0216 387 0 388

İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?

İstinaf mahkemesi nedir

İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler;

 • Mahkemenin iş yoğunluğu
 • Hakimin yargılama hızına verdiği önem
 • Kalem personelinin çalışkanlığı ve iş disiplini
 • Bilirkişinin hızlı ve hukuka uygun rapor düzenlemesi
 • Posta memurunun usulüne uygun ve hızlı tebligat yapması
 • Kurumların müzekkerelere cevap verme süresi
 • Tanıkların duruşma tarihinde hazır edilmesi
 • Avukatın duruşma ve ara karar takibini iyi yapması
 • Müvekkillerin gerekli bilgileri zamanında vermesi ve masrafları yatırmasıdır.

Bu ve benzeri kriterler nedeniyle davaların ne kadar süreceği hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü bazı kriterler davayı hızlandıracak şekilde gelişirken, bazı kriterler davaların gereksiz yere uzamasına neden olabilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından en son 2019 yılı istatistikleri açıklanmış ve davaların ortalama görülme süreleri tespit edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda mahkemelerin iş yükünün her yıl arttığını da gözeterek 2020 yılında açılan davaların ne kadar süreceğini tespit etmeye çalışacağız.

İstinaf Nedir?

İstinaf; yerel mahkeme kararının usul veya esas bakımından hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle başvurulan kanun yoludur. İstinaf yoluna başvurulduğunda kararın hukuka uygun olup olmadığı tekrar incelenerek uyuşmazlığa ilişkin yeni bir karar verilir.

İstinaf Mahkemesi Nedir?

İstinaf mahkemesi; ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı, taraflardan birinin başvurusu üzerine inceleme yapan bölge adliye mahkemeleridir. İstinaf mahkemeleri kurulmadan önce yerel mahkemelerin kararlarına karşı doğrudan temyiz yoluna başvurulmaktaydı. İstinaf mahkemelerinin yürürlüğe girdiği 20.07.2016 tarihinden itibaren ise önce Bölge Adliye Mahkemeleri’ne başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Yargıtay’ın iş yükünü azaltmak için yapılan bu uygulama maalesef çoğu davaların daha da uzamasına neden olmuştur.

İstinaf Süresi Ne Kadar?

İstinaf süresi hukuk davalarında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftadır. Ceza istinaf süresi; kararın açıklandığı duruşmaya katılan taraflar için karar tarihinden itibaren 7 gündür. Tarafların yokluğunda karar verilmesi halinde istinaf süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. İdari yargıda istinaf süresi ise kararın tebliğinden itibaren 30 gündür. İstinafa cevap süresi de bu sürelerle aynıdır.

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Davaların büyük çoğunluğu istinaf edilerek bölge adliye mahkemelerine taşınmaktadır. Bölge adliye mahkemelerinin 2019 yılı ortalama görülme süresi açıklanmamıştır. İstinaf mahkemelerine 2019 yılında önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde gelen dosya sayısı toplam 1,5 Milyon iken, karara çıkan dosya sayısı 770 Bin’dir. İstinafta bekleyen dosya sayısının 1 Milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2020 yılında istinaf edilen bir dosyanın ortalama 3 yılda sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

İstinaf Mahkemesi Karar Bozma Oranı Ne Kadar?

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı istatistiklerinde istinaf mahkemesi karar oranlarına yer verilmemiştir. Yargıtay Ceza Daireleri’nin karar bozma oranı %32 olarak açıklanmışken, Hukuk Daireleri’nin karar bozma oranı ise %21.9 olarak açıklanmıştır. İstinaf mahkemelerinin yerel mahkeme kararlarını düzeltme veya geri çevirme oranlarının bu rakamların biraz üzerinde olduğunu söylemek mümkündür.

Dosya Durumu Açık Ne Demek?

Dosya durumu açık demek; dosyanızın inceleme aşamasında olduğunu ve henüz karara bağlanmadığı ifade eder. Dosyanız hakkında mahkemece karar verildiğinde Uyap’da dosya durumu karara çıkmış olarak görünür. Kararın üst mahkemelere başvurularak ya da başvurulmadan kesinleşmesi halinde ise dosya durumu kapalı hale gelir. İstinaf yoluna başvurulması halinde dosya durumu istinafta olarak görünür.

Ön İnceleme İçin Atama Bekliyor Ne Demek?

Dosyanız istinaf mahkemesine gönderildiğinde sıraya alınarak mahkemece inceleneceği güne kadar bekler. Bu aşamada dosyanız Uyap’da ön inceleme için atama bekliyor olarak görünür. Dosyasını sorgulayan çoğu kişi dosyasının ön inceleme aşamasında olduğunu görmekte ve istinaf mahkemesi ön inceleme ne kadar sürer sorusunu sormaktadır. Dosyanızın ön inceleme aşamasında olması dosyanızın inceleme için sırasını beklediği ya da ön inceleme duruşmasının tarihinin beklendiği anlamına gelmektedir.

Karara Çıkmış Dosya Kaç Günde Sonuçlanır?

Karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve istinaf süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmazsa dosya ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanır.

İstinafta Faiz İşler Mi?

Dava açıldıktan sonra yargılama kesin olarak sonuçlanıncaya kadar alacaklarınıza faiz işlemektedir. Dolayısıyla istinafta faiz işlemeye devam edecektir.

Temyiz Ne Demek?

Temyiz; bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararların hukuka uygun olmadığı iddiası ile başvurulan kanun yoludur. Temyiz yoluna başvurulduğunda dosya bölge adliye mahkemesi tarafından Yargıtay’a gönderilir ve uyuşmazlık en üst mercii olan Yargıtay tarafından karara bağlanır.

Yargıtay Dosya İnceleme Ne Kadar Sürer?

Bölge adliye mahkemelerinin bir kısım kararlarına karşı temyiz yoluna başvurmak mümkündür. Yargıtay’a gelen ceza dosyaları öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir. Dosya sıraya konularak arşivde beklemeye alınır. Bu aşamada dosyanızı sorguladığınızda dosya inceleme aşamasında olduğunu görürsünüz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aşamasındaki dosyalar için ortalama görülme süresi 730 gündür. Bu aşama tamamlandığında dosya ceza dairesine gönderilir. Yargıtay ceza dairelerinde ortalama görülme süresi 348 gündür. Bu nedenle 2020 yılında temyiz edilen bir ceza davasının ortalama 3 yıllık sürede karara bağlanacağını söyleyebiliriz. Hukuk davaları açısından başsavcılık süreci söz konusu değildir. Yargıtay hukuk dairelerinde ortalama görülme süresi 341 gündür. Temyiz edilen hukuk davaları için ise ortalama 2 yıl sürer demek mümkündür.

Soruşturma Ne Kadar Sürer?

Bir suçtan dolayı soruşturma başlatılmasından iddianame düzenlenmesine kadar geçen süreye soruşturma evresi denilmektedir. Soruşturmaların ortalama görülme süresi 416 gün iken, faili meçhul olmayan suçlarda bu süre 157 güne düşmektedir. Bu nedenle 2020 yılında başlatılan ve şüphelisi belirli olan bir soruşturmanın ortalama 6 ay süreceği söylenebilir.

Asliye Ceza Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Asliye ceza mahkemelerinin ortalama görülme süresi 289 gündür. 2020 yılında açılan bir ceza davasının ortalama 1 yıl süreceği söylenebilir. Halk arasında kamu davası olarak da bilinen ceza yargılamalarının soruşturma dahil 2 yıl sürmesi mümkündür.

Ağır Ceza Mahkemesi Ne kadar Sürer?

Ağır ceza mahkemelerinin ortalama görülme süresi 260 gündür. Dolayısıyla 2020 yılında açılan bir ağır ceza davası yaklaşık 1 yıl sürecektir.

İş Mahkemesi İstinaf Süresi Ne Kadardır?

 

İstinaf nedir

İş mahkemeleri kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacağı davalarının, işe iade davalarının, iş kazası nedeniyle tazminat davalarının vb. uyuşmazlıkların çözümlendiği mahkemelerdir. İş mahkemesi genelde 3 ile 5 duruşmada sonuçlanır. İş mahkemelerinin ortalama görülme süresi 555 gündür. Bu nedenle 2020 yılında açılan bir iş davasının ortalama 2 yıl süreceği söylenebilir. İş mahkemesi istinaf süresi ise ortalama 3 yıldır. İş mahkemesi temyiz sonucunun da 2 yılda çıkacağını söyleyebiliriz. İşten ayrıldığınızda alabileceğiniz kıdem ve ihbar tazminatınızı hesaplamak için tazminat hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının süresi anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede sonuçlanmaktadır. Duruşmaların ortalama 3 ay sonrasına verildiği göz önünde bulundurulursa tebligat vb. işlemler dahil anlaşmalı boşanma davasının ortalama 5 ay süreceği söylenebilir. Aile mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 187 gündür. Ancak bu sürenin içerisinde oldukça kısa süren anlaşmalı boşanma davaları da vardır. Bu nedenle 2020 yılında açılan çekişmeli boşanma davalarının ortalama 2 yıl süreceğini söylemek mümkündür.

Alacak Davası Ne Kadar Sürer?

Alacak davaları alacağın türüne göre farklı farklı mahkemelerde görülebilmektedir. Asliye ticaret mahkemesinde dava açılması halinde ortalama görülme süresi 547 gündür. Bu nedenle ticaret mahkemesinde açılan bir alacak davası ortalama iki yıl sürecektir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası (izale i şuyu davası) sulh hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Sulh hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 112 gündür. Ortaklığın giderilmesi davası taraf sayısının çok olduğu ve bilirkişi incelemesine muhtaç davalardan olduğundan ortalama 1 yıl süreceğini söylemek mümkündür.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Asliye hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 425 gündür. Bu nedenle 2020 yılında açılan tapu iptal davasının ortalama 2 yıl sürmesi mümkündür.

Tasarrufun İptali Davası Ne kadar Sürer?

Tasarrufun iptali davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalardandır. Asliye hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama 425 gün sürdüğü göz önünde bulundurulursa tasarrufun iptali davası 2 yıl sürebilecektir.

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Tazminat davası zararı doğuran olayın türüne göre farklı farklı mahkemelerde açılabilmektedir. Asliye hukuk mahkemesinde görülmesi halinde ortalama 2 yıl süreceğini söyleyebiliriz.

Anayasa Mahkemesi Davaları Ne Kadar Sürer?

Anayasa mahkemesine 2018 yılında önceki yıllardan devredilenlerle birlikte 74.680 dosya gelmiştir. Bu dosyalardan 35.395’i karara bağlanmıştır. Bu nedenle anayasa mahkemesine 2020 yılında yapılan başvuruların ortalama 2 yıl içerisinde karara bağlanacağını söylemek mümkündür.

İdari Mahkeme Ne Kadar Sürer?

İdari davaların ortalama görülme süresi 201 gündür. 2020 yılında açılan bir idari davanın ortalama 1 yıl içerisinde sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

Bölge İdare Mahkemesi Kararı Kaç Günde Verir?

Bölge idare mahkemelerinin 2019 yılı ortalama görülme süresi 86 gündür. Ancak bölge idare mahkemelerinin 2016 yılında kurulduğu ve iş yükünün her yıl katlanarak arttığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle 2020 yılında bölge idare mahkemesine gelen bir dosyanın ortalama 6 ayda karara bağlanacağını söylemek mümkündür.

Mahkemeler Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin ne kadar süreceği o gün için ayrılan dosya sayısına ve davaların türüne göre değişmektedir. Hukuk sistemimizde yazılı yargılama esas olduğundan duruşmalar genellikle kısa sürmektedir. Duruşma süresinin ortalama 15 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yoğunluk olan günlerde belirlenen duruşma saatinden 3 saat sonra dahi duruşma salonuna alınmanız mümkündür. Bu nedenle duruşmanız için en az 3 saat ayırmanızı tavsiye ederiz.

Davalar ve istinaf mahkemesi ne kadar sürer benzeri sorularınızı avukata sor sayfamızdan veya aşağıdaki form aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

4.3/5 - (67 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1.161 Soru

 • Tunay 27 Mart 2022 15:09

  Merhabalar 14 yıl çalıştığım işyerimde yüzkızartıcı bişeyle suçlandım.fakat şirket bunu belirleyemedi.bende haklı iş feshi ile istifa ettim dava açtım 1 oldu 2 duruşma oldu davam nekadar sürer.

  • Besler Hukuk 29 Mart 2022 12:10

   Yerel mahkeme süreci ortalama iki yıl sürer.

 • Meryem cenber 1 Mart 2022 18:13

  Çekişmeli boşanma davam vardı istinaf mahkemesindeydi sonuçlandı kazandım ama yine itiraz etti temyize gönderdi itirazı çocuklar için olan nafakaya ve tazminata yani 5 yıl oldu boşanamadim temyizden cevap nekadar sürede gelir cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 • Adem kurt 22 Şubat 2022 16:34

  2018 yilında işveren işten çikardi.mahkemeyi kazandim 2020 yılının 3 ayinda istinafa gitti ne zaman sonuçlanir.

 • selami AKÇİÇEK 8 Şubat 2022 22:16

  benim tazminat davam vardı 07.02.2022 tarihinde istinafta dosya kapalı okarak göründü ben nekadar surede alırım tazminatımı

 • Bozkurt boz 7 Ocak 2022 02:03

  Danıştay kararı kaç günde çıkar

 • Mesut çoban 3 Ocak 2022 01:10

  2018 de haklı sebepten işten ayrıldım mahkemeyi kazandım icra isteğimize karşı şirket 50bin tl teminat yatırdı istinafa başvurdu 15.09.2021 tarihinde istanbul 51.bölge adliye mahkemesinde nezaman sonuçlanır .teşekkür ederim

 • Adem kurt 21 Aralık 2021 12:56

  İş mahkemeyi kazandım.istinaf mahkemesine gitti.2020 yılın mayıs ayında karara ne zaman çıkar.

 • ABDULLAH AYDIN 27 Ekim 2021 14:25

  İlk Derece Ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu 223/e beraat kararını 223/b olması gerekçesi ile Kasım 2020 de istinafa taşıdım. İstinaf mahkemesi Ekim 2021 tarihinde red kararı verdi. Şimdi ise kararı duruşmalı olarak yargıtay a taşıdım. Yargıtayın karar verme süresi ne kadardır.

 • Erkan Akçadoğan 22 Ekim 2021 18:21

  Selam. Hakkımda manevi tazminat davası açıldı. Davada manevi tazminata karar verilirse. Bu kararı istinafa başvursak istinaftan karar gelenekadar bağlanan miktar faiz işlermi yoksa aynı miktarmı ödenir teşekkürler.

  • Besler Hukuk 23 Ekim 2021 13:16

   Tahsil edileceği tarihe kadar faiz işler.

 • Rabia alpay 21 Ekim 2021 15:45

  Trafik kazası geçirdim karşı tarafa manevi tazminat davası açtık 2019ta karara bağlandı icra takibi başlatıldı üzenlerine birşey olmadığı çıktı parayı ödememek için bir üst mahkemeye dava açmışlar şuan istinafta ne zaman sonuçlanır dava

  • Besler Hukuk 22 Ekim 2021 14:15

   İki yıl daha sürer.

 • Mevlüt kurt 18 Ekim 2021 22:26

  Tapu ibtal davası ne kadar sürer.

 • Fatma polat 11 Ekim 2021 02:14

  22.08.2017 de açılan istinaftaki davam ne zaman aciklanir

 • Habibe aydın 26 Eylül 2021 19:56

  2018 Şubat’ta istinafa gitmiş iş davam var.ne zaman sonuclanip param elime geçer

  • Besler Hukuk 27 Eylül 2021 11:40

   Yakında karar çıkar büyük ihtimalle.

 • Çetin çeçen 15 Eylül 2021 12:04

  Merhabalar 2018 mart ayında dava açıp kazandığim iş mahkemesi 2020 yılı ocak ayında istanbul 24.hukuk dairesinde iken 2021 yılı 9. ayda istanbul 50 hukuk dairesine geçmiş dosya numarası 2021 2032 olmuş daha ne kadar beklerim hukuk dairesi değişikliği zaman olarak beni ne yönde etkiler

 • Rahmi batuş 14 Eylül 2021 15:59

  İstinafa giden dosyam gerekçeli karar yazıyor 4 ay oldu açıklanmadı ne zaman açıklanır??

 • Özgür yüksek 3 Eylül 2021 22:19

  2020 9/21 istinafa gitti ne zaman. Çıkar dava açılış tarihi 2016

  • Besler Hukuk 4 Eylül 2021 14:32

   Üç yıl daha sürer.

 • Recep arslan 31 Ağustos 2021 22:23

  Merhaba av bey

  Iş mahkemesini kazandım ilk istinaf ettiler istinaf bozdu tekrar görülsün dediler dosya geldi tekrar kazandım ikinci kez istinaf etti ne zaman gelir dosya istinaf tarih 31.8.2021 etti

 • Lina Arslan 28 Ağustos 2021 23:20

  Benim isim sildirme davam vardı. Mahkemeye 24 Haziran da çıkmıştık ve hakim onaylamıştı. Oradaki kalem bize eve tebligat kağıdı gelecek dedi ve 1 Ay sonra geldi. Tekrardan sorduğumda yani nüfusta ne zaman kimliğimi değiştirebilirim dediğimde bana e devletten dosya kapandı yazısını görmeniz lazım ancak öyle yeni isimle kimliğinizi alabilirsiniz dediler. Kaç ay oldu hala bakıyorum sadece karara çıkmış yazıyor ne yapmam lazım?

 • Betül avcı 24 Ağustos 2021 19:23

  Merhaba benim çekişmeli boşanma davam görül Dü ve boşandık beni tebli etmem gerekti 2 ay önce tebli ettim imzayı attım ama hala evli gözüküyorum daha ne kadar sürer böyle mahkeme işlerinden hiç anlamıyorum anlatabilmişimdir inşallah

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 17:22

   Mahkemenin nüfus müdürlüğüne müzekkere yazması gerekiyor.

 • burhanerol2853@gmail.com 20 Ağustos 2021 22:56

  2020 0cak ayında iş mahkemesi dosyam istinafa gitti 20 ay oldu ne zmaan sonuclanir

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 18:31

   İki yıl daha sürer.

 • Recep Arslan 31 Temmuz 2021 12:19

  Merhaba Av Bey

  İstinaf usülden bozdu mahkeme tekrar görülsün dediler

  Sekiz ay geçti beş durüşma oldu tekrar kazandım
  Tekrar istinaf yapar mı

 • Yasemin Yılmaz 6 Temmuz 2021 04:05

  İyi günler avukat bey eşimle boşanma aşamasındayız kendisine 2019 yılında dava açtım mahkememiz yıl başında oldu çekişmeli kendisi tazminat ve nafakayı kabul etmedi bi gelirim yok diye hakimde bizim davayı üst mercilere biraktı eşimde 15 gün içerisinde itirazda bulunmuş İstanbul bölge adliyesine istinaddan karar ne zamana kadar gelir nisan ayın da itirazda bulunmuş bunun daha kısa ve çabuk bitme yolu yokmu ondan gelen para da mal da onda kalsın

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2021 13:37

   Boşanma davasında boşanma bakımından istinaftan feragat edilerek tazminat bakımından davaya devam edilebilir.

 • Naz 28 Haziran 2021 00:05

  ANKARA BÖLGE ADLIYE MAHKEMESi 1.hukuk dairesi
  20 şubat 2020/222 nolu cekismeli bosanmamin istinaf mahkemesi ne zaman sonuclanir acaba tesekkur ederim

  • Besler Hukuk 28 Haziran 2021 18:34

   3 yıl sürer.

