0216 387 0 388

Gayrimenkul Hukuku

 • ECRİMİSİL NEDİR?

  ECRİMİSİL NEDİR?

  Gayrimenkul Hukuku 26 Şubat 2020   Ecrimisil diğer bir ifadeyle haksız işgal tazminatı, bir taşınmazın zilyetliğini izin ve yetkisi olmayarak tasarrufta bulunan kimseye karşı görülecek dava neticesinde hüküm altına alınan...
 • KİRACI TAHLİYESİ

  KİRACI TAHLİYESİ

  Gayrimenkul Hukuku 12 Kasım 2019   Kira sözleşmesi, kiracı ve kiralayanın taraf olduğu ve her iki tarafı da borç altına sokan bir yapıya sahiptir. Bu makalemizde konut ve çatılı iş...
 • KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

  KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

  Gayrimenkul Hukuku 1 Kasım 2019   Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ya da arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uygulaması yaygın olan ve bu nedenle en çok uyuşmazlığın çıktığı alanlardan biridir. Sözleşmenin...
 • ÖNALIM HAKKI NEDİR?

  ÖNALIM HAKKI NEDİR?

  Gayrimenkul Hukuku 25 Nisan 2019   Önalım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerine tabi bir taşınmazdaki herhangi bir paydaşın, payını kısmen veya tamamını üçüncü bir kişiye satması halinde  diğer paydaşlara satılan payı...
 • TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

  TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

  Gayrimenkul Hukuku 20 Mart 2019   Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, sözleşmede yazılı şartların gerçekleşmesi halinde sözleşmede yazılı gayrimenkul hakkında sözleşme yapılması konusunda taraflara talep hakkı tanıyan bir sözleşmedir. Bu sözleşmedeki...
 • MUHDESATIN AİDİYETİ DAVASI

  MUHDESATIN AİDİYETİ DAVASI

  Gayrimenkul Hukuku 15 Şubat 2019   Muhdesat, bir arsa üzerinde bulunan ev, ağaç, kulübe, depo gibi varlıkları tanımlamaktadır. Ortaklığın giderilmesi ve kamulaştırma davaları sırasında dava konusu arsa üzerindeki eşyanın kendisine...
 • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

  ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

  Gayrimenkul Hukuku 15 Şubat 2019   Taşınır veya taşınmaz mal üzerinde  mülkiyet sahibi olan ortaklar arasında anlaşmazlık çıkması halinde, özellikle mirasın paylaştırılamaması gibi durumlarda ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Ortaklığın giderilmesi davası...