0216 387 0 388

İş Hukuku

 • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK

  SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK

  İş Hukuku 24 Aralık 2019   İş kazası sayıları günümüzde oldukça artmıştır. İş kazası geçirdikten sonra çoğu kimse ne yapacağını tam olarak bilememektedir. Bu makalemizde iş kazası sonucu Sosyal Güvenlik...
 • İŞ KAZASI BİLDİRMEME CEZASI

  İŞ KAZASI BİLDİRMEME CEZASI

  İş Hukuku 12 Aralık 2019   İş kazası geçiren çalışan sigortalının durumunun işveren tarafından SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. İşveren tarafından iş kazası bildiriminin yetkili yerlerden biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu’na zamanında...
 • İŞ KAZASI TUTANAĞI

  İŞ KAZASI TUTANAĞI

  İş Hukuku 10 Aralık 2019   İş kazasının meydana gelmesi sonucu işverenin bazı yükümlülükleri ortaya çıkmaktadır. İşveren tarafından meydana gelen SGK’ya üç iş günü içerisinde bildirilmeli ve iş kazasına ilişkin...
 • İŞ KAZASI DAVALARI

  İŞ KAZASI DAVALARI

  İş Hukuku 9 Aralık 2019 İş kazası günümüz toplumunda en çok karşılaşılan kaza türlerinden biridir. İş kazası davaları iş kazası geçirmiş olan işçinin kaza sonucu oluşan zararını karşılamaya yönelik davalardır....
 • İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA

  İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA

  İş Hukuku 6 Aralık 2019   İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza...
 • İŞ KAZASI ZAMANAŞIMI

  İŞ KAZASI ZAMANAŞIMI

  İş Hukuku 4 Aralık 2019   İş kazası zamanaşımı süresi iş kazasına dayalı olarak maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkin olarak ya da iş kazası sonucu işçinin ölmesi sonucu destekten...
 • İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİ

  İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİ

  İş Hukuku 3 Aralık 2019   İş kazası bildirim süresi, bildirimin yapılacağı kuruma göre değişkenlik göstermektedir. Bildirim, hizmet akdi ile çalışan sigortalının kaza geçirmesi durumunda işverence yapılmalıdır. Hangi durumların iş kazası...
 • İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

  İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

  İş Hukuku 28 Kasım 2019   İş kazası bildirimi, iş kazasının kanunda düzenlenen yerlere bildirilmesidir. Bir işverene tabi çalışan kişilerin iş kazası geçirmesi durumunda bildirim yükümlülüğü işverene aittir. İşveren kanunda...
 • MOBBİNG NE DEMEK?

  MOBBİNG NE DEMEK?

  İş Hukuku 11 Kasım 2019 Mobbing iş yerlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. İş yerleri, bir çalışanın günlük hayatının önemli bir kısmını geçirdiği yerlerdir. Genellikle iş yerlerinde stres seviyesinin yüksekliği sebebiyle...
 • İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK

  İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK

  İş Hukuku 22 Mart 2019   İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca, bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacaklarının ve/veya tazminatlarının talebi için açılan davalarda arabuluculuk sürecinin sona ermiş...