0216 387 0 388

YILLIK İZİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

Yıllık İzin Dilekçe Örneği

 

Yıllık izin dilekçesi, çalışanların kanundan kaynaklanan yıllık izin haklarını kullanmak için işverenlerinden talepte bulundukları dilekçedir. İşçiler sene boyun bu izin hakkını kullanabilecekleri zamanın gelmesini iple çekerler. Yıllık izinler, sene boyu çalışmaktan yorulan işçiler için adeta rahat bir nefes alma, kendine vakit ayırabilme imkanı tanımaktadır. Yıllık izin, işçi hakları arasındadır. Bu yazımızda; yıllık izin hakkında genel bir bilgi verdikten sonra, bu izin talebinize ilişkin işyerinde vermeniz gereken dilekçe örneğini sizlere sunacağız. Senelik izin dilekçe ve form örneklerini Word veya Pdf formatında sayfamızın en altında bulabilirsiniz.

Yıllık İzin Süreleri Ne Kadardır?

İzin süresinin ne kadar olacağı kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Bu sürelerin sözleşme ile kısıtlanması mümkün değildir. Kanun asgari izin süre sınırını çizmektedir. Bu sebeple, taraflar arasında daha fazla izin süresi belirlenmesi de mümkündür. İzin süresinin ne kadar olacağı ise; çalışanın yaşı, kıdemi, statüsü, vasfı, tabi olduğu kanun hükümleri gibi birçok parametreye bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bu sürelerin detaylıca incelendiği yıllık izin süreleri isimli makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

18-50 yaş arasındaki işçilerin hizmet sürelerine göre verilecek senelik izin hakları aşağıdaki gibidir:

 • 1-5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara en az 14 gün,
 • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara en az 20 gün,
 • 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara en az 26 gün izin verilir.

Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ölüm veya işten ayrılma durumlarında; kullanılmayan yıllık izin hakkının ücreti, işçinin aldığı son brüt ücret esas alınarak hesaplanmaktadır. Yıllık izin ücreti, işçinin günlük payına düşen brüt maaş ücreti ile, kullanılmayan izin günü sayısı çarpılarak hesaplanır. Hesabın ardından; gelir vergisi, damga vergisi, sosyal güvenlik kurumu kesintileri vb. vergi ve kesintiler bu hesaplanan ücretten indirilir. Bu şekilde hak edilen net yıllık izin ücreti ortaya konulmuş olacaktır. Şunu da belirtmekte fayda var ki bu alacağa ilişkin zamanaşımı süresi 5 senedir. Yani iş ilişkisinin bitiminden itibaren, en fazla 5 sene geriye dönük olarak yıllık izin ücreti talebinde bulunabilirsiniz. Bu talep de istifa eden işçinin hakları arasındadır.

Örneğin 2021 yılında asgari ücretle çalışıyorsanız, brüt maaşınız olan 3.577,50 TL’yi 30’a bölerek günlük ücretinizi bulursunuz. Daha sonra bunu hak kazandığınız ve size kullandırılmayan izin gün sayısı ile çarparsınız. Gerekli vergi ve kesintiler yapıldıktan sonra yıllık izin ücret alacağınız ortaya çıkacaktır. Bunun dışında kıdem ve ihbar tazminatınızı hesaplamak isterseniz; tazminat hesaplama isimli yazımıza bir göz atabilirsiniz.

Yıllık İzin Hakları Ne Zaman Doğar?

Mevzuatımıza göre; özel kanun hükümleri saklı olmak kaydıyla, yıllık izne hak kazanabilmek için çalışanın en az 1 yıllık kıdeme sahip olması gerekmektedir. Mevsimlik işçiler ve kampanya işlerinde çalışanlar, yıllık izin hakkına sahip değildirler. Bunun yanında çalışan, belirli süreli işçi olarak çalışıyor olabilir. Bu şekilde bir yıldan kısa süreli iş sözleşmesi bulunan işçiler de bu hakka sahip değildirler. Konuya ilişkin, ücretli izin nedir isimli yazımıza da bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Senelik izne hak kazanmanıza rağmen bu hak size kullandırılmıyorsa; uzman bir iş hukuku avukatına danışarak sorununuzu çözüme kavuşturabilirsiniz. Ayrıca iş yerinizde herkese senelik izin hakkı kullandırılıyorken size kullandırılmıyor olabilir. Bu durumda da ayrımcılık tazminatına hak kazanabileceğinizi belirtmek isteriz.

Yıllık İzinde Yol İzni Var Mıdır?

Yol izni verilmesini gerektirecek bir durum varsa, bu süre senelik izin süresine ilaveten verilecektir. Senelik iznini yaşadığı yerden başka bir yerde geçirmek isteyen çalışana bu iznin verilmesi zorunludur. İşveren bu izni vermekten kaçınamaz. Fakat işçi de senelik iznini şehir dışında geçireceğini somut bir şekilde ortaya koymalıdır.

Verilecek olan bu yol izni süresi, kanundan kaynaklı olarak 4 gün olacaktır. Kanunun belirttiği 4 günlük süre, azami süredir. Yani işçinin talebi halinde daha az süreli bir yol izni de verilebilir. Dediğimiz üzere; bu yol izni süresi senelik izin süresine dahil edilmeyip ilaveten verilecektir. Senelik izin süresi ücretli izin kapsamındadır, bunu belirtmiştik. Bunun aksine, verilecek olan yol izni, ücretsiz izin kapsamındadır. Yani çalışan bu 4 günlük yol izni için ücrete hak kazanmayacaktır. Aynı şekilde işten ayrılma durumunda da işçilik alacağı olarak konu edilemeyecektir.

Yıllık İzin Dilekçesi Nedir?

Çalışan kişilerin, senelik izinlerini hangi şartlar altında, nasıl kullanabileceklerinden genel hatlarıyla bahsettik. Bu kişiler, senelik izin haklarını kullanabilmek için işverenden talepte bulunmalıdırlar. Bu talebi ve gerekli bilgileri içerir dilekçe formuna yıllık izin dilekçe örneği denilmektedir.

Çalışan izin isteyeceği tarihten makul bir süre önce bu talepte bulunmalıdır. Yani yıllık izin dilekçe örneğini sunup ertesi günden itibaren izin istemek hakkaniyete uygun olmayacaktır. İşveren bu durumda mağdur olabilecektir. Dolayısıyla işverenin bu şekildeki bir talebi reddetmesi hukuka aykırı olmayacaktır. Bu konuya ilişkin birçok Yargıtay kararı mevcuttur. Bu nedenle yıllık izin dilekçesini, izin istenilen tarihten bir kaç ay önce sunmanız iyi olacaktır.

İşveren, kendisine sunulan bu senelik izin dilekçelerini kayıt altında tutmakla yükümlüdür. İşverenin bu talebi kabul etmesine binaen, işçinin bu tarihler arasında izinli sayıldığı izin kayıt belgesine işlenecektir. Bu onay kayıt belgesinde; hem işçinin hem de senelik izin talebine onay veren yetkilinin imzası bulunacaktır. Şuna dikkat edilmelidir ki; ileride işçi alacaklarına dair ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlıkta bu belgeler büyük önem arz edecektir. Yargıtay kararlarına göre; bu belgelerin işverence kayıt altında tutulmaması ve işçi tarafından iddialarının somut bir şekilde ortaya konulması halinde işçinin beyanı esas alınacaktır. Yargıtay, sadece senelik izin dilekçesi ve izin onay kayıt belgelerinin kayıt altında tutulmasını, hakkın kullandırılmış olduğuna dair kesin bir delil olarak görmemektedir. Bu husus sadece bir karine teşkil etmektedir. Aksi taraflarca her zaman ortaya konulabilecektir.

Yıllık İzin Formu Nasıl Doldurulur?

İzin talep dilekçesinin içerisinde bulundurulacak hususlar şunlardır:

 • İzin isteyen personelin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,
 • İznin ait olduğu dönem (yıl),
 • İzin başlama tarihi ve bitiş tarihi,
 • Kullanılacak iznin süresi ve türü,
 • Göreve başlama tarihi,
 • Talebiniz dahilindeyse; istenen yol izni süresi,
 • İznin geçirileceği adres ve iletişim bilgisi,
 • İzin talebinde bulunan personelin ve şirket yetkilisinin imzası.

Dolduracağınız yıllık izin dilekçesinde belirttiğimiz unsurların bulunması yeterli olacaktır.

Yıllık İzin Dilekçe Örneği

Verecek olduğumuz yıllık izin dilekçe örneğini, örneğin alt kısmındaki linklere tıklayarak Pdf ve Word formatında indirebilirsiniz. İndirmiş olduğunuz bu dilekçe örneğini kendinize göre uyarlayarak işlemlerinizde kullanabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız dilekçe örneği:

HODRİ MEYDAN LİMİTED ŞİRKETİ

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜNE

 

KONU : PERSONEL YILLIK İZİN DİLEKÇESİ

ADI SOYADI                                             :

T.C KİMLİK NO                                       :

İZİN KULLANILAN ÇALIŞMA YILI : 2021

İZNE BAŞLAMA TARİHİ                     : 07.07.2021

İZİN BİTİŞ TARİHİ                                : 17.07.2021

KULLANILACAK İZİN SÜRESİ         : 10 gün

YOL İZİN SÜRESİ                                   : 4 gün

GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ              : 05.03.2001

İZNİN GEÇİRELECEĞİ ADRES         :

İLETİŞİM NUMARASI                          :

Şirketiniz bünyesinde, Mali İşler Departmanında, yukarıda kimlik bilgileri verilen çalışanınızım. İş Kanunu ve sair mevzuat gereğince hak kazanmış olduğum yıllık iznimi, yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda kullanmak istiyorum. İzin süresini şehir dışında geçireceğim için, ayrıca 4 günlük ücretsiz yol izni talep etmekteyim. Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim. 03.06.2021

AD SOYAD

      İMZA

Yıllık izin dilekçesi örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Yıllık İzin Dilekçesi Örneği Word

Yıllık izin dilekçesi örneğini Pdf formatında indirmek için tıklayın: Yıllık İzin Dilekçesi Örneği Pdf

Memur Yıllık İzin Dilekçesi Örneği

Buraya kadar işçilere yönelik senelik izin haklarına değindik. Memurlarda durum nasıl, biraz da bu hususa değinmek isteriz. Ayrıca bu konuda bir dilekçe örneğini de sizlere sunacağız. Sunmuş olduğumuz bu dilekçe örneğini sizler de Word veya Pdf formatında indirebilir, işlemlerinizde kullanabilirsiniz.

Memurlardaki durum, işçilere göre farklılık arz etmektedir. Memurların, çalıştıkları iş koluna göre farklı düzenlemeler dahilinde izin hakları mevcuttur. Ama tabi bu her memuriyet için geçerli değildir. Bu sebeple 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, bu konuda genel bir düzenlemeye gitmiştir. Yıllık izne hak kazanabilmek için yine 1 yıllık hizmet süresinin tamamlanması gerekmektedir. 1 – 10 yıl kıdeme sahip memurların senelik izin hakkı, 20 gündür. 10 yılın üzerinde kıdeme sahip olan memurların senelik izin hakları ise 30 gündür.

Memurlarda senelik izin, amirin uygun bulacağı zamanlarda kısım kısım veya toplu olarak kullanılabilecektir. Yine memurlarda da yol izni isteme hakkı mevcuttur. Memurlar, işçilerden farklı olarak, birbirini takip eden iki yıllık izin haklarını birlikte kullanabilirler. İşte bu hususlar dahilinde sizler için hazırlamış olduğumuz memur yıllık izin dilekçesi örneğimiz:

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü’ne

 

Adı ve Soyadı                     :

Görev Yaptığı

Daire Başkanlığı                :

Görevi                                  :

Kurum Sicil Numarası     :

Göreve Başlama Tarihi    :

İznin Ait Olduğu Dönem :

Kullanılmak İstenen

Yıllık İzin Miktarı             :

İznin Kullanılacağı

Tarih Aralığı                      :

Yol İzni (İsteğe bağlı)      :

İznin Geçirileceği Adres  :

İletişim Numarası            :

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102 ve 103’üncü maddeleri gereğince, yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda, belirtilen tarihler arasında kullanmak üzere tarafıma senelik izin verilmesini saygılarımla arz ederim.  .… /.… /…………

                                                                                      İMZA

Memur yıllık izin dilekçesi örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Memur Yıllık İzin Dilekçesi Örneği Word

Memur yıllık izin dilekçesi örneğini Pdf formatında indirmek için tıklayın: Memur Yıllık İzin Dilekçesi Örneği Pdf

Yıllık izin dilekçesi ve yıllık izne dair elimizden geldiğince sizleri  bilgilendirmeye çalıştık. Vermiş olduğumuz dilekçe örneklerini cihazınıza indirip üzerinde değişiklik yaparak kullanabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Konu hakkındaki sorularınızı aşağıdaki formu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.

5/5 - (1 vote)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • YILLIK İZİN SÜRELERİ
  YILLIK İZİN SÜRELERİ
  20 Kasım 2020   Yıllık izin süreleri, işçilerin bir yıl boyunca sabırsızlıkla bekledikleri, kendileri için ayırabilecekleri yegane zaman dilimidir. Bu nedenle işçilerin bu temel hakkı kanunlarımızla güvence altına...
 • İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİ
  İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİ
  3 Aralık 2019   İş kazası bildirim süresi, bildirimin yapılacağı kuruma göre değişkenlik göstermektedir. Bildirim, hizmet akdi ile çalışan sigortalının kaza geçirmesi durumunda işverence yapılmalıdır. Hangi durumların iş kazası...
 • İŞE İADE DAVASI
  İŞE İADE DAVASI
  14 Şubat 2020   İşe iade davası çoğu işçinin geçimini sağladığı ücretinin güvencesidir. Normal şartlarda işveren tarafından işçinin sözleşmesi, haklı veya haksız olarak sonlandırılabilir. Her somut olayın özelliğine...
 • ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI
  ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI
  1 Nisan 2020   Özel sektörde ücretsiz izin hakkı koronavirüs salgını döneminde iş hayatında tekrar gündeme geldi. Koronavirüsün en çok etkilediği kesimlerin başında işçiler geliyor. Ekonominin daralması iş...
 • İŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?
  İŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?
  11 Mayıs 2023 İşçi çalışma saatleri, işçilerin haklarını korumak adına İş Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Her çalışan ne kadar süre ile çalıştırılması gerektiğini haklarını koruyabilmek için bilmelidir. Bu yazımızda...