkü çoğu zaman gözlerimi açık tutmakta zorlanıyorum.

 • Bahar Başaran 1 Kasım 2020 00:47

  Merhaba ben özel bir hastanede 3 yıllık sağlık çalışanıyim 17 Ağustos ta ücretsiz izne cikartildim her ay yenilenmeye başladı 3 .aya girdim ve bu süre içerisinde yerine 3 tane hemşire alındı tek başıma İstanbul’da yaşıyorum ve kiramı ödemekte zorlanıyorum artık beni çıkarsınlar diye bakıyorum fakat işten çıkarma yasakları uzadıkça mağduriyetin ve geçinme sorunum daha da artıyor çünkü buradan ve i cijartmadijoari için başka bir iş başvuru yapamıyorum tazminatımı almak için de bekliyorum fakat bu izinler daha ne kadar uzatılacak bu durumda tazminatımı alma şansım var midir veya izlemem gereken yol nedir?yardımcı olur musunuz lütfen ?

  • Besler Hukuk 2 Kasım 2020 18:07

   Haziran’a kadar uzatma yetkisi var Cumhurbaşkanı’nın. Daha da uzayabilir maalesef. Kıdem tazminatı alma şartlarından biri varsa haklı nedenle fesih yapabilirsiniz.

 • Özge aydın 29 Ekim 2020 22:52

  Merhaba, çalıştığım firmada pandemi süreciyle beraber Mart ayında home office çalışma düzenine geçtik. Kçö almaya başladık ve maaşızın kalan tutarları ise şirketimiz tarafında bizlere yatırıldı. Bu süre zarfın birçok arkadaşım ücretsiz izne çıkarılarak (taraflarına işten çıkarıldığı bildirildi ve yasak kalkınca çıkışlarının verileceği iletildi). Aynı durum ekim ayında benim başıma geldi. İk dan zoom toplantısında işten çıkarıldığım bilgisi verildi ve yasak kalkıncaya kadar kçö almaya devam edeceğim iletildi. Tazminatlarımızla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Şuan da söylenen yasak kalktığında çıkışımız verilirken pandemi sürecinde kçö üzerine tamamlanan maaşlarımızın avans olarak verildiğine dair bir evrak imzalatılacağı yönünde. Ve tazminatımızdan bu tutarın düşürüleceği yönündedir. Mevzuatta böyle bir açık var mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de İşten çıkarılmamın asıl sebebi ise görev tanımım dışındaki bir işin zorla yaptırılmaya çalışılması sonucu görevi kabul etmemdir. Bu durumu da kanıtlayabiliyorum. Bu konu hakkında da görüşlerinizi alabilirsem çok memnun olurum. Teşekkürler

 • Nebahat Altun 29 Ekim 2020 22:14

  Yatalak annem için yatılı bir Türk bayan geldi ajanstan yerine eleman gelmeden gitti ödemesini henüz yapmadım mağduriyetimden dolayı kesinti yapacağımı söyledim ajansı beni tehdit ediyor ne yapa bilirim

  • Besler Hukuk 30 Ekim 2020 13:31

   Eksik çalışılan gün varsa kesinti yapıp ödeyin.

 • Veli Pehlivan 29 Ekim 2020 12:10

  Merhaba, Sözleşmeli Infaz ve Koruma Memuru iken usulüne uygun olarak istifa edip başka bir kuruma gectim. Fakat bazı sorunlardan dolayı çalıştığım kuruma geri dönmek istiyorum. Bu mümkün mü? Bir çok kişi bunun mümkün olmadığını söylüyor. Simdiden teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 29 Ekim 2020 14:11

   Kurum yetkililerinin rızasına kalmış. Tekrar alma mecburiyetleri yok.

 • Besna Tekin 28 Ekim 2020 09:27

  Merhaba.3 aydır bir çiftlikte çalışıyorum.sigortam bir ay geç yapildi. Sigorta girişim maaşım üzerinden değil asgari ücret üzerinden ve başka bir işletmeden gösterildi.bir ay sigorta girişi yapıldı haberim olmadan cikisim verilmiş.bir aydır sigortasiz çalışıyorum.maasimi alamıyorum.bir miktarını alabildim. Ne yapabilirim yardımcı olur musunuz.simdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 28 Ekim 2020 16:46

   Ödenmeyen ücretiniz için icra takibi başlatabilirsiniz.

 • Tuğba Eraslan 23 Ekim 2020 00:41

  Merhaba 11 seneden beri aynı işyerinde çalışmaktayım şu an ücretsiz doğum iznini kullanıyorum bir aysonra iş başı yapmam gerek fakat bebeğime bakicak kimse yok iş yerim çıkış göstermeye veya anlaşmalı çıkışa yanaşmıyor çalıştığım yerde 185 bayan bulunmakta ve kreş yok böyle bi uygulamamiz yok diyorlar istifa etsem kreş olmadığı için haklı bulunurmuyum ve bir ay süren kaldı iş başına nasıl bı yol izlemem gerekir çok teşekkür ederim simdiden

  • Besler Hukuk 23 Ekim 2020 13:43

   Haklı nedenle iş akdinizi feshederek kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamızdan hak kazandığınız kıdem tazminatı tutarını hesaplayabilirsiniz.

 • Aslı yücel 22 Ekim 2020 20:15

  Üçüncü kişi haczi için üç tebligati da almadığım için itiraz süremi kaçırdım öğrendiğim de menfi tesbit davasi açtım ama mahkeme benden borçlu olmadığıma dair belge istedi ben nasıl bir yol izlemeliyim

  • Besler Hukuk 23 Ekim 2020 12:48

   Olmayan borcun belgesi mi olurmuş? Hakimin isteği garip.

 • Ayşe Eriş 22 Ekim 2020 15:50

  Merhabalar. Benim şu alttakiler hakkında bilgi almak istiyorum.. Çalışmakta olduğum firmadan iş bitimi nedeniyle çıkış yapmak durumundayım şu an.. yıllık izinleri kullandırma gibi bir yol izliyorlar daha sonra ise kısa çalışma ödeneğine yönlendirme yapılıyor, yasal mı bu konuda ne yapılabilir? Maaşımı 3/1ni elden veriyorlar bu mağduriyet giderilir mi? Çalışma saatleri dışında çalıştırmaları belgelense hak talep edilir mi? (haftada 45saatin dışı) birde tüm birimlere zam yaptılar 3dört kişiye yıllık zam yapılmadı bu hakta alınabilir mi? Teşekkürler

  • Besler Hukuk 22 Ekim 2020 17:15

   Kısa çalışma ödeneğinden yararlanıp çalışma saatlerinizi düşürmüyorlarsa haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Coskun Ören 20 Ekim 2020 12:43

  MERHABA

  İŞYERİNDE SAHSIMA MOBİNG UYGUNMAKTADIR. İŞ YERİNDE BEN KONUSURSAM , KONUSMA GÜLME . PATRON TARAFINDAN MİMLİSİN. SENİ İSTEMİYOR VSVS CÜMLELER İLE SAHSIMA PSİKOLOJİK BASKI YAPILMAKTADIR. 3 sahit ile bunu ispatlayabilirim.

  bu konuda yardımlarınızı rica ederim.

  • Besler Hukuk 20 Ekim 2020 17:05

   Mobbingin tanıkla da ispatı mümkündür. Dava açabilirsiniz.

 • Kerim gök 16 Ekim 2020 13:14

  MERHABA benim 2014 yılından bu yana pos tefecilik yapmakla suclaniyorum mahkemem açıldı mahkeme gerekçeli karar olarak beraat verdi hakim. fakat karşı taraf temyiz e gitti güvenlik görevlisiyim kesinlesmis bi karar olmadığı halde Güvenlik kimligimi yenileyemiyorum dosya hala yargitayda ve sonuç çıkmadı ne yapmam gerekiyor guvenlik sube kesinleşmiş karar istiyor..lütfen bakarsaniz yargitaya dosya 2016 da gitmiş işimden olacam kimligimin süresi bitiyor..

  • Besler Hukuk 16 Ekim 2020 13:41

   Bir yıl içerisinde gelir büyük ihtimalle.

 • Ozlem ülker 14 Ekim 2020 17:44

  Merhaba ben cocuk gelisumi onlisans mezunuyum yrni meznum bu sende acik ogretim kazandim aciktan lisansa tamamliyorum bu sure icerinsde 4 6 yaş cocuklara evde bur saatlik özel ders veriyorum harçlik cikartmak adina saati 40 tl ve bunun illegal yonu varmi sucmu

  • Besler Hukuk 15 Ekim 2020 13:58

   Suç değil merak etmeyin.

 • Zelıha Yıldız 13 Ekim 2020 19:55

  Merhaba eşim işyerını mahkemeye verdı 1sene oluyor dosya istinaftaydı suan yenı dava acılmıs ve dosya durumu açık yazıyor bu nedemek bilgi verırmısınız lütfen daha çok sürermı

  • Besler Hukuk 14 Ekim 2020 13:49

   İstinaf iki yıl daha sürer.

 • Çiğdem deniz 12 Ekim 2020 22:39

  Babam 2014/9da emekli oldu ve ogünden beri maaşı bakırköy 9 icraya olduğu gibi kesilio bize bişe kalmıo ama ben artık borcun bitip bitmediğini veya kalanı neyse onları nereden öğrenebilirim acaba

  • Besler Hukuk 13 Ekim 2020 14:48

   İcra müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

 • Mehmet yıldırım 11 Ekim 2020 23:39

  Merhabalar sizlere bir bilgi danışmak istemiştim benim iş davam sonuçlandı karara çıktı kararda davalı ve davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık itiraz süresi istinaf yolu açık diye usulen anlatıldı yazıyor bu itiraz süresi ne zaman başlamış oluyor saygılar

  • Besler Hukuk 12 Ekim 2020 11:18

   Gerekçeli karar yazılıp size tebliğ edildikten sonra başlar.

 • Huseyin ada 11 Ekim 2020 07:25

  Selam aleykum bi sorum olacakti ben bi ozel sektör yol.santiyesinde calişmaktaydim ama bana bi süresiz izin kağidi imzalattilar gönderdiler benim bu durumda bi yerden para talebi yapabilirmiyim veya ne yapmaliyim

  • Besler Hukuk 11 Ekim 2020 10:47

   Ücretsiz izine çıkarmışlar sizi. İşveren tarafından SGK’ya bildirilmesi halinde 1170 TL her ay size ödenir.

 • Selim beşikçi 10 Ekim 2020 22:58

  İyi günler: 4/a sigortalılıktan 30 yıl, farklı iş yerlerinden 9000 gün prim ile 2014’te emekli oldum. İki gün önce sgk’dan ifadeye davet kağıdı geldi,ilgili sgk denetmenine ifadeye gittiğimde 2005’te 32 gün fiilen çalıştığım ve yine 2012 yılında 6 gün fiilen çalıştığım farklı firmaların incelemeye alındığını öğrendim.Bana bu iş yerleri ile ilgili çeşitli sorular sorup tutanak altına alıp imzalatıp bir tane de bana verdiler………………
  Sorum şu; yapılan soruşturma sonucunda bu iş yerlerinde sıkıntı çıkar ise bana bir yaptırımı olurmu günlerimin silinmesi dışında………..TEŞEKKÜR EDERİM

  • Besler Hukuk 11 Ekim 2020 10:56

   Çok kısa süreler çalıştığınız ve işe başlama tarihinize etkili olmadığı için size bir şey olacağını sanmam.

 • Ali Kaya 8 Ekim 2020 22:19

  Merhabalar geçtiğimiz temmuz ayında tümör ameliyatı geçirdim . Dünyaca bilinen bir telefon firmasında 2.5 yıldır teknisyenim .İşimiz gereği Makinelerle iç içeyiz .Makinelerde radyasyon yaymakta .Çalıştığım yerde 2-3 kişi daha tümör tedavisi olmakta .Sakıncalı bir durum gib geldi bana .Genetik tümör testi yapıldı bana .Eğer çevresel nedenlerden dolayı oluşmuşsa hakkımı arama şansım var mı ? Ve sizin düşünceniz nedir ? Ne yapılmalı nasıl yol izlenmeli bu durumda ?

  • Besler Hukuk 9 Ekim 2020 10:22

   SGK’ya meslek hastalığı bildiriminde bulunun. İş gücü kaybı tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Haşim ceylan 7 Ekim 2020 14:26

  Selam topçam ben özel söktörde yanı 5 yıldızlı otelde teknik servis departmanında boyacı alçı sıva alçıpan alçı betopan izalasyon duvar kağıdı uygulamacısı olarak çalışıyordum bunun yanında her türlü ağır hamallık işleri bir anda belim tutulmaya başladı 1o aydır bu otelde çalışıyordum 100 metre yol yürüyemez duruma düştüm doktora gittim darkanal teşhisi kondu ameliyat oldum 70 gün iş göremez raporu aldım rapor bittikten sonra iş kaynım çok oldu 2019 haziran ayında ameliyat oldum işin ağırlığından dolayı istifa ettim başka 1 otelde çalışıyorum zorla kasılmaların devam ediyor belime 13 ad platin takıldı eski iş yerimi dava açmak istiyorum meslek hastalığına girer mi 10 aylık çalışma süresi teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 7 Ekim 2020 15:50

   SGK’ya meslek hastalığı bildiriminde bulunun. Maluliyet oranı tespit edilirse iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz.

 • Hayriye yavuz 5 Ekim 2020 20:40

  Gelir getirici bir iste calisma sonucu geliri asgari ucretin 1,5 katini gecmeyecek derken Typ alim sartidir evde olan emeklinin ve yetim ayligini kapsiyormudur yoksa hali hazirda kira calisma vb aktif gelirlermidir,cok onemli bir konu ,cok Tesekkur ederim

  • Besler Hukuk 6 Ekim 2020 12:41

   Emekli ve yetim aylığı gelir kapsamında değerlendirilir.

 • Kaan inak 5 Ekim 2020 18:48

  İyi günler diliyorum. Ben bu ay işten çıktım maaşların geç yatması haftanın 5gunu 13 saat ve cumartesi günleri 8 saat mecburi çalışmam sebebiyle işten çıktım. İş aramak için yıllık izin kullanmak istedim izin vermediler bende sağlık kuruluşlarından rapor alıp iş buldum . Fakat bu ay maaşımda yıllık izin paramı yatirmadilar bana son gün rapor alıp işi bırakmam sebebiyle paramı yatırmayacaklarını söylediler ve işten çıkarken herhangi birşey hiç birşey imzallatmadilar . İş yerine bile gitmedim şimdi fazla mesai ve yıllık izin para mı yatirmadiklari için dava açmak istiyorum ne yapmam gerekiyor?

 • Fatih Akkuş 5 Ekim 2020 15:01

  MERHABALAR. GEÇEN HAFTA İŞLEDİĞİM “YÜZ KIZARTICI BİR SUÇTAN” DOLAYI MAHKEMEYE ÇIKTIM. HAKİM 3 AY HAPİS CEZASININ YANINDA “3 YIL DA HAGB KARARI VERDİ” YANİ HAPİS CEZASI ALMADIM. CEZAM SİCİLİME İŞLENMEDİ. HAKİME MEMURİYETİME ENGEL OLUP OLMADIĞINI SORDUĞUM DA BANA “SİCİLİNE İŞLENMEDİĞİ İÇİN ÖZEL SEKTÖR DE SORUN OLMAZ, AMA MEMURLUKTA HAKKINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI
  AÇARLARSA SUÇUNUN ORADA GÖZÜKME İHTİMALİ VAR” DEDİ. BENİM SORUM ŞUNLAR:

  1) BU BENİM POLİS OLMAMA ENGEL Mİ?

  2) POLİSLİĞE BAŞVURURKEN HAKKIMIZDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI AÇIYOLAR MI?

  3) EĞER AÇIYOLARSA, GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA İŞLEDİĞİM SUÇ VE ALDIĞIM CEZA GÖZÜKÜR MÜ?

  • Besler Hukuk 5 Ekim 2020 19:14

   Soruşturmada polise verdiğin her ifade görünür. Doğrudan engel teşkil etmez ama genellikle olumsuz rapor düzenliyorlar bu tür durumlarda.

 • Semra p 3 Ekim 2020 00:10

  1/10/2020 tarihinde baskı altında yapılan istifa dilekçemde sahsıma yapılan yalan yanlış ithamlarda dolayı işçi ayrımı ve haksızlık yüzünden çıkma gereği duyduğumu belirterek imzalı istifamı sundum, halen sgk çıkışı olmamış işe dönüş davası açabilirmiyim yada nasıl bir yol izlemem gerekiyor. İş dışında olan bir mevzu işyerini ilgilendirirmi

  • Besler Hukuk 3 Ekim 2020 14:08

   İşe iade davası kendiniz çıktığınız için zor görünüyor. Mobbing nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz.

 • orhan ataman 30 Eylül 2020 11:42

  yabancı uyruklu birine işyerinde çalıştırılmak üzere işe alan ve çalışma izni ve sigorta işlemleri adı altında şirketi yabancı uyruklu vatandaşın üzerine üzerine yaptırması işyerinin 1 sene içerisinde işyerinin kapanışını yapan şahıs şirketi tekrar kendi üzerine imzalarla alarak şirketin bağlı bulunduğu borç miktarını yanında çalıştırdığı yabancı uyruklu personelin üzerine brakması ve personeli işten çıkarması aradan 2 ay geçtikten sonra telefonuna gelen şirket borç miktarı ve şirket adı altında doğalgaz bagkur ve vergi borçlarını yanında çalştırdığı personelin adına kaldığı anlaşılmıştır

  • Besler Hukuk 30 Eylül 2020 11:47

   Soru sormayı unutmuşsunuz. Dediklerinizi ispatlarsa dolandırıcılık suçundan şikayetçi olabilir.

 • Uğur igret 30 Eylül 2020 01:00

  Iyi gunler..Trendyol go firmasina kendi aracimla calismak icin basvuruda bulundum.Sahis firmasi kurarak ve karsilikli sözlesme imzalayarak, mevcut isimden ayrildim.2 aylik sure gecmesine ragmen alimlarin şuan durdugunu haber vereceklerini söyluyorlar..Bu bekleme suresinde olusan maddi manevi zararlarimin karşilanmasi icin nasil yol izlemem gerekir

  • Besler Hukuk 30 Eylül 2020 11:35

   Sözleşme hükümlerine bakmak lazım. Dediğiniz taahhütleri net bir şekilde size vermişlerse dava açmanız gerekir.

 • Hwa 29 Eylül 2020 14:16

  (Haklı sebeplerle-24.Madde) İş akdi feshi için bulunduğum şehirde bir avukatla görüşmüştüm(danıştım). Vekâletimi de verdim.
  Avukata tüm bilgileri vermeme anlatmama rağmen yazıyı yanlış göndermiş (yani belediye şirketine değil, belediyenin insan kaynaklarına sadece göndermiş iki nüsha gönderseler sorun olmayacaktı) fakat avukat hanım biz doğru yaptık demekte kendisi ve konuşmaları tavrı tarzı hoş olmadığı için kendisiyle artık devam etmek istemiyorum.
  (Yeni bir avukatla devam edeceğim)

  İş akdi feshi ile ilgili kuruma yeniden ihtarname çekmem gerekir mi?
  Yoksa direkt arabulucuya mı gitmeliyim?

  • Besler Hukuk 29 Eylül 2020 15:45

   Belediye şirketine de ihtarname gönderip faizi işletmeye başlasanız daha iyi olur.

 • Ozan 25 Eylül 2020 05:25

  Idari adliye mahkemesinde dosyam karismis bir bucuk sene bosuna bekledim bunun bir cazasi ceza yaptimi yokmu simdi bir sene daha beklemek zorunda kalacagim simdiden tesekkur ederim

  • Besler Hukuk 25 Eylül 2020 14:16

   Yok maalesef. Keşke olsaydı.

 • Ozan 24 Eylül 2020 05:57

  Merhaba 2018 ucuncu ayinda istinaf hukuk mahkemesine giden dosyam var ne zaman sonuçlanır. E devlette dosyam acik yaziyor bu ne anlama geliyor ayrica dosyam 25 bolge adliyesinden 48 ci bolge adliyesine alinmis bunun sebebi nedir. Cok tesekur ederim iyi gunler

  • Besler Hukuk 24 Eylül 2020 10:40

   Dosyanız yanlış mahkemeye gitmiş. Bir yıl daha sürer.

 • Ergin Adalmis 21 Eylül 2020 21:42

  18 aydır havalimanında calisiyorum Bagaj hizmetlerinde işçi olarak calisiyorum bagaj atarken belim kitleniyor bu ise başlamadan önce böyle bir bel Ağrısı hiç yoktu Tazminat için yardımcı olursanız

  • Besler Hukuk 22 Eylül 2020 09:56

   SGK’ya meslek hastalığı bildiriminde bulunun. İş gücü kaybı tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Nebi koçpınar 19 Eylül 2020 19:39

  yaklaşık 2 ay bir maden ocağında bekçilik yaptım maaşı mi alamadığım için işi bıraktım ama sigortam 8 aya kadar yattı ve ağustos 4 de çıkışı vermişler 3. maddeden Yani ben istifa etmiş oluyorum ama her hangi bir imza ya çagırmadilar ve işsizlik maaşı alamıyorum 3 madde den dolayı ne yapmam gerekiyor

  • Besler Hukuk 21 Eylül 2020 10:57

   Dava açıp kazanırsanız işsizlik maaşını geriye dönük toplu olarak alabilirsiniz.

 • arif NUHOĞLU 17 Eylül 2020 13:06

  Merhaba özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışmaktayım. Şirket biz çalışanlara şirket t hattı ve telefonu vermiyor ama kendi bireysel telefonlarımızı şirket işleri için sürekli kullanıyoruz. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum sizce bu konu ile ilgili bir düzenleme yasa vs vs varmıdır

  • Besler Hukuk 17 Eylül 2020 13:53

   İş için yapılan tüm masraflar işverene aittir. Buna ilişkin masraf tarafınıza ödenmedikçe görüşme yapmayı kabul etmeyebilirsiniz.

 • ilyas genç 14 Eylül 2020 11:14

  s.a 2011 yılı kasım ayında belediyeden kadrolu işçi olarak milli eğitime geçtik aradan 9 sene geçmesine rağmen iller bazında okullarda aynı işi yapıpta farklı farklı yevmiyesi olanlar var örnek olarak benim yevmiyem 161 tl başka illerde 240/224/230/218/205/213/195/245/ tl olan var bütün illerdeki millieğitime bağlı kadrolu işçilerin sözleşmesini koop-iş sendikası yapıyor yevmiyelerin eşitlenmesi anlamında dava açılabilirmi durum kısaca herkes aynı işi yapıyor herkes millieğitimde okullarda çalışıyor ama yevmiyeler ve sosyal haklar farklı farklı onun için eşit işe eşit ücret davası açılabilirmi aydınlatırsanız sevinirim

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 12:49

   Tüm yazdığınız argümanlar mantıklı ve hukuki. Dava açılabileceği kanaatindeyim.

 • Tolga Tolga 9 Eylül 2020 22:23

  Öncelikle merhaba size bir kaç konu hakkında sorularım olacak; bir fabrika da taşeron firma şefiyim (normal işçi olarak 4.5 yıl aynı üst işverenin farklı lokasyonun da 3 yıldır da şef olarak çalışmaktayım) iki çalışan personelin benim ilgili şikayet mektubu olduğu ve bu yazılı kağıtların bana ulaşması ile beraber okuduğum da benimle ilgili bütün yazılanların hepsinin hayal ürünü olduğunu gördüm bu iki çalışandan şikayetçi olabilirmiyim maddi manevi tazminat davası açma hakkım var mı? Ayrıca bu söz konusu asılsız iddialarin yazılı olduğu kağıtların bağlı olduğum şirkete ulaşıp ulaşmadığını bilmemekle birlikte eğer yetkili personele ulastiysa bana konu ile ilgili bilgi vermedikleri için üst amirlerimede maddi ve manevi dava açma hakkım varmidir! Yazılan asılsız yazılar geleceğimi ve kariyerimi ileride etkileme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şahsi telefon ve hattımı geçici bir süre kullanmadığım için ( gerek üst işveren çalışan beyaz yaka gerek bana bağlı taşeron personellerim vede bağlı olduğum şirket yöneticilerini -bolge sorumlusu ve müdür yrd.engelledigim için bana tepki gösterip şirkete çağırdılar kendilerinden şirket hattı ve cep telefonu istedim hat verilse bile telefon veremeyeceklerini belirtiler bende telefon alacak param yok o nedenle hattı verilse bile kabul etmemin bir anlamı olmadığını belirttim ve daha sonra da yukarıda belirttiğim gibi şahsi hattım dan aramalarını engelledim şahsi hattımı kullanmak zorunda mıyım?) şefim ancak e devlet te baktığım zaman sgk da işçi olarak görünmekteyim.SGK da şef amir vs mi gözükmem gerekiyor mu yoksa işçi olarak gözükmem normal mi? Şef olarak gözükmediğimden dolayı tazminatı mi isteme hakkım var mı ?yada dava açma hakkım varmidir açarsam kazanma şansım nedir şimdi den teşekkür eder iyi akşamlar dilerim

  • Besler Hukuk 10 Eylül 2020 09:47

   Suç teşkil eden iddialarda bulundularsa iftira nedeniyle suç duyurusunda bulunabilir, maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

 • Aysu tanrıtanır 27 Ağustos 2020 18:10

  Merhabalar bir kaç konu hakkında sizden bilgi almak istiyorum 1.5 seneye yakın çalıştığım iş yerim ilk 4 ay sigortamı yapmadı ayrıyetten pandemi döneminden sonra iş başı yaptım bana ayda 4 kere gelceksin diye baskı yaptı daha fazla çağırmam işine gelmiyosa çık diye baskı yaptı bende mecbur olarak çıkışımı verdim ve mahkeme verdim sigortayı yapmadığına dair elimde kanıtım var oradan ayrıldıktan sonra başka bir işe başladım Mahkemeye verdiğim için benimle çok uğraşıyorlar ve şuan çalıştığım iş yeri sahibime hakkımda asılsız şeyler yazmışlar ve çalıştırmamasını istemişler yaptıkları şey suç değilmi bilgi verebilirmisiniz

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:54

   Hukuka aykırı bir şey yaptığınızı iddia ettilerse iftira suçunu oluşturur.

 • İsa sel 27 Ağustos 2020 15:23

  Öncelikle kolay gelsin. 26/02/2019 da iş mahkemesi istinafa gitti. Mahkemede alacağım ücrete karar verildi. Kesin kazanırmıyım. Birde ne zaman istinaftan geri gelir.

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 11:01

   Bir buçuk yıl daha beklersiniz. Kesin kazanacak olsanız istinaf yolu olmazdı değil mi?

 • TURGAY YILDIRIM 25 Ağustos 2020 13:18

  Merhabalar ıyı calışmalar
  annem 2008 yılından 2019 yılına kadar bir evde yardımcı bayan olarak calıştı.11 yıl boyunca ne sigortası nede işten cıkartılırken herhangi bi tazminat odendi.İşten cıkırıldıgı haftada sgk ya müraacat etti ve dilekcesini yazdı.Fakat bu gecen sürede sgk dan henüz bi dönüş olmadı.Orda calıştşgına dair bircok delil ve sahit var.BU durumda gecmiş haklarıyla ilgili nasıl bir işlem yapılmal? TESEKKURLER

  • Besler Hukuk 25 Ağustos 2020 17:16

   Hizmet tespit davası ve işçi alacağı davası açabilirsiniz.

 • Nezahat Demir 19 Ağustos 2020 01:20

  Ben 15.03.2020 ışten cikarildim. Cikis sebebi istifa göstermiş. Tazminat hakkim varmi ve nakdi yardimdan faydalanabilirmiyim.

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:11

   Bir yıldan fazla çalıştıysanız tazminat hakkınız var. Dava açar ve kazanırsanız toplu olarak işsizlik maaşı alabilirsiniz.

 • Arif uyar 16 Ağustos 2020 12:16

  Merhaba 7yildir aralıksız çalıştığım işyerinden 12.08.2020 tarihinde ücretsiz izne çıkarıldım bunun önceliği kısa çalışma olması gerekmez mi daha önceden birçok arkadaşı kısa çalışmaya dahil edilirken beni etmemelerin kanuni bir dayanağı varmıdır ve ayrıca aynı bölüme beni izne çıkarmadan 5 gün önce yeni personel alımı dahi yapıldı yasayı kötüye kullanmak değilmişim bu nasıl bir sistem.tesekjurler.

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:32

   Hakkın kötüye kullanılması ve ayrımcılık yasağı kapsamında değerlendirilebilir. İş akdinizi haklı nedenle feshederek dava açabilirsiniz.

 • şadiye tan 11 Ağustos 2020 11:55

  merhaba dava açabilirim ama alo 170 hattını arayınca dedikleri şey işverenim beni 17 eylüle kadar ücretsiz izne cıkartabilirmis ve illa ücretsiz nakdi destege basvurmak gibi bir lüksü yokmuş ama gecen ay dedigim halde bu ay basvuru yapmasada 17 eylüle kadar ücretsiz izne parasız cıkarabilirmis böle bir yasamı var ozaman bu işçi için adalet nerde

 • şadiye tan 10 Ağustos 2020 10:33

  ben ücretsiz izne cıkarıldım pandemıden dolayı gecen ay aldim paramı aama bu ay işverenim 3 agustosa kadar olan surede işlem yapmamış ve ben magdur oldum ayda birkez para yatıyormus 3 den sonra basvuru yaptıklarında birdaki ay alırmısım bu durumda bu ay magdur edildim aradığımda temmuz yaı için bişey yapmadım daha dedi suan ben ne yapabılırım yardım istiyorum kanuni hakkım ne dir

  • Besler Hukuk 10 Ağustos 2020 19:14

   İşverenin gerekli prosedürü yerine getirmediği için uğradığınız zararın tahsili için dava açabilirsiniz.

 • Yavuz ÇINAR 26 Temmuz 2020 00:04

  Mrb lar 2018 yılının son aylarında açtımiz davayı 2019 un 12 ci ayında kazandık icraya gitti sonra istinafa bir müddet boyunca on inceleme icin atama bekliyor diye bilgi vardı şimdi dava durumu açık diye bilgi verio tahmini olarak bizim bu mahkemeden nekadar sürede biter alacaklarımızı temin ede bilir miyiz

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 17:41

   İki yıl daha sürebilir.

 • okancan 22 Temmuz 2020 09:16

  KİT de daimi işçiyim. İşyerinde TİS dayanarak 2 kez aynı maddeden haksız yere disiplin cezası ile yevmiye mi kestiler. Bir şahis bana durumumu sordu ve cevap olarak bana haksızlık yapılıyor işyeri yönetimi adaletli değil dışliyor diye WhatsApp dan mesaj attim. Bu mesajımı yağcılık yapmak için yönetime göstermiş ve yönetim birbirlerine benim mesajımı paylaşarak işyerinde yaymış, rezil oldum resmen. yönetim mesajdan rahatsız olduğu icin görev yerimi değiştirdi bundan dolayı yan ücretlerim kesildi birde üstüne saçma sapan sepeblerler disiplin cezası ile yevmiyem kesildi. Disiplin cezasının iptali ve mobbing ve manevi tazminat davası için iş mahkemesine dava açsam olurmu, birde tayin olmak istiyorum acaba tayin olduktan sonra dava açsam zaman aşımı süresi varmı. Sendikacı iş mahkemesinde zaman aşımı süren yok dedi ama inandırıcı gelmedi. Ne yapmalıyım sizce? Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:25

   Mobbing devam ettiği sürece zamanaşımı başlamaz. Tayin olduktan sonra da dava açabilirsiniz.

 • Ceylan guclu 21 Temmuz 2020 13:43

  Fabrika kapandi maaslarimiz ara bulucuyla taksitlendirip 6 ay sonra odencegini soylediler fakat tarihi geldiginde yatirmedilar ne yapmaliyim lutfen yardimci olun

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:27

   İcra takibi başlatabilirsiniz.

 • Tuncay Alpay 16 Temmuz 2020 00:55

  2011 yılından beri kurumsal bir şirkette ajans yani taşeron olarak çalışmaktayım fakat birgün önce işkur bir evrak yolladi bana evrakta,bu ajans ile şirketin yapmış olduğu anlaşma iş kanunuun bazı maddelerine göre hükümsüz kılındığı ve çalıştığım bu on yıl boyunca benim firmanın kendi asli personeli olduğum kararı verilmiş.ajsns elemanı olarak bizim firma kadrolu personel gibi ( üç ayda bir çift maaş, özel sağlık sigortası, yıl sonu bonus ücret v.s ) gibi haklarımız olmadı şimdi iskurun bu kararında bizim firmanın personeli olduğumuz hükmü verildiği için biz onların yararlandığı bu özlük haklarının geriye dönük hak talebinde bulunabilirmiyiz? İns anlayabilmişmdir

  • Besler Hukuk 16 Temmuz 2020 13:34

   Geriye dönük talepte bulunamazsınız. Şu andan itibaren aynı haklardan yararlandırılmanız gerekir.

 • serkan yılmaz 16 Temmuz 2020 00:08

  iş akdimi fes etmek istiyorum. haklarım nelerdir öğrenmek istiyorum.ve bu pandemi sürecinde nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

 • İHSAN ALPGAN 22 Haziran 2020 15:05

  3 aydır pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneği alıyorum.isyerinde 220 kişi çalışıyor benim gibi 25 -30 kişi daha işe çağrılmadı
  Ustabaşı olarak çalıştığım bölümde bütün elemanlarım işe geri çağrıldı ama beni hala cağırmadilar.
  Devlet kısa çalışma ödeneği ve süresini 3 ay daha uzatıyor bu durumda beni tekrar 3 ay daha işe almayabilirler.
  Bende 3 ay daha beklemek istemiyorum mademki beni çalıştırmıyorlar işten çıkmayı düşünüyorum.
  Bu durumda haklarım neler tazminat, ihbar vs.gibi neler taleb edebilirim
  Saygılar

  • Besler Hukuk 22 Haziran 2020 15:27

   Kısa çalışma döneminde işten ayrılırsanız tazminat alamazsınız maalesef. Ancak üç ay uzayan kısa çalışma ödeneği değil işten çıkarma yasağı. Sizi de 30 Haziran’dan sonra çağırırlar diye düşünüyorum.

 • mustafa orhanlı 19 Haziran 2020 13:15

  merhaba ben 15-04-2020 de istifa ettim bir villada bekçi,bahçivan olarak çalışıyorum 07-03-2018 de işe başladım ama sigortamı 01-06-2018 de başlattı çalıştığım süre boyunca tek gün izin almadan bayramlar dahil bu güne kadar 7/24 esasına göre çalıştım girişte 2.bin tl maaşla başladım 2019 da %26 yapılan zamma karşılık tek kuruş zamda yapılmadı netde asgari ücretin altında kaldı bu yıl asgari ücrete ayarladı çalıştığım süre boyunca bir çok defa tüm mahalle duyacak şekilde hakaretlerinede maruz kaldım en son telden yaptığı hakarete dayanamayıp istifa dilekcesini yazıp yolladım ben izmirdeki yazlığında görevimi yapmaya hala devam ediyorum patronum istanbulda yaşı ve pandemi sürecini bahaneyle sürekli şu gün bu gün gelecem diyerek süreci erteliyor ne yapmam lazım. teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 19 Haziran 2020 14:33

   Anlattıklarınız haklı nedenle fesih sebebidir. İstifa gerekçenizin bunlar olduğunu mahkemede açıklayabilir ve tazminat alabilirsiniz. Hakaret ettiğini tanık getirerek ispatlayabilirseniz manevi tazminat almanız da mümkün.

 • Memduh tandogan 3 Haziran 2020 17:18

  İyi günler kolay gelsin benim bir sorum olacaktı 2008 yılında ben askerim sgk kanunu değişti 2009 haziran ilk sgk girişim borçlanarak 15 ay geriye çekip 2008 öncesinden yararlanabilirmiyim

 • Mehmet nur yıldız 26 Mayıs 2020 11:23

  Kısa çalışma odenegi başvurusu yapmayan işyeri hakında ne yapabilirim

  • Besler Hukuk 27 Mayıs 2020 14:42

   İşverenin insiyatifinde kalıyor malesef. Tamamen işe gitmiyorsanız ücretsiz izin nedeniyle verilen yardıma başvurabilirsiniz. Sadece çalışma saatlerini azalttıysa sizin yazılı onayınızı da almadıysa maaşınızı tam ödemeleri gerekiyor.

 • Mehmet nur yıldız 16 Mayıs 2020 13:31

  Çalıştığım işyeri kısa çalışma odenegi ne hala basvurmamis kanunen ne yapabilirim

  • Besler Hukuk 17 Mayıs 2020 13:04

   İşverenin bizzat başvurması gerekiyor. Ücretinizi işverenden talep edin. Ödemezse icra takibi başlatacağınızı söyleyin.

 • Kader GENÇ 13 Mayıs 2020 00:24

  Merhabalar işten çıkarıldım ve tazminatımın ödemesi için 5 adet senet aldım.İlk ödemesini Nisanda aldım. Ama karşı taraf senettin bu ay ki ödemesini ve haziran ödemesini yapmayacağım diyor. Temmuzda 2 ci senettin ödemesini yapacağını söylüyor.Bu durumda yasal yolla nasıl alabilirim. Nereye başvurmam yada nasıl bir yol izlemem gerekiyor cevap verebilirseniz çok memnun olurum. Kolay gelsin.

  • Besler Hukuk 13 Mayıs 2020 11:10

   15 Haziran’dan sonra icra takibi başlatabilirsiniz.

 • Ümit Aksu 20 Nisan 2020 13:03

  Merhaba ben bir plastik fabrikasında 8/8 çalışan bir işçiyim cumartesi günleri 5 e kadar çalışmaktayız karantina sebebiyle iş yerimiz cumartesi kapanıyor ve bu kapanan günü patronumuz bizden keseceğini söylüyor şimdi soruyorum zaten ben hafta içi 12 saat birde cumartesi günü 9 saat çalıştığım halde ve karantinaya devletim karar verdiği halde oda sadece cumartesi günü bunu bizlerden nasıl keserler hakları var mı 4000 tl maaş alıyorum ama bodrom asgari ücret çalışma saatim çok işten ayrılmayı düşünüyorum sırf böyle iş verenşere kulluk kölelik etmemek için yardımcı olun lütfen

  • Besler Hukuk 20 Nisan 2020 14:04

   Haftalık 45 saatten fazla çalışmanız ve karşılığı olan ücretin ödenmemesi halinde işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirsiniz. Büromuzla telefon yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

 • Mehmet çelik 12 Nisan 2020 02:03

  Çalıştığım işyerinde devamlı mobbing uygulanarak işten çıkartılma ile tehdit ediliyorduk, geçen hafta haksız yere suçlanmış, baskı altinda savunmam alınmış ve 25/2maddesi güveni sarsma bahanesi ile is akdim feshedilmiştir. İşverenimi hicbir zarara uğratmamış, ya da menfaat sağlayıcı bir durumum olmamıştır. Pandemi döneminde yapılan bu haksız fesih yüzünden çok zor durumda kaldım.tazminatımı ve işsizlik sigortamı alabilmek için kanunen nasıl bir yol izlemeliyim. Yol gösterebilirseniz çok sevinecegim.

 • Neslihan okumuş 8 Nisan 2020 11:23

  Merhaba ben özel bir huzurevinde çalışıyorum.işveren mesai saatleri içinde telefonlarımızı toplatmaya başladı. Böyle bir uygulamaya hakları var mı ? Ne kadar haklı. Eğer böyle bir hakkı yoksa benim tavrım ne olmalı . yanıtlarsanız sevinirim iyi çalışmalar

  • Besler Hukuk 8 Nisan 2020 14:44

   Yargıtay kararları doğrultusunda mesai saatleri içerisinde telefon kullanımını yasaklama hakkı var. Ancak kişisel bilgilerinizin yer aldığı telefonları toplatmasının hukuka uygun olmadığını düşünüyorum. Yoruma açık olduğu için yalnızca bu nedenle işten ayrılmanızı tavsiye etmem.

 • Hale yalvaç 7 Nisan 2020 21:45

  İyi akşamlar Hale İstanbul’da bulunan işletmemiz koronavirüs sebebi ile faaliyetlerimiz geçici süre olarak durdurmuştur.Çalışanlarımızdan bazıları memleketlerinize gitmeyiniz dememize rağmen gitmişlerdir.Haklarında yasal işlem uygulanabilir veya tutanak tutulabilir mi?

  • Besler Hukuk 8 Nisan 2020 14:22

   Zaten faaliyet durdurmuşsunuz. İşçilerin nerede olduğunun ne önemi var? İşçilerinizin şu anda işten ayrılarak kıdem tazminatı alma hakları var. Bu nedenle onları kırmamanızı tavsiye ederim.

 • yusuf 6 Nisan 2020 21:32

  merhaba ben belediyede taşeron işçiydim.2018 yılında işten çıkarıldım.şimdide açtığım işe iade davasını kazandım ancak hükümlüyüm.avukatım 10 gün olan işe iade için ihbar süresinde işe başlamam için ihbar çektiğini ancak yasal olmadığı benim içerde olduğumdan sadece tazminat alabileceğimi söylüyor.ne kadar doğru böyleyse benim içerde olduğumu çıkınca içeriden işe başlayacağımı belirtemezmiydi.böylece hakkımı kaybediyormuşum ne kadar doğrudur.

  • Besler Hukuk 7 Nisan 2020 12:49

   Avukatınızın açıklaması doğru.

 • Emre Çetinkaya 6 Nisan 2020 06:36

  Merhaba,yeni yasada hagb kalktı mı?

  • Besler Hukuk 6 Nisan 2020 15:14

   Kalkmadı.

 • Ferda zorluer 4 Nisan 2020 21:01

  20 mart ta evleneli 1 yılımı doldurdum. Ancak salgın sebebiyle eşimin sağlık sorunları 65 yaş üstü olması ve diyabet hastası olduğu için ücretli iznimden veya ücrersiz iznimden kullanmak istediğimi belirttim olumsuz yanıt aldım. 6 yıldır burdayım sgk da kamu işçisi haklarımı alabilir miyim işi bıraksam

  • Besler Hukuk 6 Nisan 2020 15:04

   08.09.1999’dan önce sigortanız başladıysa ve 3600 gün prim ödediyseniz emeklilik nedeniyle işten ayrılarak tazminatınızı alabilirsiniz.

 • BAHAR ÖZÖLÇER BODUR 4 Nisan 2020 18:54

  Ben Kasım 2017 den beri yol parasi firmamdan alıyorum.sirket uygulamada herkese servis ve yemek verdiği için benim ikametgah adresime servis gitmediginden 3 yıldır bu hakkı kullanmaktayim. Şirket şuanki ülke şartları nedeniyle bir kısmimizi home office calismaya yönlendirdi geçici olarak bilgi verildi bu sisteme geçmeden hak magduriyetim olup olmayacağı soruldu ve Hayır özel durumdur işlem yapılmaz dendi bu nedenle kabul edildi fakat 31.03.2020 bu sisteme geçtikten sonra yemek hakkımız vardı operasyonda kiler 20 tl günlük ticket verilirken bizim bu haktan yqrarlanamayacayimİz iletildi home office olarak operasyonda kiler den daha fazla calisiyoruz onlar 8 saat çalışırken biz 10 saat çalışmaktayız yemek parasi alırken bize verilmemekte ayrıca sirketin içi için cebimizden elektrik ve internet ücreti de bizden gitmektedir.son radde olarak ise bügün maasim yattığında kesilmeyecek denilen yol param ise 31.03 .2020 tarihinde başlama rağmen birde kesilmistir. Ben haklarımı almak istiyorum ne yapabilirim

  • Besler Hukuk 6 Nisan 2020 15:00

   Anlattıklarınız iş sözleşmesinde esaslı değişiklik niteliğindedir. İşçinin onayı alınmaksızın yapılamaz. İş akdinizi haklı nedenle feshederek tazminatınızı alabilirsiniz.

 • İlker Buyakutluğ 4 Nisan 2020 06:21

  Mrb ben 2014 yılında icicilikden yakalandim denetim i sorunsuz bitirdim 2019 da tekrar icicilikden yakalandim yani infazim bitmesi 1 ay kala infazimi yaktım Mayıs 5 2020 de mahkemeye cikiacam sonuç ne olur bı sorumda, bu gelen af bana vururmu ne olur aydınlatın beni çok tşk ederim

  • Besler Hukuk 4 Nisan 2020 14:53

   Uyuşturucu suçları kapsam dışı bırakıldığından yararlanamazsınız.

 • Muhammet DENİSHAN 3 Nisan 2020 17:18

  Gayemiz,dava lehimize sonuçlanma olasılığı yüksekse (avukat) dahilinde dava açmak.Buna göre yol izlemek. Sormadanda olmaz sanırım. Teşekkürler.

 • Muhammet DENİSHAN 3 Nisan 2020 16:51

  Önceki dava sadece hizmet tespit davası idi. Avukatımız yok. Reddedilme sebebi Yargıtay’ın sadece günleri kapsar kararına istinadenmiş. İş mahkemesine Maddi tazmin ile ilgili dava açmadık.

  • Besler Hukuk 3 Nisan 2020 17:06

   Sora sora dava yürütülmez. Bir avukata başvurmanız gerekir. Eğer ekonomik durumunuz yoksa baroya başvurun. Size avukat tayin edilecektir.

 • Muhammet DENİSHAN 3 Nisan 2020 15:12

  Merhaba,babamın;SGK ve işveren hasımlı eksik günlerine istinaden hizmet tespit davası açtık.2014-2019 arasındaki süreç Yargıtayca lehimize sonuçlandı. İlgili SGK gün ve maaş artırımı sağlamış isede dilekçede yer alan; yargılama sürecinde yatırılmayan günlerden dolayı alamadığımız 2 yıllık emekli maaşı toplamı talebini ve fazladan kuruma ödenen meblağı iade talebini yerine getirmedi. Bununla ilgili maddi tazmin davası mı açmalıyız,lehimize sonuçlanır mı? İyi günler.

  • Besler Hukuk 3 Nisan 2020 16:47

   Önceki davadaki talebin ne olduğunu ve neden reddedildiğini bilmem gerek. En doğru bilgiyi daha önceki davaya bakan avukatınız verecektir.

 • İbrahim Yıldız 13 Mart 2020 00:40

  4 ay sigortali çalışmaya devam ederken habersiz bir şekilde istifa etmişim gibi işten çıkarıldım…bu arada herhengi bir evrak imzalamadım…bununla alakalı hakkım nelerdir

  • Besler Hukuk 13 Mart 2020 10:41

   İhbar tazminatına hak kazanırsınız.

 • Ramazan 9 Mart 2020 11:41

  Merhaba ben Ramazan.Satis personeli olarak çalışıyorum. Istanbulda satış personeli ne ihtiyaç yoktur diyerek işten çıkarıldım. Ihbari 56 gün daha çalışıyorum. Birde kagit imzalattılar 30 kişinin altında olduğu için dava açamazmışım. Birde yol ücretini bordro dışı tutuyorlar

  • Besler Hukuk 9 Mart 2020 12:47

   Otuzdan az işçi varsa işe iade davası açamazsınız. Kıdem tazminatınızı ve diğer işçilik alacaklarınızı ödemezlerse alacak davası açabilirsiniz.

 • Ömer akbulut 9 Mart 2020 09:49

  Maaş hesabı için banka değişiminde hesap başına bankaların vermiş olduğu en az işçi başına 1000 liralık meblağ toplamda bin işçisi olan yerler için 1 milyon lira yapar bu para kimin hakkıdır

  • Besler Hukuk 9 Mart 2020 10:23

   İşçilere ödenmesi gerekmektedir.

 • Aleyna A 6 Mart 2020 17:17

  Merhaba ben birsey sormak istiyorum. 27.01.2020 de isten Ayrıldım. Ve suan 6 mart iceride 3.150 tl alacağım var primlerle birlikte. Fakat suan sıkıntıdayız bahanesiyle vermiyorlar. Ocak ayinida zamsiz veriyorlar ne yapabilirim acaba. Isten kendim istifa ettim.

  • Besler Hukuk 6 Mart 2020 17:27

   İcra takibi başlatabilirsiniz.

 • Besler Hukuk 5 Mart 2020 19:57

  Ödenmeyen işçilik alacaklarınız için icra takibi başlatabilirsiniz.

 • uğur çalışkan 4 Mart 2020 10:06

  lojistik firmasinda 8 ay çalıştım, başka bir iş bulduğumdan işi kendi isteğimle bıraktım, izin hakkım veya tazminat hakkım varmı, şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  • Besler Hukuk 4 Mart 2020 10:47

   Bir yıldan kısa süre çalışıldığında kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretine hak kazanılamamaktadır.

 • Ahmet Şimşek 3 Mart 2020 17:09

  Merhaba, çalıştığım şirket, ölüm kazalarına neden olabilecek, iş güvenliği önlemleri almadığı için, psikolojim bozuldu… Çalışma isteğim kayboldu… Emekliliğimi isteyip ayrıldım… Bu yüzden herkese verilen prim ödülü bana verilmedi… Ve şimdi ihtiyacım olduğu halde, psikolojik korkudan dolayı çalışamıyorum… Tazminat hakkım var mı?… İşten ayrılalı bir sene oldu…

  • Besler Hukuk 4 Mart 2020 10:41

   İspatı zor görünüyor maalesef.

 • ilyas çarmanbar 2 Mart 2020 11:39

  İSYERİNDE MAAS düzenli alamıyorum ocak şubat duruyor her hangi sözleşme imzalamadım ve eleman olmadığından dolayı izinsiz çalışıyorum bununla ilgili tüm hakları alarak fesih etmek istiyorum

  • Besler Hukuk 2 Mart 2020 11:41

   İş akdinizi haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 • Kader GENÇ 29 Şubat 2020 16:52

  İşten çıkarıldım Önceden yapılmamış sigortalarım vardı işverenle anlaştım taksitli ödeme alacağım senet almayı düşündüm. İleride senetle ilgili sorun yaşamamak için soruyorum.
  Eğer ödemezse senetin geçerliliği nedir?
  Sorun yaşama ihtimalim varmı?
  Sözleşme Yapacağız karşılıklı bunu nerde hazırlatabilirim?

  • Besler Hukuk 2 Mart 2020 10:30

   Senet geçerlidir yalnız iş yerinin batma ihtimali olup olmadığına dikkat edin.

 • Ahmet büyükkal 27 Şubat 2020 18:20

  Merhabalar.
  Özel bir şirkette 25 aydır şoför olarak çalışıyorum. Çalıştığım süre zarfında maaşlarımızı genel olarak 2019 yılında ayda iki kez 2580.00tl ve 850.00 olarak toplamda 3430.00 tl olarak aldık.
  Fakat bizim sigorta brütümüz aynı yıl içerisinde sigorta dökümünde 3494.oo tl olarak görünmektedir.
  Yanı kısacası bizim net olarak elimize geçen para üzerinden değil de daha düşük rakamdan primimizi göstermiştir.
  Şimdi size sorum işten ayrılmak istiyorum ve tazminatımı 3600’dan vs ilk sigorta girişim 2000 yılı olduğu için faydalanamıyorum.
  Yukarıdaki belirttiğim husular ile ihbar çeksem tazminat ve ihbarımı alabilirmiyim?
  Veya nasıl bir yol izleyip haklarımı alabilirim?

  • Besler Hukuk 28 Şubat 2020 11:35

   Sigorta primlerinizin gerçek ücretiniz üzerinden yatırılmaması haklı fesih sebebidir. Kıdem tazminatınızı alarak işten ayrılabilirsiniz. Detaylı bilgi için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 • Savaş yumuşak 27 Şubat 2020 12:29

  Merhaba çalıştığım iş yerinde fix maaşıma dâhil olmak üzere her gün 8 saat harici 1 saat fazladan ve cumartesi günleri de 5 saat fazla olarak şirkete çalışıyorum. Buda yuzde ellisiyle haftalık 15 saat yapar. Yani ayda 60 saati geciyor. Ağır sanayi olarak çalıştığım iş yerinde. Ilk 4 ayda sigorta pirimim askari ücretten gösterildi. Sonradan düzeltildi mahkemeye başvursam bana ne kadar sağlanabilir??? Şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 27 Şubat 2020 13:38

   Fazla çalışma hesaplamaları bilirkişi incelemesi gerektiren detaylı hesaplamalardır. Ancak dava açmanıza değeceğini söyleyebilirim.

 • Berkan Kara 21 Şubat 2020 10:08

  Merhabalar calistigim sirket surekli ayin 20sine kadar maaslari gecintiriyor ama kanundan ötürü tam 20.sinde yatiriyor suan konkordato ilan etti ve gecen ay maasi 26 sinda yatirdi ihtar cektirme imkanim var mi suanda?

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2020 11:21

   İş sözleşmenizde ödeme tarihi olarak belirlenen günden itibaren 20 gün geçtiğine eminseniz ve maaşınızı almadığınız halde bordro imzalamadıysanız ihtarname gönderebilirsiniz.

 • X KİŞİ 20 Şubat 2020 17:08

  Merhaba
  Ben 3 Yıldır bir Çagrı Merkezinde calısıyorum .Şirketin birden cok Cagrı Merkezi Projeleri var. beni Düşük performansdan dolayı başka bi proje yollamak istiyorlar. Suan calıstıgım projede satıl imkanı var satış primi öbür projede yok Kabul etmesem Tazminat alabilirmiyim.

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2020 17:33

   İş yeri uygulaması haline gelen satış priminin kaldırılması için yazılı muavafakatınızın alınması gerekmektedir. Muvafakat vermediğiniz için işten çıkarılmanız halinde tazminata hak kazanırsınız.

 • nurcan t. 18 Şubat 2020 15:40

  merhaba
  iş yerımde 4-6 yaş için kreş var , 2 yaşındaki çocugumuza bakacak kımse yok kreş yardımıda yapılmıyor , işten ayrılırsam haklı fesih sayılır mı

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2020 15:55

   İş yerinizde 150’den fazla işçi varsa ve 0-6 yaş arası çocuklar için kreş açılması zorunludur. Net bir şekilde çocuğunuzu kreşe kabul etmiyorlarsa, iş akdinizi feshederek kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 • Deniz gul 11 Şubat 2020 23:00

  Selamlar, bir fikrin patentini alabilmek icin ne gibi prosedur gerekir acaba,. Iyi bir fikri olan girisimciye yardimci olacak yatirimcilara fikri sunmadan once, fikir hakkini korumak adina nasil bir yol izleyebiliriz tesekkurler

  • Besler Hukuk 12 Şubat 2020 10:34

   Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurabilirsiniz. Gerekli evraklar web sitelerinde belirtilmektedir.

 • Turan 11 Şubat 2020 15:00

  Merhaba,
  6 senelik beyaz yaka personelim işveren tüm haklarıyla beni başka bir firmaya devretmek istiyor. Kabul etmediğim durumda özlük haklarımı alabilir miyim?

  • Besler Hukuk 11 Şubat 2020 17:57

   Sözleşmenizde nakil yetkisi varsa ve mevcut haklarınız, ulaşım vb. işyeri koşullarında geriye gidiş yoksa kabul etmek durumundasınız. Bu iki şarttan herhangi biri yoksa muvafakat etmek zorunda değilsiniz.

 • Abdurrahman selvi 10 Şubat 2020 20:49

  Part-time bir işe girdim ve çalıştığım günlerin parasını 2 ay geçmesine rağmen yatırmadılar, bana işe girişte tarih kısmı boş bıraktırarak istifa imzalattılar tazminattan yararlanmamam için dava açmayı düşünüyorum nasıl bir yol izlemeliyim.

  • Besler Hukuk 11 Şubat 2020 13:31

   Çalıştığınız sürelerin ücreti için icra takibi başlatabilirsiniz. Sigorta yaptılarsa yazılı delille yaptıkları ödemeyi ispatlamak zorundalar. Sigorta yapmadılarsa çalışmanızı ispatlamak için hizmet tespiti davası açmanız gerekir.

 • İsmail ATICI 10 Şubat 2020 13:55

  Hafta 4 gün kardeşim 12 saat çalışıyoruz gece vardiyasında bize mesai ödenmiyor is kanunu 69 madde gerçeğin den doğan iş fesih hakkından nasıl yararlana biliriz ek olarak ta gece zammı da almiyoruz

  • Besler Hukuk 10 Şubat 2020 15:01

   Günlük 11 gece ise 7,5 saati aşan süreler fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. Fazla çalışma ücretlerinizin ödenmemesi halinde iş akdinizi haklı nedenle feshedebilir ve tazminat alabilirsiniz.

 • Mesut UÇAL 8 Şubat 2020 01:23

  Selamlar,
  Elektrik mühendisi olarak 4 buçuk senedir bir firmada çalışmaktayım. İşe girmeden önce Ankara da yaşıyordum. İş istanbul da olduğu için yeni mühendis olarak verdikleri ücret yeterli olmadığından, işveren senin konaklama giderlerin şirkete ait (şirketin üzerindeki çatı katı) olacak taahütünde bulunmuştu. İşe başlamamın üzerinden 1 sene geçtikten sonra doğalgaz parasını maaşımdan kesmeye başladı. O süreçte sineye çektim. Yeni yıl ile beraber elektrik faturalarını da keseceğini muhasebeciden öğrendim. Ayrıca işlerin azaldığı bahanesiyle 2 senedir de maaşıma zam yapılmamakta. Bir Elektrik Mühendisi olarak 3100tl maaş alıyorum. Ayrıca sigortam da aldığım maaş üzerinden yatırılmamakta. Bunu dile getirmeme rağmen yapamayacağını söyledi patron. Daha bir çok sıkıntıyı dile getirebilirim ancak genel itibariyle bu şekilde. Şuan iş arayışındayım ancak bu işten de uğradığım bu haksızlık ve adaletsizlikleri sineye çekerek ayrılmak istemiyorum. Ne yapabilirim.

  • Besler Hukuk 8 Şubat 2020 13:07

   Sigortanızın gerçek ücret üzerinden yatırılmaması ve şartlarınızın rızanız alınmaksızın ağırlaştırılması haklı nedenle fesih sebebidir. Bu gerekçe ile işten ayrılırsanız kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

 • Merve 8 Şubat 2020 00:14

  Günde mesaili olarak sabah 8:30 akşam 20:00 çalışmak 11 saat kuralını aşıyor, bu kural molalar dışında mı hesaplanmalı, bununla ilgili cezai işlem uygulanabilir mi?

  • Besler Hukuk 8 Şubat 2020 13:03

   Molaları düşerek hesaplama yapmanız gerekmektedir. 11 saatten fazla çalışmayı işçi kabul etmek durumunda değildir. Kabul ederse 11 saati aşan kısmın ücret % 50 zamlı olarak ödenmelidir.

 • Eray özaltındiş 7 Şubat 2020 22:33

  Iyi gunler 2015 den beri ayni magazada satis danismani olarak calisiyorum kalp kapagimdaki sıkıntıdan dolayi askere gidemiyorum muaf tutuluyorum askere gidemedigim icinde magaza yonetimi tazminat vermekten kaciniyor musteri danismani olarak girdigim yerde depo reyon arasinda is taniminda olmayan isleride bana yaptiriyorlar agir kaldirmam isteniyo ve zorlaniyorum tazminat almamin bir yolu varmidir

  • Besler Hukuk 8 Şubat 2020 12:45

   İşverenin hukuka aykırı bir uygulaması varsa, bunu gerekçe göstererek işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

 • Engin COŞKUN 7 Şubat 2020 13:50

  2006 yılından beri özel bi şirkette çalışıyorum o yıldan bu zamana kadar sigortamız asgari ücretten yatıyor maasımızın asgarisi bankaya geriye kalan kısmı ve yol parası zarfla gönderiliyor! bayramlarda maas yarısı kadar ikramiye zarfla gönderiliyor! 5 yıldırda bulundugum yerde yemek veriliyor diye ticket hakkımı elimden aldılar! şimdi ayrılmak ve hakları almak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim ??
  mahkemeye vermek için nasıl deliller bulundurmalıyım ??

  • Besler Hukuk 7 Şubat 2020 14:40

   Saydığınız hususların tamamı haklı fesih nedenidir. Bunları gerekçe göstererek işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız. İş hukuku alanında uzman bir avukattan yardım almanız yerinde olacaktır.

 • Anıl Mat 6 Şubat 2020 21:52

  Merhaba; 31 ocak 2020 itibari ile calismakta oldugum banka tarafindan performan sebep gisterilerek isten cikarildim. Ancak 1,5 sene once tayin edildigim x subeden 4 ay sonra y subeye sonra da tekrar 4 ay sonra x subesine tayin edildim. Eylul ayinda 3 aylik izlemeye alindigimi bildirdiler, aralikta bitmis olmasi gereken izleme surecimin sonucunu 22 ocakta kendini duzeltmedin diyerek bildirdiler.Bu subeler ne benim ne de eşimin herhangi bir bagi olmayan il ve ilcedeki subelerdi. Eşim de tayinini aldirmisti. Simdi ailemizin oldugu sehire donelim diyoruz ama eşim ogretmen oldugu icin agustosa kadar beklemek zorundayiz. Bu sure icerisinde ev kirasi odemeye de devam ediyoruz. Ise iade davasi acip biraz daha tazminat almam mumkun mudur? Bana yardimci olabilir msnz?

  • Besler Hukuk 7 Şubat 2020 13:30

   İşe iade davasını kazanırsanız tekrar işe başlamak için başvuruda bulunmanız gerekiyor. Eğer dava sonuçlandığında son çalışma yerinizde tekrar başlayabilecek durumda iseniz dava açabilirsiniz.

 • Mahmut Ulusoy 6 Şubat 2020 15:12

  Ben özel okulda öğretmen olarak çalışıyorum. Sözleşme feshinde tazminat yükümlülüğü var. Cezai şart şeklinde. Diyelim ki devlete atamam oldu. Ben sözleşmeyi fesh etsem tazminat öder miyim? Ayrıca ataması çıkan öğretmen için özel okulda çalışanlar istemeleri halinde 1 Eylül tarihinde işe başlayabilir şeklinde milli eğitimin yazısı mevcut. Sizce nasıl hareket etmek doğru olur. Ben atanınca gitmek istiyorum.

  • Besler Hukuk 6 Şubat 2020 15:46

   İşverenin hukuka aykırı bir uygulaması nedeni ile haklı nedenli fesih yapmamanız halinde kararlaştırılan cezai şartı ödemek durumunda kalırsınız. Ancak hakim hakkaniyet ölçüsünde indirim yapabilir.

 • Kamil Kayabay 6 Şubat 2020 12:40

  Merhaba;
  Babamın çalıştığı is yeri belediyeye ait bir cafe. Patronu 2020 senesinin başında ihaleyi kazanamadığı icin babamlara çıkış verdi. Babamlar da çalışanlar olarak 12 kisi arabulucuya gittiler. Fakat patron oradaki işletmeyi bir şirket üzerine açmış ve sirkette babasının üzerine su an babasının mal varlığı gözükmüyor ama isleten oğlu ve bir hayli parası var. Sirket babasının uzerine oldugu icin babamlar bu adamdan hiçbir hak talep edemiyorlar. Onca sene çalıştıkları bosa gitti ve tazminat alamıyorlar. Bunun icin bir yol arıyoruz. Ne yapabiliriz ? Lütfen yardımcı our musunuz ?

  • Besler Hukuk 6 Şubat 2020 12:50

   İşletme devri söz konusu değilse yapacak bir şey yok gibi görünüyor. Yani tahliye edilen yerde faaliyet göstermeye başlayan yeni şirket size borçlu olanın malzemelerini, teçhizatlarını vb. devraldıysa ondan da talep edilebilir.

 • Serdar sarı 6 Şubat 2020 01:29

  Merhaba ben apartman görevlisi (kapıcı) olarak hizmet vermekteyim 20 Ocak 2013 tarihinde ise basladım 2 Şubat 2020 tarihinde apartman yönetmeliğinde isime son verildi yasal haklarım nelerdir ve bana 30 Mart a kadar kapıcı oturduğum daireyi boşaltmam söylendi yonetici bana bir kağıt imzalatmak istedi ama ben imzalamadım ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  • Besler Hukuk 6 Şubat 2020 11:31

   Kıdem ve ihbar tazminatı ile eğer şartları oluşmuşsa başkaca işçilik alacaklarınız söz konusu olabilir. İş davalarında uzman bir avukat ile dava açabilirsiniz.

 • Emre Ayyıldız 5 Şubat 2020 23:28

  Merhabalar 6 Şubat 2018 yılında Türk metal sendikasina üye olduk. Ancak firmamız bazı gerekçelerle mahkeme süreci başlattı.Mahkeme 10 Aralık 2019 tarihinde yetkiyi sendikaya verdi. 15 aralik 2019 tarihinde kamu sektörüne başladığım için tazminatımı alarak işten ayrıldım.Calisan arkadaşlarımıza geçmiş bu 21 aylık maaş farkları ödenecek Fakat benim gibi çıkan veya çıkarılan arkadaşlara bu maaş ve tazminat farkları ödenmiyor. Sendikada yardımcı olmuyor, alamiyoruz diyor.Bu sorunumuzun çözümü için ne yapabiliriz bu ödemelerin hukuki bir zorunluluğu yokmudur ki işten ayrılanlar 15 arkadaşımıza bu olumsuz cevap veriliyor teşekkürler.

  • Besler Hukuk 6 Şubat 2020 11:28

   Geçerli bir şekilde toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve bundan kaynaklı olarak maaş farkı doğmuş ise daha önce çıkan işçilere de bu bedelin ödenmesi gerekir. Dava açabilirsiniz.

 • Yüksel Seckin 5 Şubat 2020 16:27

  Meraba ben işten kendi isteğimle ayrılmak isityorum sigortamı asgari ücretten gosteriyorlar aldığım maaş 2100 tl ve mesai ücreti vermiyorlar buna ilgili tazminat alma hakkım varmi

  • Besler Hukuk 5 Şubat 2020 16:37

   Asgari ücretin altında maaş ile çalışmanız ve mesai ücretinizin ödenmemesi haklı fesih nedenidir. Bir yıldan fazla kıdeminiz varsa tazminat alabilirsiniz. Büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 • Suat çetin 1 Şubat 2020 19:12

  Tekrar merhaba. Bi önceki soruma verdiğiniz cevap için teşekkürler. Cevaba ithafen şuanda tedavim ve olacağım ameliyat ile ilgilenen devlet hastanesindeki doktorumun ve hastane heyetinin bu raporu vermesi kabul görüyor mu. Yoksa sgk nın ayrıca bir hastaneye sevk etmesi mi gerekiyor.

  • Besler Hukuk 3 Şubat 2020 11:45

   SGK’nın Meslek Hastalıkları Hastanesi var. Orada rapor düzenlenmesi gerekiyor. Muayene olduğunuz hastanenin evraklarını da oraya sunarsanız daha iyi olur.

 • Suat çetin 1 Şubat 2020 12:35

  Merhaba. Çalışmakta olduğum iş yerinde kullanmakta olduğum iş makinasının sarsıntı sallantı ve vibrasyonu sebebiyle bel ve diz bölgemde eklem rahatsızlıkları meydana geldi bunun sebebiyle dizimden ameliyat oldum. Fakat aynı araçta çalışmaya devam ettiğim için ameliyattan sonra aynı rahatsızlık tekrar nüksetti. Doktor raporu ile yada ne çeşit bir rapor ile iş yerimden birimimi değiştirmesini bu kabul edilmez ise tüm haklarımı alıp işten ayrılmayı sağlayabilirim.

  • Besler Hukuk 1 Şubat 2020 15:36

   SGK’ya meslek hastalığı başvurusunda bulunun. Onlar sizi bu konuyla ilgilenen hastahaneye sevk edeceklerdir. Eğer hastane meslek hastalığı olduğu yönünde rapor düzenlerse iş akdinizi feshederek kıdem tazminatı alabilirsiniz. Ayrıca meslek hastalığı nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

 • Gedikoglu gul 14 Ocak 2020 11:39

  Sayın avukatımiz
  Cukurova belediyesinden 2016 yilinda vefat eden annem adina bir borc geldi, 2017 , 2018, ve 2019 yillarina ait emlak borcu. Ev 2008 de alindi ve dilekce ile vergiden muaf oldugu, emekli ve oturdugu tek evi oldugu bildirildi, hic birc yazisi grlmedi bugune kadar.
  Annemin 2016 da vefayindan sonra, ben tek cocuk oldugumdan tapuyu ustume de alnadim henuz, ev belli metrekarenin ustunde oldugundan emlak vergisi odenmesi gerekiyormus, ancak ben henen gidip bu borcu bu miktariyla odemek zorunda miyim yani ayni borc varise mi intikal eder, yoksa 2016 dan sonraki borc silinir, tapu miras yokuyla devrettikten sonra yeniden mi adima hesaplanir
  Yol gosterirseniz sevinirim
  Saygilarimla, basarilar dilerim efendim

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2020 15:02

   İntikal yapıncaya kadar ödemek zorunda değilsiniz. Ancak faiz işlemeye devam eder. İntikal yapacağınız zaman borcu olmadığına dair belge isterler. O zaman ödemek durumunda kalırsınız.

Popüler Başlıklar

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Genel Vekalet Ücreti Ne Kadar
  VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
  20 Ağustos 2021   Vekalet ücreti, bu yazımızda iki farklı açıdan ele alınacaktır. Bir yandan noterde çeşitli vekaletnameleri çıkarabilmek için ödediğiniz ücretleri bir yandan da avukata ödenmesi gereken...

Benzer Başlıklar

 • DENİZ İŞ KANUNU KİMLERİ KAPSAR?
  DENİZ İŞ KANUNU KİMLERİ KAPSAR?
  7 Ekim 2022   Deniz İş Kanunu, lojistik ve turizm sektörleri kapsamında önemini giderek arttırması sebebiyle irdelenmesi büyük öneme sahip olan deniz iş hukuku dalının temel hukuki kaynağıdır....
 • HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?
  HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?
  2 Temmuz 2022   Haklı fesih sebepleri, işçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmesini her iki tarafın sona erdirebilmesini sağlar. Bu kapsamda sözleşme ilişkisini devam ettirmek fesih hakkını kullanan...
 • ŞİKAYET NEDİR?
  ŞİKAYET NEDİR?
  25 Haziran 2022   Şikayet, bazı suçlarda failin yargılanabilmesinin hem anahtarıdır hem de engelidir. Soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlarda, suçtan zarar görenin, failin yargılanmasında bir sakınca görmediğini...
 • İPOTEK NEDİR?
  İPOTEK NEDİR?
  18 Haziran 2022   İpotek, mevcut ya da ileride doğması muhtemel olan bir alacağı güvence altına almak için taşınmaz üzerinde kurulan rehin hakkıdır. Teminat için taşınmaz üzerinde rehin...
 • TRAMPA NEDİR?
  TRAMPA NEDİR?
  11 Haziran 2022   Trampa, yeni kanun ifadesiyle mal değişim sözleşmesi; tarafların karşılıklı olarak birbirlerine bir ya da birkaç şeyin teslimi ve mülkiyetini geçirme borcunu üstlendiği sözleşmelerdir. Günümüzde...