0216 387 0 388

İŞÇİ AVUKATI (ÜCRETSİZ DANIŞMA)

iş hukuku avukatı

 

İşçi avukatı, işçi ve işveren arasında iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde başvurulması gereken uzman işçi avukatıdır.  İşçi avukatı, iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde ve anlaşmaların yapılmasında işçilere yol gösterecek bilgi ve beceride olmalıdır. Bundan dolayı iş hukuku avukatlarının üstünde büyük bir sorumluluk vardır.

İşçilerin hak kaybı yaşamasının önüne geçmek için iş avukatının işçi hakları konusunda uzman avukat olması gerekmektedir. İş hukuku, avukat ile temsilin çok önemli olduğu alanların başında gelmektedir. İşçi hakları avukatı, işverenler ile yaşanan ihtilafların çözümünde ve işçi haklarının elde edilmesinde işçinin yanında olur, ona yol gösterir ve sarf ettiği emeğin karşılığını alması için hukuki yardım sağlar. İş hukuku avukatımıza danışmak istediğiniz hususları sayfanın en altından bizlere iletebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda belirtilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin; yıpranması, ödüllendirilmesi ve işsiz kalacağı dönemde ona destek olunmasına yönelik bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının kazanılabilmesi için işçinin en az bir yıl aynı iş yerinde çalışması ön koşul olarak kabul edilmiştir. Bu ön koşulun yanı sıra işçinin, iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshetmiş olması ya da işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekir. Ancak uygulamada işveren, işçiye bu kıdem tazminatını ödememek için türlü yollara başvurabilmektedir. İşçinin en temel haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkını kaybetmemesi için uzman bir iş hukuku avukatına danışması lehine olacaktır. Zira kıdem süresinin başlangıcı, sonu ve niteliği konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan işçi, iş sözleşmesinin feshi halinde kıdem tazminatsız işten ayrılabilmektedir. Yargıtay’ın uygulamada verdiği kararları, mevzuattaki değişiklikleri takip eden iş hukuku avukatı, hak kaybına uğrayan işçinin haklarını en iyi şekilde savunacaktır. Olası hak kaybına uğramamak için bir işçi avukatıyla çalışmak sizin faydanıza olacaktır. Tazminat hesaplama sayfamızdan alabileceğiniz kıdem tazminatı miktarını öğrenebilirsiniz.

İşçi Avukatı Fesih Sebebini Nasıl Belirler?

İşçinin fesih sebebi, iş davasının seyrine büyük ölçüde etki eder. Hatta bazen işçinin haklıyken haksız duruma düşmesine dahi sebebiyet verir. Bir iş yerinde yıllar boyunca çalışan işçinin sahip olduğu haklardan faydalanması işçinin en doğal hakkıdır. İşçi hakları genellikle işveren tarafından göz ardı edilmektedir. Şayet işçi, iş yerinden ayrılmak için haklı nedeni olmasına rağmen bu nedene dayanmadan istifa ederse çalışmasının karşılığı olan haklardan yararlanamayabilir. İstifa eden işçinin hakları oldukça fazladır. Bu sebeplerle işçinin iş sözleşmesini feshederken dikkat etmesi gereken hususlar çok önemlidir. Mevzuatta iş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi düzenlenmiştir. Ancak bu sebepler gündelik hayatta farklı şekillerde tezahür edebilir. Bu sebeple işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi konusunda iş hukuku avukatının mesleki bilgi birikiminden faydalanması son derece önemlidir.

İşe İade Davası Açabilir Miyim?

İş yerinde 30’dan fazla çalışanın olması ve işçinin 6 aydan fazla kıdemi olması halinde belirsiz süreli iş sözleşmesi haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedilemez. Aksi takdirde iş hukuku avukatı vasıtasıyla işe iade davası açılabilir. Davanın lehe sonuçlanması halinde işe dönülerek, boşta kalınan süre için dört aylık ücret alınabilmektedir. İşveren tarafından işe başlatılmama halinde ise 8 aylık ücrete kadar işe başlatmama tazminatı almak mümkündür.

İşe iade davalarında iş mahkemesi avukatı tarafından tanıklara sorulacak sorular, gerçeklerin ortaya çıkarılması bakımından oldukça önemlidir. İşçi avukatı bu alanda uzman olduğu için tanıklara gerekli soruları soracak, iş yeri içi yazışmaların ve her türlü delilin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır.

İş Hukuku Avukatı İhbar Tazminatı Nasıl Alabilir?

İşçi, bazı durumlarda işten haklı nedenle derhal ayrılması gerekir. Bu haller haricinde işçi, işten çıkmadan önce işten ayrılacağını bildirmelidir. Aynı şekilde, işveren de işçinin iş sözleşmesini sonlandıracaksa işçiye bildirim yükümlülüğü vardır. İhbar süreleri, işçinin işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak değişmektedir. Uygulamada pek çok işçi tarafından ihbar tazminatı göz ardı edilir. İhbar tazminatı hakkının hangi hallerde doğacağı ve talep edileceği işçi avukatı yardımıyla ortaya çıkacaktır.

Fazla Mesai Alacağının Şartları Nelerdir?

İş Kanunu’na göre bir işçinin haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar hukuken fazla mesaidir. Fazla mesai yapan işçiye normal zamanda yaptığı 1 saatlik çalışmanın 1,5 katı fazla mesai ücreti olarak ödenir. Aksi takdirde bu durum işçi için haklı fesih sebebi sayılacaktır. Böylece işçi hem kıdem tazminatına hem fazla çalışma ücretine hak kazanacaktır. İşçinin fazla çalışmasının ispatı farklı şekillerde yapılabilmektedir. Maaş bordrosu, tanık beyanları, muhasebe kayıtları fazla çalışmanın varlığını ispat için kullanılabilecektir. Fazla sürelerle çalışma ise haftalık 45 saatin altında çalışan işçilerin, haftalık çalışma sürelerini aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle yapılan çalışmada ise işçiye normal zamanda yaptığı 1 saatlik çalışmanın 1,25 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Alanında yetkin bir iş hukuku avukatı, işçinin fazla mesaisini hesaplamakta ve bunların ispatında önemli rol oynamaktadır.

İşçi Avukatının Hizmet Tespit Davalarındaki Rolü Nedir?

İşçinin çalıştığı ancak sigortasının yapılmadığı dönemlerde, işçinin sigortasında eksik günlerinin bulunması ya da sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması hallerinde hizmet tespit davası açılır. Bu davalara SGK da müdahil olur zira bu davalar kamu düzenindendir. Hizmet tespit davasının sonucunda işçiye bir para ödemesi yapılmaz. Bunun yerine işçinin eksik sigorta primleri sebebiyle yaşayacağı hak kayıplarının önüne geçilir. Hizmet tespit davası zorunlu arabuluculuk kapsamı dışındadır. Bu sebeple işçinin, atacağı adımı iş hukuku avukatı ile atması yararına olacaktır.

İş Kazası Geçiren İşçi Tazminat Alabilir Mi?

İş kazaları, maalesef ülkemizde pek sık görülen bir durumdur. İş kazaları, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin önemlerin alınmaması ya da eksik alınması sebebiyle meydana gelmektedir. İş kazası sonrası işçide meydana gelen hasarın tespiti, işçinin hakları açısından önemlidir. Kaza neticesinde işçi hem işe tedavi süresince devam edememekte hem de hayatı boyunca iş gücü kaybına uğramaktadır. İş kazası ile işçinin vücudunda meydana gelen hasar, işçinin çalışmasını engelleyecek düzeyde olması halinde işçinin malulen emekliliği gündeme gelebilmektedir. Malulen emeklilik şartları konulu makalemize göz atarak malulen emeklilik konusunda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. İşçi avukatı ile işçinin tazminat alacaklarının hesaplanması ve işverenden talep edilmesi işçinin faydasına olacaktır. Ayrıca iş kazalarının, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde iş kazası bildirmeme cezası söz konusu olabilecektir. İş kazası hem işçinin tazminat alacakları bakımından hem de ceza davaları bakımından önem arz eder. Bu sebeple bu davaların titizlikle yürütülmesi için bir iş kazası avukatı ile çalışılması yerinde olacaktır.

İş Hukuku Avukatı Danışma Hizmetiniz Var Mı?

Türkiye çapında faaliyet gösteren Besler Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında uzman kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda uzman avukatlarımız, işverenlerin iş sözleşmelerini hazırlamasında; fazla çalışma ve yıllık izin belgelerinin, işçinin devamsızlık tutanaklarının, ihtar ve ihbarnamelerinin hazırlanması, düzenlenmesi konusunda profesyonel destek sağlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kanununa uygun faaliyet gösterilmesi ve kanundaki değişikliklerin işverene aktarılması iş hukuku avukatı ile olmaktadır. Bu kapsamda işverenlere hukuki danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.

İşçi Hakları Konusunda Uzman Avukatla Çalışmanın Faydaları Nelerdir?

İşçi avukatı, işçinin kendisinin dahi fark etmediği haksızlıkların ortaya çıkarılmasında hayati öneme sahiptir. İşçi hakları avukatı işçinin emeği ile kazandığı hakların yok olmaması için uzmanlık ve deneyimi ile haklarını savunan kişidir. Bu nedenle İstanbul merkezli bir büro olmasına rağmen Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren büromuzla çalışmak faydanıza olacaktır. İş hayatında yaşadığınız her türlü sorunu ve sormak istediğiniz her türlü soruyu aşağıdaki iş avukatı danışma formunu doldurarak avukatlarımıza iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

591 Soru

 • Merve Alkan 5 Ocak 2021 18:30

  Çalıştığım kurum 3 ayda bir prim ödeyecekti. İlk 6 ay için yatırdıkları priminde içinde olduğu bordrolarım mevcut. Ekim ayında primimi yatırmadılar çünkü ağustos ayında ameliyat olduğum ve rapor aldığım için. Ocak ayında da iki prim yatıracaklarını söylediler. Fakat bugün yine yatırmamışlar. İstifa etmek istiyorum. Noterden mi işlemleri başlatmalıyım? Yardımcı olur musunuz?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 13:36

   Noterden fesih bildirimi ve ihtarname gönderebilirsiniz.

