Skip to content

AVUKATLIK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Avukat Ne İş Yapar?

 

Avukat; hukuk fakültesinden mezun olmuş, yasal stajını tamamlamış ve avukatlık ruhsatını alarak bir kurumda ya da serbest bir şekilde mesleğini icra eden kişidir. İnsanlık tarihinde avukatlık, uzun bir geçmişe sahiptir. Buna bağlı olarak avukatlık mesleğinin ilk olarak nasıl ortaya çıktığı tartışmalıdır. Avukatlığın Türkiye’deki gelişimi ise son 150-200 senede olmuştur.

Avukatlık İçin Ne Okumalıyım?

Lise eğitimini tamamlayan kişiler, üniversite sınavına girmeye hak kazanır. Üniversite sınavını kazanan öğrencilerin avukat olabilmesi için hukuk fakültelerini tercih etmeleri gerekir. Hukuk Fakültesini başarıyla tamamlayan kişiler, tercihlerini avukatlıktan yana kullanmaları halinde 1 yıllık yasal staj yapmaları gerekir. Bu stajın 6 ayı adliyede 6 ayı ise avukat yanında yapılmaktadır. 1 yıllık stajı bitiren hukukçular, avukatlık ruhsatlarını aldıktan sonra avukatlık mesleğini icra edebilmektedir. Yine son yıllarda hukukçuların yüksek lisans programlarına yöneliminde bariz bir artış görülmektedir. Bunun temel nedeni de yukarıda belirttiğimiz üzere teknolojinin ve yaşam koşullarının hızlı değişmesidir. Buna değişime adapte olmak isteyen hukukçular daima okumak, gelişmeleri takip etmek, kendilerini yenilemek zorundadır. Yani artık hukuk okumak, staj yapmak iyi avukatlık yapabilmek için yeterli sayılmıyor.

Avukat Ne İş Yapar?

Sözlükteki anlamıyla avukatlık; hak, hukuk ve yasa ile alakalı meselelerde isteyenlere yol gösterici olarak, yargı organları önünde başkalarının hakkının savunulmasıdır. Avukatlık mesleğinin geçmişinin oldukça eskiye dayanması, zaman içerisinde avukatların faaliyetlerinin de değişmesini ve gelişmesini sağlamıştır. Başlarda suçluların, iftiraya uğrayanların savunmasını yapan avukatlar daha sonraları toplumun her kesimine danışmanlık vermeye başlamışlardır. Yani günümüzde avukatlar, yasaların ve buna bağlı olarak gelişen teoriler ışığında her türlü uyuşmazlıkların çözümü ve yasal düzen çerçevesinde kendisine danışanlara danışmanlık yapabilirler. Yargıdaki iş yükünü azaltmak için avukatlar ayrıca hakemlik ve arabuluculuk da yapabilmektedirler.

Avukatların Çalıştıkları Alanlar Nelerdir?

Günlük hayatta bir çok uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu olayların çözümü de bir o kadar farklılık arz etmektedir. Avukatların bakabildikleri dava konusunda bir sınırlama olma yoktur. Ancak avukatların uzmanlık alanlarına göre dava ve iş takibi yapması hem kendisi için hem de müvekkil açısından daha sağlıklı olacaktır. İstatistiklere göre Türkiye’de en çok boşanma avukatı, ceza avukatı ve icra avukatı sorgulanmıştır. Ne var ki avukatlık bu alanlarla sınırlı değildir. Hukukçu olmak, farklı disiplinler arasında koordineli bir çalışmayı gerektirir. Yani boşanma davası alırsınız ancak bir de bakarsınız ki icra yapıyorsunuz.

Son yıllarda gelişen teknoloji ve hayat standartları hukuk alanına da sirayet etmiştir. En göze çarpan gelişimlerden biri ticaret hukuku alanında olmuştur. Birçok farklı disiplini içerisinde barındıran E-ticaret hukuku neredeyse belli başlı bir alan olmuştur. Son zamanlarda kurumsal firmalar  e-ticaret hukuku, finans teknolojileri hukuku, bilişim hukuku alanlarında uzman avukatlar arar hale geldiler. Özetle avukatlar için çalışma alanı sınırlaması yoktur. Gelişen teknoloji, değişen toplum yapısı her zaman farklı alanlar ve farklı sorunlar doğurur.

Boşanma Avukatı Nasıl Çalışır?

Boşanmaya karar veren çiftlere profesyonel destek sağlayan boşanma avukatları, bu zorlu süreçte müvekkillerinin yeni bir hayata en doğru şekilde başlaması için çalışmaktadır. Boşanacak çiftin evlilik müddetince yaşadığı olayları adeta bir gözlemci gibi incelerler. Boşanma Avukatı; boşanma, velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi meselelerde müvekkiline yardımcı olur. Çiftler anlaşarak boşanma davasını, çekişmeli veya anlaşmalı olarak açılabilmektedir. Avukat, boşanma gerekçelerine ve çiftlerin talebine göre hareket etmelidir.

