0216 387 0 388

İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?

İstinaf mahkemesi nedir

İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler;

 • Mahkemenin iş yoğunluğu
 • Hakimin yargılama hızına verdiği önem
 • Kalem personelinin çalışkanlığı ve iş disiplini
 • Bilirkişinin hızlı ve hukuka uygun rapor düzenlemesi
 • Posta memurunun usulüne uygun ve hızlı tebligat yapması
 • Kurumların müzekkerelere cevap verme süresi
 • Tanıkların duruşma tarihinde hazır edilmesi
 • Avukatın duruşma ve ara karar takibini iyi yapması
 • Müvekkillerin gerekli bilgileri zamanında vermesi ve masrafları yatırmasıdır.

Bu ve benzeri kriterler nedeniyle davaların ne kadar süreceği hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü bazı kriterler davayı hızlandıracak şekilde gelişirken, bazı kriterler davaların gereksiz yere uzamasına neden olabilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından en son 2019 yılı istatistikleri açıklanmış ve davaların ortalama görülme süreleri tespit edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda mahkemelerin iş yükünün her yıl arttığını da gözeterek 2020 yılında açılan davaların ne kadar süreceğini tespit etmeye çalışacağız.

İstinaf Nedir?

İstinaf; yerel mahkeme kararının usul veya esas bakımından hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle başvurulan kanun yoludur. İstinaf yoluna başvurulduğunda kararın hukuka uygun olup olmadığı tekrar incelenerek uyuşmazlığa ilişkin yeni bir karar verilir.

İstinaf Mahkemesi Nedir?

İstinaf mahkemesi; ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı, taraflardan birinin başvurusu üzerine inceleme yapan bölge adliye mahkemeleridir. İstinaf mahkemeleri kurulmadan önce yerel mahkemelerin kararlarına karşı doğrudan temyiz yoluna başvurulmaktaydı. İstinaf mahkemelerinin yürürlüğe girdiği 20.07.2016 tarihinden itibaren ise önce Bölge Adliye Mahkemeleri’ne başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Yargıtay’ın iş yükünü azaltmak için yapılan bu uygulama maalesef çoğu davaların daha da uzamasına neden olmuştur.

İstinaf Süresi Ne Kadar?

İstinaf süresi hukuk davalarında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftadır. Ceza istinaf süresi; kararın açıklandığı duruşmaya katılan taraflar için karar tarihinden itibaren 7 gündür. Tarafların yokluğunda karar verilmesi halinde istinaf süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. İdari yargıda istinaf süresi ise kararın tebliğinden itibaren 30 gündür. İstinafa cevap süresi de bu sürelerle aynıdır.

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Davaların büyük çoğunluğu istinaf edilerek bölge adliye mahkemelerine taşınmaktadır. Bölge adliye mahkemelerinin 2019 yılı ortalama görülme süresi açıklanmamıştır. İstinaf mahkemelerine 2019 yılında önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde gelen dosya sayısı toplam 1,5 Milyon iken, karara çıkan dosya sayısı 770 Bin’dir. İstinafta bekleyen dosya sayısının 1 Milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2020 yılında istinaf edilen bir dosyanın ortalama 3 yılda sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

İstinaf Mahkemesi Karar Bozma Oranı Ne Kadar?

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı istatistiklerinde istinaf mahkemesi karar oranlarına yer verilmemiştir. Yargıtay Ceza Daireleri’nin karar bozma oranı %32 olarak açıklanmışken, Hukuk Daireleri’nin karar bozma oranı ise %21.9 olarak açıklanmıştır. İstinaf mahkemelerinin yerel mahkeme kararlarını düzeltme veya geri çevirme oranlarının bu rakamların biraz üzerinde olduğunu söylemek mümkündür.

Dosya Durumu Açık Ne Demek?

Dosya durumu açık demek; dosyanızın inceleme aşamasında olduğunu ve henüz karara bağlanmadığı ifade eder. Dosyanız hakkında mahkemece karar verildiğinde Uyap’da dosya durumu karara çıkmış olarak görünür. Kararın üst mahkemelere başvurularak ya da başvurulmadan kesinleşmesi halinde ise dosya durumu kapalı hale gelir. İstinaf yoluna başvurulması halinde dosya durumu istinafta olarak görünür.

Ön İnceleme İçin Atama Bekliyor Ne Demek?

Dosyanız istinaf mahkemesine gönderildiğinde sıraya alınarak mahkemece inceleneceği güne kadar bekler. Bu aşamada dosyanız Uyap’da ön inceleme için atama bekliyor olarak görünür. Dosyasını sorgulayan çoğu kişi dosyasının ön inceleme aşamasında olduğunu görmekte ve istinaf mahkemesi ön inceleme ne kadar sürer sorusunu sormaktadır. Dosyanızın ön inceleme aşamasında olması dosyanızın inceleme için sırasını beklediği ya da ön inceleme duruşmasının tarihinin beklendiği anlamına gelmektedir.

Karara Çıkmış Dosya Kaç Günde Sonuçlanır?

Karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve istinaf süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmazsa dosya ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanır.

İstinafta Faiz İşler Mi?

Dava açıldıktan sonra yargılama kesin olarak sonuçlanıncaya kadar alacaklarınıza faiz işlemektedir. Dolayısıyla istinafta faiz işlemeye devam edecektir.

Temyiz Ne Demek?

Temyiz; bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararların hukuka uygun olmadığı iddiası ile başvurulan kanun yoludur. Temyiz yoluna başvurulduğunda dosya bölge adliye mahkemesi tarafından Yargıtay’a gönderilir ve uyuşmazlık en üst mercii olan Yargıtay tarafından karara bağlanır.

Yargıtay Dosya İnceleme Ne Kadar Sürer?

Bölge adliye mahkemelerinin bir kısım kararlarına karşı temyiz yoluna başvurmak mümkündür. Yargıtay’a gelen ceza dosyaları öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir. Dosya sıraya konularak arşivde beklemeye alınır. Bu aşamada dosyanızı sorguladığınızda dosya inceleme aşamasında olduğunu görürsünüz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aşamasındaki dosyalar için ortalama görülme süresi 730 gündür. Bu aşama tamamlandığında dosya ceza dairesine gönderilir. Yargıtay ceza dairelerinde ortalama görülme süresi 348 gündür. Bu nedenle 2020 yılında temyiz edilen bir ceza davasının ortalama 3 yıllık sürede karara bağlanacağını söyleyebiliriz. Hukuk davaları açısından başsavcılık süreci söz konusu değildir. Yargıtay hukuk dairelerinde ortalama görülme süresi 341 gündür. Temyiz edilen hukuk davaları için ise ortalama 2 yıl sürer demek mümkündür.

Soruşturma Ne Kadar Sürer?

Bir suçtan dolayı soruşturma başlatılmasından iddianame düzenlenmesine kadar geçen süreye soruşturma evresi denilmektedir. Soruşturmaların ortalama görülme süresi 416 gün iken, faili meçhul olmayan suçlarda bu süre 157 güne düşmektedir. Bu nedenle 2020 yılında başlatılan ve şüphelisi belirli olan bir soruşturmanın ortalama 6 ay süreceği söylenebilir.

Asliye Ceza Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Asliye ceza mahkemelerinin ortalama görülme süresi 289 gündür. 2020 yılında açılan bir ceza davasının ortalama 1 yıl süreceği söylenebilir. Halk arasında kamu davası olarak da bilinen ceza yargılamalarının soruşturma dahil 2 yıl sürmesi mümkündür.

Ağır Ceza Mahkemesi Ne kadar Sürer?

Ağır ceza mahkemelerinin ortalama görülme süresi 260 gündür. Dolayısıyla 2020 yılında açılan bir ağır ceza davası yaklaşık 1 yıl sürecektir.

İş Mahkemesi İstinaf Süresi Ne Kadardır?

 

İstinaf nedir

İş mahkemeleri kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacağı davalarının, işe iade davalarının, iş kazası nedeniyle tazminat davalarının vb. uyuşmazlıkların çözümlendiği mahkemelerdir. İş mahkemesi genelde 3 ile 5 duruşmada sonuçlanır. İş mahkemelerinin ortalama görülme süresi 555 gündür. Bu nedenle 2020 yılında açılan bir iş davasının ortalama 2 yıl süreceği söylenebilir. İş mahkemesi istinaf süresi ise ortalama 3 yıldır. İş mahkemesi temyiz sonucunun da 2 yılda çıkacağını söyleyebiliriz. İşten ayrıldığınızda alabileceğiniz kıdem ve ihbar tazminatınızı hesaplamak için tazminat hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının süresi anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede sonuçlanmaktadır. Duruşmaların ortalama 3 ay sonrasına verildiği göz önünde bulundurulursa tebligat vb. işlemler dahil anlaşmalı boşanma davasının ortalama 5 ay süreceği söylenebilir. Aile mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 187 gündür. Ancak bu sürenin içerisinde oldukça kısa süren anlaşmalı boşanma davaları da vardır. Bu nedenle 2020 yılında açılan çekişmeli boşanma davalarının ortalama 2 yıl süreceğini söylemek mümkündür.

Alacak Davası Ne Kadar Sürer?

Alacak davaları alacağın türüne göre farklı farklı mahkemelerde görülebilmektedir. Asliye ticaret mahkemesinde dava açılması halinde ortalama görülme süresi 547 gündür. Bu nedenle ticaret mahkemesinde açılan bir alacak davası ortalama iki yıl sürecektir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası (izale i şuyu davası) sulh hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Sulh hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 112 gündür. Ortaklığın giderilmesi davası taraf sayısının çok olduğu ve bilirkişi incelemesine muhtaç davalardan olduğundan ortalama 1 yıl süreceğini söylemek mümkündür.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Asliye hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 425 gündür. Bu nedenle 2020 yılında açılan tapu iptal davasının ortalama 2 yıl sürmesi mümkündür.

Tasarrufun İptali Davası Ne kadar Sürer?

Tasarrufun iptali davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalardandır. Asliye hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama 425 gün sürdüğü göz önünde bulundurulursa tasarrufun iptali davası 2 yıl sürebilecektir.

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Tazminat davası zararı doğuran olayın türüne göre farklı farklı mahkemelerde açılabilmektedir. Asliye hukuk mahkemesinde görülmesi halinde ortalama 2 yıl süreceğini söyleyebiliriz.

Anayasa Mahkemesi Davaları Ne Kadar Sürer?

Anayasa mahkemesine 2018 yılında önceki yıllardan devredilenlerle birlikte 74.680 dosya gelmiştir. Bu dosyalardan 35.395’i karara bağlanmıştır. Bu nedenle anayasa mahkemesine 2020 yılında yapılan başvuruların ortalama 2 yıl içerisinde karara bağlanacağını söylemek mümkündür.

İdari Mahkeme Ne Kadar Sürer?

İdari davaların ortalama görülme süresi 201 gündür. 2020 yılında açılan bir idari davanın ortalama 1 yıl içerisinde sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

Bölge İdare Mahkemesi Kararı Kaç Günde Verir?

Bölge idare mahkemelerinin 2019 yılı ortalama görülme süresi 86 gündür. Ancak bölge idare mahkemelerinin 2016 yılında kurulduğu ve iş yükünün her yıl katlanarak arttığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle 2020 yılında bölge idare mahkemesine gelen bir dosyanın ortalama 6 ayda karara bağlanacağını söylemek mümkündür.

Mahkemeler Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin ne kadar süreceği o gün için ayrılan dosya sayısına ve davaların türüne göre değişmektedir. Hukuk sistemimizde yazılı yargılama esas olduğundan duruşmalar genellikle kısa sürmektedir. Duruşma süresinin ortalama 15 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yoğunluk olan günlerde belirlenen duruşma saatinden 3 saat sonra dahi duruşma salonuna alınmanız mümkündür. Bu nedenle duruşmanız için en az 3 saat ayırmanızı tavsiye ederiz.

Davalar ve istinaf mahkemesi ne kadar sürer benzeri sorularınızı avukata sor sayfamızdan veya aşağıdaki form aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

4.3/5 - (67 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1.161 Soru

 • Caner AKINCI 6 Ekim 2020 21:22

  Asliye hukuk davam var. Alacak verecek davası.Dava 3 yıldır sürüyor ve geçen sene yargıtaya gitti fakat yargıtaydaki dosyanın açılış tarihi 03.09.2020 olarak görünüyor. Davanın sonuçlanması ne kadar sürer?

  • Besler Hukuk 7 Ekim 2020 10:43

   İki yıl daha sürer.

 • Ali aşçı 6 Ekim 2020 10:46

  Merhaba,
  (kiralananin tahliyesi) sulh hukuk davamız tahliyesi kararı çıktı 3 ay kira bedeli ile tahliye durdu istinafa verildi tahmini istinaf süreci ne kadar sürer.

  Teşekkürler

  • Besler Hukuk 6 Ekim 2020 12:49

   İki yıl sürer.

 • Sadık Yılmaz 5 Ekim 2020 20:55

  Bölge idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını veya reddini ne kadar sürede verir

  • Besler Hukuk 6 Ekim 2020 12:44

   Bir kaç hafta içerisinde veriliyor genelde.

 • Bekir Öztürk 5 Ekim 2020 18:48

  02.09.2020 yılında karara çıkmış iş mahkemem iki hafta sonra İstanbul istinaf mahkemesine gitti nezaman sonuçlanır

  • Besler Hukuk 5 Ekim 2020 19:17

   Üç yıl sürer.

 • Güneş kaymam 5 Ekim 2020 00:45

  Benim boşanma davam geçen yıl 13.12.2018 yılında sonuçlandı.karsi taraf ıstinafa gitti.Dosyam istinaf mahkemesinde 2.hukuktan 28.hukuka gönderildi. Dosyam ön inceleme icin atma bekliyor yazıyordu.4 aydır dosya durumu acik yaziyor.Cok.yoruldum artık nezaman sonuçlanır…

  • Besler Hukuk 5 Ekim 2020 19:19

   Bir yıl daha sürer.

 • Kübra 4 Ekim 2020 20:14

  Merhabalar benim boşanma ve tazminat davam var dosya istinafta 2020 mart ayında gitti nezaman sonuçlarınır en geç

  • Besler Hukuk 5 Ekim 2020 18:56

   İki yıl daha sürer.

 • Vahdet bülbül 4 Ekim 2020 12:49

  İyi günler benim iş mahkemesi dosyam arşivde görünüyor ne zaman sonuçların teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 4 Ekim 2020 16:56

   Ne zaman gittiğini bilmem gerek.

 • Mesut bir 3 Ekim 2020 19:03

  Merhaba. Babam 2017de cezaevine girdi. Yüksek tansiyon hastası olduğundan dolayı gözlerinde görme kaybı olüşüyorum ve biz 6 ayda bir muayene ediyorduk. Cezaevine girdikten sonra muayene etmediler durumu daha da kötüleşti ve sonunda cezaevinde gözlerini tamamen kaybetti cezası bitti ve şu An görmüyor avukat 1 ay önce dava açtı. Sizce ne kadar sürer ve davayı kazanma ihtimali nedir?

  • Besler Hukuk 3 Ekim 2020 20:00

   İki yıl sürer.

 • Uğur karaca 2 Ekim 2020 16:21

  Daha once bir yil hapis cezasi aldi ertelendi simdi farkli bir davadan 5 yil ceza geldi yeni kanun tasarisina gore hapis yatarmi hakim bu sucu mukerrer suclardan saydi suan istinafta onanirsa ceza evine girermi

 • Uğur karaca 2 Ekim 2020 14:04

  Sulh cezadan 3uncu ayin 5 inde 5 yil hapis karari geldi yaklaşık iki ay once temyiz ettik suan e devletten baktigimda istinafta gorunuyor ne kadar surer karar cikmasi

  • Besler Hukuk 2 Ekim 2020 15:12

   İki yıl sürer.

 • Orhan SABAH 2 Ekim 2020 07:19

  Merhaba,2015 ocak ayında iş mahlemesine işyerim hakkında tazminat davası açtım, ve bu davayı 2017 ortasında kazandım ancak ozaman istinafa gitti, dosya durumu açık,ama yinede ses seda yok avukatımda hiç haber vermiyor, sizce ne durumdadır benim dosya. Teşekkür ediyorum şimdiden….

  • Besler Hukuk 2 Ekim 2020 12:46

   Yakında gelir. Beklemekten başka çare yok. Avukatınızı daraltmayın.

