0216 387 0 388

TAZMİNAT HESAPLAMA

Kıdem tazminatı işçilerin en önemli sosyal güvencelerinden biridir. İşten çıkması halinde zor günlerinde tutunabileceği tek daldır. Bu nedenle işçilerin kıdem tazminatı şartlarını ve alabileceği tazminat miktarını bilmesi son derece önemlidir. Tazminat hesaplama işlemini yukarıdaki program aracılığıyla kolaylıkla yapabilirsiniz. Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili sorularınızı ise sayfanın en altından sorabilirsiniz.

Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

 

Tazminat hesaplama yapabilmek için öncelikle brüt ücretinizi bilmeniz gerekmektedir. Brüt ücret; maaşınıza ilaveten sigorta primi, vergiler ve devlet tarafından yapılan her türlü kesintiler eklenerek bulunan toplam tutardır. Her ay hesabınıza yatan veya elinize geçen net ücret brüt ücretten farklıdır. Örneğin 2022 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin eline geçen tutar 4.253 TL iken, brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bu nedenle brüt ücret kısmına her ay hesabınıza yatırılan net tutarı değil, vergi ve kesintiler dahil olan brüt tutarı yazmalısınız. Brüt ücretinizi bilmiyorsanız bordronuzdan bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğer işvereniniz tarafından bordro verilmiyorsa, net ücretinizi brüt ücrete çeviren sitelerden hesaplama yapabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavanı 2022 yılında 10.596 TL olmuştur. Yani alınan ücret ne kadar yüksek olursa olsun, kıdem tazminatı hesaplama 2022 yılı için en fazla 10.596 TL üzerinden yapılacaktır.

Brüt ücretinizi girdikten sonra işvereniniz tarafından yapılan aylık yardımları da ilave etmelisiniz. Düzenli olarak ödenen prim, ikramiye, yol ve yemek yardımı, yiyecek ve giyecek yardımı, dil tazminatı vb. bu kapsamdadır. Bu şekilde yapılan düzenli ödemelerin aylık tutarını da aylık yardımlar kısmına yazmalısınız.

Örneğin aylık 500-1000 TL aralığında prim, üç ayda bir 3000 TL ikramiye, 200 TL yol ve 500 TL yemek yardımı alan bir işçi aylık yardımlar kısmına ne kadar yazmalıdır? Prim ödemelerinin aylık ortalaması olan 750 TL + bir aya denk gelen ikramiye tutarı olan 1000 TL + aylık yol ve yemek ücreti toplamı olan 700 TL = 2450 TL olarak aylık yardımlar kısmına yazılmalıdır. Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama sitelerinde genellikle aylık yardımlar kısmına yer verilmemektedir. Bu durum tazminat hesaplamasını oldukça düşürmekte ve işçilerin mağduriyetine sebep olabilmektedir. Bu nedenle işveren tarafından yapılan aylık yardımların miktarını hesaplayarak aylık yardımlar kısmına yazmayı unutmayın.

Brüt ücretinizi ve aylık yardımlar kısımlarını doldurduktan sonra, işe giriş ve çıkış tarihlerini yazdığınızda tazminat hesaplama programı otomatik olarak kıdem ve ihbar tazminatınızı hesaplayacaktır.

İhbar Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

İhbar tazminatı alabilmek için işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılmanız gerekmektedir. Kendiniz işten çıktığınızda ne kadar haklı olursanız olun ihbar tazminatı alamazsınız. İş akdinizin feshedileceğinin ihbar süresinden önce işverence tarafınıza bildirilmesi ve iş arama izni kullandırılması gerekmektedir. İhbar süreleri işçinin kıdemine göre şu şekilde artmaktadır;

 • 6 aydan az çalışmış işçilerin 2 hafta,
 • 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışmış işçilerin 4 hafta,
 • 1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışmış işçilerin 6 hafta,
 • 3 yıldan fazla çalışmış işçileri 8 hafta ihbar süresi bulunmaktadır.

İşveren belirsiz süreli iş sözleşmesini sonlandırmak istediğinde, bu süreler kadar önceden işçiye fesih bildirimi yapmalıdır. Ayrıca bu süreler boyunca işçiye günlük en az iki saat iş arama izni kullandırılmalıdır. Aksi takdirde işçiye bu sürelerin karşılığı olan ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenmesi gerekir. İhbar tazminatı hesaplama işlemini sayfanın başında kolaylıkla yapabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı şartları arasında en önemli olanı iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmaktır. Buna ilaveten işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılmış olmanız ya da kendiniz haklı nedenle iş akdini feshetmeniz gerekmektedir. Kendiniz işten çıktığınızda kıdem tazminatı şartlarının neler olduğu aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.

1) İşçi Haklarının Ödenmemesi

İşçilerin maaşı başta olmak üzere, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi, prim, ikramiye, hafta tatili ücreti vb. birçok işçi hakları mevcuttur. Bu alacakların işveren tarafından eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi işçi için haklı fesih nedenidir. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanacağı gibi eksik ödenen işçilik haklarını da açılacak davada talep edebilir. İşçi hakları ile ilgili detaylı bilgi için bu konudaki makalemizi inceleyebilirsiniz.

2) Çalışma Koşullarının İşçi Aleyhine Değiştirilmesi

İşveren işçinin yazılı onayını almaksızın iş şartlarında esaslı bir değişiklik yapamaz. Örneğin işçinin evine çok uzak bir yerde görevlendirilmesi ya da bir müdürün daha alt kademe bir işe atanması çalışma koşullarında esaslı değişikliktir. İşverenin değişiklik teklifini kabul etmeyen işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı alabilir.

3) Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Sigorta başlangıç tarihinin 08.09.1999 tarihinden önce olması kaydıyla, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü dolduran işçi emekliliğe hak kazanır. Bu durumda işçi emekli maaşı bağlanması için gerekli yaşa gelmemiş olsa dahi işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilir. 08.09.1999 sonrası işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü tamamlaması halinde emeklilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Prim gününün 7000’e ulaşması halinde ise sigortalılık süresine bakılmaksızın haklı fesih gerçekleştirilebilecektir. Emeklilik tazminatı hesaplama işlemini sayfanın başında gerçekleştirebilirsiniz.

4) Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar. İşten ayrılmadan önce ihbar süresi verilmesi şartı bulunmamaktadır. Evlilik tazminatı hesaplama yapmak için sayfanın en başındaki programı kullanabilirsiniz.

5) Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma

İşten zorunlu askerlik görevini yapmak için ayrılan işçiler kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Askerlik sevk belgesi alarak fesih bildirimi ile birlikte işverene sunmanız kıdem tazminatı almanız için yeterlidir. Askerlik tazminatı hesaplama işlemini sayfanın başından otomatik olarak yapabilirsiniz.

6) Mobbing Mağduru Olmak

İşçiye iş yerinde sistematik ve sürekli bir şekilde mobbing teşkil eden davranışların uygulanması halinde işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Mobbing ne demek sorusunun cevabı ve mobbing mağdurlarının hakları konusunda detaylı bilgi için bu konudaki makalemizi inceleyebilirsiniz.

7) İşçiler Arasında Ayrımcılık Yapılması

İşveren haklı bir neden bulunmaksızın aynı konumda bulunan işçilere farklı haklar tanıyamaz, işçiler arasında ayrım yapamaz. Örneğin tüm çalışanlara zam yapıldığı halde bir veya bir kaç çalışana zam yapılmaması eşit davranma yükümlülüğüne aykırıdır. Bu gibi durumlarda işçi dört aylık ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı talep edebileceği gibi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı da alabilir.

8) Sendikalı İşçilere Farklı Uygulamalar Yapılması

İşveren sendikaya üye olan işçilere toplu iş sözleşmesi hükümleri dışında diğer işçilerden farklı bir uygulama yapamaz. Aksi takdirde işçi bir yıllık ücreti tutarında sendikal tazminat talep edebileceği gibi iş akdini feshederek kıdem tazminatı da alabilir.

9) Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması

İşçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması, asgarisinin bankadan kalanının elden ödenmesi durumlarında işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatı alabilir.

10) İşverenin İşçiye Karşı Suç İşlemesi

İşverenin işçiye karşı hakaret, tehdit, yaralama vb. suç teşkil eden fiillerde bulunması halinde işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir. İşçinin iş yerinde herhangi bir kişi tarafından cinsel tacize uğraması ve işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması da haklı fesih nedenidir.

Uygulamada en sık görülen haklı fesih nedenleri bunlar olmakla birlikte başka sebepler de haklı neden teşkil edebilir. Tazminat hesaplama ve kıdem tazminatı şartları ile ilgili aklınıza takılan her türlü soruyu aşağıdan sorabilirsiniz. İşten çıkarılan işçinin hakları ile ilgili detaylı bilgi için bu konudaki makalemizi inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

250 Soru

 • Fatma Arpacı 21 Şubat 2021 18:13

  Ben bina görevlisiyim işe giriş tarihim 2/2 /2009 12 yıl oldu 2yıl sonra bana sigarta yaptırdılar sonra maaş vereceklerini soyeldiler ama vermediler bende çıkmak isteğimi söyledim maaşlara maaş alış gibi imza attım. Bu kağıtlarıñ arasında ibrane kağıt varmış onada imza atmışım geçen sene fark ettim imza atmamdım aradan bir sene daha geçti okullar kapanınca gideceğımi söyledim tazminatımı istedim sizce alanilirmiyim

  • Besler Hukuk 27 Şubat 2021 10:15

   Vermezlerse dava açarak alabilirsiniz.

 • Şaban Aydın 18 Şubat 2021 22:39

  19.01.2015 yılında işe başladım 21.01.2021 de emeliliğim nedeni ile işi bıraktım ve emekli oldum Özel sektör de madenlerde çalışıyordum bu durumda benim ne kadar tazminat almam gerekiyor

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2021 13:50

   Kendiniz hesaplayabilin diye yaptık bu sayfayı.

 • Murat şentürk 17 Şubat 2021 04:18

  Resmi kanunlara göre işveren pazar günleri mesai hesaplamasını/50 olarak hesaplıyor bu doğrumu pazar mesaileri yüzde elli hesaplanır mı.

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 15:04

   % 50 zamlı olarak ödenir.

 • Garib turan 16 Şubat 2021 21:25

  Selamlar 2014 yılından beri bir kafede çalışmaktayım ongun önce patron aradı beni telefonla dükkânı kapattığını soyledi ve ben budurumda çalışma izinliyim süresi yirmigun kaldı çalışma iznim pitiyor evim burda iki çocuğum var çok madur olacam cezaya düşerim bu konuda yardımcı olursanız sevinirim pandemi süreci hiç biyerede cikamiyorum

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 14:10

   İşvereninizle konuşun. Ücretsiz izine çıkarsın sizi. Ödenek alırsınız.

 • yücel yılmaz 8 Şubat 2021 02:45

  Merhabalar 2008 yılı aralık ayından itibaren inşaat firmasında çalışıyorum bu firmanın grup alt şirketlerde şantiyelerde zaman zaman sigortalı olarak gösterildim örnek 1 yıl vb. sürelerde toplamda 12-13 yıl oldu firma en son zammını 2018 yılında yaptılar 3 yıldır zaman yapmıyor sorduğumuzda yapacaz, değerlendiriyoruz diyerek bu zamana kadar oyaladırlar şimdide ellerinde işte kalmadı büyük ihtimal yapmayacaklar nasıl bir yol izlemeliyim kendim çıksam tazminat hakkım var mı yardımcı olursanız sevinirim

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 18:14

   Tazminat hakkınız var ancak şirketi kapatma ihtimalleri var mı onu bir araştırın.

 • Hakan 7 Şubat 2021 00:59

  Merhaba çalışma olduğum yere 2015 4 ayın 12 de başladım haftalık izin ve senelik izin hiç kullanmadım2020 marttan beri kısa çalışma ödeneği alıyorum günlük çalıştığım zaman para alıyorum yani maaşı mı bankadan almıyorum 8 saatten fazla çalışıyorum bu işyerini bırakmak istiyorum tazminat veya ihbar tazminatı alabilirmiyim nasıl bir yol izlemem gerekiyor cevap yazarsanız sevinirim iyi günler

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 17:09

   İşçi haklarınız eksik ödendiği için kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirsiniz. İhbar tazminatı alamazsınız.

 • Bahadır DOLMACI 6 Şubat 2021 01:25

  merhaba ben mağazalar zinciri bulunan kurumsal bir firmada part-time olarak çalışmaktayım. çalıştığım firmada bir müşteri ile bir problem yaşadım. müşteri ile yaşadığım problem sürecinde herhangi bir saygısız veya hakaret içeren davranışım olmadı fakat müşterinin bana kullandığı itham “üç kuruşluk adamsın neyin artistliğini yapıyorsun” oldu ve göğüs hizama işaret parmağı ile sen sen dercesine dokunması oldu olay görüntüleri güvenlik kamerasında mevcut olup kopyası da elimde bulunmaktadır. müşteri firmaya yaptığı şikayet sonucu çalıştığım yerdeki mağaza müdürü ve bölge müdürü sen haklısın dediler bana ama bu duruma rağmen müşteriden özür dilemem gerekiyormuş. bu durum ile alakalı nasıl bir yol izleyebilirim yardımcı olursanız sevinirim. ayrıca bu müşteri benimle sorun yaşadıktan sonra aynı süre içerisinde mağazadaki diğer 3 müşteri ile daha kavga etti bu duruma rağmen özür dilemem isteniyor ısrarla.

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:59

   Anlattığınız şekilde ise olay özür dilemek zorunda değilsiniz.

 • Murat önal 5 Şubat 2021 19:43

  İl değişikliğinden dolayı işsiz lik maaşı alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:47

   Kendiniz işten çıktığınızda işsizlik maaşı alamazsınız.

 • Kadir kadri 4 Şubat 2021 22:11

  Bir iş yerinde 7 sene çalıştım eylül 2020de ücretsiz izine çıkartıldım şu an işsizim. ben tazminatımı eski asgari ücret üzerindenmi yoksa 2021 yılı asgari ücretindenmi alacağım.ihbar tazminatım ne kadar olur.Aydınlatırsanız sevinirim.

  • Besler Hukuk 15 Şubat 2021 17:46

   Ücretsiz izine çıktığınız tarihteki ücretiniz üzerinden hesaplanır.

 • Kemal 30 Ocak 2021 19:33

  Merhabalar 2019 yılının 9 ayında iş kazası gecirdim el bileklerimden amaliyet oldum şuan aynı işyerinde calışıyorum ve ellerimde sıkıntım gecmedi davacı falanda olmadım tazminatımı alarak işi bırakmak istiyorum nasıl bir yol izlemem lazım

 • iskender çankaya 28 Ocak 2021 10:21

  Devlet memurluğundan emekliyim. 28 Ağustos 2017 tarihinde özel bir kurumda asgari ücretle göreve başladim. Sözleşmede asgari ücret yazıldı ama asgari ücretten fazlasına anlaştık. Bankaya asgari ücret yatırıldı geri kalanı elden verildi. 27.01.2020 tarihinde sağlık sorunu nedeniyle özel kurumdan istifa ettim. Kıdem tazminatı alabilirmiyim, alırsam hesaplama nasıl yapılır. Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 13:20

   Emeklilik nedeniyle işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatı alabilirsiniz. Kıdem tazminatı hesaplama sayfamızdan miktarını hesaplayabilirsiniz.

 • Ramazan dinçer 26 Ocak 2021 03:32

  Merhaba sigorta başlangıcı 2010 Kocaeli’nde bir fabrikaya başladım 2011 4 ay da tam 10 senem dolucak 2021 4 ay da tazminatı alma hakkım doğuyormu konuyla alakalı beni bilgilendirme bilirmisiniz şim diden teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 17:17

   99 öncesi sigorta başlangıcı olanlar için geçerli söylediğiniz.

 • Birol altayli 25 Ocak 2021 16:01

  Iyi gunler ben 3 yil dagitim sirketinde soforluk yaptim patronun ogluyla maas gecikmesi nedeniyle ufak bi taryismamiz oldu.patron oglum seni istemiyo dedi hakkini vericem dedi beni isten cikardi.sonra cikisimi istifadan yapmis bende avukat araciligiyla mahkemeye verdim.birbucuk ay sonra benden malzemenin altina koyulan paletleri aldi geri getirmedi diye davaci oldu.sahit yazdirdigi kisiler sahitlik yapmadi o davayi ben kazandim.ama is mahkemesi bizim actigimiz davayi red etti ceza mahkemesi sonuclanmadan.bizde istinafa basvurduk istinafa ceza mahkemesinin beraat kararini vermemize ragmen red karari verdi.bu red kararina bizim itiraz etme hakkimiz varmidir ve nereye itiraz dilekcesi vermemiz gerekiyor.biz bu yanlis kararla hakli oldugumuz davamizda haksizliga ugradik.cok tesekkurler.

 • Serhat Kaya 24 Ocak 2021 14:43

  Merhaba,size 2 sorum olucakçCevaplarsanız çok sevinirim.
  1.cisi:SGK dan Kıdem tazminatı yazısı aldım.Ordaki görevliye ne kadar süre geçerli dedim.Bana 1 ay geçerli dedi.Henüz işyerine vermedim.1 ay içinde ayrılmayı düşünüyorum.Herhangi bir sorun çıkarmı.Yani 1 ay değilde 45 gün sonra verirsem işyerine sıkıntı olurmu.
  2.sorum ise 15 yıl 3600 den ayrıldığım için ihbar alamayacağım.Fakat işyeri yemek parasını SETCARD ile yapıyor.Yani Yemek kartı ile yapıyor.Bu yemek ücreti olarak kıdem tazminatına yansırmı.Daha önce 3600 den çıkan bir arkadaşıma yatırmamışlar.Hukuki bir dayanağı varmı.Yemek ücreti kart ile ödense dahi kıdeam taznminatına eklenirmi.Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 15:18

   Eklenir. Aylık yardımlar kısmına bu tutarı da muhakkak yazın.

 • Mehmet 21 Ocak 2021 14:46

  Pandemiden dolayı özel engelli bakım merkezinde 10 gün yatılı çalışmaktayım.24 saat nöbetten çıkıp 24 saat kurumda dinleniyorum 10 gün boyunca böyle oluyor.dinlendiğim saatler mesai olarak görülür mü

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 13:39

   Günlük 11 saati aşan çalışmalarınız için fazla mesai ücretine hak kazanırsınız.

 • Mustafa şentepe 21 Ocak 2021 10:55

  20.05.2015 yılında giriş 30.04.2017 çıkış yapıldı tazminat 2021 yılda nasıl alınmalı faiz var mı

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 13:33

   İşten çıktığınız tarihten bu yana bankaların verdiği en yüksek faiz işletilir.

 • Ercan OCAK 15 Ocak 2021 04:05

  Merhabalar 11.11.2013 tarihinde uzman çavuş olarak göreve başladım. 31.12.2020 tarihi itibariyle de sozlesmem bitti ve görevi bıraktım. Brüt maaşım 8.136 TL ve bana tazminat 59 bin TL yattı. Benimle aynı yılda göreve başlayan bir arkadaşıma daha yüksek tazminat yatmış benim tazminatim da bir sıkıntı var mı acaba teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 15 Ocak 2021 18:29

   Tazminat miktarınızı sayfanın başındaki programdan hesaplayabilirsiniz.

 • Mustafa Demir 10 Ocak 2021 22:31

  Merhaba 5393/49 olarak 7 sene çalıştıktan sonra kendim istifa ettim. İş sonu tazminatı vereceklerini söylediler. Yevmiye aylık 2826, ücret 4557, gelirler toplamı 9127 olarak yazıyor bordroda. Ben ne kadar iş sonu tazminatı alabilirim? Kıdem veya ihbar tazminatı alabilir miyim? Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 19:02

   Sayfanın başından hesaplayabilirsiniz.

 • Yasin 9 Ocak 2021 21:37

  İş veren çıkış verdikten sonra kaç gün sonra tazminatı ödemek zorunda

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 18:17

   Hemen ödemelidir.

 • Beyhan önal 9 Ocak 2021 17:51

  Merhaba
  27.12.2018 yilinda baslamis olduğum iş yerinden 09.01.2021 yılında babamin rahatsızlığından dolayı ve ailevi nedenler dolayı işten kendi istegimle işten ayrıldım bana tazminat hakkım doğar mı acaba

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 17:57

   Başka bir haklı fesih nedeni bulmanız gerekir.

 • Uğur TEKİN 8 Ocak 2021 10:29

  Merhabalar,
  Ben 28.03.2018 tarihinde girmiş olduğum işyerinden 30.03.2020 tarihinde haksız yere bölge kapanışı nedeniyle çıkarıldım. Kıdem ve ihbar tazminatımı aldım ama işe iade davası açtım, dava leyhime karara bağlandı, lakin şirket istinafa başvurdu, şu anda dosya istinafa açık görünmektedir. Ortalama ne kadar daha uzar ve alacağım ücrete davayı açtığım günden itibaren yasal faiz işler mi? Şimdiden teşekkür ederim.

 • İsmail Dündar 6 Ocak 2021 14:03

  Abim 10 ay 20 gün çalıştım beni 05 kodunyla işten çıkardılar bana hiçbir hak alamazsın dediler tazminat vermediler bu konuda ne yapabilirim

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 15:22

   Şartları varsa işe iade davası açabilirsiniz. İhbar tazminatı hakkınız da mevcut.

 • Erol tunç 4 Ocak 2021 16:35

  Merhabalar ben ve eşim aynı şirkette çalışırken benim mobbing gormemden dolayı işten ayrıldım ve bana baskıyla hiç bir alacağım vereceğim yok ve kendi isteğimle işten ayrılıyorum diye imza attirdilar ve ben işi bıraktıktan sonra aynı işlemi esimede yaptılar ne yapabilirim yardımlarınızı bekliyorum

 • Nimet karaca 3 Ocak 2021 22:56

  Merhaba ben Nimet 2005 10 /08 de işe başladım 2012de haklı nedeniyle işten ayrıldım davami kazandim halde tazminatı ödeme yapmıyor sahzina ait mülkiyeti var fabrika hisseleri başkasına devretti ne yapabilirim caĺiş işyeri izmirde egeserbert bölge

 • Serap 3 Ocak 2021 21:16

  Lutfennnnn cvplarmisiniz.2000 yılında sigorta baslangicim olup 2002 yılından beridir özel sektör de çalışıyorum Ocak sonu 7000 primim doluyor 19 yıl 5 ay 10 günum doluyor tazminatımı alıp işten ayrılmak istiyorum SGK yazı alabilirmiyim araştırmalarım alabilirsinde diyor alamassinda hangisi doğru .

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 14:50

   25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor maalesef.

 • İbrahim gaylem 2 Ocak 2021 01:09

  Merabalar bir a.ş bünyesinde 9 yıldır çalışmaktayım iş veren iş yerimi taşaron bir firmaya devir etmiş bize. Hizmet sözleşmesi devri ve iş veren degişikligi adı altında bir sözleşme sundu biz haklarımızı ve alacaklarımızı devir etmek istemiyoruz. Bize şu an iş yerimiz. bize. Çıkış veremiyoruz diyor siz iş fes hini kabul edin bizde anlaşalım tazminatınızı verelim diyolar. Bize bu durumda ne yapmamız gerekir. Aydınlatırsanız. Sevinirim. Teşekkür ederim

 • Şeyma Özmen 1 Ocak 2021 21:55

  Merhabalar ben güzellik salonunda çalışıyorum 31.11.2019 da işe başladım.
  3500 TL maaşım vardı fakat pandemi nedeniyle 2500 TL ye düşürdü.fakat pandemi sürecinde elektrik,su,doğalgaz,salon içi giderler ve yardımcı personelin ücretlerini bizden kesti.
  Şimdi ise ücretsiz izine çıkartıp yerime bir başkasını aldı.istifa etmem için yıldırma polikitası uyguluyor. Ve psikolojik baskı uyguluyor nasıl sonuçlanır benim şuanki konumum ?

 • Murat mehmet 31 Aralık 2020 01:39

  Ozel sektorse 2013 yilinda girdim ve 9 aralik 2020 tarihinde ucretsiz izne cikarildim .kisa calisma odenegi olarak sirket basvurdu ocak ayindan itibaren ucret alacam .isten cikarma yasagi kalkinca firma beni isren cikaracagini soyledi ve bende ozamana kadar bekleyebilecegime soyledim tamam dedi .ihbar ve kidem tazminati nasil hesaplabir 2020 aralik ayindan mi hesaplanir 2021 yilindqki cikarttigi tarihten mi hesaplanir ? Ve askeri ucret gosterilip hep fazla ucret aldim .bunun icin yapmam gerekenlrr nedir ?

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 14:09

   Gerçek ücretiniz üzerinden ücretsiz izin tarihine kadar hesaplama yapmanız gerekiyor.

 • Zülfiye Aydoğan 29 Aralık 2020 17:37

  Ben açtığım dava sonucu kazandım. Gerekçeli karar çıktı. 30/10/2108 günü işten ayrılmıştım. Alacağım Ana para haricinde Faizi hesaplanacak denildi. Yüzde kaç oranında hesaplama yapılacak?

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 17:12

   Çoğu işçilik alacakları için bankaların verdiği en yüksek mevduat faizi üzerinden hesaplama yapılır.

 • Hakan 29 Aralık 2020 03:03

  Merhabalar:10.10.2017 ise giris tarihim,işten çıkış 10.16.2020:yani sigortalı çalıştığım tarihbunlar,bunun öncesinde var ama öncelikle bunu öğrenmek istiyorum bu yıllar arasında hiç yıllık izin kullanmadım ve haftasonu tatilide nedir bilmem ayrıca bütün bayramlardada görevimin başındayım işten çıkarılma kodum 5 şuanda işsizlik maaşı alıyorum kıdem ve haftasonlari için nekadar nedar tazminat kazanabilirim.tesekkurler şimdiden ilgi alakaniza.

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 16:36

   Yıllık izin süreleri hakkında bilgiyi bu konudaki sayfamızdan bulabilirsiniz. Tazminat hesaplamayı sayfanın başındaki program aracılığıyla yapabilirsiniz.

 • Fatma dağlı 28 Aralık 2020 21:49

  Merhaba 2005 ilk sigorta tarihim 2007 yılından bu yana da aynı kurumda çalışıyorum hic bir gerekçe gistermeden istifa etmek istiyorum, haklarim nelerdir

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 14:11

   3600 günden fesih yapamazsınız maalesef. Başka bir haklı neden bulmanız gerekiyor.

 • Yılmaz doğan 26 Aralık 2020 14:07

  Ben 07.03.2017 tarihinde geçirdiğim trafik kazasında ağır yaralandım , %45 adli rapor aldım , motor sürücüsüydüm tektim , arkadan birisi bana çarpıyor , büyük kayıplarım var , %100 ben haklı durumdayım mahkeme kararı ile , tazminat durumum nasıl olur , şuan dosyam ilamlı takipte nasıl bir şey önerirsiniz

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 17:29

   İcra aşamasına kadar gelinmiş. Gerekeni yapmışsınız.

 • Hayati YILMAZ 26 Aralık 2020 00:33

  Calistigim sirket pandemiden dolayi beni ucretsiz izine cikardi fakat is devam ediyor yerimede personel aldi.tazminatimi odemedi pandemi nedeniyle cikis veremiyoruz dediler.bende haklarimi istiyorum ne yapmaliyim

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 16:38

   Haklı bir fesih nedeniniz olması gerekiyor.

 • baba hasan 22 Aralık 2020 01:15

  Merhabalar:Oğlum 14.08.2001 doğumlu olup üzerine atılı suç tarihi 15.01.2020.Yani oğlum 18 yıl 5 ay 1 gün yaşında.18 yaşını doldurmasına 6 ay var.Yani henüz 18 yaşını doldurmamıştır.Nitekim 14.08.2020 tarihinde 18 yaşını bitirmiş 19 yaşına girmiştir.Oğlum suç tarhi itibarı ile 18 yaşını doldurmamış olmuyor mu?Yargıtay kararlarında karşılaşıyorum.Örneğin 17 yıl 4 ay 3 gün yaşında olan birinden 17 yaşında olduğunu söylüyor.Buna göre oğlumda suç tarihi itibarı ile 18 yaşını doldurmamıştır.Sizin konuya bakışınız nedir.teşekkürler

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 15:24

   14.08.2019 tarihinde 18 yaşını doldurmuş maalesef.

 • Genel gulsum 20 Aralık 2020 17:22

  Merhaba.
  26.05.2028 yilindan beri ozel bir klinikte yabanci hasta temsilcisi olarak calisiyorum ve 25.12 2020.isten ayriliyorum.
  Fazla mesailer- bayram gunu calismalar oldu ve evden pc den calisma ayrica tatillerimdede pc alip calistigim zamanlar oldu.butun bunlarin hesabi icin insan kaynaklarina verildi . Onumuzdeki gunlerde tekrar gozden gecirilecek. Haklarim tam olarak nelerdir..bu yeni yil icinde olan yilik izin haklarimin odenmeside gerekirmi? Yani kisacasi haklarim hangi ôdemeleri kapliyor.
  Tesekkur ederim

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 13:43

   İşçi hakları hakkında detaylı bilgiyi bu konudaki makalemizden edinebilirsiniz.

 • Mehmet AKTÜRK 18 Aralık 2020 03:06

  Merhaba kolay gelsin, ben Ekim 2009 yılından itibaren aynı firmada çalışmaktayım, 4-5 yıl boyunca aralıksız çalıştım son dönemlerde işimizin mevsimlik olmasından dolayı kış aylarında yaklaşık 2-3 ay işten çıkarılıyorum. İşten kendi isteğim ile ayrılmam durumunda tazminat hakkım olur mu. Saygılar.

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 17:06

   Evet en az iki dönem çalışan mevsimlik işçilerin tazminat hakkı var.

 • deli dolu 17 Aralık 2020 20:36

  önceden kamu perseneliydim çeşitli sebeplerle çıkarıldım o süreç içerisinde dava açtım ve kazandım mahkeme kararını göstererek tazminat alabilirmiyim çünkü mahkeme kararı hem beni hemde kamuyu bağlamaktadır

 • Neriman Güvenç 16 Aralık 2020 23:42

  Bir yıldır çalıştığım işten kendi isteğimle işten ayrıldım istifa dilekçesi imzalamam gerekiyor diyor müdür yıllık izin üçretini verdikıdem tazminatı alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 14:54

   Haklı bir fesih nedeniniz yoksa tazminat alamazsınız.

 • Sevdi karadag 16 Aralık 2020 19:56

  İyi günler annem 06.08.2009 tarihinden 04.08.2020 tarihleri arasında çalışmakta olduğu fabrikadan patron baskısıyla ayrılmak zorunda kaldı şuan işsizlik ödeneği alıyor Ocak ayında işten çıkarılır ise tazminat ne kadar alması gerekiyor asgari ücretle çalışan bir isci

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 14:30

   Tazminat hesaplamasını sayfanın başındaki program aracılığıyla yapabilirsiniz.

 • Şeriftezel 14 Aralık 2020 17:32

  Merhaba. Ben bayan kuaförüm 35 yaşındayım benim aldığım maaş 2.500 TL ve bu pandemi başladığıdan belli devlet bana 1.170 TL yardım ediyor ama patronum maaşımdan kesiyor sana devlet yardım ediyor diye .hakkımı yiyormu sizce benim şikayet etmem lazım mı

  • Besler Hukuk 19 Aralık 2020 17:14

   Hem ücretsiz izin gösterip hem çalışmaya devam etmeniz haklı fesih nedeni teşkil eder. İşçi haklarınız için dava açabilirsiniz.

 • Onur demir 13 Aralık 2020 01:58

  Merhaba işçi mahkemem son buldu mahkemede yazan rakamları hesaplayamadm ve pek anlamadım size mail atsam bakarmsnz rica etsem mail adresinizi yazarmisinz

 • turan demir 12 Aralık 2020 11:37

  her ay 30 saat mesaili çalışıyoruz bürüt yüksek cıkıyor… kıdem tazminatımız mesaisizmi hesaplanır … şimdi cıkarsam

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 18:24

   Fazla mesai tazminat hesabına dahil edilmez maalesef.

 • Cengizhan 11 Aralık 2020 21:24

  İyi günler 2021 Şubat ayında askere gidicem şuan İstanbul 3.havalimanında temizlik personeli olarak çalışmaktayım 07/12/2018 yılından beri çalışıyorum yaklaşık 4 ay kısa çalışma ödeneği aldım çıkış vereceğim zaman tazminatımı etkilermi ve aynı zamanda 4 aylık süre yıllık iznimi etki eder mi? Ek olarak: ne kadar tazminat alırım şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 17:30

   Kısmi çalışma öncesi maaşınız üzerinden hesaplama yapılır. İzin hakkınız işten ayrıldığınız tarihe göre belirlenir.

 • Tufan yılmaz 9 Aralık 2020 23:31

  Merhaba ben 2002 de girdiğim işyerinde 2012 ye kadar temizlik görevlisi olarak çalıştım.2012de aynı kurumun il müdürlüğünde şoför olarak çalışmaya başladım şuan devam etmekteyim.temizlikte çalıştığım 10 yıllık tazminatımı alabilirmiyim.

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 16:42

   Arada boşluk yoksa alabilirsiniz.

 • Cengizhan Çelik 8 Aralık 2020 20:12

  İyi günler 2021 Şubat ayında askere gidicem şuan İstanbul 3.havalimanında temizlik personeli olarak çalışmaktayım
  07/12/2018 yılından beri çalışıyorum yaklaşık 4 ay kısa çalışma ödeneği aldım çıkış vereceğim zaman tazminatımı etkilermi ve aynı zamanda 4 aylık süre yıllık izin Parama etki ederim.
  Ek olarak: ne kadar tazminat alırım şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:28

   Kısa çalışma öncesi maaşınız üzerinden hesaplama yapılır.

 • Havva Ceylan 30 Kasım 2020 19:08

  Merhaba ben 2004 yılında ise basladm 2008 işten ciktm geriye dönük tazminat alabilir miyim

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 18:05

   Biraz geç olmamış mı? 5 yıl zamanaşımı var.

 • Davut öztekin 16 Kasım 2020 14:13

  Merhaba Ben iş kazası geçirdim 12 ay raporlu olarak istirahat ettim. Yeniden işe başladım fakat rahatsızlığım yeniden başladı işten rahatsız nedeni ile ayrılsam bütün haklarımı alabiliyormuyuz. Saygılar.

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 18:00

   İş kazası nedeniyle işinizi yapmanız sağlık sorunlarına yol açabilecek durumda ise haklı nedenle işten ayrılabilirsiniz.

 • Korkmaz Korkut 15 Kasım 2020 22:22

  23.10 2020 Tarihinde Nitelikli Dolandırıcıkta Hagb aldım itiraz ettim Hagb kararım bozulur mu iki Hagb iş davamı etkiler mi teşekkürler

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 14:27

   İş davanızı etkilemez.

 • Yasin karadasli 12 Kasım 2020 21:58

  İşverenin ses kaydı işçi mahkemsinde delil sayilirmi hakime sunmalimiyim bunu

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 12:23

   Başka türlü delil elde etme imkanı varsa kabul edilmez. Ancak yine de hakime kanaat verir.