Ceza Avukatı Neler Yapar?

Ceza Avukatı, genellikle bireylerin en temel özgürlüklerini konu alan sorunlarla uğraşır. Bunun yanı sıra toplumun sinir uçları diye tabir edilen hassas sorunlarda adeta bir sosyolog gibi faaliyet gösterir. Ceza Avukatı uygulamada müdafi diye de adlandırılır. Ceza Avukatı, savunduğu kişinin yerine geçip ifade vermez. Avukat, savunduğu kişiyi temsilen delil sunabilir, itiraz edebilir, müvekkilinin lehine sorular sorabilmektedir. Ceza Avukatı, bir davada birden fazla kişiyi savunabilir. Ancak bu kişiler arasında çelişen menfaatler söz konusu ise bu kişiler arasından seçim yapmak zorundadır.

İş Hukuku Avukatı Neler Yapar?

İşçi ile işveren arasında iş hukukundan kaynaklanan her türlü sorunun çözümü iş hukuku avukatı ile mümkün olmaktadır. İş Hukuku Avukatı, işçiye ve işverene yol gösterecek nitelikleri haiz olmalıdır. Uygulamada avukatla temsilin en sık görüldüğü davalardan bir tanesi iş hukukuna ilişkin davalardır. Bu sebeple İş Hukuku Avukatı, kendini sürekli yenilemeli, içtihatları ve yasa değişikliklerini takip etmeli ve temsil kabiliyeti yüksek olmalıdır.

İş Kazası Avukatı Neler Yapar?

İş Kazası Avukatı, işçi hakları bakımından son derece yetkin avukatlardır. Hayatın olağan akışında sıkça iş kazası olmaktadır. İş Kazası Avukatı da gündemi iyi takip eden, işçiyi en doğru şekilde yönlendirebilecek bilgiye sahip olmalıdır.

İcra Avukatı Nedir?

İcra Avukatı, borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının talebi doğrultusunda, İcra ve İflas Kanunu kapsamında borçlunun malvarlığı tespit ettirir ve borcun tahsil edilmesini sağlamak için çalışır. Avukat öncelikle borçlunun borcunu anlaşma yolu ile ödemesi için çalışmalıdır. Anlaşma yolu ile alacağın tahsil edilememesi halinde İcra Avukatı, icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatır. Ayrıca İcra Avukatı, ödeme emrine itiraz eder ya da itirazın iptali davası açar. İcra Avukatı, yüksek ikna kabiliyetine sahip olmalıdır. Sabırlı, düzenli ve titiz çalışma disiplini ile hareket etmelidir.

Barodan Avukat Nasıl Temin Edilir?

Hak kaybına uğrayan ve yargı önünde hakkını aramak isteyen ancak maddi olarak imkanı kısıtlı olan vatandaşlar adli yardım kapsamında barodan ücretsiz avukat talep edebilmektedirler. Ancak bu adli yardım, icra takipleri ve hukuk davaları ile sınırlıdır. Adli yardım kapsamında çalışan avukatlara ücret baro tarafından ödenir. Bu ücret asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Verilen bu ücret, piyasa şartlarına göre oldukça düşüktür. Fakat adli yardım avukatı olan avukatlar, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmaktadır.

Hukuk Bürosu Açmak İsteyen Avukat Ne Yapmalı?

Kendi bürosunu açmak isteyen avukat, avukatlık stajını bitirmiş olmalı ve bağlı bulunduğu barodan avukatlık ruhsatını almış olmalıdır. Hukuk bürosunu açmak istediği yerin belli olmasından sonra güvenilir bir muhasebeci ile anlaşma yapılmalıdır. Avukat, noterde muhasebeciye bir vekaletname verecek ve yine noterde imza beyannamesi düzenlenecektir. Daha sonra bu belgelerle birlikte, kira sözleşmesi (büronuz kira değilse tapu senedi) ve kimlik eklenerek muhasebeciye verilecek. Bundan sonraki işlemleri muhasebeci sizin adınıza yürütecektir. İş yeriniz kira ise her ay kira miktarının yüzde 25’i kadar stopaj ödemek zorundasınız. Bahsettiğimiz bu işlemlerden sonra büronuz faaliyete hazır hale gelecektir.

Avukat, kamusal bir vazife yapmaktadır. Zira hak sahiplerinin sesi olan avukatlar, toplum yapısının düzenine katkı sağlayan kişilerdir. Avukatlık mesleği ve avukat maaşları ile ilgili tüm sorularınızı bize aşağıdaki form aracılığı ile iletebilirsiniz.

0 0 oylar
İçeriği Oylayın

İlgili Makaleler

Abonelik
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle

Popüler Konular