 • Samet bozkurt 2 Ekim 2020 02:13

  Ben samsun Terme ilçesinde bulunan arazi me DSİ benim iznim olmadan girdi ve arazimi eşti kamulaştırma sız el koymadan dava açtım 2017 de davayı kazandım karara çıktı DSİ 2020 de itiraz edip istinaf ust mahkemeye gönderdi ve üst mahkeme kararıyla tekrar bilir kişi raporu istedi nekadar daha sürecek bu dava

  • Besler Hukuk 2 Ekim 2020 12:28

   İki yıl daha sürer.

 • ferhat kalkan 2 Ekim 2020 00:57

  merhaba ben 2015 ekim ayında bi kazaya karıştım ölümlü dosyam 3cü Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü ben 45 gün icerde yattim ve çıktım hakim bana 3 yıl ceza verdi sonra bana paraya çevirmek istiyormusun dedi bende evet dedim aylara böldü parayi ve çıktık ondan sonra biz dosyaya itirazda bulunduk benim dosyam 5 yıl oldu hala bişey gelmedi ne yapmam lazim beklemem mi lazim Birde zaman aşımına kac yılda ugrar şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar

  • Besler Hukuk 2 Ekim 2020 12:27

   Vatandaş.uyap.gov.tr den dosyanın durumuna bakabilirsin. Zamanaşımına çok var daha.

 • Erdem Saygılı 1 Ekim 2020 11:35

  Tutuklmayı kaldır ma şansimiz varmı

 • Erdem Saygılı 30 Eylül 2020 23:23

  Merhaba gecen yıl kardeşim bir trafik kazasına karıştı bilinci taksir den 6yıl 3 ay ceza aldı 3 ay yattı sonra tutuksuz yargılan ması istendi tahliye oldu 10 gün içinde tekrar tutuklama cıkardılar ama yeni infaz düzenlemesi vurdu yatarı yok ama tutuklanması var dosya 9.ayın 20 si 2019 da istinafa gitti ve ne tutuklama kalktı nede dosya sonuc lan dı bunun çözümü nedir ne yapmamız lazım daha nekadar sürer bilgi verir seniz sevinirim şimdiden tşk ederim

  • Besler Hukuk 1 Ekim 2020 11:09

   İstinaf mahkemesi 2 yıl daha sürer.

 • Dicle ÜSTÜNDAĞ 30 Eylül 2020 11:19

  Merhaba bi tanidigimin eşi 17 yasinda bir kıza cinsel istismarda bulundu.Delil yok karşı taraf şikayetçi 3 yıl oldu.Su anda Istanbul 20.Bölge adliye ceza mahkemesinde dosya açık nezaman belli olur ve cezası ne olur

  • Besler Hukuk 30 Eylül 2020 11:44

   İstinaf mahkemesi 2 yıl daha sürer.

 • Kübra özen 30 Eylül 2020 10:33

  Merhaba 2016 yılında iş yerinden tazminatsız çıkarıldım aynı yıl dava açtım 2019 yılında dava kazandım istinaf gitti 2019 temmuz ayında ön inceleme beklerken 2020 yılında dosya numarası ve hukuk dairesi değişti dosya yılı 2019 ilken 2020 oldu hukuk dairesi değişti daha ne kadar beklemek gerek

  • Besler Hukuk 30 Eylül 2020 11:43

   İki yıl daha sürer.

 • Atilla akıl 29 Eylül 2020 13:39

  İst. 27.iş makemesini kazandım. İstinafa 16.10.2018 gitti. Halen dkosya xurumu açık yazıyor. Ne zaman karara çıkar

  • Besler Hukuk 29 Eylül 2020 16:02

   Bir yıl daha sürer.

 • akin sarikizogullari 29 Eylül 2020 10:13

  yargitay vehukuk kararim var iptal’ve men sahislar. ilk dilekcemde olu dedem uzerine tescil istedim.daha sonra toprak benim adima devir oldugunu ogrendim evraklarin tamamini sundum resmi olarak hakim ikiyildanfazla inceledi acale bir karar diye davayi istinafa gonderdi harcinida yatirdim .bitmis birdava.istinaf sonuc suresi kac gun.

  • Besler Hukuk 29 Eylül 2020 12:17

   Bir yıl sürer.

 • Mustafa huylu 27 Eylül 2020 22:35

  Merhaba Mayıs 2018 de alacaklardan dolayı iş mahkemesi açıldı Şubat 2020 de karara çıktı Temmuz ayında da istinafa gitti şuan e devletten baktığımda dosya durumu açık diyor ne zaman sonuçlanır istinattan sonra başka bi mahkeme olur mu

  • Besler Hukuk 28 Eylül 2020 11:04

   İki yıl daha sürer. Temyiz sınırını aşıyorsa Yargıtay’a da gidebilir.

 • Habibe demir 27 Eylül 2020 20:12

  Benim sorunum boşanmak için anlaşmalı olarak karar vermiştim ama cekiştirmeliye uzattım .3,5 yıl oldu karşı taraf tekrar verdi .istinafta diyor ne zaman sonucun gelir …artık yeter kurtulmak istiyorum ..

  • Besler Hukuk 28 Eylül 2020 11:02

   İstinafa gittiği tarihten üç yıl sonra gelir.

 • Melek Can 26 Eylül 2020 20:34

  Merhabalar benim sorum şu olcak 2015 yılında açtığım boşanma davası 2018 de mahkeme kararıyla boşandık ama karşı taraf reddetti istinafa gitti .15 gün önce karar yeni verildi istinaftan boşanmaya yine reddetti bu sefer de temyize gitti.Temyizden nezaman süre zarfında sonuç gelir ve bu kararında reddetme imkanı varmi karşı tarafın ? Ayrıca bı boşanma davası bukadar uzun surermi cekismeli 5 yıl bitti hala sonuçlanmadı ..

  • Besler Hukuk 27 Eylül 2020 10:05

   Tepkinizde haklısınız. 3 yılda temyiz sürer maalesef.

 • Turgay kayaduman 25 Eylül 2020 15:48

  Slm 2017nin sonunda iş mahkemesine başvurduk dosyayı kazandık istinafa gitti 1sene bekledikten sonra daha yeni dosya açık diyor ne zaman biter tahmini

  • Besler Hukuk 25 Eylül 2020 15:55

   İki yıl daha sürer.

 • Soner Koc 24 Eylül 2020 20:12

  İyi gunler Sayın Avukatlar
  Fetodan 2 yıldır aciktayim adli olarak da davam devam ediyor. İdare mahkemesine Goreve dönüş icin dava açtım red cikti.istinafa başvurdum bu gun itibarıyla dosya bolge idare mahkemesine ulaşmış ne kadar sürede karar çıkar adli davam aralık 10 da karar durusmasiyla insallh kapanıyor hakkımda herhangi bir bağlantı yada delil bulunmadi yuzde 99 ihtimal beraat alacağım bolge idare mahkemesi adli kararı beklerim kendi karar verrmi. İlk derece idare mahkemesi ceza davası dolayisiyla inceleme araştırma yapmadan red vermişti Saygılarımla.

  • Besler Hukuk 25 Eylül 2020 14:21

   Bölge idare mahkemesi ortalama iki yıl sürer. Ceza mahkemesi kararının beklenmesine karar verebilirler.

 • Gülizar sarıkaya 24 Eylül 2020 10:00

  Merhaba! Vasiyetnamenin iptali davamız vardı biz kazanmışız ama bütün masraflar bize işlendiği için avukatımız karara itiraz etmiş istinafta yazıyor ve bursa bölge adliyesinde qörünüyor ne zaman sonuçlanır yeni karar çıkar

  • Besler Hukuk 24 Eylül 2020 10:42

   İki yıl daha sürer.

 • Erkan 24 Eylül 2020 08:45

  Merhaba 2018 yılında işe iade davasi açtım ve aynı yıl kazandım 2019 yılında Sakarya 10 hukuk mahkemesine gitti ve hala atama yapilmadi dosya açık gözüküyor daha ne kadar zaman bekleriz

  • Besler Hukuk 24 Eylül 2020 10:42

   İşe iade davaları öncelikli olarak görülüyor. Bu yıl içerisinde karar çıkar büyük ihtimalle.

 • Mehmet Durmaz 24 Eylül 2020 00:53

  02.02.2019 bosanma davam acildi 10cu ayda bitti ama cocuk icin temize gittim 9 ay civari oldu cvp bosma bitti ama nufustan dusmediler ne yapmam lazim

  • Besler Hukuk 24 Eylül 2020 10:34

   Boşanma kararının kesinleşmesi gerekiyor.

 • Fatma kiraz 23 Eylül 2020 22:56

  Mrb . Öncelikle sorulara cvp verdiğiniz için tşkler .Benim kuzenim tren istasyonunda elektrik akımına kapıldı .2017 den beri süren dava 2020 Ocak ayında sonuçlandı .gerekçeli karar yazıldı diyordu .Ve dava lehine sonuçlandı .belirli bi tazminat odenecekti şimdide.istinafa gitti yazıyor dosyayı ne zaman sonuc alınır.2.Asluye ceza mahkemesinde görüldü dava

  • Besler Hukuk 24 Eylül 2020 10:33

   İki yıl daha sürer.

 • Mustafa atik 23 Eylül 2020 17:08

  Trafik kazası yaptım arabanın sikortasına dava actım Dosyam incelemeye alınmış 6 senedir bekliyorum nezaman sonucların

  • Besler Hukuk 23 Eylül 2020 17:45

   Yıl başına kadar karar çıkabilir.

 • Sinan 22 Eylül 2020 21:53

  Merhabalar kolay gelsin askerden 3 yıl boyunca firar ettim sonra teslim olup askerliğimi yaptım ardından 1 yıl sonra bana dava açıldı 2.duruşmada 10 ay hapis cezasi verdiler 1 hafta içersinde İstinaf yapabilirsin dediler. Şuan ne yapmam gerek istinaf bi işe yararmi ve ne zaman açıklanır

  • Besler Hukuk 23 Eylül 2020 11:13

   Karar hukuka aykırı ise istinaf yoluna başvurulunca düzeltilir.

 • Elif ada 21 Eylül 2020 07:16

  Merhabalar benim nafaka arttirim davam 2018 yılında açıldı suan dosyam itinafda ve eski nafakayı bile alamıyorum avukatıma soruyorum bir dahaki ay vs diyo bunu hizlandiramiyormuyuz kaç sene geçti dava açıldı hakimin kararı bekleniyo simdi de bu bekleniyoniyo bide 2 sene olucak ben toplu o parayı alamazmıyim,babası kendi isteğiyle verm8yo bu yüzden süreç üzüyo gereksiz

  • Besler Hukuk 21 Eylül 2020 11:09

   Eski nafaka miktarı üzerinden almaya devam etmeniz gerekiyor. Orada bir yanlış anlaşılma var.

 • Yasemin 19 Eylül 2020 22:42

  Merhaba işe geri davamı kazamdım şu an bölge adliye mahkemesinde ne zaman sonuçlanır? Haziran ayından itibaren bam da istinaftan sonra temyiz yolu açıkmı? Tşk ederim

  • Besler Hukuk 21 Eylül 2020 10:58

   İşe iade davalarına öncelik tanınıyor. Yıl başına kadar gelir büyük ihtimalle.

 • ahmet ala 18 Eylül 2020 14:36

  Ankara 2. Asliye Ticaret mahkemesine 28.05.2018 açılan dava 09.12.2019 tarihinde lehime sonuçlandı.istinafa başvuruldu 11.03.2020 tarihinde görülmeye başlanan dava ne zaman sonuçlanır acaba dava için hakim ataması yapılalı yaklaşıl 3 ayı geçti

  • Besler Hukuk 18 Eylül 2020 15:16

   İki yıl daha sürer.

 • Bilal Girgiç 17 Eylül 2020 00:05

  Merhabalar 03/04/2019 da istanbul31.bolge iş mahkemesi ne giden dosyam 06/09/2020 tarihinde 48.bolge iş mahkemesi gönderilip Yeni dosya numarası tanımlanmış bu nedenle oluyor? davam sil baştan yine sil baştan birbuçuk iki sene beklememmi gerekiyor davamin sonuç lanmasi için.tesekkurler.

  • Besler Hukuk 17 Eylül 2020 11:09

   Yanlış mahkemeye gitmiş maalesef. Bir yıl daha sürer en az.

 • Perihan 16 Eylül 2020 19:06

  Boşanma davam oldu çekişmeli velayetleri bana verdi geçen sene bitti ama istinaf yolu açık olmak üzere bölge adliye mahkemesine gitti şubatın 24de dosya açıldı ne zaman gelir acaba yardımcı olur musunuz rica etsem

  • Besler Hukuk 17 Eylül 2020 11:08

   İki yıl daha sürer.

 • İsmail Arslan 16 Eylül 2020 13:04

  Merhaba 2018 de uzman çavuşluk sözleşme fesihim geldi 2018 Aralık ayında açtığım dava hala yürütülüyor ve dava yaklaşık 1.5 aydan beri Danıştay’da daha ne kadar beklemem gerekiyor
  Teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 16 Eylül 2020 15:28

   İki yıl daha sürebilir.

 • Samet Akbudak 15 Eylül 2020 15:31

  İyi günler. 2014 yılında başlattığımız ortaklığın giderilmesi davası 2018 yılında sonuçlanmış ve davalı taraf temyiz yoluna başvurmuştur. Üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen dosya hala açık durumda görülmektedir. Davanın görülmesi tahminen daha ne kadar sürecektir ve eğer karar aynen sonuçlanırsa tekrar yeni bir dava açabilme veya itiraz hakları var mıdır?

  • Besler Hukuk 15 Eylül 2020 18:23

   Ortalama bir yıl daha sürer.

 • hakan kaba 15 Eylül 2020 14:57

  iyi günler 14/09/2020 tarihinde fıkri ve sinai de olan dosyamı infaz düzeltme yapıldı ve yanlış tebligattan dolayı daha yeni istinafa gönderdim tahminen ne kadar sürede gelir.avukatlar diyor ki infaz düzeltme olduğu için senin dosya erken gelir diyorlar.bilgi verirseniz sevinirim ANKARA 9.BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDE

  • Besler Hukuk 15 Eylül 2020 18:13

   Altı ay içerisinde gelebilir.

 • Atilla salman 14 Eylül 2020 22:18

  Mrb Ağustos 2016 iş mahkemesinde kıdem tazminat davası açtım. 2018 de yerel mahkeme kararını verdi benim avukat itiraz etti dosyayi Haziran 2018 de istinafa taşıdı iki yıldan fazla zaman oldu ‘ön inceleme için atama bekliyor’ yazısı vardı şimdi bakiyorum e devleten açık yazılıyor acaba kısa sürede cvp gelirmi bu onun habercisimi

  • Besler Hukuk 15 Eylül 2020 11:47

   Bir yıl içerisinde karar çıkabilir.

 • Mikail aydemir 14 Eylül 2020 14:55

  Hazineye karsi acilan davalarda istinaf suresi ne kadar surede sonuclanir..

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 14:57

   Davanın tarafları değil davanın türü önemlidir.

 • GÜLİSTAN BIÇAKÇI 14 Eylül 2020 12:22

  MERHABA 2017 DE ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVAM BAŞLADI 17.09.2019 DA ADANA İSTİNAFA GİTTİ DOSYAM SİZCE NE ZAMAN GELİR KARAR GELİRSEDE BAŞKA MAHKEMEYE GİDER Mİ NE KADAR ZAMANDA KURTULURUM

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 12:50

   İki yıl içerisinde karar çıkabilir.

 • ZAFER SOYDAN 14 Eylül 2020 10:32

  Merhaba. 2018 Mayıs ayında yerel mahkemede açtığımız iş davasını 20 Aralık’ta kazandık. Fakat davalı dosyayı Adana BAM’a gönderdi. Mayıs 2019 ‘da BAM’da açılan dosya hala sonuçlanmadı. 1 yıl 5 aydır hiç ses yok. Sizce ne zaman sonuçlanır? Ayrıca bu tür davalarda temyiz yolu açık karar verilmesi mümkün mü? Yanıtlarsanız çok sevinirim, çok teşekkürler.Miktar 140,0000,00 tl

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 12:48

   İstinaf mahkemesi 1,5 yıl daha sürer. Temyiz yolu da açık.

 • Mehmet güney 13 Eylül 2020 20:16

  Merhaba 2019/2020 eğitim öğretim yılı 16 mart nisan mayıs haziran pandemi nedeni ile kızım okuluna gidemedi telafi eğitimide almadı okul geride kalan 3000 liralık seneti haciz yapmış şuan bende işsizim bu parayı biryerden tedarik edip ödemeliyim yoksa borca itirazmı etmeliyim yardım ederseniz sevinirim.

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 12:42

   Senet olduğu için icra dairesinde itiraz yoluna başvuramıyorsunuz. Sizin dava açmanız gerek. Masraflara değmeyeceği için pazarlık yapıp ödeseniz daha iyi olur. İbraname almayı unutmayın.

 • ALI MERT 13 Eylül 2020 14:49

  Merhaba, 9 aydır istanbul bolge idare mahkemesi hukuk dairesinde olan dosyamız, yeni yargı yılı ile ilk önce kapali duruma döndü, 2 gün sonra yeni açılan hukuk dairesi ve yeni dosya numarası ile yeniden açık gözükmeye başladı. Kiralananin ihtiyac nedeniyle tahliyesi davasi. Bu durumda daha nekadar surer . İlginize Tesekkurler.

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 12:08

   Yanlış daireye verilmiş maalesef. Ortalama iki yıl daha sürer.

 • Seckin T 10 Eylül 2020 15:58

  Merhaba. 2016 Temmuz ayında yerel mahkemede açtığımız muris muvazaası davasını 2018 Aralık’ta kazandık. Fakat davalı dosyayı Bursa BAM’a gönderdi. Şubat 2019 ‘da BAM’da açılan dosya hala sonuçlanmadı. 1 yıl 7 aydır hiç ses yok. Sizce ne zaman sonuçlanır? Ayrıca bu tür davalarda temyiz yolu açık karar verilmesi mümkün mü? Yanıtlarsanız çok sevinirim, çok teşekkürler.

  • Besler Hukuk 10 Eylül 2020 17:11

   İstinaf süreci bir yıl içerisinde tamamlanır. Tapu iptal davalarında dava konusu değer yüksek olduğundan temyiz yolu açık olacaktır.

 • Gökhan 10 Eylül 2020 14:28

  Merhabalar:Ben iş mahkemesini kazandım pandemiden dolayı süreçler biraz uzadı icra takibi başlattık.Biz ve karşı taraf dosyayı istinafa verdi temmuz 6 sında istinaf dosyası açıldı sizce kaç ay sürer kolay gelsin iyi çalışmalar.

  • Besler Hukuk 10 Eylül 2020 15:50

   Ortalama 36 ay sürer.

 • mehmet Alieren 8 Eylül 2020 22:22

  Merhaba istinafta olan (kiralananin tahliyesi) sulh hukuk davamızda, davalı tarafım. Vatandas portalda 3 gün önce dosya kapaliya dönmüş. Ama karar yazmıyor. Bundan sonra nasıl bir süreç isler.Sayet karar aleyhime olursa Nekadar gün sonra evi boşaltmak durumunda kaliriz. Tesekkurler

  • Besler Hukuk 9 Eylül 2020 14:15

   İcra takibi açılması, sürelerin geçmesi vs. bir ay içerisinde boşaltmanız gerekibilir.

 • Kenan köse 8 Eylül 2020 00:21

  25.08 2014 yılında işten çıkartıldım sonrası geri işe iade davasıyla dava açtık ortalama 8-9 ayda yerel mahkemede kazandık akabinde işveren yargıtay temyiz etti tahmini 2.5-3 yıl arası sürdü yargıtay onadı sonrası kıdem ihbar tazminatları için 2017 yılı dava açtık yerel mahkemede yine kıdem ihbar tazminat davasınıda kazandık şimdi 05.09.2019 tekrar işveren davayı istinaf mahkemesine itiraz etti tahminen bundan 1 ay öncesi adli tatil başlamadan öncesine kadar dosya durumunda:ÖN İNCELEME İÇİN ATAMA BEKLİYOR İBARESİ Vardı Şimdi 1 aydır dosya durumu ibatesi:AÇIK gözüküyor bu nedşr dosya ne aşamadadır bilgi verirseniz teşekkür ederiz dosya durumu açık durumda olalı 1.5 ay oldu yardımcı olur bilgilendirme yaparsanız şimdiden teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 8 Eylül 2020 14:09

   İki yıl daha sürebilir maalesef.

 • Taylan 8 Eylül 2020 00:05

  Merhaba,2016’da işverene dava açtım. FAzla mesai davası sonuçlandı. 2018 yılında İstinafa gitti. Halen sonuçlanmadı. Ayrıca basın çalışanı olduğumuz için ilk açılan davada avukatımız eksik isteklerde bulunduğu için. Ayrı kalemler için başka bir dava daha açmak zorunda kaldık. 2.açtığımız davada mahkeme istinafta olan dosyanın kararını bekliyor. Karar da bir türlü çıkmadığı için dava sürekli erteleniyor. 2018 yılında istinafa giden dosyamız daha ne kadar bekler acaba? Ve bu konuda yapabileceğim bir şeyler var mı? Lütfen bu konuda bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca 32.hukukta olan dosyamız, iş yoğunluğu nedeniyle 48.hukuka aktarılmış.

  • Besler Hukuk 8 Eylül 2020 14:07

   Bir yıl içinde karar çıkar büyük ihtimalle.

 • Okan krglu 7 Eylül 2020 18:59

  Merhaba. Alacak davamız var kazandık. İstinafa gittiği tarih 11.12.2019. yaklaşık 1 aydır dosya açık gorunuyor. Dosyamız Sakarya bam da. Ne zaman sonuçlanır

  • Besler Hukuk 7 Eylül 2020 19:09

   Bir yıl daha sürebilir.

 • özlem 7 Eylül 2020 16:53

  merhaba eşimle anlaşmalı boşanma davası açtık mahkemimiz görüldü.Ancak 15 günlük istinaf süresinde gidip çocukların velayetinin protokolde bana verildiğini okumuştum bilinçaltımda farketmeden imzaladığım diyerek itiraz etmiş.Oysa velayetin anneye bırakılmasını kabul ettiğine dair imzası var ki hakim mahkemede tekrar soruyor. Buna rağmen istinafa itirazda bulunmuş.Karar bozulup aile mahkemesine geri döner mi?Temyiz itirazın reddini isteyebilir mi?Teşekkürler şimdiden cevap için

  • Besler Hukuk 7 Eylül 2020 18:21

   Karar kesinleşinceye kadar her aşamada anlaşmalı boşanmadan vazgeçilebiliyor.

 • Cevdet avci 5 Eylül 2020 11:20

  merhaba ben yurt disindan fransadan yaziyorum ben 2018 yilinda istanbul anadolu adliyesinde acmis oldugum nufus dogum yili duzenlemesini 30/12/2019 yilinda kazandim ve simdi yasadigim ulke fransada acmis oldugum davada fransiz hakim turkiye istinaf mahkemesinden her hangi bir itiraz olup olmadigini gosteren bir teyymiz evrak veya dosya istiyor benim su anda turkiye ye gelme imkanim mumkun deyil elimde tum mahkeme kararlari mevcuttur ne yapmaliyim bana ilgili kisi avukat e-mail uzerinden ulasa bilirmi ucreti tarafimdan odenecektir saygilarimla acil durum biraz

  • Besler Hukuk 7 Eylül 2020 14:12

   Evet böyle bir belge temin edilebilir ve tarafınıza gönderilebilir.

 • Şurzan karaman 4 Eylül 2020 16:29

  Merhaba.Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2018 yılında taZminat mahkemem sonuçlandı.o günden beridir dosya ön inceleme için bekliyor yazıyordu.sonra dosya durumu açık yazdı aylardır.pandemiden dolayı uzun süre değişmedi.ilk defa eylülün ilk günü tarihi 01.09.2020 güncellendi ve açık yazıyor şu an.tahmini ne zaman sonuçlanır ve tazminatımı alırım.

  • Besler Hukuk 4 Eylül 2020 16:41

   2021 yılı içerisinde karar çıkar büyük ihtimalle.

 • Mehmet İzmirli 4 Eylül 2020 15:34

  Merhaba, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinde açılış tarihi 09/01/2019 olan istinafta bulunan İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Hukuk Dava Dosyam yaklaşık 2 aydır Dosya Durumu: “Ön İnceleme İçin Atama Bekliyor” iken şuanda Dosya Durumu: “Açık” gözükmektedir. Daha öncesinde davayı ilk olarak Aliağa 1. İş Mahkemesinde 22/05/2017 tarihinde açmıştım ve 12/10/2018 tarihinde yapılan son duruşma ile kazandığım karara bağlanmıştı. Daha ne kadar sürer bilgilendirebilir misiniz?

  • Besler Hukuk 4 Eylül 2020 16:39

   Bir yıl daha sürebilir.

 • fatih turan 3 Eylül 2020 14:04

  merhaba efendim. alacak davasında seneti icraya işleme verdim işlem basladı ve borclu zaman kazanım yada bıktırma amac la her seye itiraz davası acıyor senetteki imza vs bunun gibi şeyler borclunun .fakat konutuna tedbir konuldubu defa da MESKENİYET davası acıldı. simdi dava istinafta sonuc ne olur sizce yada benim alacagım 200,000 tl ne olacak iki yıl oldu bekliyorum saygılar

  • Besler Hukuk 3 Eylül 2020 14:51

   Yakında karar verilir büyük ihtimalle.

 • Adana Ceyhan 1 Eylül 2020 16:56

  İş mahkemesi 6 senedir süren iş davamız bir türlü sonuçlanmadı defalarca kazanmamıza rağmen sürekli itiraz hiç bir delil tutanak ta yok karşı tarafta en son Sakarya bölge adliyesine taşındı dosya nerdeyse bir yıl olacak istinafta diyor dosya durumu açık icra dosyamız açık 50 sene daha sürer galiba

  • Besler Hukuk 2 Eylül 2020 13:42

   İki yıl daha sürer maalesef.

 • Ozan 1 Eylül 2020 02:53

  Merhaba. Isci mahkemesini kazandim karsi taraf itiraz etti dosya 20.03.2018 tarihinde istinaf mahkemesinde ne zaman sonuçlanır. Ayrica belediyede tasoren olarak calisiyordum hem belediye hem tasoren firma hakkinda iki tarafada dava actim hakim iki taraf icinde kidem tazminat mesai ücreti vs odeme karari verdi dosya mahkeme acamasindayken taseron firma iflas ederse asil is veren belediye oldugu icin paranin taseron kismini yani hepsini asil is veren olan belediyemi verecek bilgi verirseniz cok tesekur ederim.

  • Besler Hukuk 1 Eylül 2020 10:21

   Belediyeden tamamını alırsınız merak etmeyin.

 • Erdal şahin 30 Ağustos 2020 00:33

  Öncelikle soruma cevap verdiğiniz içi teşekkür ediyorum//sorum..? 2016.06 ayın da tazminat davam i açtım 2019 yılında sonuçlanmış olup bir üst mahkemeye taşınmış olup istinaf kararını beklemek te diyor 2019 yılında 3.ayından bu yana belkl3mekte ve 2020 yi bitic2k daya ne kadar bekler tesekur ederim

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:26

   Yaklaşık bir yıl daha beklerseniz.

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:26

   Yaklaşık bir yıl daha beklersiniz.

 • süleyman özgen 28 Ağustos 2020 12:28

  trafik kazasından kaynaklanan sgorta tazminat davası 17.hukuk dairesine temyize gitti temyiz sonucu nekadar sürer

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:41

   Yargıtay incelemesi ortalama üç yıl sürebilir.

 • pelin kıdem 24 Ağustos 2020 14:26

  Merhaba ilk mahkemenin kararı 70.000 tl tazmınat tutarı. Bu karar onanır ise yargıtay youl kapalıdır bu durumda degıl mı.

 • pelin kıdem 24 Ağustos 2020 10:29

  Merhaba İstanbul bam 1. hukuk dairesinde 2019 yılı subat tarıhlı bosanma davası dosyamız beklemekte.
  Sayet Bölge Adliye Mahkemesi kararı onarsa karar kesinleşmiş olur ve Yargıtay’a itiraz hakkı doğmaz değil mi ? Bu konu da çelişkili bilgiler mevcut, sizin de yorumunuzu almak isterim. Çok teşekkürler.

  • Besler Hukuk 24 Ağustos 2020 11:33

   Hükmedilen tazminat miktarı 72.070 TL’den fazlaysa temyiz yolu açık. Yani Yargıtay’a gidebilir.

 • Cansu 21 Ağustos 2020 12:24

  Merhaba
  2018 Kasım ayında işe İade davası açtım tazminatı Yargıtay kararı onayladı ama karşı taraf itiraz edince 2020 mart ayında dosya istinafa gitti 2 yıldır bekliyorum .İstinafa öncelik için başvuru yapabiliyormuyuz ne zaman sonuçlanır tahminen

 • Suna 20 Ağustos 2020 02:31

  Dosyamız temyize gitti fakat temyizden vazgeçtik cezamizin onaylanmasını istedik karar aşaması ne kadar surer

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 13:51

   Bir ay içerisinde karar çıkar büyük ihtimalle

 • engin türk 17 Ağustos 2020 22:49

  2013 yılında iş msb ye bağlı bir yemek şirketinde üç yıl çaliştik tazminatlarimizi vermeden gittiler bizlerde dava ettik üst işveren msb olduğu için msb yide dava ettik fakat yıllar geçmesine rağmen sonuç yok istinaf ta deyip duruyor yaklaşık birbuçuk yıl oldu istanafa gideli ne zaman sonuçlanır

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:18

   Ortalama 1,5 yıl daha sürer.

 • Ali Demiral 16 Ağustos 2020 19:26

  2016 ağustosta dava başladı . 2019 3 ayda dava yi kazandık. İstinafa gitti ön inceleme yazıyordu su anda açık yazıyor kaç ay sürer

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:30

   Tahminen altı ay daha sürer.

 • İlham sevim 15 Ağustos 2020 13:37

  Öncelikle verilecek olan cevap için teşekkür ederim 2019 5. Aydan beri süren özel sağlık sigortası tazminat davası vardı yerel mahkemede kayıp ettimi İstanbul istinfa baş vurduk tahmini ne kadar sürede sonuçlanır

 • Ahmet Gülen 14 Ağustos 2020 00:00

  Merhaba Nitelikli dolandırıcılıktan 3 kişi yargılandık 3 ümüzde birbirimizi tanımıyoruz 1 kişi 7 yıl ceza aldı 17. Asliye ceza mahkemesinden diğer 2 miz Beraat Aldık E devlette gerekçeli karar yazıldı yazıyordu 2 ay sonra 2. Dosya oluştu Bu dosya 6. Ceza dairesinde açilmiş ama duruşma günü yazmıyor
  Dosya açık gözüküyor aynı müşteki aynı sanıklar

 • Murat Güçlü 13 Ağustos 2020 07:53

  İyi günler,

  İstinaf ortalama 2 yıl sürer denilmiş. Burada kast edilen ceza mı yoksa hukuk mu?

 • Nur 12 Ağustos 2020 13:51

  Merhaba, sgk dilekçesi ile yaşı beklemek üzere emeklilik dilekçemi verdiğim işyeri bunu dava yoluyla ödemek istediğini bildirdi. 2018 Ekim ayında dava açıldı. 2019 Aralık ayında lehime sonuçlandı. Ayrıldığım işyeri 2020 Şubat ayında istinaf mahkemesine başvurdu. Ön inceleme aşamasını geçti dava. Şuanda herhangi bir mahkeme tarihi yok sistemde. Bu aşamada ne kadar beklerim? Ayrıca bu durumu şikayet edebileceğim başka bir kurum var mı?

 • Rahmi batuş 11 Ağustos 2020 11:40

  Gaziantep bölge mahkemesine gitti dosyam istinafa gitii 1 yıl oldu ne zaman gelir

 • Ahmet gül 10 Ağustos 2020 23:58

  Merhaba uyusturucu davalarında istinaf suresini ogrenebirmiyim şimdiden tesekkurler

 • perihan 7 Ağustos 2020 14:07

  Merhaba Boşanan kadın 300 gün beklememek ister ve buna ilişkin dava açarsa nekadar bekler?

  • Besler Hukuk 8 Ağustos 2020 12:24

   Dava süreci en az üç ay sürecektir.

 • Gokhan kaya 7 Ağustos 2020 00:24

  Merhaba yaklaşık 1,5 senedir istinafta olan çekişmeli boşanma davası olan dosyamız ön inceleme için atama bekliyor yazıyordu 20 gundur dosya açık gözüküyor. Tahmini ne zaman karara çıkar bır kac hafta yada ay sürebilirmi?

  • Besler Hukuk 8 Ağustos 2020 12:34

   Ortalama bir yıl daha sürer.

 • Mehmet ali polat 6 Ağustos 2020 14:31

  Istinaftaki mahkemem e devlette dosya durumu acik görunuyor sonuclanmasi nekafar surer acaba

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 16:04

   İstinaf mahkemesi genellikle iki yıl kadar sürmektedir.

 • TUNCAY ÇELİK 6 Ağustos 2020 13:24

  Merhaba ;
  Kardeşim 2016 Eylül ayında vefat etti.2017 Mart ayında kızı dünyaya geldi.Eşi anneme;babama ve bana (amca)çocuğu göstermedi.Bakırköy Aile Mahk. dava açtık.İlk duruşmada dava sonucunda cts 10/16 saatlerinde,dini bayramlarda 2. gün sabahtan 3 gün sabahına kadar ve Ağustos 1-8 tarihleri arasında çocukla kişisel ilişki kurmamıza karar verdi.İstinaf mahkemesine itirazda bulundular.2018 temmuz ayından beri iki yıldır ön incelemede gözüküyor.Bebek bir taraftan büyüyor,göremiyoruz.Daha ne kadar süre bekleriz?Şimdiden teşekkür ederim.

 • seval tan 3 Ağustos 2020 11:03

  merhaba istina süresinde olan dava inceleniyor aşamsından açılmış aşamasına geçti bu sürede boşanma davası ne kadarsüreede tamlanır.

 • İREM ARSU 30 Temmuz 2020 22:43

  2017 ocakta yürürlüğe giren bir mahkemem mevcut. Bu sene Temmuz ayında istinafa atandı.araştırmalarımda 2019 dan itibaren 2-4 arasında sonuçlandığı yazıyor ama okuduğum yorumlarda bir sene içinde dahi sonuç alınamayan davalar mevcut. Kendimi sürekli davamı takip etmek zorunda hissediyorum. Bir yandan da sonuçlanamaması insanı daraltıyor. İstinaf süresinin net belli bir tarih aralığı var mıdır? Ne zaman sonuçlanır acaba tahmini

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 17:01

   Mahkemelerin yoğunluğuna ve hızına göre istinaf süresi değişiyor. Ortalama iki yıl boyunca takip etmenize gerek yok.

 • Naci Ceylan 29 Temmuz 2020 23:04

  Merhaba,
  Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederim. 2018 yılı Aralık ayında asliye ceza mahkemesinde açılan davada 2020 nin 2. Ayında ceza aldım. Dosya üzerinde ve karar da yanlışlık olduğu için istinaf başvurusu yaptık sizce bu istinaf süresi ne zaman sonuçlanır ?
  Şimdiden teşekkür ederim, iyi günler

 • ELİF CEN 29 Temmuz 2020 16:30

  2020-05-28 belirtilen tarihte iş mahkemem için istinafa gitti acaba ne kadar bir sürede sonuçlanır.

 • Bülent Ateş 27 Temmuz 2020 18:35

  Merhabalar 2019 yilinda ipotegin paraya cevrilmesi sonucunda apacagima mahsuben acik arttirmadan ev aldim fakat borclunun esi ihalenin feshi davasi acti ve yerel mahkeme sahsin ihalenin feshini isticek kisiler arasinda olmadigi icin talebi red etti ve karari istinaf etti.acaba istinafta ne kadar bekler su an E devletten baktigimda dosya durumu açik yaziyor tesekkurler

 • Ahmet Tok 26 Temmuz 2020 01:41

  FETÖ davası yerel mahkeme tutuksuz yargılanmayı göz önünde bulundurarak itiraz sürecini göstererek tutulmamadı. Ceza verdi. Mayıs 2020’de istinafa gittim . İstinaf ne kadar sürer ? Olumsuz olursa temyiz süreci ne kadar sürer? Teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 17:38

   İstinaf iki temyiz dört yıl sürebilir.

 • Mehmet serhat uçar 25 Temmuz 2020 07:10

  2020 nin 11 inci ayında iş mahkemem var bu beşinci duruşma olacak bilirkişi raporu açıklandı.benim avukatın ekleme yaptı. Karşı taraf bütün herşeye itiraz etti.bu duruşma son olurmu. 35000 dolar civarında kıdem ihbar fazla mesai ulusal ve dini bayramlar yıllık izin.icin çıkarılan miktar bilirkişi tarafından bu duruşma karar duruşması olabilirmi

 • Hatice gokay 24 Temmuz 2020 12:56

  2016 haziran ayında haklı nedenler ile iş akdimi feshettim. 2019 şubatta mahkeme hakli olduguma kanaat getirdi. Karşı taraf istinafa gönderdi ve bugün ıstinafta dosya durumu açık görünüyor. Sizce artık biter mi ve yargıtaya gidermi alacağım ücret net 69.800 civarı faizsiz hali. 5 yıl olacak artık:( birde faiz koyacak ise 2016dan itibaren mi koyar yoksa 2019 şubattan itibaren mi

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 17:57

   Bir yıl daha sürer ortalama.

 • Duriye Kaya 24 Temmuz 2020 11:02

  Ankara Simpas Guneypark Sitesinde 2,5 yıldır kiracı oturan bir daire var. Bu dairede kiracı oturduğunda beri duvarda kabarmalar var .bu kabarmalar banyo , tuvalet , odalara kadar yayıldı. Sıkıntının giderilmesi için site yönetimiyle görüşüldü çözüm içi Simpas yönetimi ve Guneypark yönetimi suçu birbirine atıyor ve dairede mağdur şekilde kiracim zor durumda yaşıyor. Yazılı olarak ta bildirdik . Biz ne yapmalıyız

 • Hasan dağlı 23 Temmuz 2020 23:27

  Aday memurluk tan ihraç edildim atama tarihine göre iki yıllık aday sürem geçiyor. Göreve başlama tarihinden Hizmet sürem iki yılı geçmiyor gün eksiğim var. Aday memurluk hangisini baz alırlar bilginiz var mı yönetmelik atandığı tarih diyor uygularlar mi bilmiyorum cevap verirseniz sevinirim iyi günler

 • Suzi 23 Temmuz 2020 00:20

  Merhaba 2016 Aralık ayında karşılıklı açılan boşanma davası ve bununla birlikte maddi manevi tazminat davası 2018 de lehime karara çıktı fakat karşı taraf itiraz ederek istinafa taşıdı 2018 nisan ayından beri istinafta ve 2 hafta önceye kadar dosya durumunda ön inceleme için atama bekliyor yazıyordu artık açık yazıyor bu sona yaklaştık demek mi oluyor bir de hakime hanım maddi manevi toplamda 25 bine karar vermişti bu miktar için karşı taraf tekrar itiraz edemez diye duymuştum sanırım 40 binin üzerinde temyize gidiyor bilgi verirseniz mutlu olurum şimdiden teşekkürler.

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:22

   Bir yıl daha sürebilir istinaf süreci. 2020 yılı temyiz sınırı 72.070 TL olduğundan Yargıtay’a başvuramaz.

 • Ahmet karaarslan 22 Temmuz 2020 23:50

  İstinafa olan işçi işveren davası e devletten takip ediyorum 2 hafta önce dosya durumu açık yazıyor bu ne anlama geliyor dava süresi tam 3 yıl oldu

 • Selcuk 21 Temmuz 2020 01:05

  Selamlar davam iş mahkemesinde karara cıktı karşı taraf istinafa giderse tahmini ne kadar süre daha sürer acaba bundan sonraki süreç icra yolu çünkü .Erken cevaplamıyormu istinafta acaba teşekkürler

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:32

   İş davalarının istinaf süreci ortalama üç yıl sürmektedir.

 • Selami akçiçek 20 Temmuz 2020 19:16

  Benim tazminat davam istinafa gitti öninceleme yazıyordu şimdi dosya açık yazıyor nekadar surer tahmini

 • Murat Bey 19 Temmuz 2020 17:39

  Merhaba çok faydalı bir yazı kaleme almışsınız teşekkürler.20 temmuz 2020 de yargıtaya ceza dava dosyam temyiz edilecek.ne kadar sürede sonuçlanabilir?

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:36

   Dört yıl sürebilir.

 • metin negis 18 Temmuz 2020 08:49

  kamulastirmasız el koyma nedeniyle olan bir dosyam var erzurum istinaf mahkemesinde dosya durumu acık yazıyor bu nezaman sonuclanır acaba

 • Erkan abus 17 Temmuz 2020 18:00

  Merhaba 2017 de sulh hukuk mahkemesini kazandik.temyize gitti 2018 3.ayda 20.hukuk ta arşive girdi hala arşivde.20. hukuk Eylül’de kapatılıp 16. Hukuga kaydirilacakmis dosyalar ortalama 2 seneyi geçti daha nekadar sürer acaba.

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:52

   Temyiz aşaması iki yıl daha sürebilir.

 • Kemal 17 Temmuz 2020 13:49

  İstinafa giden dosyam hala 2 sene oldu ses yok arıyorum hala 2017 nin dosyalarına bakıyorlar 2015 de sonuclanmış dosyaya 2020 istinaf karar verecek sırayla bakacaklarmış hususi yavaş çalısıyorlar bilerek…

 • pelin kıdem 14 Temmuz 2020 16:30

  Merhaba (boşanma davası) İstanbul bam 11. hukuk dairesinde 2019 subat tarihli istinaf dosyamız beklemekte . Aşağı yukarı daha ne kadar beklememiz gerekmektedir. dosyanın öne alınması için dilekçe verdik şimdi dosya durumu ön inceleme için atama bekleniyor yazarken şimdi açık görünüyor bu hakim atanarak incelemeye alındıgını mı gösterir ?
  Çok teşekkürler şimdiden

  • Besler Hukuk 14 Temmuz 2020 17:30

   Bu yıl içerisinde karar çıkar büyük ihtimalle. Dosya durumunu neye göre değiştirdikleri hakkında bir bilgi yok maalesef.

 • Duru Yıldırım 13 Temmuz 2020 20:43

  Merhaba kurumlarası naklen geçiş için açtığım davam için 2020 mayıs ayında Konya bölge idarede istinaf dosyası açıldı tahminen ne kadar sürede sonuçlanır? İstinaftan sonra bu tarz davalarda danıştaya gidilebilir mi? İlk önce bu ön inceleme yapılıp tarih mi belirleniyor bilgilendirseniz çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 14 Temmuz 2020 15:26

   Duruşmalı görülmesini talep etmediyseniz dosya üzerinden karar verilir. Ortalama bir yıl sürer diye tahmin edebiliriz.

 • Şahin Deyirmenci 11 Temmuz 2020 01:01

  Merhabalar. Geçirdiğim trafik kazasından ötürü karşı tarafın sigortasına dava açtık ve davayı kazandık.2019 yılının ortalarında istinaf edildi.Acaba istinaf süresi ne kadar olur.Ve istinaf tan çıkınca,yargıtaya gitme durumu olabilir mi? Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 13 Temmuz 2020 10:35

   2021 yılında istinaf mahkemesi sonuçlanır büyük ihtimalle. 72.070 TL’den fazla ise dava konusu Yargıtay’a da gidebilir.

 • Fatih Doğan 10 Temmuz 2020 02:56

  Merhaba 2017 de işten cikarildim kıdem ve ihbar tazminatı almadım dava açtım 1.5 yıl önce davayı kazandım dosya istinafa gitti 1.5 yıldır ön inceleme için atama bekliyor yazıyordu şimdi öyle birşey yazmıyor daha ne kadar sürer acaba beni aydınlatırsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 10 Temmuz 2020 10:43

   Ortalama bir yıl daha sürer diye tahmin edebiliriz.

 • Esin 8 Temmuz 2020 00:40

  2019 temmuz ayının 12 sinde göreve iade davası açtık en son hakim karşı tarafta dava açmış mı diye bilgi istemiş acaba dava hangi aşamadadır süresi ne kadardır idare mahkemesine açıldı dava Mardin de açıldı

  • Besler Hukuk 8 Temmuz 2020 13:53

   Avukatınız varsa en doğru bilgiyi o verecektir. Yoksa yerel mahkeme aşaması bir yıl daha sürer diye tahmin edebiliriz.

 • NECATİ SABAH 4 Temmuz 2020 20:37

  Merhaba,
  Öncelikle şimdiden teşekkür etmek istiyorum gayet sağlıklı bilgilere erişmiş olduk sayenizde.
  2018 ekim ayında açmıs olduğum ‘’Sulh hukuk’’ mahkemesinde ki davam 2019 agustos ayında lehime sonuçlandı.Karşı taraf 2019 ekim ayında istinafa tasıdı dosyayı.9 aydır istinafta beklemekte dosyam.Ortalama ne kadar daha sürmesini bekliyorsunuz tecrübenize istinaden.Dava konusu kiralananın tahliyesi.İstinafta istanbul bölge adliyede.

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2020 11:25

   Araya salgın da girdiği için iki yılı bulabilir maalesef.

 • Ümit Ertan 3 Temmuz 2020 00:58

  2020 Yılını esas alarak güncel bilgileri eklediğiniz için çok teşekkürler. İki sorum olacak, ilki ;

  2018 son çeyrekte açmış olduğum işe iade davamı kazandım ve 2019 son çeyrekte istinafa verildi, istinaf mahkemesindeki durumu “İncelemede” olarak görünmekte. Onandığını ve yasal süre içerisinde başvurmama rağmen alınmadığımı varsayarsak, kıdem ve ihbar hakkım olduğu halde fesih döneminde haksız gerekçe ile çıkarılıp alamadığım tazminatlarım, mahkemenin hükmetmiş olduğu 4 ay boşta geçen 4 ay işe başlatmama tazminatı ile birlikte mi ödenir yoksa kıdem ve tazminat için ayrı bir dava mı açmam gerekir?

  İkinci sorum ise ;

  Yapılacak tazminat ödemesinde uygulanacak faiz, kararın onandığı tarih itibari ile geçerli akdi faiz oranında mıdır yoksa fesih tarihi ile onanma tarihi arasındaki uygulanmış en yüksek akdi faiz oranında mıdır?

  Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim,
  Saygılarımla.

  • Besler Hukuk 3 Temmuz 2020 11:45

   Kıdem ve ihbar tazminatı için ayrı dava açmanız gerekiyor maalesef. Boşta geçen 4 aylık süreye ilişkin ücretinize mevduata uygulanan en yüksek faiz işletilir. İşe başlatmama tazminatına ise yasal faiz.

1 2 3 7

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Genel Vekalet Ücreti Ne Kadar
  VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
  20 Ağustos 2021   Vekalet ücreti, bu yazımızda iki farklı açıdan ele alınacaktır. Bir yandan noterde çeşitli vekaletnameleri çıkarabilmek için ödediğiniz ücretleri bir yandan da avukata ödenmesi gereken...

BENZER BAŞLIKLAR

 • SOSYAL MEDYADAN TEHDİTİN CEZASI
  SOSYAL MEDYADAN TEHDİTİN CEZASI
  25 Aralık 2018   Bu makalemizde son zamanlarda çokça soru aldığımız. sanal dünyanın görünmez olduğuna inanan kişilerce işlenen hakaret ve tehdit suçlarını inceledik. Bu tip suçları işleyenler tespit...
 • AYIPLI MAL NEDİR?
  AYIPLI MAL NEDİR?
  10 Aralık 2021   Ayıplı mal, taşınır eşya veya konut, arsa vb. taşınmaz şeyler; yazılım, ses, görüntü gibi elektronik ortamlarda kullanımı sağlanabilen gayri maddi malların tüketiciye teslimi anında...
 • KASTEN YARALAMA
  KASTEN YARALAMA
  26 Şubat 2019   Kasten adam yaralama suçu, başkasının vücuduna acı vererek, sağlığının yada algısının bozulmasına neden olmaktır. Eylemin kasıtlı olarak yani sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir....
 • TAM YARGI DAVASI
  TAM YARGI DAVASI
  20 Aralık 2018   Tam yargı davası, Anayasa’nın 125. maddesinde düzenlenen devletin mali sorumluluğu ilkesi doğrultusunda ortaya çıkmıştır. İptal davası ile çözümün mümkün olmadığı hak ihlallerinde gündeme gelir....
 • DENİZ İŞ KANUNU KİMLERİ KAPSAR?
  DENİZ İŞ KANUNU KİMLERİ KAPSAR?
  7 Ekim 2022   Deniz İş Kanunu, lojistik ve turizm sektörleri kapsamında önemini giderek arttırması sebebiyle irdelenmesi büyük öneme sahip olan deniz iş hukuku dalının temel hukuki kaynağıdır....