 • K.K 9 Kasım 2020 16:47

  Merhabalar…çalışmış olduğum yerden ayrılmak istiyorum. . 20:00-08:00 saatleri arasında çalıştığımızda 2.5 saat fazla mesai veriliyor 3.5 diye biliyoruz ama verilmiyor gece 11 gün aralıksız çalıştım dinlenme yok 270 saatin üzerinde mesaim olmuş. haklı fesih nedeni ile ayrılara bilirmiyim. .bide tazminat son maaşın brüt ücreti ise mesaili brüt ücret mi yoksa normal brüt olarak mı hesaplamaliyiz. Normal brüt 3500 son maaşın mesaili 5000.Teşekkürler

  • Besler Hukuk 10 Kasım 2020 13:10

   Haklı nedenle iş akdinizi feshederek kıdem tazminatı ve diğer işçi haklarınızı alabilirsiniz.

 • özkan öztürk 7 Kasım 2020 14:42

  meraba 10.08.2011 tarinden beri kurumsal bir şirkette çalışıyorum brüt ücretim 6.300 civarı banka borçlarımdan dolayı şirketimle görüştüm tazminatımı vermeyi kabul etti fakat bikaç tane bankaya borcum var maaş haczimde mevcut avukatlarla görüşme sağladım peşin ödersem faizleri sileceklerini söylüyorlar ama ben tazminatımla borcumu kapatmak istiyorum tazminatım hesapıma yattıgı an faize gidicek faziler silindiğinde borcum 45 bin faizle birlikte 140 bin civarı avukat icrayı kaldırmayada yanaşmıyo tazminatımla borcumu ödeyeceğimi sölememe ragmen nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz tazminatım ne kadar yapıyor ve borçlarımı tazminatımla nasıl ödeyebilirim cevapınız için şimdiden teşekkürler.

  • Besler Hukuk 9 Kasım 2020 19:07

   Bankayı ikna etmek dışında bir seçeneğiniz yok maalesef.

 • Kader güven 5 Kasım 2020 16:25

  Merhabalar ben 2018 de bir fabrikada işe başladım ancak bu ay bana senelik izne ayrılıyorsun diye kağıt imzalattılar fakat ben ay başında maaşım eksik gelince sorduğumda ücretsiz izin dediler işten ayrılmak ve kıdem tazminatı almak için nasıl bir yol izlemeliyim

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 13:41

   Ücretsiz izin süresinin bitmesini beklemeniz gerekiyor maalesef.

 • olcay çiftçk 2 Kasım 2020 23:33

  kolay gelsin ben 4 yıl 5 ay 4 gündür aynı işte çalışyorum aylık maaşım 3275 tlel son bürt maaşı 4150 tl şuan işten çıkarlarsam ne kadar tazminat alırım teşekkürler

  • Besler Hukuk 3 Kasım 2020 16:49

   20.000 TL civarı kıdem tazminatı alırsınız.

 • Selçuk Aydın 29 Ekim 2020 23:55

  Merhabalar. 2007 yılında emekli oldum. Daha sonra başka bir iş yerinde işe başladım. 11.09.2017 yılından beri 38 aydır çalışıyorum. Aldığım ücret gunluk olarak 150 tl alıyorum. Sigorta yok, yol yok, agi yok. Senede sadece 14 günlük izin parası alıyorum. Çalışma saati 10 saat ve 130tl ile başladım. Bir yılın sonu geldi. 2018 yılında zam yapmadı, 2019 yılında 150 tl oldu. 2020 yılı zamı yapmadı ve yapamam diyor. Ben de ayrılmak istiyorum. Ne yapmalıyım ve ne kadar tazminat alabilirim, teşekkur ederim.

  • Besler Hukuk 30 Ekim 2020 14:48

   Saydıklarınızın tamamı haklı fesih nedeni. İşten ayrılarak kıdem tazminatı ve diğer işçi haklarınızı alabilirsiniz.

 • Uğur Karadağ 13 Ekim 2020 12:51

  26.12. 2018 Tarihinde başladığım işten ayrılmak istiyorum kendi isteğimle alacağım tazminat ne olur. Maaşım 3500 lira ama sigorta primim asgari ücretten yatıyor ayrıca haftalık izin resmi veya bayram iznim yok. Sadece 15 gün yıllık iznim var Çalışma saatlerinde bazen 9 ve 10 saati bulabiliyor. Agi parası da almıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim

  • Besler Hukuk 13 Ekim 2020 14:30

   Saydıklarınızın tamamı haklı fesih nedeni teşkil eder. Dava açabilirsiniz.

 • Serpil çamurcu 11 Ekim 2020 00:40

  Merhabalar ben kardeşimle 15 yıldır babamın. Yüzünü dahi görmedim bize hiçbir şekilde maddi ve manevi destekte bulunmadı bizi hep görmezden geldi. Bunun için manevi tazminat açabilir miyim

  • Besler Hukuk 11 Ekim 2020 10:39

   18 yaşına kadar size bakmadıysa dava açabilirsiniz.

 • Kenan güler 3 Ekim 2020 19:03

  Merhabalar 05.10.2016 yılında özel sektörde bir lastik fabrikasına başladım 28.09.2020 tarihinde işten çıkarıldım iş veren benim SGK nın belirlediği 29 nolu kod an çıkarmış tazminat ve işsizlik alamıyorum mahkemeye veya arabulucuya gitsem alabilirmiyim şimdiden teşekkürler ?

  • Besler Hukuk 3 Ekim 2020 19:59

   Dört yıl çalışmışsınız. Tazminat ve diğer işçilik alacaklarınız için dava açabilirsiniz.

 • Yunus aydın 1 Ekim 2020 17:07

  İyi günler 2019 da işe girdim 2020 de askerlik nedeniyle işten cikicam 14 ay oldu ne kadar tazminat hak ediyorm

  • Besler Hukuk 1 Ekim 2020 17:57

   Birçok farklı bilgi daha gerekiyor bu hesaplama için.

 • Bilal kılıçarslan 18 Eylül 2020 21:38

  .erhaba
  Ben 06061999 giriş Limon bir calisanim
  21 yıldır aynı yerdeydim patronum
  Tazminatını hesaplayalım dedi
  Muhasebe 76 bin lira çıkardı
  Benim maaşım normali eviyle birlikte 4831tl
  Kağıt üzerinde 3600
  Gözüküyor geriye dönük 10 yıllık izinim duruyor
  Biryol gösterirseniz sevinirim

  • Besler Hukuk 21 Eylül 2020 10:45

   160.000 TL civarı kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanırsınız.

 • Sami bey 10 Eylül 2020 00:40

  Merhaba, 2004 yılında askerde bana hepatit b bulaştı çürük raporu verildi. Askerden gelir gelmez hemen eşimi ve çocuklarımı test yaptırdım negatif çıkınca hemen aşılattım. İleride karaciğer kanserine (siroz) çevirme riski çok yüksek. Askere gitmeden önce askerlik cüzdanı muayene de sağlam ve askerliğe elverişli belgesi var. Bu bağlamda askeriyede aynı enjektörden kan almadan kaynaklanan geriye dönük faiziyle birlikte tazminat ve malul gazilik ünvanı alıp malul gazi emeklisi olabilirmiyim. Size zahmet yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 10 Eylül 2020 09:49

   İdari davalar için belirlenen hak düşürücü süreler geçmiş maalesef.

 • Şaban taşdemir 24 Temmuz 2020 01:50

  2011 de aynı iş yerinde çalışıyorum eylül ayın işçi çıkaracaklar avukat versem kaç lira tazminat ..2943

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:03

   27 Bin TL civarı kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 • YalÇın oktay 17 Temmuz 2020 10:35

  2008 in 7. ayı 20 si iş başı yaptım
  2017 nin 11. ayının 16 sı çıkartıldım
  yerel mahkemeyi kazandım temyize baş vurdular Yargıtay geri dönüş hariç bütün haklarını alsın dedi ve para vermek istemediler i2020 nin 1 ayı
  icra davası açtım dün öğrendim 1. ay hesabıma 29.780 tl göndermişler ben yeni öğrendim Mevlana doğrumu dur
  işe giriş 07.20.2008
  işten Ayrılış 16.10.2017
  net 1600
  bürüt 2180
  iki bayram 500 tl ikramiye
  Teşekkürler

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:56

   Mahkeme kararına bakın. Orada yazan miktar doğrudur büyük ihtimalle.

 • Osman karaca 12 Temmuz 2020 10:57

  Slm iyi günler 2010 da Ankara da iş kazası geçirdim ve sol gözümde yüzde 90 gorme kaybı yaşadım ve şirket bana boş kagita imza atmadığım icin beni işten cikarti ve iş kusuru yüzde 90 şirket kusuru çikti nekadar tazminat alırım saygılar

  • Besler Hukuk 13 Temmuz 2020 10:45

   İş kazası tazminat hesaplamaları iki farklı bilirkişi raporu ile tespit edilen teknik bir hesaplamadır. Bu nedenle buradan hesaplanması mümkün değildir.

 • Tunca Özgür 11 Temmuz 2020 09:53

  1990-1993 yılları arasında sigortalı olarak İstanbul Tip Fakültesine bağlı İstanbul Tip Fakültesi Vakfı ‘ndan maaş alarak çalıştım, 1993 yılında kadroya geçerek aynı kurumda çalışmaya devam ettim, kadroya geçiş nedeni ile Vakıf tarafından kıdem tazminatı ödenmedi (bu durum herkes tarafından bilinmektedir), çalışma aynı kurumda olduğundan 3 yılım kıdem yıllarıma eklenebilmesi için tazminat almadığıma dair bir yazıya ihtiyaç duyuldu, ancak Vakıf evrakları imha ettiğinden tazminat ödenmediğini konusunda bilgi içeren bir yazı verememektedir.
  Bu durumda kıdem yıllarım 30 yıl üzerinden değil 27 yıl üzerinden hesaplanarak 10-13 bin tl civarında bir kayıpla mağdur edileceğim.
  Ancak Üniversitenin diğer tıp fakültesinin Vakıftan çalışanların dosyalı mevcut olduğundan tazminat ödenmediğine dair bilgi rahatlıkla verebilmektedir ve kişiler mağdur edilmemektedir.
  Ayni Üniversite, rektörlük ayni, işlemler bir yerden yürütülürken, birimin biri yazıyı verebiliyor (dosyalar elinde olduğundan), diğeri veremiyor (dosyaları imha ettiğinden).
  Yazıyı verebilen birim emsal olarak alınamaz mı ?
  Mağduriyetimin oluşmaması için nasıl bir yol izlememi tavsiye edebilirsiniz, yardımcı olabilir misiniz,
  Teşekkürler

  • Besler Hukuk 13 Temmuz 2020 10:40

   Verdikleri tazminatı alıp kalan 3 yıl için dava açabilirsiniz.

 • Mustafa Demir 6 Temmuz 2020 11:45

  Selamun aleykum 5.1.2020 tarihinde is kazasi gecirdim sol el bilegime metal sac carmasi sonucu acildi 6 dikis atildi ama is kazasi gecirdigim yer calistigim fabrika degil ayni sirketin baska adreste bulunan fabrikasi benim calistigim yer hasanaga organize sanayide is kazasi gecirdigim yer akcalar organize sanayide (bursa)ama is kazasi gecirdigim yerde bildirilmemis sgkya calistigim yerde is kazasi gecirdim diye bildirilmis herhangi bir uzuv kaybi yok halen calisiyorum tazminatli cikis hakkim varmi bilginiz icin simdiden tesekkur ederim

 • Zeynep kılıç 3 Temmuz 2020 16:53

  Merhaba; 20.08.2020 tarihinden beri bir firmada çalışıyorum.aylık brüt maaşım 4110tl. Yemek yol ve prim de var artı olarak.pandemi sürecinden dolayı bizi molasız çalıştırıyorlar ve saat olarak eklemiyorlar, örnek veriyorum haftada 30 saat çalışmamız gerekirken 36 saat çalışıyoruz ve firma 30 saat olarak işliyor. Bu sebepten dolayı istifa edersem Kıdem alabilir miyim? Ne kadar alırım. Şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 3 Temmuz 2020 17:18

   Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanıza rağmen mesai saatleriniz üçte bir oranında azaltılmadıysa haklı nedenle iş akdinizi feshederek kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 • Barış ÖZKAN 2 Temmuz 2020 11:24

  Merhaba. 01.05.2016 işe giriş tarihi, 30.06.2020 çikış tarihi. Son bürut maasim 4000 tl.
  Yol yemek ucreti olarakta 550 tl multinet kartina yukleme yapiyor sirketim. Bu durumda kidem tazminati olarak elime gececek olan ucret ne kadar olacaktir?
  Bu arada kullanmadigim yillik iznimde var, buda ekleniyor mu kidem hesaplanirken?
  Ihbar tazminatina gelince; iş sözlesmemde ne yazik ki belirli sureli mi yoksa belirsiz surelimi calistigimi bilmiyorum. Şimdiden tesekkur ederim.

 • Barış ÖZKAN 2 Temmuz 2020 11:22

  Merhaba. 01.05.2016 işe giriş tarihi, 30.06.2020 çikış tarihi. Son bürut maasim 4000 tl.
  Yol yemek ucreti olarakta 550 tl multinet kartina yukleme yapiyor sirketim. Bu durumda kidem tazminati olarak elime gececek olan ucret ne kadar olacaktir?
  Bu arada henüz kullanmadigim yillik iznimde var, buda ekleniyor mu kidem hesaplanirken?
  Ihbar tazminatina gelince; iş sözlesmemde ne yazik ki belirli sureli mi yoksa belirsiz surelimi calistigimi bilmiyorum. Şimdiden tesekkur ederim.

  • Besler Hukuk 2 Temmuz 2020 11:26

   Multinete yatan tutarı brüt ücretinize ekleyerek hesaplama yapabilirsiniz. Yıllık izin ücretleri kıdem tazminatına ilave edilmez.

 • Demet Özdemir 23 Haziran 2020 21:59

  Merhaba , ben 19 Eylül 2017 tarihinde işe girdim . Pandemi dolayısıyla Mayıs ayı itibari ile kısa dönemli çalışmakta ve maaşımın bi kısmını şirket , diğer kısmını devlet karşılamakta . Kısa dönemli çalışma sürem temmuz Sonu bitiyor . Ancak şu an bi meslek hastalığım ortaya çıktı ve işten ayrılmam gerekiyor . Pandemi döneminde işten ayrılabiliyor muyum? Ve tazminatımda kısa dönemli çalıştığım için ( son 2 ay ) etkileme olur mu ??

  • Besler Hukuk 24 Haziran 2020 17:51

   İşverenin kusurlu davranışları neticesinde meslek hastalığına yakalanmanız haklı nedenle fesih sebebidir. Tazminat hesabında işten çıktığınız son tarih dikkate alınır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanız fark etmez.

 • Sumeyye snm 21 Haziran 2020 17:23

  Merhaba ise 2018 ekim girişileyim 2019 Eylül’de evlendim 22 haziran 2020 de işten çıkışımı vereceğim evlilik dolayısıyla. bu konuda tazminat hakkımın var olduğunu biliyorum ama kıdem tazminatı için 6 hafta çalışmam gerekiyormuş ve işyerinin taşınma durumu var bana biraz uzak olduğundan dolayı gitmem mümkün değil benim 6 hafta çalışma sürecimde işyeri taşınırsa ne yapmam gerekir birde tazminatlarımı hesaplarmisiniz asgari ücret uzerinden 500 lirada yol yemek ücreti alıyorum etkisi varmi tazminata bilmiyorum ama. Şimdiden teşekkürler.

  • Besler Hukuk 22 Haziran 2020 15:01

   Tazminat için 6 hafta çalışılması gerekmiyor. Orada bir yanlış anlaşılma var. Kıdem tazminatı hesabınıza yol ve yemek ücretinizi de ekleyebilirsiniz.

 • Musa Bozdağ 29 Mayıs 2020 10:55

  İşçi Mehmet 4 yıldır 60 kişinin çalıştığı “Kıvam Mandırasında” Belirsiz ve Tam Süreli (haftada 45 saat) İş Sözleşmesi ile çalışmaktadır. Mehmet’in iş sözleşmesi işvereni tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın kanunun 17. Maddesine göre fesh edilmiş, feshe gerekçe gösterilmemiştir. Daha sonra feshin Mehmet tarafından mahkemede işveren aleyhine yapılmış bir şahitlik sebebiyle yapıldığı anlaşılmıştır. Mehmet’in son aylık brüt ücreti 4000 TL’dir.
  Bu fesih sonucunda Mehmet;
  · Kıdem tazminatı alabilir mi? Alabilirse miktarını hesaplayınız.
  · Yapılmış fesihte kötü niyet var mıdır? Var ise işçinin talep edebileceği haklar nelerdir?
  · İhbar tazminatı alabilir mi? Alabilirse miktarını hesaplayınız.
  · İş güvencesi kapsamında mıdır? Kapsamında ise iş güvencesinden doğan ne gibi hak ve talepleri olur açıklayınız.
  ·

  • Besler Hukuk 29 Mayıs 2020 15:22

   Ödevini bana yaptırmaya çalışan uyanık Musa. Ders çalış ders 🙂

 • Muharrem biricik 19 Mayıs 2020 15:53

  Merhaba ben 03.04.2013 te işe başladım bürüt maaşım 4000 lira ne kadar ihbar ve kıdem tazminatı alırım teşekkürler…

  • Besler Hukuk 20 Mayıs 2020 17:11

   34610 TL kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanırsınız.

 • Ahmet kopcak 16 Mayıs 2020 02:08

  Merhaba işe giriş 20.07.2013 işten çıkış 15.05.2020 brüt 4000 TL toplam ne kadar kıdem ve ihbar tazminatı alırım

  • Besler Hukuk 16 Mayıs 2020 12:36

   33.392 TL kıdem ve ihbar tazminatı alabilirsiniz.

 • TURAN KAYNAR 13 Mayıs 2020 10:13

  işveren olarak 01/01/2019 -31/12/2019 tarihleri arası çalıştırmış olduğum personelime kıdem ve ihbar tazminatı ödemek zorundamıyım.

  • Besler Hukuk 13 Mayıs 2020 11:11

   Evet bir yılın dolmasına bir gün kala işten çıkarmanız hakkın kötüye kullanılması niteliğinde.

 • Ferhat eke 12 Mayıs 2020 18:31

  Geçen yıl iş kazası geçirdim 11.30 raporum geldi davam devam ediyor.sgk maaş bagladi bana 350 tl maaş aliyom.bilirkisi 39000 TL çıkardı bana avukatimda bana 95000 TL hakettik ama SGK sana bağladığı maaşı senden kesiyor dedi SGK benden kesermi iş yerinden kesmesi lazım degilmi cvblarsaniz sevinirim kolay gelsin

  • Besler Hukuk 13 Mayıs 2020 11:05

   95.000 TL kesinti yapıldıktan sonraki rakam. Tekrar bir şey kesmeyecekler. Merak etmeyin.

 • Emrah yilmaz 8 Mayıs 2020 23:50

  Merhaba ben bugün ıs kazasi geçirdim 4 tonluk demir vinç bagladaim fakat kamyon kasasında dim kaça cak kolanacak yerim yoktu 4 tonluk ceneme kulağıma ve kollarıma zarar verdi 1 dikiş hasarım var ölümle yüz yüze geldim ıs yerim ıs kazasi gostermededi benim ne yapmam lazim

  • Besler Hukuk 9 Mayıs 2020 10:58

   İş kazası olarak bildirirseniz hastanede kaldığınız süre için geçici iş göremezlik ödeneği alırsınız. Ayrıca iş gücü kaybı söz konusu olursa yüksek tazminatlar almanız söz konusu olabilir. Bu nedenle doktorunuzdan raporunu iş kazası olarak düzenlemesini isteyin.

 • Enis Akbaş 6 Nisan 2020 08:35

  Merhabalar öncelikle çok ilgilisiniz..
  Ben 2019 14 Ocak’ta işe girdim 31 Mart 2020 de işten çıkarıldım..
  Maaşım 3000 tl ama 2300 bankaya yatıyor, 700 ü elden veriyorlar..
  Acaba kıdem tazminatım Ne kadar tutar ve yıllık izni mi de brütten mi hesaplamalıyım? 14 gün yıllık iznimi kullanamadım..ve yemek ve yol için ben cebimden her ay 800 harcıyordum onlar verdiğim fişlere göre karşılıyordu..bunları da eklersen toplamı ne olur

  • Besler Hukuk 6 Nisan 2020 15:19

   9117 TL kıdem ve ihbar tazminatı, 1400 TL yıllık izin ücretine hak kazanırsınız.

 • H. B 3 Nisan 2020 12:22

  Mevcut çalıştığım işi bırakmak istiyorum yaklaşık üç buçuk dört yıldır çalışmaktayım tazminat ve yıllık izin ücretlerini alıp ayrılmak için şu sebebler yeterli olurmu (maaşımı düzensiz olarak parça parça elden alıyorum) (başladığımız saat 09.00 bitiş 7.00 ve bazen fazlası mesai ücreti yok) (yemek saatleri ve düzeni belli değil) gibi nedenler… Ve tüm bunlar için nasıl bir yol haritası izlemeliyim…

  • Besler Hukuk 3 Nisan 2020 13:00

   Fazla çalışma ücretinizin ödenmemesi halinde iş akdinizi haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı alabilirsiniz. İş hukuku alanında uzman bir avukata başvurarak gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.

 • Muhammed Yıldırım 3 Nisan 2020 00:41

  Merhaba öncelikle soruma cevap verirseniz çok sevinirim. Ben 2013 te henüz 16 yaşında iken iş kazası geçirdim. Sigortasız çalışıyordum. Karşı tarafa mahkeme açtık 2017 de sonuçlandı ve kazandık. Karşı taraf sigortasız işçi çalıştırdığı için ceza yedi ve ben tek ayaktan sakat kaldım %28 rapor verdi sgk maaş bağladı sürekli iş göremezlilik diye ve yaklaşık 2016 dan beri maaşı alıyorum karşı taraf %100suçlu. Şuan 23 yaşındayım tahmini tazminat ne kadar alırız bu oranlara göre ve sgkdan aldığım maaş tazminat tan düşecekmi teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 3 Nisan 2020 12:49

   Davayı kazandıysanız tazminat miktarının belli olması lazım. İş kazası tazminat hesaplaması bilirkişiler tarafından detaylı bir hesaplama sonucunda tespit edilmektedir. Buradan yardımcı olamam.

 • Gökhan tetker 26 Mart 2020 12:27

  Merheba,Kazanılan işe iade davasının faiz oranı ne kadardir ve hangi tarihten itibaren başlar,istinaf sonucunda mi yoksa dava ilk açıldığı tarihten itibaren mi başlar ,iyi çalışmalar

  • Besler Hukuk 26 Mart 2020 13:23

   Boşta kalınan süreye ilişkin ücret alacağına mevduata uygulanan en yüksek faiz, işe başlatmama tazminatına yasal faiz uygulanır. Yasal faiz %9 mevduata uygulanan en yüksek faiz sürekli değişmektedir. Faiz başlangıcı ise işe başlamak için yapılan başvurunun tebliğ tarihidir.

 • Aylin budak 25 Mart 2020 13:05

  Mahkemeyi kazandım 4 +4 2 hafta içerisinde karşı taraftan cevap bekliyoruz , işe başlatmazlar ise kazanılan mahkemenin faiz oranı ne kadar oluyor ve hangi tarihten itibaren başlıyor. İstinaf kararından sonrami yoksa mahkeme ilk açıldığı tarihten itibaren mi faiz oranı başlıyor,

  • Besler Hukuk 25 Mart 2020 13:47

   Boşta geçen süreye ilişkin ücret alacağına mevduata uygulanan yüksek faiz, işe başlatmama tazminatına ise yasal faiz işletilir. Faiz başlangıcı ise işe başlamak için yaptığınız başvurunun tebliğ tarihidir.

 • Bekir Çelikoğlu 25 Mart 2020 11:29

  Ben 26.07.20011 işe girişim 31.03.2020 işten çıkarıldım ne kadar tazminat almam gerekiyor

  • Besler Hukuk 25 Mart 2020 13:48

   Ücret miktarınızı bilmemiz gerekiyor.

 • Pınar Gürbüz 23 Mart 2020 16:03

  Merhaba size bir sorum olucak 25 Mart tarihinde cikisim verilicek bodromda asgari ücret görünüyor ama aylık 2815 TL alıyorum bunun içine haftalık izin vermiyorlar parasini veriyorlar tazminatımı hesaplarken izin parasini ek gelir olarak ilave ettirebilirmiyim ettirebilirsem sizden ricam alttaki bilgilere göre hesaplarmisiniz
  Giriş 12.11.2018
  Cikis25.03.2020
  Maaş 2815

  • Besler Hukuk 23 Mart 2020 16:29

   8000 TL civarı kıdem ve ihbar tazminatı alacağına hak kazanırsınız. Hafta tatili ücreti kıdem tazminatına dahil edilmez.

 • Kadir 23 Mart 2020 11:45

  2018 de trafik kazası geçirdim anlaştığım sigorta şirketi ücretin belirlendiğini söyledi yanlız ödemeyi sıraya aldıklarını söylediler yaklaşık 2 aydır ödeme yapmalarını bekliyorum ücreti sıraya alma diye birşey var mı efendim teşekkürler.

  • Besler Hukuk 23 Mart 2020 15:13

   O şekilde bir yasal prosedür yok. Dava açabilirsiniz.

 • Gökhan tetker 21 Mart 2020 11:21

  İlginiz için teşekkür ederim,dava sürem 3yil geçti dava acali 3300 TL olann brüt ucretim emsalllerime goremi hesaplanıyor yani 3300tl 4000 TL mi oluyor

  • Besler Hukuk 23 Mart 2020 15:05

   En son aldığınız ücret ne ise onun üzerinden hesaplanır emsal ücretten değil.

 • Gökhan tetker 12 Mart 2020 21:17

  İlginiz için teşekkür ederim,dava sürem 3yil geçti dava acali 3300 TL olann brüt ucretim emsalllerime goremi hesaplanıyor yani 3300tl 4000 TL mi oluyor 4+4hesaplanirken prim ve yemek ücreti de mi dahil oluyor

  • Besler Hukuk 13 Mart 2020 10:39

   İşe başlatmama tazminatında maaşınızın üzerine prim dahil edilmez ancak yemek yardımı dahil edilir.

 • Gökhan tetker 12 Mart 2020 16:57

  14.3.2014 tarihinde ise başladım 05.02.2017 tarihinde işten ayrıldım ,işe iade davasını kazandım. 4+4 şeklinde kazandım. Ayrılırken 300tl yemek çeki alıyordum yıllık ortalama 12.000 TL prim alıyordum
  Ne kadar tazminat alırım acaba ayrılırken aldığım maaş 3300tl brut

  • Besler Hukuk 12 Mart 2020 17:10

   13.532,94 TL kıdem tazminatı 5.543,06 TL ihbar tazminatına hak kazanırsınız.

 • Gökhan tetker 11 Mart 2020 08:01

  14.3.2014 tarihinde ise başladım 05.02.2017 tarihinde işten ayrıldım ,işe iade davasını kazandım. 4+4 şeklinde kazandım. Ayrılırken 300tl yemek çeki alıyordum yıllık ortalama 12.000 TL prim alıyordum
  Ne kadar tazminat alırım acaba

  • Besler Hukuk 11 Mart 2020 13:10

   Ufak bir sorun var. Ücretinizi yazmamışsınız.

 • mesut er 6 Mart 2020 19:15

  2 sene 3ay çalışıyorum askere gidicem ne kadar tazminat alırım maaşım 3100

  • Besler Hukuk 7 Mart 2020 16:27

   10.500 TL civarı kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

 • ahmet öztürk 25 Şubat 2020 17:41

  2016 yılında işyeri haklı fesih göstererek işten attı dava açtım dava sonucuna göre fesih haklı değil geçerli fesihtir kararı çıktı şimdi tazminat hakkım var 6 yıl 2 aylık çalışmışlığım mevcut peki bu dava kararına göre tazminatlarıma karşılık faiz hakkım var mı

  • Besler Hukuk 26 Şubat 2020 10:24

   İşten çıktığınız tarihten itibaren bankaların verdiği en yüksek faiz alacağınıza ilave edilecektir.

 • Yasemin Yıldız 24 Şubat 2020 23:43

  Doğum sonrası 4 ay yarı zamanlı çalıştım. Bu süre bitiminde kısmi zamanlı olarak çalışma konusunda ( yarım gün) işverenim ile anlaştım. Kısmi zamanlı çalışmada işten çıkarılma durumunda tazminat davası açabilir miyim ? (Kötü niyet, ayrımcılık vb. ) Birde yarım gün çalıştığım için işsizlik maaşımın miktarında bir düşme yaşar mıyım ? Bu arada 2011 mart ayından beri aynı iş yerinde çalışıyorum

  • Besler Hukuk 25 Şubat 2020 15:30

   Kısmi zamanlı çalışma durumunda da eğer diğer şartları da varsa kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanırsınız. İşsizlik maaşında primininizin miktarı daha az olduğundan biraz daha az alırsınız.

 • Orhan kalayci 21 Şubat 2020 18:37

  İ16.01.2014 tarihinden itibaren stanbulda calisip oturuyorum esimin saglik sorunlari nedeniyle isten cikip artvine tasinmam gerekiyor burda onla ilgilenecek kimsem yok nasil bir yol izlemeliyim isten ayrilirken

  • Besler Hukuk 22 Şubat 2020 13:41

   Haklı nedenle fesih sebeplerinden biri mevcutsa kıdem tazminatı alabilirsiniz. Detaylı bilgi için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 • Aydın gümele 21 Şubat 2020 16:48

  2013 te işe girdim askeri üçretle şimdi işten ayrıldım kıdem tazminatı ne kadar

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2020 18:19

   İlave hiçbir ücret ve yemek, yol yardımı yoksa 21.000 TL civarı

 • Hakan Yalçın 21 Şubat 2020 12:50

  Ben 5 ayda askere gıdecem bana kıdem ve ihbarı vermek zorunda mı ve fabrikaya gırdıgım gunden mı yoksa kadroya gırdıgım gunden mı hesaplanır tazminatım

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2020 13:16

   Sevk belgesi ile başvurmanız halinde kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir. İşe ilk başladığınız tarihten itibaren hesaplanır.

 • NİLAY Doğan Tetik 21 Şubat 2020 12:11

  Mehaba. Ben 2016 nisan-2019 mayıs tarihleri arasında tam gün çalıştım fakat şu an çocuğuma bakmak durumunda olduğum için kısmi süreli olarak çalışıyorum. İşten çıkarılırsam tazminatım son aldığım maaştan mı hesaplanır. Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2020 12:47

   Evet kıdem tazminatınız çalıştığınız son aya ilişkin brüt ücretiniz üzerinden hesaplanır.

 • Süleyman polat 18 Şubat 2020 18:33

  Ben 4 yıldır aynı isyerindeyim askere gidicem temmuzda net 2850 TL alıyorum ama biz özel günlerde vesaire mesai yaptığımız için bazen 3500-4000 bin TL bile alıyorum bı ayda demek istediğim son ayda çıkmadan önce net mesailerle 4000 bin TL alsam üstüne brutte eklenince daha fazla tazminat alabilirim doğrumu

  • Besler Hukuk 19 Şubat 2020 11:31

   Fazla mesailer kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmamaktadır.

 • Türkan Küçükkaragevrek 7 Şubat 2020 10:44

  Merhaba,aşağıdaki bilgiler doğrultusunda ne kadar tazminat ücreti ve emekli maaşı alacağımı öğrenmek istiyorum. Desteğinizi rica ederim.

  İşe giriş : 08.01.1990
  İşten ayrılış: 30.06.2020
  Prim gün sayısı : 5.650
  Aylık ortalam gelir : 4.500

  • Besler Hukuk 7 Şubat 2020 13:34

   Verdiğiniz bilgilere göre 136.189 TL kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Ancak brüt maaşınız, prim, ikramiye ve diğer aylık düzenli ödenen yardımların toplamının 4.500 TL’yi geçip geçmediğinden emin olun.

 • Berk Demir 21 Ocak 2020 09:24

  İstifa dilekçesi yazarak işten çıktım. Tazminat alabilir miyim?

  • Besler Hukuk 22 Ocak 2020 14:08

   İşverenin hukuka aykırı bir uygulaması varsa bunu gerekçe göstererek haklı nedenle iş akdini feshederseniz tazminat alabilirsiniz.

 • Murat Zeytun 15 Ocak 2020 10:34

  Merhaba kolay gelsin asgariden fazla maaş alıyorum yalnız sigortam askeriden gösteriliyormuş ne yapmalıyım.
  Birde agi ücreti almıyorum maaaş dan ayrı olarak agi yatırılması gerekmiyormu

  • Besler Hukuk 15 Ocak 2020 11:22

   İş akdinizi haklı nedenle feshedebilir, SGK’ya şikayette bulunabilir ya da prim tespit davası açarak gerçek ücretiniz üzerinden primlendirilmesini talep edebilirsiniz. AGİ konusunda bordronuza bakmanız gerekmektedir. Bordronuzda AGİ kısmında medeni durumunuza uygun olarak doğru miktar yazıyorsa ödeniyor demektir.

 • cafer deymenci 7 Ocak 2020 13:24

  tüketici mhkemesine bakıyormusunuz anadolu yakası
  avukatlık ücreti ne kadar veya dava sonuçlanınca mı alıyormusunuz
  krd yalova termal

  • Besler Hukuk 7 Ocak 2020 13:32

   Merhaba Cafer Bey. Sayfanın en altındaki iletişim bilgilerimizden büromuza ulaşabilirsiniz.

Popüler Başlıklar

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

Benzer Başlıklar

 • HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?
  HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?
  2 Temmuz 2022   Haklı fesih sebepleri, işçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmesini her iki tarafın sona erdirebilmesini sağlar. Bu kapsamda sözleşme ilişkisini devam ettirmek fesih hakkını kullanan...
 • ŞİKAYET NEDİR?
  ŞİKAYET NEDİR?
  25 Haziran 2022   Şikayet, bazı suçlarda failin yargılanabilmesinin hem anahtarıdır hem de engelidir. Soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlarda, suçtan zarar görenin, failin yargılanmasında bir sakınca görmediğini...
 • İPOTEK NEDİR?
  İPOTEK NEDİR?
  18 Haziran 2022   İpotek, mevcut ya da ileride doğması muhtemel olan bir alacağı güvence altına almak için taşınmaz üzerinde kurulan rehin hakkıdır. Teminat için taşınmaz üzerinde rehin...
 • TRAMPA NEDİR?
  TRAMPA NEDİR?
  11 Haziran 2022   Trampa, yeni kanun ifadesiyle mal değişim sözleşmesi; tarafların karşılıklı olarak birbirlerine bir ya da birkaç şeyin teslimi ve mülkiyetini geçirme borcunu üstlendiği sözleşmelerdir. Günümüzde...
 • MUNZAM ZARAR NE DEMEK?
  MUNZAM ZARAR NE DEMEK?
  4 Haziran 2022   Munzam zarar, yeni kanun ifadesiyle aşkın zarar, vaktinde ifa edilmemiş bir borcun daha sonradan ödenmesi halinde uygulanacak temerrüt faizinin zararı karşılamaya yetmediği durumlarda gündeme...