0216 387 0 388

ŞİRKET AVUKATI

Hukuki danışmanlık

 

Şirketler ve ticari işletmeler kuruluşundan başlayarak ticari hayatlarının tamamı boyunca hukukla iç içe faaliyet göstermektedir. Sürekli olarak değişen ve gelişen iş dünyasında şirketler çok detaylı mevzuat hükümlerine tabi tutulmakta ve bu hükümlere uymamanın ağır sonuçları olmaktadır. Şirketler diğer özel hukuk tüzel kişileri ile yaptıkları sözleşmelerde ciddi taahhütler altına girmektedir. Sözleşme hükümlerinin hukuki çerçevesinin doğru çizilmemesi halinde ciddi zararlar doğabilmektedir. Bu nedenle şirketlerin ve ticari işletmelerin gerek kamu gerek özel hukuk tüzel kişileriyle hukuki uyuşmazlıklar yaşaması kaçınılmazdır. Bu gibi durumlarda etkin ve verimli bir hukuki destek alabilmek için bir şirket avukatı ile düzenli olarak çalışmak son derece önemlidir.

Şirket Avukatı Kimdir?

Şirket avukatı, şirketlerin iş hayatında karşılaştığı hukuki sorunlara ilişkin olarak danışmanlık hizmeti veren ve yargılama konusu olan uyuşmazlıklarda şirketleri temsil eden kişilerdir. Şirket avukatları Ticaret Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Şirket avukatı bir şirketin tarafı olabileceği hukuki uyuşmazlıklarda ortaya çıkabilecek hukuki sorunları öngörerek, sözleşmelerin müzakere aşamasında müvekkillerini bilgilendirir ve gerekli hukuki korumaları sağlar. Dava veya icra takibine konu işlerde ise müvekkillerini yargı mercileri önünde temsil ederek, haklarını elde etmelerine yardımcı olur.

Hukuki Danışmanlık Neden Gereklidir?

Şirketlerin bir hukuk danışmanı ile düzenli olarak çalışması halinde, hukuki ilişkiyi doğuran sözleşmenin düzenlenmesi, yargılama aşaması ve icrası tek bir hukuk bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu da şirketlerin kurumsal hafızasının gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Şirketin karşılaşabileceği hukuki uyuşmazlıkları daha önce takip ettiği davalardan tecrübe eden şirket hukuk danışmanı, sonrasında hazırlayacağı sözleşmelerde daha iyi hukuki koruma sağlayacaktır. Şirketin hukuki işlerini sürekli yaptıkça şirketin faaliyet gösterdiği sektörün tabi olduğu mevzuata daha hakim olacaktır. Şirketle sürekli olarak iş yapan ticari işletmelerin motivasyonlarını ve gerçek amaçlarını daha iyi kavrayacak, bu da sözleşme müzakerelerinin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine neden olacaktır. Tüm bu nedenlerle düzenli bir şekilde hukuki danışmanlık alınması hem şirketin verimliliğini artıracak, hem de ciddi zararlara uğramasının önüne geçecektir.

Hukuk Müşaviri Ne İş Yapar?

Hukuk müşaviri; kamu tüzel kişileri bünyesinde oluşturulan hukuk birimlerinde, hukuki danışmanlık hizmetleri sunan, kurum içi düzenlemeleri ve sözleşme metinlerini hazırlayan, yargılama aşamasında kurumu temsil eden kişilerdir. Zaman zaman şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunan avukatların da hukuk müşaviri olarak ifade edilmesi söz konusu olabilmektedir.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var Mıdır?

Avukatlık Kanunu’na 2008 yılında eklenilen hükümle; 250.000 TL ve üzerinde esas sermayesi olan anonim şirketlerin bir avukatla sözleşme yapması zorunludur. Bahsi geçen hüküm dışında kalan şirketlerin hukuki danışmanlık hizmeti almaları zorunlu olmamakla birlikte, yukarıda belirtilen faydaları nedeniyle bir şirket avukatı ile düzenli olarak çalışmaları yerinde olacaktır.

Şirket Avukatı Tarafından Sağlanacak Hizmetler Nelerdir?

 • Kuruluş sürecinde esas sözleşmenin düzenlenmesi ve işlemlerin takibi
 • Şirket yetkililerinin her türlü hukuki sorularını cevaplandırma
 • Sözleşme taslaklarının düzenlenmesi ve değiştirilmesi
 • Gerektiğinde sözleşme müzakerelerine katılmak
 • Önleyici hukuk tedbirleri ile doğabilecek hukuki ihtilaflarla ilgili bilgilendirmelerde bulunmak
 • Yönetim kurulu ve genel kurul toplantı tutanaklarının düzenlenmesi
 • Sermaye artırımı veya azaltılması için gerekli işlemlerin yapılması
 • Pay devir sözleşmelerinin düzenlenmesi ve esas sözleşme değişikliklerinin yapılması
 • Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı gereken metinlerin düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması
 • Şirket iç yönergesinin ve organizasyon şemasının düzenlenmesi
 • Şirket birleşme ve devralmalarında gerekli sözleşmelerin hazırlanması
 • Personellerin iş sözleşmelerinin, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • İşyeri içi uyulması gereken kurallara ilişkin talimat metinlerinin hazırlanması
 • İşçilerin savunmalarının alınmasına ilişkin tutanakların hazırlanması, fesih bildirimlerinin yapılması
 • Maaş haciz müzekkerelerine cevap verilmesi
 • Hukuka aykırı vergi cezalarına ilişkin itirazların yapılması ve iptali için davaların açılması
 • İhtarname ve ihbarnamelerin düzenlenmesi, gelen ihtarnamelere cevap verilmesi
 • İdari para cezalarının iptali için Sulh Ceza Mahkemeleri’nde gerekli davaların açılması
 • Arabuluculuk ve uzlaşma görüşmelerine katılma
 • Şirketin tarafı olduğu her türlü davalarda avukatlık hizmetleri sunulması
 • İcra takipleri başlatılması ve alacağın tahsili için gerekli işlemlerin yapılması

Şirket avukatı ile hukuki danışmanlık sözleşmesi yapılması halinde yukarıda belirtilen tüm hizmetler, anlaşılan hukuk bürosu tarafından aylık sabit bir ücret karşılığında sunulacaktır. Bahsi geçen hizmetler için avukatlarla ayrı ayrı anlaşma yapılması halinde şirket tarafından çok yüksek ücretler ödenecektir. Bir şirket avukatı ile düzenli bir hukuki danışmanlık anlaşması yapılması halinde ise çok daha az maliyetle çok daha verimli bir hizmet alınabilecektir. Bu nedenle şirketlerin alanında uzman bir avukatla hukuki danışmanlık ilişkisi kurması, kurumsal yapıya geçmeleri açısından son derece önemli bir adım olacaktır.

5/5 - (1 vote)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • SENELİK İZİN
  SENELİK İZİN
  11 Aralık 2020   Senelik izin hakkı, temel bir insani hak olup işçinin çalışma hayatında daha verimli olması açısından  gereklidir. Nitekim başta anayasamız olmak üzere birçok evrensel sözleşme...
 • ÜCRETLİ İZİN NEDİR?
  ÜCRETLİ İZİN NEDİR?
  26 Mart 2021   Yıllık ücretli izin, işçinin kanunen kendisine tanınmış bir haktır. Sene boyunca çeşitli zorluklarla mücadele ederek çalışan işçilerin dinlenebilmesi için çeşitli izinler verilir. Bu yazımızda...
 • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK
  SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK
  24 Aralık 2019   İş kazası sayıları günümüzde oldukça artmıştır. İş kazası geçirdikten sonra çoğu kimse ne yapacağını tam olarak bilememektedir. Bu makalemizde iş kazası sonucu Sosyal Güvenlik...
 • MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
  MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
  26 Kasım 2020   Malulen emeklilik şartları her geçen gün zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle sıklıkla merak edilmeye başlanmıştır. Zira iş kazası geçiren veya başka bir nedenle malul olan...
 • İŞÇİ HAKLARI
  İŞÇİ HAKLARI
  15 Şubat 2019   İşçi hakları ve özellikle işten çıkarılan işçinin hakları çoğu zaman işverenler tarafından göz ardı edilmektedir. Bu haklardan işçilerin yararlanmaması için çaba sarf edilmektedir.  İşçi...