0216 387 0 388

İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?

İstinaf mahkemesi nedir

İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler;

 • Mahkemenin iş yoğunluğu
 • Hakimin yargılama hızına verdiği önem
 • Kalem personelinin çalışkanlığı ve iş disiplini
 • Bilirkişinin hızlı ve hukuka uygun rapor düzenlemesi
 • Posta memurunun usulüne uygun ve hızlı tebligat yapması
 • Kurumların müzekkerelere cevap verme süresi
 • Tanıkların duruşma tarihinde hazır edilmesi
 • Avukatın duruşma ve ara karar takibini iyi yapması
 • Müvekkillerin gerekli bilgileri zamanında vermesi ve masrafları yatırmasıdır.

Bu ve benzeri kriterler nedeniyle davaların ne kadar süreceği hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü bazı kriterler davayı hızlandıracak şekilde gelişirken, bazı kriterler davaların gereksiz yere uzamasına neden olabilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından en son 2019 yılı istatistikleri açıklanmış ve davaların ortalama görülme süreleri tespit edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda mahkemelerin iş yükünün her yıl arttığını da gözeterek 2020 yılında açılan davaların ne kadar süreceğini tespit etmeye çalışacağız.

İstinaf Nedir?

İstinaf; yerel mahkeme kararının usul veya esas bakımından hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle başvurulan kanun yoludur. İstinaf yoluna başvurulduğunda kararın hukuka uygun olup olmadığı tekrar incelenerek uyuşmazlığa ilişkin yeni bir karar verilir.

İstinaf Mahkemesi Nedir?

İstinaf mahkemesi; ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı, taraflardan birinin başvurusu üzerine inceleme yapan bölge adliye mahkemeleridir. İstinaf mahkemeleri kurulmadan önce yerel mahkemelerin kararlarına karşı doğrudan temyiz yoluna başvurulmaktaydı. İstinaf mahkemelerinin yürürlüğe girdiği 20.07.2016 tarihinden itibaren ise önce Bölge Adliye Mahkemeleri’ne başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Yargıtay’ın iş yükünü azaltmak için yapılan bu uygulama maalesef çoğu davaların daha da uzamasına neden olmuştur.

İstinaf Süresi Ne Kadar?

İstinaf süresi hukuk davalarında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftadır. Ceza istinaf süresi; kararın açıklandığı duruşmaya katılan taraflar için karar tarihinden itibaren 7 gündür. Tarafların yokluğunda karar verilmesi halinde istinaf süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. İdari yargıda istinaf süresi ise kararın tebliğinden itibaren 30 gündür. İstinafa cevap süresi de bu sürelerle aynıdır.

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Davaların büyük çoğunluğu istinaf edilerek bölge adliye mahkemelerine taşınmaktadır. Bölge adliye mahkemelerinin 2019 yılı ortalama görülme süresi açıklanmamıştır. İstinaf mahkemelerine 2019 yılında önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde gelen dosya sayısı toplam 1,5 Milyon iken, karara çıkan dosya sayısı 770 Bin’dir. İstinafta bekleyen dosya sayısının 1 Milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2020 yılında istinaf edilen bir dosyanın ortalama 3 yılda sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

İstinaf Mahkemesi Karar Bozma Oranı Ne Kadar?

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı istatistiklerinde istinaf mahkemesi karar oranlarına yer verilmemiştir. Yargıtay Ceza Daireleri’nin karar bozma oranı %32 olarak açıklanmışken, Hukuk Daireleri’nin karar bozma oranı ise %21.9 olarak açıklanmıştır. İstinaf mahkemelerinin yerel mahkeme kararlarını düzeltme veya geri çevirme oranlarının bu rakamların biraz üzerinde olduğunu söylemek mümkündür.

Dosya Durumu Açık Ne Demek?

Dosya durumu açık demek; dosyanızın inceleme aşamasında olduğunu ve henüz karara bağlanmadığı ifade eder. Dosyanız hakkında mahkemece karar verildiğinde Uyap’da dosya durumu karara çıkmış olarak görünür. Kararın üst mahkemelere başvurularak ya da başvurulmadan kesinleşmesi halinde ise dosya durumu kapalı hale gelir. İstinaf yoluna başvurulması halinde dosya durumu istinafta olarak görünür.

Ön İnceleme İçin Atama Bekliyor Ne Demek?

Dosyanız istinaf mahkemesine gönderildiğinde sıraya alınarak mahkemece inceleneceği güne kadar bekler. Bu aşamada dosyanız Uyap’da ön inceleme için atama bekliyor olarak görünür. Dosyasını sorgulayan çoğu kişi dosyasının ön inceleme aşamasında olduğunu görmekte ve istinaf mahkemesi ön inceleme ne kadar sürer sorusunu sormaktadır. Dosyanızın ön inceleme aşamasında olması dosyanızın inceleme için sırasını beklediği ya da ön inceleme duruşmasının tarihinin beklendiği anlamına gelmektedir.

Karara Çıkmış Dosya Kaç Günde Sonuçlanır?

Karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve istinaf süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmazsa dosya ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanır.

İstinafta Faiz İşler Mi?

Dava açıldıktan sonra yargılama kesin olarak sonuçlanıncaya kadar alacaklarınıza faiz işlemektedir. Dolayısıyla istinafta faiz işlemeye devam edecektir.

Temyiz Ne Demek?

Temyiz; bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararların hukuka uygun olmadığı iddiası ile başvurulan kanun yoludur. Temyiz yoluna başvurulduğunda dosya bölge adliye mahkemesi tarafından Yargıtay’a gönderilir ve uyuşmazlık en üst mercii olan Yargıtay tarafından karara bağlanır.

Yargıtay Dosya İnceleme Ne Kadar Sürer?

Bölge adliye mahkemelerinin bir kısım kararlarına karşı temyiz yoluna başvurmak mümkündür. Yargıtay’a gelen ceza dosyaları öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir. Dosya sıraya konularak arşivde beklemeye alınır. Bu aşamada dosyanızı sorguladığınızda dosya inceleme aşamasında olduğunu görürsünüz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aşamasındaki dosyalar için ortalama görülme süresi 730 gündür. Bu aşama tamamlandığında dosya ceza dairesine gönderilir. Yargıtay ceza dairelerinde ortalama görülme süresi 348 gündür. Bu nedenle 2020 yılında temyiz edilen bir ceza davasının ortalama 3 yıllık sürede karara bağlanacağını söyleyebiliriz. Hukuk davaları açısından başsavcılık süreci söz konusu değildir. Yargıtay hukuk dairelerinde ortalama görülme süresi 341 gündür. Temyiz edilen hukuk davaları için ise ortalama 2 yıl sürer demek mümkündür.

