0216 387 0 388

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen Emeklilik

 

Malulen emeklilik şartları her geçen gün zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle sıklıkla merak edilmeye başlanmıştır. Zira iş kazası geçiren veya başka bir nedenle malul olan insanların tekrar iş bulması oldukça zorlaşmaktadır. Malulen emeklilik; çalışanların, fiziksel rahatsızlıkları veya tedavisi imkansız hastalıklar sebebiyle mesleklerini yapamayacak hale gelmeleri nedeniyle uygulanan emeklilik işlemidir. Malulen emeklilik hakkında soru sormak veya bilgi almak isterseniz talebinizi sayfanın en altından büromuza iletebilirsiniz.

Maluliyet Nedir?

Maluliyet bir hastalık veya kaza sonucu vücut bütünlüğünde oluşan yetersizlik, kısıtlılık, eksilme durumudur. Esasında tıbbi olarak özürlülük, maluliyet, engellilik durumları aynı kavramlardır. Ancak yasal olarak bu iki kavram birbirinden farklıdır. Bu fark, maluliyet veya özürlülük sonucunda hak edilen sosyal desteği karşılayacak sigorta ya da sosyal kurumların farklılığına göre ortaya çıkmaktadır.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Sigortalı işçilerin, çalışmalarına engel sağlık sorunları oluştuktan sonra malulen emekli olabilme hakları doğar. Ancak sigorta kapsamında çalışan vatandaşların malulen emekli olabilmeleri için çalışanların sahip olması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Malulen emeklilik şartları şunlardır:

 • İşçi sigortalı olarak 10 yıldır çalışıyor olmalıdır.
 • İşçinin asgari 1800 günlük prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.
 • Çalışanın, en az %60 güç kaybı yaşadığı, sağlık kurulu tarafından resmi raporlarla belirlenmelidir. Burada alınacak rapor herhangi bir devlet hastanesinden değil, SGK’nın sevk edeceği meslek hastalıkları hastanesinden alınmalıdır. Ayrıca bu iş gücü kaybının, çalışının işe başladığı tarihten sonra yaşanması gerekir.

Yüzde 40 Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olan engelliler, sağlık kurulu raporunun % 40’dan fazla olması halinde ve diğer şartların da mevcut olması halinde engelli emeklisi olabilirler. Engelli emekliliği malulen emeklilikten farklı olsa da genellikle birbirleriyle karıştırılmaktadır. Yüzde 40 malulen emeklilik şartları şunlardır:

 • %40 ile % 49 arasında engelli olanlar 18 yıllık sigortalılık süresiyle birlikte minimum 4.100 gün şartını yerine getirirlerse engelli emeklisi olabilirler.
 • % 50 ile % 59 arasında engelleri olan sigortalılar ise 16 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3.700 gün şartını yerine getirdikleri vakit engelli emeklisi olmaya hak kazanırlar.

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

2013 yılında getirilen yeni yasaya göre malulen emeklilik şartları kolaylaştırılarak daha çok insanın malulen emekli olabilmesinin önü açılmıştır. Eskiden şartları sağlamadığı için malulen emeklilik başvurusu reddedilenlere tekrar başvuru yapma hakkı tanınmıştır. Ayrıca kanser hastalıkları nedeniyle malulen emeklilik şartlarında iyileştirmeye gidilmiştir. Bu makalemizde açıklanan tüm şartlar güncel veriler olup yeni yasaya göre malulen emeklilik şartlarıdır.

Malulen Emeklilik Şartları Tablosu

Malulen Emeklilik Şartları

1 Ekim 2008’den sonra iş hayatına başlayan çalışanların emeklilik şartları yıldan yıla aşamalı olarak artmaktadır. Malulen emeklilik şartları tablosundan işe başladığınız tarihi ve maluliyet oranınızı bularak malulen emeklilik şartlarınızı tespit edebilirsiniz.

Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar?

Yukarıda belirtilen şartları sağlamanız ve meslek hastalıkları hastanesinden alacağınız raporu SGK’ya sunmanız halinde malulen emekli maaşınız bağlanacaktır. 2020 yılı itibarıyla malulen emeklilik aylığı ortalama 970 TL’dir. Ancak bu meblağ sigortalıdan sigortalıya değişen bir durumdur.

3600 Gün Malulen Emeklilik Maaşı Şartları Nelerdir?

1 Ekim 2008’den önce işe giren ve maluliyet oranı %80’den yüksek olanlar, 15 yıl ve 3600 gün prim süresini tamamladıkları takdirde malulen emeklilik şartlarını taşıdıkları kabul edilmektedir.

1800 Gün Emeklilik Maaşı Şartları Nelerdir?

1800 gün primi olan işçi en az 10 yıldır çalışıyor ise ve % 60’dan fazla maluliyete sahip olmak kaydıyla emekli olabilir. Kanuna göre, çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi gerekse de malul kişi, başka birisinin sürekli bakımına ihtiyaç duyuyorsa 1800 günlük prim ödemesine gerek olmaksızın malullük aylığı alabilecektir.

Memurlarda Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Devlet memurlarının vazife başındayken meydana gelen bir kazadan dolayı malul kalması ve görevini ifa edemeyecek ölçüde işgücünü kaybetmesi halinde vazife malulü durumu ortaya çıkar. Bu kapsamda olanlara ise vazife malullüğü aylığı bağlanmaktadır. Prim şartları yukarıda açıkladığımız işçilerinki ile aynıdır.

Adi Malulen Emeklilik Nedir

Adi maluliyet; vazife malullüğünün söz konusu olmadığı durumlarda ortaya çıkan malullük çeşididir. Bu kapsamda bağlanan aylığa adi malullük aylığı adı verilmektedir. Adi malullük aylığı, fiili hizmet süreleri en az 10 yılı tamamlamış bulunan işçilerin fiili ve itibari hizmet süreleri toplamına göre ve malullük dolayısıyla vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık veya ücretleri tutarları üzerinden bağlanır.

Malulen Emeklilik Oranı Nasıl Tespit Edilir?

İş kazası geçiren işçi tarafından takip edilmesi gereken iki farklı yol vardır. Bunlardan ilki dava yoluna başvurulmadan önce takip edilmesi gereken hukuki adımlardır. İş kazası geçiren işçi, yetkili SGK iş kazası servisine başvurarak meydana gelen kazanın bir iş kazası olduğunu, iş bu kaza sonucunda çalışma gücünü kaybettiğini, nihayetinde kaza sebebiyle maruz kaldığı meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespitini talep etmelidir.

Yapılan başvuru üzerine SGK tarafından bir alt komisyon kurulur ve bu komisyon öncelikle kazanın bir iş kazası olup olmadığını tespit eder. Kazanın iş kazası olduğunun kabulü halinde ise işçi en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir ve sağlık kurulu raporu alması sağlanır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sevki üzerine işçi, sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerin birinden sağlık kurulu raporu alır. İşçiye ait dosya, SGK tarafından en yakın SGK Bölge Sağlık Kurulu’na gönderilir. İşçinin kaza sonrasında maruz kaldığı meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespiti be şekilde yapılmaktadır.

Yapılan tespit sonucu elde edilen karar, önce ilgiliye tebliğ edilir. SGK Bölge Sağlık Kurulu veya bu karara itiraz edilmesi halinde Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından işçinin kaza sebebiyle sürekli iş göremezlik oranının %10 ve üzerinde tespit edilmesi durumunda işçiye sürekli iş göremezlik maaşı bağlanır. Yetkili sağlık kurulu tarafından başvurucu işçinin meslekte kazanma gücünü kaybetmediğine yönelik tespit yapılması halinde işçi karara itiraz edebilir. İtirazın olumsuz sonuçlanması halinde işçi, SGK ve işvereni hasım göstermek suretiyle maluliyetinin tespiti davasını açmalıdır.

Malulen Emeklilik Heyet Raporu Nereden Alınır?

Maluliyet raporunu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet üniversitelerine bağlı hastaneler ve TSK’ya bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri vermektedir. Sigortalıların yaşadıkları şehirlerde bu saydığımız hastanelerin bulunmaması durumunda; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş devlet hastaneleri, belgelenmek şartıyla, herhangi bir üniversite hastanesi veya devlet hastanesi de malullük raporu verebilir. Buna ilave olarak, yoğun bakımda tedavi olan ve başka bir hastaneye nakli hasta için hayati risk oluşturuyorsa bulunduğu hastane de yetkilidir.

Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Mevzuata göre işçinin sağlık kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz hakkı bulunmaktadır.

Yüksek Sağlık Kurulu Kararı SGK için bağlayıcı mıdır?

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından işçinin itirazı üzerine verilen kararların Sosyal Güvenlik Kurumunu bağlayacağı düzenleme altına alınmıştır.

Maluliyet Oranı Artarsa Ne Yapmalıyım?

Maluliyet oranının artması, yeni bir olgu olarak kabul edilir. Maluliyet oranındaki bu artış için tekrar SGK’ya başvurulabilir ya da yeni bir dava açılabilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/245 E. ve 12.03.2008 tarihli kararında “iş göremezlik oranında her artış yeni bir dava konusunu oluşturur” ifadesi ile buna işaret etmiştir.

Malulen emeklilik şartları ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları aşağıdaki form aracılığıyla sorabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 Soru

 • Mehmet şahin 23 Ocak 2021 08:52

  Merhaba sayın avukatım ben şizoaffektif bozukluk hastasıyım tedaviyle çalışma olanağı vermeyen yüzde 80 engelliyim 989 SSK günüm var ise giriş tarihim 09.06.1996 43 yaşındayım 7 yıldır hastayım ben malulen emekli olmak için 1800 gün mü 3600 gün mü prim odemeliyim
  Ayrıca malulen emekli olursam babamdan yetim maaşı da alabilirmiyim cevaplarınızı bekliyor saygılar sunuyorum

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 14:44

   1800 günle emekli olabilirsiniz. Yetim maaşı almaya devam edersiniz.

 • Fatih Erkmen 4 Ocak 2021 11:20

  02.18.2004 sigorta girişim var. 4220 işgünü sıgortam var. Geçen yıl %55 engelliyim raporum var. Nezaman emekli olurum

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 15:24

   Yazımızı okursanız hesaplayabilirsiniz.