0216 387 0 388

ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

özel sektörde ücretsiz izin

 

Özel sektörde ücretsiz izin hakkı koronavirüs salgını döneminde iş hayatında tekrar gündeme geldi. Koronavirüsün en çok etkilediği kesimlerin başında işçiler geliyor. Ekonominin daralması iş yerlerinin kapanması ya da iş akdinin feshi ile sonuçlanabiliyor. İşverenlerin başvurduğu diğer yöntemler ise kısmi çalışma, işçileri zorla ücretsiz izne çıkarma veya yıllık izin kullandırmadır. Bu gibi durumlarda işçilerin kanunlarımızla güvence altına alınan birçok hakkı mevcuttur.

Özel sektörde ücretsiz izin hakkı nedir?

Ücretsiz izin; işçinin çalışmaya devam etmediği ancak işverenin de maaş ödemediği geçici dönemdir. Ücret ödemesi yapılmadığı için halk arasında aylıksiz izin olarak da ifade edilmektedir. Bu dönemde iş akdi fesih edilmemekle birlikte geçici olarak askıya alınmış kabul edilmektedir. İş Kanunu’nda özel sektörde ücretsiz izin hakkı yol izni ve doğum sonrası ücretsiz izin olarak düzenlenmiştir. Ücretsiz yol izni; yıllık iznini iş yerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan işçiye, yolda geçireceği süreler için en fazla dört güne kadar verilen izindir.  Doğum sonrası ücretsiz izin ise kadın işçinin doğumdan önce ve sonra kullanacağı on altı haftalık izne ilaveten isteği halinde altı aya kadar kullandığı izindir. Doğum sonrasında kadın ve erkek işçilere en fazla yüz seksen güne kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar da ücretsiz izin verilebilmektedir. Bu hususlara ilişkin detaylı hükümler doğum sonrası ücretsiz izin yönetmeliği ile düzenleme altına alınmıştır. Belirtilen durumlar dışında özel sektörde yıllık izin hakkının kullanılabilmesi için işveren ve işçinin karşılıklı olarak anlaşması gerekmektedir.

Ücretsiz izne çıkmak zorunda mıyım?

İşçinin rızası olmaksızın ücretsiz izne gönderilmesi mümkün değildir. İşverenler tarafından bu gibi durumlarda ücretsiz izne çıkmayı kabul anlamına gelen dilekçe imzalatılmak istenmektedir. İşçilerin böyle bir dilekçeyi imzalama zorunluluğu yoktur. İşçi ücretsiz izni kabul etmediği halde ücretsiz izin yoluna başvurulması halinde iş akdi işveren tarafından feshedilmiş olur. Bu durumda işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacağı gibi işe iade davası da açabilir.

Patron beni işten çıkarırsa tazminat alabilir miyim?

Koronavirüs salgın hastalık kapsamına girdiğinden Kısa Çalışma Yönetmeliği’nin 3/1. maddesine göre zorlayıcı sebep olarak kabul edilmektedir. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı işverenler kendi tercihleri ile bazıları İç İşleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda iş yerlerini geçici olarak kapatma kararı almışlardır. Koronavirüs sebebiyle işçinin bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir sebep söz konusu ise İş Kanunu’nun 25/3 maddesi uyarınca işverenin iş akdini feshetmesi maalesef mümkündür. Ancak bu durum işverenin kıdem tazminatı ödemeyeceği anlamına gelmemektedir. İş akdinin sonlandırıldığı tarihte işçinin bir yıldan fazla kıdemi varsa işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmesi zorunludur. Zorlayıcı nedenler derhal fesih hakkı kapsamında olduğundan ihbar tazminatı ödemesi yapılmaz. Yargıtay Kararları da bu doğrultudadır:

“İşveren feshi, 4857 sayılı Kanun’un 25/III. maddesi uyarınca haklı sebebe dayanmaktadır. Söz konusu madde uyarınca yapılan fesihte, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmekte ise de, işverenin bildirim şartına uyması ya da ihbar tazminatı ödemesi yükümlülükleri yoktur.” (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/27680 E. 2020/625 K. 20/01/2020 T.)

Koronavirüs nedeniyle kendim işten çıkarsam tazminat alabilir miyim?

Koronavirüs nedeniyle iş yerinde bir haftadan fazla işin durması halinde işçiler de İş Kanunu md. 24/3 uyarınca haklı nedenle iş akdini feshedebilirler. Bu durumda işçiler kendileri işten ayrıldığı halde kıdem tazminatı alabilirler. Bu kapsamda genelge ile çalışması yasaklanan veya işveren kararı ile bir haftadan fazla işe ara verilen iş yerlerindeki işçiler iş akdini haklı nedenle feshedebilirler. Bu durumda fesih hakkı geçici kapanma kararı verilir verilmez kullanılmamalıdır. Geçici kapanmanın bir hafta sürmesi beklenmeli ve sürenin sonunda işe devam edilmezse haklı nedenle fesih hakkı kullanılmalıdır. Bir haftalık süre boyunca İş Kanunu’nun 40. Maddesi uyarınca işçilere ücretlerinin yarısı ödenmeye devam edilmelidir.

İş yerinde koranavirüse karşı gerekli önlemler alınmazsa işten çıkabilir miyim?

İşe bir haftadan fazla ara verilmemesine ve çalışmaya devam edilmesine rağmen, iş yerinde koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alınmaması halinde de iş akdinizi haklı nedenle feshedilebilirsiniz. Bunun için işçinin koronavirüse karşı gerekli tedbirlerin alınmasını işverenden talep etmesi ve işverenin gerekli önlemleri almamış olması gerekir. Örneğin iş yerinde gerekli dezenfekte çalışmalarının yapılmaması, lavabo ve tuvaletlerin gerekli hijyen standartlarını sağlamaması, işe giriş-çıkışlarda parmak okuma sisteminin kaldırılmaması veya sürekli temizlenmemesi, maske ve eldiven kullanımının özendirilmemesi, koronavirüs belirtileri gösteren çalışanlara izin verilmemesi vb. sebeplerin varlığı halinde işverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uymadığından bahsedilebilir. İşçiler bu gibi hususların düzeltilmesini talep ettiği halde işveren tarafından gerekli önlemler alınmazsa iş akdini feshederek kıdem tazminatı alabilirler. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulmadığı için kaza geçirilmesi halinde işçilerin sahip olduğu hakları incelemek için iş kazası ile ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Koronavirüs nedeniyle yıllık izne çıkmak zorunda mıyım?

Büyük ölçüde evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde, işçilerin yıllık izin hakkını kullanmak zorunda bırakılması adil ve vicdani değildir. Ancak istikrar kazanmış Yargıtay Kararları’nda yıllık iznin kullandırılacağı tarihi belirleme yetkisinin işverene ait olduğu ifade edilmektedir. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 7. maddesinde işçinin yazılı talebi üzerine izin verileceği ifade edilmişse de aynı yönetmeliğin 10. maddesinde işverene işçilerin tamamı veya bir kısmını toplu izne çıkarma yetkisi verilmiştir. Bu nedenle her ne kadar hakkaniyete uygun bulmasak da koronavirüs salgını döneminde yıllık izin hakkını kullandırılabilecektir. Yıllık izin süresince işçilerin ücretlerinin eksiksiz olarak ödenmeli ve yıllık izin süresinin sonunda ücretsiz izin olarak devam edilmek isteniyorsa onayı alınmalıdır.

Kısa çalışma ödeneği kime ödenir?

İş yerinde çalışma süresinin en az üçte bir oranında düşürülmesi şartıyla, işverenin başvurusu üzerine işçiye kısa çalışma ödeneği bağlanır. Ödemeler doğrudan işçilerin banka hesaplarına yapılır. İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için son üç yılda 450 gün prim ödenmiş olması ve son 60 gündür çalışıyor olması gerekmektedir.

Kısa çalışma döneminde eksik ödenen maaş farkını işveren tamamlar mı?

Kısa çalışma döneminde çalışma süresi azaltıldığı için işçilerin aylık ücreti ciddi anlamda düşmekte ve asgari ücretin altına dahi inebilmektedir. Bu gibi durumlarda bazı işverenler tarafından devlet tarafından ödenen ücret ile işçinin gerçek ücreti arasındaki fark işçiye ödenebilmektedir. Ancak bu hususta kanuni bir zorunluluk bulunmadığından işvereni eksik ödenen maaş farkını ödemeye zorlamak mümkün değildir. İşverenin zorunlu olduğu husus işçilerin haftalık çalışma süresini en az üçte biri oranında azaltmasıdır.

Kısa çalışma döneminde yıllık izin hakkının kullanılması durumunda maaş nasıl hesaplanır?

Kısa çalışma döneminde yıllık izin hakkının kullanılması durumunda işçiye yıllık izin süresindeki ücreti tam olarak ödenmelidir. Yıllık iznin kullandırıldığı süre işveren tarafından kısa çalışma değil, normal çalışma olarak bildirilmeli ve bedeli İşkur’dan talep edilmemelidir. Buna rağmen yıllık izin döneminde kısa çalışma kodu kullanılırsa, kısa çalışma ödeneğine ilaveten yıllık izin ücreti de işverence ödenmelidir. Örneğin bir yıl önce işe girmiş ve asgari ücretle çalışan işçiye kısmi çalışma ödeneğinden 1.561 TL aktarıldığı gibi yıllık izin ücreti olarak da 1.084,86 TL işveren tarafından ödenmelidir.

Koronavirüs salgınının iş hayatımıza etkileri ile ilgili her türlü sorularınızı aşağıdaki formu doldurarak sorabilirsiniz. İş hukuku ile ilgili diğer sorularınızı ise iş hukuku avukatı sayfamızdan büromuza iletebilirsiniz.

3/5 - (7 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

70 Soru

 • Harun Küsmez 27 Eylül 2021 22:52

  Merhaba. Pandemi şartları bitti. İş yerim normal çalışmaya başladı. Ama beni halen ücretsiz izinli tutuyorlar. Buna hakları var mı. İş veren benim isteğim olmadan ücretsiz izni devam ettire bilir mi

  • Besler Hukuk 28 Eylül 2021 17:50

   Sizin yazılı onayınız olmadıktan sonra ücretsiz izin devam ettirilemez.

 • Selahattin Güngör 24 Ağustos 2021 00:42

  10 .07.2020 işe başladım 10 .07.2021 senelik izin hakkım varmı yokmu pardemirden dolayı 5ay kapattık dükkanı Bu sebepten izin yok diyor işveren

 • Kamuran özer 30 Nisan 2021 03:12

  Bir medikal firmasında çalışıyorum beni ücretli izinlisin diye işten uzaklaştırdılar.Fakat iki ay oldu hiçbir ücret alamadım ne yapabilirim.

 • Edanur ATEŞ 15 Mart 2021 21:51

  Merhaba çalıştığım yer benim yerime başka eleman aldı sadece yasaktan dolayı çıkaramıyorlar beni 2020 Eylül ayından beri ücretsiz izindeyim. 2020 Nisan ayında da evlenmiştim. Acaba evlilik nedeniyle istifa edersem haklarımı alabilir miyim ? Ücretsiz izindeyken evlilik nedeniyle işten ayrılma hakkım var mıdır? Şimdiden teşekkürler.

  • Besler Hukuk 16 Mart 2021 19:04

   Ücretsiz izin döneminde de evlilik nedeniyle işten ayrılabilirsiniz. Bir yılı geçirmeden haklı fesih yapabilrsiniz.

 • Zeynep cesur 17 Şubat 2021 13:12

  İyi günler ücretsiz izne çıkmak istiyorum doktor raporumda var kolarımın zorlanmaması gerkiyormuş 4 ay boyunca ben ginede çalıştım 15 gün ağrılarım artmaya başladı bu nedenle çıkmak istersem ücretsiz izin parası alabilirmiğim yada istifa edersem tazminat alabilirmiğim 2 sene oldu burda çalışalı

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 15:42

   Ücretsiz izini işçi istediğinde işverenin onayı aranıyor maalesef.

 • Celâl KAYALI 11 Şubat 2021 03:08

  Kolay gelsin 5yıldır bir tavuk firmasında çâlışıyordum maaşımda 500 tl tam gelme primi vardı 2021 şubat ayı itibariyle işveren bunu kaldırıyorum dedi bizde 3 arkadaş maaşımızı düşüremezsiniz deyip kabul etmedik bizi çıkardılar fakat işten çıkarma yasağından ötürü 17 marta kadar ücretsiz izin kağıdı imzalattılar yasak bitince gelirsiniz tazminatınızı öderiz çıkışınızı yaparız dediler uzarsa tekrar ücretsiz izin kağıdı imzalarsınız dediler hak kaybımız olurmu bu durumda

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 14:21

   Sözlerini tutarlarsa bir kaybınız olmaz.

 • Kaan Öztürk 25 Ocak 2021 02:18

  Merhaba annemin çalıştığı yer haftaya ücretsiz izne cikaricak annemi öncesinde de 3 hafta ücretsiz izne çıkardılar annemin isteği olmadan tekrar tekrar çıkarabilirler mi

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 16:23

   İşveren tek taraflı olarak ücretsiz izine çıkarabiliyor maalesef.

 • Uğurcan ışık 19 Ocak 2021 20:05

  Merhaba ben Kasım 13 2020 de işe giriş yaptım 4ocak da ücretsiz izine çıkardı çalıştığım yer belirsiz süre ile bunun süresi ne kadar kısa çalışma ödeneği de bağlanmıyor diyor fabrika 1500 den fazla günüm var SGK toplam haklarım nedir bilgi verir misiniz lütfen

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 09:37

   Cumhurbaşkanı’nın Haziran’a kadar ücretsiz izini uzatma yetkisi var.

 • Emre Can Boyraz 16 Ocak 2021 03:01

  Merhabalar 01.12.2020 tarihinde ki yasaklar dahilinde 1.5 aydır çalıştığım sektörümüz devlet tarafından geçici bir süreliğine kapatıldı ne yazık ki tarih belli değil şirketimiz ücretsiz izin ödeneği başvurusu yapıp ve olumsuz karar çıktığını belirtti. Bu durumda çok magduruz personeller olarak neler yapabiliriz ?

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 15:59

   Mart’tan sonra işe girenlere verilmiyor maalesef. Yapacak bir şey yok.

 • Ozan ataç 9 Ocak 2021 00:12

  Merhaba ben özel Bi sektörde çalışıyorum 2019 haziran ayında başladım 495 gün sigorta primim var son 2 aydır ücretsiz izine ayırdı şirket beni ve herhangi Bi ödeme yapılmadı bana ve benimle çalışan 2 arkadaşım var onları da kısa çalışma ödeneği den faydalandırdılar onlara maaş yatıyor ama bana herhangi Bi ödeme yapılmıyor ne yapabilirim kolay gelsin

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 17:26

   Ücretsiz izin ödeneği bağlanması için İşkur’a başvurun.

 • Fatih Kara 8 Ocak 2021 00:06

  İyi günler iş yeri benim rızam olmadan 2 ay ücretsiz izne gönderiyor tek beni gönderdiği için dava açıp tazminat alabilir miyim bide en fazla kaç gün gönderebilir

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:46

   İşten çıkarma yasağı kalkıncaya kadar gönderebilir.

 • Derviş güzel 6 Ocak 2021 23:01

  Merhaba iyi günler ben ücretsiz izindeyim devlet 2021 17 Mart kadar uzattı fakat işveren beni işe çağırıyor ben gitmek istemiyorum ücretsiz izinde devam etmek istiyorum gitmesem işveren beni tazminatsız çıkartabilir mi

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:07

   Evet çıkartabilir.

 • Elvan Yilmaz 6 Ocak 2021 18:04

  Merhaba.Mart ayinda isyerimiz kapatildi.Kisa calisma odenegi aliyordum.Daha sonra isyeri restoran seklinde tekrar acildi.Fakat bana kadro dolu dediler.Daha sonra tekrar kapandi.Ucretsiz izne cikardiklarini ogrendim.Isyeri tekrar acilirsa tekrar calisma sansim var mi ?Cunku is bulamadim ve isimden ayrilmak istemiyorum.

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 15:55

   Ücretsiz izin bitiminde işe devam edilirse sizi tekrar çağırmaları gerekir.

 • Ahmet Gergin 4 Ocak 2021 23:47

  5 yıldır özel sektörde bir firmada çalışmaktayım. Bugün ücretsiz izine ayırıldım ve bununla ilgili bir kağıt imzalatıldı. Kıdem ve ihbar tazminatımı alıp ayrılmak istiyorum ne yapmalıyım

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 16:06

   Haklı bir fesih nedeni varsa ücretsiz izin döneminde işten ayrılsanız dahi tazminat alabilirsiniz.

 • Halil Aydın 1 Ocak 2021 01:04

  Merhaba eşim 3.5 yıldır özel sektörde çalışıyor 2.5ay önce annesi korona testi yaptirdi negatif çıktı annesi ile temas li olduğu için 10gun karantinada kaldi 1ay sonra yine annesine test yaptirdi yine negatif çıktı ama is yeri sürekli izin alıyorsun diye ucretsiz izne çıkardı.korono bitince ise gelirsin dediler isyerinde aynı işi yapan arkadaslari çalışmaya devam ediyor ihtar cekip tazminatimizi alabilirmiyiz

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 14:56

   Bu söylediğiniz haklı neden teşkil etmiyor maalesef.

 • şeref Atar 28 Aralık 2020 14:42

  Kardeşim kamu sektörü (Elektrik üreten barajlar da) özel güvenlik, görevlisi olarak çalışıyordu. Ancak 10.12.2020 tarihinde tutuklandı ve tutukluluk hali devam ediyor iş yeri ücretsiz izine ayırdılar kaç gün ücretsiz izin hakkı vardır? işinden olmaması için nasıl bir süreç işlememiz lazım.

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 13:10

   30 Haziran’a kadar uzatma yetkisi verildi cumhurbaşkanına.

 • Nurdan turan 21 Aralık 2020 02:28

  Merhaba ben 2016 beri özel bir şirkette çalışmaktayım Kandemir’den dolayı 5 aydır ücretsiz izne çıkardılar.fakat biz aynı alanda yani aynı departmanda aynı işi yapan 6 personeliz. Ve bu durum birtek bana uygulanıyor sizce bu benim açımdan haklı fesih yapabilrmiyim teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 17:56

   Sadece bu yeterli olmaz. Kıdem tazminatı alma şartları hakkında bilgi almak için tazminat hesaplama sayfamıza girebilirsin.

 • Guner Atay 5 Aralık 2020 18:29

  İyi gunler.kizim saglik bakanliginda taserondan kadroya gecen iscilerden.hifsisiga da gorev yapiyordu ancak depremden sonra hasar nedeniylr dagitim yapildi.devlet hast nin acil bolumune verildi.bagisiklik sistemiylr ilgili rahatsizliklarinin yani sira panik atagi var.istifa yasak.ise gondermeyi istemiyorum o da korkuyor ve istemiyor.gitmemesi galinde sozlesmesi iptal edilip isten atulmasini goze aldim.bize baska yaptirimi olur mu.tesekku ediyorum.

  • Besler Hukuk 9 Aralık 2020 17:32

   Normalde istifa yasağı bile anayasaya aykırı. Ancak nasıl bir uygulama yapacaklarını kestirmek zor.

 • Ufuk ufuk 5 Aralık 2020 09:19

  Özel sektörde çalışan biri olarak yol izini hakkımız varmı 14 günlük izin hakkımız var bunda hariç yol izinimiz varmi şirket bunu vermiyorsa hukuki olarak kacinci madde den sirket bunu gostermeliyiz tskrlr.

 • Ümit pazarkaya 26 Kasım 2020 18:05

  Güzellik merkezinde çalışıyorum ücretsiz izine çıkarılacağım girişim Mayıs 2020 Nisan öncesi olduğu için kısa çalışma ödeneği alamadığımı söylüyor iş veren doğrumudur doğruysa ücretsiz izinde işsizlik maaşı yada başka bir ödenek talep edebiliyormuyum

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 17:36

   Doğru maalesef.

 • Meral karakoç 23 Kasım 2020 17:27

  Ben 6 yıldır ozel sektor de calışıyorum 18 gunluk bir ücretsiz izin kagıdı imzaladım fakat ben 5 aydır evdeyim benimle beraber calışan arkadaşlarım devam edip calışıyor ama halen beni bekletiyor lar ne yapmam gerekiyor

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 18:24

   Haklı fesih nedeniniz yoksa ücretsiz iznin bitimini beklemeniz gerekiyor maalesef.

 • Koncagül akdağ 22 Kasım 2020 22:56

  Fabrikada 300 E yakın bayan çalışıyor doğum yaptım ve kreyş olmadığı için ihtar çekip tazminat alabilir miyim. süresi varmı benim kreş talep etmem için yani bebeğim ne kadar olması gerekiyor ve ücretsiz iznim bitmeden de ihtar çekilirmi…teşekkürler…

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 17:14

   Evet ihtarname göndererek haklı nedenle fesih yapabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamızı da inceleyebilirsiniz.

 • Sedat Önsöz 21 Kasım 2020 12:52

  02.12.2016′ dan beri çalıştığım işyerinden pandemi yüzünden 18.03.2020’de ücretsiz izne çıkarıldım. Emekli olduğum için hiç bir destek ve yardım almadım. İşveren ne çalıştırıyor ne maaş veriyor ne işkurdan yardım oluyor şimdi çıkışımı da yapmıyor yaşım 55 kimse beni işe almıyor. Avukata gedecek param yok. Ben ne yapmalıyım. Lütfen imdat bir yol gösterirmisiniz .

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 18:01

   Ücretsiz izinin bitimini bekleyeceksiniz maalesef.

 • Gamze bal 3 Kasım 2020 23:40

  Ölümle Tehdit edildigim icin uzaklastirma karari cikarttirdim. Yillik izim talep ettim fakat verilmedi. Ucretsiz izin talep edebilirmiyim. Ve bana musallat olan kisi is yerime gelir taskinlik vs cikarirsa. İs yerine veya is yerinde ben dahil bi insana zarar verirse, is yeri bana dava acabilirmi. Ustlerimiz bu durumda dava acarlar dedi. İsten cikarirlar dedi

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 11:57

   İşveren kabul etmezse ücretsiz izine tek taraflı olarak çıkamazsınız. Üçüncü kişinin vereceği zarardan siz sorumlu olmazsınız.

 • Kenan bitmez 27 Ekim 2020 01:55

  Peki kendim tebdir amaçlı olsun yada sağlığım için ücretsiz izin talebinde bulunsam firma reddederse nasıl bir yol izlemem gerek

  • Besler Hukuk 28 Ekim 2020 18:12

   Tek taraflı ücretsiz izin sadece işverene tanındı maalesef.

 • ugur koc 26 Ekim 2020 23:02

  temmuzda isi girdim ve ayni ay ucretsiz izne cikarildim naktidestek ucreti yatti bu bendenmi talep edilir

  • Besler Hukuk 28 Ekim 2020 14:41

   Hileli bir durum yoksa talep edilmez.

 • Oğuzhan 22 Ekim 2020 20:58

  Merhaba beni ücretsiz izine çıkarttılar bu ne kadar sürebilir belirli bir zaman var mıdır

  • Besler Hukuk 23 Ekim 2020 12:55

   Cumhurbaşkanı’nın 30.06.2021’e kadar uzatma yetkisi var.

 • Ayhan KILIÇ 8 Ekim 2020 10:42

  Merhaba kısaca sorum kocaeli cayirovada faliyet gösteren bir porselen fabrika çalışanları sendikaya üye oldukları için korona virüs bahanesiyle önce ücretli izne izin dönüşü de hiçbir uyarı ve teklif yapılmaksızın ücretsiz izne cikarildilar düşüncemiz içeride orgutlenip daha çok kişinin sendikaya üye olmasını engellemek bu konuda ne yapabiliriz.saygılar

  • Besler Hukuk 8 Ekim 2020 13:10

   Bir yıllık ücretiniz tutarında sendikal tazminat talep edebilirsiniz.

 • Rana Keskin 21 Eylül 2020 00:57

  Merhaba ücretsiz izini kabul etmeyeceğimi işverene yazılı beyan etmelimiyim?kabul etmediğim için tazminat alirmiyim? Yada bu uygulama devam ettiği sürece ücretsiz izine çıkartılmış mi oluyorum?otomatik ücretsiz izine devam ettiriliyor isem departman çalışanlarından 7/10 maaşlarını tam alıyorsa 2-3 ay bekleyip fesih ederek eşitsizlik davası açarsam kazanirmiyim? İşsizlik maaşı ve diğer haklarimida alabilir miyim?Teşekkürler

  • Besler Hukuk 21 Eylül 2020 11:07

   Pandemiden önce ücretsiz izin için işçinin onayı aranıyordu. Ancak şu an işveren tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarabiliyor.

 • Duran türker 18 Eylül 2020 02:59

  Merhaba özel sektörde calisiyorum. Şimdi kac aydır calısmiyorum şuan 17 kasım 2020 ye kadar uzatıldı surekli mesaj yoluyla iletisime geciyorlar şimdide karsilikli fesihvyapabiliriz iaterseniz dendi acaba haklarım nelerdır neler istemeliyim 4 aydır ücretsiz izindeyi 1260 tl para aliyorum fabrikada sendika hakkım olan bazen 300 bazen 500 bazen 800 yatirdı yardimlarinizı beliyorum ne yapmaliyım zatenvsogudum ve bildiklerimi unuttum.

  • Besler Hukuk 18 Eylül 2020 10:58

   Eğer tekrar çalışmak istemiyorsanız kıdem tazminatınızı anlaşma yoluyla alarak ayrılabilirsiniz.

 • Ümit yazmalar 17 Eylül 2020 21:26

  Merhaba ben kurumsal bir firmada çalışmaktayim ve pandemiden dolayı ücretsiz izne çıkmak istiyorum benim böyle bir hakkım varmi bunu talep edersem iş akdim bu surede fesih edilirmi teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 18 Eylül 2020 10:54

   İşverende kabul ederse ücretsiz izne çıkabilirsiniz. Belirlenen süre sonunda işveren tekrar işe çağırmazsa tazminat alabilirsiniz.

 • Esila kara 14 Eylül 2020 01:47

  Özel sektörde çalışıyorum. İş yerimden ücretli izine ayrılmak istediğimi söyledim kabul.ettiler ve beni 2 aylığına izine ayırdılar yalniz imzalanacak kâğıtta ücretsiz izine ayırıyoruz tarzında yazı vadi. Müdürüme ücretli izin demiştim ama kâğıtta ücretsiz yazıyor yani bana devlet maaş yatıracak demi dedim.evet öyle yazılması gerekiyor kâğıda dedi imzaladım. Sizce yanlış mi doğrumu bu olay. Bn herhangi bir ücret alabilecekmiyim yardımcı olur musunuz lütfen beni kandırmazlar demi

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 12:43

   Evet devlet tarafından yapılan ücretsiz izin yardımından yararlanırsınız.

 • Furkan kasap 4 Eylül 2020 00:29

  Özel sektörde 2 aydır çalışıyorum tatile gitmek istiyorum ücretsiz izin alma hakkım varmı

  • Besler Hukuk 4 Eylül 2020 14:08

   İşverenin inisiyatifinde maalesef. Kanunen yol izni ve doğum sonrası ücretsiz izin dışında izin vermek zorunda değil işveren.

 • Melih KÖSE 29 Ağustos 2020 21:03

  Merhabalar. Özel sektörde yönetici olarak calismaktayim. 3 yıl ve üstü aktif çalışmaktayım. Onay ve iznimi almadan beni yıllık izin hakkım olmasına rağmen ücretsiz izine gönderdiler. Süre belli değil. Hakli fesih sebebim varmıdır. Yönlendirme ve yardımlarınızı rica ederim. Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:32

   İşsizlik oranları artmasın diye bu ücretsiz izin garabeti çıkarıldı. Maalesef yasal ve haklı fesih nedeni teşkil etmez.

 • Hamza korkmaz 24 Ağustos 2020 23:05

  Beni özel sektörde callşlyom beni zorla 21gün izne clkardllar yokdedigim halde kagldl imzalattılar ne yapmam lazlm

  • Besler Hukuk 25 Ağustos 2020 12:43

   İşçinin rızası olmasa dahi ücretsiz izne çıkarılabiliyor artık maalesef. Ücretsiz izin desteği için SGK’ya başvurabilirsiniz.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • YILLIK İZİN SÜRELERİ
  YILLIK İZİN SÜRELERİ
  20 Kasım 2020   Yıllık izin süreleri, işçilerin bir yıl boyunca sabırsızlıkla bekledikleri, kendileri için ayırabilecekleri yegane zaman dilimidir. Bu nedenle işçilerin bu temel hakkı kanunlarımızla güvence altına...
 • İŞ KAZASI DAVALARI
  İŞ KAZASI DAVALARI
  9 Aralık 2019 İş kazası günümüz toplumunda en çok karşılaşılan kaza türlerinden biridir. İş kazası davaları iş kazası geçirmiş olan işçinin kaza sonucu oluşan zararını karşılamaya yönelik davalardır....
 • HİZMET TESPİT DAVASI
  HİZMET TESPİT DAVASI
  8 Eylül 2020   Hizmet tespit davası konusuna girmeden önce; iş hayatında en sık karşılaşılan sorunlardan biri, işveren tarafından sigortalı işçilerin Kuruma bildirilmemesi veya işçilerin ücretlerinin daha az...
 • ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA
  ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA
  9 Temmuz 2020   Çalışma hayatı ile ilgili sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri de işçinin askerlik  nedeniyle işten ayrılma durumunda kalmasıdır. Ülkemizde erkekler açısından zorunlu bir hizmet olan askerlik...
 • HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?
  HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?
  2 Temmuz 2022   Haklı fesih sebepleri, işçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmesini her iki tarafın sona erdirebilmesini sağlar. Bu kapsamda sözleşme ilişkisini devam ettirmek fesih hakkını kullanan...