0216 387 0 388

İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?

İstinaf mahkemesi nedir

İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler;

 • Mahkemenin iş yoğunluğu
 • Hakimin yargılama hızına verdiği önem
 • Kalem personelinin çalışkanlığı ve iş disiplini
 • Bilirkişinin hızlı ve hukuka uygun rapor düzenlemesi
 • Posta memurunun usulüne uygun ve hızlı tebligat yapması
 • Kurumların müzekkerelere cevap verme süresi
 • Tanıkların duruşma tarihinde hazır edilmesi
 • Avukatın duruşma ve ara karar takibini iyi yapması
 • Müvekkillerin gerekli bilgileri zamanında vermesi ve masrafları yatırmasıdır.

Bu ve benzeri kriterler nedeniyle davaların ne kadar süreceği hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü bazı kriterler davayı hızlandıracak şekilde gelişirken, bazı kriterler davaların gereksiz yere uzamasına neden olabilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından en son 2019 yılı istatistikleri açıklanmış ve davaların ortalama görülme süreleri tespit edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda mahkemelerin iş yükünün her yıl arttığını da gözeterek 2020 yılında açılan davaların ne kadar süreceğini tespit etmeye çalışacağız.

İstinaf Nedir?

İstinaf; yerel mahkeme kararının usul veya esas bakımından hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle başvurulan kanun yoludur. İstinaf yoluna başvurulduğunda kararın hukuka uygun olup olmadığı tekrar incelenerek uyuşmazlığa ilişkin yeni bir karar verilir.

İstinaf Mahkemesi Nedir?

İstinaf mahkemesi; ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı, taraflardan birinin başvurusu üzerine inceleme yapan bölge adliye mahkemeleridir. İstinaf mahkemeleri kurulmadan önce yerel mahkemelerin kararlarına karşı doğrudan temyiz yoluna başvurulmaktaydı. İstinaf mahkemelerinin yürürlüğe girdiği 20.07.2016 tarihinden itibaren ise önce Bölge Adliye Mahkemeleri’ne başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Yargıtay’ın iş yükünü azaltmak için yapılan bu uygulama maalesef çoğu davaların daha da uzamasına neden olmuştur.

İstinaf Süresi Ne Kadar?

İstinaf süresi hukuk davalarında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftadır. Ceza istinaf süresi; kararın açıklandığı duruşmaya katılan taraflar için karar tarihinden itibaren 7 gündür. Tarafların yokluğunda karar verilmesi halinde istinaf süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. İdari yargıda istinaf süresi ise kararın tebliğinden itibaren 30 gündür. İstinafa cevap süresi de bu sürelerle aynıdır.

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Davaların büyük çoğunluğu istinaf edilerek bölge adliye mahkemelerine taşınmaktadır. Bölge adliye mahkemelerinin 2019 yılı ortalama görülme süresi açıklanmamıştır. İstinaf mahkemelerine 2019 yılında önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde gelen dosya sayısı toplam 1,5 Milyon iken, karara çıkan dosya sayısı 770 Bin’dir. İstinafta bekleyen dosya sayısının 1 Milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2020 yılında istinaf edilen bir dosyanın ortalama 3 yılda sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

İstinaf Mahkemesi Karar Bozma Oranı Ne Kadar?

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı istatistiklerinde istinaf mahkemesi karar oranlarına yer verilmemiştir. Yargıtay Ceza Daireleri’nin karar bozma oranı %32 olarak açıklanmışken, Hukuk Daireleri’nin karar bozma oranı ise %21.9 olarak açıklanmıştır. İstinaf mahkemelerinin yerel mahkeme kararlarını düzeltme veya geri çevirme oranlarının bu rakamların biraz üzerinde olduğunu söylemek mümkündür.

Dosya Durumu Açık Ne Demek?

Dosya durumu açık demek; dosyanızın inceleme aşamasında olduğunu ve henüz karara bağlanmadığı ifade eder. Dosyanız hakkında mahkemece karar verildiğinde Uyap’da dosya durumu karara çıkmış olarak görünür. Kararın üst mahkemelere başvurularak ya da başvurulmadan kesinleşmesi halinde ise dosya durumu kapalı hale gelir. İstinaf yoluna başvurulması halinde dosya durumu istinafta olarak görünür.

Ön İnceleme İçin Atama Bekliyor Ne Demek?

Dosyanız istinaf mahkemesine gönderildiğinde sıraya alınarak mahkemece inceleneceği güne kadar bekler. Bu aşamada dosyanız Uyap’da ön inceleme için atama bekliyor olarak görünür. Dosyasını sorgulayan çoğu kişi dosyasının ön inceleme aşamasında olduğunu görmekte ve istinaf mahkemesi ön inceleme ne kadar sürer sorusunu sormaktadır. Dosyanızın ön inceleme aşamasında olması dosyanızın inceleme için sırasını beklediği ya da ön inceleme duruşmasının tarihinin beklendiği anlamına gelmektedir.

Karara Çıkmış Dosya Kaç Günde Sonuçlanır?

Karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve istinaf süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmazsa dosya ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanır.

İstinafta Faiz İşler Mi?

Dava açıldıktan sonra yargılama kesin olarak sonuçlanıncaya kadar alacaklarınıza faiz işlemektedir. Dolayısıyla istinafta faiz işlemeye devam edecektir.

Temyiz Ne Demek?

Temyiz; bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararların hukuka uygun olmadığı iddiası ile başvurulan kanun yoludur. Temyiz yoluna başvurulduğunda dosya bölge adliye mahkemesi tarafından Yargıtay’a gönderilir ve uyuşmazlık en üst mercii olan Yargıtay tarafından karara bağlanır.

Yargıtay Dosya İnceleme Ne Kadar Sürer?

Bölge adliye mahkemelerinin bir kısım kararlarına karşı temyiz yoluna başvurmak mümkündür. Yargıtay’a gelen ceza dosyaları öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir. Dosya sıraya konularak arşivde beklemeye alınır. Bu aşamada dosyanızı sorguladığınızda dosya inceleme aşamasında olduğunu görürsünüz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aşamasındaki dosyalar için ortalama görülme süresi 730 gündür. Bu aşama tamamlandığında dosya ceza dairesine gönderilir. Yargıtay ceza dairelerinde ortalama görülme süresi 348 gündür. Bu nedenle 2020 yılında temyiz edilen bir ceza davasının ortalama 3 yıllık sürede karara bağlanacağını söyleyebiliriz. Hukuk davaları açısından başsavcılık süreci söz konusu değildir. Yargıtay hukuk dairelerinde ortalama görülme süresi 341 gündür. Temyiz edilen hukuk davaları için ise ortalama 2 yıl sürer demek mümkündür.

Soruşturma Ne Kadar Sürer?

Bir suçtan dolayı soruşturma başlatılmasından iddianame düzenlenmesine kadar geçen süreye soruşturma evresi denilmektedir. Soruşturmaların ortalama görülme süresi 416 gün iken, faili meçhul olmayan suçlarda bu süre 157 güne düşmektedir. Bu nedenle 2020 yılında başlatılan ve şüphelisi belirli olan bir soruşturmanın ortalama 6 ay süreceği söylenebilir.

Asliye Ceza Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Asliye ceza mahkemelerinin ortalama görülme süresi 289 gündür. 2020 yılında açılan bir ceza davasının ortalama 1 yıl süreceği söylenebilir. Halk arasında kamu davası olarak da bilinen ceza yargılamalarının soruşturma dahil 2 yıl sürmesi mümkündür.

Ağır Ceza Mahkemesi Ne kadar Sürer?

Ağır ceza mahkemelerinin ortalama görülme süresi 260 gündür. Dolayısıyla 2020 yılında açılan bir ağır ceza davası yaklaşık 1 yıl sürecektir.

İş Mahkemesi İstinaf Süresi Ne Kadardır?

 

İstinaf nedir

İş mahkemeleri kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacağı davalarının, işe iade davalarının, iş kazası nedeniyle tazminat davalarının vb. uyuşmazlıkların çözümlendiği mahkemelerdir. İş mahkemesi genelde 3 ile 5 duruşmada sonuçlanır. İş mahkemelerinin ortalama görülme süresi 555 gündür. Bu nedenle 2020 yılında açılan bir iş davasının ortalama 2 yıl süreceği söylenebilir. İş mahkemesi istinaf süresi ise ortalama 3 yıldır. İş mahkemesi temyiz sonucunun da 2 yılda çıkacağını söyleyebiliriz. İşten ayrıldığınızda alabileceğiniz kıdem ve ihbar tazminatınızı hesaplamak için tazminat hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının süresi anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede sonuçlanmaktadır. Duruşmaların ortalama 3 ay sonrasına verildiği göz önünde bulundurulursa tebligat vb. işlemler dahil anlaşmalı boşanma davasının ortalama 5 ay süreceği söylenebilir. Aile mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 187 gündür. Ancak bu sürenin içerisinde oldukça kısa süren anlaşmalı boşanma davaları da vardır. Bu nedenle 2020 yılında açılan çekişmeli boşanma davalarının ortalama 2 yıl süreceğini söylemek mümkündür.

Alacak Davası Ne Kadar Sürer?

Alacak davaları alacağın türüne göre farklı farklı mahkemelerde görülebilmektedir. Asliye ticaret mahkemesinde dava açılması halinde ortalama görülme süresi 547 gündür. Bu nedenle ticaret mahkemesinde açılan bir alacak davası ortalama iki yıl sürecektir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası (izale i şuyu davası) sulh hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Sulh hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 112 gündür. Ortaklığın giderilmesi davası taraf sayısının çok olduğu ve bilirkişi incelemesine muhtaç davalardan olduğundan ortalama 1 yıl süreceğini söylemek mümkündür.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Asliye hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 425 gündür. Bu nedenle 2020 yılında açılan tapu iptal davasının ortalama 2 yıl sürmesi mümkündür.

Tasarrufun İptali Davası Ne kadar Sürer?

Tasarrufun iptali davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalardandır. Asliye hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama 425 gün sürdüğü göz önünde bulundurulursa tasarrufun iptali davası 2 yıl sürebilecektir.

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Tazminat davası zararı doğuran olayın türüne göre farklı farklı mahkemelerde açılabilmektedir. Asliye hukuk mahkemesinde görülmesi halinde ortalama 2 yıl süreceğini söyleyebiliriz.

Anayasa Mahkemesi Davaları Ne Kadar Sürer?

Anayasa mahkemesine 2018 yılında önceki yıllardan devredilenlerle birlikte 74.680 dosya gelmiştir. Bu dosyalardan 35.395’i karara bağlanmıştır. Bu nedenle anayasa mahkemesine 2020 yılında yapılan başvuruların ortalama 2 yıl içerisinde karara bağlanacağını söylemek mümkündür.

İdari Mahkeme Ne Kadar Sürer?

İdari davaların ortalama görülme süresi 201 gündür. 2020 yılında açılan bir idari davanın ortalama 1 yıl içerisinde sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

Bölge İdare Mahkemesi Kararı Kaç Günde Verir?

Bölge idare mahkemelerinin 2019 yılı ortalama görülme süresi 86 gündür. Ancak bölge idare mahkemelerinin 2016 yılında kurulduğu ve iş yükünün her yıl katlanarak arttığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle 2020 yılında bölge idare mahkemesine gelen bir dosyanın ortalama 6 ayda karara bağlanacağını söylemek mümkündür.

Mahkemeler Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin ne kadar süreceği o gün için ayrılan dosya sayısına ve davaların türüne göre değişmektedir. Hukuk sistemimizde yazılı yargılama esas olduğundan duruşmalar genellikle kısa sürmektedir. Duruşma süresinin ortalama 15 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yoğunluk olan günlerde belirlenen duruşma saatinden 3 saat sonra dahi duruşma salonuna alınmanız mümkündür. Bu nedenle duruşmanız için en az 3 saat ayırmanızı tavsiye ederiz.

Davalar ve istinaf mahkemesi ne kadar sürer benzeri sorularınızı avukata sor sayfamızdan veya aşağıdaki form aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

4.3/5 - (70 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1.161 Soru

 • Bedriye Özgür 3 Aralık 2020 13:55

  Fazla mesai için emekli olduğum bankaya 2017 de dava actım ve 2019 ylında kazandım..dava
  2019 mayıs ayında bölge mahk.bekliyor.dosya durumu Açık diyor.acaba ne zaman sonuçlanır.
  Teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:24

   İki yıl daha sürer.

 • Sşnan Durmaz 3 Aralık 2020 05:49

  Merhaba
  Benim bedelli askerlik nedeniyle işyerimin vermediği kıdem tazminatıyla ilgili bir dava açmıştım. Yaklaşık 1 yıl sürdü ve mahkeme işveren lehinde bir karar verdi. Bu konuyla ilgili işçinin lehinde bir çok karar veren mahkeme var ve istinafta da işçiyi haklı bulan ve tazminatın ödenmesi yönünde karar çıkmıştı. Bizde mahkeme kararını istinafa vermiştik. 1.5 aya yakın zaman geçti ve hala beklemedeyim. İstinaftan kesin kararın çıkması ne kadar sürer?
  Teşekkürler

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:10

   İstinaf mahkemesi 3 yıl sürer.

 • Gökkan bilgiç 3 Aralık 2020 02:32

  11 ay uyuşturucudan yattım beraat aldım mahkeme süreci ne kadar sürüyor

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 15:45

   Üç yıl sürer.

 • Kadriye Arikan 2 Aralık 2020 21:13

  Merhaba Cekismeli Boşanma davası bitti Karar verildi bosanmaya ancak 2 ayi gecti hala karara cikti diye yazıyor E devlette bosanma ne zaman sonuçlanir Eski esim yurt dışında yasıyor Konsolosluk araciliğiyla ulastik karsi tarafa

  • Besler Hukuk 4 Aralık 2020 17:40

   İstinaf yoluna başvurmazsa kararın tebliğ tarihinden 2 hafta sonra kesinleşir.

 • HÜSEYİN AYDAN 2 Aralık 2020 09:45

  Merhabalar 2018 yılında açtığım iş davasını kazandık.2019 yılının 5.ayında ADANA BAM istinafa gitti doyamız ne zaman gelir ?Teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 4 Aralık 2020 16:11

   İki yıl daha sürer.

 • HANDAN BOZTEPE 1 Aralık 2020 22:21

  Merhabalar 2017 de açmış olduğum dava birbuçuk yıldır yargıtayda neden sonuçlanmadı pandeminin etkisi olabilirmiş??

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 19:19

   1,5 yıl daha sürer.

 • Cansu Çelik 1 Aralık 2020 10:53

  Merhaba avukat bey, 2015 de açıp 2019 mayıs ayında karar lehimize olup kazanmış olduğumuz arsa davamız ortalama 18 aydır Yargıtayda ve arsamıza 70 mt kare tecvüzlü binanın yıkılması için onanma beklemekte. Avukatımızı sık sık arayıp durumu soruyoruz ancak kışa kalmaz yıkım kararı gelir demişti. Bina depreme dayanıksız ve risk barındırıyor. Yerimizi işgal ettiği için mevcut oturduğumuz müstakil evimizi mütahite verememekteyiz. Ortalama daha ne kadar bekleriz.

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 18:56

   İki yıl daha sürer.

 • Necmettin şahin 30 Kasım 2020 23:51

  Hocam benim evime hırsız girdi.savcilik nitelikli konut dokunulmazlığı, nitelikli hırsızlık,ve hırsızlığı gece yaptı diye ıddaname hazırlamış. Suçta tekerrür de var. Alacağı ceza tahmini ne olur . Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 18:35

   Dosyayı görmeden bir şey söylemek zor.

 • Özlem bal 30 Kasım 2020 16:38

  Merhaba bizim 27.11.2020 de anlaşmalı olarak davamız görüldü mahkeme de karar açıklanırken çocukların babada kalacağına dair herhangi bir şey söylenmedi sadece bizim anlaştığımız protokol şartları okundu.ekrandan da takip ettim ama sadece velayetin bende kalacağı yazıyordu. 13 ve 3.5 yaşındaki çocukların velayeti bende kaldı ama dışarı çıktığımızda verilen kâğıtta çocukların hafta sonu dini bayramların ilk günü ara tatillerde 1 hafta yaz tatilinde 1 ay babada kalacağı yaziyordu. Hakîm babayla şahsi iliski kurmaları gerektiği için böyle bir karar vermiş. Benim sorum şu 3.5 yaşındaki bir çocuk 1 aylığına babada kalabilir mı çünkü bu şükre içinde beni çocuklarla gorusturmeyecek. Bana istinafa başvurabileceğim söylendi kesin karar çıkınca başvuracam ama ne kadar sürer ve görüşmelerini değilde Kalmalarını istinafla engelleyebilir miyim

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 17:48

   Engelleyemezsiniz.

 • Mehmet kaya 29 Kasım 2020 23:33

  Selam aleyküm abi benim bi sorum olacaktı ben
  Gaziyim gaziligimi mahkeme ile aldım sonra bana dediler tazminat hakkın da var bı avukat aracılığıyla 7.9.2018 de onu da açtık çeşitli yerlerden rapor istediler bizde aldık gönderdik biz 150 bin TL dava açtık biliş kişi 450 bin çıkardı şimdi ise msb bilirkişi raporuna itiraz etmedi sadece 150 verilsin die bi şey yazdı 10.23.2020 de itiraz etti yani msb ama hala mahkeme karar vermedi bu karar daha kaç gün sürer ve abi birde karar diyelim kazandık ödeme istinafi beklermi bunun net bı sürerdi varmı ödeme yapmalarının

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 19:03

   İstinafı da beklersiniz. Üç yıl daha sürer.

 • Özlem bal 29 Kasım 2020 22:47

  Merhaba bizim anlaşmalı olarak 27.11.2020 tarihinde davamız görüldü mahkeme sırasında protokol şartları ev nafaka ve velayet konusunda okundu ve kabul ettiğimizi söyledik.13 ve 3.5 yaşında iki çocuğum var velayeti bende kaldı.cocuklarin babada kalmasına dair hiçbir şey söylenmedi karar açıklanırken ve ekranda da görmedim.ciktiktan sonra verilen kâğıtta çocukların yaz tatilinde 1 ay ara tatillerde 1 hafta ve haftasonları babada kalacağı yazıyordu.3.5 yaşındaki bir çocuğun 1 ay boyunca anneden ayrı kalması ne kadar doğru. Karar kesinleşince istinafa gidecem ama bir sonuca varabilirmiyim.ben çocuk babasıyla görüşmesin demiyorum zaten her haftasonu görüşüyorlar ben kalma konusuna itiraz edebilir miyim

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 18:59

   Edemezsiniz. Boşuna kararın kesinleşmesini engellemiş ve 3 yıl daha evli kalmış olursunuz.

 • Ramazan biçer 29 Kasım 2020 16:14

  Teşekkür ederim cevabınız için peki esatan karar lehimize çıkarsa ve msb istinafa giderse istinaf ne kadar sürer

 • Müslüm ceylan 29 Kasım 2020 04:04

  Merhabalar. Iskenderun is mahkemesine 2016 yılı eylül ayinda dava açtım. 2018de kazandım geriye dönük haklar hafta tatilleri vs. Istinafa gittiler o zamandan beri 2 yili askin süredir bekliyorum Adana bam da dosyam ne zaman sonuclar sizce oradan bilgi verilmiyor. Dosya durumi acik görünüyor e devlette. Teşekürler

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 18:31

   Bir yıl içerisinde karar çıkar.

 • Enver AKBALIK 28 Kasım 2020 12:46

  İdare mahkemesinde yürütmeyi durdurma lı açtığımız davaya mahkeme maximum kaç günde cevap vermek zorunda?

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 17:58

   O şekilde bir süre sınırı yok.

 • merve çadırcı 28 Kasım 2020 08:08

  eşimle şiddetten mahkememiz vardı karar çıktı fakat birlikteyiz bosanmadık dye istinafa yolladı hakim tahrik indirimi istiyorum diyerek dilekce yaz dedi yazdı ne zaman sonuçlanır acaba

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 17:49

   Üç yıl sürer.

 • Muammer UĞURLU 28 Kasım 2020 05:04

  S.A..benimYeni Evsahibim in . hakkimda actıgı . İcra davasina itiraz etmedim: Ancak kiralanan mulkun tahliyesi Dava ya katildim ve Tahliye karari .yuzume okun du ..ve . istinaf itiraz hakkım ı kullandigim .. Dilekcem de icra dosyasinda belirtilen kira bedeli nin yanlış oldugunu .1.500 ×… dogru olmadigini .Süresi halen devam eden Eski kontratim da 1.400 T.L den oldugunu Kontrat i mi sunarak.. bunun duzeltilerek uzlasmak istedigimi yazdim. Sizce Sonuç . . ?
  Evim pandemir donemin de ansizi n satiliyor tehdit ve hakaret ler le hemen cikmam isteniyor.. ( Benim bu eve girer ken yaptigim masraf .. 10 aylik kira bedeli ve + Esyamin yipranma si )) Karşi taraf Avukat i gecmis yillarda Şirketim in iflas i nedeni dolayi si ile . Bu konunun dışın da baska bi Ev sahibimi Savunur ken Ev sahibi ile kendisi araciligi ile anlasip yaklasik 1 bucuk yil biriken kiralarimi bir kisim Avukat a toplu odeme.. ve ayda 2 kira gbi oderken Avukat demesek mi bu Şahsi meslektaş liginiz dan Men etme istegini zi uzulerek anliyor um. elden odedigim 8.bin civari para dan dolayi Söz verip te geri almadi gi Haciz tahliye Karar in i kullanarak beni magdur ve perişan etti ni ..Bu Mahkeme de övunerek benim Ev kirasi odememe alışkanligim in oldugu gbi sozler kullandi .. Aksine Ben Ailem ve 2 Lise Talebesi Ogullarim yine bi haksiz lik la perisan efilmek uzere yiz. Satilan a kadar hic 2 kira ust uste gelmeden Aylik liralami ayni Ay icerisin de oder dim. Huzursuz ve Yuvamin yikilma ya dogru gitme , sebebi olan. Avukat in yalan lar i daha Taşınali 14 . 15 ay olmadan Evi mi Satan ve Kaba kuvvet i ne guvenen Emlakci ile Yeni Ev sahibi ne Kanun Yasalar i miz ne uygun goruyor ve ben bu imkansizligim la ne yapabilir im.

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 17:48

   Avukat sizden aldığı paraları icra dosyasına bildirmiştir. Kalan bakiyeyi ödeyebilirseniz ödeyeceksiniz. Yoksa tahliye etmeniz gerekir.

 • Necmettin Özgür 28 Kasım 2020 02:03

  Ankara 36 iş mahkemesi de durumu istinafa taşıdılar davayı kazandım ne kadar surer

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 17:36

   Üç yıl.

 • Kadir gözler 27 Kasım 2020 22:46

  10 yıl önce Trafik kazasında sigorta sırketıne acılan davam basladı ve daha yeni bitti kazandım ama odeme yapmayıp zaman kazanmak İcin temyize gittiler bu surec ne kadar sürer ve ben daha tam olarak ne kadar beklerim

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 17:26

   3 yıl sürer.

 • Murat IŞIKSOY 27 Kasım 2020 11:31

  27.03.2017 tarihinde 5 yaşındaki oğlum İzmir tepecik hastanesinde şüpheli bir şekilde vefat etmiştir. Sadece öksürük şikayeti ile gittiğimiz hastaneden oğlumun cenazesi ile çıktık. İsminin Recep tayyip erdoğan Işıksoy olmasından dolayı bu olayda ihmal olduğu şüphesi ile dava açtık ihmali otopsi raporu ile kanıtlamış olmamıza rağmen mahkeme başkanı beraat verdi. İstinafa taşıdık 2019 yılı 9.ayından beri istinaf dosyayı ele almadı ne tavsiye edersiniz. Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 18:14

   İki yıl daha sürer.

 • Selçuk Şahin 27 Kasım 2020 01:38

  Haksız yere yattığım icin tazminat davası açtım iki kere istinaden a gitti geldi kazandım karar kesin en son gelen karara tehiri icra talepli hazine avukatı dosyaya koydurmuş ne zmaan sonuç alırım ne yapmam lazım benim karar iki kere verildi sürekli istinaf yoluna gidiyor ne zmaan Sonuç alırım

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 18:08

   Karar kesin değil belli ki. Temyiz üç yıl sürer.

 • Demet filiz 25 Kasım 2020 21:03

  Merhabalar 2013 yılında hileli satış dolayısıyla açılan bir miras davamız vardı davayı biz kazandık ama karşı tarafın temyize gitme kararı vardı gitti ve yargıtay kararı onadı avukatımız aradı davanın bittiğini bizim kazandığımızı söyledi ama birkaç gün sonra karşı tarafın uzlaşmaya yanaşmadığını ve bir kez daha itiraz hakları oldugunu en az 2 sene sürücegini belirtti anlam veremedik muris muaavazası nedeniyle açtığımız davayı yargıtay onadıysa birdaha temyize gitme itiraz hakları Varmıdır lütfen yardımcı olurmusunuz

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 17:05

   Karar düzeltme yolu var ancak icrayı durdurmaz.

 • musa bilgehan 25 Kasım 2020 19:45

  OHAL KHK’sına dayanılarak idari işlem ile görevden alınmıştım. İdare mahkemesinde karar iptal edildi, kararın uygulanması için 30 gün süre verdi Kuruma. Kurum yürütmeyi durdurma ve kararın iptali için istinafa başvurdu. İstinafın 30 günlük süre içinde yürütmeyi durdurma kararı alabilir mi? Çünkü daha istinaf başvurusu bana tebliğ edilmedi ve bende cevap yazmadım.

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 16:57

   Verebilir. Sizin dilekçenizi beklemek zorunda değil.

 • hasim ökmen 25 Kasım 2020 16:10

  2016 yilinda iş mahkemesine gittim iş mahkemesi hakli buldu beni karşı taraf teymize gitti 3 sene oldu dosya incelem diyordu şimdi 4 ay oldu dosya acik diyor ne zaman karara cikar tşkler

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 16:47

   Bir yıl içerisinde sonuçlanır.

 • Adem kurt 25 Kasım 2020 12:18

  Mahkeme davasını kazandım ama karşı taraf istinaf mahkemesine başvurdu .6 aydır dosya açık gözüküyor ne zaman sonuçlanır.

  • Besler Hukuk 30 Kasım 2020 17:30

   İki yıl daha sürer.

 • İSMAİL DEMİR 25 Kasım 2020 11:25

  Kazanmış olduğum tazminat davası karşı taraf işveren itiraz ettiği için istinaf a gitti.06.09.2019 tarihinde istinaf için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8.Hukuk Dairesinde dosya açıldı. Hala bir sonuç alamadım beklemedeyim.Tahminen ne kadar daha sürer ?

  • Besler Hukuk 30 Kasım 2020 17:36

   Üç yıl sürer.

 • Recep Seyyar 25 Kasım 2020 01:40

  Merhaba İzmir bölge adliyesinde iş mahkemelerine bakan 3.hukuk dairesinde dosyam var kıdem ve ihpar tazminatım 14000 tl .
  karşı taraf 2019 mayıs ayında istinafa gitti esas no 2019/1159 üç aydır dosya durumu açık diyor mahkeme kalemliğine gittim bir bilgi vermiyorlar bu dava ne kadar daha sürer teşekkürler.

  • Besler Hukuk 30 Kasım 2020 17:17

   İki yıl daha sürer.

 • İhsan basbuga 25 Kasım 2020 01:19

  Kolay gelsin adam öldürmeye teşebbüs sucundan 15 sene 8 ay ceza aldım dışardan verdi çıkalı 2 ay oldu ankara bölge adliye mahkemesine düşmüş dosya durumum açık yaziyo hemen ceza evine gerimi girecegim

  • Besler Hukuk 30 Kasım 2020 17:17

   Üç yıl sürer.

 • Ramazan Biçer 24 Kasım 2020 20:35

  Merhaba avukat bey msb güvenlik soruşturmam olumsuz geldi daba açtım yürütmeyi durdurmalı td kazanıp göreve başlarsam esastan lararda lehime çıkar kurum istinafa gidip kazanırsa işten çıkarmıym yoksa temyizin sonucunumu beklerim

  • Besler Hukuk 25 Kasım 2020 15:57

   Yürütmeyi durdurma çıkarsa temyizi beklemezsiniz.

 • Bayram keskin 24 Kasım 2020 18:35

  Avukat bey bu millet neden böyle çok bekletiliyor acaba niye 3 5 sene sürüyor normalde 1 yılda işin astarı belli olur

  • Besler Hukuk 25 Kasım 2020 15:26

   Hakimleri hızlı karar vermeye teşvik eden bir şey yok. Birde hakim sayısı az. Temel nedenler bunlar.

 • Besler Hukuk 24 Kasım 2020 14:59

  Üç yıl sürer.

 • Şahin Demir 24 Kasım 2020 02:19

  Merhabalar. 11.2019 da msb tarafından güvenlik soruşturmam olumsuz geldi ve Ankara 17. Bölge idare mahkemesine dava açtım. Birkaç hafta içinde sonuç bekliyorum. Velev ki davayı kazandım lakin karşı taraf istinafa taşımak istedi. Bu davanın uzaması durumu, benim göreve baslamami engeller mi?

  • Besler Hukuk 24 Kasım 2020 15:39

   Yürütmenin durdurulması kararı verilmediyse yargılama sonucunu beklersiniz.

 • Özgür 23 Kasım 2020 22:04

  Avukat bey ihtiraz edinilen davaya üst mahkeme incelemesi nekadar sürer

  • Besler Hukuk 24 Kasım 2020 15:26

   Ortalama 3 yıl sürer.

 • harun 23 Kasım 2020 00:35

  Merhaba, devam eden boşanma davam istinaftadır. Yerel mahkeme iki tarafın da boşanmayı istinaf etmemesine rağmen boşanmayı kesinleştirmedi. Dosya istinaftan geldiğinde ben temyize gitmeyeceğim. Eğer nafaka ve tazminat temyiz sınırının altında olursa karşı taraf temyiz edemez ve boşanma kararı kesinleşir mi?

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 17:02

   Evet bilgileriniz doğru.

 • Derya Saygun 22 Kasım 2020 21:19

  Merhaba 2016 yılında açılan boşanma davam 2019 da karara bağlandı. Karşı taraf istinafa gönderdi 2019 haziran ayında fakat hala ön incelemeye alınmamış. 1,5 yıl oldu istinafa gideli, ön inceleme süresi dahil 2 yıl mı yoksa ön inceleme beklemedeyken bekleme süresi mi 2 yıl ?

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 17:27

   Her şey dahil 2 yıl sürer.

 • Ferhat can KARATAY 22 Kasım 2020 19:37

  Merhaba :
  İstinaf mahkemesinde 10 aydır dosyam var dosya durumu açık yazıyor 12,5 yıl dışarıdan ceza aldım sonuç bekliyorum acaba sonuçlanması daha ne kadar sürer ? şimdiden çok teşekkürler .

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 17:36

   İki yıl daha sürer.

 • Ferhat can KARATAY 22 Kasım 2020 19:33

  Merhaba :
  İstinaf mahkemesinde 10 aydır dosyam var 12,5 yıl dışarıdan ceza aldım sonuç bekliyorum acaba sonuçlanması daha ne kadar sürer ? şimdiden çok teşekkürler .

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 18:15

   İki yıl daha sürer.

 • Kamer Baykam 22 Kasım 2020 09:19

  Bosanma davam ikinci kere istinafa gitti..buarada esim vefat etti..kizlari davaya devam ediyorlar..dava ne kadar surebilir..tesekkur ederim..

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 16:46

   İstinaf sürecine etki etmez. 3 yıl sürer.

 • Dilek bayram 21 Kasım 2020 14:42

  Merhaba
  Eşim akaryakıt tehlikeli madde tır kullanıyor kendisi işçidir mesai içinde yolda gelirken arkadan gelen bir motor ilk önce park halindeki dolmuşa çarpıp dengesini kaybeden motor eşimin kullandığı tıra yandan çarpıp devriliyor motoru kullananın başında kask varmış arkadaki bayanda yokmuş motordaki kadın ölüyor eşimi kapalı cezaevine götürdüler 15 gündür kapalı da kendisi durumu ve sonuç ne olur şimdiden tşk ederim.

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 16:13

   Bir avukatla anlaşmanız gerek. Ciddi bir suçlamayla karşı karşıya eşiniz.

 • leyla keser 21 Kasım 2020 13:06

  1210günmahkemede kazandım14-7-2020tarihideşstinafagitti nezamangelir

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 18:01

   Üç yıl sürer.

 • Ahmet Özkan 21 Kasım 2020 12:10

  Merhabalar,
  2018 de asliye ticaret mahkemesinde kazadan dolayı açtığımız davayı kazandık bu hafta içinde hesaba para yatırılmasini beklerken sigorta şirketi üst mahkemeye taşıdı davayı istinaf mahkemesi oluyor sanırım bu süreç ne kadar olur ve hızlandırma gibi bı durum söz konusu olur mu ?

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 17:54

   Üç yıl sürer.

 • Harun aslan 20 Kasım 2020 22:43

  Slm ben rapor aldım diye ucretsiz izne gönderdiler süresiz bende arabulucuya başvurdum nakdi destek aldığım halde beni kod 29 dan cikişimi verdiler gel istifa yaz kod 03 ten verelim bende kabul etmedim bu nasıl olur mahkeme benim lehime olurmu

 • Furkan Bektas 20 Kasım 2020 21:57

  Merhabalar,
  2018 de msb guvenlik sorusturmasindan elendim dava actim ankara 2.idarede davayi kazandim kurum istinaf basvurusunda bulundu normal sartlarda davayi kazaninca 1 ay icerisinde okul iletisime geciyormus benimle iletisime gecmeleri icin istinaf sonucunu beklemem gerekiyor mu (dava yd li degildir) tesekkurler.

 • H.ali 20 Kasım 2020 12:51

  Merhaba
  2017 senesin uyusturucu kullanmaktan 3 ay hapis yattim.27 temmuz 2020 de kavgaya karistim karsi tarafin bacagi kirildi ve sikayetci oldu.hapis cezasi verildi.Mahkemem görüldü.Dolandırıcılık sucu var.ve 5 yil suc islemem gerekiyordu.hakim 3.9 yil ceza verdi.Savci itiraz etti sonuca.Savci ve tarafimizca istinaf mahkemesine basvurduk.Ne zaman sonuclanir.Ve hapis cezam dusermi

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 15:23

   Üç yıl sürer.

