0216 387 0 388

İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?

İstinaf mahkemesi nedir

İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler;

 • Mahkemenin iş yoğunluğu
 • Hakimin yargılama hızına verdiği önem
 • Kalem personelinin çalışkanlığı ve iş disiplini
 • Bilirkişinin hızlı ve hukuka uygun rapor düzenlemesi
 • Posta memurunun usulüne uygun ve hızlı tebligat yapması
 • Kurumların müzekkerelere cevap verme süresi
 • Tanıkların duruşma tarihinde hazır edilmesi
 • Avukatın duruşma ve ara karar takibini iyi yapması
 • Müvekkillerin gerekli bilgileri zamanında vermesi ve masrafları yatırmasıdır.

Bu ve benzeri kriterler nedeniyle davaların ne kadar süreceği hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü bazı kriterler davayı hızlandıracak şekilde gelişirken, bazı kriterler davaların gereksiz yere uzamasına neden olabilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından en son 2019 yılı istatistikleri açıklanmış ve davaların ortalama görülme süreleri tespit edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda mahkemelerin iş yükünün her yıl arttığını da gözeterek 2020 yılında açılan davaların ne kadar süreceğini tespit etmeye çalışacağız.

İstinaf Nedir?

İstinaf; yerel mahkeme kararının usul veya esas bakımından hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle başvurulan kanun yoludur. İstinaf yoluna başvurulduğunda kararın hukuka uygun olup olmadığı tekrar incelenerek uyuşmazlığa ilişkin yeni bir karar verilir.

İstinaf Mahkemesi Nedir?

İstinaf mahkemesi; ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı, taraflardan birinin başvurusu üzerine inceleme yapan bölge adliye mahkemeleridir. İstinaf mahkemeleri kurulmadan önce yerel mahkemelerin kararlarına karşı doğrudan temyiz yoluna başvurulmaktaydı. İstinaf mahkemelerinin yürürlüğe girdiği 20.07.2016 tarihinden itibaren ise önce Bölge Adliye Mahkemeleri’ne başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Yargıtay’ın iş yükünü azaltmak için yapılan bu uygulama maalesef çoğu davaların daha da uzamasına neden olmuştur.

İstinaf Süresi Ne Kadar?

İstinaf süresi hukuk davalarında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftadır. Ceza istinaf süresi; kararın açıklandığı duruşmaya katılan taraflar için karar tarihinden itibaren 7 gündür. Tarafların yokluğunda karar verilmesi halinde istinaf süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. İdari yargıda istinaf süresi ise kararın tebliğinden itibaren 30 gündür. İstinafa cevap süresi de bu sürelerle aynıdır.

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Davaların büyük çoğunluğu istinaf edilerek bölge adliye mahkemelerine taşınmaktadır. Bölge adliye mahkemelerinin 2019 yılı ortalama görülme süresi açıklanmamıştır. İstinaf mahkemelerine 2019 yılında önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde gelen dosya sayısı toplam 1,5 Milyon iken, karara çıkan dosya sayısı 770 Bin’dir. İstinafta bekleyen dosya sayısının 1 Milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2020 yılında istinaf edilen bir dosyanın ortalama 3 yılda sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

İstinaf Mahkemesi Karar Bozma Oranı Ne Kadar?

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı istatistiklerinde istinaf mahkemesi karar oranlarına yer verilmemiştir. Yargıtay Ceza Daireleri’nin karar bozma oranı %32 olarak açıklanmışken, Hukuk Daireleri’nin karar bozma oranı ise %21.9 olarak açıklanmıştır. İstinaf mahkemelerinin yerel mahkeme kararlarını düzeltme veya geri çevirme oranlarının bu rakamların biraz üzerinde olduğunu söylemek mümkündür.

Dosya Durumu Açık Ne Demek?

Dosya durumu açık demek; dosyanızın inceleme aşamasında olduğunu ve henüz karara bağlanmadığı ifade eder. Dosyanız hakkında mahkemece karar verildiğinde Uyap’da dosya durumu karara çıkmış olarak görünür. Kararın üst mahkemelere başvurularak ya da başvurulmadan kesinleşmesi halinde ise dosya durumu kapalı hale gelir. İstinaf yoluna başvurulması halinde dosya durumu istinafta olarak görünür.

Ön İnceleme İçin Atama Bekliyor Ne Demek?

Dosyanız istinaf mahkemesine gönderildiğinde sıraya alınarak mahkemece inceleneceği güne kadar bekler. Bu aşamada dosyanız Uyap’da ön inceleme için atama bekliyor olarak görünür. Dosyasını sorgulayan çoğu kişi dosyasının ön inceleme aşamasında olduğunu görmekte ve istinaf mahkemesi ön inceleme ne kadar sürer sorusunu sormaktadır. Dosyanızın ön inceleme aşamasında olması dosyanızın inceleme için sırasını beklediği ya da ön inceleme duruşmasının tarihinin beklendiği anlamına gelmektedir.

Karara Çıkmış Dosya Kaç Günde Sonuçlanır?

Karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve istinaf süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmazsa dosya ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanır.

İstinafta Faiz İşler Mi?

Dava açıldıktan sonra yargılama kesin olarak sonuçlanıncaya kadar alacaklarınıza faiz işlemektedir. Dolayısıyla istinafta faiz işlemeye devam edecektir.

Temyiz Ne Demek?

Temyiz; bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararların hukuka uygun olmadığı iddiası ile başvurulan kanun yoludur. Temyiz yoluna başvurulduğunda dosya bölge adliye mahkemesi tarafından Yargıtay’a gönderilir ve uyuşmazlık en üst mercii olan Yargıtay tarafından karara bağlanır.

Yargıtay Dosya İnceleme Ne Kadar Sürer?

Bölge adliye mahkemelerinin bir kısım kararlarına karşı temyiz yoluna başvurmak mümkündür. Yargıtay’a gelen ceza dosyaları öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir. Dosya sıraya konularak arşivde beklemeye alınır. Bu aşamada dosyanızı sorguladığınızda dosya inceleme aşamasında olduğunu görürsünüz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aşamasındaki dosyalar için ortalama görülme süresi 730 gündür. Bu aşama tamamlandığında dosya ceza dairesine gönderilir. Yargıtay ceza dairelerinde ortalama görülme süresi 348 gündür. Bu nedenle 2020 yılında temyiz edilen bir ceza davasının ortalama 3 yıllık sürede karara bağlanacağını söyleyebiliriz. Hukuk davaları açısından başsavcılık süreci söz konusu değildir. Yargıtay hukuk dairelerinde ortalama görülme süresi 341 gündür. Temyiz edilen hukuk davaları için ise ortalama 2 yıl sürer demek mümkündür.

Soruşturma Ne Kadar Sürer?

Bir suçtan dolayı soruşturma başlatılmasından iddianame düzenlenmesine kadar geçen süreye soruşturma evresi denilmektedir. Soruşturmaların ortalama görülme süresi 416 gün iken, faili meçhul olmayan suçlarda bu süre 157 güne düşmektedir. Bu nedenle 2020 yılında başlatılan ve şüphelisi belirli olan bir soruşturmanın ortalama 6 ay süreceği söylenebilir.

Asliye Ceza Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Asliye ceza mahkemelerinin ortalama görülme süresi 289 gündür. 2020 yılında açılan bir ceza davasının ortalama 1 yıl süreceği söylenebilir. Halk arasında kamu davası olarak da bilinen ceza yargılamalarının soruşturma dahil 2 yıl sürmesi mümkündür.

Ağır Ceza Mahkemesi Ne kadar Sürer?

Ağır ceza mahkemelerinin ortalama görülme süresi 260 gündür. Dolayısıyla 2020 yılında açılan bir ağır ceza davası yaklaşık 1 yıl sürecektir.

İş Mahkemesi İstinaf Süresi Ne Kadardır?

 

İstinaf nedir

İş mahkemeleri kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacağı davalarının, işe iade davalarının, iş kazası nedeniyle tazminat davalarının vb. uyuşmazlıkların çözümlendiği mahkemelerdir. İş mahkemesi genelde 3 ile 5 duruşmada sonuçlanır. İş mahkemelerinin ortalama görülme süresi 555 gündür. Bu nedenle 2020 yılında açılan bir iş davasının ortalama 2 yıl süreceği söylenebilir. İş mahkemesi istinaf süresi ise ortalama 3 yıldır. İş mahkemesi temyiz sonucunun da 2 yılda çıkacağını söyleyebiliriz. İşten ayrıldığınızda alabileceğiniz kıdem ve ihbar tazminatınızı hesaplamak için tazminat hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının süresi anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede sonuçlanmaktadır. Duruşmaların ortalama 3 ay sonrasına verildiği göz önünde bulundurulursa tebligat vb. işlemler dahil anlaşmalı boşanma davasının ortalama 5 ay süreceği söylenebilir. Aile mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 187 gündür. Ancak bu sürenin içerisinde oldukça kısa süren anlaşmalı boşanma davaları da vardır. Bu nedenle 2020 yılında açılan çekişmeli boşanma davalarının ortalama 2 yıl süreceğini söylemek mümkündür.

Alacak Davası Ne Kadar Sürer?

Alacak davaları alacağın türüne göre farklı farklı mahkemelerde görülebilmektedir. Asliye ticaret mahkemesinde dava açılması halinde ortalama görülme süresi 547 gündür. Bu nedenle ticaret mahkemesinde açılan bir alacak davası ortalama iki yıl sürecektir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası (izale i şuyu davası) sulh hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Sulh hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 112 gündür. Ortaklığın giderilmesi davası taraf sayısının çok olduğu ve bilirkişi incelemesine muhtaç davalardan olduğundan ortalama 1 yıl süreceğini söylemek mümkündür.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Asliye hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama görülme süresi 425 gündür. Bu nedenle 2020 yılında açılan tapu iptal davasının ortalama 2 yıl sürmesi mümkündür.

Tasarrufun İptali Davası Ne kadar Sürer?

Tasarrufun iptali davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalardandır. Asliye hukuk mahkemelerindeki davaların ortalama 425 gün sürdüğü göz önünde bulundurulursa tasarrufun iptali davası 2 yıl sürebilecektir.

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Tazminat davası zararı doğuran olayın türüne göre farklı farklı mahkemelerde açılabilmektedir. Asliye hukuk mahkemesinde görülmesi halinde ortalama 2 yıl süreceğini söyleyebiliriz.

Anayasa Mahkemesi Davaları Ne Kadar Sürer?

Anayasa mahkemesine 2018 yılında önceki yıllardan devredilenlerle birlikte 74.680 dosya gelmiştir. Bu dosyalardan 35.395’i karara bağlanmıştır. Bu nedenle anayasa mahkemesine 2020 yılında yapılan başvuruların ortalama 2 yıl içerisinde karara bağlanacağını söylemek mümkündür.

İdari Mahkeme Ne Kadar Sürer?

İdari davaların ortalama görülme süresi 201 gündür. 2020 yılında açılan bir idari davanın ortalama 1 yıl içerisinde sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

Bölge İdare Mahkemesi Kararı Kaç Günde Verir?

Bölge idare mahkemelerinin 2019 yılı ortalama görülme süresi 86 gündür. Ancak bölge idare mahkemelerinin 2016 yılında kurulduğu ve iş yükünün her yıl katlanarak arttığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle 2020 yılında bölge idare mahkemesine gelen bir dosyanın ortalama 6 ayda karara bağlanacağını söylemek mümkündür.

Mahkemeler Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin ne kadar süreceği o gün için ayrılan dosya sayısına ve davaların türüne göre değişmektedir. Hukuk sistemimizde yazılı yargılama esas olduğundan duruşmalar genellikle kısa sürmektedir. Duruşma süresinin ortalama 15 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yoğunluk olan günlerde belirlenen duruşma saatinden 3 saat sonra dahi duruşma salonuna alınmanız mümkündür. Bu nedenle duruşmanız için en az 3 saat ayırmanızı tavsiye ederiz.

Davalar ve istinaf mahkemesi ne kadar sürer benzeri sorularınızı avukata sor sayfamızdan veya aşağıdaki form aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

4.3/5 - (70 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1.161 Soru

 • adile menzer 5 Ocak 2021 13:23

  2018 kasımda gerçekleşen boşnamam 2020 şubat ayında istinafa gitti 3 yıl yazmışsınız dosya 2018 itibariyle mi 3 yıl yoksa 2020 şubat ayı tarihinden sonra mı 3 yıl

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 16:41

   İstinaf mahkemesine gittiği tarihten itibaren.

 • Kaya 5 Ocak 2021 10:47

  Bölge mahkemesinde boşanma davasında istinafa gönderildi karşı taraftan dosya açık diyor.Çekişmeli boşanma aile birliğinin temelinden sarılması Dosyanın açıldığı tarih 10.07.2020 ne zaman sonuçlanır dava boşanma kesinleşmiş olurmu?

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 16:28

   3 yıl sürer.

 • Mustafa Orhan Küloğlu 5 Ocak 2021 09:48

  Merhabalar
  işçi ve işveren anlaşmazlığı dava dosyam yaklaşık 2 yıl dan fazla istinafta ve hala sonuçlanmadı yazılarınızdan anladığım kadarıyla 3 yılı bulacak. Dava açtığım şirket şuan faal değildir ve boşaltılmış durumdadır bu şartlarda icrada bekleyen paramın faiz ödemelerini alma ihtimalim nedir? veya boşaltılmış bir şirketin istinaf sürecini hızlandırabilirmiyim sonuç olarak şirket faal değil ve faizlerimi alma ihtimalim çok düşük bu nedenle hızlırabilmem gerekmezmi sizce ?

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 16:34

   Hızlandıramazsınız maalesef.

 • Yekta YILMAZ 4 Ocak 2021 18:09

  Merhabalar…
  27/12/2017 İzmir iş mahkemesinde açmıs oldugum dava 2019 ekim ayı gibi istinafa gönderildi e devletten kontrol ediyorum dosya durumunuz acık istinafta görülüyor tahmını daha ne kadar sürer..
  saygılar…

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 15:53

   İki yıl daha sürer.

 • Sultan sultan 4 Ocak 2021 11:02

  Msjla cinsel taciz suçuyla 3 ay 22 gün hapis cezası verildi davacı şikayetinden vazgeçtiği halde kamu davasına dönüştü istinafa gönderildi kısa süre önce davacı vefat etti mahkeme düşer mi 2019 da istinafa gitti sonuç ne zaman belli olur

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 13:29

   2 yıl daha sürer. Dava düşmez.

 • Ali YILDIRIM 4 Ocak 2021 00:45

  Iş mahkemesini kazandik fakat karsi taraf istinafa göturduler, sonuc ne kadar sürer

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 15:10

   3 yıl sürer.

 • Aysan Kütüçoğlu 2 Ocak 2021 23:53

  2019 aralık ayında anlaşmalı olarak boşandım.İki taraf olarak birbirimizden birşey talep etmedik.Ben eski eşimin kadın olarak mağdur olmaması ve hayatına devam etmesi için evden sadece kıyafetlerimi aldım ve çıktım.Diğer beyaz eşya ve mobilyaların hepsini kendisine bıraktım.Faturalarıda adıma kesilmiş ürünler.Fakat benimle evli iken aldattığını öğrendim.Hukuki olarak kendisinden maddi manevi olarak ne talep edebilirim.

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 16:26

   Boşanma protokolünüzün içeriğine bakmak lazım.

 • Emine Topak 2 Ocak 2021 17:13

  2020 yılında şubat ayında boşanmam gerçekleşti. Tazminata itirazdan dolayı 2020 de istinafa gönderdiğim dosyam bölge idare mahkemesinde şuan. Boşanma gerçekleşmesine rağmen istinaftaki dava yüzünden hala bekliyorm. İstinaftaki dosyam ne kadar sürede sonuçlanır acaba?

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 16:08

   3 yıl sürer.

