0216 387 0 388

TAPU İPTAL DAVASI

tapu iptal ve tescil davası

 

Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya da ticari akit yoluyla el değiştirmesi devredilen tapunun yetkili makamlar tarafından tescil edilmesine bağlıdır. Yapılan tescil tapuyu devralanı o taşınmazın resmi sahibi olduğunu gösterse bile bazı durumlarda yapılan tescil işlemine itiraz edilebilir.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle
 • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle
 • Hata, hile, korkutma gibi irade bozuklukları sebebiyle
 • Vasiyetnamenin geçersizliği sebebiyle
 • İnanç sözleşmesine dayalı olarak
 • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle
 • Hatalı kadastro tespiti nedeniyle
 • Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle vb. sebeplerle tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedir?

Kardeşten mal kaçırma olarak da bilinen muris muvazaası, ailelerin tek bir çocuğa ya da sadece erkek çocuklarına miras bırakmak istemeleri nedeniyle uyguladıkları yöntemdir. Miras bırakan tapuda satış işlemi yapar fakat aslında taşınmazını bağışlamaktadır. Bu gibi durumlarda sözleşmelerin geçerlilik şartları arasında yer alan muvazaalı işlem olmaması şartı yerine getirilmediği için devir geçersiz olacaktır. Muvazaalı işlem sonucunda yapılan işlemden zarar gören veraset ilamındaki mirasçılar tenkis davası açabilecekleri gibi tapu iptal ve tescil davası da açabilirler. Muris muvazaasına ilişkin Yargıtay Kararları’nda bu tür durumlarda tapunun iptaline karar verilmesi gerektiği ifade edilmektedir;

“Mirasbırakanın kızları ile arasının bozuk olduğu, davalının tek oğlu olduğu, taşınmazın ara malik adına kayıtlı olduğu dönemde davalının kullandığı, mirasbırakanın mal satmaya ihtiyacının olmadığı, davalının alım gücünün bulunmadığı, bedeller arasında fahiş fark olduğu anlaşılmakla temlikin ara malik kullanmak suretiyle mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla yapıldığı anlaşılmakla davanın kabulüne karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.” (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/17162 E. 2020/1514 K. 04.03.2020 T.)

Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?

 

Tapu iptal davası için herhangi bir genel zamanaşımı süresi ya da hak düşürücü süre öngörülmediğinden, aradan uzun yıllar geçse dahi açılabilir. Müvekkillerimiz tarafından zaman zaman 10 yıllık tapu bozulur mu? gibi sorularla karşılaşsak da çoğu davadan farklı olarak tapu iptal davası genellikle süreye tabi olmaksızın açılabilmektedir.

Tapu İptal ve Tescil Davalarında Hangi Mahkemeler Görevli ve Yetkilidir?

Taşınmazın büyüklüğü, taşınmazın niteliği, maddi değeri vb. gibi karakterine bakılmaksızın tapu iptal davalarına bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu tür davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Birden fazla taşınmaza ilişkin olarak açılan tapu iptal davaları taşınmazlardan herhangi birinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir.

Tapu İptal Davaları Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal davaları ne kadar sürer sorusunun cevabı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Muris muvazaası davası yani miras mahkemeleri için belirlenen hedef süre 730 gündür. Ancak bu süre mahkemenin iş yoğunluğu, uyuşmazlığın niteliği, toplanması gereken deliller vb. hususlara bağlı olarak artmakta ya da azalmaktadır. Bu nedenle tapu iptal davalarının ne kadar süreceğine dair kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Ancak tapu iptal davalarının ortalama iki yıl içerisinde sonuçlanacağını söylemek mümkündür. Yerel mahkeme süreci bu şekilde olmakla birlikte, davanın istinaf süreci hakkında ayrıntılı bilgi için şu makalemizi inceleyebilirsiniz: İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer

Tapu İptal Davası Zamanaşımı Süresi Nedir?

Tapu iptal davasında genel bir zamanaşımı süresi söz konusu değildir. Tapu iptali için gerekçe olarak gösterilen hukuki sebebe göre zamanaşımı süresi değişmektedir. Yargıtay Kararları da bu doğrultudadır:

” Bir kısım davalıların zamanaşımı itirazında bulundukları da göz önüne alınarak davanın, dava konusu satış vaadi sözleşmesinin yapıldığı 07.06.1961 tarihinden 46 yıl sonra açılmasının TMK’nın 2. maddesine uygun düşmediği gerekçesiyle reddine karar verilmiş ise de tüm dosya kapsamından ve özellikle taraf tanıklarının beyanlarından satış vaadine konu yerin, sözleşmenin yapıldığı tarihten bu yana davacılar tarafından kullanıldığı anlaşıldığından, mahkemenin dürüstlük kuralına aykırı olarak dava açıldığı yönündeki gerekçesi yerinde olmadığı gibi bir kısım davalıların zamanaşımı itirazı da kötüniyete müsteniddir.” (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2020/848 E. 2020/3141 K. 12.03.2020 T.)

Hile Nedeniyle Tapu İptali Zamanaşımı Ne Kadardır?

Hata, hile, gabin ve ikrah gibi iradeyi sakatlayan nedenlerden birine dayalı olarak tapu tescil edilmişse, bu sebeplerin öğrenilmesinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde tapu iptal davası açılmalıdır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Gayrimenkulün aynına ilişkin tüm davalar, tapu kaydında taşınmazın mülkiyetinin sahibi kim gözüküyorsa o kişiye açılır. Kayıtlı malikinin ölmesi halindeyse davanın malikin mirasçılarına açılması gerekir.

Taşınmaz Mülkiyeti Nasıl Kazanılır?

Kural gereği taşınmaz mülkiyeti tescille kazanılır. Tescil için ise geçerli bir hukuki sebep ve tescil talebinin olması şarttır. Tescille kazanımlarda gerekli olan geçerli hukuki sebep genellikle taşınmaz satış sözleşmesidir. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında kural tescille kazanma olmasına rağmen istisnai olarak tescilsiz kazanım halleri de mevcuttur. Bu haller 8049 sayılı Medeni Kanun’da miras, cebri icra, işgal, kamulaştırma, mahkeme kararları olarak sayılmıştır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı olarak da tapu iptali mümkündür.

Bozulmayan Tapu Var Mıdır?

Tapu tescili hukuka aykırı ise süresi içerisinde açılan dava sonucu bozulmaması mümkün değildir. Her türlü hileli tescil dava yoluyla ispat edilerek iptal edilebilir.

Tapuya İtiraz Süresi Kaç Yıldır?

Kadastro tespiti yapılarak edinilen tapulara 10 yılı içerisinde dava açılarak itiraz edilebilir.

Yolsuz Tescil Nedir?

Yapılan tescil işlemi eğer geçerli olmayan sebepten veya gerçek olmayan bir sebebe dayanıyorsa yolsuz kabul edilir. Yolsuz tescil durumunda gerçek hak sahibi ile tapudaki hak sahibi uyumsuzluğunun düzeltilmesi için dava açılması zorunlu kılınmıştır. Yolsuz tescil aynı zamanda resmi belgede sahtecilik suçunu teşkil ediyorsa suç duyurusunda bulunmak da mümkündür.

Tapu İptal Davaları Hangi Durumlarda Açılamaz?

Tapu tescil işlemi yapılmamış taşınmazlarda şayet mülk devlet hazinesine aitse ve taşınmazı kullanmakta olan kişi en az 20 senedir bu taşınmazı kullanıyorsa taşınmaza ücreti karşılığında öncelikli olarak sahip olabilme imkanına sahiptir. Bu şartlarda yapılan tescil işlemi aleyhinde dava açılabilmesi mümkün değildir. Önemli nokta en az 20 yıldır kullanılan taşınmazın devlet hazinesine mi yoksa özel kişilere mi ait olduğunun saptanmasıdır. Eğer mülk özel kişilere aitse bu durum başka biri tarafında izinsiz kullanım işgal olarak kabul edilir ve süresiz olarak dava açılabilmesi mümkündür.

4.3/5 - (70 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

462 Soru

 • Ilker Altay 13 Mart 2021 16:49

  Iyi günler,
  Ben uzun zamandir almanyada yasiyorum. 4 kardeşiz ve Ailemin en büyük çocuğuyum. 2005 yılında Almanyaya geldikten sonra babamla birlikte 2008 yılında bir bina yapmaya basladik. Binayi yaparken paraya sıkıştığımiz için dairenin birini inşaat halindeyken eşimin anneannesine sattık ve inşaata devam ettik. Daha sonra binamızda başkası olmasin diye ben eşimin anneannesinden o inşaat halinde olan daireyi satın aldım ve içinide yaptırdım. Ama satış işleminde ücret o yıllarda euro olarak nakit olarak ödendi. Bina yapılırken gönderdiğim paraların havale makbuzları bende mevcut. Biz babamla binayı yaparken diğer kardeşlerim çalışamayacak kadar küçüktü ve bir gelirleride yoktu. Benim sorum ileride kardeşlerimden biri benim tapumu iptal ettirebilir mi? Eğer böyle birsey olursa benim ev yaparken gönderdiğim paraların makbuzları ve diğer kardeşlerimin lehime şahitliği bu bozma davasının lehime sonuçlanmasına yardımcı olur mu?

  • Besler Hukuk 15 Mart 2021 18:08

   Gerçek satış olduğunu dediğiniz şekilde ispatlarsanız mirastan mal kaçırma davası açsalar dahi kazanamazlar.

 • Selda bayraktar 12 Mart 2021 22:48

  Merhabalar babam üvey anneme ölmeden önce evi satış göstererek vermiş. Ama evin parası banka hesaplarında öldükten sonra gözükmüyor tapu bozma davası açsam kazanır mıyım? Parayı elden verdiğini idda ederse ne olur?

 • Recep Kandem 12 Mart 2021 20:44

  Miras bırakan kisi hayatta iken cocuklarindan birine arsayi verse miras birakan vefat ettiğinde diğer cocuklar bu tapuyu bozdurabilirler mi

  • Besler Hukuk 15 Mart 2021 18:18

   Bozdurabilirler.

 • Halil Güler 22 Şubat 2021 23:24

  Merhabalar. Dedem ihtiyacı olmadığı halde arazisini amcamın üzerine yapmış. Amcamın maddi durumu arsayı alacak kadar yok. Amcam da dedem öldükten sonra arsayı başkasına satmış. Mirastan mal kaçırma davası açıp kazanırsak arsanın son sahibinden mi yoksa arsayı satan amcamdan mi bu bedel tahsis edilir?

  • Besler Hukuk 7 Mart 2021 14:42

   Söylediklerinizi ispatlarsanız mirastan mal kaçırma nedeniyle amcanızdan tazminat talep edebilirsiniz.

 • Mustafa öz 22 Şubat 2021 22:56

  Merhabalar
  Babam oldukten sonra 4 kardes ve anneye kalan tasinmazdan 1 kisinin ve annemin hissesini bankaya para yatirmak kosuluyla satin aldim. Diger hak sahipleri kardesler mahkemeye vererek annemden satin aldigim hisseyi bozabilirler mi?

  • Besler Hukuk 7 Mart 2021 14:40

   Gerçekten ödeme yaptıysanız kazanma ihtimaliniz var.

 • Hanife Çalışkan 22 Şubat 2021 20:09

  Merhaba ben izmir bornava oturuyorum babamdan kalan müstakil ev miras olarak kaldı arsa tapusu vardı geçen sene imar affında annem üst katı kardeşimin üstüne yaptı ve şimdi pişman 4 kardeşiz tapuyu bozdurabilirmiyiz

  • Besler Hukuk 7 Mart 2021 14:24

   Bozduramazsınız.

 • Kenan Çerkez 22 Şubat 2021 14:47

  Babamın tapulu tarlası var ama kardeşleri biz ortak aldık diyorlar bu tarla alinali 30 yıl oldu hak isteyip tapu iptal davası açıyorlar davayı kazanabilirlermi

  • Besler Hukuk 7 Mart 2021 14:04

   Delil durumunu bilmek lazım.

 • Salim 21 Şubat 2021 18:47

  Böyle bir imkan verdiğiniz için teşekkürler; Kayınpederimin üzerine geçen yıl engelli aracı aldık kayınpederim 1 yıl sonra vefat etti 5 mirasçıdan biri reddi miras yaptı araç şu an mirasçıların üzerine geçti reddi mirasın iptaline yönelik aracı önce 2 satış yapımı almalıyım yoksa farketmez mi.

  • Besler Hukuk 27 Şubat 2021 10:19

   Fark etmez.

 • Gökhan Aytekin 21 Şubat 2021 16:31

  Merhabalar
  Yurtdışındanda yaşıyorum, Bundan 3 sene önce sakaryada bi öğrenci projesinden 1 ev aldım, anlaşmaya göre evler 2019 martında bitcekti, bu süre icinde evlerin iskani olmadığı halde arsa paylı tapumuzu aldik, ancak inşaat hala tarihte bitmedi, şuan belediye kayıtlarına göre %85i bitmiş, asansörcüyle bir problem yaşıyorlar ve asansörcü binanin 100% bittiğine dair imzayi vermiyor.Müteahhit böylece bırakıp kaçarsa yani inşaat Böyle kalırsa arsa sahipleri dava acıp bizim tapumuzu iptal edermi? Ne yapabiliriz?

  • Besler Hukuk 27 Şubat 2021 10:05

   Bu aşamaya gelmiş inşaatta fesih yapamazlar. Merak etmeyin.

 • Alkaya 19 Şubat 2021 00:40

  Meraba babam mal kacirmak icin evini baskasina devretmis ve satış yapilmis gibi göstermiş. Evi o adamin ustunden satışa cikarmis.ve planının sonunu getirmeden öldü. Ben bu olayi babam ölünce ogrendim .bu sahisa dava acsam kazanirmiyim

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2021 14:03

   İspatlayabilirseniz kazanabilirsiniz.

 • Nermin Fatma osman 18 Şubat 2021 17:42

  Mrb 3 sene önce bedelini peşin ödeyerek daire satın aldım inşaat yarim kaldı kendi İmkanlarımız tamamladık mutehatit ceza evinde 20 sene ceza aldı arsa sahibi tapu iptal davası açmak la tehdit ediyor bu mümkünmü

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2021 13:45

   Mümkün maalesef. Bir orta yol bulmaya çalışın.

 • Osman saydagezen 12 Şubat 2021 05:07

  Babam üzerine tapulu olan yeri annemle kardeşimin üzerine aktarmış yaşı 88 idi annem babamı kandırmış arsanın içinde iki adet ev vardı tapulu 1tanesini kardeşime 1tanesini annemin üzerine satış göstermiş bunu iptal ettire bilirmiyim ve annem üzerine bırakılan malını biz diger kardeşlerden kaçırmak kaydı ile diger erkek kardeşime Bağışlama hakkı varmıdır

 • Cansu Aykut 11 Şubat 2021 16:33

  Merhaba, 2019 yılında babamdan kalan eski ev yıkıldı yerine yeni ev yapıldı. Kız kardeşime evin elektriği alınamadığı için tapu satışı verdim fakat karşılığında bana bir ev ve tarla vericeklerdi fakat 1 sene olduğu halde herhangi bir şey alamadım. Dava açsam hak talep edebilir miyim ?

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 14:49

   Yazılı delil şartı var maalesef.

 • Dinc ömer 10 Şubat 2021 17:39

  Iyi Günler

  Benim babam uzerine olan yerleri kimseye danismadan satti.hatta degerinin cok altinda satti acaba tabu iptal davasi alan kisiye acila bilirmi saygilar.

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 15:19

   Rızasıyla gerçek satış yapıldıysa dava açılacak bir şey yok.

 • Mavi derin 7 Şubat 2021 04:53

  Babam borçlarından dolayı arsayi yeğeninin kocasının ustune yapmış.2 kardeşiz. Arsa üstünde olan kişi sadece kardeşime vereceğini söylüyor. Ben hakkımı arayabilir miyim.babam 3 yıl önce vefat etti.suan banka üzerinden gerçek satismis gibi gösterip kardeşime satacağını söylüyor.bunuda geçersiz sayabilirmiyim..

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 17:22

   İspatı zor görünüyor ancak açılabilir.

 • Fuat gören 5 Şubat 2021 23:43

  Selamlar. 2000 yılında tapu amcamın üzerinde iken 150 dünüm tarla aldım. Babam 2018 de vefat etti. 2017.de satış olarak eşime tapuyu verdim.Şimdi kardeşlerim miras davası açmışlar. Delil olarak bu tarla babamızındı amcamızın üzerinde idi .söylüyorlar. mirasa dahil olurmu?babamızıdan kalan miras ayrıca vardır.

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:56

   Önemli olan ne söyledikleri değil neyi ispatladıkları. Dediklerini ispatlarsa kazanabilirler.

 • Şaban YURTTAŞ 4 Şubat 2021 12:07

  1993 te babannem amca ma hibe etmiş ama 2 tane de oglan kardeşleri var onları bir hak yok bizde yeni fark ettik 2 kardeş de öldü amcamın tapuyu bozulur mu

 • EMRAH YILDIRIM 28 Ocak 2021 16:32

  Muris muvazasi nedeni ile dava açtım yerel mahkemede kaybettim yargıtayda kazandım dosya geri geldi bu sefer yerel mahkemedede kazandım 1 aydan fazla sure de gecti tapuya basvurumu yapmalıyım karşı taraf istinaf mahkemesine basvurursa tapuyi yinede alabilirmiyim?

 • Ulaş eniş 27 Ocak 2021 23:30

  Merhaba 2018 yılında kendi üzerime olan taşınmazı sattım ve 3 ay sonra işlerim yolunda gitmedi ve varlık şirketi tapunun iptali davası açmış sattığım tarihden 3 ay sonra icralık olduğum için bu yer için iptal olur mu bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim

 • Gizem Gül Kara 27 Ocak 2021 22:37

  Merhabalar.Annemden parasını vererek arazi satın aldım. Ileride kardeşlerim itiraz edip tapuyu geri alabilirler mi ya da yıllarca bizi uğraştırabilirler mi diye endişeleniyorum. Arazinin tapusunu eşimin üzerine geçirsem dava hakları olur mu? Kazanabilirler mi?

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 10:48

   Gerçek değerine yakın bir bedeli gerçekten ödediyseniz mirastan mal kaçırma davası açsalar dahi kazanamazlar.

 • Ahmet 26 Ocak 2021 14:03

  İyi günler babam vefat ettikten sonra kardeşler arası miraslı mal bana geçti 2016 yılında şimdide kardeşlerin birinin borcu varmış banka tapu iptali diye mahkemeye vermiş şimdi bu sonuç ne olur

 • Ertan er 25 Ocak 2021 01:00

  Merhabalar dedemden 1971 yılından kalan tarla ve bahçeli evi amcam ve babama hibe etmiş dedem 1996 yılında vefat etmiş kız kardeşleri tapu iptal davasi açmış kazanabilirmi

 • Ebrar Nur Özkan 24 Ocak 2021 21:52

  Ben 2020 Şubat ayında boşanma davası açtım. Dava hala sonuçlanmadı bu sırada kişi ortak evimizi bir avukata danışarak hileli satış ile kardeşine geçirmiş ev şu an kentleşme projesinde yıkılıyor kendim öğretmenim ne nafaka öderim ne de başka bir şey evde ben ölene kadar benim öldükten sonra çocuklarımın diyor ve yanısıra yurt dışına çıkacağını söylüyor lütfen bana yardım edin kendisi sürekli işsiz zaten maddi durumumuz çok iyi değil 2 çocuğum var bütün maddi ve manevi problemleriyle ben ilgileniyorum tapu iptal davası açarak bir sonuç alabilir miyim

 • Hamza a 20 Ocak 2021 08:17

  Merhabalar,
  Bebeklilten beri dedem ve babannem ile yaşamaktayım. Kendilerine baktıgım icin ilgilendigim icin ve ilerde mağdur olmamak için Dedem 2013 yılında bana (torununa) bir tane gayrimenkul devir etti. İlerde dedemden sonra cocukları tapu iptal davası açabilirler mi pay sahibi olurlar mı dava açsalar kazanırlar mı?
  Bu soruma ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmanız gerekli yazmışssınız. Zaten bakıyorum beraberiz. Noterde vasiyetname düzenlesek olur mu? Şu adresdeki daireyi torunuma bırakıyorum. Yasak mirascılarımın bu paydan hakkı yoktur gibisinden.

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 10:19

   Yapmanız gerekeni söylüyoruz hala başka yol arıyorsunuz. Bir miras avukatına başvurarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapın. Şartlarına uyarsanız tapu iptal davası açamazlar.

 • Abdullah sümer 18 Ocak 2021 01:31

  İhalede daire aldım itiraz davası açıldı evin sahibi kredisini verdi mahkemede davadan vezgeçtik hakim dedi bi ay içiresinde paranızı faiziyle alırsınız dedi nasıl olacak anlamadım

  • Besler Hukuk 23 Ocak 2021 13:48

   İcra müdürü yatırdığınız satış bedelini faize koyması gerekiyor. İcra müdürlüğüyle görüşün.

 • Mehmet 17 Ocak 2021 00:50

  Slm bundan 11sene önce halamdan aldığımız payını şuan birbirimize ters düştük diye bizi mahkemeye vermiş ozaman ayle arası söz geçerliydi makbuz yok parayı elle verdik şuan kiymetlenmis diye dava açmışlar geri alma gibi bı imkanları varmı kendisi gelip şahitler huzurunda tapuyu dewretmis herhangi bi hak elde edebilirlermi

 • Besler Hukuk 15 Ocak 2021 16:44

  Mirastan mal kaçırma davası açılabilir.

 • Murat yorgun 15 Ocak 2021 04:29

  Merhaba iyi günler dedem zamanında 3 oğlana bütün tapuları satış yoluyla vermiş 1989 yılında ama 2007 de kadastro ya geçmiş şimdi de 3 kız tapuları bozmak için ve yarı yarıya olması için dava açtı acaba tapuyu bozma şansları varmı bu arada dedem 2015 de vefat etti

 • Tamer kılıç 13 Ocak 2021 22:47

  Dedem bütün mal varlığı olan bahçeli ev ve 5 dönüm tarlayı bakma akdi sözleşmesi ile tek erkek oğlu olan dayıma yaptı bundan 15 sene önce anneme ve teyzeme hiçbirşey vermedi buna dava açılsa bozulur mu ?

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:39

   Ömür boyu bakma sözleşmesine uyduysa yapacak bir şey yok.

 • Serkan Düşkün 13 Ocak 2021 00:13

  Merhaba bu imkanı sağladığınız için teşekkürler
  Sorum şu
  Eşim ve ailesine ait bir tarlanın yarısı yani 3 dönüm kendi adlarına tapulu ancak diğer yarısı başka bir akrabalarının daha büyük (10 dönüm) tarlasına ait tapu içerisinde kalıyor. Yani resmi olarak o kişiye ait bir tapu. Bu tarla çok uzun zamandır eşimin ailesinin kullanımında. Bunu bütün köy bu şekilde doğruluyor hatta sahibi de bunu kabul ediyor ve resmi olarak ne gerekirse yapmaya hazır hiç bir şekilde itiraz etmiyor. Tapumuzun dışında kalan bize ait kısmı kendimize tapu tescilini yapabilmek için tapu iptali ve tescil davası açsak olur mu. Ya da başka bir yolu var mıdır? Bu arada kadastro işlemleri 10 yıldan çok daha önce olmuş.
  Teşekkürler

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 13:45

   Hak düşürücü süre geçmiş maalesef.

 • Ahmet Seyhan 12 Ocak 2021 22:22

  Merhaba 7 yıl önce daire sattım..Alıcı ayıplı konut nedeniyle Tapu iptal ve Tescil Davası (satın almaya dayalı) açtı .ve kazandı .ödediği parayı faizi ile geri ödedim..ama satış anında konut kredisi olarak kredi kullandı ve borcu hiç ödememiş .. krediye bağlı İpotek ve başka borçlardan dolayı tapu üzerinde icralar var..bu borçlarla tescili yaptırmak istemiyorum..bu ipoteğin kaldırılması için bir kanun maddesi yada Yargıtay kararı mevcut mu..Nasıl bir yol izlemeliyim..Teşekkürler

 • Gul ozdemir 12 Ocak 2021 15:02

  Merhabalar 15 yıl önce 3 hisse tapulu olan toplamda 100 metrekare hissedarlara ait tapumuzu hissedarlardan tapusu fazla olan kisi üzerinden mahkeme yolu ile anlaşarak aldik (33 metrekare). Tapumuzu aldığımız kisi daha sonra kendi yerini bize sormadan sattigini bize bildirmden diğer hisse tapulu olan kişiye satmıştır bizim mahkeme yolu ile bunu iptal yada kendi adımıza alabilir miyiz (sura yolu diye birsey duymustum) bize yol gösterir misiniz

 • Ümran candan 11 Ocak 2021 17:23

  2 yıl once kayınpederin vefat etti esim ve kardeşi kalan malları anneye devretti, şimdi kendi üstümüze düşeni bölmek istiyoruz, annesi vermem diyor nasıl bir yol izleyelim tşkler

 • Hamza aksu 10 Ocak 2021 17:09

  Merhabalar,
  Bebeklilten beri dedem ve babannem ile yaşamaktayım. Kendilerine baktıgım icin ilgilendigim icin ve ilerde mağdur olmamak için Dedem 2013 yılında bana (torununa) bir tane gayrimenkul devir etti. İlerde dedemden sonra cocukları tapu iptal davası açabilirler mi pay sahibi olurlar mı dava açsalar kazanırlar mı? Cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 18:43

   Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmalısınız. Yoksa mirastan mal kaçırma nedeniyle dava açılabilir.

 • Merva özcan 9 Ocak 2021 16:54

  Evim rahmetli babamın üzerine 14 yıldır ‘şimdi üstüme almaya düşünüyorum ‘ceza çıkarmı

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 17:55

   Veraset ilamı çıkarıp başvurduğunuzda veraset ve intikal vergisi çıkabilir.

 • Umid bastigan 8 Ocak 2021 15:34

  Elbirligi mulkiyeti olan bir arsa 40 yıl önce satis vaadi sözleşmesi ile ortaklardan birine satis vaadi veriliyor.
  Arsanın paylı mülkiyete 2020 senesinde çevriliyor.
  Bu durumda zaman asimi suresi sözleşmenin imzalandığı tarih mi geçerlidir.
  Syg

 • Fatoş Dağasal 8 Ocak 2021 13:01

  Merhabalar, biz toplam 6 kardeşiz 3 kız 3 erkek kardeş olarak, babam ölmeden önce sadece erkek kardeşlerime verdi tüm arsaları bunların bir kısmı Çay ve fındık bahçeleri şeklinde, bu böyleye 2007 de yılında kadastro geçti ama tahmin ediyorum babam kadastro geçmeden mal paylarını erkek kardeşlerimize verdi. Biz üç kardeşe de 1 metre bile yer vermedi, yaklaşık pay edilen dönüm 100 dönüm gibi, şuan tapudan bastırabildiğim kısım sadece babama ait görünen kısımları çıkartabiliyorum ve o da tahmin ediyorum vermeyi unuttuğu yaklaşık 1,5 dönüm tarla. Diğer 3 erkek kardeşimin üzerine görünen babamın devir ya da bağış yaptığı yerleri tapu müdürlüğünden alamıyorum kişisel veriden dolayı veremediklerini söylüyorlar çünkü kadastro süresinin geçtiğini ancak bu bilgiye mahkeme yoluyla alabileceğimi söylüyorlar tapu müdürlüğü,
  Sorum şu; ben bu davayı açmak istesem babamın haksızlık yaptığını ve koz çocuklarına pay vermediğini vs sunabilirimiyim? Ya da hangi yolla ya da hangi dava ile alabilirim ya da alabilirmiyim?

 • Şerife Gündoğdu 5 Ocak 2021 11:45

  Merhaba yaklaşık bi 10 yıl kadar önce eşim birlikte aldığımız evi benden habersiz kardeşinin ikrahıyla onun üstüne geçirdi. Bizi evden çıkarttılar. Evi bir kaç sene kiraya verdiler ve o şimdiye kadarda kendileri oturmaktadır. Tapu geçirmede bir satış söz konusu değil. Kanıtlayabilir miyim ya da evimizi geri alabilir miyim? Nasıl bir yol izlemeliyim?

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 16:37

   Korkutmanın etkisi geçtikten sonra 1 yıl ve her durumda 10 yıllık zamanaşımı süresi var.

 • Mehmet hatun 4 Ocak 2021 22:04

  Babam köy evi ve tarlaları yabancı bir şahısa sattı..Ben de babamin sattığı taşınmazları geri kendi üstüme alırsam diğer kardeşlerim dava açıp hak alırlar mı tesekkur ler

 • Zeynep Bayırlı 4 Ocak 2021 21:33

  Babadan miras kalan gayrimenkulu 4 hissedar satıs ve intikal hakkı ile birine muteahite verirken kolay olsun diye vekalet verdiler. Hissedarlardan birinin eşi kimseye söylemeden birkaç yıl sonra satış yapılmış gibi göstererek almış. Şimdi kentsel dönüşüm sonucu ev yapıldı ve hakkımızı vermeyeceğini söylüyor. Tapu iptal davası açılabilir mi kazanma ihtimali nedir?

 • Furkan Özyurtsel 4 Ocak 2021 15:04

  Öncelikle kolay gelsin,bize böyle bi imkan sundugunuz icin cok tesekkür ederim.
  Emlakci araciligi ile ev alicam fakat satan kisi 70 yasinda,evi aldiktan sonra cocuklari(yasli oldugunu kullanarak)dava acip evi elimden alabilirlermi?
  #Mal sahibiyle hicbir kan bagim yok ve tanimiyorum.
  Cevaplarsaniz cok sevinirim.

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 15:43

   Doktor raporu alırsa sorun olmaz.

 • Ahmet Kaya 4 Ocak 2021 12:52

  Merhabalar. Bakım karşılığı olarak alınan bir tapuda kişi ölünce mirasçıların MURİS MUVAZASI davası açmaları neticesinde Mirasçılar davayı kazandılar , dosya yargıtaya gitti oradan da kazandılar. Ancak mirasçılar tapuyu halen üzerlerine almadılar. ( Yaklaşık 1 sene oldu) Bu durumda ne yapılması gerekiyor. Teşekkürler. İyi çalışmalar

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 15:31

   Karar kesinleştiyse mahkemeden tapuya müzekkere yazılması talep edilmelidir.

 • Mehmet Kaya 4 Ocak 2021 12:25

  Merhaba bundan 13 yıl önce babam kendi rızası ile yıllarca içinde çalıştığım dükkanın tapusunu bana verdi bütün aile akrabalarda biliyor Beş ay önce babam vefat etti üç kardeşiz şuan için aramIn bozuk olduğu kardeşim seni mahkemeye verecem diyor tapu iptali için Ama diğer İki kardeşim benden taraflar mahkeme açılabilirmi açılırsa sonuç ne olur

 • meryem yılmaz 4 Ocak 2021 02:08

  Merhaba biz 2016 senesinde topraktan daire aldık 2017 senesinde tapuyu aldık.2018 yılında mütahit ve inşaat şirketi (ortaklar) inşaat şirketinin 7 daire hakkı olduğunu ve mütahitin vermediği için tapu iptal davası açmış tapumda şerh rehin ittifak yazıyor aralarında davadan ben neden sorumluyum ne yapmam lazım şerhe itiraz etmem gerekir mi mütahit ve inşaat şirketine dolandırıcılıktan dava açmalı mıyım ne yapmam lazım nasıl bir yol izlemeliyim?

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 15:13

   Fesih için dava açtılarsa tapunuzun iptal edilmesi ihtimali yüksek maalesef.

 • Kerem Ocak 3 Ocak 2021 18:52

  merhaba , arkadaşımla ortak olarak aldığımız evin tapusunu il dışında olduğum için onun üzerine yaptık ama şuan reddediyor parayı benim hesımdan havale yaptım tapu iptal davası açıp %50 paylaştırabilirmi?

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 14:43

   Yazılı delil ya da delil başlangıcı olarak kabul edilen mesaj mail vb. bir belge olması gerekiyor.

 • Safi çankal 3 Ocak 2021 17:10

  İyi günler babam vefat etti 4 kardeş birde üvey anne var anne kendine düşen hissini bana verdi şimdi huzur evine gitcem diyo bizle beraber kalmıyo huzur evi emekli maaşını az buluyo bundan tarla istiyo oda şimdi verdiği tarlaları almak için dava aşcaklarmış bana bağış yapmıştı alabilirmi

 • Ömer soykan 3 Ocak 2021 12:11

  Merhaba kardesimden zamanın da arazisini kadastro girmeden sattin aldim. 11 yıldır üzerime tapulu 40 yıldır ekip biciyorum. şimdi çikip gelmiş
  mahkemeye verecem diyor. Abilerimizin önünde araziyi satın almıştım iki abim vefat edince bunu fırsat bilerek yine hak idda ediyor bu durumda hak idda edebilir mi. Teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 16:39

   Açamaz.

 • GÜLER DEMİR 2 Ocak 2021 23:39

  Merhaba
  sadece gayrimenkul alım için verdiğim vekaletle aynı kişi aynı yeri satmıştır.
  yapılması gerekli işlemler nelerdir. Bu işlemi yapan tapu müdürlüğüne usulsüz tapu tescili yaptıkları içinde dava açılabilirmi .

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 16:25

   Vekalette satım yetkisi yoksa dava açabilirsiniz.

 • Ayşe Ece Sarı 2 Ocak 2021 22:35

  Merhaba, Babannemin iki evliliği bulunmaktadır. İlk evliliği olan dedemden iki çocuk sahibi ve diğer eşinden de üç çocuk sahibidir. Dedeme ait olan bir topraktan kadastro geçerken (2007) bu toprak dedemin kardeşine yazılmış ve bunu fark eden evladı toprağı amcam ve babama devretmek istemiştir. Lakin devir esnasında babama fotoğraf gerekli yanında yok diyerek ve birde tarım arazisinin bölüm için metrekaresinin uygun olmadığı söylenerek tapu amcam üzerine yapılmıştır. Bir süre sonra amcam bu tapuyu Babannemin üzerine yapmış(2013) ve hak kaybımiz oluşmuştur. Bu durumda ne yapmamız gerekir?

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 16:21

   Kadastro davası için zamanaşımı süresi geçmiş.

 • Süleyman 2 Ocak 2021 20:33

  Babam2004 yılında arazilerin yüzde 60 bana satış yaparak devretti 2011 yılımdada beraber oturduğu muz evi 2 sahit huzurunda bana ölene kadar bakmak la yükümlü şatışı yaptı bu tapular ilerde mahkeme olursa bozulurmu baba yaşıyor biz iki kardeşiz

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 16:15

   Satış işlemi muvazaalıysa açabilirler.

 • Ahmet sezer 2 Ocak 2021 11:32

  İyi günler amcam yol olarak bilinen yeri arazisine katmış.bu alan benim evimin önünden geçiyor ve burayı kullanamazsınız diyor .bizde mahkemeye verdik yol olduğunu ispatlamak için.yol olduğunu söyleyen bilirkişi ve şahitleri miz var kazanma şansımız varmıdır teşekkürler.

 • Derya Kağanoğlu 2 Ocak 2021 08:03

  Merhaba değerli bir yerde tapusuz arsamız vardı orası çaylıkken dedem bir kısmına amcama ev yapmasına müsade etti ama diğer kardeşlerle bina kuracak ortak kullanmak suretiyle kalanı da yine ikiye paylaştırdı babam ve amcam arasında fakat tapu kadastro geldiğinde binanın olduğu yerle birlikte bütün araziyi ikiye bölmek yerine bina ve arsası hariç kalan bölünmüş kısıma tapu yapıldı ve amcam haksız olarak fazla arazi almış oldu söylediğim yerde trilyonluk turistik arsa olduğu için mağdur olduğumuzu düşünüyorum bunlar ben küçükken oldu babam olaya pek uyanamadı 10 yılı aştı dava açıp kazanmamız mümkünmü

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 15:52

   Süre geçmiş.

 • Recep Güngör 2 Ocak 2021 03:21

  4 yil önce babadan kalma arsalar müsterekti. Amca ogluna Almanyadan genel vekalet gönderdim, diger 9 kardesde vekalet verdiler bugün arsalari topladi tek kendi üzerine, sonrada biz 5 erkek kardes kurra cektik.herkes üzerine aldi arsalari. Benimkisini birini abimin üzerine devretmis , digeride halen kendi üzerine.yanliz 25 dölümlük araziyi en büyük abimin üzerine yaptik,simdi bize hisse vermiyor. Sadece bu 25 dönümlük arazinin tapusunu bozabilirmiyiz.
  Saygilar

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 15:43

   Verdiğiniz talimata aykırı olarak vekalet görevini kullandıysa dava açılabilir.

 • M.kyncu 1 Ocak 2021 21:35

  Evlenmeden babamın tapusunu verdiği evi boşanma davası devam ederken anneme devir yaptım. Bu arada eski eşim ben devir yapmadan bi kaç ay önce eşya davası açtı tapuyu devir edeli 1.5 sene oldu dava devam ediyor. Bi problem olurmu.

 • ahmet candan 1 Ocak 2021 21:05

  merhaba babam hâlâ yaşıyor biz 6 kardeşiz bundan 6 yıl önce babam ayrı ayri yerleri satarak paralerıni diğer kardeşlere dağıttı paralar arsalari alan kişiler tarafından diger kardeşlerin banka hesaplarına yattı banada 1 ev 1 arsa çıplak mülkiyet satışı yaparak verdi birde noterde ayrıca adıma vasiyet yazdı kime ne verdiğini açıkça belirten, şimdi diğer kardeşler tapu iptal davası açabilir mi

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 15:24

   Saklı payları ihlal edilmediyse açamazlar.

 • salim balya 1 Ocak 2021 16:15

  merhabalar annem kızkardeşimin ve benim hisseli olduğum yerde annem kızkardeşime hissesini devretmiş satış göstermişler bu satışa itiraz edeblirmiyim

 • Turan pınarcı 1 Ocak 2021 15:00

  Cevap yazmadınız ?? 1994 tarihinden 1900 mt kare arsa satın aldım tapu 4 kardeş ve 2 halanın üzerineydi ben tamamamı üzerime geçmiş zannederken 11/64 geçmiş kalan 53/64 kardeşlerin birinin üzerine geçmiş 26 yıldır ben kyllanıyorum tamamımını hangi tolla üzerime alabilirim

 • İsmet Coşkun 1 Ocak 2021 01:07

  İyi çalışmalar.Dedem 2020 de vefat etti.1.esi öldü.2.esini 2002 aldı.2014 yılında 2 dükkanı 2.esinden olma torununa birini,diğerini 2.esine ölünceye bakmak şartıyla aynı gün tapularını devretmiş.Tapu iptal davası açabilir miyiz.2 dükkanada. Tşkr ederim

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 14:59

   Ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçerli bir şekilde yapıldı ve uyulduysa ona açamazsınız.

 • salim balya 29 Aralık 2020 21:03

  Merhaba aynı arsana annem kız kardeşim ve ben iştiraklı hisseyiz annem 1 ay önce habersiz kızkardeşime devretmiş hissesini buna itiraz edebilirmiyim

 • Elif Özçelik 29 Aralık 2020 18:06

  Kayınpederim 08/2018 tarihinde kendine ait olan evi eşimin üzerine yaptı Kayınvalideme vekalet vererek .Kayınvalidem boşanma davası açtı 1 sene sonra kayınpederim de evi geri almak için kayınvalideme ve eşime tapu iptal davası açtı. Kendi isteğiyle verdi ama mirastan mal kaçırdığını karşılığında para almadığını iddia ediyor . Sizce tapuyu geri alabilir mi ?

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 17:25

   Dava iyi bir şekilde takip edilirse kazanma ihtimaliniz yüksek.

 • Ahmet Kılıc 28 Aralık 2020 22:02

  Merhaba
  Anneanneme ait olan yerleri (tapusuz) anneannem vefat ettikten sonra dayim koye kadastro gelince kendi uzerine yazdirmis (15 yil once). Annem ve teyzelerim iptal davasi acabilir mi? Süre gecmis midir? Tesekkurler

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 14:14

   Süre geçmiş maalesef.

 • LALE MANSUR 28 Aralık 2020 16:41

  DEDEM MALLLARININ BİR KISMINI KENDİSİNİNDE ORTAK OLDUĞU AMA SONRADAN ORTAKLIKTAN AYRILDIĞI ANONİM ŞİRKETİNE DEVRİNİ YAPMIŞ.VEFAT ETTİ BU DURUMDA KIZ ÇOCUKLARI ANINİM ŞİRKETE DEVROLAN MALLARLA İGİLİ DAVA AÇABİLİRLER Mİ. AÇAR İSELER KAZANMA İHTİMALLERİ YÜZDE KAÇTIR

 • Celal ALKAN 28 Aralık 2020 16:24

  Merhaba. Babam 2017 yılında vefat etti. 2003 yılında bir daireyi benim üzerime ölünceye kadar bakma akdi ile tapuda devretti. Geriye 5 adet gayrimenkul kaldı. Bu gayrimenkuller veraset ilamı yapılarak tüm kardeşlere ve anneme hisse olarak bölündü. Henüz bir paylaşım yapmadık. Toplam beş kardeşiz. Babamın benim üzerime vermiş olduğu daire mahkeme tarafından mirastan mal kaçırma olarak kabul edilip bozulur mu?. teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 13:24

   Sözleşmenin geçerlilik unsurları tamamsa tapu iptal edilmez. Diğerleri gibi veraset ilamı doğrultusunda paylaştırılmaz.

 • Meral akdeniz 28 Aralık 2020 16:06

  Merhaba2 eşimle evlendikten sonra Ankara’da ev aldık kredi borcu bitince tapu benim üzerime geçti fakat evin yarı bedeli benim birikimle karşılandı kredi işin içine girince ister istemez tapu eşimin üstüne oldu 4 sene önce eşimi kaybettim şimdi çocukl
  ı bana dava açtı tapu iptal davası ben bu davayı kaybetmemek için nasıl bı yol izleyebilirim ayrıca eşim sağlığında ona bir daire parası ve arsa verdi

 • Sezgin yavuz 28 Aralık 2020 16:05

  Mrb eşimle boşandık ve ortak tapu ike alinmiş bir daire var bunun iptali için ne yapabilirim cvbiniz icin tesekkur ederim

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 13:17

   Tapu iptali için bir hukuka aykırılık olması gerekir.

 • Gülay uzun 28 Aralık 2020 11:42

  Merhabalar benim kardeşimin borcu vardı oturacak ev olsun diye hisselerimizi enişteme devrettik sonrada hisseli tapularımızı vermiyor herhangi bi banka para geçişinde olmadı şuna mahkemelik benim Çek borcumdan dolayı mahkemede mal kaçırmk için tapuyu verdik dicez tapu geri döner mi mi

 • Orhan kozan 28 Aralık 2020 00:27

  Merhaba. Annem 2010 yılında mefat etti.
  Babam tekrar evlenmek istedi.
  Fakat tapulu arazilerini ve arsasını abimin boşandığı eşine yani eski gelinine devretti.
  2014 yılında.
  Babam şimdi hayatta ve tabuları istiyor.
  Eski yengem vermiyor
  Ne yapılabilir.
  Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 19:04

   Mesaj vb. yazılı delil yoksa zor görünüyor.

 • Kadriye Tekinay 27 Aralık 2020 21:46

  Merhabalar dedem 87 yılında kendi evinin yanında elinde tuttuğu arsayı bedelli olarak babama ve anneme vermiş fakat sözleşme ve tapu yok, 95 ve 2007 yılında kadastro geçmiş ve evlerin arasında yol geçmiş parseller ayrılmış. Dedem 2005 yılında vefat ediyor. Kadastro ve belediye kayıtlarında arsa annemin adına, fakat kardeşleri bir ay önce orası bize aittir ablamız kendi adına tescil etmiştir bilmiyorduk demiş yarısı tapulu yarısı da milli emlak ödemeleri devam eden taşınmaza tapu iptal ve tescil davası açmışlar. Kadastro kayıtları bizde mevcut ve yerin bize ait olduğuna mahalleli şahit. Bu dava nasıl sonuçlanır

 • Mustafa Yılmaz 27 Aralık 2020 16:22

  Merhaba;
  Babamın halasının sağlık problemleri olması nedeniyle 2 senedir annem kendisine bakıyordu ve kendisi de 1 evin tapusunu “Ölünceye kadar bakım akdi ” ile annemin üzerine yaptı. Kendisi vefat etti ve biz bu evi satmak istiyoruz. Normalde kendisinin yasal mirasçıları var ancak hayattayken evi anneme vermek istediğini hep söylüyordu. Mirasçıların dava açması durumunda kazanma ihtimali nedir ?

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 18:28

   Geçerlilik şartlarını taşıyorsa sözleşme sizin kazanma ihtimaliniz yüksek.

 • Kaan 27 Aralık 2020 13:24

  Hisseli konut imarlı bir arsa satın aldım rais bedelinde değerinde gösterdim diğer hissadarlar in satisı iptal etmek için bir süre varmı mahkeme benim gösterdiğim rais bedeli ödemeleri şartıyla arsayı hissedarlar verebilirmi

 • Talip ÇELEBİ 26 Aralık 2020 19:15

  Köyümüze tapu-kadastro gelmiş tapusu babamın adına olan bahçemizi amcasının oğlu bilerek veya bilmeyerek kendi adına yazdırmış.Hem babam hem de amcasının oğlu 2010 yılında vefat ettiler. Bu yıl (2020) bahsi geçen bahçeden yol (karayolu) geçti. Buna bağlı olarak Karayolları bahçeyi istimlak edip kamulaştırınca olayın (yanlışlığın) farkına vardık.Yani tapusu babama ait olan bahçe kadastro tespitinden sonra babamın amcasının oğlunun adına yazılmış. Yaklaşık 30 yıldır bu şekildeymiş. Babamın bu usulsüzlükten haberi yokmuş ve 2010 yılında da vefat etti.Bizim de haberimiz yeni oldu. Mirasçıları olarak dava açabilir miyiz? Zaman aşımı sorunu var mı? Kısacası kanunen ve ya hukuken ne yapabiliriz?

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 17:42

   10 yıllık süre geçmiş.

 • Mehmet kurter 26 Aralık 2020 19:04

  Hocam 40 yıldır kullandığımız tarla ormana tescil edildi bunu ile ilgili babam tanıdık avukata gitmiş. babam okur yazar değil benden bu dosya için babam 1600+2500+3100+4000 tk almıştı. Babam vefat edince avukata uğradım benden 4000 TL istedi bu dosya bu kadar ücretlendirilir mi ne olur yardımcı olun

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 17:40

   Mahkeme masraflarıdır çoğu.

 • Furkan gözlü 26 Aralık 2020 00:47

  Merhabalar. Amcam 7 sene önce dedemin olan bir arsayı tapuya diğer amcamla gidip (dedem diğer amcama vekaletname vermişti) arsanın değerine yakın bir miktar göstererek satış gerçekleştirmiş. Bu satış ücretini amcam deden vekaletnameli olan diğer amcama atıyor, amcam da gidip dedeme bankadan atıyor hepsinin dekontları ve tapu belgeleri var. Biz dava açsak bu davayı kazanabilir miyiz?

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 16:39

   Para en son dedenin hesabında kaldıysa kaybetme ihtimaliniz var.

 • Osman AYDOĞDU 25 Aralık 2020 02:52

  İyi çalışmalar. Yaklaşık olarak 2013 yılında dedem yazlığını belirli nedenlerden dolayı kayınçosunun arkadaşına devretti. Dedemin babam dahil 3 çocuğu var. Dolayısla bu taşınmazın sadece bizden habersiz tek bir kişiye devredilme tehlikesi var. Tapu tescil iptali davası açma durumu var mı ? (Ayrıca aynı yıl içinde arabasını ve teknesini başka bir kişiye devretmişti. O kişide vefat ettiği yıldan 1 ay sonra tek bir kişiye yani Halama devretti. Halam da Bizden habersiz sattı.)

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 19:43

   Gayrimenkulde halanıza geçtiyse dava açabilirsiniz.

 • Mustafa ak 25 Aralık 2020 01:23

  80 metre olan arsa tapu ev 8 kişiye bölündü herkesin 10 metre yeri var ben 5kisiden bu yeri aldım 30 metre yer kaldı bu durumda satış vs ne yapabilir karşı taraf

 • Mustafa ak 25 Aralık 2020 01:18

  Merhaba iyi günler bizim 150 metre arsa tapu olan evimiz var bu evin yarısı amcamın yarısı bizim. Dedemin ilk karsindan olan çocukları dava açtı mirastan mal kaçırma diye ama ev dedemin üzerine hiç geçmedi . Amcam hayatta iken babannem den yeri aldı biz de öldükten sonra aldık ama dedeme de miras kaldığı için yerin bir kısmını dedem den almış olduk bu durumda dedemden aldığımız kısım ne olur

 • Ertuğrul Sağlam 24 Aralık 2020 01:54

  2014 yılında müteahhit ile yapılan satış vaadi sözleşmesi ve sonrasında banka kredisi ile tapumuzu aldık.. Ancak proje tamamlanmadığı için asıl sahibi olan toprak sahiplerince tapu iptali davası açılmış ve tarafımıza tebliğ edilmiştir.. Bahse konu olan süreçte yasal süreçte itirazda bulunmadik.. (bu kişilerle yapılan sözlü anlaşma, pandemi vs sebebiyle). sorum şu;
  Tapu iptali olursa konut kredisi ne olacak?
  Karar sonrası sebepsiz zenginleşme davası halen açılabilir mi? ( Pandemi vs durumlar sebebiyle yasal sürenin geçmesi)

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 18:51

   Müteahhite karşı dava açabilirsiniz.

 • Erhan BOSTANCI 23 Aralık 2020 18:37

  Merhaba
  8 ay önce dayım vefat etti kendileri 4 kardeş dayım tek erkekti
  Vakti zamanında dedem malları kaçırmak için başka birine satış yapmış fakat bir süre sonra taşınmazlar tekrar dayımın üzerine geçmiş.
  Dayım hayattayken 3 ablasına bazı evraklar imzalatıp 95000 lira ödeme yapmış. Sattığı taşınmazlar milyon değerin de
  Tapu iptal davası açılma durumunda mirasçı olabilirler mi?

 • SAMİ 23 Aralık 2020 09:54

  Yaklaşık olarak dayımdan 2 yıl önce bankadan kredi kullanarak ev aldım ve hala kredi borçlarını ödemekteyim.Dayım daha sonra iflas ettiği için dayımdan alacaklı banka avukatı bunu akrabaya mal kaçırmak gibi bir sebeple bizi arayarak sorguluyor.Ancak ben o evi gerçekten aldım ve kredisini ödüyorum.Kredi çekip aldığım parayı elden verdim sanırım.Burada bir hukuksuzluk var mıdır?

 • VOLKAN 23 Aralık 2020 09:50

  Merhaba ;

  Eğer sorun olmaz ise bir sorum var.’’ İcra ve İflas Kanunu’nun 82/12 maddesinde borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği açık bir şekilde belirtilmiştir.’’ Maddesi ile ilgili olarak

  Bundan yaklaşık 2 yıl önce babam ve annem evini ipotek ettirip dayıma borcu için yardım etmiştir.Dayım borcunu ödeyemeyince banka haczetti borc karşiliginda.Ev villa idi ve ailemin tek eviydi.Babamin gelir olarak sadece emeklisi var.Başka evi yok ve dolayısıyla şuan kirada oturuyor.Villa 350.000 dolar değerindeydi.Dolayısıyla sormak istediğim yazınıza göre bankanın aileme oturacağı kadar bir ev parasını vermesi gerekiyordu.Ama tabi bizim bundan haberimiz yoktu.Aradan 2 yıl geçti.Bu durum ile ilgili bir zaman aşımı var mı? Şu an yapılacak bir şey var mı?

  Saygılarımla;

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 18:11

   Villa haline münasip ev sayılamayacağından yapacak bir şey yok.

 • Musa Çakmaz 22 Aralık 2020 21:56

  merhaba. Babam 1993 yılında varislerin bir kısmından satış vaadi sözleşmesiyle bir arsa almış. Arsa sahibi 1973 yılında vefat etmiş. Babamda 199i de vefat etti. Satış vaadi sözleşmesi noterde yapılmış fakat tapuya işlenmemiş. Babam buranın üzerine ev yapmış ve aldığı tarihten beri kullanıyoruz. Varisler çok fazla ve bir kısmı yurt dışında. Biz bu arsanın tapusunu nasıl üzerimize alabiliriz. Tapu iptal ve tescil davası mı açmak gerekir. Cevap verirseniz sevinirim.

 • murat taş 22 Aralık 2020 14:12

  iyi günler. 2014 yılında annemin üzerien olan ama benim aldığım evim benim üzerime geçti normal satış yoluyla tapu masraflarını ödeyip aldım. Şimdi annem dava açtı zorla aldı elimden diye geri alabilir mi .

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 18:00

   Delil durumuna göre değişir.

 • Güler usta 22 Aralık 2020 12:11

  Merhaba babamı bakımı için yanıma aldım vesayet davası açtım babam kardeşime tarla tapusunu vermiş ne zaman verdiğini bilmiyorum kardeşim tarlayı sattı iptal ettirebilirmiyim teşekkürler

 • Adem ilkay 22 Aralık 2020 03:23

  Hatalı kadastro tespiti ile ilgili açılacak tapu tescil davasında zamanaşımı kadastronun yapıldığı tarihten mi yoksa tapunun verildiği (yada kayda geçtiği) tarihten itibaren mi işleyecektir?

  Saygılarımla.

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 15:36

   Kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren başlar.

 • samet yıldızhan 22 Aralık 2020 01:58

  merhabalar. 1947 yılından 7.3 dönümlük tapu var. 1993 yılında kadastro geçmiş ve tarlanın bi kısmını hazineye yazmış. bizim tapu 5.7 olarak yeniden düzenlenmiş. eski tapuyla dava açabilir miyiz. ilgilenirseniz sevinirim.

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 15:28

   Tapulu yerin hazine adına kaydedilmesi zor. Kamulaştırma bedeli ödenmeden böyle bir ey yapıldıysa dava açabilirsiniz.

 • Osman uysal 20 Aralık 2020 19:04

  Merhaba 20 yıl önce babanem kendş uzerine olan tarlayı babamın üzerine vermiş babam 2017 yılında vefaat etti Yer babamdan bize miras gecti babamın kardeşleri Muris muvazaası davası acmışlar tapu bozulurmu

 • Zafer özdemir 20 Aralık 2020 15:16

  Merheba. 2013 yılında köyümüze giren kadastro tarlalarımızı ölmüş dedelerimizin üzerine yazdı. Şu an bir veraset ilamında 60 tane varisçi gözükmekte. Ayrıca tarafıma ait bazı tarlaları başkadının üzerine yazdılar. Dilekçe ile itiraz etmeme rağmen reddedildi. Bu karmaşık durum nasıl düzelecek. Yoksa düzelmez mi?

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 13:32

   Kadastro Mahkemesi’nde dava açmanız gerekir.

 • Turan pınarcı 20 Aralık 2020 01:45

  1994 yılında 1900 mt kare arsa aldım arsa babaları öldüğünden torunundsn aldım arsa 2 hala ve 4 yeğenin üzerindeydi tapuda ben hepsini aldım zannederken 12/64 üzerime geçmiş diğer 52/64 yeğene geçmiş 2 hsla öldü 4 yeğen sağ 26 yıldır ben kullanıyorum arsayı şu an hangi yolu izlemeliyim tapuyu komple nasıl üzerime alırım

 • Seyfi uysal 19 Aralık 2020 09:47

  Merhaba! Biz 4kız 1 erkek annem 20 yıl önce 6 dönüm yeri vardı onu erkek kardeşime verdi yada sattı orasını bilmiyorum şuanda tapı iptal davası açsak kazana bilirmiyiz zaman aşımına uğramışmıdır açaba teşekkürler

 • Mehmet zivin 18 Aralık 2020 22:06

  Babamdan kalan ev kentsel dönüşüme girdi. Belediye ile anlaşmaya giderken kardeşim ve ben haklarımızı anneme devrettik. Şimdi evlilik sürecinde olduğum için annemden ve kardeşimden evdeki hakkımı istedim. Ama onlar hakkın yok git mahkemeye ver nasıl olsa ev annemin üstünde bişey yapamazsın dediler. Yapabileceğim bişey var mı

  • Besler Hukuk 25 Aralık 2020 16:23

   Tekrar geri vereceklerine dair taahhütleri varsa mesaj vb. dava açılabilir.

 • Hasan Deniz 18 Aralık 2020 20:09

  İyi çalışmalar. 14 yil önce kadastro yapilan tarlamiza yol bırakmışlar babam haritadan anlamaz sozel beyanla senin tarlanda sorun yok denildigi icin fark etmemiş. Ben tarlaların tapusuna parsel sorgulamadan bakarken yol bırakılmış olduğunu fark ettim. Dedemlerden miras yüzyıldır bizim. Kadastro memuru yan tarafa yol birakacakkrn bizim tarlaya birakmis. Bilirkişilerin hepside buna şahitlik ediyor. 6 yil daha kullanıp biz 20 yıldır kullaniyoruz bizim deyip devletten alacak miyiz? Yoksa tapu iptal davasi mi acmaliyiz

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 17:21

   Yol olarak ayrılan kısma olağanüstü zamanaşımı nedeniyle dava açılamaz.

 • AHMET SEYHAN 16 Aralık 2020 15:20

  TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TAPUNUN TARAFIMA TESCİLİNE KARAR VERİLDİ.Fakat tapu üzerinde eski sahibin borçlarından dolayı haciz var. Bu durumda ne yapmalıyım.Tapuyu borçlatı ile birlikte almak istemiyorum.Mahkemeden ek karar çıkartılabilinir mi.Dava mı açmak gerekir

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 14:13

   Yeni bir dava açmanız gerekir.

 • Hasan Uzun 16 Aralık 2020 10:50

  Merhaba iyi günler. Annemin nüfusta ismi çıkmamış dayı tarafım üç kardeşe yeri tapulamış kadastro geçeli on yıl olmuş dava açabilir miyim?

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 13:27

   Süre geçmiş maalesef.

 • Mehmet talip 15 Aralık 2020 19:17

  Merhabalar.
  Babamın üstüne olan tapular hep birlikte ailecek aldık babamin pek bir katkısı olmadı. Şimdi babam tüm mallar benim deyip bizden ayrıldı başka bir kadinla birlikte üzerine olan tapular iptal etme şansımız var mı ?

  • Besler Hukuk 22 Aralık 2020 19:03

   Yazılı delil yoksa zor görünüyor.

 • Hamit Okutan 15 Aralık 2020 10:59

  Merhaba
  Yıllar önce dedemden babama kalan tarlaya kadastro gelmiş farklı birileri kendi üzerlerine tapu almış. Daha sonra babam gidip tapuyu kendi üzerine almış. Fakat bu işlem sırasında akrabamız ve tarla komşusu olan kişiyle ortak 1/2 hisseli çıkartmışlar tapuyu. Diğer kişinin mevcuttaki tarlasının küçük olmasından dolayı tapu dairesinde ona ayrı çıkmamış. Tapu çalışanlarının akrabasının sınırınız belli zaten ortak yazalım tapunuzu demiş. Babamda kabul etmiş ama ortaklığın 1/2 oranında olduğunu düşünememiş. Diğer kişi vefat ettiği için mirasçılarıyla konuştuk biri dışında hepsi olayı kabul ediyor ve imza vermeye razılar. Tapu iptal davası açabilir miyiz? Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 22 Aralık 2020 18:29

   Kabul etmeyen kişinin hissesini satın almayı deneyin. Dava açacak bir hukuka aykırılık yok.

 • Doruk Demir 14 Aralık 2020 09:34

  Merhaba 2008 yılında banka kredisi kullanarak bir daire aldım.(kat irtifaklı)..3 yıl oturdum. Başka bir şahsa sattım.oda banka kredisi kullanarak aldı.2011 yılında karşı komşum sattığım adama el atmanın önlenmesi davası açmış ve adamı evden çıkartmış.(Çünkü katta fiziken 2 daire var 3 tapu mevcutmuş.ikisi karşı komşumda birisi sattığım kişide.Bizim tapu fiziken var olan her iki dareninde 1/3 lük kısmını içeriyor.yani bizim tapu diğer iki daireye paylaştırılmış.mütehait projeye uymamış.3 daire yapacağına 2 tane büyük daire yapmış).Sattığım kişi ayıplı konut nedeniyle 2011 yılında satın almaya dayalı tapu iptal ve tescil davası açtı şimdi dava kesinleşti.ödediği parayı faizi ile geri ödedim tapu benim üzerime tescil oldu.3 SORUM OLACAK DESTEĞİNİZ ÇOK ÖNEMLİ BENİM İÇİN
  1-Orada her iki dairede oturan şahsa ne gibi dava açabilirim.
  2-geriye dönük kira ecrimisil 5 yıllık isteyebilirmiyim(5 yıl önce ihbara bağlı kalmaksızın)
  3-projeye uygun hale getme davası açarsam 2004 yapımı bir binanın katı için böyle bir karar çıkar mı.?
  şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

 • Görkem Ayvaz 13 Aralık 2020 20:37

  Merhaba!
  Dedemin 1970 de kendisine ait bir araziyi bir başkasına noter yolu ile satış vaadi sözleşmesi ile vermiş olduğuna dair bir kağıt var ortada ama aradan 50 yıl geçmiş biz tapuya giderek gerekli masrafları ödeyerek o araziyinin tapusunu e devlette de görüldüğü gibi anneme kalan miras olduğu için tapu çıkarttık orada bunlunan şahıslar ise başta bahsettiğim noterden satış vaadi sözleşmesi sunarak tapu iptal davası açmışlar bu konu ile ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz
  Teşekkürler

 • Hsynksm 12 Aralık 2020 23:07

  Merhabalar kolay gelsin biz bu ev satisi verdik kişiden senet aldık senete zarar verdi senet imzayerinde zarar var avukat deli olarak dosyaya koydu ismi imzası bellikamera kayıtları var zarar verdiğinin tapu iptal davası acildi tedbbir konuldu beyandegeri 26291 beldiyedeki memur bunun biraz üstü olmalı tapuharç aynı rakam olursa olmaz dedi 26500yaptik TClerimizi yazıp imzaladik kagida beyan değeri 26500diye ben yazdim bundan birşey cikarmi bu kağıt onda kişi kötü niyetli teşekkür ederim kolay gelsin

  • Besler Hukuk 19 Aralık 2020 13:36

   Avukatınız en doğru bilgiyi verecektir.

 • Ali çelebi 12 Aralık 2020 23:04

  Merhaba 2b den üzerime milli emlak kaydı olan ve üzerindeki 14 nâr ağacı kendiliğinden cıkmıştırdiye rapor veren ziraat mühendisi sayesinde beni tarlanın kullananı değildir uydurmasıyla sonradan gelen şahıs benim 2b tarlamı kendine tapulardı ben ne yapabilirim tş.

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 19:25

   Zilyetliğinin sizde olduğuna dair delilleriniz varsa tapu iptal davası açabilirsiniz.

 • Erdal bayram 12 Aralık 2020 21:25

  Benim babamın Hazine arazisi vardı ve amcamlar icar karşılığı burayı kullanıyorlardı uzun senelerdir ve devlet tapu çıkarttı buraya ve parasını ödeyip kendi üzerlerine aldılar bu tapuyu bozmak istiyoruz mümkün müdür

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 19:02

   Zilyetlik şerhi var mıydı ona bakmak lazım.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  6 Aralık 2019   İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza...
 • MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
  MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
  26 Kasım 2020   Malulen emeklilik şartları her geçen gün zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle sıklıkla merak edilmeye başlanmıştır. Zira iş kazası geçiren veya başka bir nedenle malul olan...
 • MOBBİNG NEDİR?
  MOBBİNG NEDİR?
  11 Kasım 2019   Mobbing nedir sorusu müvekkillerimizden en çok duyduğumuz sorulardan biridir. Hepimiz bu kavramı çokça duymuşuzdur. Birçoğumuz da çalıştığımız iş yerlerinde mobbinge maruz kalmışızdır. Peki ama...
 • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK
  SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK
  24 Aralık 2019   İş kazası sayıları günümüzde oldukça artmıştır. İş kazası geçirdikten sonra çoğu kimse ne yapacağını tam olarak bilememektedir. Bu makalemizde iş kazası sonucu Sosyal Güvenlik...
 • İŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?
  İŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?
  11 Mayıs 2023 İşçi çalışma saatleri, işçilerin haklarını korumak adına İş Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Her çalışan ne kadar süre ile çalıştırılması gerektiğini haklarını koruyabilmek için bilmelidir. Bu yazımızda...