Soruşturma Ne Kadar Sürer?

Bir suçtan dolayı soruşturma başlatılmasından iddianame düzenlenmesine kadar geçen süreye soruşturma evresi denilmektedir. Soruşturmaların ortalama görülme süresi 416 gün iken, faili meçhul olmayan suçlarda bu süre 157 güne düşmektedir. Bu nedenle 2020 yılında başlatılan ve şüphelisi belirli olan bir soruşturmanın ortalama 6 ay süreceği söylenebilir.

Asliye Ceza Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Asliye ceza mahkemelerinin ortalama görülme süresi 289 gündür. 2020 yılında açılan bir ceza davasının ortalama 1 yıl süreceği söylenebilir. Halk arasında kamu davası olarak da bilinen ceza yargılamalarının soruşturma dahil 2 yıl sürmesi mümkündür.

Ağır Ceza Mahkemesi Ne kadar Sürer?

Ağır ceza mahkemelerinin ortalama görülme süresi 260 gündür. Dolayısıyla 2020 yılında açılan bir ağır ceza davası yaklaşık 1 yıl sürecektir.

İş Mahkemesi İstinaf Süresi Ne Kadardır?

 

İstinaf nedir

İş mahkemeleri kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacağı davalarının, işe iade davalarının, iş kazası nedeniyle tazminat davalarının vb. uyuşmazlıkların çözümlendiği mahkemelerdir. İş mahkemesi genelde 3 ile 5 duruşmada sonuçlanır. İş mahkemelerinin ortalama görülme süresi 555 gündür. Bu nedenle 2020 yılında açılan bir iş davasının ortalama 2 yıl süreceği söylenebilir. İş mahkemesi istinaf süresi ise ortalama 3 yıldır. İş mahkemesi temyiz sonucunun da 2 yılda çıkacağını söyleyebiliriz. İşten ayrıldığınızda alabileceğiniz kıdem ve ihbar tazminatınızı hesaplamak için tazminat hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının süresi anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede sonuçlanmaktadır. Duruşmaların ortalama 3 ay sonrasına verildiği göz önünde bulundurulursa tebligat vb. işlemler dahil anlaşmalı boşanma davasının ortalama 5 ay süreceği söylenebilir. Aile mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 187 gündür. Ancak bu sürenin içerisinde oldukça kısa süren anlaşmalı boşanma davaları da vardır. Bu nedenle 2020 yılında açılan çekişmeli boşanma davalarının ortalama 2 yıl süreceğini söylemek mümkündür.

Alacak Davası Ne Kadar Sürer?

Alacak davaları alacağın türüne göre farklı farklı mahkemelerde görülebilmektedir. Asliye ticaret mahkemesinde dava açılması halinde ortalama görülme süresi 547 gündür. Bu nedenle ticaret mahkemesinde açılan bir alacak davası ortalama iki yıl sürecektir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası (izale i şuyu davası) sulh hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Sulh hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 112 gündür. Ortaklığın giderilmesi davası taraf sayısının çok olduğu ve bilirkişi incelemesine muhtaç davalardan olduğundan ortalama 1 yıl süreceğini söylemek mümkündür.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Asliye hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 425 gündür. Bu nedenle 2020 yılında açılan tapu iptal davasının ortalama 2 yıl sürmesi mümkündür.

Tasarrufun İptali Davası Ne kadar Sürer?

Tasarrufun iptali davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalardandır. Asliye hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama 425 gün sürdüğü göz önünde bulundurulursa tasarrufun iptali davası 2 yıl sürebilecektir.

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Tazminat davası zararı doğuran olayın türüne göre farklı farklı mahkemelerde açılabilmektedir. Asliye hukuk mahkemesinde görülmesi halinde ortalama 2 yıl süreceğini söyleyebiliriz.

Anayasa Mahkemesi Davaları Ne Kadar Sürer?

Anayasa mahkemesine 2018 yılında önceki yıllardan devredilenlerle birlikte 74.680 dosya gelmiştir. Bu dosyalardan 35.395’i karara bağlanmıştır. Bu nedenle anayasa mahkemesine 2020 yılında yapılan başvuruların ortalama 2 yıl içerisinde karara bağlanacağını söylemek mümkündür.

İdari Mahkeme Ne Kadar Sürer?

İdari davaların ortalama görülme süresi 201 gündür. 2020 yılında açılan bir idari davanın ortalama 1 yıl içerisinde sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

Bölge İdare Mahkemesi Kararı Kaç Günde Verir?

Bölge idare mahkemelerinin 2019 yılı ortalama görülme süresi 86 gündür. Ancak bölge idare mahkemelerinin 2016 yılında kurulduğu ve iş yükünün her yıl katlanarak arttığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle 2020 yılında bölge idare mahkemesine gelen bir dosyanın ortalama 6 ayda karara bağlanacağını söylemek mümkündür.

Mahkemeler Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin ne kadar süreceği o gün için ayrılan dosya sayısına ve davaların türüne göre değişmektedir. Hukuk sistemimizde yazılı yargılama esas olduğundan duruşmalar genellikle kısa sürmektedir. Duruşma süresinin ortalama 15 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yoğunluk olan günlerde belirlenen duruşma saatinden 3 saat sonra dahi duruşma salonuna alınmanız mümkündür. Bu nedenle duruşmanız için en az 3 saat ayırmanızı tavsiye ederiz.

Davalar ve istinaf mahkemesi ne kadar sürer benzeri sorularınızı avukata sor sayfamızdan veya aşağıdaki form aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

4.3/5 - (67 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1.161 Soru

 • Hasret altin 11 Şubat 2021 11:40

  Esimin 2008 yılında nitelikli dolandiriciliktan 2yil 6 ay ceza aldı mükerrer dosya istinaf suresi zaman aşımına dahilmi ??

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 14:36

   Ceza zamanaşımına dahildir.

 • Emrah TÜRKER 11 Şubat 2021 07:23

  2017 yılında bosanma davası actım
  09.11.2019 yılda istinafa gıttı bunaldım artık gerçekten ne zaman sonuc gelir
  Dava acalı 4 yıl oldu hala bosanamadım

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 14:24

   İki yıl daha sürer.

 • Barbaros 10 Şubat 2021 22:35

  Merhaba,
  Dava dosyam 07.03.2019 tarihinden beri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesinde istinafta bekliyor. Dosyanın karara bağlanması ne kadar sürer ?
  Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 14:03

   Bir yıl daha sürer.

