0216 387 0 388

İŞ KAZASI TUTANAĞI – TUTANAK ÖRNEKLERİ

İş Kazası Tutanağı Nasıl Tutulur

 

İş kazasının meydana gelmesi sonucu işverenin bazı yükümlülükleri ortaya çıkmaktadır. İşveren tarafından meydana gelen olay yetkili yerlere bildirilmeli ve iş kazasına ilişkin bir tutanak düzenlenmelidir. İş kazası tutanağı, 5510 sayılı kanunun iş kazası olarak saydığı durumların gerçekleşmesi halinde işveren tarafından tutulması gereken bir tutanaktır. Yine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da işverenin bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutması gerektiği söylenmektedir. İş kazası tutanağı ileride işverene karşı açılması muhtemel davalar bakımından işveren için bir ispat aracı olarak kullanılabilmektedir. İş kazası tutanağı, meydana gelmiş olan iş kazasının olası nedenlerinin araştırılması ve benzer iş kazaları yaşanmaması için yol gösterici nitelik taşımaktadır. İş kazaları ile ilgili detaylı bilgiye İş Kazası Avukatı makalesinden ulaşabilirsiniz.

 

İş Kazası Tutanağı Nasıl Tutulur?

 

İş kazası sonrası yapılacak işlemlerden birisi olan iş kazası tutanağı dikkatli, özenli ve hızlı bir şekilde tutulmalıdır. Söz konusu tutanağın içerisinde kazanın meydana geliş şekli detaylı olarak anlatılmalı, iş kazasının meydana geldiği sırada olayı gören işçilerin tanık olarak yazılması gerekmektedir. İş kazası geçiren kişinin detaylı bilgilerinin mutlaka bulunması gerekmektedir. Görev yaptığı birimin, görevinin, işe başlama tarihinin gösterilmesi önemlidir.

İş kazası geçiren işçiye olay yerinde iş yeri doktoru tarafından tıbbi müdahale yapılıp yapılmadığına ilişkin kayıtlar da bulunmalıdır. Ayrıca tıbbi müdahalenin iş yeri doktoru dışında başka biri tarafından yapılması durumunda da söz konusu kişinin adı soyadı iş kazası tutanağına eklenmelidir. İş kazası tutanağında kaza sonucu işçide uzuv kaybı olup olmadığının belirtilmesi de gerekmektedir. İş kazasına sebep olan araç gereçler de belirtilmeli bu şekilde olayın somutlaştırılması sağlanmalıdır. Varsa kazanın meydana geldiği yere dair plan, kroki veya fotoğraflar tutanağa ek olarak eklenmelidir.

Bu şekilde iş kazasının nasıl olduğunun detaylı olarak belirlenmesi ve tutanağa geçirilmesi ileride ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçebilmektedir.

 

Tutanak Örnekleri

İş kazası sonucunda işveren tarafından tutulması gereken  tutanağın tek tip olması aranmamıştır. Bu nedenle her işveren kendine özgü bir tutanak formu oluşturabilir veya benzer formları internet üzerinden bulabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir