0216 387 0 388

VERASET İLAMI NEDİR?

Veraset Nedir?

 

Her insan yaşamı boyunca taşınır veya taşınmaz mallara sahip olur. Vefat ettikten sonra ise mal varlığı mirasçılarına geçer.  Mirasçılar farklı oranlarda miras üzerinde hak sahibidirler. Bu nedenle miras payının ne kadar olduğunun ispatı için veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması gerekir. Vasiyetname, evlatlıktan red vb. ölüme bağlı tasarruflar yapılmadıysa, mirasçılık belgesinde isim ve payları yazan kişiler miras üzerinde hak sahibi olurlar. Mirasçılık belgesi ile ilgili sorularınızı sayfanın en altından büromuza iletebilirsiniz.

Veraset Nedir?

Bir kimsenin ölümü üzerine mevcut mal varlığının kanuni mirasçılarına intikal etmesine veraset denir.  Miras bırakan kişiye muris, mirasçılarına varis, ikisi arasındaki münasebete de veraset denilmektedir. Ölümle murisin malları, bir bütün olarak doğrudan doğruya mirasçılara intikal eder. Sonuç olarak veraset bir servetin el değiştirmesi anlamına gelmektedir.

Veraset İlamı Nedir?

Mirasçıların talebi üzerine yetkili merci tarafından verilen ve mirasçılık sıfatının ispat edilmesine ve bu sıfatla tereke üzerinde tasarrufta bulunulmasına yarayan bir belgedir. Mirasçılık belgesi mahkemeden talep edildiyse verilen karar, taraflar için kesin hüküm oluşturacağından ilam niteliğindedir. Mahkeme tarafından düzenlenen bu belgeye veraset ilamı denilmektedir.

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras bırakanın mirasçılarının kim olduğunu ve kanuni miras paylarını gösteren belgedir. Uygulamada genellikle veraset ilamı ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Mirasçılık belgesinin üç yolla alınması mümkündür. Birinci yol sulh hukuk mahkemelerinde çıkartılmasıdır. Miras bırakanın ölmeden önceki son ikametgah adresinde bulunan sulh hukuk mahkemesine dilekçe ile başvurulur. İkinci yol ise noterde çıkartılmasıdır. Herhangi bir mirasçı tarafından notere başvuru yapılır, noter tarafından nüfus kayıt örnekleri de incelenerek çıkartılır. Üçüncü yol ise e-devlet sistemi üzerinden çıkartılmasıdır. 2018 yılı itibariyle başlayan uygulama ile birlikte 1990 yılı sonrası ölen kişilerin T.C. Kimlik Numarası girilerek mirasçılık belgesi çıkartılabilmektedir.

Miras Kalan Malların İntikali İçin Ne Yapmalıyım?

Mirasçılık belgesini almanız miras kalan malların intikal işlemini yapmanız için yeterli değildir. Gayrimenkuller için öncelikle belediyeden rayiç bedel belgesi almanız gerekmektedir. Buna ilaveten konut ve iş yerleri için zorunlu deprem sigortası yaptırmanız gerekir. Bankada bulunan hesaplardaki paraların aktarılması, hayat sigortası ödemelerinin alınması, araç ve gayrimenkullerinin intikallerinin yapılması için veraset ve intikal vergisi ödenmelidir. Vergi dairesine bu vergiyi ödedikten sonra alacağınız borcunuz olmadığına dair belge ile banka ya da tapuda intikal işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Mirasçılık belgesini noterden almak için taraflarca getirilmesi gereken belgeler şunlardır:

 • Mirasçının kimlik belgesi
 • Murisin ölüm belgesi
 • Mirasçılık belgesi istemini içeren dilekçe gereklidir.

Adliyeden mirasçılık belgesi almak için ise mahkemeye hitaben yazılmış bir dilekçeyle adliyeye gidilmesi harç ve masraflar ödendikten sonra dilekçenin tevzi bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

İntikal İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Mirasın intikali için taraflarca getirilmesi gereken evraklar şunlardır;

 • Mirasçıların kimlik belgesi
 • Fotoğraf
 • Mirasçılık belgesi
 • Terekede taşınmaz varsa taşınmaza ilişkin tapu senetleri ve DASK poliçesi
 • Belediyeden alınan rayiç bedel yazısı
 • Vergi dairesinden alınan veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair belge
 • Terekede taşınır varsa trafik tescil belgesi vs. banka cüzdanı gibi belgelerin taraflarca getirilmesi gerekmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir şekilde ivazsız  olarak bir şahıstan diğer bir şahsa intikali, veraset ve intikal vergisine tabidir. İntikal işlemini yapacağınız gayrimenkul 2021 yılında 334.534 TL’lik istisna tutarının altındaysa 50 TL civarında maktu bir vergi ödemeniz gerekir. Bu tutarı aşıyorsa gayrimenkulün değeri üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda veraset ve intikal vergisi ödenir.

veraset vergisi 2021

Noterden Veraset İlamı Ücreti Ne Kadar?

Mirasçılık belgesinin noterde düzenlenmesi halinde 2021 yılında ödenmesi gereken ücret 136 Türk Lirasıdır. İki nüsha talep edilmesi halinde 156 Türk Lirasıdır.

Adliyeden Veraset İlamı Ücreti Ne Kadar?

veraset ilamı ücreti

Adliyeden veraset ilamı almak için 2021 yılından 250 TL ücret ödemeniz gerekir. Ancak işlemler tamamlandıktan sonra artan gider avansı talep halinde iade edilmektedir.

Ölümden Sonra Veraset İlamı Süresi Var Mıdır?

Veraset ilamı çıkarmak herhangi bir süreye bağlı değildir. Mirasçılar intikal işlemlerini yapacakları zaman mirasçılık belgesi çıkarabilirler. Veraset durumunda bir değişiklik olmadığı hallerde veya mirasçılık belgesine itiraz edilmediği müddetçe mirasçılık belgesi geçerliliğini korur.

Veraset İlamı Kaç Günde Çıkar?

Sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılması halinde yaklaşık 1 haftada çıkarılmaktadır. Notere başvuru halinde ise mirasçılık belgesi aynı gün içerisinde çıkarılır.

Veraset Davası Nedir?

Miras hukuku oldukça geniş kapsama sahiptir. Bu sebeple açılacak miras davalarında davaya konu olan uyuşmazlıkların sebeplerine göre farklı türde miras davaları açılmaktadır. Bu farklı türdeki miras davalarından biri de veraset belgesinin iptali davasıdır. Miras bırakanın ölümü sonrası veraset belgesinde yer almayan mirasçılar, veraset belgesinin iptali davasını açabilmektedirler. Veraset belgesinin iptali davası Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

Noterden Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Notere mirasçılık belgesi için giden kişinin nüfus kaydından vefat eden kişiye mirasçı olduğu anlaşılıyorsa, başvuru sahibine mirasçılık belgesi verilir. Üst soyun yurt dışından gelmesi, nüfus kayıtlarında eksiklik vb. durumlar varsa mahkemeye başvurmanız gerektiği söylenebilir. Bu durumda mirasçılık belgesi için sulh hukuk mahkemesine dilekçe ile başvurmanız gerekir.

E-Devlet Veraset İlamı Alma

E-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına veraset ilamı sorgulama yazmanız gerekir. Karşınıza çıkacak ekrana gerekli bilgileri yazıp mirasçılık belgesi çıkarabilirsiniz.

Veraset İlamı Yetkili Mahkeme Neresidir?

Mirasçılık belgesi almak için miras bırakanın vefatından önceki son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine başvurmanız gerekir.

Ölen Kişinin Malı Yoksa Veraset İlamı Çıkarmalı Mıyım?

Ölen kişinin intikali gereken bir malı söz konusu değilse mirasçılık belgesi çıkarmanıza gerek yoktur. Miras bırakanın mal varlığı olmadığı halde borçları varsa vefat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde reddi miras yoluna başvurmanız gerekir.

Veraset İlamı Örneği

Veraset nedir

Mahkemeden alınan mirasçılık belgesi örneği bu şekildedir. Hüküm kısmında mirasçılar ve payları açıkça gösterilmektedir.

Mirasçıların tamamını ve pay oranlarını göstermesi sebebiyle veraset ilamı çıkarılması gerekir. Bu belge ile birlikte mirasçılar paylarını öğrenir ve o oranda miras paylaşımı gerçekleştirilmeye çalışılır. Miras hukuku avukatlık hizmetimiz ile ilgili detaylı bilgiye Miras Avukatı sayfasından ulaşabilirsiniz. Veraset işlemleri ve miras ile ilgili sorularınızı aşağıdan iletebilirsiniz.

4.5/5 - (11 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

62 Soru

 • İslam koca 19 Eylül 2023 15:26

  Daha önce veraset ilanı çıktı ama kayıp şimdi ise soyisim yannis yazılmış bir parsel var ama tekrar veraset ilanı istemişler ve şuan tekrar parsel yapılıyormuş baba adı doğru anne adı doğru ne yapmamız gerek TSK.

  • Besler Hukuk 20 Eylül 2023 10:09

   Daha önce çıkarılmış veraset ilamını e-devletten çıkarabilirsiniz. Tapu kayıtlarında hata varsa tapu kaydının düzeltilmesi davası açabilirsiniz.

 • Necati intepe 5 Ekim 2022 21:01

  1990 babam vefat etti ben aslı hukuk mahkemesinden veraset ilanı aldım ama intikal yaptirmadim babamın tcsi yok e devletinde görünmüyormuş beş kardeşiz ben kendi payımı ayırabiliriz

 • Sema sert 22 Eylül 2022 14:32

  İyi günler 2011 yılında annem vefat etti ve babam bir veraset belgesi çıkartmış idi, 2020 yılında babamıda kaybettim babam için veraset belgesini çıkarttım fakat annem adına çıkarılan veraset belgesini bulamıyorum,ve annemin annesinden kalan mal varlığı var tek çocuğum başka bir mirasçı yok yeniden annem için veraset belgesi çıkarabilirmiyim

  • Besler Hukuk 6 Ekim 2022 18:12

   Evet notere giderek tekrar veraset ilamı çıkarabilirsiniz.

 • Tuğba sayım 27 Nisan 2022 10:27

  İyi günler dedem vefat etti üzerine kayıtlı 1 tane evi, var mirasçı olarak çıkıyoruz yanlız amcam bizden veraset ilamı ve intikal vergisi beyannamesi adı altında imza aldı sorum şu amcam bu imza ile biz tapuya gidip nufus cüzdanımız olmadan tapu bizi şahsen görmeden sözlü beyanımozo almadan işlem yapar mı bir de bedelsiz devir yaptığımızı söylüyor o, attığımız imza ile biz tapuya gidip imza atmadan sözlü beyanda bulunmadan payımı devri gerçekleşir mi

  • Besler Hukuk 27 Nisan 2022 14:03

   Sadece vergi beyannamesine imza attıysanız bir şey olmaz.

 • Orhan demir 21 Nisan 2022 16:58

  Verasetle birlikte mirascikik hakkimi diger mirascikara akrmtarabikirmiyim

 • hayrullah akkaya 20 Nisan 2022 15:28

  selamlar iyi çalışmalar vasi olarak ( 5 ) kardeş ve ( 1 ) anne. sorum şu dört kardeş onaylıyor bir kardeş onaylamıyor veraset ilamını çıkartmayı .geriye kalan 4 kardeş ve anne işlemi başlatsak veraset ilamını çıkara bilirmiyiz tşkrlr

  • Besler Hukuk 20 Nisan 2022 16:14

   Tek bir kişinin başvurusuyla dahi veraset ilamı çıkarılabilir.

 • Emine Kıymaz 8 Nisan 2022 00:10

  Üstüne mal varlığı olmayan biri ölünce mirasçılık belgesi çıkar mı? O belge varsa üstüne mal var demek mi?

  • Besler Hukuk 8 Nisan 2022 12:14

   Mirasçılık belgesi üzerine mal varlığı olduğu anlamına gelmez.

 • Baran Kaya 6 Nisan 2022 22:42

  Merhaba annemin üzerine kayıtlı 1 ev var .4 kardeşiz ben annemin kalacak olan evden miras hakkımı istemiyorum .annem yaşıyor vefat etmemiş. Ne yapmam gerekeriyor.tesekkur ederim

 • Oya Mert 30 Mart 2022 20:52

  Babam vefat etti noterden veraset ilami gözüküyor e devlet üzerinden bakıldığında tekrar dan mahkemeye vurup veraset ilami açılması gerekiyor mu üzerinde bir ev vardi onun vergisini ödemek icin tekrar başvurmamız gerekir mi

  • Besler Hukuk 31 Mart 2022 12:25

   Noterden aldığınız veraset ilamı yeterlidir.

 • Zehra demiröz 23 Ağustos 2021 19:44

  Merhabalar benim eşimin dedesinin babasından kalan arsaların devlet in kamulaştırılmış olduğunu öğrendik biz bu olayları n gerçeklik payını nerden nasıl öğrenebiliriz

  • Besler Hukuk 29 Ağustos 2021 11:37

   Tapu ve kamulaştırma yapan kurumun kayıtlarından teyit edebilirsiniz.

 • Habibe gökalp 11 Ağustos 2021 02:37

  Merhabalar benim babannem 3 .evliliğini yaptı ve 1996 yılında vefat etti eşinden önce bu vefatın ardından eski eşi 4 evliliğini yaptı ve öldü o kadının çocukları üvey dedenin üzerinden mal sahibi peki benim babamın da herhangi bir mala ortak olma olasılığı varmı babam öldukten sonra veraset çıkarılıyor paylarımız verilmiş ortada çok ciddi bir miras var 75 trilyon gibi lütfen acil bir cvp verin

  • Besler Hukuk 29 Ağustos 2021 17:44

   Üvey dedeye mirasçı olamazsınız.

 • Muazzez Çalişkan Kanit 10 Ağustos 2021 15:22

  Merhabalar! Biz 5 kardeşiz. Rahmetli babamızın 2.ci evliliği. Eşine maaş bağlanması için müracaat edip veraset belgesi aldığında yeterlimidir. Her birimiz ayrı ayrı veraset belgesi, ilamı almak mecburiyeti varmı dır? Teşekkürler

  • Besler Hukuk 4 Eylül 2021 17:02

   Hepinizin ayrı almasına gerek yok. Tek bir mirasçının aldığı veraset ilamı yeterli olur.

 • Özlem çavdar 15 Mayıs 2021 20:04

  Merhabalara, Babamın eşi vefat etti. İkisinin ortak çocukları yoktu. Babamın vefat eden eşinin çocuğu olmamış hiç. Ancak kardeşleri var. Kanunen mal paylaşımı nasıldır? İkinci sorumsa, babamın kanser hastası olmasından ötürü veraset ilamı çıkarmak vb. İşlemleri halledebilecek durumu olmadığından, bir avukatın yada üçüncü kişilerin onun adına işlemleri yapma şansı varmadır?

  • Besler Hukuk 16 Mayıs 2021 17:39

   Miras avukatına başvurarak veraset ilamı çıkarabilirsiniz.

 • Ebru aslan 11 Mayıs 2021 13:58

  Veraset ilami daha kesinleşmedi bu şekildede intikal yaptırabilir miyim yani e devletten baktım kesinleşmedi yazısı çıkıyor

 • Ebru aslan 11 Mayıs 2021 13:56

  Hangi işlemleri yapmam gerekiyor sırası ile yazabilir misiniz

 • Ebru aslan 11 Mayıs 2021 13:55

  İntikal işlemi için davayı beklemenize gerek yok demissiniz ama daha detaylı yardımcı olabilir misiniz acaba

 • Deniz AKDENİZ 23 Nisan 2021 12:09

  Babam 10 gün önce, Annem 5 yıl önce vefat etti. 4 kardeşiz. Babam 24 yıl önce 1997 de 6 parseli bana hibe yolu ile verdi. 2011 yılında da oturduğu evi ve 1 arsayı de bakma akti ile bana verdi. Geriye tapuda ev ve bahçe diye geçen 1 arsa ve de 3 adet arsa bulunuyor. Babamın bana verdiği yerlerin değeri ve miktarı geride kalanlardan fazla. Ben geriye kalan yerlerden pay almak istemiyorum. Babamın bana 1997 yılında hibe ettiği yerler için kardeşlerim bir hak iddia edebilirler mi? Nasıl bir yol izlemeliyim? Veraset için ne yapmalıyız?

  • Besler Hukuk 26 Nisan 2021 17:39

   Miras taksim sözleşmesi yaparsanız dava açamazlar.

 • Ebru aslan 3 Nisan 2021 22:18

  Veraset ilamini kardeşim çıkarttı annem ben kardeşim imzaladık fakat babamın üzerine bir arsa çıkıyor ama icra var bu yüzden kardeşim ve annem reddi miras yaptı dava daha sonuçlanmadi ben reddi miras yapmadım peki ben onların davasının sonuçlanmasını bekleyip öylemi intikal yaptırmalıyım yada direk noterden mirascilik belgesi alıp intikal yaptırabilir miyim nasıl bir yol izlemeliyim acaba

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 16:32

   İntikal işlemi için davayı beklemenize gerek yok.

 • Fatma Altuntaş 19 Şubat 2021 10:01

  Merhaba annemin babasından kalan arsası vardı onu satmış ve şuan kendi adına bankaya hesap açtırmış biz dört kardeşiz ve annem kendisi bi veraset yazmış tabikide bunun yasal olması lazım bizde bunun için ne yapmalıyız birde noterliğe gitsek annemin gelmesi gerekir mi ya da veraset yazdığı kağıdı götürmemiz mi gerekir

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2021 14:08

   Her mirasçı notere giderek veraset ilamı çıkarabilir.

 • Zeyu 9 Şubat 2021 12:58

  Annem vefat etti annemin babasindan miras arsasi var bu arsadan babaya ne kadar pay duser ve cocuklara ne kadar duser tesekkurler

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:11

   Mirasçıları bilmemiz gerekir.

 • Serpil Deniz 5 Şubat 2021 20:46

  Veraset ilami nedir…biz noterden mirascilik belgesi çıkarttık.. bumudur…

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:48

   Evet odur.

 • Mehmet yazgan 30 Ocak 2021 12:11

  Merhaba
  Annem yurtdışında vefat etti
  1 kız kardeşim var yurtdışında yaşıyor
  Annemin üzerine 1daire var
  Nasıl bir yol izlemeliyim
  Tsk

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 14:38

   Veraset ilamı alarak intikal işlemi yapmanız gerekir.

 • Halil Sizer 30 Ocak 2021 01:43

  75 yaşındaki babam diğer çocuklarının hayırsızlığından ve eşimin ona olan iyi hizmetinden dolayı gelinine oturduğu içinde gecekondu olan arsayı satış yolu ile verdi…8 yıl sonra da vefat etti…
  Ölümünden 6 yıl sonra da evlatlar ortaya başka yerde ki 2 arsa hâlâ babamın üzerinde satalım diye ortaya çıktılar ve babamın eşime satış yolu ile verdiği arsadan haberdar oldular ve avukata verip mahkemeye gidicez dediler… Onlar mı kazanır biz mi?

 • Gül 25 Ocak 2021 15:52

  Merhaba. Annem vefat etti 2 yıl oldu. Herhangi bir veraset ilamı başvurusu yapmadık. Annemin bir mal varlığı falan da yok. Ancak dededen kalma tarlalardan hisse gelirse yalnızca o olabilir ilerde. Bu verset ilamı başvurusunu mutlaka yapmamız gerekiyor mu yapmasak da herhangi bişey olur mu?

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 16:40

   Bir şey olmaz.

 • Nihal Kayar 23 Ocak 2021 13:20

  Merhaba efendim size bir sorum olacak müsadenizle benim kayınpederim yılbaşı akşamı vefat etti. Bir kaç gün sonra eşimin abisi veraset ilhamı için başvuru yaptı ve aldı fakat vasiyet name adında bir mahkemeleri var biz buna anlam veremedik verasete eşim abisi ve annesine sekiz pay kaldığı yazıyor peki bu vasiyet neyin nesi

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 14:51

   Miras bırakan vasiyetname düzenlemiştir.

 • SEVCAN artunç 7 Ocak 2021 10:16

  MERHABALAR 3 KARDEŞİZ BABAMDAN AYNI BÖLGEDE 3 AYRI YERDE 3 ARSA MİRAS KALDI.BİRİ 220 METRE BİRİ 200 METRE BİRİ 120 METRE.DİĞER KARDEŞLERİM ARSALARIN HEPSİNİ SATALIM HER BİRİRMİZE DÜŞEN PARAYI BÖLÜŞELİM DİYOR. ANCAK KARDEŞLERİME GÜVENMİYORUM BU OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİRİM.DAHA VERASET İLAMİ YAPMADIM.TEŞEKKÜRLER.

 • Hülya erler 5 Ocak 2021 23:37

  Notere veraset ilamı için gittiğimde Sistem sulh hukuk mahkemesine yönlendiriyor nedeni ne olabilir?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 14:06

   Nüfus bilgilerinde eksiklik vardır.

 • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 13:04
 • borga akvardar 30 Aralık 2020 19:24

  e devletten veraset ilami cikarmak gibi bir secenek bulunmuyor, vefat edenin tek varisiyim ancak tc kimlik numarasi ile sorguladigimda bir kayit bulunamadi diyor, vefat edenin bir mirasi yok ise kayit bulunamaz mi yoksa baska bir durum mu var?

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 13:42

   Notere başvurabilirsiniz.

 • Mehmet öztürk 27 Aralık 2020 13:41

  Merhaba biz veraset ilamı vereli yaklaşık 7 ay oldu karar açıklanmış fakat kesinleşmedi yazıyor. Bu ne demek oluyor?

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 18:21

   Karar taraflara tebliğ edilmemiştir.

 • Faruk akdeniz 13 Kasım 2020 20:03

  Slm veraset ilamını yaptırdm sorguladıgımda e devletten kesinlesmedi yazıyo bu nekadar bir sürede kesinlesir veya neden kesinlesmedi tazıyo

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 15:47

   Mahkeme kesinleşme şerhi düzenlememiştir henüz.

 • cihat güngör 20 Ağustos 2020 09:13

  merhaba babam vefat etti malvarlı var kardeşlerim satmak istemiyor ben mahkeme yoluyla sata bilirmiyim teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 13:46

   İntikal işlemi yaptıktan sonra ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz.

 • Gökhan Ayar 4 Mart 2020 17:37

  Merhaba, erkek kardeşim yaklaşık 4 ay önce vefat etti. Kendisinin üzerine kayıtlı 1 adet dairesi ve farklı yerde 600 m2 tarlası mevcuttur. Kendisinin hiç çocuğu yoktur, evlatlığı da yoktur. Anne babası ve büyük anne ve büyük babası da kendisinden çok daha önce vefat etmişlerdir. Eşi hayattadır, 4 tane öz kardeşi vardır bunlardan 1 tanesi daha önce vefat etmiştir ama vefat eden kardeşin başka çocukları vardır. Ayrıca 6 tane babadan öz olan üvey kardeşleri vardır. Sorum şu; Ölen kardeşimin mevcut mirasçılarının pay oranları hakkında bilgilendirilmek istiyorum. Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 5 Mart 2020 11:45

   Noterden veraset ilamı çıkarmanız halinde miras hisselerinizi görebilirsiniz.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA
  ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA
  9 Temmuz 2020   Çalışma hayatı ile ilgili sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri de işçinin askerlik  nedeniyle işten ayrılma durumunda kalmasıdır. Ülkemizde erkekler açısından zorunlu bir hizmet olan askerlik...
 • YILLIK İZİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
  YILLIK İZİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
  3 Ağustos 2021     Yıllık izin dilekçesi, çalışanların kanundan kaynaklanan yıllık izin haklarını kullanmak için işverenlerinden talepte bulundukları dilekçedir. İşçiler sene boyun bu izin hakkını kullanabilecekleri zamanın...
 • MESLEK HASTALIĞI
  MESLEK HASTALIĞI
  26 Şubat 2019   Bir mesleğin sürekli olarak yürütülmesi veya aynı işte çalışılması neticesinde iş sebebiyle vücutta ortaya çıkan rahatsızlıklar meslek hastalığı olarak adlandırılır. İş kazası tanımı gereği...
 • İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  6 Aralık 2019   İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza...
 • PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  6 Nisan 2021   Pazar günleri ve hafta tatilleri, işçilerin dinlendiği, sosyal hayatına vakit ayırdığı ve aynı zamanda verimini de arttırdığı zaman dilimidir. İşçilerin sürekli bir biçimde çalışması...