 • Aytekin erbil 10 Şubat 2021 13:57

  Benim tazminat davam vardi mahkemelerim bitti su an istinafta ne zaman cikar karar acaba dos.2017 de açılış tarihi.03/10/2017

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:53

   Önemli olan istinafa ne zaman gittiği.

 • Aydın yunus kunukcu 10 Şubat 2021 11:55

  İyi gunler 02.05.2016 yilinda acilin istanbul 13 is mahkemesi dava hukuk davasi isci ile isverenden kaynaklanan dosya ne zaman sonuclanir istinafta gorunuyor en son 2019 yilinda durusma yapildi

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:50

   Bu yıl içerisinde karar çıkar.

 • Onir 9 Şubat 2021 12:29

  Merhaba olumlu tirafik kazasında şirkete açtığımız dava sonuçlandı karşı taraf istinafa gitti ne kadar sürer şimdiden 5

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:25

   3 yıl sürer.

 • Serhan Yılmaz 8 Şubat 2021 19:18

  Merhaba. İşe iade davasını kazandım. Karsi taraf istinafa gitti. Bu sürec tamamlanınca Yargıtay’a gidebilirler mi. Saygılarımla

 • Seher 8 Şubat 2021 19:02

  Resmi kurumdayim, soruşturma sonucu görev yerim degiştirildi. Istinafa baevurdum ne kadar sürede sonuçlanır acaba

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 13:40

   3 yıl sürer.

 • Nuri Satıoğlu 8 Şubat 2021 13:27

  10 Mayıs 2019 tarihinde açılan bölge idare mahkemesinde ki istinaf dosyam, sonuçlanmadı ..Sonuç sürem ve takibini nasıl yapabilirim ..Konu hakkında bilgilerinizi rica ederim..

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 18:28

   İki yıl daha sürer.

 • Meren 7 Şubat 2021 14:54

  merhaba benzer istinaf mahkemesi kararlari varken benzer kidem tazminati davasinda istinafa gidilmesine engel olunabilinilir mi ?

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 17:34

   Olunamaz.

 • Murat 6 Şubat 2021 21:45

  Mrb hocam bizim iş mahkesi bitti karara cıkmış yazıyo kac günde yatar paramız

 • Erkut toprak 6 Şubat 2021 19:06

  Benim tapu iptal davasi 2011 den beri devam ediyor daha yeni 2021 de yerel karar verdi
  Ben davaliyim
  Dava red edildi ama tedbirlerimizi kaldirmadi
  Bu nasil bi adelet sistemidir anlamış değilim
  2 yil.surmesi gereken dava 10 yil sürüyor
  Davaci tedbir istiyor elinde sadece belediyenin verdiği rayic bedelinin düşük olmasi diye tedbir koyuyor
  Mahkeme red veriyor ama tedbirlerin kaldirilmasini da red ediyor
  Gec gelen adalet adalet değildir

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 16:57

   Daha durun 3 yıl istinaf 3 yıl da temyiz süreçleri var.

 • ahmet gün 6 Şubat 2021 15:15

  Merhaba.
  İpoteğin feki davamız aile mahkemesinde sonuçlandı.İstinafa gönderdik geçen ay .
  Yargılama süresi ortalama ne kadardır?

  İlginiz için teşekkürler.

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 16:55

   Bir yıl sürer.

 • Ümit akca 6 Şubat 2021 11:21

  4 yıl süren iş yerime actigim tazminat davamı kazandım firma istinafa gitti 14 aydır istanbulda 24 bolge mahkemesinde dosyam uyap tan baktığımda sadece açık olarak gözüküyor ortalama nekadar daha sürer acaba ? Yargıtay sırası gelen dosyalara bakıyorum orda halen 2016 dosyalarına bakıldığını görüyorum? Bilgi verirseniz sevinirim ayrıca bizlere bu şekilde yardımcı olduğunuz içinde teşekkürederim

 • ASLI TÜRKER 5 Şubat 2021 16:00

  2016 yılında çekişmeli boşanma açıldı ve 2018 nisanda bitti fakat istinaf mahkemesine red etti ziynetlerimi vermemek için 2019 temmuzdan beri açık durumda dosya ne zaman sonuçlanır ve ziynet miktarı faize uğruyormu

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:35

   Bir yıl daha sürer. Faiz işler.

 • hasan aktaş 5 Şubat 2021 13:11

  2018 yılında ankara bama giden boşanma dosyam daha sonra başka bir hukuk dairesine taşındı. Dosya numarası 2019 olarak güncellendi. 3 yıldır istinaf sonucu bekliyorum. Ne zaman gelir acaba?

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:08

   Bu yıl içerisinde gelir.

 • Ali Yılmaz 5 Şubat 2021 11:51

  Merhaba Sayısal Loto bayisiydim iflan edince milli piyangoya yatırmam gereken parayı geç yatırınca. Zimmet davası açıldı. Ağır Ceza yargılamasından sonra Hakim 3 yıl 5 ay ceza verdi. Yeni yasa gereği 1.7yıl düşürüp şartlı tahliye verdi. İstinaf ve Yargıtay süreçleri ne kadar sürer

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:05

   İkisi de üçer yıl sürer.

 • Kemal özbulut 5 Şubat 2021 04:01

  Boşanma ilanını imzaladım 13 günde itiraz ettim bu itirazımı durdurup boşanmayı gerçekleştirebilirmiyim

 • Gülay İnci 5 Şubat 2021 01:57

  Merhaba izmir’de karşılıksız çek icin açılan icra ceza davası ilk durusmada sonuçlandı. Verilen süre içerisinde istinafa başvuru yapıldı. Ne kadar bir sürede sonuçlanır? Şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 14:56

   Bir yıl sürer.

 • İlknur Omrak 4 Şubat 2021 19:52

  Merhaba çekişmeli boşanma davam 2019 da karar verildi ama karşı taraf itiraz etti istinaf mahkemesine gitti dosyam kaç yıl sürer bitmesi halen daha kesinlesmedi karar.

  • Besler Hukuk 15 Şubat 2021 17:42

   İki yıl daha sürer.

 • İlker Kırklarelili 4 Şubat 2021 19:22

  Selamlar, kolaylıklar.
  2015 yılında boşanma davası açtım, reddedildi.3 yıl fiili ayrılık bekleyip tekrar dava açtım ve hakim boşanma kararı verdi.(Ekim 2020)
  Karşı taraf istinafa gitti,ne kadar sürebilir sonuçlanması?
  Teşekkürler

 • Gülay kara 4 Şubat 2021 18:26

  2018 de acılan üst mahkemeye giden davam var ama yıl 2021 oldu hala cevaplanamadı ne zaman cevaplanır

  • Besler Hukuk 15 Şubat 2021 17:35

   Çok yakında.

 • hasan aktaş 4 Şubat 2021 18:20

  2018 yılında yerel mahkeme ile boşanma davam sonuçlandı. Karşı taraf istinafa taşıdı. istinaf süreci tamamlandıktan sonra karşı tarafın yargıtaya gönderme hakkı var mı? 3 yıldır istinaf bekliyorum henüz sonuçlanmadı yargıtaya da gönderme hakkı varsa kim bilir dha kaç yıl sürer? Bir de abkara bamda davam daha ne kadar sürer tam 3 yıl oldu.

  • Besler Hukuk 15 Şubat 2021 17:34

   Yakında karar verilir.

 • Hasan Aktaş 4 Şubat 2021 16:02

  2018 yılı mart ayında ankara bama gönderilen boşanma dosyam daha sonra yeni hukuk bürosu açılması ile yeni hukuk bürosuna gönderildi. Dosya numarası da 2018ken 2019 olarak yenilendi. Ön inceleme için atama bekliyor yazıyordu hazirandan beri açık yazıyor. Ne zaman sonuçlanır acaba?

  • Besler Hukuk 15 Şubat 2021 17:26

   Yakında karar çıkar.

 • Ali Velioğlu 4 Şubat 2021 13:35

  Hocam trafik kazasından dolayı istinafa giden bir dosyamız var. Dosya açılalı 10 ay oldu fakat başka herhangi bir hareket yok dosyada. Neden böyle? Ne kadar sürer?

  • Besler Hukuk 15 Şubat 2021 17:20

   İki yıl daha sürer.

 • Mustafa arslan 4 Şubat 2021 00:04

  Merhaba avukat bey ben 2018 de dava açtım 2019 da dava bitti 2020 de istinaf a gitti iş kazası ne zaman sonuçlanir acaba

 • Deniz Gemli 3 Şubat 2021 23:03

  Merhaba 2016 yılında İşçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan davam hâlâ istinafta benle beraber davacı olan arkadaşlarım parasını aldı benim istinafta olan davam ne zaman sonuçlanır dosya numaram 2016/2*6

  • Besler Hukuk 8 Şubat 2021 10:15

   Önemli olan ne zaman istinafa gittiği.

 • Seher yıldırım 3 Şubat 2021 19:54

  İyi günler.17 .08.2020 tarihinde açılalar idari istinaf davası ne kadar sürer.Yarcımcı olursanaız sevinirim.

  • Besler Hukuk 8 Şubat 2021 10:00

   Bir yıl sürer.

 • veli eflatun 2 Şubat 2021 22:40

  Silahla tehditten ceza aldım istinafa gönderdim gelmesi ne kadar sürer acaba

  • Besler Hukuk 8 Şubat 2021 09:39

   3 yıl sürer.

 • Ozlem ozen 2 Şubat 2021 14:10

  Çekişmeli boşanma davam 01.02.2021 istinafa gitti karşı tarafın nişanlandıgını ögrendim boşanma davamiz devam ederken nişanlandığına dair dava açabilirmiyim ?

 • Omerbas 2 Şubat 2021 12:30

  1/20/2020 tazminat davası açtık nezaman sonuçlanır
  Saygılar

  • Besler Hukuk 7 Şubat 2021 10:51

   Yerel mahkeme 2 yıl sürer.

 • Hamdi palas 1 Şubat 2021 23:15

  İş yeri beni tazminatsız olarak işten çıkarıldım dava açtım ve kazandım 29.01.2021 gerekçeli karar istinaf mahkemesine gideceği söyleniyor ne zaman ordan ne zaman sonuçlanır

  • Besler Hukuk 6 Şubat 2021 15:15

   3 yıl sürer.

 • Mehmet GEÇKALMIŞ 1 Şubat 2021 22:24

  Sözleşme feshi istinaf mahkemesi ne kadar sürer 18 ay oldu havale olmadı daha bekliyorum.

  • Besler Hukuk 6 Şubat 2021 15:10

   3 yıl sürer.

 • Muhammer kymk 1 Şubat 2021 16:29

  merhabalar icraya itirazın iptali davası ne kadar sürebilir

 • İsmail tekbaş 1 Şubat 2021 15:03

  2017 yılında işe iade davası açtım. İlk mahkemeyi kazandım. Karşı taraf üst mahkemeye gitti. Onuda kazandım. Dava karar aşamasındayken istisnada gitti. Bu nekadar sürer.

 • Ayşe er 1 Şubat 2021 11:31

  Kolay gelsin 2014 suç tarihi asliye ceza mahkemesi 09.10.2020 karar çıktı istinaf 13.10.2020 de başvurdum 29.01.2021 ceza dairesi de gözüküyor ne kadar surer

  • Besler Hukuk 6 Şubat 2021 14:36

   3 yıl daha sürer.

 • menduh Akpunar 31 Ocak 2021 18:54

  merhaba kasten yaralamadan 5 sene 8aycezaaldim nekadar yatarivar.tesekürler.

 • ahmet akal 30 Ocak 2021 13:21

  merhaba yargıtayda olan boşanma davam tazminat miktarının az bulunmasından dolayı geçtiğimiz tekrar istinafa geldi karara bağlanması ne kadar sürer acaba?

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 14:41

   3 yıl sürer.

 • Seyfettin Ocak 30 Ocak 2021 09:42

  Trafik kazasından kaynaklı tanzimat istinaf mahkemesine gittiğini söyledi avukatımız. Bu süreç ne kadar sürer acaba. Şimdiden teşekkürler.

 • Serpil 30 Ocak 2021 00:59

  Merhabalar lutfen yardimci olun bir arkadasimin bosanma davasi acildi 2016 yilinda cekismeli olarak devam etmekte hala suan 2019 dan beride dosya istinafta atama bekliyor bir digeride dosya acik diyor hala daha bir adim ilerleme yok

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 14:26

   Bir yıl daha sürer.

 • Volkan Akma 30 Ocak 2021 00:48

  Ben kasım 2020 de dava açmıştım bilişim suçları üzerine ddolandırılmıştım.Dilekçe verdim fakat bir ödeme de bulunmadım söylenmedi bana. Davamın durumuna baktığımda açılmadığını görüyorum.Sizce davam açılır mı?Ne yapmalıyım?

 • Vahdet bülbül 29 Ocak 2021 20:23

  Merhabalar efendim bizim iş davaları görüldü ve bitti bilirkişi raporu yargitaydan döndü ödenecek ücretten dolayı bu süreçte yeniden bilirkişimi atanacak atanırsa tekrar yargitayamı gider bu süreç uzun sürermi

 • alper 28 Ocak 2021 14:11

  merhaba nafaka iptali için açtığım davayı kazandım izmir istinafa gitti ortalama ne zaman sonuçlanır teşekkürler

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 13:28

   İki yıl sürer.

 • Melike 28 Ocak 2021 11:18

  Sözleşmeli personel olarak çalışıyorken işten çıkarıldım idare mahkemesi 1 yılın sonunda davanın reddine karar verdi bölge idareye başvuracağım sonuç ne kadar sürer

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 13:23

   2 yıl sürer.

 • Çiğdem toprak 27 Ocak 2021 09:25

  Merhaba avukat bey eski eşim 2 yıldır nafakayı ödemeyordu dava açtım kendisi yurt dışında yaşıyor mahkeme 1000 tl nafakayı uygun gördü bende karara itiraz ettim davam istinafa gitti acaba burdan karar ne zaman çıkar

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 10:14

   2 yıl sürer.

 • MURAT DOKUR 26 Ocak 2021 23:40

  2019 Eylül ayında sebepsiz yere tüm haklarım ödenerek işten çıkarıldım. İşe iade davası açtım davayı 2020 Ağustos ta kazandım. Mahkeme işe iade yada tekrardan işe başlatmama tazminatına hükmetti. işyeri davayı istinafa götürdü. Dosya Gaziantep bam da 23 Eylül 2020 den bugüne kadar dosya istinaf ta dosya durumu açık şekilde görünüyor. İstinaf mahkemesi nezaman sonuçlanır.

 • Necdet DEMİRTAŞ 26 Ocak 2021 22:20

  meraba. 2019/7. ayda hizmet tespit davamız temyize gönderildi ve arşivde görünüyor.
  1. Acaba ne kadar süre ile sonuçlanır?
  2. An itibarıyla davalı malulen emekliliği hak kazandı. emeklilik dilekçesini verse, temyizdeki kazandığı günler hesabına eklenerek aldığı emekli maaşında yeniden düzenleme yapılıp artış olurmu acaba?

 • Rıdvan gümüştekin 26 Ocak 2021 21:05

  Istinaf daki Dosya otomadik olarakmi yargıtaya gidecek yoksa bizzat biz mi bas vurmamız gerekiyor?
  Ve yargıtaya giden dosya Kaç sene içinde sonuçlanır?

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 17:45

   Kendiniz süresi içerisinde başvurmanız gerekir.

 • hasancan mutlu 26 Ocak 2021 18:26

  icra hukuk mahkemesi istinafı ne kadar sürer

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 17:39

   2 yıl sürer.

 • Tuğçe Tuğçe 25 Ocak 2021 16:14

  Merhaba eski eşime oğlum için aldığım nafaka artırırım davasını kazandım ancak dosya istinafta diyor uyapta incelediğimde bu süreç ne zaman sonuçlanır

 • Fadim harmankaya 25 Ocak 2021 15:25

  ÇEKİŞMELİ boşanma davam var 2 buçuk yıldır suruyor istinaf mahkemesine ben haklıyımdavam ne zaman sonuçların hiç adaletli bulmuyorum bu kanunu

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 16:39

   Bir yıl daha sürer.

 • Reyhan 25 Ocak 2021 14:44

  Çocuk cinsel istismar davası 22. Aralıkta gerekçeli karar ile istinafa tasınacagı bilgisine dair mahkeme kararı elimize ulaştı ne kadar sürede sonuçlanır acaba ?

 • Mert 25 Ocak 2021 10:27

  Çekişmeli boşanma davasını kazandım . Gerekçeli karar çıktı ama karşı taraf karara itiraz yoluyla istinaf mahkemesine verirse sonucu nezaman açıklanır

 • Orhan Şahin 24 Ocak 2021 15:04

  Mrb karayolları dan kamulaştırmasiz el atmadan kaynak lanan davayı kazandık 7 ay oldu istinafa gideli ne zaman sonuçlanır acaba teşekkürler

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 15:18

   İki yıl daha sürer.

 • Mustafa Yol 24 Ocak 2021 13:55

  sn Avukat merhaba, Kasım 2020’de apartmanın Arsa Paylarının Düzeltilmesi davası için istinaf mahkemesine başvurduk. Kararını ne zaman açıklar? Teşekkürler
  İstanbul Anadolu 10. Sulh Hukuk Mahkemesi

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 15:12

   Yerel mahkeme bir yıl sürer.

 • Muhammed Bahadır Altundağ 22 Ocak 2021 23:23

  2019 Mayıs ayında çıktığım işten 16 bin TL tazminat kazandım ve icra kararı çıktı fakat işveren istinaf mahkemesine basvurmus. Dosya bu Ocak ayında asliye hukuk mahkemesinde açılmış . Paramı ne zaman alabilirim

 • Recep Arslan 22 Ocak 2021 13:56

  Merhabalar 2020 1.13 tarifinde mahkemeyi kazandım faizla çalişma ama karşi taraf İzmir adliye hukuk adiresine istinaf yaptı ne zaman gelir bu dosya hep açik gözüküyor

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 14:12

   İki yıl daha sürer.

 • Zeynel korkmaz 22 Ocak 2021 02:57

  Merhaba eşim kendisi gidip çekişmeli boşama davası açtı. Evlilik birliğini temeli sarsılmadan, sonra geri geldi davada feragat etti. Dava karar çıktı yazıyor tebligat gelmedi daha, eşim geri boşanmak istiyor, feragatı bozabilirmi, istinafa giderse ne olur sonuç. Cevap verirseniz memnun olurum. Saygılar

 • Ayşeee 22 Ocak 2021 01:32

  24.06.2019 tarihinde boşanma tazminatına itiraz için istinaf davası açıldı hala sonuç yok ne kadar daha sürer

 • bekir 21 Ocak 2021 18:01

  Merhabalar. Ank.ic huk da olan davam 20/01/2021 tarihinde karara çıktı ve 10 gün süre içinde istinaf yolu açık şekilde sonuçlandı. istinafa başvuruda bulunursak istinaf mahkemesi ne kadar sürede sonuçlanır.

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 13:48

   İki yıl sürer.

 • Seda Selvi 21 Ocak 2021 14:24

  Merhaba kazandığımız icra ihalesi için ihalenin feshi davası sonuçlandı şimdi istinafa gidecek.Karşı tarafa tebliğ edildi, harcı yatirdi ama 3 aydır dosya icra mahkemesinde istinafa gönderilmeyi bekliyor ne zaman gönderilir sizce?

 • Oğuz Türkoğlu 21 Ocak 2021 09:48

  Merhaba tespit davası 2019/10. Ayda istinafa gitti karar gelmedi nezaman açıklanır.

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 13:29

   Bir yıl içerisinde gelir.

 • Mahmut korkmaz 21 Ocak 2021 00:57

  Bundan 3 yıl.once eşim.otobus firmasıyla giderken otobüs yaralanmalı kazaya karıştı hatta yandı eşimin bileği kırıldı bizde dava acdik sigorta şirketi tazminat vermeyi red etti sigorta tahkim bizi haklı buldu fakat tazminat tutarı 50 bin TL üzeri olduğu için sigorta itiraz etti ve olay İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE TİCARET MAHKemesine taşındı 5 ay oldu mahkemeye tevdi olalı sizce daha nekadar sürer

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 13:19

   İki yıl daha sürer.

 • Ayşe Işık 20 Ocak 2021 15:33

  Merhaba;bugün itibariyle yaklaşık 1.5 yıl süren mahkememizde Hakim 15 yıl ceza verdi.Lakin tutuklama kararı vermedi ve her hafta atılan imzaları kaldırdı.İstinaf mahkemesine gitmemiz söylendi.Bu mahkeme bu kararı bozup beraat verebilir mi ve mahkeme süreci ne kadar sürer?

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 10:50

   3 yıl sürer.

 • Ümit akca 20 Ocak 2021 12:53

  Merhaba iş anlaşmazlığından dolayı işyerime actigim tazminat davamı kazandım bu süreç tam 4 yıl sürdü şimdi istinafa gitti şirket 1 yıldır istinafta bekliyor sadece açık yazıyor bu istinaf süresi nekadar daha surer acaba 24. Hukuk ‘ta davam birde istinaf sonucundan sonra ise iade davası acabilirmiyim acaba teşekkürederim şimdiden ayrıca bizlere bişekilde yardımcı olduğunuz işin teşekkürler allah razı olsun.

 • İsmail koca 19 Ocak 2021 21:04

  Merhaba hocam öncelikle bizlere yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.Mülakata haksız yere elendim mahkemeye verdim mahkeme işlemin iptali kararını verdi .kurum istinaf abaşvurdu istinaf nekadar sürer acaba teşekürler

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 09:46

   2 yıl sürer.

 • Kadir Koral 19 Ocak 2021 19:42

  Erzurum 1. Sulh mahkemesinde açtığım davayı bugün itibariyle kazandım karşı taraf istinafa giderse tahmini ne kadar sürede sonuçlanır.Sulh hukuk mahkemelerinin istinaf süresi ortalama görülme süresi en düşük gözüküyor
  Cevap için şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 09:33

   2 yıl sürer.

 • Tuğba kiraz 18 Ocak 2021 10:25

  Kamulaştırmasiz el koyma üzerine tazminat davası açtık ,kazandık. Davayi kazandık bedel artırımı için dava açtık dosya istinafta demiş avukat.Peki kaç yıl sürer?

  • Besler Hukuk 23 Ocak 2021 13:54

   3 yıl sürer.

 • Şerife Aşçı 18 Ocak 2021 08:01

  Merhaba. 2018 yılında 3600 den işywrinde ayrıldım. İşveren tarafından Tazm inatım ödenmedi.2020 yılı subat ayından bu yana bölge adliye mahkemesı incelemesinde gorunuyor. Sizce nezaman sonuçlanır. Tesekkürler

  • Besler Hukuk 23 Ocak 2021 13:54

   İki yıl daha sürer.

 • Kübra a 18 Ocak 2021 04:09

  2019 Şubat ayında boşanma davası açtım 2020 Mart ayında boşanma kararı verildi eşim Haziran ayında istinafa başvurdu ne kadar sürede sonuçlanır

 • Yasin mulayim 18 Ocak 2021 00:14

  1945 yılında ıstimlak edilen arazinin parası zamanında ödenmemış gerekli paraların ödenmedığine dair belgeleri sunmamıza rağmen bundan 1.5 yıl önce gereklı yerlere dava açıldı fakat 9 mahkemede red kararı verildi bizde yüksek mahkemeye sunacağız ne zaman sonuçlanır.saygılarımla.

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 18:24

   3 yıl sürer.

 • Hamit 17 Ocak 2021 11:34

  Merhaba 2018 12 06 da tazminat davası açtım şimdi istinafa daha ne kadar sürer bu dava

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 18:00

   3 yıl sürer.

 • Emine dalbudak 17 Ocak 2021 00:24

  Mrb.Esim uyusturucu temininden 9 sene 4 ay ceza aldi dosyayi istinafa tasidik ortalama olarak istinaftan ne zaman tebligat yada durusma gunu gelir

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 17:55

   3 yıl sürer.

 • Güven Kılıç 16 Ocak 2021 23:02

  merhabalar.Yerel mahkemede işe işade mahkememi kazandım.Hesaplama uzmanın hesaplamış olduğu işe başlatmama tazminatımı en az 6 ay en yüksek 8 ay hesaplamış ve 4 ay da boşda gezme ücreti hesaplamış.Hakim bey 6+4 karar vermiş.işveren yerel mahkeme kararına itiraz edip istinaf mahkemesine gitmek için dilekçe vermiş.işverenin niyeti beni işe geri almamak ve hak kazandığım hesaplamaları kabul etmemek olduğunu anlayarak bende hakim bey in 6+4 tazminatına itiraz etme hakkım olurmu istinafın kararını yanlış etkilermi benim itiraz etmemin sebebi işverenin yerel mahkeme kararını tanımamak ve beni işe geri almamak yada ödemeyi yapmak istememesi.işyerinde çalışma sürem 17 yıl 1 ay

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 17:50

   İşe iade davasında size de 8 ay verilmezse kime verilecek? İstinafa başvurun bence.

 • umut altun 16 Ocak 2021 13:44

  istinaftaki dosyam beş aydir açık yazıyor acaba ne nzmn sonuçlanır

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 16:45

   İki yıl sonra.

 • Öznur 16 Ocak 2021 01:22

  Karşı taraf beni hamilelikden dolayı işten çıkardı 5 yıl boyunca çalıştığım işten tazminatimi vermedi mahkemeyi kazandım awa hamilelikten dolayı işten çıkarılma konusunda isnifnaf mahkemesine gönderdi av. Temmuz 2020 de ne kadar daha sürer bu is

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 15:49

   3 yıl sürer.

 • Kemal GÜVEN 15 Ocak 2021 23:16

  2019 7.Ayda İst.Bölge idare mahkemesine çekişmeli boşanma davasını istinafa taşıdık.38.Hukuk dairesinde hala ön inceleme için atama bekliyor görünüyor.ortalama 1.5 sene oldu.Ne kadar sürebilir acaba

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 15:36

   Bir yıl daha sürer.

 • ramazan güngör 15 Ocak 2021 21:39

  atama işlemi ile ilgili yürütmeyi durdurma talebim ile ilgili idare mahkemesi kararimi kabul etti ancak emniyet genel müdürlüğü itiraz etti şimdi dosya bölge idare mahkemesine gidecekmiş acaba karar kaç gunde çıkar

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 15:31

   365 günde çıkabilir.

 • Hiran Yetgin 15 Ocak 2021 14:58

  Merhaba,
  2018 Temmuzda açtığım fazla mesai davasını şubat 2020 de kazandım ve İcrayı başlattık. Temmuz 2020 de karşı taraf istinafa taşıdı. İstinaf ne kadar daha sürer. Ne zaman sonuç alırım.
  Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 15 Ocak 2021 17:06

   İki yıl daha sürer.

 • Turgay Boz 15 Ocak 2021 13:57

  Merhaba 23.05.2019da is yerimi beni tazminatsız isten attigi icin mahkemeye verdim 23.05 te yasal surec basaldi 05.01.2021 de hakim tüm alacaklarımın verilmesi icin dosyayı kapatıp 2 haftalık istinaf süresi verdi karsı tarafa sanırım son iki günleri kaldı itiraz icin eger itiraz ederlerse nekadar sürer sonuçlanması?

  • Besler Hukuk 15 Ocak 2021 17:06

   Üç yıl sürer.

 • Kübranur koca 15 Ocak 2021 13:35

  Merhaba bizim 5.Agır ceza mahkemesinde davamız var olay 2018’de oluyor 13.01.2021’de istinaf dilekçemizi sunduk ne zaman sonuç alabiliriz acaba eşim tutuklu.

  • Besler Hukuk 15 Ocak 2021 17:04

   Üç yıl sürer.

 • Umut kıran 14 Ocak 2021 20:02

  Merhaba ihaleden araba aldım itiraz eden oldu mahkeme ihale usule doğru olmuş diyor ama istinaf yolu acık diyor bölgeye giderse ne kadar sürer

  • Besler Hukuk 15 Ocak 2021 17:21

   İki yıl sürer.

 • Hilal 13 Ocak 2021 22:18

  İyi akşamlar sorulan sorulara cevap vermeye zaman ayırdığınız için tşkler öncelikle istinafa 3sene demişsiniz eşimin istinaf açmasının nedeni mal paylaşımı bunu geciktirebilmek önceden haciz koydurmussa taşınmazlara bu durumda benim bı hakkım olmaz mı mallar üzerinde ben istinaftan sonra tedbir isdedim bunun için yapilabilcek birşey var mi ilk haciz koyan kişi mi alır

 • Musatozlu 13 Ocak 2021 20:48

  İş mahkemesinde alaçak davasinda fazla mesai üçretlerinde kanıt var belgeler var ama su sorcam tek tanık yetiyomu

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:32

   Bordroları imzalamadıysanız yeter.

 • Seda Selvi 13 Ocak 2021 13:32

  Merhaba kazandığımız icra ihalesi için ihalenin feshi davası açıldı kazandık şimdi istinafa gidecek ama 3 aydır dosya icra mahkemesinde istinafa gönderilmeyi bekliyor ne zaman gönderilir sizce?

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 17:55

   Kararın taraflara tebliğini talep edin.

 • Perihan 13 Ocak 2021 06:38

  2019 yılında boşandım karşı taraf istinafa gönderdi 2020de şubatta dosya açıldı ne zaman sonuçlanır bu süreçte kızımı alabilir miyim ondan

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 14:34

   İki yıl daha sürer.

 • UĞUR KAÇMAZ 13 Ocak 2021 02:05

  İşe iade davası açtım ve kazandım. Dosya 8 aralık 2020 de istinafa gitti Ankara BAM a. Ne kadar sürede sonuç alırız? Işe iadelerin istinaf ta çabuk sonuçlandığı bilgisini almıştım.

 • Merve sert 11 Ocak 2021 21:39

  Merhabalar,
  05.11.2018 yılında zina sebebiyle açtığım (maddi&manevi tazminatla birlikte) davamı 02.10.2019 yılında kazandım. Tazminat bedeli çok düşük olduğu için istinaf mahkemesine taşıdım. 04.09.2020 de 38. Hukuk dairesinde olan istinaf dosyam 42. Hukuk dairesine taşınmış. Ne kadar daha sürer istinaf mahkemesi??

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 12:34

   İki yıl daha sürer.

 • EMRE ERDEM 11 Ocak 2021 17:10

  Merhaba 2019 1 ayı ev ihalesine katıldım ve ev ihalesi bana kaldı 7 gün içinde itiraz geldi ve 3 mahkeme geçti mahkeme itirazı iptal edip 27.000 bin dava açana ceza kesti ve şu anda istinaf mahkemesinde olay 3 ay geçmesine rağmen dosya durumu açık gözüküyor.1. sorum; açık ne demek ve ne kadar süre zarfında davam sonuçlanır.2.sorum; Yaklaşık 1.5 sene kiradan kurtulurum ümidiyle 2 bankadan ihtiyaç kredisi kullanıp bu evin parasını yatırdım ve hala kira ödüyorum param bankada nemalanıyor biliyorum ama şu anda borçlu evinde kira ödemeden oturuyor,ben ise yaklaşık 1.5 senedir kiramı ödüyorum.yani ihaleden ev aldım icralık duruma ben düşüceğim bu konuyla alakalı bi dava açmalımıyım ve ya hakkım olurmu kira ve mağduriyet bedeli diye cevaplarınız için teşekkür ederim şimdiden

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 11:53

   Bir yıl daha sürer. Teknik olarak ihale yapıldıktan sonraki kira bedellerini talep edebilirsiniz ancak tahsili zor görünüyor.