 • Necmettin şahin 23 Haziran 2021 13:06

  Yerel mahkemenin kararını savcı lehime istinaf etti.Ayrica benim de istinaf etmem gerekirmi .yerel mahkeme karşı tarafa alt sınırdan ceza verdi ve ben yuksek ceza almasını istiyorum.

 • EMEL T. 3 Haziran 2021 16:32

  MERHABA;
  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVAMIZDA İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR.
  01/07/2020 DE İSTİNAFTA DOSYAMIZ AÇILDI.
  TAHMİNİ OLARAK NE ZAMAN ÇIAKR ACABA?

 • Tuba cineviz 1 Haziran 2021 01:35

  Velayetin degistirimesi davasını kazandık fakat karşı taraf istinaf mahkemesine gönderdi.ne kadar zamanda sonuç gelir bu arada nafaka odemesi gerekmez mi çünkü çocuk benimle birlikte

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 16:00

   Nafaka için ayrıca dava açmanız gerekir.

 • Rıza Yılmaz 30 Mayıs 2021 10:50

  Yargıtaya giden boşanma dosyam ne zaman gelir?

 • İSMAİL DEMİR 17 Mayıs 2021 11:53

  2017 de açmış olduğum iş mahkemesi tazminat davası lehime sonuçlandı yalnız işveren istinafa gitti.
  Şu anda dosyam İstinaf mahkemesinde(Ankara Bölge Adliye Mahkemesi)
  Dosya açılış tarihim :06/09/2019.
  Tahmini ne kadar daha sürer? Pandemi süreci bu davaları daha da yavaşlattı mı acaba?

 • Esra 14 Mayıs 2021 15:38

  Izmır 4. Bolge mahkemesinde davama kesin karar verildi tazminat kazandım. Tebligatlarda elimize ulaştı şuan . Iki tarafta da itiraz yok belkedigimiz karar çıktı ..ben odememi ne zaman alabilirim ve şuan hala faiz işliyormu acaba .şimdiden teşekkür ederim hayırlı günler .

 • Önder Yaman 9 Mayıs 2021 22:36

  Sayın Avukatım bir önceki cevap için çok teşekkür ederim. Bir düzeltme yapmak istiyorum 2018 in kasım ayında istinafa başvurmuşum. Sizce ne zaman sonuclanir.

 • Filiz güre 7 Mayıs 2021 11:20

  2016-10.ayda açtığım çekişmeli boşanma davam, 2019-9.ayda istinafta gitti. Dosya hala açık gözüküyor. Daha ne kadar sürer acaba? Ve benim extra yapacağım bir şey var mı?

  • Besler Hukuk 16 Mayıs 2021 13:31

   İki yıl daha sürer.

 • Fatma polat 6 Mayıs 2021 01:32

  20,11,2018 den beri istinafta olan boşanma davası sizce nezaman sonuçlanır ve biran önce boşanma davasının bitirip kızlık soy adıma geçmek istiyorum bunun icin bi bilginiz bi öneriniz varmıdır şimdiden teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 16 Mayıs 2021 13:06

   Bir yıl içerisinde sonuçlanır.

 • Burhan Ozcan 5 Mayıs 2021 02:47

  Yerel mahkeme gerekçeli kararını açıkladı beraat aldım. Ancak karşı taraf istinafa başvurdu (Kayseri bam) istinafa başvuruyu daha bugün yaptılar ne kadar süre içerisinde istinaf karar verir aceba ? Ağır ceza mahkemesi dosyasi

  • Besler Hukuk 14 Mayıs 2021 12:32

   3 yıl sürer.

 • Ebru kalyoncu 4 Mayıs 2021 05:09

  Allah aşkına ben sapık bir adamla evliyim pedofili bir adamla üstelik devletten beraatini aldı sokaklarda geziyor rahatça ama hala boşanamadım 2020 eylülde istinafa gitti ne zaman döner yada başvuracak bir yer yok mu

  • Besler Hukuk 10 Mayıs 2021 15:05

   3 yıl daha sürer.

 • Mert 3 Mayıs 2021 12:57

  Merhaba bizim evlatlığı red davamız 9 yıl sürdü mahkeme aleyhimize karar verdi temyize gittik kazandık şuan Yargıtay da karşı taraf karara temyize gitti tekrar tahmini ne kadar sürer Yargıtay’ın karara bağlaması teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 10 Mayıs 2021 14:52

   Temyiz süreci 3 yıl sürer.

 • Fatih Bektaş 3 Mayıs 2021 11:35

  Kardeşimle anlaşamadık miras nedenı ile mahkemeligiz 02.01.2020 son durusma tarıhınde ıstınafa gitti dosya n zaman sonuçlanır

  • Besler Hukuk 10 Mayıs 2021 14:47

   4 yıl sürer.

 • Vesim kutlu 2 Mayıs 2021 22:57

  Alacak davasi yerel mahkeme de davayi kazandim icra takibi başlatildi ancak karşi taraf teminat mektubuyla karari durdurularak davayi istinafa tasidi ve yaklaşik 2yildir dosya istinafta uyap tan baktiğimda ün inceleme için atama bekliyor yazisiyla karşilaşiyordum ancak son 6 aydir dosya durumu Açik olarak güzüküyor halen bir karar yok mağdur ediliyoruz sizce ne zaman bu dosyada bir karar verilir bilgilerinizi rica eder iyi çalişmalar dilerim

  • Besler Hukuk 10 Mayıs 2021 14:22

   Bir yıl daha sürer.

 • şenol öz 1 Mayıs 2021 08:54

  Merhabalar adana bam mahkemesine dosyam 01/03/2019 tarihinde gitti bu konu hakkında kimsenen yaklaşık bir görüş alamıyorum ne zaman gelir acaba?

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2021 14:47

   İki yıl daha sürer.

 • Önder Yaman 28 Nisan 2021 23:33

  Sayın Avukatım bende 2019 un Ocak ayında başvurdum istinafa. Bendede açık yazıyor. Ne zaman sonuçlanır sizce

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2021 12:54

   İki yıl daha sürer.

 • Aynur yılmaztekin 27 Nisan 2021 16:44

  İdari mahkemede iş davam görülüyor esas davami kazandım ama itiraz edilip bölge mahkemesine gönderildi ne kadar sürede cevap gelir acaba

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2021 12:09

   Bir yılda gelir.

 • Asiye kanyar 27 Nisan 2021 15:06

  Merhaba benim iş mahkemesinde davam 2018 nisan ayında istinafa gitti nezaman sonuçlanır acaba

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2021 12:07

   Bir kaç ay içerisinde sonuçlanır.

 • Mine 23 Nisan 2021 23:08

  Merhaba
  2017 de Bakırköy işçi mahkemesine başvurmuştum 2019 da son mahkemem gerçekleşti ve ben Aralık 2019 da istinaf mahkemesine başvurdum ne zaman sonuçlanır acaba

  • Besler Hukuk 26 Nisan 2021 17:50

   İki yıl daha sürer.

 • Oznur cakal 23 Nisan 2021 02:01

  Dosyam istinafa gideli tam 4 yıl oldu halen bir cevap yok Normal mi

  • Besler Hukuk 26 Nisan 2021 17:31

   Giden gelmiyor maalesef.

 • Esra 20 Nisan 2021 00:34

  Dosya ilgili yargıtay dairesinde yazıyor bu ne demektir ortalama ne kadar sürede sonuçlanır acaba?

 • Yağmur yağmur 19 Nisan 2021 07:39

  Sayın avukatım benim boşanma davam Eylül 2019 da sonuçlandı. Fakat istinafa götürüldü. Hakim atanması neredeyse bir yılı geçti. Fakat sonuç açıklamadı. Beklemekten yıldım artık. Bunu şikayet edebileceğimiz bir merci yok mu? İstinaflara neden bir süre konulmuyor ! 3 yıldan fazladır ayrı yaşıyoruz. Ne bekleniyor

  • Besler Hukuk 26 Nisan 2021 14:28

   Haklısınız herkesin sorunu maalesef.

 • Meryem cenber 19 Nisan 2021 05:22

  2019 2. Ayından beri boşamadan dolayı istinaf mahkemesindeyim açık yazıyor daha nekadar sürer

  • Besler Hukuk 26 Nisan 2021 14:21

   Bir yıl daha sürer.

 • Ozgur 18 Nisan 2021 20:51

  Merhaba,

  2017 Temmuz!da açmış olduğumuz fazla mesai davamız devam etmektedir.
  Şu anda dosyam İstinaf mahkemesinde görünüyor(Ankara Bölge Adliye Mahkemesi)
  Dosya açılış tarihim : 27 Ekim 2020.
  Tahmini ne kadar daha sürer?
  Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 26 Nisan 2021 13:54

   3 yıl daha sürer.

 • Ömer ceylan 11 Nisan 2021 14:44

  2020/746 dosya numarası
  20.04.2020
  Ankara bölge adliye mahkemesi 26.hukuk dairesi
  Dosya sizce ne zaman sonuçlanır acaba teşekkürler

  • Besler Hukuk 18 Nisan 2021 11:18

   İki yıl daha sürer.

 • samet Alev 11 Nisan 2021 01:17

  Merhaba, 10.01.2020 tarihindeağır cezadan istinaf kararına savcı itirazı sebeyle yargıtay taşınan davam var. yargıtay tahmini olarak ne zaman sonucu açıklar. şimdiden besler hukuk’a teşekkürler.

  • Besler Hukuk 18 Nisan 2021 11:09

   Temyiz süreci ortalama 2 yıl sürer.

 • Melike can 10 Nisan 2021 18:29

  Merhaba biz tapu iptal davası açtık kazandık ve karşı taraf itiraz etti dosya istinafta mayıs ayı 2019 da istinafa düştü ne zaman sonuçlanır acaba ?

  • Besler Hukuk 18 Nisan 2021 11:01

   Bir yıl daha sürer.

 • Mehmet Salih Avcı 10 Nisan 2021 16:06

  İstinaf mahkemesinde bir davam var 2018 şubattan beri
  Ne zaman sonuçlanır?

  • Besler Hukuk 18 Nisan 2021 11:00

   Yakında sonuçlanır.

 • 8 Nisan 2021 07:42

  Merhabalar,
  Dosya No:2018/95
  Karar No:2019/316
  Istinaf No:2020/2 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ne giden dosyam 2 hafta önce noksan ikmalinden dolayı tebliğ olarak geldi, harcın giderilmesi bi hafta süre içerisinde geri istinafa geri gönderilmesi için… Dün de geri gönderildi… Simdi bu süre ne kadar daha sürer yoksa hemen bakılacak demek mi oluyor bu durum ? (Dosyada eksik harcı görüp yolladıklarına göre)

 • haydar necdet ak 6 Nisan 2021 20:57

  delıller sundugum halde emeklı oldugum halde normal nafakayı odedıgım halde ve karsı taraf asgarı ucretle calısıyor nafaka attırım davası actı ve nafaka attırım oldu 500 tl ıdı 800 tl oldu ıstınafa dava acsam kazanma durumum nedır ve ne kadar surer

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 17:22

   Nafaka dediğiniz şartlarda artırıldıysa üst mahkemeye başvurmanızda fayda var.

 • Necdet SELÇUK 1 Nisan 2021 21:28

  Merhaba ben 2013 te iş kazası geçirdim. Sol diz üstü ampute oldum. 2019 da dosyam istanbul a istinaf a gitti. Ne zaman karara çıkar.

 • Mustafa kaplan 31 Mart 2021 17:08

  Merhaba kardeşim mağaza içinde hırsızlık suçu ile mahkeme gerekçeli karar verdi bizde istinaf a basvurduk karar degisir mi ve nekadaar surer ne yapmak lazım

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 15:37

   3 yıl sürer.

 • Ayşe Yorgancı 31 Mart 2021 00:59

  Boşanma dosyam 2019dan beri istinafta uyaptan baktığımda da hiç bir gelişme görülmüyo ne zaman sonuçlanır acaba teşekkürler

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 15:05

   Bir yıl daha sürer.

 • Mert topçu 30 Mart 2021 23:34

  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk dairesinde ihale fesih davamız var ne kadar sürer acaba

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 15:02

   İki yıl sürer.

 • Mert bekçi 30 Mart 2021 19:22

  25.9.2019 tarihinde istinafa gitti 5mahkeme oldu mahkemeyi kazandık dosya sıra no 1820 hayla sonuclanmadı

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 14:53

   Bir yıl daha sürer.

 • VAHİT YATMAZ 30 Mart 2021 14:15

  mrb ben 2014 yılında trafık kazası ıcın sıgorta sırketıne tazmınat davası actım dava sonuclandı ufak bır nedenden gazıantep bama gonderdıler dava bozuldu ve tekrar karara baglandı sıgorta sırketı yıne ufak bır nedenden bama tekrar gonderdı dosyayı 09/2019 da gıden dosyadan halen bır haber yok onunde 2000 dosya var denıyor daha cok surermı ve en onemlısı tahmınen ne karar cıkar

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 14:39

   Bir yıl daha sürer.

 • Sakarya adapazari 29 Mart 2021 04:03

  2018 in 9.cu ayinda açılan sakarya bam.daha 2019 u bitiremedi!bu nasıl bi ilerleme anlamadim.ariyoruz 2300 lerdeyiz diyorlar,faaliyet raporunda 1885 karara çıkan sayı. 2019 da karara cikan 2022. Dosya numaram 4600.alacak davam sizce nezaman sonuçlanır?havuz problemi gibi oldu ama kusura bakmayin. Teşekkürler

  • Besler Hukuk 4 Nisan 2021 10:29

   Verdiğiniz rakamlara göre iki yıl daha sürer görünüyor.

 • Zübeyde Öztürk 28 Mart 2021 23:51

  Boşanma davasini kazandım tazminatım istinafta beklemede iki yıl oldu halen sonuçlanmadı neden acaba biran önce sonuçlan masini İSTİYORUM

  • Besler Hukuk 4 Nisan 2021 10:25

   Herkes istiyor. Yargılama hızımız yavaş maalesef.

 • Leyla çicek 25 Mart 2021 21:16

  Merhaba kardeşim trafik kazası yaptı adam vefat etti mahkemede hakim serbest bıraktı ve bir sonraki mahkemede 3yil 2 ay verildi temyize gitti sonuç ne olur

  • Besler Hukuk 27 Mart 2021 13:08

   Sonuç bildirmek bu kadar kolay olsa davalar bu kadar uzun sürer mi?

 • Aysun Kalaycı 25 Mart 2021 18:17

  Merhaba, kontrat süresinden erken çıktığım ve bazı yaptığım kira ödemelerini ispatlayamadığım için ev sahibim dava açtı. Benim katılamadığım tek dava görüldü ve hemen karara çıktı. Hesaplarıma bloke koyuldu. İstinaf yoluna başvurdum. 10 gün kadar oldu dönüş olmadı UYAP’tan da takip ediyorum. Bu süreç nasıl işler ve benim blokeleri kaldırtma şansım var mı? Teşekkür ederim

 • Umut Aydogan 18 Mart 2021 00:02

  Merhaba Bir sorum olucak benim icradan dairem satıldı yerel mahkemede ve bölge adliye mahkemesinde davayı kaybettim şimdi ise yargıtay yolu acık deniliyor dosyayı temyize yollasam ve bu arada bankaya olan borcumu bir şekilde ödesem daireleri i geri alma durumum olabilir i süreci uzatmamın faydası olurmu bu arada iki satıstanda 30bin ceza yedim ne yapmamı önerirsiniz çok kararsızım şimdiden teşekkür ederim

 • Burhan Aslan 17 Mart 2021 05:08

  Merhaba, belediye tapulu yerimizi akeolojik sit alanı olarak belirledi ve bunun bedelini ödemedi. 2018 yılında idare mahkemesini kazandık fakat karşı 10/08/2020 tarihinde istinaf yoluna gitti. Davanın konusu ”Acele kamulaştırma dışındaki işler” olarak geçmekte. Uyaptan kontrol ettiğimde karşı taraf istinaf savunmasını vermiş. İstinaf davası ne zaman sonuçlanır ve karşı tarafın yargıtaya gidip işi daha da uzatma şansı var mıdır? (70 bin tl üzeri bedellerde yargıtay yolu çıkıyor diye bir duyum aldım) Cevaplarsanız çok sevinirim. Teşekkürler

  • Besler Hukuk 17 Mart 2021 17:53

   78630 TL’yi geçiyorsa temyiz edilebilir.

 • Sinan çağlayan 17 Mart 2021 03:42

  1
  Ci sorum:2019 dosyaları bitmeden 2020 dosyalarına gecilebiliyormu?soru 2:işe iade ve alacak dosyalar i siralamada ayriliyormu?yoksa sırası gelen dosyaya mı bakılıyor?

  • Besler Hukuk 17 Mart 2021 17:56

   İşe iade davası öncelikli olarak incelenir. istisnalar dışında 2019 bitmeden 2020’ye geçmezler.

 • Satılmış kaya 16 Mart 2021 23:21

  Merhabalar: kıdem tazminatı için yerel mahkeme yi kazandım iş veren 06.02.2020 istinaf mahkemesine taşıdı ne zaman sonuçlanır kazanır mıyım kazanırsam daha üst mahkeme varmı varsada taşıyabilirmi iyice sıkıldım çok yavaş işliyor adalet teşekkürler

  • Besler Hukuk 17 Mart 2021 18:21

   İki yıl daha sürer. 70.000’den fazla ise temyize de gidebilirler.

 • Begüm Soysal 16 Mart 2021 03:23

  Merhabalar, 21/10/2020 tarihinde Ağır Ceza mahkemesi davası sonuçlandıktan sonra Temyiz ile İstanbul BAM’a gitmiş dosyam söz konusu ortalama ne zaman sonuçlanır acaba ?

  • Besler Hukuk 16 Mart 2021 18:50

   İki yıl daha sürer.

 • Emre Uzun 15 Mart 2021 21:50

  Merhaba 20 Şubat 2020 de idari yargı karanını istinaf ettim. Dosya istinafta. 15 Mart 2021 oldu dosyada gelişme yok. Adalet Bakanlığına internetten cimerden şikayette bulunsam dosyama bakmaları konusunda sonuç alabilir miyim?

  • Besler Hukuk 16 Mart 2021 19:04

   Alamazsınız.

 • Ferhat Yolcu 15 Mart 2021 17:29

  Merhaba İzmir Sulh ceza mahkemesinde gecen ay gerekceli karar cıktı ve dosya İzmir bölge mahkemesine istinafa gitti ne kadar sürer acaba istinaf süresi?

  • Besler Hukuk 16 Mart 2021 19:16

   İki yıl sürer.

 • rasim ertör 15 Mart 2021 17:02

  merhabalar
  2020 aralık ayında karara bağlanan iş mah.dosyamızı karşı taraf istinafa yolladı.yukarıda yazdığınız süreye göre 2-3 yıl demişssiniz sonuca bağlanması ile ilgili.
  daha erken olduğu durumlar oluyormu acaba
  antalyada ikamet ediyorum dava burada görüldü
  teşekkürler şimdiden iyi çalışmalar

  • Besler Hukuk 15 Mart 2021 17:11

   Daha erken de olabilir geç de olabilir ortalaması o şekilde.

 • Umut Aydogan 15 Mart 2021 00:54

  İcradan dairem satıldı yerel mahkemede ve bölge adliye mahkemesinde davayı kaybettim şimdi ise yargıtay temyiz yolu acık deniliyor ne yapsam faydalı olur acaba. Bide bankaya olan borcuna faiz işlerimi tesekkür ederim

  • Besler Hukuk 15 Mart 2021 16:01

   Borcunuza faiz işler. Kıymet takdirinin üzerinde bir bedele satıldıysa hiç uğraşmayın.

 • Otto 14 Mart 2021 21:16

  Öncelikle bu mecradan sorularimiza cevap verdiğiniz için cok teşekküler 2019 ‘ün 8. Ayında istisnada olan bi isci alacak davam var ne zaman sonuçlanır?
  Acaba bide turkiyede bu konuda istinafda olan dosyalardan başka hiçbir turlu bi haber alamayız mi acaba

  • Besler Hukuk 15 Mart 2021 17:34

   İki yıl daha sürer. Vatandaş uyap sitesinden dosyanızı görebilirsiniz.

 • Fatih Yıldırım 12 Mart 2021 21:20

  Ben eşimle anlaşmalı boşanma protokolü imzalandı ve beni kandırdı sözde söylediğini yapmadı beni nafaka ya bağladı bende gerekçeli karar çıktı hemen istinaf mahkemesine itiraz ettim ne kadar sürer

 • Ozlem ozen 4 Mart 2021 14:29

  Cekismeli bosanma davami istinafa tasidim ama dosyam 1 ay oldu istinafta gozukmuyor yerel mahkemenin karari gozukuyor kac gunde istinafa cikar ?

 • Ozlem ozen 4 Mart 2021 14:26

  Istinaf davam devam ederken baska bir davayi istinaftaki davala birlestirebilirmiyim ?

 • Filiz Özcan 23 Şubat 2021 01:07

  Merhaba bir sorum olacaktı yardımcı olursanız sevinirim çekişmeli boşanma dosyam 2017 de açıldı davam 2019 da karar verildi dedi sonra tekrardan baktığımda açık gözüküyor aradığımda dosyamın üst mahkemeye taşındığını söylediler 2020 olarak dosyam gözüküyor telefonla konuştuğumda 2 yıl diye bi süreçten bahsettiler yorumları okudum 3 yıl denilmiş bu dosya ne zaman sonuçların merak ettiğim bu ayrıca dosyamın hızlandırıla bilmesi için bişey yapmam gerekiyor mu sorularımı cevaplarsanız çok memnun olurum ii günler

  • Besler Hukuk 7 Mart 2021 14:46

   Beklemekten başka yapacak bir şey yok maalesef.

 • Ramazan AYDOĞDU 22 Şubat 2021 11:08

  Kayseri bölge adliye mahkemesine 17.12 .2020 de istinaf dosyam var ne kadar sürer acaba teşekkür ederim iş tazminat davasi

  • Besler Hukuk 7 Mart 2021 13:53

   İki yıl daha sürer.

 • Hakan Tokaç 22 Şubat 2021 09:51

  Merhaba İyi Çalışmalar
  Kira Kontratı ilişkisi devam ederken tahliye tahadünü devreye sokup tahliye davasıyla karşı karşıya kaldım.10.01.2021 tarihinde yerel mahkeme 10 saniyelik rekor bir süreyle tahliye kararı verdi.18.02.2021 tarihinde tüm kanıtlı evraklarla birlikte harçlarıda yatırarak istinafa başvurduk.Süreci takip edebilme şansımız var mı ve sizin bilginiz doğrultusunda Bursa Bölge Adliyesinde bu süreç ne kadar sürer.Şimdiden kolay gelsin İyi Çalışmalar

  • Besler Hukuk 7 Mart 2021 13:52

   2 yıl sürer.

 • Murat emir 22 Şubat 2021 02:34

  Merhaba 2017 yılında alacaklıya zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek suçundan dava açıldı 2020 yılında mahkeme sonuçlandı beraat ettim davacı istinaf süre tutum dilekçesi verdi gerekçeli karar yeni tebliğ edildi istinaf süreci nezaman başlar ve karar süresi nedir tşk ederim.

  • Besler Hukuk 7 Mart 2021 13:50

   Bir yıl sürer.

 • İbrahim Şafak 21 Şubat 2021 19:30

  6 iş mahkemesinin karar verdi karşı istinaf giti nezaman donuclamor atkadaslarınki 3ayda 6ayda gedı İstanbul iş ahkemesi

  • Besler Hukuk 27 Şubat 2021 10:24

   İşe iade ve eski dosya ise bir ihtimal o sürelerde gelmiştir. Şu an mümkün değil.

 • Adem durak 21 Şubat 2021 06:50

  Merhaba hayırlı sabahlar bir sorum olacaktı,babam rahmetli oldu ondan kalan mirası üvey kardeşlerim mahkemee verdi mahkemede satışına karar verdi ihale yapıldı yanlız ihaleyi ben aldığım için ğvey kardeslerımın hakaretine ve küfürlerşnenuğradım ayrıyeten de ihalenin feshi davası açtılar ihalede herhangi bir usulsuzluk olmadı zamana riyaet edildi evraklarda bir sorun yoktu ihaleyi son sanıyede ben aldım ve icra müdürüne ve bana hakarette bulundular iftira attılar olaylara mübaşir bir polis ve bir bekçi şahit oldu martın 10’unda mahkememiz var bu olaydan ne çıkar bölge mahkemesine tanıyabilirler mi ?
  Teşekkür ederim

 • Ahmet gül 21 Şubat 2021 06:24

  Merhaba adana istinaf mahkemesine 2020 yilinda dosyam gittim 16. Ceza mahkemesine sizce ne kadar sürede sonuçlanır

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2021 16:08

   İki yıl daha sürer.

 • Azime Özturk 20 Şubat 2021 22:27

  27.02.2019 da boşanma davam kesinleşti ama dosya istinafta görünüyor kesin sonuç ne zaman cikar acaba tesekkur ederim simdiden

 • Ahmet SARI 20 Şubat 2021 21:31

  Merhaba. Size bir sorum olacaktı. Tarafımıza miras ile kalan arazilere tapu iptali (muris muris muvazzaası) davası açıldı. Yargıda hedef süre 730 gün olmasına rağmen şuan davanın açılışının 8. ayında bulunmaktayız fakat henüz ön inceleme duruşması aşamasında. 8. ayında henüz duruşma aşamasına geçememiş olunması, hedef süreyi geçeceği anlamına mı gelmektedir? İlk ön inceleme duruşmasının 2 ay sonrasına ertelenmesinin sebebi taraf teşkilinin sağlanamaması bu arada. Deneyimlerinize dayanarak, hedef süreyi geçebileceğini söylemek mümkün müdür?

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2021 15:19

   Daha çekeceğiniz var. Hedef süreye uyulma zorunluluğu yok.

 • Kadir koral 20 Şubat 2021 14:18

  İyi günler Erzurum 1.Sulh mahkemesinde taşımaz kira sözleşmesinden doğan alacak davamız vardı kazandık..karşı taraf istinaf hakkını kullandı dosya BAM’a ulaştı ve dosya öncelik durumu tehir-i icra yazıyor tahmini ne kadar sürede bakılır

 • Serdar Salık 20 Şubat 2021 03:02

  İzmir’de mala zarar vermek suçlamasıyla yargılandığım davada, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından savcılığında istemi ile birlikte beraat aldım. Karşı taraf istinafa göndermiş. Ne kadar süre içerisinde sonuçlanır?

 • Davut topcu 18 Şubat 2021 15:26

  Istinaf mahkemesi verilen kararı bozma yetkisi varmı

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2021 13:39

   Var.

 • Muammer Aslan 18 Şubat 2021 09:04

  2019 yılı aralık ayinda yargitaya dosya gonderdik 2020.06 .06 cumhuriyet bassavciligindan 14.cezaya gönderildi oğlum tutuklu ceza ehliyeti yok ne zaman sonuçlanır dava bilgi verir misiniz?

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 16:23

   İki yıl daha sürer.

 • Halil Yıldız 18 Şubat 2021 08:28

  Merhaba iyi günler bi sorum vardı yardımcı olursanız sevinirim şimdi den çok teşekkürler Aydın iş mahkemesinden bir dosya izmir istinaf mahkemesine kaç liraya gider yani nekadar ücret ödemem gerekiyor

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 16:20

   Yaklaşık 500 TL tutar.

 • EMEL T. 17 Şubat 2021 16:19

  Merhaba;
  01/07/2020 de İstanbul Bölge Adliye 5. Hukuk dairesinde açılan istinaf dosyası ortalama ne kadar sürede sonuşlanır acaba?

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 15:45

   4 yıl sürer.

 • gül temür 17 Şubat 2021 14:59

  merhaba
  03.07.2019 bosanma davam istinafa verildi suan dosya acık dıyo ne zaman karar gelir acaba yardımcı olursanız seviniri.

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 15:44

   İki yıl daha sürer.

 • Yunus Emre Yazar 14 Şubat 2021 18:40

  Öncelikle vereceğiniz cevaptan ötürü teşekür ederim 2019 7ci ayında İstinaf a giden tazminat davası dosyam 7.bölge adliyesindeydi aradan 14 ay sonra dosyam 29.bölge adliyesine gitmiş lakin dosya numarasi 2019 ken dosya yerdeyisdirinci 2020 olarak gözüküyor bu bana geçen 14 ayı bosami gider dosyam nezam sonuçlanır tekrar Teşekkürler

 • fatma tulin kuran 14 Şubat 2021 09:58

  dolandiran 2 kisi 5’er yil 5’er ay ceza aldi.dosya 1 senedir istinkafta.alacak davasi ne zaman acabilirim.

  • Besler Hukuk 19 Şubat 2021 11:00

   Şu an açabilirsiniz. Dava sonucunu beklemenize gerek yok.

 • Halide güngör 14 Şubat 2021 01:04

  Oğluma okulda kötü muamele sebebiyle msj attigim öğretmen huzur ve sükun bozma dan dava açtı beraat ettim dosya şu an istinafta 2 gün oldu ne kadar zamanda sonuçlanır

  • Besler Hukuk 19 Şubat 2021 10:49

   3 yıl sürer.

 • Zeynep zeynep 13 Şubat 2021 23:13

  Boşanma biti Karşı taraf istinaf etti istanbul bölge adliyesinde 7 aydır dosyam kaç yil sürer istinaf tskrler

  • Besler Hukuk 19 Şubat 2021 10:32

   3 yıl daha sürer.

 • Fatih Başaran 12 Şubat 2021 20:05

  İş mahkemesinin kararını iş yeri 14012020’de istinafa gönderdi şu anda açık görünüyor ortalama ne kadar sürer

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 15:59

   3 yıl daha sürer.

 • Şükriye domates 12 Şubat 2021 14:12

  Merhaba annem babamdan boşanmıştı aynı evde yaşadığını ida edildi mahkeme açıldı mahkemeyi kaybetik dosyaları istanbul istinaf mahkemesine gitti ekim 2019 da hala heber yok nezaman sonuçlanır teşekkürker

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 15:27

   İki yıl daha sürer.

 • Rıza Yılmaz 12 Şubat 2021 11:49

  İyi günler. Ankara bama 2018 yılında giden boşanma dosyam ne zaman gelir acaba? İstinafa karşı taraf göndermişti. Karar gelince karşı tarafın yargıtaya da gönderme hakkı var mı?

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 15:24

   Bir yıl daha sürer.

 • Engin Eren 11 Şubat 2021 15:41

  2015 te açtığımız Hukuk Dava Dosyası 29/11/2019 tarihinde Yargıtay a gitti daha ne kadar bekleriz acaba. Uzun sürdü gibi geliyor bize. Teşekkür ederim.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Genel Vekalet Ücreti Ne Kadar
  VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
  20 Ağustos 2021   Vekalet ücreti, bu yazımızda iki farklı açıdan ele alınacaktır. Bir yandan noterde çeşitli vekaletnameleri çıkarabilmek için ödediğiniz ücretleri bir yandan da avukata ödenmesi gereken...

BENZER BAŞLIKLAR

 • TAM YARGI DAVASI
  TAM YARGI DAVASI
  20 Aralık 2018   Tam yargı davası, Anayasa’nın 125. maddesinde düzenlenen devletin mali sorumluluğu ilkesi doğrultusunda ortaya çıkmıştır. İptal davası ile çözümün mümkün olmadığı hak ihlallerinde gündeme gelir....
 • HUKUKİ DANIŞMANLIK NEDİR?
  HUKUKİ DANIŞMANLIK NEDİR?
  27 Ekim 2021   Hukuki danışmanlık, en kısa tabiriyle, avukatın vatandaş veya şirketleri hukuki konularda aydınlatması ve bilgilendirmesidir. Bu kapsamda avukat, kendisine başvuran gerçek ve tüzel kişilere hukuki...
 • UYUŞTURUCU KULLANMA CEZASI
  UYUŞTURUCU KULLANMA CEZASI
  27 Haziran 2019   Uyuşturucu kullanma cezası TCK’da düzenlenmiştir. Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu madde kullanan kişi suç işlemiş olur....
 • PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  6 Nisan 2021   Pazar günleri ve hafta tatilleri, işçilerin dinlendiği, sosyal hayatına vakit ayırdığı ve aynı zamanda verimini de arttırdığı zaman dilimidir. İşçilerin sürekli bir biçimde çalışması...
 • TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
  TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
  30 Nisan 2019   Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla üçüncü kişilerle birlikte yapmış olduğu hukuki işlemlerin iptali için açılan davadır. Tasarrufun iptali davası, İcra İflas...