Skip to content

ŞİRKET AVUKATI

Hukuki danışmanlık

 

Şirketler ve ticari işletmeler kuruluşundan başlayarak ticari hayatlarının tamamı boyunca hukukla iç içe faaliyet göstermektedir. Sürekli olarak değişen ve gelişen iş dünyasında şirketler çok detaylı mevzuat hükümlerine tabi tutulmakta ve bu hükümlere uymamanın ağır sonuçları olmaktadır. Şirketler diğer özel hukuk tüzel kişileri ile yaptıkları sözleşmelerde ciddi taahhütler altına girmektedir. Sözleşme hükümlerinin hukuki çerçevesinin doğru çizilmemesi halinde ciddi zararlar doğabilmektedir. Bu nedenle şirketlerin ve ticari işletmelerin gerek kamu gerek özel hukuk tüzel kişileriyle hukuki uyuşmazlıklar yaşaması kaçınılmazdır. Bu gibi durumlarda etkin ve verimli bir hukuki destek alabilmek için bir şirket avukatı ile düzenli olarak çalışmak son derece önemlidir.

Şirket Avukatı Kimdir?

Şirket avukatı, şirketlerin iş hayatında karşılaştığı hukuki sorunlara ilişkin olarak danışmanlık hizmeti veren ve yargılama konusu olan uyuşmazlıklarda şirketleri temsil eden kişilerdir. Şirket avukatları Ticaret Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Şirket avukatı bir şirketin tarafı olabileceği hukuki uyuşmazlıklarda ortaya çıkabilecek hukuki sorunları öngörerek, sözleşmelerin müzakere aşamasında müvekkillerini bilgilendirir ve gerekli hukuki korumaları sağlar. Dava veya icra takibine konu işlerde ise müvekkillerini yargı mercileri önünde temsil ederek, haklarını elde etmelerine yardımcı olur.

Hukuki Danışmanlık Neden Gereklidir?

Şirketlerin bir hukuk danışmanı ile düzenli olarak çalışması halinde, hukuki ilişkiyi doğuran sözleşmenin düzenlenmesi, yargılama aşaması ve icrası tek bir hukuk bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu da şirketlerin kurumsal hafızasının gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Şirketin karşılaşabileceği hukuki uyuşmazlıkları daha önce takip ettiği davalardan tecrübe eden şirket hukuk danışmanı, sonrasında hazırlayacağı sözleşmelerde daha iyi hukuki koruma sağlayacaktır. Şirketin hukuki işlerini sürekli yaptıkça şirketin faaliyet gösterdiği sektörün tabi olduğu mevzuata daha hakim olacaktır. Şirketle sürekli olarak iş yapan ticari işletmelerin motivasyonlarını ve gerçek amaçlarını daha iyi kavrayacak, bu da sözleşme müzakerelerinin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine neden olacaktır. Tüm bu nedenlerle düzenli bir şekilde hukuki danışmanlık alınması hem şirketin verimliliğini artıracak, hem de ciddi zararlara uğramasının önüne geçecektir.

Hukuk Müşaviri Ne İş Yapar?

Hukuk müşaviri; kamu tüzel kişileri bünyesinde oluşturulan hukuk birimlerinde, hukuki danışmanlık hizmetleri sunan, kurum içi düzenlemeleri ve sözleşme metinlerini hazırlayan, yargılama aşamasında kurumu temsil eden kişilerdir. Zaman zaman şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunan avukatların da hukuk müşaviri olarak ifade edilmesi söz konusu olabilmektedir.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var Mıdır?

Avukatlık Kanunu’na 2008 yılında eklenilen hükümle; 250.000 TL ve üzerinde esas sermayesi olan anonim şirketlerin bir avukatla sözleşme yapması zorunludur. Bahsi geçen hüküm dışında kalan şirketlerin hukuki danışmanlık hizmeti almaları zorunlu olmamakla birlikte, yukarıda belirtilen faydaları nedeniyle bir şirket avukatı ile düzenli olarak çalışmaları yerinde olacaktır.

Şirket Avukatı Tarafından Sağlanacak Hizmetler Nelerdir?

 • Kuruluş sürecinde esas sözleşmenin düzenlenmesi ve işlemlerin takibi
 • Şirket yetkililerinin her türlü hukuki sorularını cevaplandırma
 • Sözleşme taslaklarının düzenlenmesi ve değiştirilmesi
 • Gerektiğinde sözleşme müzakerelerine katılmak
 • Önleyici hukuk tedbirleri ile doğabilecek hukuki ihtilaflarla ilgili bilgilendirmelerde bulunmak
 • Yönetim kurulu ve genel kurul toplantı tutanaklarının düzenlenmesi
 • Sermaye artırımı veya azaltılması için gerekli işlemlerin yapılması
 • Pay devir sözleşmelerinin düzenlenmesi ve esas sözleşme değişikliklerinin yapılması
 • Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı gereken metinlerin düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması
 • Şirket iç yönergesinin ve organizasyon şemasının düzenlenmesi
 • Şirket birleşme ve devralmalarında gerekli sözleşmelerin hazırlanması
 • Personellerin iş sözleşmelerinin, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • İşyeri içi uyulması gereken kurallara ilişkin talimat metinlerinin hazırlanması
 • İşçilerin savunmalarının alınmasına ilişkin tutanakların hazırlanması, fesih bildirimlerinin yapılması
 • Maaş haciz müzekkerelerine cevap verilmesi
 • Hukuka aykırı vergi cezalarına ilişkin itirazların yapılması ve iptali için davaların açılması
 • İhtarname ve ihbarnamelerin düzenlenmesi, gelen ihtarnamelere cevap verilmesi
 • İdari para cezalarının iptali için Sulh Ceza Mahkemeleri’nde gerekli davaların açılması
 • Arabuluculuk ve uzlaşma görüşmelerine katılma
 • Şirketin tarafı olduğu her türlü davalarda avukatlık hizmetleri sunulması
 • İcra takipleri başlatılması ve alacağın tahsili için gerekli işlemlerin yapılması

Şirket avukatı ile hukuki danışmanlık sözleşmesi yapılması halinde yukarıda belirtilen tüm hizmetler, anlaşılan hukuk bürosu tarafından aylık sabit bir ücret karşılığında sunulacaktır. Bahsi geçen hizmetler için avukatlarla ayrı ayrı anlaşma yapılması halinde şirket tarafından çok yüksek ücretler ödenecektir. Bir şirket avukatı ile düzenli bir hukuki danışmanlık anlaşması yapılması halinde ise çok daha az maliyetle çok daha verimli bir hizmet alınabilecektir. Bu nedenle şirketlerin alanında uzman bir avukatla hukuki danışmanlık ilişkisi kurması, kurumsal yapıya geçmeleri açısından son derece önemli bir adım olacaktır.

0 0 oylar
İçeriği Oylayın

İlgili Makaleler

Abonelik
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle

Popüler Konular