 • pelin kıdam 11 Ocak 2021 16:40

  Merhaba;

  Temmuz ayında da sizlere yazmıs ve fıkır rıca etmıstım. Istanbul BAM 11. Hukuk dairesinde bosanma davamız 2019 şubat tarihinde istinafa gitti. O tarihten beri sonuc bekliyoruz. Şuan e-devletten kontrol ettigimizde dosya durumu acık dosya yıl / no kısmında 2020/1056 yazıyor. Dosyada herhangı brı degısıklık ya da işlem yapılmadıgını soyledı Avukatımız ancak 2019 yılında acılan ıstınaf surecı ıcın 2020 / 1056 neyı ıfade etmektedır.

  yardımlarınızı ve cevabınızı rıca edıyoruz.
  sımdıden tesekkurler

 • erdem 11 Ocak 2021 13:25

  Merhaba, işe iade davamı mayıa 2018’de açtım. aralık 2020’de istinafa yolladılar. 3 tıl sürer yazmışsınız yani tahminen 2023te sonuçlanacak.
  Benim sorum şu Anayasa mahkemesine adil yargılama süresi aşıldı diye ne zaman dava açmam gerek.

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 11:35

   İşe iade 3 yıl sürmez. Toplam 1,5 yılda gelir. Yargılamanın normal hızı bu şekilde olduğu için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak bir şey yok maalesef.

 • Emine Türk 11 Ocak 2021 11:15

  29.11.2019 tarihinde İzmir bölge adliye mahkemesi 2.hukuk dairesine giden çekişmeli boşanma davası dosya durumu açık diyor. Ne zaman biter

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 11:18

   Bir yıl daha sürer.

 • Recep Topal 10 Ocak 2021 23:09

  Gaziantep bolge idari mahkemesinde dosyam 19 aydır sonuçlanmadı. Meslekten men cezası aldım. Ne zaman sonuçlanır.

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 19:03

   Bir yıl içerisinde sonuçlanır.

 • Şehnur başaran 10 Ocak 2021 19:03

  18 Haziran 2020 tarihinde kredi kullanarak konut satın aldık. Eşim ve benim üzerine başka mülk olmadığı için yasal süre olan 1 ay içerisinde ihtarname çektik, 6 ay sonra da Kiracı tahliye etmediği için dava açtık. Şu an kiradayız ve eşim hamile bu dava ne kadar sürer. Dava sonucuna göre istinafa gitme hakkı olur mu ve bu istinaf ne kadar sürer?

 • Hasan VERGİLİ 8 Ocak 2021 23:54

  İşe iade davası açtım arabulucuya gitti sonuç çıkmadı Avukat dava açtı ama e devletten açılan yada müdahil dava yok deniyor
  İşe iade davaları ne kadar sürer Cevaplarsanız sevinirim

 • Özcan YILDIZ 7 Ocak 2021 22:58

  Merhaba benim bi davam vardı kazandım karşı taraf itiraz etri bende tutarı az buldum itiraz ettim istinafa gitti 19.09.2019 tarihinde istinaf açıldı gözüküyor ve halen dava görülmedi hiç bi cvp yok normalmi beklememiz

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:44

   İki yıl daha sürer.

 • Selim çelebi 6 Ocak 2021 21:34

  Kamulaştırılmış arsamın 15. Inci idare mahkemesi ödeme kararı verdi kesif yapıldı belli bi miktar verdi geri idare mahkemesi ödeme yapılması için karar verdi ve karari milli egitim bolge idare mahkemesine istinafa gitti 2 ay oldu istinaftan dosyam nezaman gelir

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:03

   3 yıl sonra.

 • Ahmet Dönmez 6 Ocak 2021 18:38

  17.12.2020 tarihin de isim ekletme davasi görüldü.
  Karara cıkmış diye yazıyor.
  O zamandan bu zamana herhangi bir etki olmadi.
  Gelismeler Nasil oluyor.

 • Melis 6 Ocak 2021 15:19

  Merhaba. 2017 yılı şubat ayında çekişmeli boşanma mahkemesi açtım. 2018 haziranda mahkeme bitti ancak karşı taraf 250 bana 250 kızıma bağladığı nafaka ya itiraz da bulunduğu için 15.10.2018 te mahkeme istinafa gitti.Yazılı şekilde mahkemeden dosyanın hızlandırılması için dilekçe yolladım. UYAP tan sürekli takip ediyorum. Dilekçem ulaştıktan sonra 16.12.2020 de benim adıma SGK sorgulaması yapılmış. Ne zaman sonuçlanır?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 15:23

   Bu yıl içerisinde sonuçlanır.

 • Ahmet kırmızıgül 5 Ocak 2021 19:32

  Merhaba 2019 Eylül ayında davam sonuçlandı istinafa gönderdim 2020 Eylül ayında dosya açık durumuna geldi 1 yil dosya arafta kaldı. şuan yaklaşık 4 ay oldu dosyanın açık duruma gelmesi.tahmin olarak daha ne kadar sürer sonuclanmasi

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 13:39

   2 yıl daha sürer.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Genel Vekalet Ücreti Ne Kadar
  VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
  20 Ağustos 2021   Vekalet ücreti, bu yazımızda iki farklı açıdan ele alınacaktır. Bir yandan noterde çeşitli vekaletnameleri çıkarabilmek için ödediğiniz ücretleri bir yandan da avukata ödenmesi gereken...

BENZER BAŞLIKLAR

 • TENKİS DAVASI
  TENKİS DAVASI
  13 Mayıs 2019   Miras bırakanın tasarruf yetkisini aşarak saklı pay sahibi mirasçılarının haklarını ihlal edilmesi sonucunda tenkis davası açılır. Bu dava ile mirasbırakanın tasarruflarının yasal sınırlarına geri...
 • TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
  TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
  30 Nisan 2019   Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla üçüncü kişilerle birlikte yapmış olduğu hukuki işlemlerin iptali için açılan davadır. Tasarrufun iptali davası, İcra İflas...
 • NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI
  NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI
  15 Ocak 2019   İnsanların doğumları ile birlikte aile kütükleri ortaya çıkmaktadır. Buna nüfus kütükleri de denmektedir. Yerleşim adreslerinden, aile bağlarına kadar olan bilgiler burada saklanır. Zamanında yapılan...
 • KASTEN YARALAMA
  KASTEN YARALAMA
  26 Şubat 2019   Kasten adam yaralama suçu, başkasının vücuduna acı vererek, sağlığının yada algısının bozulmasına neden olmaktır. Eylemin kasıtlı olarak yani sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir....
 • KEFALET SÖZLEŞMESİ NEDİR?
  KEFALET SÖZLEŞMESİ NEDİR?
  12 Aralık 2021   Kefalet sözleşmesiyle, sözleşmenin alacaklısına teminat veren kefilin kişisel malvarlığına başvurmaya yönelik bir kişisel teminat hakkı tanınmaktadır. Böylelikle kefil, kefalet sözleşmesine taraf olarak bir alacaklı...