 • ali 20 Kasım 2020 11:29

  HAGB dosyam açıklanmadı normalde acıklanması gerekiyordu ama hakım acıklamadı 5 yıl içinde suc ıslemıstım HAGB bozulmustu, fakat HAGB olan dosyadada cok buyuk fahiş hatalarda vardı bende bunları savunma dilekçemde yazıp göndermiştim. Hakım HAGB Yİ açıklmadı. Ben şimdi Süre tutum dilekçesi vericem ve istinafa haklılığımı anlatan dilekçede vericem maksadım Haklı oldugum tescilllensin. şimdi süre tutum dilekçesi verirsem hakim aa yanlıs yapmısım diyebilirmi yani HAGB yi açıklama olasılğı varmı yoksa iş bitti. Gerisini istinafamı kaldı. hakim kararını değiştirme olasılıgı varmıdır kafam cok karısık. yardım edermısınız

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 15:29

   İstinaf gereken kararı verecektir diye düşünür büyük ihtimalle.

 • Halil korkmaz 20 Kasım 2020 02:01

  Merhabalar ben 2019 temmuz 24 de uzmanliktan fesh edildim itirazda bulundum 2015 de bir dosyam vardı kaçakçılıkla ilgili ondan fesih edilmisim ne zaman karar verilir

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 17:42

   İki yıl sürer.

 • Feristah ozdemir 19 Kasım 2020 23:09

  Isninaf mahkemesiizmirde dosyam var esimin olumu ile ilgili ne zaman sonuclanir bu dosyada esimtrafik kazasinda vefat etmisti ne kadar zzmanda sonuclanir tesekkurler

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 14:17

   3 yıl sürer.

 • Mevlüt ayaz 19 Kasım 2020 21:41

  Merhaba abim trafik kazası sonucu 12 yıl ceza aldı. 14 aydır tutuklu. İstinafa başvurcaz. İstinafa başvurmamız açık cezaevine geçmesine engel olurmu?

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 14:08

   Olmaz.

 • Pınar Özdemir 19 Kasım 2020 17:34

  Merhabalar , 27.10.2017 de çekişmeli boşanma davasını açtık , 30.04.2019 da sonuçlandı fakat istinafa dosya gitmiş istinafin açılış tarihi 06.11.2019 altı yedi ay sonra dosya durumu açık yazdı hala da öyle devam etmektedir. Ne zaman sonuçlanır . Teşekkür ederim .

  • Besler Hukuk 19 Kasım 2020 17:46

   İki yıl daha sürer.

 • M.Mutaf 19 Kasım 2020 12:18

  Eşim esnafa kredi veren bir kurumda çalışıyordu 2018 yılında isten çıkartıldı 2015 yılında bir esnafın çekmiş olduğu krediyi düzenleyen kredi personeli yetki sahibi değil bütün yükümlülüklere imza atan kurum bşkanı fakat krediye çekene ve evrak düzenleyene hskim 180 bin para cezası 3,5 yıl hapis verdi ve kurum başkanına berat verdi konu kredide ipotekler değişmiş evrakta sahtecilik yapmış kurum başkanı bedelini krediyi. Düzenleyen ve çeken kişiye ödetiyorlar istinaf yoluna gidildi ne kadar sürede gelir ve itirazımız kabul olur mu Yapmamız gereken birşey var mı

  • Besler Hukuk 19 Kasım 2020 17:39

   Üç yıl sürer.

 • Ali 19 Kasım 2020 12:17

  Merhaba sayin admin HAGB olan dosyam aciklanmak uzere mahkeme açıldı yani 5 yil icinde suc işledim. Ama HAGB olan dosya için cok sağlam savunma ginderdim mahkemeye hakim karari aciklamadi durusmayi kapatti. Sali günü yüzüme okundu istinafa 7 günlük süre diyor. Bu 7 gun icinde haftasonlarida sayiliyormu. ?

  • Besler Hukuk 19 Kasım 2020 17:38

   Sayılır.

 • Ayse polat 19 Kasım 2020 12:02

  Esim bundan 2 yil once ayrildigi is yerine tazminat davasi acti dava sonuclandi tazminat haketti karsi taraf tazminati odemedi itiraz ettti simdi dava istinafta 8 ay oldu daha sonuclanmadi dosya durumu acik gözüküyo ne zaman sonuclanir simdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 19 Kasım 2020 17:37

   İki yıl daha sürer.

 • buse 19 Kasım 2020 11:23

  Merhaba 6 ocakta boşmamız kercekleşdi ama eşim itraz eti istinafa giti kaç sende gelir

  • Besler Hukuk 19 Kasım 2020 17:36

   Üç yıl sürer.

 • Selda efe 19 Kasım 2020 00:43

  Merhaba sigorta tahkim komisyonunda uzun süren davami kazandım itiraz hakem heyeti kararı istinafa. Gitti lehime sonulandi tekrar tahkime gitti trafik kazası maluliyet davami kazandım sigorta şirketi temyize gittitehiri icra yaptı aynı zamanda sulh istiyorlar dosyam arşivde ne kadar sürer tahkim dosya lari daha hızlı incelniyormu

  • Besler Hukuk 19 Kasım 2020 17:19

   Üç yıl sürer.

 • Merve yücel 19 Kasım 2020 00:10

  Merhabalar
  2018 eylül ayına is yerine tazminat davası açtım , 2019 nisan ayında davayı kazandım ve 2019 eylül ayında istinafa gönderildi .. Ve istinafa gideli 1 yıldan fazla oldu . daha ne kadar bekleyecem hakkımı alabilmek için yardımcı olabilir misiniz . ve birde faiz hesaplama oranları nasıl oluyor o konu hakkında da bilgi verebilir misiniz

  • Besler Hukuk 19 Kasım 2020 17:19

   İki yıl daha sürer. Bankaların verebileceği en yüksek faiz işler.

 • Dilara özdemir 18 Kasım 2020 22:33

  Kardeşim 2 sene önce 13 kişi ile birlikte uyuşturucu suçundan içeri alindi. 15 sene ceza aldı fakat savci bu cezaya itiraz etti ve istinaf mahkemesine itiraz dilekçesi verdi 1 sene oldu durumu ne olur acaba

 • Abbas yazıcı 18 Kasım 2020 13:52

  Merhaba avukat bey
  Ben istinaf mahkemesinden 2 yıl 6 ay cezam onandı şuanda denetimdeyim aynı dosyadan Hürriyet’ten yoksun kılma suçundan da istinaf 5 yıl ceza verdi fakat onu yargıtaya gönderdi aynı dosyadan iki ceza verdi birini onadı diğerini yargıtaya gönderdi o 5 yıl olan ceza ne zaman gelir?

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 18:28

   Üç yıl sürer.

 • Eslem 17 Kasım 2020 23:23

  Hocam kardeşim uyuşturucu dan 16 yıl hapis aldı elde tutulan birsey yok yalan ifadelerden tutuklandı üstüne oynandı 1 yıldır istinafta dosya 2 yıldır hapiste ön incelenme yapılmış doya no 62 acaba ne zMan sonuçlanır cezası düsermi sizce

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 18:14

   Üç yıl sürer.

 • Yasin Erdin 17 Kasım 2020 16:45

  Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar

  Disiplin ve İdari Soruşturmalar

  Aktif konular
  Meslekten İhraç
  trackermaker
  27 Ekim 2020 20:44
  Meslekten İhraç
  Emniyet genel müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmaktaydım, 2018 yılında ikametimde bir konu dolayısı ile yapılan ikamet araması sırasında dedemden kalma ruhsatsız tabanca dolayısı ile hem adli hem idari olarak soruşturma başlatıldı, adli olarak yapılan yargılama sonucunda 10 ay hapis cezası aldım ve hagb kararı verilerek verilen ceza kesinleşti, ardından idari soruşturma kapsamında il polis disiplin kurulu dosyamı ihraç istemi ile EGM yüksek disiplin kuruluna sevk etti, EGM yüksek disiplin kurulu işlenilen fiilin ceza karşılığının meslekten ihraç olduğunu ancak geçmiş hizmetlerindeki sicil puanının iyi ve çok iyi olması nedeni ile bir alt ceza olan 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile tecziyesine kadar verip kararın onanması için dosyayı bakanlık makamına gönderdi, bakanlık makamı aynen şu yazdığım şekilde bir şerh düşmüş “Egm yüksek disiplin kurulu, il polis disiplin kurulu ile aynı görüşte olduğundan ve bir alt ceza verilmesine yetkisi bulunmadığından meslekten çıkarma cezası verilmesinin 7068 sayılı kanunun 18. maddesine göre onanmasına”, konuyu idare mahkemesine taşıdım yd istemli ancak yerel mahkeme yd isteğimi yerinde bulmadı ve yd isteğimi reddetti, kararı bir üst mercii olan bim’ e taşıdım ancak bim’ de idare mahkemesi tarafından verilen kararı onadı, sorum ve yardımcı olmak isteyenler için

  1-) Bakan kafasına göre Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen bu kararı değiştirebilir mi?

