0216 387 0 388

Mirasın Reddi (Reddi miras) Davası

Ölüm bir gerçektir ve mirasta bunun bir sonucudur. Bazen işler istenildiği gibi gitmez, miras diye bahsedilen şey aslında batık halde bir borç yığını olabilmektedir. Kişiler kendilerine bırakılan mal varlıklarını bir hak olarak kabul edebildikleri gibi reddetme hakkına da sahiptirler. Ama mirasın reddi için belli şartlar getirilmiştir. Bizde bu makalemizde bu şartlar da dahil olmak üzere aklınıza takılan sorulara cevap vermeye çalıştık. Miras hukuku ile ilgili detaylı bilgiye “Miras Avukatı” makalesinden ulaşabilirsiniz.

 

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Nedir?

Mirasın reddi veya reddi miras, miras bırakan kişinin ölümüyle birlikte yasal veya atanmış mirasçıların ölen kişiye ait tüm borç ve alacaklarını reddetmesidir.  Miras bırakan kişinin ölümüyle mirasçıları veya atadığı mirasçılar kendiliğinden mirasçı olurlar. Mirasçı olmalarıyla birlikte miras bırakanın tüm malvarlığı ile sorumludurlar. Bu durum miras hukukundaki külli halefiyet ilkesinin bir sonucudur.

Bir irade ortaya koymadan yani direkt olarak miras, mirasçılara derhal ve kanunen geçmektedir. Ayrıca bir irade beyanına ihtiyaç yoktur. Miras bırakan kişinin terekesinin borca batık olduğu durumlarda mirasçıların bu borçlardan sorumlu olmaması için mirasın reddi davası hakkı tanınmıştır.

 

Mirasın Reddinde Süre Nedir?

Mirasın reddi, üç aylık hak düşürücü süreye tabidir. Bu süre mirasın açılmasıyla başlar. Bu süre içerisinde başvurmayanlar sadece mirasçılık durumunu sonradan öğrendiğini ispatlarsa bu süreye tabi olmayacaktır. Bunun dışındaki durumlarda süre mirasçıların üç aylık süresi ölümle birlikte başlayacaktır.

 

Ret Süresi Uzatılabilir Mi?

Eğer önemli bir sebep olduğuna hakim karar verirse yasal ve atanmış mirasçılar için ret süresi uzatılabilir.

 

Ret Hakkı Nasıl Düşer?

Ret Hakkı Nasıl Düşer?

-Belirttiğimiz üzere yasal süre içerisinde (3 ay içerisinde) mirası reddetmeyen mirasçı artık ret hakkını kullanamıyor. Bu saatten sonra artık mirası kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

-Eğer ret süresi içerisinde miras bırakanın tereke işlerine karışan, gerekli olan işlemler dışında faaliyette bulunan veya mirasa konu malları saklayan kişi mirası reddedemez.

 

Eğer Tüm Mirasçılar Mirası Reddetmişse Ne Olacaktır?

Yasal tüm mirasçıların mirası reddettiği durumlarda miras direkt devlete geçmeyecektir. Mirasın tasfiyesi yapılacak ve borçlar ödendikten sonra kalan tutar reddedilmemiş gibi mirasçılara verilecektir.

 

Mirasın Reddi Beyanında Görevli ve Yetkili Mahkeme Nedir?

Mirasın açılacağı yerdeki yani miras bırakanın yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine talep iletilecektir. Burada mirasçıya talep etmesi halinde mirasın reddedildiğine dair belge verilecektir.

Mirasın Reddi Beyanı İptal Edilebilir Mi?

Mirasın reddinden sonra hukuken iptali için aldatma, yanılma, tehdit sonucunda mirasın reddedildiği ispat edilmedikçe verilen beyanın iptali söz konusu değildir. Bunun için mirasçının verilen red beyanının iptalinin dava yolu ile kanıtlaması gereklidir.

 

Mirasçı Eğer Mirası Reddetme Süresi İçerisinde Ölürse Ne Olacaktır?

Çok karşılaşılmasa da bazen mirasçı, mirası reddedemeden ölebilmekte. Mirasçının ölümüyle beraber mirasçının mirasçıları reddetme süresi içinde mirası ret edebilirler.

 

Ret Süresi Geçmesine Rağmen Mirasçı Eğer Mahkemeden Ret Kararı Almışsa Ne Olacaktır?

Kanunen verilen üç aylık sürede mirası reddetmeyen kişinin mirası kabul ettiği sayılır. Tüm bu durumlara karşın mirasçı eğer Sulh Hukuk Mahkemesinde ret beyanı tescil edilmişse bu usulsüz tescildir. Alacaklılar bu usulsüz tescilin iptali için dava açma hakkına sahiptirler.

Sizde mirasın reddi davası ile alakalı diğer tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir