0216 387 0 388

PAZAR MESAİ HESAPLAMA

Hafta Tatili

 

Pazar günleri ve hafta tatilleri, işçilerin dinlendiği, sosyal hayatına vakit ayırdığı ve aynı zamanda verimini de arttırdığı zaman dilimidir. İşçilerin sürekli bir biçimde çalışması da gerek bedensel gerekse ruhsal olarak mümkün değildir. Bu nedenle hafta tatili ücreti ve pazar mesai hesaplama yönteminin bilinmesi işçiler için son derece önemlidir.

Esas olan hafta tatilinde işçinin dinlenmesidir. Ancak işçinin hafta tatilinde çalışması halinde işçiye zamlı ücreti ödenmek zorundadır. Bu yazımızda pazar mesai hesaplama ile alakalı sık sorulan sorulara yanıt vermeye çalıştık. Bu konu ile alakalı sorularınızı sayfanın en alt kısmından sorabilirsiniz.

Hafta Tatili Ücreti Nedir?

Mevzuatta her ne kadar hafta tatili Pazar günü olarak belirlenmişse de haftanın herhangi bir günü  hafta tatili olarak belirlenebilir. Ayrıca uygulamada işyerindeki işlerin artması sebebiyle hafta tatilinde de çalışma yapılabilir. Tabii ki hafta tatili çalışmalarının da bir karşılığı olacaktır.

İşçinin hafta tatilinde çalıştırılması durumunda, işçi çalışmasının karşılığı olan bir günlük ücrete hak kazanacağı gibi hafta tatili ücretini de hak eder. Ayrıca işçinin hafta tatilindeki çalışması, haftalık 45 saatin üzerinde ise fazla çalışma sayılır. Bu halde işçiye çalıştırıldığı hafta sonu çalışma ücreti %50 zamlı ödenecektir. Ancak, haftalık çalışma süresi tamamlanmadıysa, işçinin hafta tatilinde çalışması fazla çalışma sayılmayacaktır. Yalnızca ek olarak o gün çalışmasının ücretini alacaktır. Uygulamada fazla çalışma ücreti ile hafta sonu çalışma ücretleri ayrı talep edilebilmektedir. Ancak bazen taraflarca akdedilen iş sözleşmesinde hafta tatili ücretinin, maaşa dahil olduğuna ilişkin kayıtlar konulmaktadır. Yargıtay bu tür kayıtları yıllık 270 saate kadar geçerli kabul etmektedir.

Hafta tatili ücreti hesaplanırken hafta sonu çalışmasının yapıldığı dönem ücreti dikkate alınacaktır. Ancak söz konusu dönemlere ilişkin ücret tespit edilemiyorsa tespit edilen ücretin, asgari ücrete oranı üzerinden bilinmeyen dönem ücreti hesaplanacaktır. İşveren hafta tatili ücretini işçiye ödemezse, işverene idari para cezası verilebilecektir. Hatta hafta sonu çalışma ücreti ödenmeyen işçi iş akdini haklı olarak feshedebilecektir. Böylece işçinin, kıdem tazminatı alma hakkı olacaktır. Kıdem tazminatı hesaplama için bu konudaki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Pazar Mesai Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşçinin hafta tatilinde ve Pazar mesaisinde yaptığı çalışmalar, fazla çalışmalar gibi yüzde 50 zamlı ödenmelidir. Ancak fazla çalışmadan farklı olarak, hafta tatilinde çalışan işçiye toplamda 2.5 günlük ücret ödenecektir. Çünkü işçi hafta tatilinde çalışmadan 1 günlük ücret hak ediyor zaten. Buna ilave olarak yukarıda belirttiğimiz şekilde ücret eklenecektir. Örneğin aylık 3000 TL’ye çalışan bir işçinin günlük kazancı 100 TL’dir. Pazar mesaisi yapan işçinin alacağı ücret; 100 + 100 + 50 olmak üzere 250 TL’dir. Ayrıca fazla mesai ücreti ile ilgili detaylı bilgilere makalemizden ulaşabilirsiniz.

Hafta Sonu Mesaisi Zamanaşımı

İşçiler çalıştığı süre zarfında alacaklarının hepsini alamamış olabilir. Uygulamada sık rastlanılan bir durumdur. Hafta tatili ücretindeki zamanaşımı 5 yıldır. Ancak işçinin kıdemi ne olursa olsun, 5 yıldan önceki ödenmemiş hafta tatili ücretleri, dava yoluyla alınamaz. Dolayısıyla işyerinden alacağı olan işçilerin bu süreye dikkat etmesi önemlidir.

Hafta Tatili Ücreti Durumlarda Söz Konusu Olur?

İşçinin hafta tatilinin bölünemez olduğu kabul edilmiştir. Bu sebeple hafta tatilinin yirmi dört saatten az olarak kullandırılması halinde, işçiye hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. Hatta hafta tatilinde çalışması 1 saati bulmayan işçi dahi hafta tatili ücreti alacağının tamamına hak kazanacaktır.

Pazar Mesai Hesaplama Yargıtay Kararları

“Fazla çalışma yapıldığı ve hafta tatillerinde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.” (  Hukuk Genel Kurulu 2016/1864 E. 2020/802 K.21.10.2020 )

Hafta tatili alacağı, işçinin önemli haklarından biri olmuştur. Pazar mesai hesaplama ve hafta tatili ücretine ilişkin sorularınızı formun altından bize iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 Soru

 • alaettin solmaz 31 Mayıs 2021 13:27

  vardiya sistemiyle çalıştırılan işçinin 45 saatlik mesaisini tamamlamaması halinde pazar günkü çalışması haftasonu tatil çalışmasına girermi

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 16:36

   Evet girer.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI - TAZMİNAT HESAPLAMA
  İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  6 Aralık 2019   İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza...
 • İstihkak Davası
  İSTİHKAK DAVASI NEDİR?
  22 Kasım 2019   İstihkak davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istihkak ne demek ile başlamakta fayda var. İstihkak, Arapça kökenli bir kelime olup hak kazanma, hak kazanılan şey...

BENZER BAŞLIKLAR

 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
  İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
  29 Mayıs 2019   İlamsız bir icra takibinde borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine yedi gün içerisinde itiraz edebilir. Usulüne uygun yapılan itiraz ile takip durur. Takibin devam...
 • TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
  TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
  30 Nisan 2019   Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla üçüncü kişilerle birlikte yapmış olduğu hukuki işlemlerin iptali için açılan davadır. Tasarrufun iptali davası, İcra İflas...
 • İSTİRDAT DAVASI NEDİR?
  İSTİRDAT DAVASI NEDİR?
  4 Aralık 2020   İstirdat davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istirdat kelimesi ile başlayalım. İstirdat, Arapça kökenli bir kelime olup verilen şeyin geri alınması demektir. İcra hukukumuzun sistematiği, ...
 • TESPİT DAVASI NEDİR?
  TESPİT DAVASI NEDİR?
  3 Mayıs 2019   Tespit davası, bir hukuki ilişkinin ya da hakkın varlığının ya da yokluğunun mahkeme kararıyla saptanmasıdır. Bu dava sadece hukuki ilişkinin varlığının tespitinde açılabilir. Tespit...
 • İHTİYATİ HACİZ NEDİR?
  İHTİYATİ HACİZ NEDİR?
  7 Kasım 2019   İhtiyati haciz, para ve parayla ölçülebilen teminat alacaklarına özgü takiplerde alacaklının korunması ve takibin semeresiz kalmaması için getirilmiş geçici bir hukukî korumadır.  İcra ve...