0216 387 0 388

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen Emeklilik

 

Malulen emeklilik şartları her geçen gün zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle sıklıkla merak edilmeye başlanmıştır. Zira iş kazası geçiren veya başka bir nedenle malul olan insanların tekrar iş bulması oldukça zorlaşmaktadır. Malulen emeklilik; çalışanların, fiziksel rahatsızlıkları veya tedavisi imkansız hastalıklar sebebiyle mesleklerini yapamayacak hale gelmeleri nedeniyle uygulanan emeklilik işlemidir. Malulen emeklilik hakkında soru sormak veya bilgi almak isterseniz talebinizi sayfanın en altından büromuza iletebilirsiniz.

Maluliyet Nedir?

Maluliyet bir hastalık veya kaza sonucu vücut bütünlüğünde oluşan yetersizlik, kısıtlılık, eksilme durumudur. Esasında tıbbi olarak özürlülük, maluliyet, engellilik durumları aynı kavramlardır. Ancak yasal olarak bu iki kavram birbirinden farklıdır. Bu fark, maluliyet veya özürlülük sonucunda hak edilen sosyal desteği karşılayacak sigorta ya da sosyal kurumların farklılığına göre ortaya çıkmaktadır.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Sigortalı işçilerin, çalışmalarına engel sağlık sorunları oluştuktan sonra malulen emekli olabilme hakları doğar. Ancak sigorta kapsamında çalışan vatandaşların malulen emekli olabilmeleri için çalışanların sahip olması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Malulen emeklilik şartları şunlardır:

 • İşçi sigortalı olarak 10 yıldır çalışıyor olmalıdır.
 • İşçinin asgari 1800 günlük prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.
 • Çalışanın, en az %60 güç kaybı yaşadığı, sağlık kurulu tarafından resmi raporlarla belirlenmelidir. Burada alınacak rapor herhangi bir devlet hastanesinden değil, SGK’nın sevk edeceği meslek hastalıkları hastanesinden alınmalıdır. Ayrıca bu iş gücü kaybının, çalışının işe başladığı tarihten sonra yaşanması gerekir.

Yüzde 40 Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olan engelliler, sağlık kurulu raporunun % 40’dan fazla olması halinde ve diğer şartların da mevcut olması halinde engelli emeklisi olabilirler. Engelli emekliliği malulen emeklilikten farklı olsa da genellikle birbirleriyle karıştırılmaktadır. Yüzde 40 malulen emeklilik şartları şunlardır:

 • %40 ile % 49 arasında engelli olanlar 18 yıllık sigortalılık süresiyle birlikte minimum 4.100 gün şartını yerine getirirlerse engelli emeklisi olabilirler.
 • % 50 ile % 59 arasında engelleri olan sigortalılar ise 16 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3.700 gün şartını yerine getirdikleri vakit engelli emeklisi olmaya hak kazanırlar.

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

2013 yılında getirilen yeni yasaya göre malulen emeklilik şartları kolaylaştırılarak daha çok insanın malulen emekli olabilmesinin önü açılmıştır. Eskiden şartları sağlamadığı için malulen emeklilik başvurusu reddedilenlere tekrar başvuru yapma hakkı tanınmıştır. Ayrıca kanser hastalıkları nedeniyle malulen emeklilik şartlarında iyileştirmeye gidilmiştir. Bu makalemizde açıklanan tüm şartlar güncel veriler olup yeni yasaya göre malulen emeklilik şartlarıdır.

Malulen Emeklilik Şartları Tablosu

Malulen Emeklilik Şartları

1 Ekim 2008’den sonra iş hayatına başlayan çalışanların emeklilik şartları yıldan yıla aşamalı olarak artmaktadır. Malulen emeklilik şartları tablosundan işe başladığınız tarihi ve maluliyet oranınızı bularak malulen emeklilik şartlarınızı tespit edebilirsiniz.

Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar?

Yukarıda belirtilen şartları sağlamanız ve meslek hastalıkları hastanesinden alacağınız raporu SGK’ya sunmanız halinde malulen emekli maaşınız bağlanacaktır. 2020 yılı itibarıyla malulen emeklilik aylığı ortalama 970 TL’dir. Ancak bu meblağ sigortalıdan sigortalıya değişen bir durumdur.

3600 Gün Malulen Emeklilik Maaşı Şartları Nelerdir?

1 Ekim 2008’den önce işe giren ve maluliyet oranı %80’den yüksek olanlar, 15 yıl ve 3600 gün prim süresini tamamladıkları takdirde malulen emeklilik şartlarını taşıdıkları kabul edilmektedir.

1800 Gün Emeklilik Maaşı Şartları Nelerdir?

1800 gün primi olan işçi en az 10 yıldır çalışıyor ise ve % 60’dan fazla maluliyete sahip olmak kaydıyla emekli olabilir. Kanuna göre, çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi gerekse de malul kişi, başka birisinin sürekli bakımına ihtiyaç duyuyorsa 1800 günlük prim ödemesine gerek olmaksızın malullük aylığı alabilecektir.

Memurlarda Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Devlet memurlarının vazife başındayken meydana gelen bir kazadan dolayı malul kalması ve görevini ifa edemeyecek ölçüde işgücünü kaybetmesi halinde vazife malulü durumu ortaya çıkar. Bu kapsamda olanlara ise vazife malullüğü aylığı bağlanmaktadır. Prim şartları yukarıda açıkladığımız işçilerinki ile aynıdır.

Adi Malulen Emeklilik Nedir

Adi maluliyet; vazife malullüğünün söz konusu olmadığı durumlarda ortaya çıkan malullük çeşididir. Bu kapsamda bağlanan aylığa adi malullük aylığı adı verilmektedir. Adi malullük aylığı, fiili hizmet süreleri en az 10 yılı tamamlamış bulunan işçilerin fiili ve itibari hizmet süreleri toplamına göre ve malullük dolayısıyla vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık veya ücretleri tutarları üzerinden bağlanır.

Malulen Emeklilik Oranı Nasıl Tespit Edilir?

İş kazası geçiren işçi tarafından takip edilmesi gereken iki farklı yol vardır. Bunlardan ilki dava yoluna başvurulmadan önce takip edilmesi gereken hukuki adımlardır. İş kazası geçiren işçi, yetkili SGK iş kazası servisine başvurarak meydana gelen kazanın bir iş kazası olduğunu, iş bu kaza sonucunda çalışma gücünü kaybettiğini, nihayetinde kaza sebebiyle maruz kaldığı meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespitini talep etmelidir.

Yapılan başvuru üzerine SGK tarafından bir alt komisyon kurulur ve bu komisyon öncelikle kazanın bir iş kazası olup olmadığını tespit eder. Kazanın iş kazası olduğunun kabulü halinde ise işçi en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir ve sağlık kurulu raporu alması sağlanır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sevki üzerine işçi, sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerin birinden sağlık kurulu raporu alır. İşçiye ait dosya, SGK tarafından en yakın SGK Bölge Sağlık Kurulu’na gönderilir. İşçinin kaza sonrasında maruz kaldığı meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespiti be şekilde yapılmaktadır.

Yapılan tespit sonucu elde edilen karar, önce ilgiliye tebliğ edilir. SGK Bölge Sağlık Kurulu veya bu karara itiraz edilmesi halinde Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından işçinin kaza sebebiyle sürekli iş göremezlik oranının %10 ve üzerinde tespit edilmesi durumunda işçiye sürekli iş göremezlik maaşı bağlanır. Yetkili sağlık kurulu tarafından başvurucu işçinin meslekte kazanma gücünü kaybetmediğine yönelik tespit yapılması halinde işçi karara itiraz edebilir. İtirazın olumsuz sonuçlanması halinde işçi, SGK ve işvereni hasım göstermek suretiyle maluliyetinin tespiti davasını açmalıdır.

Malulen Emeklilik Heyet Raporu Nereden Alınır?

Maluliyet raporunu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet üniversitelerine bağlı hastaneler ve TSK’ya bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri vermektedir. Sigortalıların yaşadıkları şehirlerde bu saydığımız hastanelerin bulunmaması durumunda; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş devlet hastaneleri, belgelenmek şartıyla, herhangi bir üniversite hastanesi veya devlet hastanesi de malullük raporu verebilir. Buna ilave olarak, yoğun bakımda tedavi olan ve başka bir hastaneye nakli hasta için hayati risk oluşturuyorsa bulunduğu hastane de yetkilidir.

Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Mevzuata göre işçinin sağlık kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz hakkı bulunmaktadır.

Yüksek Sağlık Kurulu Kararı SGK için bağlayıcı mıdır?

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından işçinin itirazı üzerine verilen kararların Sosyal Güvenlik Kurumunu bağlayacağı düzenleme altına alınmıştır.

Maluliyet Oranı Artarsa Ne Yapmalıyım?

Maluliyet oranının artması, yeni bir olgu olarak kabul edilir. Maluliyet oranındaki bu artış için tekrar SGK’ya başvurulabilir ya da yeni bir dava açılabilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/245 E. ve 12.03.2008 tarihli kararında “iş göremezlik oranında her artış yeni bir dava konusunu oluşturur” ifadesi ile buna işaret etmiştir.

Malulen emeklilik şartları ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları aşağıdaki form aracılığıyla sorabilirsiniz.

4.1/5 - (18 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

42 Soru

 • Gökay Aral 4 Haziran 2022 11:09

  2018de malulen emeklilik red edildi 1 Bel fıtığı diskhernisi takıldı 2 boyun fıtığı implant ve protez takıldı 3 omurilik ameliyatı oldum 6 plak 30 vida takıldı 4 polinorapati var 5 kifoz hafif artmıştır 6 liken planus dermatit var 7 göz yakını görememe astigmat 8 işitme kaybı var 3921 prim ödemem var ne yapmalıyım saygılarımla

 • Mustafa 24 Mart 2022 19:58

  Mehaba ben 2017 iş kazası geçirdim %19.2 rapor aldım bana ilerde erken emekllilik için faydası varmi yada kaç günde emekli olabilirim

  • Besler Hukuk 29 Mart 2022 12:42

   Emeklilik için oran düşük ama iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz.

 • ADİL BEGİÇ 24 Mart 2022 13:13

  MERHABALAR BABAMIN ŞEKER HASTALIĞI VE ASTIM HASTALIĞI VAR VE AYRIYETEN 2016 YILINDA KAZA GEÇİRDİ KABURGALARINDA 5 TANE PLATİN VAR ACABA MALÜLEN EMEKLİ OLABİLRMİ 5000 GÜNDEN FAZLADA SİGORTASI VAR

 • Mustafa Timur 2 Mart 2022 22:52

  Hocam merhaba iyi günler hocam ben 2019 da is kazasi geçirdim femur kemik kırıkları oldu şimdi dizimden kalçama kadar platin ve çiviler var 2021 de sağlık kuruluna girdim bana % 6 verdiler itiraz ettim tekrardan 2022 de başka hastaneye heyete girdim bu sefer %21 verdiler maaşım geriye dönük ödenmedi ve şimdi sadece 688 TL maaş bağladılar acaba neden geriye dönük almadım ve bu 688 TL doğru hesaplanmamı size Zahmet cevap yazarsanız sevinirim teşekkürler

 • Yusuf 19 Ekim 2021 11:18

  Merhaba ben askerde 2011 yılında omur ilik ameliyatı oldum ve askeriyeden men edildim olduğum ameliyat hidromyeli ve siringomyeli diye tabir ediliyor şuanda yürüme ve güç kaybım var hastalık dışında 4 te fıtık oldu malulen emekli olabilirmiyim

  • Besler Hukuk 19 Ekim 2021 12:15

   %60’dan fazla maluliyet oranı çıkması gerekiyor. Tıbbi bir husus olduğu için bir şey söylemek zor.

 • ADİL BEGİÇ 29 Eylül 2021 16:29

  MERHABALAR BABAM 2016 YILINDA KAZA GEÇİRDİ KABURGALARINDA 5 TANE PLATİN VAR ACABA MALÜLEN EMEKLİ OLABİLRMİ

  • Besler Hukuk 29 Eylül 2021 16:32

   %60’dan fazla maluliyet çıkarsa olabilir.

 • Hakan sebzecili 25 Eylül 2021 19:50

  2007 iş kazası geçirdim Sağ kolumda 4 parmaklarında Sağ sola hareket kaybı malulen emekli olabilirmiyim

  • Besler Hukuk 27 Eylül 2021 12:21

   % 60 üzeri maluliyet oranı çıkması zor görünüyor maalesef.

 • Salih Gürgan 27 Ağustos 2021 22:05

  Slm neden yuzde 42 engeli malulen emeklı olunmuyor

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 13:42

   Kanun bu şekilde.

 • Emrullah Ünal 4 Ağustos 2021 03:29

  İyi günler efendim 2019 sonunda akciğerin de kronik bronşit toza bağlı meslek hastalığım çıktı ayrıca bel fıtığım da var mesleki olarak sağlık kuruluna baş vurdum 0 oran geldi itiraz dilekçesi yazdım bekliyorum tekrardan 0 oran gelirse elimdeki raporlarla iş vereni dava edebilir miyim.

  • Besler Hukuk 29 Ağustos 2021 18:40

   Meslek hastalığında genelde 0 oran veriyorlar maalesef. Yüksek sağlık kurulu artırırsa dava açabilirsiniz.

 • Mücahit 4 Temmuz 2021 12:45

  Merhaba lar is kazasi sonucu %40 oranla gecici is gormezlik aliyorum sigorta baslangic 2005 prim 3500 malulen emekli olurmuyum nezamn ve hem malul ayligi hem surekli is gormezlik alabilrmiyim

 • Nursel batmaz 31 Mayıs 2021 17:40

  İyi gunler benim 2011 yilinda sgk basladi kirkyedi yasindayim benim kalp kapakciklarimin ucundede aciklik var prim 3150 gun sayim var ve yude kirk rapor verdiler ama calisma gucumu nerdeyse yirirdim kalp sorunlarim yuzunde bayginlik geliyor benim malul emekli olmam icin napmaliyim

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 16:24

   Malulen emeklilik için %60 oran olması gerek maalesef.

 • Hatice yargeldi 29 Mayıs 2021 14:33

  Manunen emeklilik te ropor iki senede yenineniyor sürekli olması icin ne yapmalıyız

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 17:14

   Doktorların bileceği iş. Yapacak bir şey yok.

 • Suat Koçak 1 Nisan 2021 16:54

  Ben astım hastasıyım raporlu ilaç kullanıyorum primim 7630 çalışma sürem 25 yıl malulen emekli olabilirmiyim

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 16:09

   Maluliyet oranınız önemli.

 • Tamer tamdoğan 31 Mart 2021 23:31

  45 engellim fiziksel 13 tansiyon 10 konarter 30 53 orandan 45 engellim ve mamuliyet emekllige baş vurdum 15.07.1994 işe giriş bildirgesi 6025 iş günüm var eyt mağdurum iş agır geldiğinden 3600 kanunla kıdem tazminatı aldım ayrıldım emeklilik şans varmı iş kazası olarak engelli oldum

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 15:58

   Yüzde 60 altı malulen emekli olamaz maalesef.

 • Rahmi islam 17 Mart 2021 10:25

  İyi günler ben sağ dizimden geçen sene ameliyat oldum
  Düzelmedi öteki de bozuldu şuan dirseklrimdede sorun var ve bel fıstığım var emekli olabilirmiyim 2000 günüm var olucaksamda neyapabilirim

  • Besler Hukuk 17 Mart 2021 17:45

   Tıbbi konularda bir şey söyleyemeyiz. Maluliyet oranını bilmemiz gerekir.

 • Mustafa çataloğlu 16 Mart 2021 17:00

  İyi günler ben işitme engelliyim %64 raporum var 2700 gün primim oldu malulen emekli alabiliyormuyum

  • Besler Hukuk 16 Mart 2021 18:18

   Olabilirsiniz.

 • Miyeser yeziz 16 Mart 2021 12:59

  2014 yılında böbrek ameliyatı oldum böbreğimin birisi iflas ettiği için aldılar 1989 sigara girişim var 1960 gün primim var bu şartlar da emekli olabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim 1 ocak 1973 doğumluyum

  • Besler Hukuk 16 Mart 2021 18:30

   Maluliyet oranı önemli.

 • Mustafa ercan 22 Şubat 2021 01:42

  Merhabalar.Sgk girişim 2009 senesi.ilk işe giriş raporum sağlam idi.ancak 2010 senesi geçirdiğim motosiklet kazasında sağ kol el ve bilek sinirlerim çok zarar gördü.2021 Ocak ayında artık gucsuzlestigim için SGK ya gidip maluliyet tespiti için sevk istedim.sevk edildim raporum çıktı dys takipten gördüğüm kadarı ile şuan raporum SGK ya ulaşmış ve dosyaya kaldırıldı diyor bu ne anlama gelmektedir ?. Ve ben bu kolla birde üstüne (sağ kol) çalışamıyorum.islere girerken bile sağlık raporu alamıyorum yani.nereden bilgi alabilirim.ve işlemin nasıl sonuçlanır sizce şimdiden çok tesekkurler

  • Besler Hukuk 7 Mart 2021 13:48

   Süreç hakkında bilgi almak için SGK’ya başvurmalısınız.

 • Burcu kaya 17 Şubat 2021 14:40

  5460gun pirimim var seker hastasiyim insülin kullaniyorum. Gorme kaybim var erken emekli olabilirmiyim

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 15:43

   Tıbbi konular bizim alanımız dışında.

 • Zafer demir 12 Şubat 2021 16:59

  Boyun fıtığı ameliyatı oldum ve belimde kayma ve fıtık var suanda kasık fıtıgıda var ve saf kolumda güç kaybı var yıllardır motorsiklet kullanıyorum çalııştıgım yerlerde ama artık bedenen çalışma gücüm kalmadı malülen emeklilik için ne yapabilirim veya emekli olabilirmiyim

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 15:33

   %60’dan fazla maluliyet oranı gerekiyor. SGK’ya başvurabilirsiniz.

 • Hasan 11 Şubat 2021 09:31

  Ben akciğer kanseriyim sol taraf tamamen alındı.metaztas yok ilaç ve tedavi yok.3 aylık kontrol var.ben malülen için geçen yıl %60aldum bir yıl kontrol verdiler.bu yılda doktor %60 verdi sgk kurulu engel çıkarttı.kemoterapi görmüş mü evresi var mı diye antepten ankara hacettepe ye sevk ettiler.orda ameliyat olmuştuk.bu nasıl bir sistem neden hasta bir insanı yoruyorlar.

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 14:30

   Bulunduğunuz yere yakın bir yerdeki hastaneye sevk etmeleri için dilekçe verebilirsiniz.

 • Mehmet şahin 23 Ocak 2021 08:52

  Merhaba sayın avukatım ben şizoaffektif bozukluk hastasıyım tedaviyle çalışma olanağı vermeyen yüzde 80 engelliyim 989 SSK günüm var ise giriş tarihim 09.06.1996 43 yaşındayım 7 yıldır hastayım ben malulen emekli olmak için 1800 gün mü 3600 gün mü prim odemeliyim
  Ayrıca malulen emekli olursam babamdan yetim maaşı da alabilirmiyim cevaplarınızı bekliyor saygılar sunuyorum

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 14:44

   1800 günle emekli olabilirsiniz. Yetim maaşı almaya devam edersiniz.

 • Fatih Erkmen 4 Ocak 2021 11:20

  02.18.2004 sigorta girişim var. 4220 işgünü sıgortam var. Geçen yıl %55 engelliyim raporum var. Nezaman emekli olurum

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 15:24

   Yazımızı okursanız hesaplayabilirsiniz.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • İŞ KAZASI DAVALARI
  İŞ KAZASI DAVALARI
  9 Aralık 2019 İş kazası günümüz toplumunda en çok karşılaşılan kaza türlerinden biridir. İş kazası davaları iş kazası geçirmiş olan işçinin kaza sonucu oluşan zararını karşılamaya yönelik davalardır....
 • HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?
  HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?
  2 Temmuz 2022   Haklı fesih sebepleri, işçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmesini her iki tarafın sona erdirebilmesini sağlar. Bu kapsamda sözleşme ilişkisini devam ettirmek fesih hakkını kullanan...
 • İŞ KAZASI TUTANAĞI
  İŞ KAZASI TUTANAĞI
  10 Aralık 2019   İş kazasının meydana gelmesi sonucu işverenin bazı yükümlülükleri ortaya çıkmaktadır. İşveren tarafından meydana gelen SGK’ya üç iş günü içerisinde bildirilmeli ve iş kazasına ilişkin...
 • İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİ
  İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİ
  3 Aralık 2019   İş kazası bildirim süresi, bildirimin yapılacağı kuruma göre değişkenlik göstermektedir. Bildirim, hizmet akdi ile çalışan sigortalının kaza geçirmesi durumunda işverence yapılmalıdır. Hangi durumların iş kazası...
 • İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK
  İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK
  22 Mart 2019   İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca, bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacaklarının ve/veya tazminatlarının talebi için açılan davalarda arabuluculuk sürecinin sona ermiş...