Skip to content

Author Posts

Author Archive Page

blog-24

Inez Watts

Account Manager

To apply, you must use the link below. Please note that this is a multi-step process which includes a Cover Letter Form, Curriculum Vitae (CV) Form, Application, 3 letters of recommendation and an

Author Posts

Evliliğin İptali Davası

Aile Hukuku

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ Velayetin değiştirilmesi davası çocuk üzerinde yükümlülüğü bulunan anne veya babadan velayet hakkının alınıp diğer tarafa verilmesine ilişkin açılan davadır. Velayetin değiştirilmesi kanunda sayılan ve benzeri hallerde mümkündür. Velayetin
HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ

HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Hisse devri sözleşmesi, sermaye şirketlerindeki payların devrinin sağlanmasını sağlayan sözleşme türüdür. Bu sözleşmenin şekil şartı, şirketin türüne göre değişkenlik gösterirken düzenlenme yönü ile TTK ve TBK esas alınmıştır. Bu makalemizde
Hakaret Suçu

HAKARET SUÇU

Hakaret suçu, Şerefe Karşı Suçlar başlığı altında Türk Ceza Kanunu’nda 125 ve 131. maddeler arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçunun tanımı, bir kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir
Ortaklığın Giderilmesi Davası

MİRAS PAYLAŞIMI

  Miras paylaşımı, ölmüş olan yada gaipliğine karar verilmiş kişinin bırakmış olduğu mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasıdır. Miras bırakan tarafından herhangi bir mirasçı atanmamış olması halinde mirasın tamamı yasal mirasçılar

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

  Resmi belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu 204. maddede Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

  İlamsız bir icra takibinde borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine yedi gün içerisinde itiraz edebilir. Usulüne uygun yapılan itiraz ile takip durur. Takibin devam edebilmesi için alacaklı tarafından itirazın

Releated Posts