 • Mehmet kıvanç torun 4 Ocak 2021 13:43

  Haziran 2020 tarihinde askerlik sebebi ile işten ayrıldım askerliğim bitti ve beni şuanda ihtiyacımız yok diye ise almıyorlar iş kanununda ise askerden dönen işçi 2 ay içerisinde ise alımı zorunlu aksi takdirde 3 maaş tazminat ödenmelidir diyor ne yapabilirim

 • Murat tosun 4 Ocak 2021 10:59

  Merhabalar 15 yıldır aynı şirkette çalışıyorum yılbaşında kolaylaştırılmış usülde birleştirme yöntemi uygulanarak şirket içinde devir yapıldı bu sebepten dolayı iş aktini fesh edip tazminat alabilirmiyim? Eğer tazminat alabilirsem Devirden sonra iş aktinin feshi kaç günde yapılmalıdır

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 15:20

   Bu gerekçeyle olmaz ancak başka bir haklı neden söz konusu ise iş akdinizi feshedebilirsiniz.

 • AYHAN ADIYAMAN 4 Ocak 2021 10:16

  4 senedir bir şirkette ssk sız çalışmaktayım dava açsam haklarımı alabilirmiyim ve nakadar alırım

 • Sıradan biri 3 Ocak 2021 19:58

  Haziranda hesabıma fazla maaş ödemesi oldu bunu geri isteme durumları var mi varsa dava açsalar geri ödemek zorunda mıyım (memur)

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 14:45

   Zorundasınız.

 • MURAT 3 3 Ocak 2021 18:05

  1.5 senedir çalışmakta olduğum işyeri bizi ücretsiz izine ayırdı yeni bir iş buldum tazminat hakkımı nasıl alabilirim.6700 sgk günüm var.

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 14:36

   Haklı fesih nedeni teşkil eden bir husus varsa bu gerekçeyle işten ayrılarak tazminat alabilirsiniz. Aksi takdirde ücretsiz izinin bitimini beklemeniz gerekir.

 • Serkan yılmaz 3 Ocak 2021 14:59

  Merhaba 8 senedir çalışmakta olduğum işyeri nisan ayından beri tam olarak çalışmama rağmen beni kçö den gösteriyor, ayda sadece 7 gün sigorta yapıyor paranın bir kısmını devlet den kalanı ise işyeri veriyor ben de iş yerinden çıkmaya karar verdim haklarımı alıp nasıl ayrılabilir nasıl bir yol izlemem gerekiyor

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 16:51

   Kısa çalışma ödeneğine başvurmasına rağmen çalışma saatlerini azaltmaması haklı fesih nedenidir. Tazminat hesaplama sayfamızdan alabileceğiniz tazminat miktarını hesaplayabilirsiniz.

 • İlbey Akbaş 3 Ocak 2021 00:04

  5 yildir bir market zincirinde calismaktaydim. Bundan 2 ay kadar once bayan bir musteri market icerisinde sozlu bir tartismamiz oldu. Kendisi ile cok fazla diyaloga girmeyip diger musterinin urunlerini kasadan gecmeye devam ettim. Bayan musteri 3 kez disari cikip tekrar girip bana sozlu olarak saldirmaya davam etti. Ben yine kendisine hic cevap vermeyip diger musteriler ile ilgilendim. Daha sonra esi disardan gelip yine bana sozlu olarak saldirmaya devam ettiler. Ben ikisine de cevap vermeyip sakinligimi korudum. Bayanin Esi magaza icinde bana kufurlu soylemlerde bulundu ben yine cevap vermedim. Disari ciktilar bayan tekrar iceri geldi yine sozlu olarak birseyler soylemeye devam etti. Bayanin esi bana disardan anneme esime 4.yasindaki kiz cocuguma agiza alinmayacak derecede kufurler etmeye de devam etti. Bende bu kadar agir tahriklere dayanamayip magazanin disinda cikip musteriye vurdum. Oda bana saldirdi ben yine vurdum kendisine. Bu sefer Kufur eden adam ve esi de yine ailevi olarak kufurler etmeye devam etti bana. Bunun kemara goruntuleri ve yazili olarak ifade vermis sahitler var. İs yerim bu olaydan sonra tazminatsiz is akdime son verdi. Sizce haksiz bir fesihmidir bu olay.

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 16:27

   İşverene karşı bir şey yapamazsınız ancak hakaret nedeniyle suç duyurusunda bulunabilir ve tazminat davası açabilirsiniz.

 • Batuhan Karabay 2 Ocak 2021 04:09

  Merhaba cevaplarsanız seviriniz primle çalışan bir şirkette satış müdürüyüm şirket çalışma yüzdelerimizi değiştirdiği için Aralık ayında işi bıraktım fakat Kasım ayı kazandıklarımızı Aralık ayında ödüyor ve işi iki kişi bıraktık kız arkadaşımla onun Kasım hakedişi yattı benimkini hiçbir sorunum olmadığı halde bilerek yatırmıyorlar sigortayı yarım çalışıyor gösterip kçö den yararlandırdıkları için vakıf banka yatırdılar 8900 tllik hakedişimin 8000i içerde kaldı kız arkadaşıma hem vakıf kısmı hem de yarım sigortanın üstüne kalan kısmı iş bankasına yatırdılar dava açmam mı gerekir

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 15:49

   Evet dava açmalısınız.

 • Güney gönültaş 1 Ocak 2021 17:43

  2018.02 .03 tarihinde kaza sonucu sağ ayak bileğim iki taraflı kırdı pilatin koydular iş yerim beni işten çıkartı dava açtım 2 sene oldu sonucu ne olur ne kadar tazminat hakkım var madi manevi açtım

 • İsimsiz 1 Ocak 2021 10:19

  Merhaba marketler zincirinde çalışmaktaydım evliyim ve iş yerinde resmi evliliği olmayan bir bayanla mesajlaşıyorduk gönül ilişkisi diyelim fakat tehdit kışkırtıcı herhangi bir baskı olmaksızın karşılıklı isteyerek cisel konularda dahil mesajlaşıyorduk resmiyette nikah olmayan eşi mesajları görüyor ertesi gün bayanın eşi bölüm müdürü ile görüşüp mesajları göstetiyor bununla birlikte benim ve bayanın savunmasını alarak iş feshi yapıldı yaklaşık 5 bucuk senedir çalışıyorum tazminat alma durumum olabilir mi teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 15:06

   Alamazsınız.

 • Ahmet Gençoğlu 31 Aralık 2020 15:19

  İyi günler 2011 de çalışmaya başladığım iş yerinde resmi tatillerde çalıştırıldım ama mesai ücreti verilmedi senelik izinlerimde bir kaç senesini kullanmadım vermediler işten çıkarma olduğunda verilecegini söylüyorlar maaşım asgeri ücretin üzerinde lakin hesabıma asgeri ücreti yatırıp kalanını elden veriyorlar ve pandemiden dolayı 9 aydır çalışmıyoruz ve bu süreç gittikçe uzuyacak sadece kçö alıyoruz işyerinde işe başlamak gibi bir niyetleri yok bu sebepten de Maddi olarak sıkıntı yaşıyorum başka bir iştede sigortalı olarak çalışmamızın yasak olduğunu söylediler ben resmi izinler yıllık izin ve elden verilen ücret için tazminat davası açabilir miyim pandemiden kaynaklı dava açmak için bir engel varmı

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 14:38

   Dava açabilirsiniz ancak firmanın üzerine mal varlığı olup olmadığını araştırın. Tazminat hesaplamak için bu konudaki sayfamıza girebilirsiniz.

 • Uğur BAYTOK 31 Aralık 2020 11:46

  Merhabalar;
  29/06/2017 tarihinde çalışmış olduğum firmayı yıldırma politkası artı fazla mesai üzerinden, aynı dönemde çalışan iki personel arkadaşı şahit tutarak dava açmış bulunmaktayım. 13.01.2020 tarihinde dosya istinafa gönderil ve hala açık gözükmektedir.Bunun yanı sıra benden 712 tl lik icra kesintisi yapıldı.
  Özür dileyerekten iki sorum olacak
  1) Bu dava hala açıkta gözükmekte ne zaman sonuçlanır
  2) Benden icra kesintisi yapıldı sizce olması gereken hukuk yolumudur

  Vaktinizi aldımı tarafıma bildirim yaparsanız memnun olurum iyi çalışmalar dilerim.

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 14:27

   Kendi avukatınız en doğru bilgiyi verecektir.

 • VELAT EVREN 31 Aralık 2020 08:18

  Bir inşaat firmasında taşeron firmada 15 gün çalıştım ahlak, ayrımcılık ve işi görevi dışında calistiruldigim için işi birakacam acaba bir tazminat hakkım olurmu

 • Şünüyorum ki öyle oldu maddi ve maneği pandemi döneminde böyle birşey yaşadım dava açabilirmiyim 30 Aralık 2020 23:37

  Merhabalar ben taşören bir firmada çalışıyordum aynı işyerinde bizi başka şirkete geçircekler diyenişten çıkarttılar fakat geçirmediler kandırıldığımızı dü

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 14:07

   Dava açabilirsiniz. Tazminat hesaplamak için bu konudaki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 • Enes Güney 30 Aralık 2020 01:16

  Merhaba
  Çalıştığım şirket tarafından ücretsiz izne çıkarıldım ve ocak 1 de 3 ay bitecek. Ve benimle çalışmak istemediklerini belirttiler. 3 aydan fazla ücretsiz izin verme hakları var mı ve yok ise haklı olarak fesih hakkım var mı?
  Pandemi sürecinde işçi çıkarmak yasak olduğu için yasak kalkana kadar ücretsiz izin vereceklerini söylediler. Bu durumda devletin verdiği hakkı kötüye kullanmış olmuyorlar mı? Ayrıca herhangi bir ödeme de almadım bu süre zarfında.
  Cevap verirseniz sevinirim.
  Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 13:18

   Bu şekilde düzenleme yapılırsa kullanırlar tabi. Milyonlarca insan sizin durumunuzda. Başka bir haklı nedeniniz yoksa ücretsiz iznin bitmesini bekleyeceksiniz maalesef.

 • bahar can 29 Aralık 2020 16:53

  merhaba. cevaplarsanız sevinirim. fazla mesai hakkının verilmemesi sebebiyle haklı fesih yapmada yalnızca noterden ihtar yapıp işten ayrılmak yeterli mi kıdem tazminatı için ? yoksa dava yoluyla bunun ispatı mı istenir.

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 17:09

   Dava açmanız gerekir.

 • bahar can 28 Aralık 2020 17:24

  Merhaba , net açıklamak adına biraz uzun tutacagım yazıyı. bir şirkette mühendislik yapıyorum. patronum bana ait olan görevleri bilinçli olarak başkasından isteyip , diğer çalışanın işini defalarca bana yükledi. bu durumdan rahatszı olduğumu mühendislik görevimi başkasıyla yapmamasını istediğim halde ne yaptığıma sen karışamazsın cevabını aldım . ancak benim işimi başkası yaparken ben başkasının işini yapmak mecburiyetinde kalıp kendi işimin takibini yapamadığım çok zman oldu. haftaiçi 8.00-18.00 ve cumartesi de 8.00-17.00 çalışıyorum. ara dinlenmeleri (günlük 1.5 saat ) çıkarınca haftalık 5 saat mesaim oluyor. ancak bordroda fazla mesai kısmım boş ve herhangi bir mesai ödemesi de almıyorum .hiçbir bordorda imzalamadım henüz. 1 senelik çalışanım. ayrıca kosgeb destekli çalışanım. maaşım kosgebin istediği şartlardan dolayı 3800 gösteriliyor ama banka hesabıma yatan 3800 tl nin 800 ünü şirkete geri ödüyorum. 3 bin tl ödeme diye anlaştık ancak agiyi bunun içinde tutmamıştık. 800 tl yi geri verdiğim için ödeniyor gösterilen agi m bana ödenmiyor. imzasız bordroda ispatı mümkün müdür? 800 tl yi şirketin gayriresmi hesabına yoluyorum. dekontlarım mevcut ancak hesap ön muhasebeci adına.. bu durumda yasal hakkım doğuyor mu agi için? haklı fesih yapabilir miyim tüm bu saydıklarım için? fazla mesaileri kanıtlamak adına fazla mesailerde şirket içi mailler ve fotoğraflar mevcut. bunlar delil gösterilebilir mi? ve dava yoluna gitmeden bu sebeplerle haklı fesih yaparsam tazminat alabilir miyim?

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 13:28

   Haklı nedenle iş akdinizi feshederek tazminat alabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamızdan miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Yaşar 28 Aralık 2020 12:56

  İyi günler işyerimde 4 yıldır devamlı 12 saat gece ve gündüz haftanın 6 günü çalışıyorum.istirahat hiç yok sadece öĝle yemeĝinin yerine yarım saat akşam mesaisinin yerine yarım saat fazla mesai veriyorlar.çalışırken yiyoruz yemeĝimizi.kanunen 12 saat çalışmada 1 buçuk saat istirahat hakkımız var kalan yarım saat hakkımızı vermiyor.bende noterden ihtar çektim.geriye dönük versinler diye.şuan hala çalışıyom.büyük mobing uyguluyorlar.bir sürü tutanak var.forkliftci olduĝum dan başka işte veremiyorlar.dava açsam alırım demi.şahitlerimde var.

 • Sinan aksoy 28 Aralık 2020 07:35

  İyi günler 1ay önce daha iyi bi iş bularak 4 yıldır çalıştığım iş yerimi değiştirdim ve son alacağım olan maaşım ihbar süresi ne uymadığım gerekçesiyle tarafıma ödenmeyecegi söylendi bu durum karşısında ne yapmalıyım lütfen yardım edin

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 12:36

   Haklı bir fesih nedeniniz varsa ihbar tazminatı ödemenize gerek yok. İhbar tazminatı hesaplama sayfamızdan miktarını öğrenebilirsiniz.

 • gökhan asart 27 Aralık 2020 17:20

  15 yıldır taksi söförü olarak çalışıyorum günlük yemiye verıyorum malsahıbıne.takside calışmayı bıraktım 1 hafta oldu haklarımı alabilirmiyim Tesekkurler

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 18:41

   Evet taksicilerde iş hukuku kapsamında kıdem tazminatı talep edebilirler.

 • Samet Onur Terzi 27 Aralık 2020 15:56

  Merhaba, 2020 kasım ayında 2019 yılında yürürlüye giren kalıcı bedelli askerlikten yararlandım. Kasım ayı içerisinde 3 yıllık çalıştığım kurumdan ücretsiz izin talep etmiştim. Yeni kalıcı bedelli askerlikle beraber kanunun değiştiğini, bana ücretsiz izin veremeyeceklerini, tazminatımı verip iş akdine son verilmesi gerektiğini söylediler. Bende tazminatımı aldım. Askerlik görevimide tamamladım. Yeni çıkan kanuna hakimim epeyce bir inceledim. Aynı çalıştığım kuruma tekrar dönüş yapmak istiyorum. Bir kaç gün içinde başvuru yapacağım. 3 sorum olacak.
  1 Beni tekrar işe almamaları gereken bir madde veya bir açık varmıdır 2 Beni tekrar yeni çıkan kanunla beraber işe alırlarmı
  3 beni işe almadıkları taktirde nasıl bir yol izlemeliyim ? Geri dnüşleriniz için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

 • Kamil yuzer 27 Aralık 2020 13:36

  Slm bir taşeron firmada çalışıyorum çalıştığım firmanın sozlesmesi bitti bizi başka bir firmayla ayni çat altindaçalıştırmaya devam ediyorlar fakat sadece kıdem tazminatı veriliyor ihbar tazminatlarimizi odemiyorlar ihbar tazminatimizi nasil alabiliriz

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 18:20

   İşe devam ettiğiniz için ihbar tazminatı alamazsınız.

 • Salih özdamar 27 Aralık 2020 10:20

  Merhaba 1 yıldır çalıştığım firmadan yöneticim ile yaşadığım sorun sonucu maille tarafıma ücretsiz izne çıkartıldığım bildirimi yapıldı.Diğer tüm çalışma arkadaşlarım normal şekilde çalışırken tek benim bu şekilde çıkartılmış olmak haklı fesih nedeni doğurur mu kıdem ve ihbar tazminatımı alabilir miyim?Nasıl bir yol izlemem gerekiyor

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 18:15

   Sadece bu yeterli neden olmaz. Mobbing ne demek sayfamızı inceleyin. Şartları varsa o nedenle fesih yapabilirsiniz.

 • Hasan Tayfur 27 Aralık 2020 03:26

  Merhaba. Ben 3 ortaklı bir isletmenin ortaklarındanım. Ama işi kurarken ortaklık sözleşmesi yapmadık. Isyeri bir kişinin üzerine ben ve diğer ortak sigortalı çalışan olarak gözüküyoruz. ben ortaklıktan ayrılmak istiyorum ama ortaklarim payımı vermiyor. Ben hakkımı nasıl alabilirim ? Ortaklığıma dâir hiç bir yazılı belge yok ama müşteriler ortak olduğumu biliyorlar. Çalışan sıfatıyla şikayette bulunsam (haklı fesih nedenlerim var) tazminatımı alabilirmiyim? Ortaklarım tazminat ödememek için müşterileri şahit gösterebilirler mi? Nasıl bir yol izlemeliyim hakkımı alabilmek için?

 • Kamil yuzer 26 Aralık 2020 22:26

  Lojistik bir firmada çalışıyorum firmanın isini yaptığımız sirketle sozlesmesi bitiyor ve bizi yeni bir sirketle çalıştırmak istiyorlar bize sadece kıdem tazminatı veriliyor ihbar tZminatimizi vermiyor böyle bir hakları varımdır

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 17:58

   İşe devam ettiğiniz için ihbar tazminatı olmaz.

 • sercan pirinç 24 Aralık 2020 09:36

  işyerinde kendi işim dışında başka iş verilmeye calısıldı. yapmak istemediğim için de izne cıkarıldım. pandemi dolayısıyla işten cıkarmak yasak oldugu için tazminatı bu olaylardan sonra vereceklerini söylediler. ben kendim istifa edip tazminatımı alabilir miyim ? cunku bu bi nevi mobbinge giriyor diye düşünüyorum.

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 19:02

   Başka bir haklı neden yoksa kendiniz çıkarsanız tazminat alamazsınız.

 • Murat gider 24 Aralık 2020 01:34

  merhaba 22 03 2020 yılında işçi mahkemesine dava açtım 3 mahkeme oldu ocak ayına gün verildi avukatta tuttum nezaman sonuçlanır acaba nezaman biter mahkeme tazminat fazla mesai alamadım onun için mahkemeye verdim kazanabilirmiyim bu davayı karşı taraf yeni avukat tutmuş asılsız iddalarda bulunuş makeme 2 tane şahit istemiş şahidimde var

 • Murat gider 24 Aralık 2020 01:32

  merhaba 22 03 2020 yılında işçi mahkemesine dava açtım 3 mahkeme oldu ocak ayına gün verildi avukatta tuttum nezaman sonuçlanır acaba nezaman biter mahkeme tazminat fazla mesai alamadım onun için mahkemeye verdim kazanabilirmiyim bu davayı karşı taraf yeni avukat tutmuş asılsız iddalarda bulunuş

 • Asiye Sazak 23 Aralık 2020 09:18

  İyigünle bu sabah bizim Kocaeli Gölcük adliyesinde isim değişikliği davamız vardı fakat akşam hastalık sebebiyle karantinaya alındık sabahtan beri adliyeyi arıyorum kimse açmıyor bizim davamız yanmışmı olur teşekkürler

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 18:08

   Dava düşer ama yenileyebilirsiniz.

 • Ayşe Erbek 22 Aralık 2020 17:36

  13.09.19 tarihinde bir kurumda çalışmaya başladım adres değişikliği nedeniyle (kurum ismi değişmedi) 06.08.20 tarihinde sözleşme yenilendi haklı fesih gerçekleştirdiğim de kıdem tazminatı alabilir miyim?

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 16:14

   Haklı fesih süresi geçmiş maalesef.

 • Mesut cengiz 19 Aralık 2020 23:10

  Selam 2017 de iş kazası geçirdim
  %4 rapor aldım dava açtım 15.01.1990 doğumluyum kaza ne kadar tazminat
  Alırım yardımcı olurmusunuz

 • Zeliha Gizem Aslan 18 Aralık 2020 01:19

  Merhaba cevaplarsanız çok sevinirim çok çaresizim. Ben BG Store mağazasında 22.11.2019 tarihinden beri çalışıyorum Haziran 2020 tarihinde kısa çalışma ödeneği almama rağmen müdür işten ayrıldı diye beni 30 gün çalıştırdılar ancak 15 günlük ücret ödediler ve sigortam da yarım yattı. Bunun üzerine noterden şirkete 3 Aralık 2020 de ihtarname çektim. 8 Aralık’ta ellerine ulaşmış ve 8 Aralık’ta benim istifa koduyla çıkışımı vermişler ancak ben istifa etmedim herhangi bir belge imzalamadım. Durum hakkında ne yapmam gerekir ?

 • gül 17 Aralık 2020 16:18

  merhaba ben pandemi maası alıyordum işe gitmedim beni 29. maddeye göre cıkıs yapmıs . ve işe cagırıp gelmediğimi söylüyor dava acabilirmiyim tesekkür edrim

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 16:26

   Çağırdığını ispatlayamazsa kıdem ve ihbar tazminatınızı ödemek durumunda kalır. Tazminat hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 • Elif kozanoglu 16 Aralık 2020 22:09

  Merhabalar,endüstri mühendisiyim,12 yıldır çalıştığım firmadan sebepsiz cikartilmam söz konusu ,tüm haklarimi ve ilave ikramiye veriyorlar fakat herşeyin lehime olduğunu düşünürsek,maddi manevi tazminat açsam 1-2 milyon TL lik,iş mahkemelerinin 8-12 maaş verdiklerini düşünürsek bu miktarı kazanmam söz konusumudur sizce ? İyi bir avukat ile örnekleri varmıdır yoksa dava yıllarca sürüp anca 8-12 maaşmi alırım sonuçta ,çok teşekkür ederim şimdiden

 • Eyüp Suna 16 Aralık 2020 21:10

  Selamlar kolay gelsin ben üniversitede kadrolu mühendis olarak çalışmaktayım. Fakat karayollarına sözleşmeli mühendis olarak atandım ve istifamı dilekçemi 3 Aralık’ta verdim ama istifanın onaylanması için 1 ay bekletiyor yönetim ben bu süreyi beklemek zorunda mıyım yoksa beklemeden geçebilir miyim ne önerirsiniz

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 14:47

   İhbar sürenizi beklemeniz gerekir.

 • Seda Bayram 16 Aralık 2020 19:18

  Kamu kurumunda 4d sürekli işçi kadrosunda kısmi zamanlı olarak çalışmaktayım.Mart ayından bu yana kısmi zamanlı maaş yatırıyorlar bu ay bize aylardır yanlış hesap yapıp fazla maaş yatırıyorlar ve bizden bu ay bunu geri alacaklarını söylediler .Bunu almaya hakları var mı sonuçta kendi yanlışları…

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 14:28

   Alabilirler maalesef.

 • DİLARA GÜNDÜZ 16 Aralık 2020 00:47

  Merhaba
  2018 haziran ayından beri bir şirkette fmrev almaktayım. 2019 yılı haziran ayında doğum iznine ayrıldım. Önce 4 ay ücretli izin ardından 6 ay ücretsiz izin kullandım. İzin bitiminde pandemi sebebiyle işbaşı yaptırılmadı ve çalışma ödeneğinden faydalandım. 2 Ekim 2020 tarihiyle görev değişikliği teklif edildi düşünme süresi istedim vermediler ve o an kabul etmeyince de benimle calısamayacaklarını ama haklarımı vereceklerini söylediler. Benden kıdem tazminatımı almak koşuluyla istifa ediyorum diye kagıt yazmamı söylediler Baska türlü olmayacağını söylediler ve bende 2 Ekim 2020 tarihnde görev değişikliğimi kabul etmediğimi ve tazminatımı almak koşuluyla istifamı yazdım. Fakat cıkışım Ekim 2019 olarak gösterilmiş. Kıdemi eksik aldım. İhbar hiç alamadım. Ne yapmam gerekir

 • Hasan Tayfur 15 Aralık 2020 19:14

  Merhaba. Çalışma arkadaşlarımdan birine işe geç kalma tutanağı tutulmuş ve bu tutanağı hazırlarken benim haberim olmadan imzam taklit edilerek şahit göstermişim. Ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim. Saygılar..

  • Besler Hukuk 22 Aralık 2020 19:02

   Davaya çağırılırsanız aynen bu şekilde anlatırsınız.

 • Ahmet Şahin 14 Aralık 2020 18:31

  Bir şirketle hanim sozleşme imzalamıs borc benide ilgilendirdiği için birlikte dava açabilirmiyim

  • Besler Hukuk 19 Aralık 2020 17:39

   Açamazsınız. Onun adına açın.

 • K. YOLDAŞ 14 Aralık 2020 15:56

  Merhabalar bir belediyede sürekli işçi mimar olarak çalışmaktayım. 696 khk öncesi maaşımız asgari ücretin %80 fazlası olarak verilmekteydi. Nisan 2018 yılında sürekli işçi olarak alındım ve bir kaç ay aynı yüzdelik diliminden maaş aldım. Yönetim ani bir kararla bana hiç haber vermeden maaş yüzdeliğimi 25 olarak düşürdü üstelik sendikamızda bu yönde hiçbir şey yapmadı. Aylarca bu şekilde çalıştıktan sonra. 2020 ocak itibariyle asgari ücret yüzdeliğimiz de tamamen kaldırıldı ve adına üniversite yardımı konularak bordromuza eklendi ve sendikaya bağlandığı için sendikadan çıkarsam o yardımı da alamıyorum düz asgari ücret almış olacağımdan sendikadan da ayrılamadım. Benim sorum mahkemeye başvurursam geriye dönük alamadığım aylardaki yüzde seksenlik fazlalığı alabilir miyim? Tabi bu arada açtığım davadan dolayı beni işten çıkarırlarsa geriye dönük ( 2013 de bu kurumda çalışmaya başladım) tüm yıllardaki kıdem tazminatımı alır mıyım? Yoksa 696 sayılı khk dan sonraki döneme ait kıdem mi alırım ? Cevap verirseniz çok teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 19 Aralık 2020 17:07

   İş sözleşmesinde esaslı değişiklik işçinin rızası alınmadan yapılamaz. Haklı nedenle iş akdinizi feshederek işçi haklarınızı alabilirsiniz.

 • Savaş sagun 13 Aralık 2020 21:39

  Sezonluk su fabrikasında çalışıyorum sezon sonu askıya alınıyorum belediyeye işe gireceğim devamlı olarak şu fabrikasına ayrılacağımı söylesem tazminat alabilirmiyim ya da aradıklarında açmasam mı tazminat alırım su fabrikası sendikayla anlaşmalı 5 yıldır çalışıyorum

  • Besler Hukuk 19 Aralık 2020 16:15

   İki yıl üst üste çalışan mevsimlik işçiler kıdem tazminatı alabilir.

 • Lütfü başarır 13 Aralık 2020 21:07

  Mhb.bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.8.10.2020 tarihinde iş başladım 11.12.2020 tarihinde işveren beni direk işten attı pandemi nedeniyle çıkış veremeyiz dediler seni üçretsiz izin göstermez dediler belge imzalamadım .şimdi ne yapmam gerekir .tşler

  • Besler Hukuk 19 Aralık 2020 15:44

   İhbar tazminatı hakkınız var sadece. İhbar tazminatınızı hesaplamak için tazminat hesaplama sayfamıza girebilirsiniz.

 • Elif kozanoglu 13 Aralık 2020 21:04

  2. Defa soruyorum.cevap verirseniz çok memnun olurum ..
  Merhaba , Endüstri mühendisiyim,12 yıldır çalıştığım firmadan sebepsiz cikartilmam söz konusu ,tüm haklarimi ve ilave ikramiye veriyorlar fakat herşeyin lehime olduğunu düşünürsek,maddi manevi tazminat açsam 1-2 milyon TL lik,iş mahkemelerinin 8-12 maaş verdiklerini düşünürsek bu miktarı kazanmam söz konusumudur sizce ? İyi bir avukat ile örnekleri varmıdır yoksa dava yıllarca sürüp anca 8-12 maaşmi alırım sonuçta ,çok teşekkür ederim

 • Mehmet Can 13 Aralık 2020 15:57

  2 kere iş kazası geçirdim ilkinde sağ el bileğim çatladı kıvrımlı işler yaparken ağrıyor ikincisinde sağ el baş parmağıma 150 kg ağırlık düştü ve güç kaybı ve hissizlik oluştu parmağımda ve hala ağır işte çalıştırıyorlar beni buda zoruma gidiyor benim istifa etmeyi düşünüyorum ama tazminatımı alabilirmiyim acaba

  • Besler Hukuk 19 Aralık 2020 14:08

   İşçinin sağlığını tehdit eden koşullarda çalıştırılması haklı fesih nedenidir. Tazminat hesaplama sayfamızdan kıdem tazminatınızı hesaplayabilirsiniz.

 • Fidan duymaz 13 Aralık 2020 15:51

  Merhaba… 2 gün önce ptt hesabıma yardım amaçlı kişisel bir yardım yattı.. Parayı çekmek istedim ama hesabıma haciz konmuş… Haciz koyan firmayı aradım ama isim benzerliğinden dolayı yanlışlıkla olabileceğini söylediler.. Düzelteceğiz dediler… Ben ptt şubesinde onlarca kişi içinde çok utandım… Ve parayı alamayınca çok mağdur oldum… Ben dava açabilir miyim ve Acaba haklı çıkma durumum olabilir mi

  • Besler Hukuk 19 Aralık 2020 14:07

   Haklısınız ancak dava açmaya değmez.

 • Ahmet İnci 13 Aralık 2020 00:41

  Merhaba,
  X firması adına alacağım olduğu için dava açtım ve davayı kazandım. ardından firma bana mahkeme kararı olmasına rağmen ödeme yapmadı ve ben de firmayı icraya verdim. firma icra kararına rağmen yine de ödeme yapmaya yanaşmıyor. yaptığım araştırma sonucunda X firmasının Y firması ile birlikte bir kamu kuruluşunda ortaklaşa bir iş yapıyorlar ve yakın dönemde hakedisleri olacaktır.
  Sorum şu: normal şartlarda X firması sadece kendisi bu işi yapıyor olsaydı icra kararı ile hakedişlerine el koyup alacağımı tahsil edebilirdim. Ancak şuan söz konusu hakediş X firması ile Y firması ortak hakedisidir. ben yine icra kararı ile kuruma yazı yazıp bu hakedişten alacağımı tahsil edebilir miyim? Hakedişi yapan kurum icra kararını tanıyıp, bana bu hakedişten ödememi sağlar mı?

  • Besler Hukuk 19 Aralık 2020 13:49

   Avukatınız en doğru bilgiyi verecektir.

 • Fatih Kutluata 12 Aralık 2020 20:04

  Pandemi döneminde özel hastanede çalışan hemşire istifa edebilir mi. Sonuçları ne olur.

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 18:53

   Anayasaya aykırı genelge ancak idari para cezası verebilirler.

 • Mustafa Yılmaz 12 Aralık 2020 18:13

  Merhaba Belediye şirketinde yardımcı zabıta olarak khk ile sınavla geçişlerimiz yapıldı 2019 seçiminden sonra iki kez yerim değişti 4 ay önce uyku apnesi teşhisi konuldu şuan vardiyalı olarak sınav pozisyonum dışında başka yerde görevliyim vardiya sistemi hastalığımı tetikliyor raporumu alarak sözlü olarak sınavla hak kazandığım kadroma vermelerini talep ettim kabul etmediler ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  • Besler Hukuk 19 Aralık 2020 13:34

   Haklı nedenle iş akdiniz feshederek işçi haklarınızı talep edebilirsiniz.

 • Metin ağca 12 Aralık 2020 18:07

  Merhaba ben 1 günlük ilk ise giriş tespit davası nı bakırköy 19 iş mahkemesinede 13.11.2019 kazandım ve sgk istinafa taşıdı istinaf süresi ne kadar sürer ve sonuç lehimizemi aksi sonuç cikarmi teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 18:46

   İstinaf ne kadar sürer sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 • Ahmet Altınöz 12 Aralık 2020 17:08

  İyi günler. Muhasebeci başkasının haberi olmadan usta öğretici belgesini kullanarak çıraklık eğitimine işçi kaydederse ne olur.

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 18:44

   Hukuka aykırı kısım neresi?

 • Mustafa Yılmaz 12 Aralık 2020 09:41

  Merhaba 696 sayılı Khk ile beld şirketinde çalışmaktayım yardımcı zabıta olarak çalışıyordum değişen yönetim 2 kez yerimi değiştirdi ve şuan vardiyalı çalışıyorum bundan 3 ay önce uyku apnesi teşhisi konuldu sözlü olarak idareye gittim raporlarımı gösterdim bu hastalığı vardiya sisteminin dahada tetiklediği idare onay vermedi sınavla geçişimizin yapıldığı yardımcı zabıta iş koluna sağlık sorumlarım nedeniyle geçebilirmiyim nasıl geçebilirsem nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler…

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 18:24

   Yazılı olarak talep edin. Ancak özel sektör olduğu için hukuken zorlamanız kolay değil.

 • Mustafa dodurga 11 Aralık 2020 23:04

  Hocam iyi akşamlar benim sorum şu ..?
  2 yıldır aynı firmada işçi olarak hizmet veriyorum,son Zaman’larda bölüm amirimle aramızda anlaşamamazlık yaşanmaya başladı bunun üzerine bende müdüre şikayetimi anlattım bölüm değişikliği istedim fakat hayır cevabı aldım ve beni 17 Ocak 2021 ye kadar sadece devlet tarafından verilecek olan ücretsiz izne çıkardılar .. bu sırada şartları daha iyi olan bir iş buldum .. insan kaynakları ile irtibata geçip Kıdem tazminatımı alabilmek için anlaşmalı fesih edeyim dedim Fakat yine kabul etmediler ..kıdem taminatımı alabilmek için istifa dilekçemi nasıl yazmam gerekiyor ve istifamı versem tazminat hakkım olurmu ? Şimdiden teşekkürler ??

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 17:31

   Haklı bir fesih nedeniniz varsa onu gerekçe göstererek kıdem tazminatı alabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 • Yüksel Doğruyol 10 Aralık 2020 23:57

  6 ay bir Is yerinde çalışmaktayım şimdi istifa etmem istiyorlar

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 18:17

   6 ay dolduysa ve iş yerinde 30’dan fazla işçi varsa işe iade davası açabilirsiniz.

 • Elif kozanoglu 10 Aralık 2020 11:14

  Merhaba , Endüstri mühendisiyim,12 yıldır çalıştığım firmadan sebepsiz cikartilmam söz konusu ,tüm haklarimi ve ilave ikramiye veriyorlar fakat herşeyin lehime olduğunu düşünürsek,maddi manevi tazminat açsam 1-2 milyon TL lik,iş mahkemelerinin 8-12 maaş verdiklerini düşünürsek bu miktarı kazanmam söz konusumudur sizce ? İyi bir avukat ile örnekleri varmıdır yoksa dava yıllarca sürüp anca 8-12 maaşmi alırım sonuçta ,çok teşekkür ederim

 • murat demirci 9 Aralık 2020 18:10

  Merhaba bizlere merak ettiklerimizi sorup ücretsiz yardım ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.
  ben yurt dısından ve ülkemizden balıkcılık malzemeleri getirip bayilerime dağıtıyorum bayilerimden de parekende satış fiyatının şu olması gerektiğini söylüyorum mesela benden 100 tl ye olta alıyor 150 tl den satıyor whatsapp gurubu kurup ürünlerin fiyatlarının oldugu fiyat listeleri ile bilgilendiriyorum bazı bayiler fiyatı kırıp indirim yapıp satıyor doğal olarak diğer bayilerde o malı almıyor ucuza satan var diye, fiyatını düzelt dediğimde serbest piyasa var karışamassın diyor. Ben de 3-5 bayı yüzünden diğer bayılere o ürünleri satamıyorum almıyorlar whatsap üzerinden uyardığımız bayilere gurup kurmak bir kartelleşme girişimidir siz gurup kurup fiyat dayatamassınız diyorlar. fiyatı bozan bayiler bana mal vermek zorundasın indirim yaptım diye mal vermerssen şikayet ederim seni diyor. Bayilerimizle herhangibi bir anlaşma,sözleşme yok whatsapp üzerinden gurup kurup fıyatı bozuk olanları uyarıyoruz ben görmesem başka bir bayi görünce o da yazıyor şu şu bayi fiyatınız bozuk diye bu suçmudur? istediğime mal verip istediğime mal vermemek bana ait değilmidir veya fiyatı bozan bayiye kafama göre örnek 2 ay iskontonu düşürdüm bidaha yaparsan mal vermem sana demek suçmudur? tekrar söylüyorum sözleşme ,anlaşma,mukavvele falan yok tamamen sözlü ticaret cevabınızı sabırsızlıkla bekleyeceğim selamlar saygılar kolay gelsin

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 16:16

   İstediğiniz kişiye istediğiniz fiyattan mal satabilirsiniz.

 • Veysel Adın 9 Aralık 2020 07:38

  Benim şuanki çalıştığım iş yerinden hariç başka bir holding şirket tarafından bana sigorta girişi yapılmış ve hala devam ediyor ama ben böyle bir işe hiç gitmedim çalışmadım ve şuanki çalıştığım iş yerim bana sıkıntı yaratıyor her an işten çıkarılma durumum var ne yapmalıyım ne yapabiliriz lütfen yardımcı olun

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:51

   Aynı iş yerinde çalıştığınızı tanıkla ispatlayabilirsiniz.

 • yeliz testicioğlu 8 Aralık 2020 22:46

  merhaba lütfen geri dönüş yapmanızı rica ediyorum şirket ücretsiz izne çıkardı fakat 2 aydır ücretsiz izin ödeneği yatmıyor 170 i aradığımda şirket 28 pandemi kodu ile giriş yapması gerekirken 21 ücretsiz izin koduyla giriş yaptığı için ödeneği alamadığımı söyledi 2 aydır magdur olduk ve dava açmak istiyorum haklarım neler

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:39

   İşkur’dan buna ilişkin belge alarak dava açabilirsiniz.

 • Ideal 8 Aralık 2020 18:38

  Ben 2018 nisan 4 den beri çalışıyorum patronumuz sürekli tutanak ve mobbing uyguluyo ustabasimizda dahil olmak üzre hızlı çalışmak sayı az gibi bozuk malzemelerle çalıştırıp iade gelen ürünlerle ilgili zorla tutanak imzalamak için zorluyo tazminatımi alıp çıkmak istiyorum ne yapmalıyım eleman ayrımcılığı var kötü davranma hiç huzurum yok

 • Menşure Mekik 8 Aralık 2020 17:53

  merhaba
  2020 yılının 9 ayında işten çıkarılma için tüm haklar alınmasına rağmen dava açılabilirmi işten çıkarma yasağı olduğu için?
  Teşekkürler

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:25

   İmzaladığınız protokole bağlı olarak değişir.

 • bünyamin bürcü 8 Aralık 2020 16:01

  iyi günler 7 yıldır yanımda çalışan bir bayan işletmemin pandemiden dolayı kapanmasıyla 4 aydır ücretsiz izin li olmasına rağmen tazminatını almak için arabulucuya başvurdu ve uzlaştık tutanak tutuldu fakat hala istifa etmiyor bende işten çıkaramıyorum ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:19

   Yasak kalktığında çıkışını yaparsınız. Size bir zararı yok.

 • ALİ BAŞAR 7 Aralık 2020 14:12

  ağrı merkezli birşirkette antalyada çalışırken burayı kapatıp gittiler avukat aracılığıyla dava açıldı mahkemeyi kazandım ama avukatım şirket üzerinde mal yok alağını tahsil edemiyoruz diyor başka bir yolu yokmu zaman kaybına uğrarmı hakkımı alamıcaksam niye dava açtımki

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 14:13

   Üzerine mal varlığı yoksa yapacak bir şey yok maalesef.

 • Nihal dursun 7 Aralık 2020 09:02

  bnm konum farklı mobing uygulanan bi firmada calısıyordum pandemi sürecinde işten 29. Maddeden dolayı cıkarmalar basladı. Eski erkek arkadasım bnm calıstığım kişi hakkında konuştuğumu iddia edip calıstığım kişiye beni şikayet ederek elinde belge olmadan beni işten cıkarttırdı. Bir avukatla calısıyorum 4 bin tl lik sözleşme imzalattırdı kazansamda kaybetsemde ödemeliyim diye. FKat şuan kaybedebilirsin diyor ve korkuyorum hem işimden oldum hemde dışarıdan x birinin lafıyla işten atıldım . Sizce mahkemem nasıl sonuclanır ? Kaybedermiyim

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 13:55

   Mobbing sayfamızı inceleyebilirsiniz. Avukatınız en doru bilgiyi verecektir.

 • Halil Koyuncu 5 Aralık 2020 20:44

  Slm beld.bunyesinde taşeron işçi yim.(çöp kamyon şoför) iş arkadaslarim birer ikişer covit 19 a yakalaniyor, risk altindayim. 6331/13 guncelmi? Ne kadar,zaman siniri varmi hangi yolu izlemeliyim. Bu arada 24 kasimda emeklilik evraklarimi sgk ya verdim ve yılbaşından önce sonuclanacagini soylediler.

  • Besler Hukuk 9 Aralık 2020 17:46

   Emekliliği bekleseniz daha iyi olur.

 • Mustafa özdoğan 5 Aralık 2020 18:14

  Hocam taşeron soruma cevap için teşekkür ederim… Başvurunuzun reddinden sonra 60 gün içerisinde idari dava açmanız gerkirdi. Dediniz. Biz 2017 de redden sonra dava açmadık.tekrar başvursak ve eğer ret alırsak tekrar 60 günlük süreyi başlatırmı yoksa treni kaçırdık mı hocam bu çok önemli teşekkür ederim

 • Mustafa özdoğan 5 Aralık 2020 09:06

  Merhaba
  Sorum ; taşeronlara kadro verilmesiyle alakalı. Ben karayollarında şöför olarak çalışıyorum. 4 Aralık 2017 tarihinde yüzde yetmişe takıldığımızdan kadro alamadık. Ama bazı arkadaşlar mahkeme yoluyla kadro aldı. Bizde dava yoluyla kadroya başvursak zaman aşımına uğramış olurmuyuz. Yani zamanaşımı ne kadar bu tür davalarda. Teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 16:19

   Başvurunuzun reddinden sonra 60 gün içerisinde idari dava açmanız gerkirdi.

 • Buş ra 5 Aralık 2020 02:46

  Merhaba. 4 yıldır bir firmada satış temsilcisi olarak çalışıyorum ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, eksik yatan maaşlar ve uğradığım mobbing sebebiyle dava açarsam kazanma yüzdem nedir. Bunları maaş bordroları, işe giriş çıkış saatim, mesai ve mobbing mailleri ayrıca 3. Şahısların tanıklığıyla ispatlayabilirim.

 • Mustafa CAN 3 Aralık 2020 20:10

  Merhaba
  Ben 21.07.2008 Yılında resmi saglik kurumunda taşeron işçi olarak işe başladım 02.04.2018 yılında 696 KHK İle geçiş yaptım 23.06.2020 tarihinde asılsız olan bir işlemden dolayı 4 gün gözaltı akabinde 148 gün tutuklu kaldım. Toplamda 152 gün çalıştığım kurumda sendika örgütleme sorumlusu olarak sendikal görevde olduğum için idare karşı karsiya geliyordum kurum yöneticileri ve benimle aynı statüde olan kişiler 2 ay içinde çıkış işlemleri yapıldı lakin kurumda daha önce 1 yıldan fazla tutuklu kalan işçi geri döndü 4 ay tutuklu kalan işçi geri döndü ve hiç bir gerekçe belirtmeden işe gelmeyen bir işçi elini kolunu sallayarak geldi başladı benim 2 ay için yangından mal çıkarır gibi çıkış islemim yapıldı kıdem tazminat islemim de gerçekleştirildi 30 gün işe iade olayını aştığında iade davası açamıyorum bu konuda bana nasıl bir yol tavsiye edersiniz

 • Alper Mehmet Şahin 3 Aralık 2020 09:32

  Bizim dededen kalma yerimiz var abimler ve dayimlar intikal için başvuru yapmışlar benim ise böyle bir talebim olmadı şahsım adına ben intikal yapmak istemiyorum muameleci bayan ise beni arıyor diyor ki masraf yaptım size düşen paydaki masrafı odemezseniz hakkınızda icra takibi baslaticam diyor imzam felan yok benim bana bir yaptırım yapabilirlermi

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:16

   Vekalet vermediyseniz kimse sizden ücret talep edemez.

 • Mustafa 2 Aralık 2020 14:39

  İyi günler kolay gelsin benim babamın kıdem tazminatı devam ediyor ama 5yildir çalıştığı şirketten Tanzimat alamadık Tanzimat için mahkemenin bitmesi mi gerekiyor teşekkürler

  • Besler Hukuk 4 Aralık 2020 17:04

   Evet mahkemenin bitmesi gerekiyor. Tazminat hesaplama sayfamızdan kıdem tazminatı hesaplayabilirsiniz.

 • Alihan Yılmaz 1 Aralık 2020 16:38

  Benim bir ortağımla kurduğum sanal bir oyun sunucusu vardı. Bu sunucuyu kurmak için ortağım bana 770tl para EFT yaptı, bende geri dönüş olarak 700tl EFT yaptım. Daha sonrasında, sunucu için bana sormadan toplam 1000tl ye yakın harcama yaptı. Fakat sorun şurada, harcamayı yapıyordu benden habersiz ve şunu diyordu “şu kadar yatırdım bilgin olsun” bende “tamam abi veririm, hallederiz” gibi cümleler kuruyordum. Sunucu dağıldı ve ortağım bana “900tl paramı ver yoksa polise giderim” dedi. Benim 5.5ay ertelenmiş cezam var. Eğer polise giderse bişey olur mu? Dipnot olarak: aramızda hiçbir resmi veya yazılı sözleşme yok. Sadece WhatsApp konuşmaları var

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 19:09

   Suç yok anlattıklarında.

 • Çiğdem ışık 30 Kasım 2020 19:42

  Merhaba, babam emekli ve 2008 yılından beri bekçi olarak bir kac dairelik bbinada gece çalıştı, 2015 yılında da kalp ameliyatı oldu. Hayat koşulları gereği ameliyattan sonra da çalışmaya devam etti ama artık sağlık sorunları ve yaşı itibariyle
  çalışmak ağır gelmekte ve işinden ayrılmak istedi ama tazminatının verilmeyeceğini söylediler. Alabilme hakkı var mi?

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 18:18

   Haklı nedenle iş akdinizi feshederek tazminat ve diğer işçi haklarınızı talep edebilirsiniz.

 • Gamze Kapusuz 30 Kasım 2020 16:59

  Merhaba kolay gelsin, bi call center adı altında yalan dolan iş yürütülen bi ofiste 20 gün kadar çalıştım sigorta yapılacak dendi yapılmadı illegal birsürü olaylar vardı hakkımızı yediler bunların görüntüleri ve görüntüde ses mecvut. Maddi Tazminat Davası açabilirmiyim buna hakkım var mı?

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 17:49

   Ödenmeyen ücretiniz için icra takibi başlatabilirsiniz.

 • Nagihan DOĞAN 29 Kasım 2020 02:33

  Merhaba hizmet tespit davasını kazandım.yargitay kararı onadı.ilam ve gerekçeli kararla sgk emeklilik dilekçesini verdim..Kazandığım prim günleri emekli olmama yetiyor..Acaba sgk sorun çıkarır mi..Emeklilik onaylanır mi..Riskler..

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 18:28

   Çıkarmaması gerek. Yoksa dava açarsınız.

 • gokhan ozbek 28 Kasım 2020 00:53

  ıyı calısmalar suan calısmakta oldugum sırkette 2 yıldır calısmaktayım korona vırus nedenıyle bı kac arkadas degıl toplam sayı olarak kesın bır bılgı yok ama 20-25 kısı karantınada vıruslu oldugu pozıtıf vaka oldugu tespıt edıldı.bulundugum bına 3 katlı bır bına ben 3.katta calısmaktayım dıger kattakı elemanlar karantınada oldukları ıcn yer degısıklıgıne gıdıldı bu durum ıcın ben o katlarda calısmak ıstemedım bılmedıgım bı kattı makınelerı bılmıyordum ogrenırsın dedıler tartıstık yapmazsan cıkar gıdersın gıbı seyler konusuldu daha bırcok sey sayabılırım durum azda olsa bu sekılde bılgınız yorumunuza ıhtıyacım var ozelden yazabılırsınız tesekkur ederım anlayısınız ıcın

 • Murat mert 27 Kasım 2020 18:24

  Merhaba kolay gelsin ben bir firmada maaşımı alamadığım icin sözleşmemeli fes ettim gerçi iş sözleşmemizde yok ama neyse arabuluculuğa gittim ancak hesaplattigimin çok asagisinda bir fiyat teklif ettiler bu yüzden bende kabul etmedim ve dava açacağım öncelikle sorun şu dava ne zaman sonuçlanır yanı su an beş diyen var daha fazla diyen var ancak 18 ay da sonuçlanması gerekmiyor mu birde şahitlerim var fazla çalışma ve buna istinaden bir sürü alacaklarım var yıllık izin elden ödeme vs vs birde maaş ağı dahil hesaplanıp veriliyordu bu larda var esas sorum sonuç çıktığında o günkü ücretten mi hesaplanır yoksa daha öncesinden mi şimdiden teşekkürler kolay gelsin bütün sorulara cevap vermişsiniz bunu da herkes yapmıyor ellerinize yüreğinize sağlık kolay gelsin…

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 18:53

   Ortalama iki yıl sürer iş davaları.

 • Onur Umman 27 Kasım 2020 17:20

  Merhaba iyi günler iş yerimden istifa ettim istifa sebebim kamyon şöförü girdiğim iş yerimde beni iş makinası operatörü olarak çalıştırdılar ilk önce 1 hafta idare et dediler ettim 6 ay boyunca şöför maaşı ile iş makinası kullandım işvere ben iş makinası kullanmak istemiyorum dediğim halle 3 gün idare et 5 gün idare et diyerek kullanmaya devam ettim en sonunda istifa ettim yıllık iznim ve 20 günlük maaşım var bunları alabilirmiyim alamazsam ne yapmam gerek teşekür ederim

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 18:36

   İşçi haklarınız için dava açabilirsiniz.

 • Cennet Balcı 26 Kasım 2020 13:45

  Merhaba İstanbul dan yazıyorum tekstil firmasında çalışıyorum. iki yıl oldu burada modelist olarak çalışmaktayım okullar tatil olduğun dan çocuğuma bakacak kimsem olmadığı için ücretsiz izin kullanmak istiyorum bunun yasal hakkım varmi ne kadar olur bilgi verirseniz sevinirim.

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 17:24

   İşverenin onayı olmadan mümkün değil maalesef.

 • Çetin Gökalp 25 Kasım 2020 18:31

  Apartman görevlimiz emekli oldu ve hakkı olan tazminat tutarında anlaştık.biz bu parayı görevlinin hesabına yatıracağız.Kedndisinden nasıl bir belge almamız gerekir.Bizi tekrar mahkemeye vermemesi için.
  Saygılarımla.

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 16:50

   İbraname düzenlemeniz gerekir.

 • Ali TOKMAK 24 Kasım 2020 22:08

  Öncelikle iyi çalışmalar. Bir firmada part time olarak çalışıyorum. Pandemiden sonra izne çıkardılar ama nakdi ücret desteğine başvurmuyorlar. Bu nedenle hiçbir gelirim yok. Bana sürekli part time çalışanlar yararlanamıyorlar diyorlar ama keyfi olarak başvuru yapmıyorlar. İşverenin keyfi ya da kusurlu davranışı nedeniyle ücretsiz izinde nakdi ücret desteği alamadığım için iş akdini haklı fesih yaparak kıdem tazminatımı talep edebilir miyim?

  • Besler Hukuk 30 Kasım 2020 16:27

   Dediğiniz şekildeyse haklı fesih nedeni teşkil eder.

 • Selman Polat 23 Kasım 2020 14:25

  01.01.1999 sigorta girişim var son çalıştığım iş yerinden aşırı huzursuzluk nedenleri ile ayrılmak istiyorum 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüm tamam, yaş hariç emeklilik için gerekli koşullarım tamam, sgkdan alınacak yazı ve istifa dilekçem ile iş yerimden ayrılmak üzereyim fakat sorum şudur; 2,5 yıldır çalıştığım iş yerine bu dilekçeyi verdiğim gün ayrılabiliryormuyum? yoksa ihbar süresi olarak durmak çalışmak zorundamıyım?
  Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 18:22

   İhbar süresi tanımanız gerekmiyor.

 • Ibrahim celik 21 Kasım 2020 14:23

  Merhaba.babam.otobus soforu uzun yol.pamukkale turizimde otobuste beyin kanamasi.gecirip is esnasinda hayatini.kaybetti is kazasi olarak.bildirdi.firma her hangi bir ucret az veya cok.ne gibi.bi.olusum.olur

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 16:10

   Destekten yoksun kalma tazminatı için dava açabilirsiniz. Ancak rakam vermek zor.

 • Çetin kayaman 21 Kasım 2020 00:16

  Meehaba,
  25.12.2019 tarihinde 2 ay deneme süresinde işten çıkarıldım belirli süreli iş sözleşmesinde özel madde olarak rekabet yasağına ilişkin madde vardı fakat süre sınırı yoktu bu durumda aynı iş kolunda iş kurmam rekabet yasagını ihlal etmiş olup eski işveren tarafından dava açabilir mi cezası var mıdır işten çıkış sürem bir yıl oldu

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 15:42

   Süre sınırı yoksa geçersiz.

 • Ramazan ulusuy 20 Kasım 2020 23:39

  Ben 18.02.2018 tarihinde işe girip yaptim hep kesinti oldu maasima zam olmadi ustelik izin yoktu pazar gunleri calistim pskolojik baski gorduk neyse başka bi iş buldum patron bana işini yap yoksa cikartrim dedi bende tazminatimi verin cikayim dedim beni oyaladilar kendileri cikartacakti sonra kendileri istifa ettirdi calisacagim yer cagirdigi icin istifa dilekcesi verdim su an madur oldum arabuluvuya basvurmuslar bana dava acmislar ihbar suresi vermedin diye benim napmma lazim arabulucu aradi ben kabul etmiyorum dedim

 • Cemal ovalı 20 Kasım 2020 16:39

  Merhaba ben şuna aktif olarak işteyim ama 30 gün boyunca günlük 12 saat çalışıyorum ve sıgortam da ödenmiş gün 12 gün gözüküyor ve bu 6 aydır böyle devam ediyor pandemiden dolayı çalışmıcaz bugün son sıgortam devam edecek benim hakkım varmı bu konuda acaba

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 14:30

   İş akdinizi haklı nedenle feshederek tazminat ve işçi haklarınız için dava açabilirsiniz.

 • Ömer Faruk Çiçek 20 Kasım 2020 15:26

  Ben sene 2010 dan beri özel sektörde fabrikada calışıyorum sene 2018 de aynı şirket Manisa’da bir farbika daha kurdu beni Sıgorta cıkışımı yaptı Manisa’daki fabrikaya ve cek verdi sadece tazminatımızı verdi ama bankaya falan yatmadı paramız şimdi fazla çalışma paramızı istiyoruz vermiyorlar dava acabilirmiyim bu durumda fazla çalışma ücretleri için teşekkür ler

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 14:57

   5 yıl geriye dönük olarak fazla çalışma ücreti ve diğer işçi haklarınızı talep edebilirsiniz.

 • Gamze köylüoğlu 17 Kasım 2020 19:07

  08.05.2019 30.11.2019 arasında belirli süreli sözleşmem vardı. 21.10.2019 tarihinde ihbar imzalatılıp biray önceden yani 31.10.2019 da çıkışını verdiler. Geri kalan bakiye süre üretimi ödemiyorlar. İhbar imzalattık kabul ettin diye. Benim sözleşmemi 4 koduyla sgk ya bildirdiler. Belirsiz gibi gösterdiler. Sözleşmede olan cezai şart olan sözleşme bitiminden önce haksız fesih olan 4 brut maaş alma hakkım nedir. Geri kalan bakiye süre üretimi talep edebilirmiyiim. Şuan arabulucuda dosyam ödeme yapmıyoruz diyorlar haklarımı öğrenip dava açmak istiyorum bilgilendirir misiniz

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 17:42

   Cezai şartın her iki taraf için de olup olmadığından emin olun.

 • mustafa yokus 17 Kasım 2020 16:56

  merhabalar ben telefoncudan telefon aldım sıfır kutulu garantılı ama telefonun 4 ay sonra İMEİ calındı telefonu garantıye gonderılmesı ıcın aldıgım yere goturdum bana servıs numarasını verırn dıyorum bana vermıyorlar nereye gonderıldıgını dahı solemıyorlar 15 gun oldu ama hala telefon nereye gonderılıp gonderılmedıgını bana sıolemıyorlar ben suphelenıyorum kendılerı yapmaya calısıyorlar dıye hukuksal yonden ne yapmam gerek dava acsam haklı duruma gecermıyım

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 17:35

   Tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz.

 • Abdurrahman ilhan 17 Kasım 2020 13:19

  İyi günler ismim abdurrahman. ben getir firmasında 1 ay çalıştım. Çalıştığım 4 günü bir kaza yaptım ve işverenin dediğine göre kusurlu olan benim. bana iş girişinde ve sonradan hiç bir şekilde kaza yaptığım zaman maaşımın kesileceğini söylemediler ne yazılı olarak ne sözlü olarak.motoralarin frenleri tutmadığı için kaza yaptım bunu şuan nasıl kanıtlayabilirim bilmiyorum.bugun almam gerek maaş 5100 lira civarında iken benim aldığım maas 1850 liradır. Benim hakkımı savunabilecek bir tarafım var mı varsa lütfen bilgi verir misiniz çok teşekkürler

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 17:02

   Ödenmeyen alacaklarınız için icra takibi başlatabilirsiniz.

 • Ferhat Gökçe 15 Kasım 2020 19:33

  Iyi günler yasa dışı bahis ten 60.000 tl ye yakın para kazandım sitedeki hesabıma yüklendi sonra benden dosya ücreti istediler 1624 tl ödedim daha sonra 3.500 tl daha ödeme yapmam gerekiyomus bunu ödemedim dolandırıcı olduklarını anladım ve vazgeçtim 1624 tl param yandı dolandırdılar ama 60.000 tl den 1 kuruş ne bi banka hesabıma veya kartıma geçmedi el sürmedim sonra beni aradılar işlemi iptal ettiğiniz için yasal yollardan mahkemeye vericez avukatlarımız sizinle görüşecek dediler böyle bisey yapabilirler mi oynadım fakat bi para almadım aksine benim param gitti dolandırıldığımi anladım ve vazgeçtim bana dava açabilirler mi açarlarsa cezası ne olur ve buna itiraz etme hakkım varmı mağdur durumdayim

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 17:10

   Dava açamazlar. Dolandırıcı onlar. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunun.

 • Murat yıldırım 15 Kasım 2020 17:13

  Merhaba 07/09/2019da iş kazası geçirdim sağ leğen kemigi 4yerden kırıldı ve femur başı yerinden çıktı 14aydir raporluyum ayrıca normalde forklift operatörüydüm kazadan 1yil önce beni farklı bir bölüme verdiler orada elektirikli tavan vinci kullanıyordum ama bununla ilgili egitim ve ehliyetim yok ve leğen kemigimde 2platin var dava açsam tahmini nekadar tazminat alabilirim.

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 16:39

   İş kazası davası açmanıza değer ancak rakam vermek zor.

 • sezgin demiroğ 15 Kasım 2020 14:34

  mrb 7 yıldır çalışmakta olduğum özel sektörde idari bina temizlik görevlisiyim temizlik işini temizlik firmasına vermekteler ve benide yasak tan dolayı ücretsiz izne çıkaracaklar üretimde çalışmak istiyorum dedim kabul edilmedi bu durumda yapmam gereken bişey varmı belki isten çıkarma yasağı uzuyacak uzadıkça tazminatımı alamyacakmiyim

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 14:26

   Haziran’a kadar uzatma yetkisi var Cumhurbaşkanı’nın.

 • Selma bayır 15 Kasım 2020 08:21

  1.5 sene 17 kisilik bir firmada beyaz yaka statusunde kalite sorumlusu olarak çalıştım. Fakat bu sure zarfında uretim icinde fiili olarak ve kendi gorevim disinda islerde calistirildim. Beyaz yaka oldugum için yaptığım fazla mesai ücretlerim ödenmedi. Kisa çalışma zamanında hem kısa çalışmadan faydalandirilip hem fiili olarak calistirildim. En son isten ayrilirken kisa çalışmadan dolayi kendilerinin beni çıkaramayacağını benim kendimin istifa etmemi tazminatımı yaptıracaklarını söylediler. Ben kendim ayrildim ama simdide mailleri sildin giderken diye iftira atiyorlar tazminatimi yatirmayacalarini soyluyorlar. Bu durumda ben ne yapabilirim.

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 13:50

   İstifa dilekçenizde gerekçe belirtmediyseniz işçi haklarınız için dava açabilirsiniz.

 • Serkan çakır 14 Kasım 2020 02:11

  Merhaba icralarim var 50 bin civarında ama şuanda Bir dosyayı ödemeye çalışıyorum iş yeri açmayı düşünüyorum bir arkadaşla birlikte dükkan benim üstüme olabilirmi

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 13:20

   Şahıs firması olacaksa hacze gelebilirler.

 • Meltem tasdemir 13 Kasım 2020 12:11

  Merhaba kocaeli de Ozel bir firmada yonetici asistani olarak calismaktaydim bugune kadar. Dun aksam mesai saatimize yakin temizlikci bayan ablamizla bana isten cikarilacagimizi pandemiden dolayi yasak oldugu icin ücretsiz izne cikarildigizi son dakika da soylediler. Sebebini sordugumuz da bahaneler uretmeye basladilar. 3 aylik hamileyim ve maasimizi henuz almadik. Fabrika müdürü sapik kisiligine uygun kadinlari dun is gorusmesine cagirip bugun is basi yaptirmis bile. Gerekli prosedurler nedir, nasil bir yol izlemeliyim yardimci olur musunuz?

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 13:06

   Ücretsiz izin bitiminde işten çıkarırlarsa işe iade davası açabilirsiniz.

 • Yasin karadasli 12 Kasım 2020 21:52

  2008 yılında işe başlamış oldugum işyeri işçi alcaklarim ortadan kalksın diye 6 yıl sigortalı çalıştığım şirketi kapati ve yeni bir şirket kurdu çalışmak istiyorsan yeni şirkete ortak olur işçi alcaklarim dan gaz gecmemi istedi bu ortaklık sadece evrak üstünde mevcut asgari ücretin dışında herhangi bir kar payı almıyorsun sadece alcaklarim ortadan kalksın diye ortak gösterdi Yeni kurduğu şirkete 4 yill hizmet verdim dava açarsam ortak gosterildigim süre işçi alcaklarim alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 12:22

   İddialarınızı tanıkla ispatlayabilirseniz işçi haklarınızı alabilirsiniz.

 • Cemile Karabekmez 12 Kasım 2020 19:27

  Merhabalar
  Çalıştığım süreçte işten istifa etmeye zorlandım . İstifa etmeyince kidemim düşürüldü çalışma odam elimden alınıp depoya verildim. Ve ilerleyen süreçte pandemiden dolayı işverenim beni ücretsiz izine yolladı maaş vermemek için .sonrasında yeni bir işe girebilmek için istifa ettim . Çalıştığım yer her türlü mobbingi uyguladı istifaya zorlandım ve şuan tazminat haklarımi vermiyorlar ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 11:26

   İstifa dilekçenizde gerekçe bildirmediyseniz mobbing nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz.

 • Furkan Çelik 10 Kasım 2020 21:53

  Iyi günler inşaatın diş cephesinde usta çalışıyordu ve yukardada mermerci çalışıyordu ve mermerci mermeri düşürdü ve kafasına geldi aşağıda çalışan ustanın şuan hastanede tedavi altında bir sıkıntı çıkarmı ev sahibine ceza gelirmi firma sahibinemi gelir?

  • Besler Hukuk 11 Kasım 2020 15:33

   İşverene ceza gelebilir, arsa sahibine değil.

 • Ahmet çetin 10 Kasım 2020 21:15

  Yıllık 270 saatten fazla mesai için işten ayrılıp tazminat hakkımı alabilirmiyim. Almak için ne yapmam gerekli

  • Besler Hukuk 11 Kasım 2020 15:27

   Haklı nedenle iş akdinizi feshederek işçi haklarınız için dava açmanız gerekir.

 • Kartal Güven Başalan 10 Kasım 2020 18:09

  İyi akşamlar iş kanununda 57. madde de işçi yıllık izine çıkmadan önce nakit avans talebinde bulunursa iş verenin nakit avansı vermesinin zorunlu olduğu yazmasına rağmen iş verenim nakit avans talebime olumsuz cevap vermiştir. Kanunda yazdığını söylememe rağmen kendilerinin avukata sorup zorunlu olmadığını tarafıma sözlü beyan etmişlerdir. Avans talebini sözlü olarak bulundum. Yazılı olarak bulunmama gerek var mı ? Haklı fesih sebebine giriyor mu ?

  • Besler Hukuk 10 Kasım 2020 18:58

   İspat kolaylığı açısından yazılı olarak bildirin. Kabul edilmezse iş akdinizi haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı talep edebilirsiniz. Tazminat hesaplama için bu konudaki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Popüler Başlıklar

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

Benzer Başlıklar

 • İNANÇ SÖZLEŞMESİ NEDİR?
  İNANÇ SÖZLEŞMESİ NEDİR?
  22 Eylül 2023   İnanç sözleşmesi yasalarımızda açık bir şekilde düzenlenmemiştir. Ancak uygulamada ve öğretide “sözleşme özgürlüğü” ilkesi kapsamında inanç sözleşmelerinin düzenlenebileceği kabul edilmiştir. Bu makalemizde inanç sözleşmesi...
 • BAĞIŞLAMANIN GERİ ALINMASI NEDİR?
  BAĞIŞLAMANIN GERİ ALINMASI NEDİR?
  18 Eylül 2023   Bağışlamanın geri alınması, bağış yapan kişilerin sonradan yaptıkları işlemden pişman olmaları neticesinde başvurmak istedikleri bir yoldur. Bağışlamanın geri alınması beraberinde taşınmazlara ilişkin tapu iptal...
 • İPOTEK KALDIRMA NASIL YAPILIR?
  İPOTEK KALDIRMA NASIL YAPILIR?
  14 Eylül 2023 İpotek kaldırma işleminin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, hak kayıplarını önlemek açısından son derece önemlidir. Bu makalemizde ipoteğin kaldırılması davası nedir, nasıl açılır sorularını ve müvekkillerimiz...
 • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NE DEMEK?
  HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NE DEMEK?
  5 Eylül 2023   Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, Türk Ceza Hukuku’nda büyük bir öneme sahiptir. Bu uygulama, suçlu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve ıslah edilmesi açısından önemli...
 • SİGORTA NEDİR?
  SİGORTA NEDİR?
  23 Haziran 2023 Sigorta, yaşanma ihtimali olan tehlikeler ve riskler sonrası oluşacak maddi kayıplara karşı güvence altına alınmak için kullanılan bir sistemdir. Gerçekleşmiş olan olaylar için değil, gelecekte...