  2-) Alt ceza verme yetkisi beni ihraç etme yetkisi bulunan Yüksek Disiplin Kurulunda değil mi?

  3-) İdare ve Bölge idare mahkemesi yd kararlarında yasadaki şartlar oluşmadığı için reddetti tarafıma herhangi bir gerekçe sunmadı, açıkça hukuka aykırı olan bir karar dolayısı ile neden yürütme durdurma vermemiş olabilir, kafalarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar oluşmadığı için mi verilmemiş olabilir çünkü farklı mahkemelerde şekil yönünden benzer olan kararlara yürütme durdurma verildi. (Not: yd red kararını adli tatil sürecinde nöbetçi idare mahkemesi verdi.)

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 17:34

   Bu sor ücretsiz danışmanlık kapsamını aşmış biraz.

 • Rabia uysal 17 Kasım 2020 01:37

  Lutfen acil cevap verin Eşim uyysturucu dan tutuklu yargılanıyor delil yok sıkayet yok içici olduguna dair daha önce de 4 ay yattı cıktı suan satıcılıktan yargılanıyor istinafa gonderdık ne zaman sonuc gelir ve istinaftan cevap gelmeden ara mahkeme olur mu?

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 17:59

   Üç yıl sürer.

 • Bülent Karakuş 16 Kasım 2020 20:10

  Merhabalar
  İyi çalışmalar şimdiden teşekkür ederim böle insanlara faydalı olduğunuz için.
  Bi konu hakkında danışcaktım ben.
  20 mayıs 2019 tarihinde Erzurum da görev yaparken hakkımda isim vermekten fetö pdy hakkında gözaltı kararından dolayı göz altına alındım. 4 günlük sorgum neticesinde yurt dışı yasağı verilerek serbest bırakıldım. Yeniden görev yaptığım kuruma gittiğimde hakkımda soruşturma olduğu için uzaklaştırma verdiler. Bu uzaklaştırma döneminde tayinim kayseriye cıktı. Hakkımda ne takipsizlik ne de dava açılmadan 26 şubat 2020 tarihinde kayseride beni meslekten ihraç ettiler. Bunun üzerine 17 Nisan 2020 de Ankara 2.idare mahkemesine YD davası açtım. 01 haziran 2020 tarihinde dosyayı yetkisizlik kararı vererek kayseri 2. idare mahkemesine gönderdi. Mahkeme gerekli evrakları benim kurumumdan ve Erzurum CBS den istedi. Gelen evraklar neticesinde 28 temmuz tarihinde davanın reddine olarak ara karar verdi. Biz buna itiraz ettik itirazımız 31 ağustos tarihinde yine reddedildi ve beklenmeye bırakıldı.
  17 Eylül 2020 tarihinde Erzurum CBS hakkımdaki soruşturmayı neticelendirdi ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi ve kararın bir sureti kayseride ki dosyaya girdi. Bizde 22 Eylül tarihinde ek beyan yazarak kararın sakat olduğunu ve yeniden değerlendirilerek yürütmenin durdurulmasını talep ettik ve halen bekliyoruz. Ortalama ne kadar sürede sonuçlanır bide sonuç ne olur.?
  Teşekkür ederim…

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 16:54

   İdari davalar ortalama bir yıl sürer.

 • Mustafa Yıldız 16 Kasım 2020 17:16

  Hukuk dava dosyamız vardı (Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan) yerel mahkeme lehimize karar verdi, davalı kurum istinafa başvurdu, 11 Kasım 2020 de istinaftan kabul edildi görünüyor, ne zaman sonuçlanır acaba, G. Antep BAM da, yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 18:08

   İki yıl sürer.

 • Osman osma 16 Kasım 2020 15:52

  Hocam 1 dosyadan 4 ayri olaydan 20 yil aldim. Gerekceli karari bekliyorum tahminen ne kadar surer ve ben baska bir cezamdan dolayi su anda mahkumu coronadan dolayi izinliyim bu dosya benim infazimi etkiler mi

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 18:04

   Gerekçeli kararın yazılması bir ay sürer ortalama.

 • Hüseyin Şentürk 16 Kasım 2020 04:54

  Kolay gelsin hocam
  2017 3 ayında iş yerime dava açtım alacagımı almak için davayı kazanarak 2020 9 ayında bölge adliye mahkemesine gecti icra davası olarak sorguladım da son evrak olarak karşı tarafın verdiği teminat mektubu ve icranın durdurulması kararı var bu evrakta 2020 9 ay yazıyor dava ortalama ve alacagımı almam ne kadar sürer saygılar..

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 18:10

   Üç yıl sürer.

 • cengiz hizar 16 Kasım 2020 01:41

  Ayıplı araç davası dosyam istinafta 1,5 aydır ön incelemede atama yapıldı, sonuç ne zaman belli olur

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 17:24

   Üç yıl daha sürer.

 • Oğuzhan taşdemir 15 Kasım 2020 22:00

  İyi günler babam trafık kazasında vefat etti karsı tarafa dava actık kımı kabul ve kısmı red geldı rd geldiği için karşı tarafın avukatına ücret ödedik ve dosyayı istinafa gönderdik tam 1 sene oldu daha istinafta yazıyor bu ortalama ne zaman biter 2019 istinaf oldu

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 17:17

   İki yıl daha sürer.

 • İbrahim Bayhan 15 Kasım 2020 20:32

  İyi akşamlar hocam ben işe iade davasını kazandım temyizde Leh’ime karar verildi ama firma işe almadı paramıda ödemedi alıcak davası açıldı bu davada yarqıtayın kesinleşmiş şerhi avantaj olurmu şimdiden sağolun

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 17:15

   İşe iade tazminatınızı alırsınız büyük ihtimalle. Merak etmeyin.

 • Ruken Eren 15 Kasım 2020 02:31

  2018 yılında nasılsın Kartal Anadolu adliyesinde kamu malına zarar vermekten mahkeme açıldı karar bir senedir istinafta cezam ne zaman onaylanır daha önceden Bakırköy adliyesinde görülen mahkemen vardı istinaf 1 sene sonra cezamı onayladı adliyeden adliyeye istinaf kararları daha erken yada daha geç mi onaylanıyor kartal Anadolu adliyesinde 2018 de açılan 2019 da istinaf mahkesimesine gönderdiğim karar ne zaman onaylanır

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 13:44

   Mahkemelerin iş yoğunluğuna göre istinaf süresi değişebilir.

 • levent yunusoğulları 13 Kasım 2020 18:34

  Merhabalar , Antalya 5. icra hukuk mah. ‘de görülen dava lehime sonuçlandı , akabinde karşı taraf temyiz etti ve Antalya bölge adliye mahkemesi 12. hukuk dairesinden gelen sonuç da lehime oldu ,şimdi karşı taraf yargıtay a itirazda bulunmuş , takribi süreç ne kadar olur ve nasıl sonuçlanır ? Teşekkürler ..

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 15:46

   Bir yıl sürer.

 • Furkan Bektas 13 Kasım 2020 16:47

  Merhabalar,
  2019 yilinda msb den guvenlik sorusturmasindan elendim dava actim 15.11.2020 tarihinde davayi kazandim, karsi taraf istinafa basvurdu istinafta karara baglanmasi ne kadar surer

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 15:40

   İki yıl sürer.

 • Fadime 13 Kasım 2020 13:16

  Merhabalar benim çekişmeli boşanma davam vardı 19.04.2018 de açıldı geçen sene 19.11.2019 da sonuçlandı kızımın velayetini babaya verdikleri için ben de velayeti alabilmek için istinafa başvurdum ben başvurunca karşı tarafta istinafa gitti tahmini benim davam ne zaman sonuçlanır acaba???

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 15:37

   Üç yıl sürer.

 • Esra Kurt 13 Kasım 2020 00:26

  Merhabalar benim abim öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 2 ay ceza aldı adam ölmedi mahkemeye geliyor 14 aydır kapalı ceza evinde yattı karşı taraf istinaf davası açtı biz istinaf davası açmasak açık ceza evine abim geçebilirmi . 14 ay yattığı için açık ceza evine geçme hakkı doğuyor ama karşı taraf istinafa başvurmuş açık ceza evine geçme hakkı yok olurmu. 9 yıl 2 ay düşmemiş hali yatar olarak hesaplanırsa 3 yıl gibi ceza yatacak.

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 12:46

   İstinaf edilmesi açık cezaevine geçmesini etkilemez.

 • Rahmi batuş 12 Kasım 2020 22:52

  Üstüme atılan suç cinsel istismar 16 yaşındayım delil bulunamadı mağdur 14 yaşında itiraf ediyo benim bir suçum olmadığına 25 gün cezaevinde yatim 4 yıl 5 ay ceza verdi 1 yıldır istinafta neden bana ceza verdi istinaftan ne zmn gelir teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 12:37

   İki yıl daha sürer.

 • Kemal Becwt 12 Kasım 2020 22:52

  Ustadım 2017 de işverenime alacak davası açtım kazandım karşı taraf istinafa yolladı 2019 subat ayında istinafa girdi dosyam 25 hukuk 1 bucuk sene sonra dosyamı 47 hukuka devretdiler 2021 subat ayında tam 2 sene olacak fakat dosyam on incelemeye dahi girmedi dosyam 2020 dosyası oldu ben sıradan hak mahrumiyetimi yasayacagım yine 2 sene 25,ci hukuk 2 senede daha 47,ci hukukun dosyama bakalmasınımı bekliyecegim…

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 12:36

   Bir yıl daha sürer.

 • Fatih kürkçü 12 Kasım 2020 15:59

  Merhaba hocam benim bir dosyam var 2016 yilinda açılan Kamu Malına Hırsızlık suçu Toplam Aldığım ceza 2sene 6ay Dosya numaram 2018/653 Ben bu dosyadan toplam 17 ay cezaevinde yattım 2020 de çıkan af ta dosyama vurdu temmiz açık yolu da yoktur Şuan Devlet Memuruyum 17.11.2020de bu dosyadan Duruşmam var Bir şey olurmu. Duruşma konusu karşı taraf 357tl istiyor mahkeme kocaelinde ben bursadayım

  • Besler Hukuk 12 Kasım 2020 16:32

   Memurluğunuz düşürülebilir.

 • Merve gelişken 12 Kasım 2020 11:44

  Trafik kazası gecirdim . Davam 2014de acıldı istinafta yıllardır . Gecen sene subatta ankara bam’a gönderildi suan dosyam hakim atandı açık yazıyor . Daha sürermi avukat bey . Tahmini ne kadar daha sürer

  • Besler Hukuk 12 Kasım 2020 16:03

   Bir yıl daha sürer.

 • Serkan 12 Kasım 2020 00:14

  4/B sözleşmeli imamhatıbim ,eski görev yerimde 10 günlük İstirahat raporundan dolayı soruşturma geçirdim daha sonra nakil oldırdım farklı ilçeye soruşturmam halen devam etmekteydi . Şimdi ise AYK İl dışı nakil kararı vermiş. İdare mahkemesine başvurcam ne kadar sürede sonuç çıkar ve şuan ki görev yaptığım camiye geri dönme ihtimalim nedir.? Bilgilendirirseniz çok sevinirim..

  • Besler Hukuk 12 Kasım 2020 15:27

   İdari işlemin iptali davaları bir yıl sürer ortalama. İddia ve delilleri görmeden bir şey söylemek zor.

 • Ilknur uysal 12 Kasım 2020 00:02

  Merhabalar benim boşanma davam 3.5 yıl sürdü karşı taraf istinaf a verdi bende cevap olarak gereksiz yere uzatma seklidir karsı tarafın mahkeme kararı vermistir arastırarak diye dilekçe verdim baya sürer mi

  • Besler Hukuk 12 Kasım 2020 15:16

   Üç yılda istinaf sürer.

 • Emrah kul 11 Kasım 2020 22:44

  2019 subat ayinda ış mahkemem vardi tazminat için dosya açık görünüyor ve istinafta daha ‘ne kadar bekleyeceğim dosyam öne çıksa hakkımı alacağım

  • Besler Hukuk 12 Kasım 2020 15:09

   Bir yıl daha sürer.

 • Hakan 11 Kasım 2020 14:04

  Hocam bi sorum olacaktı 4 sene 4 ay 5 gün hapis cezam var suç tarih 01.15.2019 Suç uyuşturucu madde kulanmak yasada faydalanabiliyor şuan dosyam istinaf mahkemesinde ne zaman sonuçlanır ve benim yatarım ne olur? kimi girdi cıktı diyo bu doğrumu şimdiden teşekürler.

 • Ersoy Coşkun 11 Kasım 2020 09:29

  MERHABA. 2018 YILINDA DAVALI OLDUĞUM İNSANIN TAYİNİ İÇİN RESMI NİKAH YAPTIK. ANCAK KENDİSİ BULUNDUĞUM ŞEHRE TAYİN İSTEYİP GELMEDİĞİ İÇİN ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI AÇTIM. BENDEN SONRADA AYNI GÜN İÇERİSİNDE KENDİSİDE BANA ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI AÇTI. KENDİSİ ANKARA ILINDE IKAMET ETMEKTEDİR, BEN İSE İZMİRDE. KENDİSİNİN AÇMIŞ OLDUĞU BOŞANMA DAVASI BENİM AÇMIŞ OLDUĞUM DAVA DOSYASI İLE BİRLEŞTİRİLEREK İZMİRDE GÖRÜLMEYE KARAR VERİLDİ. ANCAK KARŞI TARAF DAVANIN ANKARADA GÖRÜLMESİ İÇİN BÖLGE İDARE MAHKEMESINE BAŞVURMUŞ. SİZCE BU DURUM NASIL SONUÇLANIR. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

  • Besler Hukuk 11 Kasım 2020 15:53

   Ortak konutun bulunduğu yerde ya da davalının yerleşim yerinde açılır boşanma davası.

 • Engin Eren 11 Kasım 2020 08:26

  28.09.2015 te açılan bir Hukuk Dava Dosyası (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) “15/01/2021 09:40 Duruşma Günü Verildi” bu tarih olmasına rağmen halen devam etmektedir. mahkeme
  Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan dava ile devam etmekte ve bu mahkeme de 29.11.2019 da yargıtaya gitmiştir. Bizim davamız ne zaman sonuçlanır.

 • Esra 11 Kasım 2020 00:05

  Ben trafik kazası geçirdim bacağıma platin takıldı karşı tarafa tazminat davası açtım.6 yıldır bu sene sonuçlandı kazandım ama karşı taraf istinaf mahkemesine gitti kaç yil daha sürer acaba izmir 4.bölge mahkemesinde şuan açık gözüküyor dosya .süre dava türüne gore değişiyormu bizimki kolay diye düşünüyorum ben ama

  • Besler Hukuk 11 Kasım 2020 15:38

   Üç yıl sürer.

 • Mehmet almalı 10 Kasım 2020 23:56

  Öncelikle kolay gelsin ocak 2019 da iş mahkemesine itiraz ettim ocak 2019 da istinafa gitti şuan dosya açık gözüküyor be ne demek daha ne kadar sürer acaba teşekkürler

  • Besler Hukuk 11 Kasım 2020 15:37

   Bir yıl daha sürer.

 • Kemal eroglu 9 Kasım 2020 15:30

  Merhaba öncelikle insanları bilgilendirdi için teşekkür ederim. Benim sorum şu şekilde olacak ismahkemesi 27 ,11, 2019 bitti İstinaf başvuru süresi 15 biliyorum. E devletten baktım İstinaf dosyası açılış tarihi 28/8/2020 gözüküyor ne. Kadar sürer bu İstinaf cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 10 Kasım 2020 13:07

   Üç yıl sürer.

 • Buse dağ 9 Kasım 2020 13:22

  Mrb eşim 2017 yılında uyuşturucu yakalandı aynı gün denetimle serbest kaldı 2019 yılında mahkemesini kaçırdı tutuklandı 7 ay yatı 2020 Haziran 21 de tahliye oldu 8 yıl 4 ay ceza ile dosya şuan istinafta ne zmn gelir ve ceza onay olur mu ???

  • Besler Hukuk 10 Kasım 2020 13:02

   Üç yıl sürer.

 • Esra uçar 9 Kasım 2020 10:25

  Merhaba 6ay 15 gun önce esim arac kazasi yapti bir bayan vefat etti aracta ben ve 2 coxugumuzda vardi karsi taraf davaci oldu once asliye cezadan yargilandi sonra agorcezadan daha sonra istinafa gitti yuzde 90 tekrar asliyeye doner dediler asliyeye donerse nekadar daha ceza alir esim acaba

  • Besler Hukuk 10 Kasım 2020 12:53

   Dosyayı görmeden bir şey söylemek zor.

 • E. Z. 8 Kasım 2020 23:58

  Merhaba ,
  Bir tanıdığım tacizden tutuklu yargılanıyor. Baldızı 3 çocuğunu kullanarak iftara atmış. 17,11 ve 7 yaşlarında nerdeyse hergün evlerindeymiş evde ayni anda 8 9 kisi oluyordu,yalniz kalmiyorlardi. 3 çocuğu dışında birde adamın kendi kızınıda 5 yıl önc taciz ettiğini söylemiş. 27 yaşında kızı iftiradan dava açmaya hazırlanıyor kızı. 7 yaşındaki çocugun iç muayanesi temiz çıkmış. 17 yaşındaki kızı adli görüşmeye psikologla gorusmeye gitmemiş. Digerleri daha adli gorusmeye cagrilmamislar ve muayene edilmemisler. 11 yasındaki cock en son 1 sene once taciz etti demis, 17 yasindaki agustos 2020 , 7 yasindakinin zamani belli deil.Aralık ayında mahkemesi var, duruşmaya kızıda çagrılmış babası tarafından taciz edilip edilmediği için. Tahliyesi olurmu yoksa tutukluluğu devam eder mi?

  • Besler Hukuk 10 Kasım 2020 12:49

   Cinsel istismar suçunda delil olmasa kolay kolay tutukluluk vermezler. Büyük ihtimalle devam eder tutukluluk hali.

 • Melek su 8 Kasım 2020 11:36

  Merhabalar. Ağır ceza mahkemesinde sanık olarak geçiyorum. Gerekçeli karar yazıldı hemen ardından isninaf mahkemesine dilekçe gönderdim. 4 yıl hapis ve para cezası olarak karar verilmiş. Karar bozulmazsa yatari varmıdır ve sonucu ne kadar süre sonra öğrenirim.tesekkurler

  • Besler Hukuk 9 Kasım 2020 18:12

   İnfaz yasasının istisnalarından olan bir suç değilse yatmazsınız.

 • Yılmaz Ender 8 Kasım 2020 00:35

  4 kişi uyuşturucu ticareti yaparken bir evde yakalandı sadece ev sahibi ceza aldı maddeyi şehir dışından getirenlerle getirten şahıs beraat etti dosyayı istinafa gönderdi ceza alan şahıs bu beraat edenlerin tekrar tutuklanması söz konusumu karar bunların aleyhine bozulurmu acaba

  • Besler Hukuk 9 Kasım 2020 18:02

   Delil durumuna göre belli olur sorularınızın cevabı.

 • Mustafa Ali sever 7 Kasım 2020 20:12

  İş mahkemesi dosyam 18 Haziran 2019 da İzmir istinafa gitti ilk önce ön inceleme için atama bekleniyor yazıyordu sonra inceleme için atama bekleniyor yazıyordu şimdi ise dosya durumu açık yazıyor ne zaman karara bağlanır acaba teşekürler.

  • Besler Hukuk 9 Kasım 2020 19:12

   Bir yıl daha sürer.

 • Gözde B. 6 Kasım 2020 14:06

  Sibel hanım dosya numaranız neydı acaba istinafta

 • özlem yiğit 6 Kasım 2020 06:32

  meraba başta size teşekkür etmek istiyorum böyle bir imkan sunduğunuz için ben 2 yıl 6 ay ceza aldım etkin pişmanlıktan yaralandım istinafta dosyam onandı yargıtaya sevk edildi 5. 11. 2020 tarihimde yargıtay arşivine alındı ne zaman sonuçlanır ve ne kadar ceza evinde kalırım bunu öğrenmek istiyorum lütfen cevap verirseniz sevinirim

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 13:59

   İki yıl daha sürer. Hapis yatmazsınız.

 • Rabia demir 6 Kasım 2020 05:01

  Uyuşturucu ikram etmekten polis ifade veriyor ve yargıtaydan cikan ceza 12 yıl 6 ay bunun kaçta kaçını yatar çok degilmi ? istinaf mahkemesine temize gönderdik karar ne zaman çıkar içeri alırlar lütfen bilgi verin teşekkürler…

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 13:58

   Üç yıl sürer.

 • Dilara özdemir 6 Kasım 2020 00:57

  Merhaba kardesim uyuşturucu sucundan 15 yıl hapis cezası aldı fakat savcı itirazda bulundu ve kendisi dilekçe yazarak istinafa gönderdi. 7 ay oldu dosya hala açık yazıyor.

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 13:09

   İki yıl daha sürer.

 • Abdullah özkoç 5 Kasım 2020 22:24

  Merhaba sendikalı çalışmak için sendikaya üye olduk. Yetki belgesi almak için bakanlığa başvurduk. Fakat işveren itiraz etti şuan bütün mahkemeler bitti istinafı bekliyoruz. Acaba nekadar sürer sonuçlanması ?

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 13:02

   İki yıl sürer.

 • Nebih başaran 5 Kasım 2020 17:15

  Merhaba,
  17.06.2020 tarihinde eşimle beraber konut olarak kullanma amacıyla konut aldık ve ihtiyaç sebebiyle aldığımızı konutta yaşayan kiracıya 19.06.2020 tarihinden noter üzerinden bildirimde bulunduk. Yasal süre olan 6 ay içerisinde evi boşaltması gerektiğini de belirttik. Kiracı şuan evden çıkmıyor ve dava açacağız. İhtiyaç sebebiyle tahliye davasının süresi nedir? Eşim hamile olduğu için ve ikimizin de başka herhangi bir mülkümüz olmadığı için süreci oldukça hızlı atlatmak en büyük temennimiz.

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 12:46

   Bizim yargı sistemimizde hızlı atlatmak gibi bir şey mümkün değil. Bir yıl sürer.

 • Sevgi demir 5 Kasım 2020 14:49

  2018 de trafik kazası geçirdim sigorta şirketi itiraz etti rapora yine karar çıktı ama 3 ay kadardır istinafta diyor ne anlama geliyor acaba avukatım cokmu rahat anlamadım teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 13:38

   İki yıl daha beklersiniz. Avukatınız değil yargı sistemi rahat.

 • Nurcan Çelik 5 Kasım 2020 03:34

  Tanıma tenfiz davasını karşı taraf istinafa gönderdi üç ay oldu İzmir istinafa dosya durumu açık yazıyor ne kadar sürer çok teşekkür ederim şimdiden ? birde istinaftan snra bide temziyize gonderebilme hakkı varmı acaba ???

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 12:40

   İki yıl sürer.

 • Sibel gecgin 4 Kasım 2020 22:08

  Meraba 2018 de çekişmeli boşanma davam oldu 2019da istinafa gitti açık yaziyodu sonra on incelemedeydi smdi baktığımda ise dosya karara cıkmış diyo ne demek acaba

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 12:36

   İstinaftan karar çıkmıştır büyük ihtimalle.

 • Merve 4 Kasım 2020 20:21

  Merhaba iyi aksamlar güvenlik kimlik iptali sonucu idare mahkemesine 3 ay once dava actim yurutmeyi durdurma red geldi itiraz ettim bolge idare mahkemeside red verdi esas karar nezaman sonuclanir birde durusma talep etsem faydasi olurmu surec dahada uzarmi

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 12:30

   Bir yıl sürer. Duruşma talep ederseniz uzayabilir.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Genel Vekalet Ücreti Ne Kadar
  VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
  20 Ağustos 2021   Vekalet ücreti, bu yazımızda iki farklı açıdan ele alınacaktır. Bir yandan noterde çeşitli vekaletnameleri çıkarabilmek için ödediğiniz ücretleri bir yandan da avukata ödenmesi gereken...

BENZER BAŞLIKLAR

 • VASİ TAYİNİ
  VASİ TAYİNİ
  21 Şubat 2019   Vasi tayini ile vesayet altına alınması gereken kişiler için yasal haklarını kullanmasını sağlamak amacıyla bir vasi görevlendirilir. Vasilik kamu görevi olarak nitelendirilir dolayısıyla vasi...
 • KASTEN YARALAMA
  KASTEN YARALAMA
  26 Şubat 2019   Kasten adam yaralama suçu, başkasının vücuduna acı vererek, sağlığının yada algısının bozulmasına neden olmaktır. Eylemin kasıtlı olarak yani sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir....
 • SOSYAL MEDYADAN TEHDİTİN CEZASI
  SOSYAL MEDYADAN TEHDİTİN CEZASI
  25 Aralık 2018   Bu makalemizde son zamanlarda çokça soru aldığımız. sanal dünyanın görünmez olduğuna inanan kişilerce işlenen hakaret ve tehdit suçlarını inceledik. Bu tip suçları işleyenler tespit...
 • DİLEKÇE ÖRNEĞİ
  DİLEKÇE ÖRNEĞİ
  25 Haziran 2021   Dilekçe örneği bulma ihtiyacını herhangi bir işlemde hepimiz hissetmişizdir. Çünkü istisnasız hepimiz, hayatımızın hiç olmazsa en azından bir noktasında dilekçe yazma mecburiyetinde kalırız. Biz...
 • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
  KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
  26 Nisan 2019   Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu diğer adıyla hürriyeti tahdit suçu, kişilerin özgürlüklerini kısıtlayanları cezalandırır. Söz konusu suç, Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar...