Skip to content

TAPU İPTAL DAVASI

Doktor Hatası Tazminat Türleri

Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya da ticari akit yoluyla el değiştirmesi devredilen tapunun yetkili makamlar tarafından tescil edilmesine bağlıdır. Yapılan tescil tapuyu devralanı o taşınmazın resmi sahibi olduğunu gösterse bile bazı durumlarda yapılan tescil işlemine itiraz edilebilir.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

  • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle
  • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle
  • Hata, hile, korkutma gibi irade bozuklukları sebebiyle
  • Vasiyetnamenin geçersizliği sebebiyle
  • İnanç sözleşmesine dayalı olarak
  • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle
  • Hatalı kadastro tespiti nedeniyle
  • Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle vb. sebeplerle tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedir?

Kardeşten mal kaçırma olarak da bilinen muris muvazaası, ailelerin tek bir çocuğa ya da sadece erkek çocuklarına miras bırakmak istemeleri nedeniyle uyguladıkları yöntemdir. Miras bırakan tapuda satış işlemi yapar fakat aslında taşınmazını bağışlamaktadır. Bu gibi durumlarda sözleşmelerin geçerlilik şartları arasında yer alan muvazaalı işlem olmaması şartı yerine getirilmediği için devir geçersiz olacaktır. Muvazaalı işlem sonucunda yapılan işlemden zarar gören veraset ilamındaki mirasçılar tenkis davası açabilecekleri gibi tapu iptal ve tescil davası da açabilirler. Muris muvazaasına ilişkin Yargıtay Kararları’nda bu tür durumlarda tapunun iptaline karar verilmesi gerektiği ifade edilmektedir;

“Mirasbırakanın kızları ile arasının bozuk olduğu, davalının tek oğlu olduğu, taşınmazın ara malik adına kayıtlı olduğu dönemde davalının kullandığı, mirasbırakanın mal satmaya ihtiyacının olmadığı, davalının alım gücünün bulunmadığı, bedeller arasında fahiş fark olduğu anlaşılmakla temlikin ara malik kullanmak suretiyle mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla yapıldığı anlaşılmakla davanın kabulüne karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.” (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/17162 E. 2020/1514 K. 04.03.2020 T.)

Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?

Tapu iptal davası için herhangi bir genel zamanaşımı süresi ya da hak düşürücü süre öngörülmediğinden, aradan uzun yıllar geçse dahi açılabilir. Müvekkillerimiz tarafından zaman zaman 10 yıllık tapu bozulur mu? gibi sorularla karşılaşsak da çoğu davadan farklı olarak tapu iptal davası genellikle süreye tabi olmaksızın açılabilmektedir.

Tapu İptal ve Tescil Davalarında Hangi Mahkemeler Görevli ve Yetkilidir?

Taşınmazın büyüklüğü, taşınmazın niteliği, maddi değeri vb. gibi karakterine bakılmaksızın tapu iptal davalarına bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu tür davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Birden fazla taşınmaza ilişkin olarak açılan tapu iptal davaları taşınmazlardan herhangi birinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir.

Tapu İptal Davaları Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal davaları ne kadar sürer sorusunun cevabı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Muris muvazaası davası yani miras mahkemeleri için belirlenen hedef süre 730 gündür. Ancak bu süre mahkemenin iş yoğunluğu, uyuşmazlığın niteliği, toplanması gereken deliller vb. hususlara bağlı olarak artmakta ya da azalmaktadır. Bu nedenle tapu iptal davalarının ne kadar süreceğine dair kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Ancak tapu iptal davalarının ortalama iki yıl içerisinde sonuçlanacağını söylemek mümkündür. Yerel mahkeme süreci bu şekilde olmakla birlikte, davanın istinaf süreci hakkında ayrıntılı bilgi için şu makalemizi inceleyebilirsiniz: İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer

Tapu İptal Davası Zamanaşımı Süresi Nedir?

Tapu iptal davasında genel bir zamanaşımı süresi söz konusu değildir. Tapu iptali için gerekçe olarak gösterilen hukuki sebebe göre zamanaşımı süresi değişmektedir. Yargıtay Kararları da bu doğrultudadır:

” Bir kısım davalıların zamanaşımı itirazında bulundukları da göz önüne alınarak davanın, dava konusu satış vaadi sözleşmesinin yapıldığı 07.06.1961 tarihinden 46 yıl sonra açılmasının TMK’nın 2. maddesine uygun düşmediği gerekçesiyle reddine karar verilmiş ise de tüm dosya kapsamından ve özellikle taraf tanıklarının beyanlarından satış vaadine konu yerin, sözleşmenin yapıldığı tarihten bu yana davacılar tarafından kullanıldığı anlaşıldığından, mahkemenin dürüstlük kuralına aykırı olarak dava açıldığı yönündeki gerekçesi yerinde olmadığı gibi bir kısım davalıların zamanaşımı itirazı da kötüniyete müsteniddir.” (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2020/848 E. 2020/3141 K. 12.03.2020 T.)

Hile Nedeniyle Tapu İptali Zamanaşımı Ne Kadardır?

Hata, hile, gabin ve ikrah gibi iradeyi sakatlayan nedenlerden birine dayalı olarak tapu tescil edilmişse, bu sebeplerin öğrenilmesinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde tapu iptal davası açılmalıdır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Gayrimenkulün aynına ilişkin tüm davalar, tapu kaydında taşınmazın mülkiyetinin sahibi kim gözüküyorsa o kişiye açılır. Kayıtlı malikinin ölmesi halindeyse davanın malikin mirasçılarına açılması gerekir.

Taşınmaz Mülkiyeti Nasıl Kazanılır?

Kural gereği taşınmaz mülkiyeti tescille kazanılır. Tescil için ise geçerli bir hukuki sebep ve tescil talebinin olması şarttır. Tescille kazanımlarda gerekli olan geçerli hukuki sebep genellikle taşınmaz satış sözleşmesidir. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında kural tescille kazanma olmasına rağmen istisnai olarak tescilsiz kazanım halleri de mevcuttur. Bu haller 8049 sayılı Medeni Kanun’da miras, cebri icra, işgal, kamulaştırma, mahkeme kararları olarak sayılmıştır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı olarak da tapu iptali mümkündür.

Bozulmayan Tapu Var Mıdır?

Tapu tescili hukuka aykırı ise süresi içerisinde açılan dava sonucu bozulmaması mümkün değildir. Her türlü hileli tescil dava yoluyla ispat edilerek iptal edilebilir.

Tapuya İtiraz Süresi Kaç Yıldır?

Kadastro tespiti yapılarak edinilen tapulara 10 yılı içerisinde dava açılarak itiraz edilebilir.

Yolsuz Tescil Nedir?

Yapılan tescil işlemi eğer geçerli olmayan sebepten veya gerçek olmayan bir sebebe dayanıyorsa yolsuz kabul edilir. Yolsuz tescil durumunda gerçek hak sahibi ile tapudaki hak sahibi uyumsuzluğunun düzeltilmesi için dava açılması zorunlu kılınmıştır. Yolsuz tescil aynı zamanda resmi belgede sahtecilik suçunu teşkil ediyorsa suç duyurusunda bulunmak da mümkündür.

Tapu İptal Davaları Hangi Durumlarda Açılamaz?

Tapu tescil işlemi yapılmamış taşınmazlarda şayet mülk devlet hazinesine aitse ve taşınmazı kullanmakta olan kişi en az 20 senedir bu taşınmazı kullanıyorsa taşınmaza ücreti karşılığında öncelikli olarak sahip olabilme imkanına sahiptir. Bu şartlarda yapılan tescil işlemi aleyhinde dava açılabilmesi mümkün değildir. Önemli nokta en az 20 yıldır kullanılan taşınmazın devlet hazinesine mi yoksa özel kişilere mi ait olduğunun saptanmasıdır. Eğer mülk özel kişilere aitse bu durum başka biri tarafında izinsiz kullanım işgal olarak kabul edilir ve süresiz olarak dava açılabilmesi mümkündür.

4 1 oy
İçeriği Oylayın

İlgili Makaleler

Abonelik
Bildir
guest
2K Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Ahmet CENGİZ
Ahmet CENGİZ
3 yıl önce

Merhabalar 2019un Aralık ayında abimden bir tarla satın aldım belediyeden aldığımız raiş bedeli 63 bin TL çıktı bizde hiç degistirmedik satış bedeline 63 bin yazıldi tarla finansbaka hipotekliydi ben hipotekli bir şekilde devraldim ve sonrasında borcunu ödedim Ağustos ayında biz başkasına 130 bine sattım
Abimin bankalara borcu varmış Ağustos ayında iş Bankası tapu iptal davası açtı davaya girmeden 52 bin para ödedim dava düştü
Şimdi ise bir başka banka dava açmış biz bu durumda ne yapmalıyız davayı kazanma kaybetme şansımız nedir ve bunuda ödesem baska bankalar yine dava açacak bize bu durumda ne yapmalıyız teşekkür ederim

Esabi YILMAZ
Esabi YILMAZ
3 yıl önce

Merhaba bir ev alacaktık web tapu sisteminden randavu aldık
Ailevi sorunlardan dolayı evden baz geçtik tapu sahibi sizden davacı olacağım dedi
Herhangi bir sorun olurmu acaba

Serkan acar
Serkan acar
3 yıl önce

Merhabalar 2012 de babam tarlasını sattı bir yıl sonra alan kişiden tekrar ben aldım bir yıl sonra tekrar sattım babam da o zaman da borçluydu ve alacaklılar bana dava açmış tapu iptal davası sonuç ne olur acaba ayrıca benim diğer mallarına da ihtiyati haciz bırakmışlar tşkler

Erdal.karga
Erdal.karga
3 yıl önce

Merhaba, iyi günler, benim sorunum, Eniştem bana iki arsa satti, içinde rahatsiz ev var Evin bir katini ben yapmiştim ev ruhsatsiz, ve ve ayni zamanda oğlunun düğün masraflarini karsiladim ve geri kalaninida nakit ödedim yerin parasini, aradan 3sene geçti satiş olali, şimdi beni mahkemeye vermiş ne yapmam gerekiyor, ve benden sattiği arsayi alabilirmi? Saygilar

Uğur Gündoğan
Uğur Gündoğan
3 yıl önce

Selamlar olsun kolay gelsin 2 gün önce 86 yaşında dedem hissesini 150000 TL sattığını söyledi hesabına 130000 TL yatmış 5000 TL elden15000 tlsi emlakçıya yatmış tapuda 200000 TL değer gösterilmiş dedemin hesabına 80 ve 50 bin TL ayrı ayrı parsel no yatırılmış 7 ve 8 nolu parseller için fakat 8 nolu parsel dedeme ait değil hazine yeri 7 nolu parsel dedemin yeri satış içinde aile hekiminden bir sağlık raporu almışlar bu durumda tapu satış iptal davası açılıp kazanma olasılığımız nedir? Teşekkür ederim

Bayramiye Gül
Bayramiye Gül
3 yıl önce

Merhabalar. 10 yıl önce kadar babam vefat etti. Ben ve ablam babamın dini nikahlı eşinden çocuklarıyız. Fakat babamın resmî nikahlı eşinin üzerine kayıtlıyız. Babamdan kalan mal varlığını bize vermemek için bizim yaşımız daha 18 değilken başkalarının üzerine devrettiler bu durumda biz kendi payımıza düşen hakkımızı almak için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Tülay ayaz
Tülay ayaz
3 yıl önce

İyi günler abilerim,benim,annemin ve kızkardeşlerimin hakkını 3. Şahıslarla türlü hile ve tehditlerle zorla bizden imzalarımızı alarak babam dan kalan taşınmaz mirasın tamamını sattılar 8 yıl öncesinde elimizde maddi imkan olmadığından zamanında bişey yapamadık şimdi veya bi 10 yıl sonra da olsa dava açabilir miyiz ?bi umut var mı geri alabilmek için hukuk bizi haklı görür mü?

İbrahim Aydın
İbrahim Aydın
3 yıl önce

Merhaba bizim 10/3 hisseli tapumuz vardı abim kendi hissemi üzerime alicam diyerek babamdan vekalet alarak tüm tapunun satışını başkasına yapmış 3 dairemiz vardı birinde abim birinde babam birinde ben oturuyoduk tapu iptal davası açılabilir mi babam köyde olduğu için yeni ogrendik abim adama olan borçlarından dolayı tapuyu vermiş nasıl bir yol izlemem gerekir

Serkan güzel
Serkan güzel
3 yıl önce

Merhaba, Dedem vefat ettikten sonra Annem ve 2 kardeşi tarlaları paylaştı fakat Tarım arazisi olduğu için tarlalar bölünemiyormuş.
Onlarda kendi aralarında anlaşarak tarlaların tapusunu erkek kardeşler üzerine aldı. Anlaşma şu şekilde idi Tarlanın biri küçün olduğu için
kardeşin biri üzerine aldı diğer tarkada Annemin 2/3 hissesi olmasına rağmen tapu diğer erkek kardeşin üzerine yapıldı.
şimdi annem kendi hissesini satmak istiyor fakat kardeşi zorluk çıkarıyor tapuda onun üzerinde. ne yapmamız şahit göstererek dava çsak kazanabilirmiyiz.
teşekkür ederim.

buse can
buse can
3 yıl önce

merhabalar. eşimin babası vefat edince kayınvalidemin oturduğu ev otomatik olarak 4 hisseye bölündü. kayınvalidem eşim ,kız kardeşi ve abisi olmak üzere. yaşanan sorunlar üzerine eşim kardeşinin abisinin annesinin hakkını vererek tapuyu üstüne aldı. herşey resmi olarak yapıldı. para alışverişi banka yolu ile oldu. ileride dava açılması gereken bir konu olur mu ? açarlarsa durum ne olur ? şimdiden teşekkür ederim.

B. B
B. B
3 yıl önce

Merhabalar 12 yıl önce köyümüzden tesis kadastrosu geçti ve o zaman babam yerin ve evin tapusunu benim üzerime yapmıştı kardeşimede para vermişti şimdi kardeşim bana dava açacağını ve tapuyu bozduracağını söyledi bu durumda tapu bozulurmu ? Teşekkürler

Fatih Saydam
Fatih Saydam
3 yıl önce

Efendim iyi günler–Aklı melekeleri tam olmayan kişiden (aileden raporlu değildi–61 yasında- ama köylü tarafından biliniyor–karı koca gelgit akıllılar- ikna edilebilir kandırılabilir yapıya sahiptirler) kandırılıp çokkez imzalar alınmış vekaletnameler çıkartılmış sonrasında atalardan gelen malvarlığını paylaştırma adı altında bu kişilerin üzerine geçirilmiştir. Bu işin içinde üvey kardeşler evraklarda imzası olan muhtar– resmiyete döken bir avukat– vekaletname alan ayaklı komisyoncular ve bunların satış yaptığı akrabaları da vardır. murislerden kalan tarlalar üvey kardeşlerin ve diğer amca cocuklarının çıkarlarına göre paylaştırılıyor. mağdur kişinin payına düşen neredeyse tamamı kendi eş dostlarının üzerine geçirmişler.( bir oturdukları ev ve bahçesi kalmış- oda takip etmedikleri aleyhte açılan davadan dolayı icralık oldu) daha sonrada satışların yapıldığı kişiler bu tarlaları başka kişilere kısa süre içerisinde satmışlardır. Ellerine ise devade kulak misali payınıza düşen bu diyip bir dönüm yer parası vermişlerdir. (Kazançları 100 dönüm aileye 1 dönüm) Bu kişiler bu işlemleri yaparken şekil şartlarına uymayan (kaşe yok.firma adı yok) komisyonculuk tariflerine uymayan ( kanuni %4 dür) ardniyetli bir sözleşmeye ( murislerden 1/2–1/3–1/2 gibi) ve cokkez vekaletnamelere dayanarak bu işlemleri resmiyete dökmüşlerdir. Noterlerin vekalet vermeside ayrı bir muammadır.( tevkil ve genel bir vekaletname ) Bu kişiler o çevrede hatrı sayılır kişilerdir. velhasıl bu tarlalar satılıp yeni sahipleri ekip dikmeye başlayınca aile kandırıldık diyip savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Ama nereye ne imza attıgını bilmediği için vekaletnameleri çıkartamamışlar– kişiler arasındaki danısıklı dövüşü ortaya koyamamışlardır– savcı ise karsı tarafın sunduğu ardniyetli sözleşme ve 1 vekaletnameye dayanarak iddianız hukuki yönden diyerek takipsizlik vermiştir. 1 yıllık Savcınında ailenin durumunu yapısını -kanunı sekil ve şartlara uymayan bu ardniyetli sözleşmeyi es geçmesi– aileye bunun karşılığında ne kadar düştüğünü yani karşılıklı edinimler arasındaki orantısızlığı görmemesi bu soruşturmanın baştan savma biçiminde yapıldığını ortaya koyuyor. Bu takipsizliğe karşı aile yasal yollardan dava edip hakkını aramayı dahi akıl edememiş– bunları kahvede orda burda gördüğü yerlerde kandırdın beni demiş üstüne dayakta yemiştir. sonuç itibariyle 1 yıl dolmadan bu olaylardan haberdar olduk. olan biteni avukatımıza anlattık. şimdi vekalet sahibi iki kişinin birbirine satış yaptıgı ve kredi çekmek için bankaya ipotek gösterdikleri iki parsel üzerinden Tapu İptal ve Tescil davası açtık. fakat avukatımız tüm olayları bilmesine rağmen davada deginilmeyen kişiler ve konular vardır. mesela bunlarla işbirliği yapan vekalet sahibi avukata — muhtara– ve diğer kişilere değinilmemiştir. oysaki avukatımıza dediğimiz elinden ne geliyorsa yap bu kişiler üvey kardeş ve arkadaşı muhtar ( tezgahı planlayan) kazandığının yarısı senin şeklindeydi.
şimdi sorum şudur. 1.bu şekilde gelişen bir miras paylaştırılmasında davamız dolandırıcılık üzerine açılıp organize şekilde yapılan bu işlemlerdeki kişiler dava kapsamına alınamazmıydı? dava sonucunda kazanımlarımız nasıl olurdu.?
2- devam eden tapu iptal davamızda adli tıptan rapor alınıp hak iddia edilecek– kazanacağımızdan eminiz ama bu mallar 3. kişiler bu kişiler hakkında tekrar bir tazminat davası mı açılması gerekiyor. böyle olursa avukatımız bizden tekrar ücret mi isteyecek. birde bu kişilerin ellerindeki malvarlıklarını elden çıkarttıkları duyumlarımız arasındadır. sonuç itibariyle bu kişilerin ellerinde birşey kalmadığı için bir sonraki hukuki boyut ne olacaktır.
3– Aklıma takılan bu soru işaretlerinin sebebi ise geçen süre zarfında beni avukatımıza yönlendiren kişinin bu kişilerle öncesinde bu tip işleri yapması ( biye bunları tanımıyormuş gibi davrandı. en azından olay tazeyken bu kişilerle görüştürebilir. işin aslı astarı nedir ögrenilebilirdi)
Tüm bu gelişmeler neticesinde acaba bir cenderenin içine düştük mü sorusuda aklımıza gelmiyor değil. Her meslek gurubunda iyiler ve kötüler vardır. Sizden bu konuda görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim

zülal vural
zülal vural
3 yıl önce

1000 m2 arsamın 300 m2 yola gitti. Bundan dolayı belediye’ye dava açtım. Danıştay tarafından 2018 yılında davayı kaybettim.Tekrar dava açmam için zaman aşım süresi ne kadar? Zarar ziyan davası açabilir miyim veya hangi davayı açmalıyım?

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA
3 yıl önce

Merhabalar, Benim sorum dedem ait olan 2 ayrı parsel den bir tanesinde yapılan haksız tapulama işlemi ile alakalı dedem Hakkari ili sınırları içerisinde yer alan araziyi 1927 yılında almış ve kendi adına tescil etmiştir. Fakat dedemin amcasının oğlu 1992 yılında söz konusu araziye gizlice kadastro sokmuş ve 2 kişi adına olan tapuya kendisini malik olarak teascil etmiştir. Ancak kadastro gen.md. arşiv daire başkanlığından istediğim kayıtlarda söz konusu 3. kişinin malik yada varis olmadığını açıkça göstermektedir. Yani yapılan Resmi evrakta sahtecilik suçu ayan beyan ortadadır bu arazi ile alakalı olarak devam eden kamulaştırma ve tapu tescil davaları devam etmektedir. hepimizin ortak avukatı olan mevcut avukat getirdiğim orijinal OSMANLI tapusu yerine sahte tapuyu kaale alıp davayı yürütmekte bununla iligili yardımlarınıza mazhar olamk isterim. Saygılarımla

Mesut Baba
Mesut Baba
3 yıl önce

Merhaba, öncelikle aydınlatıcı bilgileriniz için teşekkür ederiz. Benim sorum şu ki binada hisseli tapumuz var ve bir dairede 23 yıldır oturmaktayız. Fakat kimde ne kadar hisse var belli değil. Hal bu iken geçen sene bir hisse sahibi, Mülkiyeti/oturumu olmamasına rağmen, eline geçirdiği bir hisseli tapu ile mülkiyet hakkı kazanmak istemektedir ve bu hususta dava da açmıştır. Araştırmalarımda edindiğim şu bilgi var ki hisse ve mülkiyet ayrı kazanılamaz. Yani hisseyi aldıysa oturumu veya kullanımı da almış olmalıydı. Fakat ilgili kanunu bulamıyorum. Sizce biz, bu davayı kaybedip ilgili hisse sahibine para öder miyiz yoksa binanın yıkılıp yapılması aşamasında mı bu kişi hakkını alabilir? Saygılarımla.

Mürsel telli
Mürsel telli
3 yıl önce

Merhabalar,şimdi 2 parça arazimiz var bu araziler zamanında 5 kardeş kazanıp almışlar lakin tapuyu 2 kardeşin üzerine yapmışlar.o zamanlar tabi söz senet sayılırmış vs… ama 2 arazide ortak mal .bu 2 arazinin 1i 1998 senesinde satılmış 5 kardeş bölünmüşler lakin 2 kardeş 2 şer pay almış.mesela 3 kardeş 4.5 milyar almış 2 kardeş 9 milyar almış.denilmişki kalan öteki arazi siz 3 kardeş bölüşürsünüz biz ordan hak almayız.şimdi bu 5 kardeşin hepsi vefat etti hayatta olan yok.biz bu kalan araziyi satmak istiyoruz lakin o 2 hisse alan kardeşlerden birinin varisleri hakları olmamasına rağmen hak istiyorlar.biz dava açarsak tapuyu hakkı olan 3 kardeşin üzerine almak için sonuç nasıl olur nasıl bir yol izlememiz gerekir. 5 kardeşin 4 nün varisleri olayın böyle olduğunu biliyorlar.biz bu araziyi nasıl üzerimize açığız.teşekkürler

Ayla Yabancı
Ayla Yabancı
3 yıl önce

Hocam merhaba. 2017 yılında bir daire aldım. Parasını peşin verdim.Tapu benim adıma. Aldığım kişi ile eşim arasında daha sonra bir para alışverişi olmuş ve eşim aldığı paraya karşılık senet vermiş. Borcu ödeyemedi ve kişi eşimi icraya verdi. Bu arada banada satın almaya dayalı adı altında dava açmış. Buna hakkı var mı borç ve senet eşimin adına tapu benim adıma. Tapunun iptal olma durumu olabilir mi?

Hüseyin Gks
Hüseyin Gks
3 yıl önce

Merhaba, 4 katlı apartmanımız var. 1 katı dedem babama ölünceye kadar bakmak koşulu ile verdi. 1 katı da ben evleneceğim icin tapuya gidip üzerime verdi. Kalan 2 katı amcam ve oğluna vereceğini söyledi ancak amcamlar tapu masrafı nedeni ile gidip üzerlerine almamışlar. Dedem sağ ama 83 yasinda. Binamıza çürük raporu verildi yıkıp yaptıracağız. Dedemin bana vermiş olduğu tapuyu amcam bozdurabilir mi?

Ali
Ali
3 yıl önce

İyi günler babam 1961 dogumlu dogdugu günden beri köyde ikamet ediyor 2004 yılında köyde kadastro çalışması yapıldı hiç kimsenin tapusu yoktu ozaman şuan babamın oturdıgu mevcut evin tapusu babam adına yazıldı 4 tanede bilirkişi eşliginde şimdi avrupada yaşayan amcam o evde benimde hakkım var dava açarım diyor 17 yıl sonra dava açabilirmi yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler

Ali
Ali
3 yıl önce

İyi günler babam 1961 dogumlu dogdugu günden beri köyde ikamet ediyor 2004 yılında köyde kadastro çalışması yapıldı hiç kimsenin tapusu yoktu ozaman şuan babamın oturdıgu mevcut evin tapusu babam adına yazıldı 4 tanede bilirkişi eşliginde şimdi avrupada yaşayan amcam o evde benimde hakkım var dava açarım diyor dava açabilirmi yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler

Metin Dönmez
Metin Dönmez
3 yıl önce

Selamlar, birisinden 400.000 TL Alacağımız var, ödemek için bir muteahhitten daire alıp bize vermek istiyor. Daire değeri 1.000.000 TL. Biz 600. 000 TL Verip daireyi alacağız, kalan miktarı bize borcu olan kişi müteahhide Senet verecek. Senetler ödenmez ise bize tapu iptal davası açılır mı? Bize zarar gelmemesi için başka bir sözleşme falan yapılabilir mi? Diğer sorum daireyi tapuda kaç TL den göstermemiz gerekir? Teşekkürler.

Adem durak
Adem durak
3 yıl önce

Merhaba iyi günler, birşey danışmak istiyorum. Bundan hemen hemen 15-20 sene önce annanem vefat etti vefat etmeden önce dayım annanemden annanemin 2 katlı bahçeli evinin tapusunu almış , bundan ne annemin nede dedemin haberi yoktu, dedm de ölmeden önce vasiyet etti evi yarı yarıya kız kardeşinle bölüşün diye . Dedem rahmetli olduktan sonra bizde evi usulünce bölüşmek istedik dayım tapu bende değil dedi belediyeden baktırdık tapu dayımın üstündeymiş daha sonra bizim yani anneme hakkını vermedi bizde mahkemeye vermek istedik annemi tehdit etmiş korkutmuş ve evin yarısını annemden parayla almış , yanına iki tane adam bulmuş ve bilirkişi olarak göstermiş oysaki bilirkişi falan değilmiş 611metrekarelik evi 4.000 tlye annemden tehdit yoluyla almış annemin hesabına o parayı yatırmış ve bankada imza attırmış , bunda bi usulsüzlük olduğu için ve evin değerinin bu kadar küçük bir mebla olmadığı için mahkeme açabilirmiyiz ne yapmamız gerekiyor, teşekkür ederim.

Adem adem
Adem adem
3 yıl önce

Merhaba iyi günler, birşey danışmak istiyorum. Bundan hemen hemen 15-20 sene önce annanem vefat etti vefat etmeden önce dayım annanemden annanemin 2 katlı bahçeli evinin tapusunu almış , bundan ne annemin nede dedemin haberi yoktu, dedm de ölmeden önce vasiyet etti evi yarı yarıya kız kardeşinle bölüşün diye . Dedem rahmetli olduktan sonra bizde evi usulünce bölüşmek istedik dayım tapu bende değil dedi belediyeden baktırdık tapu dayımın üstündeymiş daha sonra bizim yani anneme hakkını vermedi bizde mahkemeye vermek istedik annemi tehdit etmiş korkutmuş ve evin yarısını annemden parayla almış , yanına iki tane adam bulmuş ve bilirkişi olarak göstermiş oysaki bilirkişi falan değilmiş 611metrekarelik evi 4.000 tlye annemden tehdit yoluyla almış annemin hesabına o parayı yatırmış ve bankada imza attırmış , bunda bi usulsüzlük olduğu için ve evin değerinin bu kadar küçük bir mebla olmadığı için mahkeme açabilirmiyiz ne yapmamız gerekiyor, teşekkür ederim.

engin bulat
engin bulat
3 yıl önce

selam hocam benim dedem 2009 da vefat etti dedeme annem ve ben baktik ve bize uzerindeki 30 dunum tasinmazi satis gosterdi olmeden once simdi halam 2020 de tapu ipdal davasi acmis dedemin bize verdi tasinmaz tapusu bozabilirmi halam dedemin annemle bana verdigi tapu iptal olirmu? saygilar

Göksel Öztürk
Göksel Öztürk
3 yıl önce

Merhabalar ben 6 ay önce bir ev aldım bir şirketten bu şirkette mütahitten iş karşılığı o daireyi bana devretti.sonra müteahhitle şirket arasında sıkıntı oldu şirketi gönderdi mütahit ve bana diyorki evi bana ver o şirket evi haketmedi borcu var bana diyor bende vermem dedim o zaman tapu iptal davası açacam diyor. ne yapmalıyım

Can DEMİR
Can DEMİR
3 yıl önce

Merhaba
Bir arsa var satıcı 80 yaşında çocuğuda beraberinde geldi fiil ehliyeti raporu çıkarmak istedik koronada dolayı amcayı hastaneye getirmek istemediler onlarada hak veriyorum. Tapudaki görevli bu şekildede işlem yaparız dedi küçük kasaba tanıyorlar memurlar. Ben cesaret edemedim. Daha sonra benim için sorun olur mu alsam. İkinci olarakta 5 sene sonra sattim diyelim 1e almıştım 2ye sattım eğer dava açabilirlerse bu durumda nasıl yol izlenir? Teşekkür ederim şimdiden

Ebubekir TAŞ
Ebubekir TAŞ
3 yıl önce

Merhaba biz 3 kardeşiz kardeşimin biri engelli benimle kalıyor ve bu yüzden tapulama yapılırken onun yerleri de benim üzerime tapulanmış. 3. kardeşim bana karşı bu yerlerde hakkı olduğuna dair dava açtı ancak bu yerlerin karşılığı kendisinde var . Ancak ben davayı ilk başta ciddiye almadım ve bunu dava dilekçemde belirtmedim . Şimdi karar aşamasına gelindi nerdeyse ben bu durumu anlattığım bir dilekçe verdim vermiş olduğum bu dilekçemi hakim dikkate alır mı yardımcı olabilir misiniz birde tapulama 2009 yılında yapılmıştı şimdi bende onun yerlerine karşı tapu iptali davası açabilir miyim teşekkürler

Nur ekinci
Nur ekinci
3 yıl önce

Anne baba anlaşmalı boşanıyor boşanma protokolün de baba anneye kredılı ıpotekli evın kredisini ödeyecek baba anneye nafaka vermıcek onun karşılığında evı ödeyecek. Fakat boşanmadan sonra evın kredı sını baba ödemıyor faiz biniyor ev ihale ile satıyor ve banka eve alıyor ihalede. Evın ıpotek tutarı tapu da 140 bın. Banka ihalede 100 binden açıyor 168 bine satın alıyor. Anne ihale feshı davası açıyor ayrıca tapu tescıl davası var ev üzerinde ve anne eve şerlh koyuyor. Anne evı almak istiyor. Banka 170 bine veririm evı dıyor. Ayrıca baba emeklı oluyor tüm bankaları dolandıror dünya kadar borçlu.babanın üzerine olan tapuda 140 bin ıpotek bedeli bunu bankaya verip alabilir miyiz yada tapu tescil ve iptal davası sonucunda evı alabilir miyiz tapu tescil ve iptal davası sonucunda babanın diğer borçlarından evın ödenmeyen faiz borcundan sorumlu olur muyuz??????

Kenan çelik
Kenan çelik
3 yıl önce

Selam aleyküm sayin avukat bey ben kenan çelik sizden bir konu hakkinda yardimci olmanizi istiyorum simdi babam uzerine 90 dekar annem uzerine ise 51 dekar arazisi var ben bunun yani annemin hissesini satcam alir satar vekaleti ile kardeslerimin hepside onayladi fakat satcam kisi ise babaninin alir satar vekaletinide al diyor bir sikinti olurmu .simdiden tesekkur eder saygilar sunarim.

Yasin çek
Yasin çek
3 yıl önce

Iyi gunler.
Dedem 45 yil once vefat edince esi yani nineme sahip oldugu arsanin 1/3 hissesi kalmis,digerleri cocuklara yani annem dayim ve teyzemlere esit dagitilmis .
Fakat bundan 5 yil sonra yani 40 yil once ninem kendi payini kardeslerden ucune kendi istegiyle bagislamis .yani dededen 6 kardese de pay kalmisken nineden sadece 3 kardese paylasturildi . Nineden pay almayan annem sagken herhangi bir talepte bulunmadi fakat 4 yil once vefat etti . Ninenim ustune hisseli olan ,sadece uc kardese (6 kardesin ucune pay birakilmis) kalan hisseden sakli payimiz var midir ,bunu talep edebilir miyiz ,bunun icin zamanasimi var midir ?tesekkurler

Murtaza
Murtaza
3 yıl önce

2009 yılında babam adıma 150 dönüm tarla verdi bende onun borçlarını ödedim kardeşlerim tapu iptal davası acar ise bozulur mu borçları yapilandirdiguma ve ödediğine dair vekâlet ve belge mevcut

Sedat dogan
Sedat dogan
3 yıl önce

İyi günler Ankara da arazi aldım tapumuda aldım bana tapu müdürlüğünden bir tebligat geldi kısaca şöyle yazıyor (mahkeme kararında O.Y ait 1/2 hissenin 1/7 hissesinin iptali ile A.K adına tescili yönünde karar verilmiş ancak taşınmazın tamamının 1/14 hissesi yerine 1/7 hissesi iptal edilerek A.K adına tescil edilmiştir daha sonra A.K bu hissesini 2020nin6ayinda bana satmıştır bana satılan bu hisse 1/14 olması gerektiğini 1/7oraninda fazladır diyor ayrıca yapılan bu yanlışlığın düzeltilmesi için 30 gün içinde müdürlüğümüze başvuru yapmanız aksi durumda yasal işlem başlatılacağı yazıyor.
Ben 1/7 hisse aldım tapumuda aldım emlak vergisi bildirimini de aldım buradanda yayıyor 1/7 hisseli diye ayrıca metre karesi de açıkça yazıyor bu durumda ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler

Feyat demirbaş
Feyat demirbaş
3 yıl önce

Babadan kalma200 dönüm arsa 1980 de tapulama köye girdi100 dönüm babaya kayıt edildi 100 dönüm 4 kardeşe kayıt edildi biz 10 kardeşiz babam vefat etti 2008 de şimdi 4 kardeş tapuyu paylaşmıyorlar biz tapu bozma talebinde bulunabilirmiyiz bize bir yol gösterirmisiniz teşekkürler.

ahmet tolu
ahmet tolu
3 yıl önce

yapı kooparatifinde üyeyim tapum eşimin adına kooparatif üyelerinden bir tanesi kooparatif başkanının çift imzalı şahsi senedi yalnız kooparatifin kaşesini basmış alacaklı senedi kooparatif üzerinden icra takibine koymuş kooparatif yöneticileri itiraz etmemmiş .bina bitti kullanımda fakat kooparatif başkanı kaçtı alacaklı tapu iptal davası açmış kazanabilirmi .kazanırsa benim tapu noolur.eşimin adına.

Şükran Hanım
Şükran Hanım
3 yıl önce

Merhaba, Babama ait evde 50 senedir oturmaktayım. Ancak kardeşim babam ölmeden önce vekalet alarak evi başka birine sözde satmış ve satın alan kişi bizden ecrimisil bedeli ve tahliye davası açınca öğrendim bu durumu. Hemen akabinde muris muvazası tapu iptal davası açtım. Zaten o ara babam da vefat etti. Dava devam etmekte bu arada bize açılan tahliye davası da erteleniyor. Ancak tahliye davasında son duruşmada keşif kararı çıkmış. Halbu ki tapu iptal davamızın sonucunun beklenmesi gerekmez mi? delillerimizde var bunun gerçek bir satış olmadığına dair. Merak ettiğim şudur tapu iptal davamız sonuçlanmadan evi satın alan kişinin bize açtığı tahliye davası sonuçlanır mı?Keşif için karar çıkması mantıklımıdı? Ne yapmamız gerekir? teşekkürler.

Neslihan Korkmaz
Neslihan Korkmaz
3 yıl önce

Merhabalar ,
Babam 5 yıl once bir ev aldı ve evin oarasını elden verdi karsı taraf ben kandırıldım paramı vermedin evimi geri ver dava acıcam diyor. Acıkcası biz evi ozamanlar uygun fiyata aldık çünkü çok değerli bir yerde değildi ancak son zamanlarda devlet dairelerinin evimizin cevresine kurulmasından ötürü evler değer kazandı buna istinaden karsı taraf bizden evi almak istiyor. Sizce böyle birşey söz konusu olurmu parayı elden ödediğimiz için sorun yaşar mıyız? Teşekkürler iyi çalışmaklar.

Abdullah Balcı
Abdullah Balcı
3 yıl önce

Merhaba ben ihaleden ev aldım.ihalenin feshi davası açılmıştı sonunda temyiz onama kararıyla dosya kapandı.Şimdi ise asliye hukuk mahkemesine ihtiyari tedbir talepli tapu iptal ve tescil davası açıldı ne yapmalıyım?

Şeref nur acet
Şeref nur acet
3 yıl önce

Merhaba ben bir ev aldım aldıgımda esler arasinda sorun varmis bilmiyodum satin aldiktan bir hafta sonra evi bana satan bosanma davasi acmis o es evin satildigini ogrendikten sonra tapu tescil iptal mahkemesi acmislar suan o evde oturuyolar nasıl cikarta bilirim mahkemenin sonuclanmasinimi bekleyecem satan benden sure istedi sure bitti ne yapmaliyim bide iptal olurmu aydinlatirsaniz sevinirim

osman macit
osman macit
3 yıl önce

selam benim sorum2003 yılında kurra yoluyla paylaşmış olduk daha sonra 2007 yılında gaastro geçtiği aman mirasçılardan biri benim tarlanın birkısmını kendi üzerine yaptırmış tapu iptal davası aça bilirmiyim saygılarımla

sezgin boz
sezgin boz
3 yıl önce

merhaba dedem saglıgında babama 41 dönüm tarlayı bagış yapmış 1977 yılında babam 1988de vefat etti dedem 1992yılında vefat etti halamlar bizi mahkemeye verdiler mahkeme 4yıl sürdü 1996da sonuclanan mahkeme halamlara 12 dönüm yer verdi biz 1998 yılında halamlarla kendi aramızda paylaştık ben gecen yıl kardeşlerimden hisselerini alarak tapuyu üzerimne aldım parseli sorguladıgımda halalmların bize ait yeri işlediklerini gördüm haritacı getirip yerimi ölçtürdüm şimdi halamlar tyekrar tapu iptal davası actIar bana ait olan tapu iptal olurmu

Abdullah Polat
Abdullah Polat
3 yıl önce

İyi günler mütahit firmaya arsa satışımız oldu bi kaç yıl önce sattığımız yerden 2 parsel yer alıp normal bina yapacağını söyledi inşaatın uzayabilecegini kira desteğinde bulunamayacağını bizde risk almamak adına başka yerden 2 adet daire aldık şuan da bizden satın aldığı yere lüx bina yapıyor bu gibi durumda dava açma hakkımız var mı? Teşekkür ederim iyi günler.

İlhan
İlhan
3 yıl önce

Merhaba 3 kardesiz hisseli tapumuz vardi abim bizden habersiz hissesini satmış onalim davasi actik bi şekilde karsi tarafla anlaştık yani bizim evin ucte ikisi ablamla bende ucte biri de baska bi kadindaydi ben kadina apart verdim oda bana ucte bir hissesini verdi aradan 5 yıl gecti karsi tarafin avukati tapu kaydi talep etmis tapudan herhangi birsey olur mu tapu iptal davasi acarlar mi acarlarsa bir sey tutturabilitler mi bizim herseyimiz yasal di apart verdim ayni gun ayni kisiye karsiliginda evin hissesini aldim

Muhammed kahraman
Muhammed kahraman
3 yıl önce

Merhaba yeni kat mülkiyetli 2 katlı ev aldık hocam. Yanlız pandemiden dolayı kiracılar göstermiyor diye evi göstermediler yanındaki evle aynı olduğunu söylediler kapısı mobilyası benim için önemli değil içini komple tadilat etcem diye tapuyu aldım. Kiracının numarasını verdiler aradım ev benim dedi çıktı meğer akrabalarmış davalıķlar büyük ihtimalle tapu iptali olurmu dava açabilirlermi bana.

Mustafa aksu
Mustafa aksu
3 yıl önce

Merhaba. Bir buçuk yıl önce müteahhitten satış vaat sözleşmesini şahitler karşısında imzalayarak bir villa aldım. Başka birisi benim aldığım villaya şerh koymuş. İnşaat firmasıyla aralarında anlaşma yapmışlar iki billa almış. Bir tanesinin tapusunu almış ve diğerinin tapusunu almamış ve sözleşmelerinde hangisi olduğu yazmıyor.ama benim sözleşmede hangi blok olduğu yazıyor. Bir yıldır sulh yoluyla anlaşmaya çalışıyorum.Avukata danıştım, sen haklısın şerhi hemen kaltırtırım dedi. Şerh koyan diğer tarafı almak zorunda dedi. Ve bende villanın içini yapmaya başladım.Tüketici mahkemesine gideceğiz diyor. Sözleşmede 560000tlye aldığım villa için 12000 TL mahkeme ve 50000tl de kendi için istiyor. Şimdi benden istediği para normal mi? Masrafları karşı taraf karşılamak zorunda değil mi? Mahkemeyi kazanma şansım var mı? Teşekkürler

Özge Hanım
Özge Hanım
3 yıl önce

Merhabalar.
Bizim büyük dedemiz iki evlilik yapmış. Dedemiz ile halamız kendi annelerinin üstüne değil de karşılıklı olarak diğer annelerin üstüne yazdırılmış (Fatma oğlu Ali — Zeynep kızı Ayşe olması gerekirken
Zeynep oğlu Ali – Fatma kızı Ayşe olmuş)
Biz dava açarak bu durumu düzelttik herkes kendi annesinin üstüne geçti.
Asıl konu dedemizin annesinden kendisine miras kalmasi gereken bir yer var ama bu yer dedemizin annesinin adı kullanılmadan,direkt kardeşleri adına intikal edilmiş; yani büyük nineden direkt torunları adına intikal edilmiş. Bizim dedenin annesinin adı kullanılmadığı için tapu kaydında mirasçı dedemiz olmasına rağmen düzeltme yapamadik.
Ne yapmalıyız?

Furkan Balaban
Furkan Balaban
3 yıl önce

Merhaba, dedem ve babamın şirket ortaklığı vardı, alınan taşınmazların hiçbir devri olmadan direkt babamın üzerine alındı(en az 20 sene önce alınan taşınmazlar)2015 yılında dedem vefat etti ve babamın kardeşleri hiçbir şekilde tapu devri ve mal kaçırma olmamasına rağmen babamın üzerinde ki taşınmazlar için miras davası açtılar. Kazanma ihtimalleri var mı ?

Mesut dinç
Mesut dinç
3 yıl önce

Merhaba bir milyonluk dükkanı sattım 150 bin peşin kalanı taksitli verdim 30 yıllık arkadaşıma peşin kısmı bankadan kalanı ise açık bıraktık güvendiğimiz için şimdi ödemedi ve beni dolandırdı mahkemeye verdim şerh koydurttum tapuya bunun sonucu tapumu alabilirmiyim tapuda satış bedelini 150 bin gösterdik

sezai karasu
sezai karasu
3 yıl önce

Merhaba . Babam 91 yaşında rahmetli oldu.20 gün önce.88 yaşındayken dairesinin tapusunu kız kardeşim üzerine almış Bizler 4 kardeşiz.Benim hiç haberim yok ne olurum nede imzam yok.Yeni öğrendim.Tapu iptal davası açıp diğer kardeşlerimle birlikte üzerimize tescil ettirebilirmiyiz.saygılar.

Bahar gür
Bahar gür
3 yıl önce

Merhaba esimin uzerine babasindan kalan daireyi benim uzerime bagis yapti uzerinden 1 yil gecti banka yolu ile icralik oldu tapu iptal davasi acabilirler mi acilirsa ne olur

İbrahim Can
İbrahim Can
3 yıl önce

zilyetliğe dayalı davamız var 2013 yılından beri devam ediyor beklemekten başka birşeyler yapabilirmiyiz

Yetim kız
Yetim kız
3 yıl önce

Babam annemle boşanma davası sürerken çiftliğini bir emlakciya değerinin çok altında takas yoluyla satıyor takas karşılığı aldığı malların hemen hemen hiç bir degeride yok ve babam bu takas olayından 1 ay sonra vefat ediyor babam annemle boşanma aşamasındayken böyle bir satış yaptığı için itiraz etme hakkı varmı kazanma şansı nedir

Sercan ödemiş
Sercan ödemiş
3 yıl önce

Merhaba,19 yıllık kiracısı olduğum daire satıldı. Satilmadan 2 ay once ev sahibi ile görüşmemizde daireyi satarsa almak istedigimizi belirttik.satisi iptal ettirip tekrar alabilme şansımız var mı acaba yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar

Handan Akcan
Handan Akcan
3 yıl önce

Babam öleli 12 sene oldu öldüğü zaman da alzheimer başlangıcıymıs . Annem vefat ettikten 2 sene sonra babam baska bir kadinla evlenip aile apartmanini satiyor . Ama bu satis islemini yaparken alzheimer baslangiciymis. Bu durumda herhangi bir iptal davasi veyahut baska bir hukuki alanda lehimize sonuc alabilirmiyiz ?

özlem acar
özlem acar
3 yıl önce

merhaba eşimle henuz boşanmadık 10 gun kadar önce 2015 yılında benım ımzam ıle aldığı kredı ıle aldıgımız evı tapuda dusuk fıyat göstererek satmıs ve para hesabında gözukmesın dıye bır kısmını da elden tahsıl etmıs dava acarsam kazanma olasılığım nedır hakkımı alabılır mıyım ,tesekkur ederım

hakan ede
hakan ede
3 yıl önce

merhabalar.dedem 2011 yılında vefat etti 2002 yılında dayima bakmak gözetmek şartıyla 2 daireyi üstüne geçirmiş.ayrıca yüzde 95 özürlü anneannemiz var onada dayım bakıyor mirasçı olarak oda görünmüyor bu olayı biz 2018 yılında öğrendik 2021 eylül ayında 10 sene olucak dava alabilirmiyiz iyi niyetli 20 sene deniliyor yada en azından saklı pay hakkını alabilir mi mirasçı olan annem.saklı pay için şahit gereklimi çünkü etrafımız akraba olduğu için iki tarafada şahit olmak istemiyorlar.teşekkürler

Fecri demir
Fecri demir
3 yıl önce

Merhabalar ben bir taşarona çaliştim taşaron toprak sahibinden daire aldi anesinin adina yapti tapuyu fakat bizim ödemelerimizi yapmadi sözleşmemiz ve bize vermiş olduğu senetler var kendi aramizda yaptiğimiz anesinin adina aldiği daireye rehin koyabiliyormuyuz veyahut tescilini isteme şansimiz varmi

Onur
Onur
3 yıl önce

1 yıl 3 ay önce bir kısmını banka yoluyla peşin kalanı ise konut kredisi ile ev aldım. Aldığım bu ev için ise daha önce Babam bu evin satıcısı ile görüşerek kendi adına satış vaadi sözleşmesi hazırlayıp 20000 TL kapora vermiş. Ancak daha sonrasında kendisinde para olmayınca evi almaktan vazgeçmişti. Araya ben girerek bahsettiğim bu evi aldım.
Şimdi ise bana tapu iptal davası açmış ve bu evi kendi parasıyla aldığını söylüyor. Benim elimde banka dekontları da var. Onun elinde sadece bu satış vaadi var. Şimdi kim kazanabilir bu davayı? Kim haklı görünür? Ben emeklerim boşa gitsin istemiyorum.

Yılmaz akın
Yılmaz akın
3 yıl önce

Ben bacanağimla 2010 yılında bir dubleks aldık ,kendisi 80 Bİn TL bankadan kredi çektik 10 yıllığına hatta eşim de kefil oldu her ay ortak ödemeleri yari yarıya ödüyorduk taksitlerin bitmesine 3 yıl kala beni ortağı olarak görmüyor sadece kendisine ait olduğunu söylüyor .Sahitlerim de var ,parayı elden oduyordum

Tuğçe
Tuğçe
3 yıl önce

Merhabalar
Eşimin babasından kalma evleri vardı mütahite verdiler mütahite 22 daireli evler yapıp muhtelif kişilere sattı. Bu evlerin arsa tapusu vardı arsa tapusunda eşim ve ailesi hak sahibiydi.
Hisseler dağıtılırken kat maliklerine bize düşen 2 hisse, diğer hak sahiplerine dağılmış tapudakş memurun yüzünden ve farkedilmemiş. Tekrar geri almak için mahkeme açsak kazanırmıyız.
Nasıl ilerleyelim ortalık karışık.

Onur topal
Onur topal
3 yıl önce

Merhabalar, Babam 2013 yılında öldü; kalan malları abim, üvey annem, üvey annemden olan kız kardeşimle paylaştık. O dönem bütün mallar bölüşüldü ve bir tanesi hariç hepsi satıldı. Ben onların sattıklarından hiç bir para almadım. Kendi aramızda anlaşmamıza göre hiç para almazsam benim üzerime tapu kalıyordu. Benim hakkıma düşen tapuyu onların da imzası ile benim üzerime yaptık. Tapu tam olarak benim üzerimde. Şimdi ben bu tapuyu satmak istiyorum. Onlar bu davayı açma hakkına sahip mi? Satışı yaptıktan sonra elime geçen parayı bu dava ile alabilirler mi?

Alp
Alp
3 yıl önce

Merhaba ben 18 yaşında iken 3. Şahıstan bir tarla aldım.8 sene sonra Babamın ticari işletmesinde sorun yaşadılar borçlular tapu iptal davasını bana açtılar.babam ile ilgili bir durum yok ama para alışverişini kanıtlayamadım.davayı nasıl açabiliyorlar mal kaçırma iddaları var ne gibi bir problem ile karşılaşırım bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

Nejat Colak
Nejat Colak
3 yıl önce

Şirket ortağım ve aynı zamanda ekrebam olan kişi tarafından kandirildik.
Bu kişi mülkü eşimin adına olan ve aynı zamanda şirketimizin kirada olduğu dükkanın tapusunu kendisine aktarirsak ciddi miktarda kredi cekebilecegini ve bu kredinin çok uygun kosullarda ve oranlarda olacağı için ortak olduğumuz sirkete bu kredinin aktarılacağını söyledi. Ancak daha sonra bu çekeceği krediyi bize vermedigi gibi aynı zamanda tapunun mülkünü bize geri vermesi için baskı yapinca dükkanı bosaltmamiz için bize ihtarname çekti. Tapuyu kendisine aktarırken bize ne elden ne de bankadan hiç bir sekilde ödeme yapmadı. Aynı şekilde dukkanin tapusunu kredi için üzerine geçirmesini istediği zaman yanimda iki sahitte vardı ve elimde bazı şeyler de var. Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Hasan Yapar
Hasan Yapar
3 yıl önce

Merhaba geçen hafta bı tarla satın aldım tapudaki satış bedelini 200 binden gösterdim ama daha fazla fiyata 950 bine aldım aldığım kişi ben mahkemeye sizden tarlayı geri alcam diyor böyle bir hakkı var mı ben kendimi nasıl savunurum

Hakan Erdoğan
Hakan Erdoğan
3 yıl önce

Annem tarafıma bir tarla bağışladı. Tapuda da bunu bağış olarak devrini yaptı. Ben de annem de tapunun geri devrinden yanayız. Bunu tekrardan anneme devrederken önceki yapılan bağış yoluyla devrin iptalini sağlamamız mümkün müdür? Mümkünse eğer, mahkemeye gitmeden bu önceki bağışın iptalini sağlayabilir miyiz? Eğer mahkemeye gidilecekse de mahkemesi takriben ne kadar sürer?

Elif kara
Elif kara
3 yıl önce

Dedem Evinin bir katını bakım karşılığı kızına diğer katını oğluna hibe ettiğini düşünerek tapuda imza atmış üç yıl sonra da hem evin 2 katını Hem de dört arsasını devir işlemlerini yapan tapuda çalışan oğlunun Satış karşılığı kendi üstüne devrettiğini öğrendi. Şimdi hem oturduğu evi hem de diğer taşınmazları tekrar üstüne almak istiyor.Çünkü kızı bakmamış oğlu da bilgisi dışında üstüne arsa geçirmiş ancak Çocuklar satın aldık diye devretmiyor herhangi bir bedel de ödememişler bunları geri alabilmek mümkün mü

Abdullah
Abdullah
3 yıl önce

Hayirli Günler,
öncelikle sunu belirtmek isterim’ki Allah’a hamd olsun kimsenin malinda gözüm yok ama annem söyle söylüyor

“Oglum abine güvenmiyorum ve gelecekte sorun olmasin diye evi senin üzerine devredecegim, evin satilmasini istemiyorum abin bana birsey oldugunda herseyi satar” diyor.

annem evini bana hangi yolla devretse en iyisidir?
Kardesimle mahkemelik olmamak icin?
Hangi yolu secersek abim evi geri alamaz?

Emine
Emine
3 yıl önce

2015 yılında sonuçlanmış tapu iptali davasında kazanan taraf kararı 5 yildir tapuya bildirmedigi için kadastromu yapamadim.burda bildirim süresi varmıdır var ise zaman aşımından dolayi dava acabilirmiyim

Ahmet öztürk
Ahmet öztürk
3 yıl önce

Merhaba;
Ben kaynıma borcumdan dolayı evimi satmak durumunda kaldım 2016 yılı ile 2018 yılları arası para alışverişimiz oldu banka yoluyla yaklaşık130 bin civarında banka hesaplarına göre hala kaynım benden alacaklı gözükmesine rağmen evin satış bedelini 240 bin olarak gösterdim diye ve elden aldıgım parayı ispat edemiyorum diye davayı borçlu oldugum firmaya karşı kaybettim borçlu olduğum firmaya 34 bin tl borcuma karşılık 52 bin faiziyle birlikte borç çıkıyor
Eğer ben 52bin TL yi kaybettiğim icra dosyasına ödeme yaparsam dava kapanmış olur mu ayrıca eğer düşerse diğer borçlu oldugum kişi yada kurumlar bunu emsal gösterip tekrar dava açabilirler mi
Eğer bilgilendrirseniz sevinirim
Şimdiden tşk ederim iyi geceler

serhat azer
serhat azer
3 yıl önce

iki kardeşiz yaklaşık 2 yıl önce babam evini sattı ve benim adıma ev aldı kardesim ben olursam eşimin ona birşey bırakmayacağını one sürdü bizde evi sattık 10 ay evvel kardeşimle benim adıma ortak ev aldık ama babam bundan rahatsız oldu kiz kardeşime hiç güvenmiyor sen evdeki yari hisseni ver ben dava açıp kalan yarısınıda alicam dedi bende babamin tarafindayim çünkü mağdur oldu yasli adam olmeden mirasın yarısını almaya kalkıyor ben yari hissemi babama versem gerçekten kardeşimden kalan yarısını alirmi

NAZAN MANAY
NAZAN MANAY
3 yıl önce

SELAMLAR
MEMLEKETİMİZDE BİZE AİT ALANA DEVLET HASTANE YAPMIŞ DEDEMİN YILLAR SONRA ARSASININ ÜZERİNE OLDUĞUNU ÖGRENİYORUZ ŞER KOŞMUŞ TAPU ÖRNEĞİNDE GÖRÜYORUZ BİLİRKİŞİLER GEN HAFTA GELDİ BU DAVA KAÇ SENEDE SONUÇLANIR GENL BİLGİ RİCA EDCEM

Merve
Merve
3 yıl önce

Merhaba eşim benden habersiz tamamı düğün takılarımı bozdurarak ve üzerime devredeceği beyanıyla bir ticari araç almıştır. 15 gün sonra işi bıraktı ben kullanmaya başladım fakat benim üzerime geçirmedi. Sonrasında bankalardan yaşadığı sıkıntıdan dolayı benim bilgim dışında babasının üzerine geri almak şartıyla hiçbir bedel almadan devretmiştir. 1 yıla yakındır kullandığım aracın kendisinin olduğu ve benim gasp ettiğim suçuyla şikayette bulunmuştur. 8 Ekim akşamı karakola çekildim ve aracı teslim ettim. Aldığı aracı şuan da satışa çıkarttı. Zaman içinde eşime verdiği yardım adı altında ki paraları da borç sayarak senet imzalatmaya çalışıyor. Senetle faizle 32.000 TL meblağın dolar üzerinden ödenmesini talep ediyor. Ben ne yapabilirim. Evliliğimizde çıkmaza girdi ailemin yanındayım.

Can altintas
Can altintas
3 yıl önce

Biz uc kardesiz halalarimda var ayrica babam bizim haberimiz olmadan tarlayi borcu karsiliginda degerinden dusuk fiyata kimse bilmesin diye bi arkadasina vermis biz bununla ilgili ne gibi bi yol izlemeliyiz itiraz edebilirmiyiz

Dilek demir
Dilek demir
3 yıl önce

Abinize vekaletin kötüye kullanılması nedeniyle dava açabilirsiniz. Demişsiniz.teşekkür ederim cevabınız için.ama abimin kötü niyeti yok aslında.karşı taraf dolandırmış.karşı tarafa dava açamazmıyız.abimin konuyla ilgili bi ceza almasından korkarım.

Mert Özövgü
Mert Özövgü
3 yıl önce

Babama ait çiğ dericilik yaptığımız iş yerini babam bizim müsaademizle bir tek kardeşimin üzerine işini verdi. İki kardeş herşey de ortak çalışıyorduk . Ben işin hamallığını bakıyordum kardeşim de sadece para işine bakıyor du ben 7 ay önce beyin ameliyatı oldum kardeşime beni ortak yapmasını istedim. Yanaşmıyor. Adil ortak olacak herşey kanıtlanabilir. Size sorum bu adil ortaklığı kanıtlamak için neleri de göz önüne almamız gerekiyor. İlgili cevap verirseniz çok sevinirim. İyi günler.

Ilkay
Ilkay
3 yıl önce

Biz kayinbabamdan arsa aldik.Bir mütaitle anlaştik.Evimize başladı.Şimdi diz beni kandirdıniz diyor ve tapuyu tekrar almak icin dava açti.Bu aradada başlattigimiz evi yiktirdi.Ama mütaitle 1 ay sonraya evi teslim edecegine dair sözleşmem var.Mütait şantiyeme benden habersiz girdiniz yiktiniz diye tazminat davası acmak istiyor.Böyle birseye hakkı varmı.Babam arsayi geri alabilirmi

Dilek demir
Dilek demir
3 yıl önce

Abim babamdan aldığı vekaletle arsamızı sattı.sattığı kişi tapuda kendi üstüne almadan başkasının üstüne geçirmiş arsayı.arsa karşığı daire vereceğiz demiş ama ne daire aldık ne para.arsamızda gitti.3 sene olmuştur herhalde.ne yapmalıyız.

Mevlüde cinek
Mevlüde cinek
3 yıl önce

Merhabalar, biz sekiz kardeşiz babadan kalma kargir ev ve fındık bahçeleri var kendi aramızda 2010 yılında yerleri bölüştürdük, annem sağdır bir abim onun yerlerini toplamaktadır. Babadan kalma eve gelmemizi istemiyor. Annem alzhaelmer hastası annemin elindeki yerleri 2010 ve 2019 yılında üç erkek kardeşim almıştır, dolayısıyla aramızda paylaştığımız yerlerede Çift hisse sahibi olmuşlardır bu duruma itiraz etmek istiyoruz. Nasıl bir yol izleyebiliriz?

Pınar koç
Pınar koç
3 yıl önce

Ev dolandırcılığı
3 katlı evimizin kentsel dönüşüm kapsamına soktuk işlemleri 2 hisse sahibi olan kuzenim takip ediyordu bu sebeple işlemlerle ilgili kağıtlar imzalanıyordu. Tapusu annemin üzerine olan evi kuzenim tapuda kentsel dönüşüm işlemleri için diyip imza attırıp satmış satmış olduğu mütehatiiten 2 araba ve belli bir mebla para almış annemin evinin satıldığının farkında değil işlemler için imza attığını sanıyor biz evin satıldığını yeni öğrendik 9 ay önce satış gerçekleşmiş şuan kuzenime dava açmak istiyoruz nitelikli dolandırıcılık nasıl bir yol izleyebiliriz

Bekir Elmas
Bekir Elmas
3 yıl önce

Merhaba 1986 yılında noter satışı bir daire aldım toprak sahibi 25 senedir resmi olarak hiç uzlaşmadı sonunda izalei şura olarak bnmle birlikte 6 daire 1 dükkan sahibini bnmle beraber 7 aileyi tahliye ettirdi ve bu toprak sahibi yeri müteahhide verdi müteahhiten sonra biz 2.alan kişiyiz 7 kişi olarak anahtar teslimde almadık tüm kaba ve ince işlerini kendi paramızla yaptırdık ve izalei şura davasınıda 50m2 toprak üzerinden yapıp sadece resmi toprakta gözüken 3 kişi üzerine 160 bin lira hesaba yatırdılar bu şekilde bizi tahliye ettirdi bu tapuyu bozup dairemizi geri alabilirmiyiz tek benim daire olarak ücret neyse ödemeye hazırız diğer arkadaşlarda bizden gördüğü zaman hakedişi onlarda size başvururlar ilgilenmenizi rica ederim

ismaill
ismaill
3 yıl önce

Merhaba
Dedemin adına olan tapunun üstüne 2016 yılında ev yaptık.
Dedem 2019 ocak ayında bizden habersiz tapuyu başkasına satmış
Tapuyu alan kişi bizden evi bosaltmamizi istiyor
Tapuda ev kerpiç olarak görünüyor…
Bununla ilgili olarak bizim yapabileceğimiz birşey var mı Hocam
Yaptığımız evin bedelini isteyebilirmiyiz yada arsa nin bedelini verip tapuyu geri alabilirmiyiz…

Adnan KAYA
Adnan KAYA
3 yıl önce

Sn. Üstadım Selamlar.
Evlilik öncesi almış olduğum birisi tapulu, birisi Kiptaş sözleşmeli şahsıma ait iki adet dairemi evlendikten altı yıl sonra satarak
bir daire aldım. Yeni aldığım dairenin tapusunu eşimin adına yaptırdım. Şu anda Eşim ağır kanser hastası, daire bankada ipotekli şu anda satışa çıkardım fakat satışın gerçekleşmesi için vekalet alamıyorum çocuğum ve eşimin ailesi tarafından engelleniyorum. Daire her halükarda satılacak banka borcu yapılandırma yapıldı taksitler şu anda ertelenmiş durumda ödeyemeyince banka satışı yapıp parasını alacak fakat kağıt üzerinde şu anda ben hiç bir hakka sahip gözükmüyorum.
Bu durumda eşime güvendiğim için o zamanda tapuyu hiç bir şart koşmadan tapuyu adına yaptırdım fakat şu anda ben
mağdur durumdayım çocuğum 21 yaşında fakat hiç konuşamıyorum ve anlatamıyorum tek umudum hukuka kaldı.
SORUM:Eşime ait tapuyu iptal ettirip, kendi adıma alabilme şansım varmıdır.
Teşekkür ederim Saygılarımla.

Mustafa tokatli
Mustafa tokatli
3 yıl önce

Merhaba

Yıllardır oturduğumuz ev yeşil alan çıktı tapusunu da paramız olmadığı için alamadık x bir inşaat firmasının sahibi kendi üstüne tapuyu aldı sonra oda adabazina devretti ada bazida abimin ustune verdi daireleri kız kardeşlerim bu durumdan rahatsız ve dava açmışlar kazanma şansları çok yuksekmidir çok merak ediyorum

Ömer Faruk
Ömer Faruk
3 yıl önce

Merhaba kolay gelsin annemin babası vefat etmeden önce tüm mal varlığını 2 oğlu arasında paylaştırıp birisi eşi üzerine diğeri kendisi üzerine almış annemler 5 kız kardeşe bişey bırakmamış bunlardan 2 kişi dava açmak istiyor ama diğer 3 kız kardeş hiç bişeye karışmadan mal sahibi olmak istiyor ,olabilir lermi yoksa sadece dava eden 2 kişi mi hak kazanır

Semra Özer
Semra Özer
3 yıl önce

Merhaba, annem vefat ettiğinde annemin baba hakkı abim ben ve babama bölündü daha sonra babam evlendi sonra babam da vefat etti annemin baba hakkından üvey annem yararlanabiliyor mu hissesi var mı ?

Özlem tekayak
Özlem tekayak
3 yıl önce

Merabalar babam 2017 yılında bahçesi vardı parayla bana fstklıgını satttı aynı gün devlet hastanesin den akıl sağlığı raporunda aldı .banka faturalarmda var şimdi iki kez kardeşim kabul etmiyorlar tenkis. Davası açtılar annem vefat etti babama ben bakıyorum.babamın gecen yıl ayzaymr hastalığı ortaya cktı bunlar bunu öne sürerek babamı kandırdı elinden aldı diyorlar. Sagiken babam gecen ay dava açtılar ne yapmalıyım.avukat tuttum ama yinede sizin bilginize ihtiyacım var

ramazan ceviz
ramazan ceviz
3 yıl önce

temelden ev aldım ve evler bitmeden kat ittifakı tapumu aldım ama evler tamamlanamadi ve arsa sahibi mutahite ve bana dava açtı tapumu iptal ettirmek istiyor ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun LÜTFEN

Melise Ay
Melise Ay
3 yıl önce

Merhaba, bizim köyümüzde bir arsa var. Arsayı dedem satın almış. Satın aldığına dair noter onaylı belge var. O zamanlar köy senedi varmış köye tapu geldiği zaman dedem tapuyu amcamın üstüne yapmış amcam şimdi babam ve kardeşlerine haklarını vermiyor tapu bozdurma davası açsak kazanabilir miyiz?

Merve öz
Merve öz
3 yıl önce

Merhaba 2018 yılında bir arsa aldık ama bize arsayı satan şirket paradanmış bunu bilmiyorduk bir arsayı parselletip bir cok kisiye satmış sonra ortadan kayboldu. Arsanın asıl sahibi ise tüm parsel alanları dava etti ve butun arsanın kendinin olduğunu iddia ediyor mahkeme açıldı 1 yılı geçti hâlâ devam ediyor elimizde tapu var ama bizim bir suçumuz yok bize arsayı satan kişi de ortada yok 400.000 tl kadar ödemistik o arsaya tapumuza el koyarlar mı?

Erdem ergen
Erdem ergen
3 yıl önce

Merhaba kolay gelsin ters dubleks dairemizin alttan %15 hissesi oturula bilmesi için satılmıştı şuan anlaşma saglayamadıgımız için onun yüzde %15 hissesini satın almak istiyoruz fiyatta anlaşamadık dairenin %15 hissesini kaça alabilirim yada devlet bana ne kadar bir parayla devreder ve mahkeme süreci ortalama ne kadar sürer

Esra gül
Esra gül
3 yıl önce

Merhaba bir sene önce babam vefat etti 3 kız kardeş mirascı gözüktü mahkeme kararı ile verasetle evimizin tapusunu üstümüze gecirdik bir sene sonra evimizi sattık ama almanyadan babamın eşi bende mirasıcyım diyerek tapu iptal davası acmıs bir senedir ortada yoktu satıstan sonra açtı davayı satışı yaptıgımız kişiyede açmış satış yaptığımız kişi ev kredisi kullanarak bankaya hipotekle evi aldı tapu iptal olur diye korkuyor sonuc nası olur

Erkan ucak
Erkan ucak
3 yıl önce

Babam oldukten sonra abimin borcu oldugundan herseyi annemin uzerine devrettik tapu ikk 277 tapu iptal davasi acilmis varlik sirketi tarafindan evin 4 te 1 hissesi var varlik sirketi evin tamamini satariz parayi aliriz diyo evmi satilir yoksa hissesimi icra yoluyla satirlir diger hissedarlardan onay alinmasi gerekirmi yardimlariniz icin tesekkurler

Servet Dağlı
Servet Dağlı
3 yıl önce

Merhaba.babam iki evliydi ikinci eşi annemle imam nikahlı iken soyismi farklı iken belirli miktarda tarlayı onun üzerine verdi.ilk eşi öldükten sonra annemi nikahına aldı bi kaç sene sonra da babam vefat etti. bunun üzerine ilk eşinden olan çocuklar annemin soyismi farklı iken aldığı mallar için mal kaçırma davası acarlarsa kazanma durumları nedir acaba.diye sormuştum sizin cevabinizda bu şekilde oldu.

Satış değil bağış olduğunu ispatlarlarsa kazanma ihtimalleri yüksek.

Bağış olduğunu ispatlaya bilmeleri için yazılı evrak mı bulmaları gerekiyor yoksa şahit mi.sahit bulunacaksa eğer diğer kardeşler ve 2 dereceden akrabalar olabiliyor mu veya kimler olabilir bide en az şu kadar şahit şeklinde belirli bi sayısı var mı.tesekkur ederim.

İsmail
İsmail
3 yıl önce

Merhaba biz 2017 in12 ayında kat ittifaklı tapumuzla birlikte topraktan daireye girdik apartman 4 katlı olup 3 üncü katta mütahit bıraktı. Ve kactı. Yer sahibleri yanaşmadığı İcin şu anda Tapu iptal davsı actılar bilir kişi binaya bakmış ve %30 binan bukadar I yapılmış diye rapor oluşturmuş Ben şimdi mütahit ten aldım ama tapuda yersahiblerinden aldım gözüküyor. ve BEN 1.100.000tl ödedim. ben 1.650.000 anlaştım banka dekontu da var ama mütahit birinci ödemeyi kardeşine 2 inciödemeyide babasının hesabına yatırtırmış. Ve şu anda dairenin fiyatı 270 ile 280 arasında. Yersahibleri bu durumu göz önüde alalım ben cok zor durumdayım. Ne yapmam lazım.

levent baydar
levent baydar
3 yıl önce

6306 SK.İLE arsam 2/3 kararı ile idarece satıldı.elimde sözleşmem varken yeni sözleşme yaparak bu yola gittiler.rayiç bedel ödenip arsam mütahit malike geçti.oda hızlı davranıp başka birine satmış tabi(muvazaa)..ben davayı bölge idare mahkemesi kararı ile kazandım satış iptal oldu.eski sözleşmemim ayakta olduğu kararıda verildi.şimdi tapu tescil açsam tepum geri gelir belki ama işlem çok uzun ve külfetli.o yüzden yam yargı düşünüp uğradığım bütün zararları idareden istemeyi düşünüyorum.acaba idarede tapu tescile mi yönlendiriir.ne yapsam karar veremedim.

Ayşe Çiçek
Ayşe Çiçek
4 yıl önce

Merhaba,Babamın bir öz bir üvey olmak üzere iki kardeşi var.Bunlar 1988 senesinde köyümüzdeki yerleri zamanın şartlarına uygun olarak(tapu olmadığı için muhtar senedi vb. yollarla kayıt altına alınmış)bölmüşler.Bir kısım yerleri babama vermişler.Köyümüze 2005 yılında tapu gelmiş,bu esnada babamın üvey olan kardeşi babama verdikleri yerleri dedemin üstüne yazdırmış(bununla ilgili elimizde herhangi bir belge bulunmamaktadır sadece komşuların söylediğine göre böyle)Elimizde muhtar senedi vb diğer belgeler bulunmaktadır.Olayın üzerinden 10 yıl geçmiş ama biz bunları göstererek yolsuz tescile dayalı tapu iptal ve tescil davası açabilir miyiz? Çok teşekkürler şimdiden

Servet Dağlı
Servet Dağlı
4 yıl önce

Merhaba.babam iki evliydi ikinci eşi annemle imam nikahlı iken soyismi farklı iken belirli miktarda tarlayı onun üzerine verdi.ilk eşi öldükten sonra annemi nikahına aldı bi kaç sene sonra da babam vefat etti. bunun üzerine ilk eşinden olan çocuklar annemin soyismi farklı iken aldığı mallar için mal kaçırma davası acarlarsa kazanma durumları nedir acaba.

Zeynep Ekmekci
Zeynep Ekmekci
4 yıl önce

Merhaba annem 2011 yilinda, babam 2019 yilinda vefat etti. Tapular annemin uzerineydi, 2 dukkan ve bir ev kirasina abim el koydu. 4 hak sahibi olmasina ragmen her ay kiralari almaya devam ediyor istememe ragmen vermedi. Bu durumda almamasi icin ne yapabilirim

Yıldız gündoğdu
Yıldız gündoğdu
4 yıl önce

Mrb.eski eşimin ve kardeşinin babasından satış gösterdiği evi ve arsayı satın aldım 2003 de babasından satış aracığıyla almışlar biz 2008 de evlendik 2012 de ben kardeşi ve o zamanda eşim olan kişilerden aldım 2018 de başkasına sattım 7 ay sonra boşandıktan sonra geri aldım eski eşimin babasının vefatından sonra kardeşleri ve annesi bu satıştan haberimiz yok deyip muhris muhafaza sı davası açtı bu arada eve imar batısından faydalanıp ödemesini de yaptım ama kardeşi ve eski eş biz para almadan bağış yaptık kardeşlerimizden mal kaçırdık gibi ifade vermişler bende avukat tuttum lütfen cvp verir misiniz bu davanın sonu ne olur yıllardır çalışıp buraların borcunu ödedim şahitlerin de var tek suçum parayı elden vermek

Popüler Konular