 • Emine YILMAZ 2 Ocak 2021 13:22

  Merhaba. 8 Ağustos 2019 da anlaşmalı olarak açtığım boşanma davası çekişmeli olarak devam etti. 5 celse sürdü. Maddi durumundan dolayı avukat tutamadım. Davalı eski eşim dava süresince kendini savunmak adına cevap dilekçesi, tanık ya da delil sunmadı. Duruşmaların çoğuna katılmadı. 19 Kasım 2020 de mahkeme boşanma kararı verdi. Ortak çocuğumuzun velayetini, evde oturma hakkını kızımla bana, 300 TL iştirak nafakası ve 10000 TL maddi tazminat kararını verdi. 28 Aralık 2020 de gerekçeli karar çıktı. Ancak davalı eski eşim istinafa başvuracağını söyledi. Süreç nasıl işler ve en önemlisi ne kadar sürer? Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 16:00

   3 yıl sürer.

 • Bahar çelik 2 Ocak 2021 00:53

  Merhaba 2017yılında boşanma davası açtım 2018 yılında hakim boşadı ve istinaffa gitti dosya durumu açık olarak gözüküyor ne zaman sonuçlanır 4 sene oldu ne yapmam lazım

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 15:31

   Yakında gelir karar.

 • Mehmet Ozturk 31 Aralık 2020 13:59

  10 aralık 2019’da vesayet/vasi atanması davası kararı kesinleşti, 23 aralık 2019’da istinafa gidildi, istinaf kararı 27 nisan 2020’de kesinleşti, ilk derece mahkemesinin istinaf kararını tebliğ etmesi ne kadar sürer?

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 14:32

   Vasi tayini kararı ortalama 2 ayda tebliğ edilir.

 • mehmet salman 31 Aralık 2020 00:38

  is kazasi geçirmiştim tazminati kazindim karşı taraf temyize yolladi zaman gelir

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 14:08

   3 yıl sürer.

 • Tayfun 30 Aralık 2020 04:45

  Merhabalar 2016 eylul ayindan beri tazminat davam var hala sonuclanmadi. Istanbul 30. Is mahkemesinde istinafta görünüyor. 2. Bi sayfada ise bölge adliye mahkemesi 48. Hukuk dairesi diyor. Dosya durumu açık. Acilis tarihi de eylul 2020 yaziyor. Ne zaman sonuçlanir 4 bucuk yil oldu dava acilali. Tesekkurler..

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 13:22

   3 yıl daha sürer.

 • Seyfullah Genç 30 Aralık 2020 00:21

  Iyi günler. Asliye hukuk mahkemesinde karar aleyhimize çıktı. Masraf olarak toplam 5000TL. Istinafa gittiğimizde istinaftan karar çıkana kadar bu mahmekeme masrafına faiz işler mi? Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 13:10

   Yıllık %9 faiz işler.

 • salim karaca 29 Aralık 2020 18:24

  19/02/2018 is kazasi gecirdim benim sahitlerim karsinin sahitlerinin konusmalari ayni yani fabrika yuzde 85 kusurlu mahkemeyi kazandik fakat karsi taraf bolge mahkemesine tasidi sizlerin yorumlariniza bakiyorum 2 yada 3 yil benim avukatim fazla surmez dedi

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 17:31

   İş kazası istinaf süreci için kimine 3 yıl fazla gelir kimine gelmez. Yorum açık.

 • salim karaca 29 Aralık 2020 18:19

  istinafta bulunan dosyalara yapilan yorumlara bakiyorum ya 2 yil yada 3 yil surer diyorlar istinaftakiler uyuyormuki bukadar suruyor

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 17:28

   Daha geniş kapsamlı düşünmeniz gerekiyor.

 • ERGÜN 29 Aralık 2020 15:36

  Merhabalar,İzmir ağır ceza mahkemesinin 18.12.2020 tairihinde gerekçeli kararı üzerine 7 gün içerisinde avukatım İstinaf süre tutum dilekçesini verdikten sonra gerekçeli karar bize tebliğ edildikten sonra avuakatımız istinafa itiraz dileçesi ile başvurdu UYAP baktığımızda İSTİNAFTA gözüküyor bu süre nekadardır bundan sonra ne olacak acaba

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 17:01

   3 yıl sürer.

 • İbrahim UYGUN 28 Aralık 2020 21:52

  doandırıcılık suçundan ceza almış olan kişi sivas şarkışla nüfusuna kayıtlı olarak davanın bozulması için istinaf mahkemesine baş vurmuş ancak uyaptan neticenin ne olduğu ile ilgili her hangi bir bilgi gremiyorum.Dosyanın akıbetini nasıl öğrenebiliriz.

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 14:12

   Uyap editör progamı indirirseniz görürsünüz.

 • Mustafa 28 Aralık 2020 20:11

  Asliye cezasi istinaf ne kadar surer

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 14:03

   3 yıl sürer.

 • Yılmaz Öngel 28 Aralık 2020 10:29

  İstinaf da olan bir davaya konu olan taşınmaz için, tazminat davası da açılabilirmi?

 • mehmet altın 28 Aralık 2020 03:22

  twitterda şikayet edilen bir twetten hakkımda açılan bir soruşturmadan dolayı güvenlik soruşturmam olumsuz gelmişti. soruşturma açık olduğu için yürütme durdurma red verildi. red verildikten 1 hafta sonra da soruşturmada takipsizlik kararı verilmiş. Şimdi esas kararı bekliyoruz sonuç ne olur. Davayı 2020 25 şubatta açmıştık halen bekliyoruz duruşma günü ne zaman verilir? tahmini ortalama 1 yıl sürer diyorlar toplam 1 yıl olacak nerdeyse hiçbir gelişme yok hala

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 12:24

   İdari davalarda talep olmazsa duruşma yapılmaz.

 • Asya 27 Aralık 2020 18:29

  Merhaba 2020 Ocak ayında dosyam istinafa gitti e devletten baktığımda dosya durumu açık yazıyor açık yazması ne demek ve ne kadar sürede sonuçlarır Antalya bamı
  Aradım önümde 500 dosya olduğunu söylediler

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 18:58

   İki yıl sürer.

 • Nurten 27 Aralık 2020 17:38

  17.09.2019da hakim bosadı ıstınafa gıttı ama 1yıl oldu sızce ne zaman cevap alabilirim hemde kadına siddeten 2017den beri davam devam ediyor ve 7.mahkemenin sonucunu bekliyorum sizce ne yapmam gerekiyor

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 18:41

   Bir yıl daha sürer.

 • Zeynep öksüz 27 Aralık 2020 02:24

  İşçi alacak mahkememi kazandım. Fakat karşıtaraf parayı icraya yatırdığı halde istinaf mahkemesine başvurdu. Karşı tarafa birde sigortamı yapmadıkları için dava açıcam. Bunun için diğer kararın çıkmasını mı beklemeliyim. Yoksa davayı hemen açsam bana faydası yada yararı neolur. İcradaki tazminatı mı nezaman alabilirim. Karşı tarafın itirazı haklı olduğum halde kabul olurmu. Anlayışınıza sığınıyorum. Teşekkür ederim

 • Yücel Sürücü 26 Aralık 2020 23:46

  Merhaba ben 17.05.2019 tarihinde Adana 6.iş mahkemesinde işe iade davası açtım, 10.03.2020 de dava leyhime sonuçlandı, beni haksız yere işten çıkaran firma istinaf mahkemesine başvurdu sonrasında e devletten baktığımda , istinafta göründü pandemi sebebiyle Adana’da dosyalar bölge adliyelerine dağıtıldı ve dosya Adana bölge adliye mahkemesi 11.Hukuk dairesinde 01.09.2020 açılış tarihiyle dosya durumu açık olarak görünmeye başladı acaba dosyam istinaftan ne zaman döner ve çok ihtiyacım olan paramı ne zaman alabilirim, cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 18:00

   İki yıl daha sürer.

 • Adalet durmus 26 Aralık 2020 22:09

  Merhabalar… eski erkek arkadaşım tarafından sahte hesaplarla tehdit ediliyorum ortalama 30 adet sahte hesapla değişik şekilde tehditleri mevcut ama sahte isimler. Dava nasil acarim. Bu maddi mi sonuçlanır cezai mi.

 • Halid Vural 26 Aralık 2020 22:07

  Tapu kadastro tespite itiraza ilişkin dosyalar ne zaman gibi bir süreyle karara varır net bilgisi olan var mı lütfen biri bana yardımcı olsun kesin bilgiye ihtiyacım var

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 17:50

   Ortalama 3 yıl sürer.

 • Kerem yıldız 26 Aralık 2020 21:37

  Merhabalar yürütme durdurma atama iptali davası açtım idare mahkemesine YD red geldi iptal davası devam ediyor tahmini ne kadar sürede sonuçlanır mahkeme ??

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 17:50

   İki yıl sürer.

 • Ekrem Yılmaz 26 Aralık 2020 19:07

  Merhaba 2018 aralık ayında iş mahkemesinde işe iade davası açtık 2020 kasım ayında karar çıktı. Hakim davayı reddetti. Ve tarafima yapılan fesihin (haklı deil) geçerli olduğunu belirtti bizde istinafa gittik. Kararın istinaftan bozulma oranı nedir ve nekadar sürede sonuçlanır. Teşekkür ederim

 • Özkan savaş 25 Aralık 2020 15:57

  Eylül 2019da bosanma davam nafakadan dolayı istinafa gitti nezaman sonuclanır. Bosanma kararı verilmiş olsa bile bu istinaf sonuclanmadan bosanma kagıdını alamıyormuyum

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 16:16

   3 yıl sürer. Kesinleşmesini beklemeniz gerek.

 • demet ARDIÇ 25 Aralık 2020 14:56

  merhabalar, 2015 de açılan boşanma davam aralık ayında lehime olarak bitti, tazminata hak kazandım, karşı taraf ödeyemem diye istinafa başvurdu. pandemiden birkaç ay bekledim. dilekçe verdim, tazminattan feragat ediyorum, kararı kesinleştirin diye. karşı taraf da aynı dilekçeden yazdı, tazminatı istemiyor, davamıçekiyorum, kararın bir an evvel kesinleşmesi isteği diye. şuan aralık ayındayız, bu yılın bitmesine az kaldı tecrübelerinize güvenerek soruyorum tahimini ne zaman karar kesinleşir. teşekkürler sayın avukat bey…

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 16:15

   Mahkemenin yoğunluğuna bağlı. Çok sürmez.

 • Kaan Anşen 25 Aralık 2020 01:10

  Merhaba e devette yargıtay dosya sorgulama kısmında “geliş tarihi” bugün olan dosya durumu “kayit aşamasinda”, ilgili yargitay dairesi “17. Hukuk dairesi”
  Ne zaman sonuclanir??
  (Trafik kazasi tazminat alma davasi )

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 19:33

   3 yıl sürer.

 • Melike 24 Aralık 2020 12:30

  İyi günler benim yaş düzeltilmesi davam istinafta 2019 yılında ne zaman sonuclanir ne kadar sürer zaman olarak

 • Alev coksun 23 Aralık 2020 23:06

  Uzman cavusluktan guvenlik sorusturmasindan elendim kastamonu idare mahkemesi ret karari verdi 11.12.2020 tarihinde ankara istinafa gitti dosyam acaba aciklanma suresi ne kadar surer

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 18:46

   İki yıl sürer.

 • Sema Tan 23 Aralık 2020 21:53

  Menfi tespit davasını kazandım.istirdat davasına dönüştü. İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. İcra dosyasındaki maaş haczi durur mu? Yoksa istinafim sonuçlanmasına kadar haciz devam eder mi ? Bilgi verirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 18:45

   Tedbir kararı verilmediyse devam eder.

 • Mehmet çetinkaya 21 Aralık 2020 19:55

  Slm 2015 te açtığım 23.iş mahkemesi de bulunan2020/347 no dosyam istinaf,a gitti ve e devlette karara çıkmış diyor.nezaman sonuçlanır .bilgi verirseniz seviniriN

  SAYGILAR

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 15:04

   3 yıl sürer.

 • Şükrü Tanrıverdi 21 Aralık 2020 03:00

  Merhaba istinaftan gelen dosyamı temyiz e gönderdiler ne zaman sonuclanir

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 14:16

   3 yıl sürer.

 • Şükrü Tanrıverdi 21 Aralık 2020 02:56

  Merhaba ben 2011 yılında iş kazası geçirdim paketleme bölümünde çalışmakta iken geri dönüşüm makinasına eğitim verilneden verildim ve makinanın kesim ağzı kartonla kapatılmış bir şekildeydi bilgim olmadığı için temizlik yaparken bıçağa mali çeken merdanelere elimi kaptırdım bileğime kadar elimi çekti merdaneyi sökerek elimi çıkardık ve beni hemen alıp anlaşmalı oldukları özel hastaneye götürdüler sadece ağrı kesici ve pansuman yapıp eve gönderdiler iş kazası tutanağı tutulmadı ve röntgen çekilmedi plastik cerrahına gitmemi söylediler sonraki gün hastaneye gittim plastik cerrahisi avcumun içine deri nakli yapılması gerektiğini söyedi ve yaptılar 45 gün istirahat verdi sonrasında ama raporlarını e devletten halendaha göremiyorum ve 2014 te işten ayrıldım 2017 de başka bir fabrikaya girdim isim ağır olduğundan bileğim ağrı yapıyordu sürekli hastaneye gittim ve doktora sürekli bileğim ağrıyor ama defalarca incilmis diyip gönderiyorlar dedim mr istedi ve bilegimin kırılmış yanlış kaynamış olduğunu kemiklerin aralarinin açıldığını söyledi ameliyat olmasan sakat kalicaksin dedi ve ameliyat oldum 3 kez daha kırıp tekrar doğru yere kaynatmak için bu durum da eski isyerime dava açtım tespit davası kazandım istinafa gitti onuda kazandım şimdi temyiz e gitti sizce burdan nasıl bir sonuç alabilirim ve ne zaman sonuçlanır

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 14:22

   İş kazası tespit davasının istinaf süreci 2 yıl sürer.

 • Esin Karahan 20 Aralık 2020 21:38

  12.07.2019 da Mardin 2. İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma davası açtık henüz sonuçlanmadı ne kadar sürer sizce daha çok beklermiyiz

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 14:00

   Yürütmenin durdurulması ile ilgili karar verilmiştir şu ana kadar.

 • Bedran 20 Aralık 2020 15:43

  Merhaba benim bir idari davam vardı kazandım karşı kurum avukatı istinafa başvurmuş sorum bölge idare mahkemesinde istinafı ne kadar sürer

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 13:33

   2 yıl sürer.

 • Hatice ulama 18 Aralık 2020 18:50

  Merhaba benim asliye hukuk yaş düzeltme davam var 2019 da dava açıldı kemik testi yaptım elimde kanıt olmasına rağmen dava red edildi istinafta şu an ne kadar sürer

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 17:19

   2 yıl sürer.

 • Hasan gül 18 Aralık 2020 18:34

  2018 yılında acılan boşanma davası 25.06.2020 de bitti davayı ben kazandım ama dava istinafa Gitti Ne kadar surer bu istinaf

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 17:19

   İki yıl daha sürer.

 • Serdar çavuşoğlu 17 Aralık 2020 23:00

  2015 yılında iş mahkemesine dava açtık.2018 yılının sonunda mahkeme sonuçlandı ve istinafa verdiler. 35 bin tl alacagım çıktı.istinaf mahkemesinden sonuç ne zaman çıkar ve faizlerle birlikte takribi ne kadar alacagım olur ? Tşkler

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 16:56

   Bir yıl içerisinde sonuçlanır.

 • Murat 17 Aralık 2020 18:39

  Merhaba avukat bey ben işe iade davasını kazandım yarqıtay Leh’ime karar verdi ama firma ne işe aldı nede paramı ödedi alıcak davası açıldı şimdi ne kadar sürer yarqıtay kararı olduğu için avantaj olurmu acaba

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 16:33

   İşe iade davasını kazandıktan sonra tazminat davası çok sürmez. Bir yıl içerisinde sonuçlanır.

 • Mehmet Demirbilek 17 Aralık 2020 13:13

  Merhaba Aralık 2019 da uzman erbaslik için girdiğim mülakatları geçtim lakin guvenlik soruşturmasından kardeşimin feto bağlantısı sebebiyle elendim. Bunun için dava açtım lakin yürütmeyi durdurmadilar yargılamanın bitmesi ve kararın çıkmasını bekliyorum. Davayı açalım 1 yılı geçti. Tahmini ne zaman sonuçlanır? Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 15:48

   İki yıl daha sürer.

 • Ayşe nalbant 17 Aralık 2020 02:08

  2018 yılında tarafıma tapu red davası açıldı dava 2 ay önce lehime sonuçlandı karşı taraf istinaf a gitti kaç yıl sürer

 • Nesli 17 Aralık 2020 00:33

  Merhaba 2018 de dosyam boşanmadan dolayı istinafa gitti.20 haziran boşanmam kesinlesmis ama tazminat nafaka yönünden halen dosyam istinaf da görünüyor 2018 de istinafa gönderdiğim dosyam istanbul bölge 42 hukuk dairesinde 2020/ 810 esas olarak görunuyor şuan dosya durumum açık olarak değişmis.öne alım dilekceleride yazdım.daha kaç sene bekleyeceğim yardımdımcı olursanız sevinirim

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 15:04

   Bir yıl içerisinde karar çıkar.

 • Zeynep ben 17 Aralık 2020 00:26

  Anlaşmali boşandım ancak haksızlıga uğradığımi aldatıldığımi öğrenerek karara itiraz ettim istinaf mahkemesi karari bozar mi?
  Birde eşimin görüştüğü kadin tarafindan hakarete uğradim ona dava açabilir miyim? Bu dava nasil sonuçlanır nisbet yapan paylaşımlar vslerde bulunmakta

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 14:58

   Anlaşmalı boşanmadan davanın her aşamasında vazgeçebilirsiniz. Bir boşanma avukatına başvurmanızda fayda var.

 • HASAN AKSÖZ 16 Aralık 2020 21:50

  Polis Memuruyum 2020 atama döneminde Şırnak iline 2.şark görevi için atandım Mardin 2.idere Mahkemesine yürütmeyi durdurma ve tayin iptal davası açtım Mahkeme 16 Kasım da yürütmeyi durdurma kararı verdi EGM bölge idareye 23 Kasım da itiraz etti dosya Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinde yaptığım araştırmalarda yürütmeyi durdurma kararı ile ben eski görev yerime 30 gün içerisinde atamam yapılması gerekiyordu EGM ye yürütmeyi durdurma kararı 16 Kasım da e tebligat olarak yapıldı Ama eski görev yerime atama henüz gerçekleşmedi EGM ile yaptığım tlf görüşmesinde yürütmeyi durdurma kararı ile atama 4 5 aydır yamılmıyor iptal kararını bekleceksiniz dedi Bölge İdare Mahkemesi 10 15 gün içinde muhtelemen dosyayı Mardin 2.İdare Mahkemesine gönderir atama iptali davası ne zaman sonuçlanır

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 14:51

   İki yıl sürer.

 • Ercan selet 16 Aralık 2020 20:27

  Merhabalar 2019 yılında Akhisar ağır ceza mahkemesinde davacı arkadaşin bana 350 TL borcu vardı ve dolandırıcilik la suç duyurusunda bulundu mahkeme bana 10 günlük süre verdi zararı gidermem için bende maddi açıdan sıkıntı çektiğim için ödemesini 16 Aralık ta yaptım ve uyaptan karara baktım bana 3 yıl hapis verilmiş ama kesinleşmemis hapis itiraz ve istinaf İzmir bölge mahkemesine taşıdı karar ne olur ve ne zaman çıkar

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 14:40

   2 yıl sürer.

 • Derya özcan 16 Aralık 2020 14:07

  Merhaba.2012 de açılmış ağır ceza davam var. 2014 yılında DGM şey kaptılınca başka bir ağır ceza maskesine taşınarak devam edildi. Şuan 2014 sayılı görünüyor. Hala sonuçlanmadı. Dosyada yaklaşık 20 kişi var ve ben örgüt üyeliğinden suçlanıyorum. Beraat edeceğimi düşünürken yıllardır davam devam ediyor. Zaman aşımı süresi nedir?

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 14:10

   Dosyayı görmeden bir şey söylemek zor.

 • Sinan çağlayan 16 Aralık 2020 04:48

  Sakarya bam da 19.12.2019 da istinafa giden davam nezaman karara çıkar?

  • Besler Hukuk 22 Aralık 2020 19:21

   Bir yıl içerisinde karar verilir.

 • Nur 15 Aralık 2020 21:37

  Merhaba 2 ayrı sorum olucak arkadaşım 1 mahkemeden 2 ayrı ceza aldı toplamda 4yıl 8 ay 4 ay cezaevinde kaldı şuanda denetimde
  Ama ceza aldığı dosyada hagb kararı verilmiş diğer dosyasına ihbarda bulundu o dosyada da hakim hükmü açıkladı ve 8 ay ceza verdi durum ne olur denetimde ceza geldiği için hepsini kapalıda mı yatar
  2.sorum hükmü açıkladığı dava istibaf yolu açık başvursa ne kadar sürede sonuçlanır durum ne olur yardım edin lütfen

  • Besler Hukuk 22 Aralık 2020 19:14

   3 yıl sürer.

 • İsa yalçın 15 Aralık 2020 19:50

  Merhaba avukat bey. 3-4 ay once mahkeme çıktım 3 yıl ceza verdi yasa dışı şans oyunlarından 2 yıl 6 ay indi mahkeme de ve istinafa başvur dedi başvurdum dosya durumu açık diyor. Yasa dışı oldugunu bilmiyordum kandırıldım diyebilirim ve yaptıran kişileri isimlerini wp konuşmalarını delil olarak sunmama ragmen ceza verdi velhasıl istinaf başvurdum bekliyorum bundan bi sorun çıkar mı başım yanar mı? Ve birde ne kadar sürer teşekkürler

 • Samet nurlu 15 Aralık 2020 05:58

  Merhaba eski 2006 yılından askeri firar suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldım iyi halden 1 yıl 3 ay kesinleşti istinafa temize gönderdim 10 ayın sonunda sonuçlanması kaç ay sürer istinaftan red gelirse anayasa mahkemesine başvuru hakkım varmı teşekkürler

 • Aydın söğüt 14 Aralık 2020 03:27

  Ben yıpranmayla bırlıkde ve askerliğimi saydırttım 27 yıllık polıs memuruyum Facebook hesabım 2013 yılında calındı bu hesabımda sayın cumhur bakanımız aleyhinde bıkac resim paylasım yapılmış bundan dolayı bir sahıs beni 2017 yılında cımere sıkayet etmis fetocu diye kurumun tarafından yapılan arastırmada siyasi baglantı si yokdur raporum var bılıdım subenın benım yaptığıma dair somut delil ve kanıt elde edilememiştir raporu var savcılıktan da kovuşturmaya mahal yoktur raporum var buna istinaden kurumun bana meslekten cıkar a cesası verdı 17.05.2017 tarihinde kurumum bana soruşturma actı 18.05.2019 yılında karara bagladı kararını zaman adımı oldugu halde meslekten cıkar a aldım bolge idare mahkemesine dava actık oradan da Red kararı cıkdı Bı ust mahkemeye dava actık nolcak bilmiyorum emeklı dılekce mı verdim emeklı Olcam beni sevdıgım meslegımden soguttular kım yapmıssa bana bu komployu allahından bulsun diyorum sonuc nolur acaba bilen varsa arkadaslar 05308523972 numaram msj atsın bilgilendirin benı Allah askına

  • Besler Hukuk 22 Aralık 2020 17:24

   Danıştay süreci ortalama 2 yıl sürer.

 • Yasin Erdin 13 Aralık 2020 18:16

  Emniyet genel müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmaktaydım, 2018 yılında ikametimde bir konu dolayısı ile yapılan ikamet araması sırasında dedemden kalma ruhsatsız tabanca dolayısı ile hem adli hem idari olarak soruşturma başlatıldı, adli olarak yapılan yargılama sonucunda 10 ay hapis cezası aldım ve hagb kararı verilerek verilen ceza kesinleşti, ardından idari soruşturma kapsamında il polis disiplin kurulu dosyamı ihraç istemi ile EGM yüksek disiplin kuruluna sevk etti, EGM yüksek disiplin kurulu işlenilen fiilin ceza karşılığının meslekten ihraç olduğunu ancak geçmiş hizmetlerindeki sicil puanının iyi ve çok iyi olması nedeni ile bir alt ceza olan 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile tecziyesine kadar verip kararın onanması için dosyayı bakanlık makamına gönderdi, bakanlık makamı aynen şu yazdığım şekilde bir şerh düşmüş “Egm yüksek disiplin kurulu, il polis disiplin kurulu ile aynı görüşte olduğundan ve bir alt ceza verilmesine yetkisi bulunmadığından meslekten çıkarma cezası verilmesinin 7068 sayılı kanunun 18. maddesine göre onanmasına”, konuyu idare mahkemesine taşıdım yd istemli ancak yerel mahkeme yd isteğimi yerinde bulmadı ve yd isteğimi reddetti, kararı bir üst mercii olan bim’ e taşıdım ancak bim’ de idare mahkemesi tarafından verilen kararı onadı, sorum ve yardımcı olmak isteyenler için

  1-) Bakan kafasına göre Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen bu kararı değiştirebilir mi?

  2-) Alt ceza verme yetkisi beni ihraç etme yetkisi bulunan Yüksek Disiplin Kurulunda değil mi?

  3-) İdare ve Bölge idare mahkemesi yd kararlarında yasadaki şartlar oluşmadığı için reddetti tarafıma herhangi bir gerekçe sunmadı, açıkça hukuka aykırı olan bir karar dolayısı ile neden yürütme durdurma vermemiş olabilir, kafalarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar oluşmadığı için mi verilmemiş olabilir çünkü farklı mahkemelerde şekil yönünden benzer olan kararlara yürütme durdurma verildi. (Not: yd red kararını adli tatil sürecinde nöbetçi idare mahkemesi verdi.)

 • Melike Güneş 13 Aralık 2020 13:17

  Merhaba.. Açılış 31/10 / 2018 Kasım olarak görülen Bölge Adliye Mahkemesinde Hukuk Davasının (ticari nitelikte hizmet sözleşmesinden kaynaklı) sonuçlanması ne kadar sürer öğrenmem mümkün mü….teşekkür ederim..

  • Besler Hukuk 19 Aralık 2020 14:02

   Bir yıl içerisinde sonuçlanır.

 • Merve can 12 Aralık 2020 19:46

  Merhaba 2016 açtığım dava istinafa düştü ve girip kontrol ettiğimde Açık yazıyor daha ne kadar sürer dava ?

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 18:49

   3 yıl sürer.

 • Meltem şen 12 Aralık 2020 09:37

  Sizce istinaha gideyimmi yoksa 3 yıl bekleyipmi dava acayım ne yapmam gerek yardımcı olurmusunuz

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 18:21

   Deliliniz yoksa kesinleştirip 3 yıllık süreyi başlatın.

 • Meltem şen 12 Aralık 2020 09:35

  Benım üç yıldır süren davam dün sonuclandı red edildi boşanmak istediğim halde boşanamadım mağdur durumda kaldım bunalıma girdim adalet yok resmen ve tekrar dava acmam için üç yıldaha beklemem gerekiyormuş adalet yok insanların pskolojisini bozuyorlar baska bişey degil ömür gidiyo hakkımı helal etmıyorum olmayan bi evliliği kendi kafalarına göre sürdürüyorlar ben zaten üç yıldır tek yasıyorum gercekten hakkımı helal etmiyorum

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 18:21

   Bence de mantıksız boşanmanın bu kadar zorlaştırılması.

 • Bozkurt boz 12 Aralık 2020 01:08

  Merhaba avukat bey bölge idare mahkemesine yürütmeyi durdurmalı istinaf başvurusu sonunda yürütme durdurmaya ret verilmişse istinafta da aynısı verir mi

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 17:38

   Dosyayı görmeden bir şey söyleyemeyiz.

 • Oğuzhan taşdemir 11 Aralık 2020 20:40

  İyi günler benim babam trafık kazasında vefat etti 2018 yılında mahkemesi vardı maddı ve manevi mahkeme kısmı red verdi ve karşı tarafın avukatına ücret ödedik sorum şöyle üst mahkemeye13/01/2020 tarihinde gitti ortalama ne zaman sonuçlanır ve karar tahmince acaba ne olur şimdiden teşekkür ederim

 • İsmail 11 Aralık 2020 19:42

  8 ay uyuşturucudan yattım beraat aldım 1 senedir mahkeme sürüyo karar nezaman belli olur

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 17:22

   2 yıl sürer.

 • Tülay 11 Aralık 2020 19:05

  Bölge adliyesinde 2.hukukta boşanma dosyam var.hakim karar kılmıştı ama iftira etti. Şuan dosyam dağıtılmış incelemedeymiş. Müzakereye gidecekmiş 1 ay sürer dediler doğrumudur. Ama 1 ay olacak e devlette hala açık diyor.

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 17:17

   3 yıl sürer.

 • Mesut coban 11 Aralık 2020 14:35

  Merhabalar 2ay önce is mahkemesini belge ile ispat ederek kazandık istinaf a gitti mahkeme nezaman biter

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 17:12

   3 yıl sürer.

 • Hasan erdenk 11 Aralık 2020 02:24

  Öz amcam T.K.I bünyesinde 2017 ağustos ayında iş kazası sonucu vefat etti. Eşi çocukları Babam ve dedem manevi tazminat açtılar 2 kere istisnafa gönderdiler 3 yılın sonunda kazandık. Fakat T.K.I yine bu karari temyize gönderdi. 3 aydır bekliyoruz . Karar ne zaman açıklanır?

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 16:40

   2 yıl daha sürer.

 • Canan 11 Aralık 2020 00:19

  Merhaba,kat karşılığı arsamızı müteahhite verdik.Bir dairenin yüzde sekseni bizim kalanıda müteahhitindi,sözlü olarak anlaşildı tapuda bizim üstümüze ama müteahhit dava açmış,payını istiyo,mahkeme ne kadar sürer

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 16:37

   Tapu iptal davası ortalama 2 yıl sürer.

 • Birol şimşek 10 Aralık 2020 18:50

  Kardesim benim size bi sorum olacak gercekten madurum eski esimle 2009 tilinda bosandik 1 kizimiz var velayet onda kaldi kizim8n nafakasini elden veriyordum 2 yil sonra evlendi ben kizimi yanima aldim 3 sen benim yanimda okudu annesinden evrak aldim okuta bilmek icin 3 yılın sonunda kizim annesinin yanina gitti orda ojumaya basladi sehirler ayri oldugu icin ben nafakayi hesabina attim yaz tatillerinde 15 tatilde kizimi aliyordum benden kizimi erken almaya kalti bende gondermedim tartistik karakola gidip sikayet etmis polis zoruyla aldilar benden o gun bugundur benimle ugrasiyor yok hakaret tehdit davasi acri nafakami odemedi diye 9.5 yil sonra sikayet etti mahkemede ben tabi bunun bi kısmını belgeleye bildim nafakanin asliye mahkem3si karar verdi miktarin %30 dusulecek diye ben bunada itiraz ettim suanda intinafda benim simdi hem haksiz yere hem hakaret davasi arada bana kizimi alma zamanim yaklastikca uzaklastirma aldirdi hemde aldigi nafakayi almadim diye icra başlattı ben ne yapmaliyim istinaf mahkem3sininden gelince karar aksi olursa itiraz hakkim varmi bunun hapisligi varmi bana yardimci okursaniz sevinirim

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 18:02

   Nafaka borcu ödenmediğinde hapis cezası var maalesef.

 • Mutlu eren 10 Aralık 2020 14:56

  Merhabalar şöyle bir sorum olacaktı. Haksız tutuklama ve beraat kararı sonrasında hazineye açmış olduğum tazminat davasını kazandım. Hazine avukatı itiraz etmiş 2 ay öncesinde bölge idari mahkemesine dosya girmiş. Ortalama ne kadar sürer sonuçlanması? İkinci bir sorum ise alacağım tazminat hangi tarihler arasını kapsıyor. Şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 17:33

   2 yıl sürer.

 • Nebi 9 Aralık 2020 23:34

  2017 yılında iş mahkemesine başvurduk davamız bilir kişiye gitti yaklaşık 12 bin dolar alacağım var iken hakim bazı larini iptal edip 870 dolar alacağım olduğunu söyledi benim avukatım istinat a gideceğiz dedi sizce ne zaman sonuçlanır.

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 16:42

   3 yıl sürer.

 • Çiğdem Çelik 9 Aralık 2020 20:43

  ben trafik kazası gecirdim karsı taraf % 100 kusurlu itiraz ettiler dosyam istinafa gitti istanbul 8. hukuk dairesine 12 11 2020 de karara çıktı karşı tarafın itirazını reddetti ancak tekrardan temyiz hakları varmış bu sefer yargıtaya gidecekmiş daha ne kadar sürer bu davayı kazanırmıyım

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 16:27

   3 yıl sürer.

 • Derya dere 9 Aralık 2020 12:10

  merhaba benim 10/30/2019 da istinafa giden bosanma davam var 1 yili gecti daha ne kadar beklemem gerek ne zaman sonuclanir. şimdiden teşekkür ederim..

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:52

   İki yıl daha sürer.

 • Yücel ünal 9 Aralık 2020 01:06

  Merhaba efendim ben soybaginin reddine mahkeme açtım 2010 yılında o yılda bana red verdiler 2019 yılında tekrar açtım tekrar red verdi ve istinafa tasidindi bu durum evlatlık olarak gittim geri dönmek istiyorum soy ismimin değişmesini istiyorum ve olmuyor bana yardımcı olurmusunuz 2010daki mahkeme sürüyormuş nasıl bir dava acarsam soy ismimi alırım lütfen yardımcı olun istinaf ne oluyor ?

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:46

   Avukatsız dava açarsanız böyle olur. Bir avukata başvurun.

 • Emin Degirmencioglu, 1955 doğumlu 8 Aralık 2020 22:54

  SGK ile ilgili işveren olarak iş mahkemesi kararı 08 Ekim 2020 günü Temmiz için müracaat edildi. Avukatım ve SGK avukatları. Borcumu yapılandırmak istedim. Ancak kesinleşmedi önceki borca göre yapilandiririm. Deliler. Is mahkemesi 138.000 bin borc çıkardı SGK eski borc gözüken 400.000 bin çıkarmakta buna göre dilekceni alırım diyor.

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:40

   Avukatınız en doğru bilgiyi verecektir.

 • Ömer ayaz 8 Aralık 2020 21:37

  Hukuk dava dosyam tazminatla ilgili 2016 yerel mahkemede başladık 2018 şubatında İstanbul bölge 2018 eylül de yargıtaya gitti iki yılı geçti hala bitmedi 20.hukuktaydı o daire kapatılmış 5.huhuka aktarmışlar bu nezaman sonuçlanır iki yılda birmezmi allah aşkına geç gelen adalet adalet değildir

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:35

   Haklısınız ama bir yıl daha sürer maalesef.

 • mehmet yıldırım 8 Aralık 2020 12:19

  Merhaba İdare Mah. YD talebimizi reddetmiş. Bölge idare Mah gidersek kaç gün içinde Yd talebi olumlu yada olumsuz sonuçlanır acaba ?

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:10

   Ortalama bir ay sürer.

 • yunus 8 Aralık 2020 03:08

  merhabalar 7 ayın 23.2018 tarihli iş mahkemesi suan istinafta ne kadar sürede sonuçlanır?

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:04

   Bir yıl içerisinde sonuçlanır.

 • Mustafa Uğur 7 Aralık 2020 19:29

  2015 temmuz ayında iş mahkemesine tazminat davası açtım.2018 yılının haziran ayında sonuçlandı ve istinaf a giderek itiraz etti işveren.2020 bitiyor ve dosya halen ” Açık” bir şekilde bekliyor.bu davam biter mi ?

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 14:25

   Bir yıl içerisinde biter.

 • Vatandaş 7 Aralık 2020 15:11

  Çekişmeli boşanma davasında yerel mahkeme karar verdi bitirdi. Karşı taraf istininafa yollamış Gaziantep bolge mahkemesine ne için istinaf yolladı bilmiyorum nafaka bağlandı, tazminat maddi manevi 24 bin TL karar verildi. Boşanmak mı istemiyor itirazı bilmiyorum 10.07.2020 istinaf açık gözüküyor sonuçlanması nekadar sürer.

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 14:14

   İki yıl daha sürer.

 • Müyesser Kartın 7 Aralık 2020 09:03

  Samsun 3.İdare Dava Dosyamız Var Temmuz Ayında 2020Açtık Ne Kadar Sürer Bu Dava

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 13:55

   Ortalama 6 ay daha sürer.

 • Esra 6 Aralık 2020 22:55

  Merhaba, 2013 yılında açılan dava hala sürüyor ağır ceza mahkmesinde. Süren davalarda zamanaşımı var mıdır? Bu mahkemenin düşme durumu var mıdır

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 13:48

   Suç türüne göre ceza zamanaşımını araştırın. O süre dolduysa sanığa ceza verimez.

 • Serkan iba 6 Aralık 2020 15:34

  Bir araç aldım kendime daha sonra aracımın km yaklaşık 80 bin düşürüldüğünü öğrendim ve dava açtım 4 aydır adana asliye hukuk mahkemesinin
  Duruşma atamasını bekliyorum ve araç sıkıntılı olmasından dolayı elimden kalmasından korkuyorum daha ne kadar beklemem gerek

  • Besler Hukuk 9 Aralık 2020 19:08

   Daha yolun başındasınız.

 • buse 6 Aralık 2020 14:15

  Merhaba efendim ben 2019 boşandık ama itraz etmiş cocğumun bend e kalmasına ve tazminata nafakaya istfinaya giti ocak ayında bir senesi dolucak temizde beklyomuş nekadar sürer acaba gelmesi soydından cıkmak istiyorum

 • buse 6 Aralık 2020 14:15

  Merhaba efendim ben 2019 boşandık ama itraz etmiş cocğumun bend e kalmasına ve tazminata nafakaya istfinaya giti ocak ayında bir senesi dolucak temizde beklyomuş nekadar sürer acaba gelmesi soydından cıkmak istiyorum

 • Emir akcan 6 Aralık 2020 04:09

  Merhabalar bizim bir arsamız vardı ortak Bir müteahit e verildi birşeyler olmuşta Tam içeriğini bilmiyorum 10 sene oldu Ya inşaat firması anlaşıldığı gibi yapacak Yada tapularımız geri verilecek Istinaf mahkemesinin kararını yargıtayın onaylanması bekleniyor. Bu kac YIL sürer Saygılar

  • Besler Hukuk 9 Aralık 2020 18:13

   4 yıl sürer.

 • Ufuk etike 6 Aralık 2020 01:12

  17 Mayıs 2019 da işe iade istemli dava açtım ve 14 Ocak 2020 de kazandım fakat istinaf a gitti dosya 1 Eylül de Adana Bam da göründü dosya ne kadar daha sürer yardımınız için teşekkürler

  • Besler Hukuk 9 Aralık 2020 18:08

   İşe iade davası öncelikli olarak karara bağlanıyor. Bir yıl içerisinde karar gelir.

 • Cengiz ÖZKAN 5 Aralık 2020 23:29

  Ben 8 yıl önce babam ve yeğenimi trafik kazasında kaybettim. Mahkeme kararına yargıtay maddi olarak daha fazla tutar almam gerektiğine hükmetti mahkemede tutarı arttırdı. Ancak karşı taraf istinaf hakkına başvurdu. 2020 3. Ayda mahkeme bitti icraya başvurduk. Avukatımızla aramız iyi diil çünki karşı tarafla anlaşarak normalde 3 yıl sürecek davayı 8 yıldır bitiremedi. Benim sorum şu istinaf ne kadar sürer. Lütfen yardımcı olun. Bide e devlette icra dosya numaram dahil hiç bişeyi göremiyorum bu normal mi. Herkes avukatımın parayı alıp kullanmış olabileceği yönünde konuşuyor kafam çok karışık. Saygılar

  • Besler Hukuk 9 Aralık 2020 18:02

   Belli karışık olduğu. vatandas.uyap.gov.tr den dosyanıza bakabilirsiniz. Yargının yavaş olmasının suçunu avukatınıza yüklemeyin.

 • SA 5 Aralık 2020 16:55

  Merhabalar, İstinaf Mahkemesinde kesinleşen karara “kararın düzeltilmesi” talebiyle itiraz yoluna başvurduğumuzda; itirazın sonuçlanması ne kadar sürer,uzun sürer mi?
  İyi çalışmalar dilerim.

  • Besler Hukuk 9 Aralık 2020 16:30

   Maddi hata nedeniyle düzeltme talep ettiyseniz bir hafta içerisinde karar verilebilir.

 • Zafer 4 Aralık 2020 20:05

  Benim esim baskasina kaçtı onla yasiyo mahkemem bitti bosanmiyacam diye istinafta başvurdu iki seneyi geçti nezaman gelir

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 16:39

   Bir yıl içerisinde gelir.

 • İzzet tektek 4 Aralık 2020 19:10

  Merhaba hocam maddi manevi tazminatta hakim 65000 liraya hükmetti ihtiyati haciz koydurduğumuz araç var istinaf mahkemesine itiraz edeceklermiş biz bu araçı mahkemenin kararına dayandırarak satabilirmiyiz icradan saygılarımla…

 • SERHAT İÇÖZ 4 Aralık 2020 15:12

  Merhaba avuket bey,ben bir şahısa sanaldan küfür sebebiyle dava açmak istiyorum.Fakat sorduğum kişiler 2-3 yıl sürer diyor.Doğru mudur acaba?

 • Asli 4 Aralık 2020 02:09

  Bursa bolge 7.hukukta bankanin cektigim kredi karsiligi maasimin tamamini krediye tahsil etmesinden dolayi olan iilk cikan karara itiraz dosyamiz var. Sonuc ne olur ve nezaman cikar 2020 ocakta itiraz davasi acildi ve pandemi nedeniyle beklemede kaldik. Pandemi zamaninda on inceleme iacin atama bekliyor olarak olan durum 2 aydir dosya acik olarak gozukuyor sadece. Bu arada emekli maasindan kesiliyor. 71 yasindayim

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 15:48

   İki yıl sürer.

 • Asli 4 Aralık 2020 02:08

  Bursa bolge 7.hukukta bankanin cektigim kredi karsiligi maasimin tamamini krediye tahsil etmesinden dolayi olan iilk cikan karara itiraz dosyamiz var. Sonuc ne olur ve nezaman cikar 2020 ocakta itiraz davasi acildi ve pandemi nedeniyle beklemede kaldik. Pandemi zamaninda on inceleme iacin atama bekliyor olarak olan durum 2 aydir dosya acik olarak gozukuyor sadece.

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 15:14

   İki yıl sürer.

 • Ali Erge 3 Aralık 2020 23:16

  1995 yılında açtığımız iş mahkemesini kazandım. İstinaf mahkemesine gitti toplam 5 yıldır bir iş mahkemesi sürermiş, geç gelen adalet adalet değildir. Siz bu ülkede adalet olduğunu düşünüyormusunuz. Ben artık düşünmüyorum.

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 15:02

   Haklısınız. Karar kesinleştiğinde adil yargılanma hakkınız ihlal edildiği için anayasa mahkemesine tazminat başvurusunda bulunun.

 • Adem murat 3 Aralık 2020 22:28

  Davam 5 mayısta 2019 istinfa gitti 4aydırda temyizde karar nezaman çıkar

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:59

   3 yıl daha sürer.

 • Hilal 3 Aralık 2020 22:15

  Çekişmeli boşanma davasi 2yil sürdü hakim bosanmamiza karar verdi itiraz etmiş karara ne kadar surer

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:58

   Üç yıl sürer.

 • Eyşan Atalay 3 Aralık 2020 21:23

  Merhabalar, 2019 Ekim ayında nefsimudafa yaralama olarak eşim cezaevine girmiştir, (1,5 yıl) mahkeme bu yıl ekim ayına kadar sürdü ,karar mahkemesinde 7 sene olarak çıktı fakat pandemiden dolayı aflar vs çıktıktan sonra cezasi yıl olarak düşeceği için karşı taraf itiraz etti, istinaf mahkemesi kararı ne zaman çıkar ? Birde cezaevinden istinaf sürecini açık cezaevinde geçirmek istiyorum diye dilekçe verebilir mi ? Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:58

   İki yıl daha sürer.

 • Serhat uçar 3 Aralık 2020 19:23

  Slm 2016 da açmış olduğum tazminat davasını kazandım karşı taraf istinafa gitti önce Ankara bam 5.hukuk da ondan sonra 03.09.2020 de Ankara 29 hukuka gitii şuan açık görünüyor ne kadar daha sürer yardımcı olsanız

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:46

   İki yıl daha sürer.

 • Faruk çiçek 3 Aralık 2020 18:46

  merhabalar kolay gelsin davacı şikayetini çekmediği için ağabeyim ağır ceza mahkemesi’nde cezasını aldı ve cezaevine yollandı cezasını aldıktan sonra davacı ikna edip şikayetini geri çektirdik şikayetini geri çektiği dilekçeyi istinafa yolladı istinaftan geri dönmesi ne kadar sürer

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:39

   Şikayete tabi bir suç değildir büyük ihtimalle. 3 yıl sürer.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Genel Vekalet Ücreti Ne Kadar
  VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
  20 Ağustos 2021   Vekalet ücreti, bu yazımızda iki farklı açıdan ele alınacaktır. Bir yandan noterde çeşitli vekaletnameleri çıkarabilmek için ödediğiniz ücretleri bir yandan da avukata ödenmesi gereken...

BENZER BAŞLIKLAR

 • AYIPLI MAL NEDİR?
  AYIPLI MAL NEDİR?
  10 Aralık 2021   Ayıplı mal, taşınır eşya veya konut, arsa vb. taşınmaz şeyler; yazılım, ses, görüntü gibi elektronik ortamlarda kullanımı sağlanabilen gayri maddi malların tüketiciye teslimi anında...
 • SOSYAL MEDYA SUÇLARI
  SOSYAL MEDYA SUÇLARI
  26 Aralık 2018   Sosyal medya suçları son zamanlarda bir hayli artış gösterdi. Bundan çok değil çeyrek asır önce hayatımızda yer almayan internet ve onun getirdiği dönüşüm sonucunda...
 • PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  6 Nisan 2021   Pazar günleri ve hafta tatilleri, işçilerin dinlendiği, sosyal hayatına vakit ayırdığı ve aynı zamanda verimini de arttırdığı zaman dilimidir. İşçilerin sürekli bir biçimde çalışması...
 • HUKUKİ DANIŞMANLIK NEDİR?
  HUKUKİ DANIŞMANLIK NEDİR?
  27 Ekim 2021   Hukuki danışmanlık, en kısa tabiriyle, avukatın vatandaş veya şirketleri hukuki konularda aydınlatması ve bilgilendirmesidir. Bu kapsamda avukat, kendisine başvuran gerçek ve tüzel kişilere hukuki...
 • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
  KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
  26 Nisan 2019   Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu diğer adıyla hürriyeti tahdit suçu, kişilerin özgürlüklerini kısıtlayanları cezalandırır. Söz konusu suç, Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar...